Nawigacja

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowania o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów przydrożnych oraz rozbudowę istniejącego rowu przydrożnego, w związku z planowaną rozbudową drogi powiatowej nr 4115W ul. Północna we wsi Bramki gmina Błonie

 • data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 09:57

Ogłoszenie Starosty Pruszkowskiego z dnia 17.10.2017 r.

Starosta Pruszkoski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt przeznaczony pod rozbudowę drogi gminnej ul. Łaki w Błoniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1/3 o pow. 0,0235 ha, z obr. 0029 w Błoniu

 • data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-20 14:26

Obwieszczenie o zakończeniu postępowanie administracyjne

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, że zakończył postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Commercial Point Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie działającej przez pełnomocnika Pana Jana Miłosza w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. „Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektowanej hali produkcyjno-magazynowej w Konotopie gm. Ożarów Mazowiecki” (marzec 2017).

Nieruchomości, na których będą wykonywane roboty geologiczne: dz. nr ew. 214/6, 215/6, 216/5, 217/7, 218/5, 219/5, 220/5, 221/5, 222/3, 225/3, 226/3, 227/3, 228/5, 229/11, 229/14, 229/16, 229/19, 230/4, 231/6 obręb 0007 Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor informacji: Lidia Mielczarek
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-24 16:40

Uchwała Nr XXX/10/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie stanowiska dotyczącego poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-19 13:35

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adninistracyjnego

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, że na wniosek Commercial Point Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie działającej przez pełnomocnika Pana Jana Miłosza wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. „Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektowanej hali produkcyjno-magazynowej
w Konotopie gm. Ożarów Mazowiecki”  (marzec 2017).

Nieruchomości, na których będą wykonywane roboty geologiczne: dz. nr ew. 214/6, 215/6, 216/5, 217/7, 218/5, 219/5, 220/5, 221/5, 222/3, 225/3, 226/3, 227/3, 228/5, 229/11, 229/14, 229/16, 229/19, 230/4, 231/6 obręb 0007 Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

 • autor informacji: Lidia Mielczarek
  data wytworzenia: 2017-04-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-07 11:38

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 • autor informacji: Adam Sekściński
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 14:07

Stanowisko Nr 4/2017 rady Powiatu w Otwocku z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 • data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-14 14:06

Decyzja Nr 283/2017 Wojewody Mazowieckiego

w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice, położonego w Powiecie Warszawskim Zachodnim, w Gminie Ożarów Mazowiecki, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 45/8 o pow. 0.0211 ha, z obrębu 0009,09.

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-08 14:31

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwaly w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 • data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-02 11:30

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00