BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 92/17, obręb 0023 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Paulina i Łukasz Gałeccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 29.12.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pauliny i Łukasza Gałeckich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 92/17, obręb 0023 Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45324/2017

Lista sprawa nr 248/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.02.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-02 09:32
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-12 10:08

Zgłoszenie z projektem rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 58/1, obręb Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Aleksander Gajos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 27.12.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Aleksandra Gajosa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 58/1, obręb Dębówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44834/2017

Lista sprawa nr 247/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-28 09:16
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-23 08:29

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew.: 250/11, 427/1, 321/6 obr. Łomianki Dolne ul. Kościelna Droga gm. Łomianki w celu zasilenia czterech budynków jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 319/7, 320/7, 321/6 oraz usytuowanie usytuowanie projektowanego złącza kablowego na dz. nr ew. 321/6 obr. Łomianki Dolne ul. Kościelna Droga, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  22.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew.: 250/11, 427/1, 321/6 obr. Łomianki Dolne ul. Kościelna Droga gm. Łomianki w celu zasilenia czterech budynków jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 319/7, 320/7, 321/6 oraz usytuowanie usytuowanie projektowanego złącza kablowego na dz. nr ew. 321/6 obr. Łomianki Dolne ul. Kościelna Droga, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44755/2017
Lista sprawa nr 246/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-22 13:56
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 11:31

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 2731, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin. Inwestor: Andrzej Miecznikowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 22.12.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Andrzeja Miecznikowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 2731, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44640/2017

Lista sprawa nr 245/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 31/s/2018 z dnia 12.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-22 10:27
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 08:36

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 297, 371, 376/1, 382/1, 390/4, 398/1, 382/1, 399/1, 402/1, 359/22, 359/21, 359/19 obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 21.12.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 297, 371, 376/1, 382/1, 390/4, 398/1,  382/1,  399/1, 402/1, 359/22, 359/21, 359/19  obr. 0011 Leszno gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44579/2017

Lista sprawa nr 244/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-21 14:31
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 11:32

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 136, 212 obr. 0032 Wyględy gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 21.12.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 136, 212  obr. 0032 Wyględy gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44575/2017

Lista sprawa nr 243/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-21 14:49
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 11:33

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego nN 0,23 kV typu AsXSn 2x25 + YAKXS4x25 w m. Wojcieszyn dz. nr 258/11, 260/6, 261/4, 261/5, 261/6, 262/19 gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  12.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego nN 0,23 kV typu AsXSn 2x25 + YAKXS 4x25 w m. Wojcieszyn dz. nr 258/11, 260/6, 261/4, 261/5, 261/6, 262/19 gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43202/2017

Lista sprawa nr 232/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-21 11:42
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 08:37

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN-0,4 kV na dz. nr ew.: 99/4, 99/5, 104/2, 71/3, 99/3, 72/2, 72/3, 108, 116, 117, 84, 85 obr. 0016 oraz dz. nr ew.: 2 obr. 0023 w m. Błonie - Miasto, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  20.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN-0,4 kV na dz. nr ew.: 99/4, 99/5, 104/2, 71/3, 99/3, 72/2, 72/3, 108, 116, 117, 84, 85 obr. 0016 oraz dz. nr ew.: 2 obr. 0023 w m. Błonie - Miasto, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44382/2017
Lista sprawa nr 241/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 10.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-21 09:46
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-12 10:54

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 2481, obręb Laski, gm. Izabelin. Inwestor: Bożenna i Jerzy POTENTAS

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 21.12.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bożenny i Jerzego POTENTAS w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 2380/2, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44548/2017

Lista sprawa nr 242/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Wycofanie wniosku przez Inwestora- Pismo z dnia 16.02.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-21 15:13
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-16 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy słupów oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nN oświetlenia ulicznego ulicy Jana Pawła II oraz ulicy 11-go Listopada w Błoniu na odcinku od ulicy Grodziskiej do ulicy Rynek na dz. nr ew.: 99/5, 99/2, 99/3, 85 obr. 0016 oraz dz. nr ew.: 2 obr. 0023 w m. Błonie - Miasto, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  20.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie słupów oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nN oświetlenia ulicznego ulicy Jana Pawła II oraz ulicy 11-go Listopada w Błoniu na odcinku od ulicy Grodziskiej do ulicy Rynek na dz. nr ew.: 99/5, 99/2, 99/3, obr. 0016 oraz dz. nr ew.: 2 obr. 0023 w m. Błonie - Miasto, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44387/2017
Lista sprawa nr 240/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 10.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-21 09:56
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-12 10:53

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 w m. Józefów dz. nr 83; 82/7; 82/8; 82/1; 81; 80/4; 80/1; 79; 78; 77 i 76 gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 05-085 Kampinos.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  18.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 05-085 Kampinos, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 w m. Józefów dz. nr 83; 82/7; 82/8; 82/1; 81; 80/4; 80/1; 79; 78; 77 i 76  gm. Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44058/2017

Lista sprawa nr 239/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-19 13:35
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-12 10:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Klaudyn ul. Lutosławskiego, gm. Stare Babice dz. nr ew. 720, 782/3 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  15.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Klaudyn ul. Lutosławskiego, gm. Stare Babice dz. nr ew. 720, 782/3 obr. 0011 Klaudyn  gm. Stare Babice.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/43810/2017
Lista sprawa nr 238/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-18 12:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-08 08:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Klaudyn gm. Stare Babice dz. nr ew. 963/6, 963/7, 963/8, 675/3, 675/6, 675/10, 1041, 1074, 1076, 1152 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  15.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Klaudyn gm. Stare Babice dz. nr ew. 963/6, 963/7, 963/8, 675/3,  675/6, 675/10, 1041, 1074, 1076, 1152 obr. 0011 Klaudyn  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43807/2017
Lista sprawa nr 237/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-18 11:55
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-08 08:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej przed pompownią „Denver” przy ul. Na Skraju w Latchorzewie, Gm. Stare Babice dz. nr ew. 578/1, 578/2, 567/5 obr. Latchorzew, jedn. ew. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  15.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci  kanalizacji sanitarnej przed pompownią „Denver” przy ul. Na Skraju w obr. Latchor zew, gm. Stare Babice  dz. nr ew. 578/1, 578/2, 567/5 obr. Latchorzew, jedn. ew. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43805/2017
Lista sprawa nr 236/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-18 10:43
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-08 08:26

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku strażnicy przejazdowej p.o. Witanów w ramach programu „Projektuj i Buduj” Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 53, 344/15 i 54/3, obr. 0004 w m. Bieniewice gmina Błonie oraz dz. nr ew. 163, obr. 0004 w m. Bieniewice gm. Błonie (teren zamknięty). Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  15.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku strażnicy przejazdowej p.o. Witanów w ramach programu „Projektuj i Buduj” Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 53, 344/15 i 54/3, obr. 0004 w m. Bieniewice gmina Błonie (teren otwarty) oraz dz. nr ew. 163, obr. 0004 w m. Bieniewice gm. Błonie (teren zamknięty).

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43775/2017
Lista sprawa nr 235/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 03.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-18 11:21
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 14:31

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Wiejca, dz. nr ew.: 537/3, 537/7, gm. Kampinos obr. Wiejca, jedn. ew. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  13.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Wiejca, dz. nr ew.: 537/3,  537/7,  gm. Kampinos obr. Wiejca, jedn. ew. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43399/2017
Lista sprawa nr 234/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-14 09:39
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 08:41

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Żukówka ul. Łąki, dz. nr ew.: 318/12, 318/6, 319/1, gm. Błonie obr. Żukówka, jedn. ew. Błonie w celu zasilania budynku mieszkalnego dz. 314/1. PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  13.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Żukówka ul. Łąki, dz. nr ew.: 318/12, 318/6, 319/1, gm. Błonie obr. Żukówka, jedn. ew. Błonie w celu zasilania budynku mieszkalnego dz. 314/1.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43398/2017
Lista sprawa nr 233/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-14 09:19
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 08:38

Zgłoszenie z projektem przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1527, obr. 0001 gm. Izabelin. Inwestor: Jolanta Hunek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 11.12.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jolanty Hunek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie  budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 1527, obr. 0001 gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42975/2017

Lista sprawa nr 231/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 76/s/2018 z dnia 31.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-11 15:51
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-31 14:00

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 4130W w m. Truskaw w związku z projektowaną budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin, dz. nr ew. 955, 1512 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: Wójt Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  06.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójta Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 4130W w m. Truskaw w związku z projektowaną budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin,  dz. nr ew. 955, 1512 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42512/2017

 

Lista sprawa nr 230/z/2017

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 27.12.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-11 15:06
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 11:18

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej nN –0,4kV w związku z kolizją istniejących urządzeń energetycznych z projektowaną budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin. Etap I – ul. 3 Maja na odcinku Truskaw – ul. Sierakowska w Izabelinie, dz. nr: 526 obr. 0001 Izabelin; 955 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: Wójt Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  06.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójta Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej nN –0,4kV w związku z kolizją istniejących urządzeń energetycznych z projektowaną budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin. Etap I – ul. 3 Maja na odcinku Truskaw – ul. Sierakowska w Izabelinie,  dz. nr: 526 obr. 0001 Izabelin; 955 obr. 0025 Truskaw gm.  Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42514/2017

 

Lista sprawa nr 230/z/2017

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 27.12.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-07 08:42
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 11:19

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN –0,4kV w związku z kolizją istniejących urządzeń energetycznych z projektowaną budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin. Etap II – ul. Sierakowska w Izabelinie dz. nr: 527 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Wójt Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  06.12.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójta Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN –0,4kV w związku z kolizją istniejących urządzeń energetycznych z projektowaną budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin. Etap II – ul. Sierakowska w Izabelinie  dz. nr: 527 obr. 0001 Izabelin, gm.  Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42509/2017

 

Lista sprawa nr 229/z/2017

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 27.12.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-07 08:56
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 47, obr. Stanisławów gm. Stare Babice. Inwestor: Beata Cicha i Andrzej Cichy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 05.12.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Beaty i Andrzeja Cichych w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 47, obr. Stanisławów gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42339/2017

Lista sprawa nr 228/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-06 09:14
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-31 08:24

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nn YAKXS 4x 240 mm2 oraz YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia budynków mieszkalnych w PGR Kręczkach Kaputach, dz. nr ew. 3/308, 75, 77, 80, 82, 83, 86, 88, 91, 92, 96, 99, 3/257, 3/254, 3/316, 102, 3/315 obr. ew. 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  30.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 oraz YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia budynków mieszkalnych w PGR Kręczkach Kaputach, dz. nr ew. 3/308, 75, 77, 80, 82, 83, 86, 88, 91, 92, 96, 99, 3/257, 3/254, 3/316, 102, 3/315 obr. ew. 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41705/2017

Lista sprawa nr 227/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13.12.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-01 09:38
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-14 08:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN – linii napowietrznej na linię kablową na działkach 178/5 196, 167, 171/4, 221/7,171/5, 172/13, 172/23 ulica Akinsa w Dziekanowie Leśnym gm. Łomianki. Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki , ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  30.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN – linii napowietrznej na linię kablową na działkach  178/5  196, 167, 171/4, 221/7,171/5, 172/13, 172/23 ulica Akinsa w Dziekanowie Leśnym gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41626/2017

Lista sprawa nr 226/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-01 09:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-26 14:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 do zasilania oświetlenia ulicy Akinsa w Dziekanowie Leśnym, dz. nr ew. 167, 171/4, 221/7, 171/5, 196, 178/5 obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  30.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 do zasilania oświetlenia ulicy Akinsa w Dziekanowie Leśnym, dz. nr ew. 167, 171/4, 221/7, 171/5, 196, 178/5  obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41625/2017

 

Lista sprawa nr 225/z/2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-12-01 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. nr ew. 1/204 (ul. Dereniowa, Głogowa) obr. 0030PGR Strzykuły i 1/223, 1/219, 1/217, 19/1, 20/1 (ul. Orzechowa) obr. 0024 Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  30.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. nr ew. 1/204 (ul. Dereniowa, Głogowa) obr. 0030PGR Strzykuły i 1/223, 1/219, 1/217, 19/1, 20/1 (ul. Orzechowa) obr. 0024 Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41451/2017

Lista sprawa nr 224/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.12.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-11-30 08:32
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-21 08:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 39, 32/1 obręb 0023 Stanisławów, gm. Stare babice. Inwestor: GPK EKO- BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  16.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: GPK EKO -BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 39, 32/1, obręb 0023 Stanisławów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39797/2017
Lista sprawa nr 223/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.12.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-11-17 09:15
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-08 09:42

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 53, 52/4, obręb Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  10.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 53, 52/4, obręb Wiktorów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39097/2017
Lista sprawa nr 222/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.11.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-11-17 09:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-01 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego (latarnie oświetlenia ulicznego) na dz. nr ew. 174, Wólka, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  10.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego (latarnie oświetlenia ulicznego w ul. Wiśniowej) na dz. nr ew. 174, obręb Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39094/2017
Lista sprawa nr 221/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.11.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-11-17 09:07
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-01 11:44

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 102/6, 102/13, 102/2, obręb Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  10.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na dz. rn ew. 102/6, 102/13, 102/2, obręb Wiktorów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39092/2017
Lista sprawa nr 220/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.11.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-11-17 09:04
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-01 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 1009, 93/9, 985, 846/2, 1027, 1028, obręb Leszno, gm. Leszno. Inwesor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  10.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 1009, 93/9, 985, 846/2 (ul.Broniewskiego) oraz dz. nr ew. 1027, 1028 (ul. Tuwima) obręb 0011 Leszno, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39089/2017
Lista sprawa nr 219/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11.01.2018r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-11-17 08:48
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 14:48

Zgłoszenie z projektem budow linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 255/2, 290 obręb Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  10.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 255/2, 290, obręb Zaborów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39086/2017
Lista sprawa nr 218/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 19/s/2017 z dnia 8.01.2018r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-11-17 08:42
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-10 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrzno- kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 52, 87/1, obręb Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  10.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 52, 87/1, obręb Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39084/2017
Lista sprawa nr 217/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 01.12.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-11-17 08:39
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-04 08:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr ew.: 714/11, 714/12 w m. Leszno, ul. Otuliny, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  07.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr ew.: 714/11, 714/12 w m. Leszno, ul. Otuliny, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38590/2017
Lista sprawa nr 216/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 19.12.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-11-08 10:09
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-20 08:46

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego nN- 0,23kV typu YAKXS 4x25 w ciągu ul. Reja w m. Blizne Jasińskiego dz. nr 261/18, 261/27, 276/15, 270 gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  03.112.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego nN- 0,23kV typu YAKXS 4x25 w ciągu ul. Reja w m. Blizne Jasińskiego dz. nr 261/18, 261/27, 276/15, 270  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38165/2017

Lista sprawa nr 215/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 24.11.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-11-06 09:17
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-27 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wojcieszyn ul. Trakt Królewski, dz. nr ew. 457/1, 183 w drodze dojazdowej dz. nr 457/2 gm. Stare Babice. Inwestor: Skotnicki Łukasz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  03.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - SKOTNICKI ŁUKASZ w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci  kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wojcieszyn ul. Trakt Królewski, dz. nr ew. 457/1, 183 w drodze dojazdowej dz. nr 457/2 gm. Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38123/2017
Lista sprawa nr 214/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 24.11.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-11-03 12:51
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-27 09:04

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. nr ew. 247/4, 247/25 obr. 0036 Żukówka gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  02.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. nr ew. 247/4, 247/25 obr. 0036 Żukówka gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37969/2017
Lista sprawa nr 213/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23.11.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-11-03 08:49
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-24 08:58

Zgłoszenie z projektem przebudowy elektroenergetycznej sieci 0,4kV w miejscowości Pindal, obr. 0019, dz. nr 161/2, 161/6, 161/3 gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017r. poz. 1332) w dniu  30.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej sieci 0,4kV w miejscowości Pindal, obr. 0019, dz. nr 161/2, 161/6, 161/3  gm. Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/576012017

Lista sprawa nr 212/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.12.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-10-30 13:27
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-21 09:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej i Kasztanowej dz. nr ew. 35/3, 36, 37/2, 37/1, 38/3, 38/16 obr. 0029 Wilkowa Wieś gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 27.10.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej i Kasztanowej dz. nr ew. 35/3, 36, 37/2, 37/1, 38/3, 38/16  obr. 0029 Wilkowa Wieś gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P//37420/2017

.Lista sprawa nr 211/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.11.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-10-27 14:28
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-21 11:09

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 35, 26/2, 220 obr. 0018 Powązki gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 27.10.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 35, 26/2, 220  obr. 0018 Powązki gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P//37418/2017

Lista sprawa nr 210/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.11.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-10-27 14:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-20 09:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 2380/2, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin. Inwestor: Damian Zarzecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 26.10.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Damiana Zarzeckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 2380/2, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37221/2017

Lista sprawa nr 209/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 556/s/2017 z dnia 4.12.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-10-27 08:34
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-05 15:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej nN - linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXS 4x120 mm2, wraz ze słupami oświetleniowymi w Izabelinie, obr. 0001 Izabelin przy ul. Sielanki dz. nr ew. 278/2, 287 gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin, Izabelin B ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  25.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin, Izabelin B ul. 3 Maja 42, 05-080  Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nN -  linia kablowa oświetlenia ulicznego  YAKXS 4x120 mm2, wraz ze  słupami oświetleniowymi w Izabelinie, obr. 0001 Izabelin przy ul. Sielanki dz. nr ew. 278/2, 287  gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37144/2017

Lista sprawa nr 208/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15.11.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-10-26 09:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-16 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej NN YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 116/1, 116/2 do dz. 584 i 85 obr. 0005 Łomianki Dolne gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  25.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN YAKXS 4x120 mm2  dz. nr ew. 116/1, 116/2 do dz. 584 i 85 obr. 0005 Łomianki Dolne gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37137/2017
Lista sprawa nr 207/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 573/s/2017 z dnia 11.12.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-10-26 09:24
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-12 12:37

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej nN- 0,4kV na linię kablową nN- 0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2 w miejscowości Bieniewo-Parcela obr. 0005, dz. nr 96 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin RE- Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  25.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin RE- Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN- 0,4kV na linię kablową nN- 0,4kV  typu YAKXS 4x120 mm2 w miejscowości Bieniewo-Parcela obr. 0005, dz. nr 96 gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37135/2017

Lista sprawa nr 206/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15.11.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-10-26 09:02
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-16 08:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 35/1, 35/3, 35/5, 36/4 obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Ejme oraz Piotr Bialic

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  20.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Anny Ejme oraz Pana Piotra Bialic w sprawie planowanej inwestycji polegającej na udowie sieci wodociagowej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 35/3 i przyłącza wody do działki o nr ew. 35/5 i 36/4 (działki objęte inwestycją : 35/1, 35/3, 35/5, 36/4) obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36545/2017
Lista sprawa nr 205/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13.12.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-20 11:51
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-14 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN na dz. nr ew. 280/13, 280/16, 280/20, 415/1, 427/1, 1434/8, 1434/5, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  19.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złązcami kablowo- pomiarowymi do zasilania budynków mieszklnych na dz. nr ew. 280/13, 280/16, 280/20, 415/1, 427/1, 1434/8, 1434/5, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36396/2017
Lista sprawa nr 204/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.11.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-20 08:18
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-10 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej na dz. nr ew. 416, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. InwestorL PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  18.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej budowie linii kablowej na dz. nr ew. 416 (ul. Witosa) obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36273/2017
Lista sprawa nr 203/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 08.11.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-18 14:08
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-09 09:57

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej na dz. nr ew. 77/6, 77/7 obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybuca S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  13.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej budowie linii kablowej  na dz. nr ew. 77/6, 77/7 obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36269/2017/2017
Lista sprawa nr 202/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 08.11.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-18 14:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-09 09:59

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświeltenia ulicznego na dz. nr ew. 15, 12, 154/16 i 154/4 obręb 0024, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  18.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 15, 12, 154/16 i 154/4 obręb 0024, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36246/2017
Lista sprawa nr 201/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 24.11.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-18 13:53
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-27 08:54

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego, dz. nr ew. 275, 38/2, 261/18, 2, 22/34, 295, 22/23 Blizne Jasińskiego, 97/15, 257/8 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  18.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 275, 38/2, 261/18, 2, 22/34, 295, 22/23 obręb Blizne Jasińskiego, dz. nr ew. 97/15, 257/8, obręb Latchorzew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36238/2017
Lista sprawa nr 200/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 08.11.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-18 13:45
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-09 10:02

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 524, 197, 226 obręb Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  13.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 524, 197, 226 obręb Zaborówek gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35683/2017
Lista sprawa nr 199/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.11.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-13 15:39
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-21 09:37

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci elektroenergetycznej nN- linii napowietrznej na linię kablową na dz. nr ew. 178/5, 196, 167, 171/4, 221/7, 171/5, 172/13, 172/23 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Urząd Gminy w Łomiankach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  13.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urząd Gminy w Łomiankach w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nN - linii napowietrznej na linie kablową na działkach nr ew. 178/5, 196, 167, 171/4, 221/7, 171/5, 172/13, 172/23, ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym, gm. Łomianki,

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35668/2017


Lista sprawa nr 198/z/2017

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-13 15:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy Brzozowej w miejscowości Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  11.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej budowie sieci wodociągowej  w ulicy Brzozowej na dz. nr ew. 142/3, 106/6, 181 obręb 0031 PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35351/2017
Lista sprawa nr 197/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.10.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-11 14:03
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-06 12:25

Zgłoszenie z projektem budow sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, dz. nr ew. 355/24, 355/26, 1028, 355/4, 338, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Ewa Żurek, Grzegorz Sarba

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  05.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Ewy Żurek oraz Pana Grzegorza Sarba w sprawie planowanej inwestycji polegającej budowie sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej  w drodze bocznej od ul. Koczarskiej, dz. nr ew. 355/24, 355/26, 1028, 355/4, 338, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34472/2017
Lista sprawa nr 196/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15.11.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-05 13:28
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-16 08:23

Zgłoszenie z projektem wykonania otworu w ścianie konstrukcyjnej- dla połączenia dwóch pomieszczeń mieszklnych, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dz. nr ew. 241/2, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Anna Rowińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  04.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Anny Rowińskiej sprawie planowanej inwestycji polegającej na wykonaniu otworu w ścianie konstrukcyjnej- dla potrzeb połączenia dwóch pomieszczeń mieszkalnych, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dz. nr ew. 241/2, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34406/2017
Lista sprawa nr 195/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 25.10.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-05 08:19
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-26 09:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem wolnostojącym na dz. nr ew. 16/70, obręb PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Arkadiusz i Małgorzata Osipiuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  04.10.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Państwa Arkadiusza i Małgorzaty Osipiuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem wolnostojącym na dz. rn ew. 16/70, obręb PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34280/2017
Lista sprawa nr 194/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Wycofanie wniosku przez Inwestora- Pismo nr 118/2017 z dnia 23.10.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-05 08:15
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 13:57

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci nN-0,4kV, dz. nr ew. 70/20, 70/21, 70/23, 70/25 obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  29.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci nN-0,4 kV w związku z przyłączeniem do sieci pięciu budynków mieszkalnych dwulokalowych, dz. nr ew. 70/20, 70/21, 70/23, 70/25 obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33895/2017
Lista sprawa nr 193/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 03.11.2017r.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-02 08:54
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-06 12:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Kościelna Droga, gmina Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  29.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Kościelna Droga dz. nr ew. 17/3, 58, 62/10, 63/5, 67/6, 68/15, 81/13, 82/37, 84/1, 87/19, 250/11, 251/7, 252/7, 253/8, 255/4, 256/8, 273/5, 279/18, 289, 290/17, 291/32, 309/24, 325/24, 325/11, 333/23, 374/12, 422/12, 426, 427/1, 428/30, 765/29, 766/16, 767/1, 1226/6, 1226/8, 1237/1 Obręb Łomianki Dolne, dz. nr ew. 112/3 obręb Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33853/2017
Lista sprawa nr 192/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.10.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-09-29 14:59
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-23 08:43

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia boiska sportowego w m. Leszno dz. nr ew. 147/1 obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  27.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia boiska sportowego w m. Leszno dz. nr ew. 147/1 obr. 0011 Leszno gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33500/2017
Lista sprawa nr 191/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18.10.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-28 08:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-19 08:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z rur PE Ø 110x10mm o dł. L=32,80 i sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE Ø 75x6,8 mm o dł. L=42,80 m na działce nr ew. 318/8 obr. 004 Bieniewice we wsi Bieniewice gm. Błonie. pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie dla potrzeb zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków bytowych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Inwestor: Agnieszka i Marcin Czarkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  26.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki i Marcina Czarkowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE Ø 110x10mm o dł. L=32,80 i sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE Ø 75x6,8 mm o dł. L=42,80 m na działce nr ew. 318/8 obr. 004 Bieniewice we wsi Bieniewice gm. Błonie. pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie dla potrzeb zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków bytowych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33346/2017
Lista sprawa nr 190/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.10.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-27 10:11
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 09:59

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Blizne Łaszczyńskiego ul. Graniczna, dz. nr ew. 129/11 gm. Stare Babice. Inwestor: INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o. ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  22.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o. ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Blizne Łaszczyńskiego ul. Graniczna, dz. nr ew. 129/11 gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32925/2017
Lista sprawa nr 189/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.10.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-22 14:21
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-23 08:40

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrzno-kablowej linii nN-0,23 kV typu AsXSn 2x25 +YAKXS 4x120 mm2 ul. Krótka i ul. Kręta dz. nr ew.250/25, 254/2, 252/1, 240/3, 241/5, 242/5, 242/4, 243/10, 243/11, 251/2, 253/1, 254/3, 253/3, 260/8, 260/7, 259, 254/4 obr. Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  21.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego nN-0,23 kV typu AsXSn 2x25 +YAKXS 4x120 mm2 ul. Krótka i ul. Kręta dz. nr ew.250/25, 254/2, 252/1, 240/3, 241/5, 242/5, 242/4, 243/10, 243/11, 251/2, 253/1, 254/3, 253/3, 260/8, 260/7, 259, 254/4  obr. Stare Babice gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32866/2017
Lista sprawa nr 188/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.11.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-22 09:53
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-10 08:58

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 29/3, 29/27, obr. 0025 Wolskie gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  21.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2  dz. nr ew.  29/3, 29/27, obr. 0025 Wolskie gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32783/2017
Lista sprawa nr 187/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.10.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-21 13:14
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-13 10:23

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 38/8, 46, obr. 0030 Błonie gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  21.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2  dz. nr ew. 38/8, 46, obr. 0030 Błonie gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32782/2017
Lista sprawa nr 186/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.10.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-21 13:19
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-13 09:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1042/10, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Aleksandra i Krzysztof Bancerz

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 14.09.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Aleksandry i Krzysztofa Bancerz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 1042/10, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31983/2017

Lista sprawa nr 185/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 25.10.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-15 08:21
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-26 09:27

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego nN - 0,23 kV YAKXS 4x120 mm2, w ciągu ul. Krętej w m. Zielonki Parceli dz. nr ew. 272, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  13.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego  nN - 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2, w ciągu ul. Krętej w m. Zielonki Parceli dz. nr ew. 272, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31784/2017
Lista sprawa nr 183/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 04.10.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-13 15:18
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-05 13:25

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 93/1, 93/2, 93/4, 94/14, 143/8, 143/10, 143/14 obr. 0007 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  13.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2  dz. nr ew. 93/1, 93/2, 93/4, 94/14, 143/8, 143/10, 143/14 obr. 0007 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31808/2017
Lista sprawa nr 184/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 27.10.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-13 14:55
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 09:43

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 507/47, obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Agnieszka i Marcin Biegańscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 12.09.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Marcina Biegańskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 507/47, obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31644/2017 

Lista sprawa nr 182/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie  nr 123/2017 z dnia 03.11.2017r. o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-13 08:47
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-07 13:45

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii oświetlenia terenu w m. Błonie gm. Błonie, dz. nr ew. 38 i 57/1. Inwestor: Gmina Błonie ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  08.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia terenu  w m. Błonie gm. Błonie, dz. nr ew. 38 i 57/1.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31257/2017
Lista sprawa nr 181/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.09.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-11 12:07
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-02 09:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 24/3, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Damian Kowalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 07.09.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Damiana Kowalskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 24/3, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31051/2017 

Lista sprawa nr 180/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.10.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-08 10:45
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-17 09:09

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego, w miejscowości Bieniewice na dz. nr ew. 33/1 i 33/2 (ul. Purzyckiego) gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego, w miejscowości Bieniewice na dz. nr ew. 33/1 i 33/2  (ul. Purzyckiego) gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  06.09.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieniewice na dz. nr ew. 33/1 i 33/2  (ul. Purzyckiego) gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30872/2017
Lista sprawa nr 179/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 27.09.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-07 09:14
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-28 12:46

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 360, obr. Zielonki Wieś gm. Stare Babice. Inwestor: Katarzyna i Wojciech Rudniccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 05.09.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny i Wojciecha Rudnickich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 360, obr. Zielonki Wieś gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30638/2017

Lista sprawa nr 178/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11.09.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-06 09:00
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-13 15:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 317/22, obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Paweł Knap

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 01.09.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Knap w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 317/22, obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30384/2017

Lista sprawa nr 177/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.09.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-09-04 14:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-26 08:06

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej na dz. nr ew. 332, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  31.08.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4 x 120 mm2 na dz. nr ew. 332, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30202/2017


Lista sprawa nr 176/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.09.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-09-01 08:18
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-20 15:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr ew. 96, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Pure Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  31.08.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pure Development Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej  w ul. Pallotyńskiej (dz. nr ew. 96), w ul. Kubusia Puchatka (dz. nr ew. 125) i w drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 126/1, 126/2, 126/3 i 126/4) obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30174/2017
Lista sprawa nr 175/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28.09.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-09-01 08:15
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 09:23

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym oraz garażem dwu stanowiskowym w bryle, dz. nr ew. 221/1 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Robert Stolarski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  31.08.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Roberta Stolarskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym oraz garażem dwu stanowiskowym w bryle, dz. nr ew. 221/1, obręb Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30170/2017


Lista sprawa nr 174/z2017

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-09-01 08:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej przy ul. Umiastowskiej w Ołtarzewie i ul. Parkowej w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 212/4, 213/1, 213/2, 230/5, 230/3 / gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Tomasz Beckier

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  31.08.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Beckier w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci  wodociągowej przy ul. Umiastowskiej w Ołtarzewie i ul. Parkowej w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew.   212/4, 213/1, 213/2, 230/5, 230/3 / gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30148/2017
Lista sprawa nr 173/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.10.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-31 16:02
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-10 09:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 335, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Paweł Jarnicki

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 31.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Jarnickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 335, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30140/2017

 Lista sprawa nr 172/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12.10.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-31 14:22
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-13 11:19

Zgłoszenie z projektem rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z projektem budowlanym wewnętrznej instalacji gazu na dz. nr ew. 193, obręb Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Justyna i Wojciech Domanowscy

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 25.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Justyny i Wojciecha Domanowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 193, obręb Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29584/2017

 Lista sprawa nr 171/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 19.10.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-28 09:24
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-20 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN- 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr ew.: 802/8 w m. Klaudyn, ul. W. Lutosławskiego 39A, gm. Stare Babice dz. nr ew. 1175, 720, 802/34 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  23.08.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy sieci elektroenergetycznej nN- 0,4kV  w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr ew.: 802/8 w m. Klaudyn, ul. W. Lutosławskiego 39A, gm. Stare Babice dz. nr ew. 1175, 720, 802/34 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29347/2017
Lista sprawa nr 170/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 13.09.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-24 08:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-14 15:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy Reginy w Lesznie działkach nr ew. 706/9, 707/6 obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 22.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Reginy w Lesznie działkach nr ew. 706/9, 707/6 obr. 0011 Leszno gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P//29211/2017

.Lista sprawa nr 169/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12.09.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-23 11:36
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-13 09:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z hydrantami w ulicy Jaworowej w działkach nr ew. 181, 198 obr. 0031 PGR Szeligi, gm. Ożarów Maz. Inwestor: ALIGRAF Barbara Pilewska ul. Przyce 21A, 01-252 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 22.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ALIGRAF Barbara Pilewska ul. Przyce 21A, 01-252 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami w ulicy Jaworowej w działkach nr ew. 181, 198 obr. 0031 PGR Szeligi, gm. Ożarów Maz.

Nr zgłoszenia w rejestrze P//29206/2017

.Lista sprawa nr 168/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12.09.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-23 11:03
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-13 09:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 602/6, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin Inwestor: Katarzyna i Konrad Sucharscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  18.08.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny i Korada Sucharskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 602/6, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28759/2017
Lista sprawa nr 167/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.10.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-10-19 14:38
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-23 08:48

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego nN - 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2, w ciągu ul. Pohulanka i Zielona w m. Stare Babice gm. Stare Babice, dz. nr ew. 186/1, 186/2, 186/5, 184/5, 133 gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  17.08.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego  nN - 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2, w ciągu ul. Pohulanka i Zielona w m. Stare Babice gm. Stare Babice, dz. nr ew. 186/1, 186/2, 184/5, 133 gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28675/2017
Lista sprawa nr 166/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28.09.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-18 09:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 09:26

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną w Kampinosie, gm. Kampinos dz. nr ew. 257/1, 256, 254, 255/3 obr. 143201_5.0001 Kampinos, j. ew. Kampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Wójt Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  11.08.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójta Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną w Kampinosie, gm. Kampinos dz. nr ew. 257/1, 256, 254, 255/3 obr. 143201_5.0001 Kampinos, j. ew. Kampinos, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28153/2017


Lista sprawa nr 165/z/17

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-14 09:57

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 42/9, obręb 0004 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Izabela i Marcin Ziembiccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 10.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Izabeli i Marcina Ziembickich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 42/9, obręb 0004 Błonie, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28063/2017

 Lista sprawa nr 164/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13.09.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-11 13:43
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-13 12:37

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 101, 58, 26/28, 26/22 i 30/11 obręb 0008, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 07.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 101, 58, 26/28, 26/22 i 30/11 obręb 0008, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27515/2017

 Lista sprawa nr 163/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-08-08 08:15
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-30 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 58, 28/8 i 30/11 obręb 0008, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 07.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 58, 28/8 i 30/11 obręb 0008, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27513/2017

Lista sprawa nr 162/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-08-08 08:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-30 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 30/11, 32/39 i 32/41 obręb 0008, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 07.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 30/11, 32/39 i 32/41 obręb 0008, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27511/2017

Lista sprawa nr 161/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-08-08 08:10
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-30 08:59

Zgłoszenie z projektem budowy suecu energetycznej - linii kablowej NN- 0,4 kV na dz. nr ew. 444/10, 443/6, 471/2, 471/4, 472/3, 473/2, 474/2, 476/2, 477/2, 477/4 obręb 001, gm. Stare Babice. InwestorL PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 07.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrbucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej- budowa linii kablowej NN-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 444/10, 443/6, 471/2, 471/4, 472/3, 473/2, 474/2, 476/2, 477/2, 477/4, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27417/2017

Lista sprawa nr 160/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-08-07 13:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-31 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączem w drodze prywatnej dz. nr ew. 202, 23/5, obręb Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Wiesław Stawowiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 04.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wiesław Stawowiak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji z przyłączem w drodze prywatnej na dz. nr ew. 202, 23/5 w Koczargach Nowych, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27342/2017

 Lista sprawa nr 159/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 04.10.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-08-07 08:36
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-05 10:54

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 233/7, Mariew, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 04.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn YAXS 4x120mm2 wraz ze złączem kablowym dla zasilenia domku letniskowego w Mariewie, dz. nr ew. 233/7, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27236/2017

 Lista sprawa nr 158/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 24.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-08-04 13:13
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-25 08:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 59/10, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Radosław Nowakowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 02.08.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Radosława Nowakowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 59/10, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26959/2017

 

 Lista sprawa nr 157/z/2017

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-02 11:41

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 243/2, 196/13, 196/16 obr. 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  31.07.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2  dz. nr ew. 243/2, 196/13, 196/16 obr. 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26644/2017
Lista sprawa nr 156/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 21.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-01 08:44
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-23 14:13

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 47/4, obręb 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Marcin Karolak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 31.07.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Karolak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 47/4, obręb 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/26622/2017

 Lista sprawa nr 155/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 21.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-08-01 08:56
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-21 11:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 488, obręb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice. Inwestor: Wioletta i Zbigniew Batóg.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 28.07.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Wioletty i Zbigniewa Batóg. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 488, obręb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/26608/2017

 

 Lista sprawa nr 154/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Wycofanie wniosku przez Inwestora- Pismo nr 88/2017 z dnia 04.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-31 09:39
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-04 09:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 mm, Dz160 mmw drodze dojazdowej do ul. Pohulanka, dz. nr ew. 250/16, 250/27, 284 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  27.07.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci  kanalizacji sanitarnej Dz200 mm, Dz160 mmw drodze dojazdowej do ul. Pohulanka dz. nr ew. 250/16, 250/27, 284 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26407/2017
Lista sprawa nr 153/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-28 08:39
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-01 09:02

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 59/11 oraz 60/10, obręb Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: Iwona i Szymon Kamińscy.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 27.07.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Iwony i Szymona Kamińskich. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 59/11 oraz 60/10, obręb Wiktorów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26308/2017

Lista sprawa nr 152/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-27 15:12
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 13:43

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. nr ew. 542 obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  25.07.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. nr ew. 542 obręb 0013 Koczargi Stare,  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26080/2017
Lista sprawa nr 151/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-26 12:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dz160 mm w ul. Sportowej obr. 0031Zielonki -Wieś dz. nr ew. 71, 462, 619, 613, 616, 617 gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  24.07.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci  kanalizacji sanitarnej Dz160 mm w ul. Sportowej obr. 0031 Zielonki -Wieś  dz. nr ew.  71, 462, 619, 613, 616, 617 gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25869/2017
Lista sprawa nr 150/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-25 08:57
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 10:15

Zgłoszenie z projektem budowy linii kbalowej nN, budowy złączy kablowych nN, dz. nr ew. 250/11, 427/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 45/12, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 21.07.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN - 0,4 kV YAKXS 4x120mm, budowy złączy kablowych niskiego napięcia nN - 0,4kV, dz. nr ew. 250/11, 427/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 45/12, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25657/2017

Lista sprawa nr 149/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-07-21 09:46
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-28 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej linii nN-0,23kV oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dębowej, dz. nr ew. 157/11, 294, Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 20.07.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN-0,23kV typu AsXSn 2x25 w ciągu ul. Dębowej w Koczargach Starych dz. nr ew. 157/11, 294, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25616/2017

Lista sprawa nr 148/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu  w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-07-21 07:58
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-14 14:23

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego w siedlisku na dz. nr ew. 2380/2, obręb 143202_2.0002 (Laski), gm. Izabelin. Inwestor: Damian Zarzecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 20.07.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Damiana Zarzeckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego w siedlisku na dz. nr ew. 2380/2, obręb 143202_2.0002 (Laski), gm. Izabelin. Inwestor: Damian Zarzecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25450/2017

 

Lista sprawa nr 147/z/2017

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-20 15:08

Zgłoszenie z projektem przebudowy słupa linii napowietrznej nN kolidującej z zabudową działki nr ew. 857 w miejscowości Izabelin ul. Poniatowskiego dz. nr ew. 857, 842/5 gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin RE- Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  19.07.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin RE- Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie słupa linii napowietrznej nN kolidującej z zabudową działki nr ew. 857  w miejscowości Izabelin ul. Poniatowskiego dz. nr ew. 857, 842/5 gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25363/2017

Lista sprawa nr 146/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.08.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-19 14:23
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-10 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 9/4, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Anna Domaradzka, Rafał Starkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 17.07.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anny Domaradzkiej, Rafała Starkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 9/4, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24994/2017

Lista sprawa nr 145/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28.07.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-17 16:19
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-31 10:08

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 130/1, obr. Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Wojciech Poręcki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 14.07.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wojciecha Poręckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 130/1, obr. Latchorzew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24706/2017

Lista sprawa nr 143/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 21.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-17 11:39
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 11:27

Zgłoszenie z projektem budowy pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz jednego jednorodzinnego na dz. nr ew. 416, dz. ew. 444 obręb 0010 – Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: JBM DEVELOPMENT Jaroszek Bednarczyk Malarczyk Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 14.07.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JBM DEVELOPMENT Jaroszek Bednarczyk Malarczyk Sp. J. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych  oraz jednego jednorodzinnego na dz. nr ew. 416, dz. ew. 444 obręb 0010 – Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24837/2017

Lista sprawa nr 144/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 21.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-17 10:23
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 11:26

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 141/1, obręb 0007 m. Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Katarzyna Sylwia Połaska.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 14.07.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Sylwii Połaska  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 141/1, obręb 0007 m. Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24698/2017

Lista sprawa nr 142/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starostwa Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.09.2017.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-14 10:23
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-19 10:33

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Nowy Łuszczewek, dz. nr ew. na dz. nr ew. 114/8, gm. Błonie dz. nr ew. 115, 121, 114/4, 114/6. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  13.07.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Nowy Łuszczewek, dz. nr ew. na dz. nr ew. 114/8,  gm. Błonie dz. nr ew. 115, 121, 114/4, 114/6. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24677/2017
Lista sprawa nr 141/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 03.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-14 09:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-04 08:59

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz szamba na dz. nr ew. 215, obręb 0005 – Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Grzegorz Górski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 12.07.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorz Górskiego  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego oraz szamba na dz. nr ew. 215, obręb 0005 – Borzęcin Mały, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24478/2017

Lista sprawa nr 140/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-07-13 08:43
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-03 08:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz . nr ew. 20/6, 20/4 obręb Topolin, dz. nr ew. 124/1, 139 obręb Borzęcin Mały, dz. nr ew. 498/2 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: GPK EKO - BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  11.07.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO- BABICE Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej Dz200 mm, Dz160 mm w ulicach bocznych odchodzących od ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym, Borzęcinie Małym oraz od ul. Chrobrego w Topolinie, dz. nr ew. 20/6, 20/4 obręb 0024 Topolin, dz. nr ew. 124/1, 139 obręb 0005 Borzęcin Mały, dz. nr ew. 498/2 obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24310/2017
Lista sprawa nr 139/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 25.07.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-07-12 08:12
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-25 12:49

Zgłoszenie z projektem budowy odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej , dz. nr ew. 5/3 i 5/7, obręb IHAR Radzików, gm. Błonie. Inwestor: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Radzikowie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  06.07.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Radzikowie, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej na dz. nr ew. 5/3 i 5/7 w obrębie IHAR Radzików, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23574/2017
Lista sprawa nr 138/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-07-06 11:27
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 08:11

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego dz. nr ew. 101/4, 71/3, 73/1, 74/4, 74/5, 75/3, 74/7, 78/1, 130/4, 130/5, 130/7 obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  04.07.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - innogy Stoen Operator Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergrtycznej sieci nn-0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 101/4, 71/3, 73/1, 74/4, 74/5, 75/3, 74/7, 78/1, 130/4, 130/5, 130/7, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23423/2017
Lista sprawa nr 137/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-07-06 08:21
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 08:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 335, obręb Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Paweł Jarnicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  04.07.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Pawła Jarnickiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 335, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23401/2017


Lista sprawa nr 136/z/2017

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-07-05 08:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - lini kablowej niskiego napięcia w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  03.07.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 248, 247/1, 247/2, 247/19, 247/20, 247/21, 247/22, 247/23, 247/24, 246/5, 246/7, 246/8, 246/9, 246/10, 246/11, 246/12, 246/13, 246/14, 245/22, 245/23, 245/24, 245/25, 245/28, 245/29, 245/30, 245/31 w miejscowości Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23046/2017
Lista sprawa nr 135/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 11.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-07-03 14:44
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-14 14:48

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w dz. nr ew. 174, obręb 0031 Wólka, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr ew. 174 (w ul. Wiśniewej), obręb 0031 Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22951/2017
Lista sprawa nr 134/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-07-03 10:35
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 08:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 208, 187/9, 185/15, 317, obręb 0031 Wólka, gm. Leszno. Inwestor : Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr ew. 208, 187/9, 185/15, 317, (w ul. Cichej), obręb Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22947/2017
Lista sprawa nr 133/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-07-03 10:28
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 08:15

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w dz. nr ew. 275/4, 276/11, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor : Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr ew. 275/4, 276/11, obręb 0011 (w ul. Podzaborówek) gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22945/2017
Lista sprawa nr 132/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-07-03 10:25
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w dz. nr ew. 21/19, 22, 21/18 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr ew. 22, 21/18, 21/19, obręb Powązki, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22942/2017
Lista sprawa nr 131/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-07-03 10:14
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 08:23

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji sanitarnej Dz200 mm, Dz160 mm w ul. Sportowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Płodowskiego w m. Zielonki –Wieś, dz. nr ew. 71, 462, 484 obr. 0031, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  27.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowy kanalizacji sanitarnej Dz200 mm, Dz160 mm w ul. Sportowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Płodowskiego w m. Zielonki – Wieś, dz. nr ew. 71, 462, 484 obr. 0031, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22472/2017
Lista sprawa nr 130/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 25.07.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-27 15:42
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-26 08:14

Zgłoszenie z projektem przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego położonego na dz. nr ew. 191/13, obręb Dziekanów Nowy, gm. Łomianki. Inwestor: Wioletta Niemyjska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 26.06.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wioletty Niemyjskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego położonego na dz. nr ew. 191/13, obręb Dziekanów Nowy, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22225/2017

Lista sprawa nr 129/z/2017

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.07.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-27 08:31
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-19 08:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 507, obręb 0012, Sadowa gm. Łomianki. Inwestor: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. ul. Obozowa 82 A lok. 19, 01-434 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 23.06.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. ul. Obozowa 82 A lok. 19 01-434 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 507, obręb 0012, Sadowa gm. Łomianki.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/21957/2017

Lista sprawa nr 128/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 21.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-23 13:05
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 11:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 504/1, obręb 143202_2.0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Monika i Marcin Malczewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 22.06.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki i Marcina w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 504/1, obręb 143202_2.0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21859/2017

 

Lista sprawa nr 127/z/2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-23 12:41

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego nN - 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2, w ciągu ul. Grabowej w m. Kwirynów dz. nr ew. 584, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  22.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego  nN - 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2, w ciągu ul. Grabowej w m. Kwirynów dz. nr ew. 584, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21774/2017
Lista sprawa nr 126/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12.07.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-22 13:43
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-13 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza kablowego 15 kv i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV dla zasilania obiektu produkcyjno-usługowego przy ul. Poznańskiej 91 w m. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 145/4 obr. ew. 0011 jednostka ewidencyjna Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Firma Księgarska Oleksiejuk Sp. z o.o. Sp. j. ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  21.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Firma Księgarska Oleksiejuk Sp. z o.o. Sp. j. ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego 15 kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV dla zasilania obiektu produkcyjno-usługowego przy ul. Poznańskiej 91 w m. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 145/4 obr. ew. 0011 jednostka ewidencyjna Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21751/2017
Lista sprawa nr 125/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11.07.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-22 08:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-12 08:32

Zgłoszenie z projektem przebudowy odwodnienia w ulicy Michałowskiej i budowy odwodnienia budynków w miejscowości Wolskie dz. nr ew. 1/107, 1/120, 1/121, 1/115, 4. 1/122, 1/154, 1/123, 1/116, 1/124, 1/125 obr. 0032; dz. nr ew.: 17, 18, 20, 21 obr. 0025 jedn. ew. 143206_5 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Burmistrz Gminy Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  21.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odwodnienia w ulicy Michałowskiej i budowy odwodnienia budynków w miejscowości Wolskie dz. nr ew. 1/107, 1/120, 1/121, 1/115, 4, 1/122, 1/154, 1/123, 1/116, 1/124, 1/125 obr. 0032; dz. nr ew.: 17, 18, 20, 21 obr. 0025 jedn. ew. 143206_5 gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21742/2017

Lista sprawa nr 124/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 04.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-22 09:25
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-07 08:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej – linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 244/7, 178/5, 196, 171/5 w celu zasilenia działek 171/5, 170/8, ul. Akinsa w miejscowości Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  20.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 244/7, 178/5, 196, 171/5 w celu zasilenia działek 171/5, 170/8, ul. Akinsa w miejscowości Dziekanów Leśny gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21541/2017
Lista sprawa nr 123/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-20 14:35
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-30 10:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 wraz z hydrantami w ul. Jaworowej na dz. nr ew. 181, 198 w Szeligach, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ALIGRAF Barbara Pilewska ul. Przyce 21A 01-252 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  19.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ALIGRAF Barbara Pilewska, ul. Przyce 21 A 01-252 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 wraz z hydrantami w ul. Jaworowej na dz. nr ew. 181, 198 w Szeligach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21465/2017


Lista sprawa nr 122/z/2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-20 11:35

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 65/1, 70, 65/9 59/6, 58/19, 58/18, 58/17, 57/7, 56/8, 55/8 obr. 0031 Grądy gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  16.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2  dz. nr ew. 65/1, 70, 65/9 59/6, 58/19, 58/18, 58/17, 57/7, 56/8, 55/8 obr. 0031 Grądy gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21184/2017

Lista sprawa nr 121/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.07.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-19 09:27
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-10 10:44

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 298, 180, 179/3, 179/2, 376 obr. 0031 Wólka gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  16.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2  dz. nr ew. 298, 180, 179/3, 179/2, 376 obr. 0031 Wólka gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21248/2017

Lista sprawa nr 120/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 371/s/2017 z dn.31.07.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-19 09:14
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-31 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 720/5, obręb 0011 – Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Joanna Piotrowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 13.06.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanny Piotrowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 720/5, obręb 0011 – Leszno, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20859/2017

Lista sprawa nr 119/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.08.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-14 09:03
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-08 08:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 404, obręb 0029 – Zielonki Parcele, gm. Stare Babice. Inwestor: Emil Pepławski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 12.06.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Emila Pepłowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 404, obręb 0029 – Zielonki Parcele, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20521/2017

Lista sprawa nr 118/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 04.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-13 09:30
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-04 08:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 31/3, obręb 0030 Rochaliki, gm. Błonie. Inwestor: Radosław Grabowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 09.06.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Radosław Grabowski w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 31/3, obręb 0030 Rochaliki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20419/2017

Lista sprawa nr 117/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.07.2017r.- Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie  o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie jw.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-12 10:50
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-19 09:38

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXn 2x25 mm2, dz. 29/1, 24; 63; 51 i 52 obr. 0026 Strzyżew Wieś, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  09.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXn 2x25 mm2,  dz. 29/1, 24; 63; 51 i 52 obr. 0026 Strzyżew Wieś, gm. Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20320/2017

Lista sprawa nr 116/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-12 10:10
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 08:37

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia nN - 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych dz. 280/20, 415/1, 427/1, 1434/1, 1434/2 jednostka ewidencyjna 143205_5 obr. 0010, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  06.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN - 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych dz. 280/20, 415/1, 427/1, 1434/1, 1434/2 jednostka ewidencyjna 143205_5 obr. 0010, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19852/2017
Lista sprawa nr 115/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-06 11:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-14 14:44

Zgłoszenie z projektem przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej dz. nr ew. 1/9, obr. 0004, dz. nr ew. 119, 208, 253, 394/7 obr. 0006 gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  06.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej dz. nr ew.  1/9, obr. 0004, dz. nr ew. 119, 208, 253, 394/7 obr. 0006 gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19627/2017
Lista sprawa nr 114/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13.07.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-06 10:23
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-14 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 33/2, obręb 0004 – Budki Żelazowskie, gm. Kampinos. Inwestor: Mariola i Marian Rutkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 05.06.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marioli i Mariana Rutkowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 33/2, obręb 0004 – Budki Żelazowskie, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19561/2017

Lista sprawa nr 113/z/2017

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.07.2017r. 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-06 10:05
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-19 08:52

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 68 obr. Komorów gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  02.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2  dz. nr ew. 68  obr. Komorów gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19432/2017

Lista sprawa nr 112/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-02 12:45
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-26 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 9/4, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Anna Domaradzka, Rafał Starkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 02.06.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anny Domaradzkiej, Rafała Starkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 9/4, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19407/2017

 

Lista sprawa nr 111/z/2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-02 11:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w Osiedlu Puszczańska przy ul. Krótkiej gm. Stare Babice dz. nr ew. 1080/1-1080/5, 242/4 243/3, 243/10, 243/11, 251/2 – obr 0001 jedn. ewid. 143207_2 Stare Babice Inwestor: AMARONE Development Sp. z o.o. Bemowo Sp. kom. ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  01.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - AMARONE Development Sp. z o.o. Bemowo Sp. kom. ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Osiedlu Puszczańska przy ul. Krótkiej gm. Stare Babice  dz. nr ew.  1080/1-1080/5, 242/4 243/3, 243/10, 243/11, 251/2 – obr 0001 jedn. ewid. 143207_2 Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19376/2017
Lista sprawa nr 110/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-02 09:10
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 08:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz110 spinka wodociągowa w ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice nr ew. dz. 67, 68/1, 136/3 obr. 0021 jedn. ewid. 143207_2 Stare Babice Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO –BABICE” Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  01.06.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO –BABICE” Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz110 spinka wodociągowa w ul. Wieruchowskiej  w Babicach Nowych, gm. Stare Babice nr ew. dz. 67, 68/1, 136/3 obr. 0021 jedn. ewid. 143207_2 Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19329/2017
Lista sprawa nr 109/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu uplynął 22.06.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-02 09:45
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-23 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 171/2, obręb 0029 - Wola Pasikońska jednostka ewidencyjna: 143203_2 – Kampinos. Inwestor: Elżbieta i Wojciech Nitek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 31.05.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Elżbiety i Wojciecha Nitek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 171/2, obręb 0029 - Wola Pasikońska jednostka ewidencyjna: 143203_2 – Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19095/2017

Lista sprawa nr 108/z/2017

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.07.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-06-01 10:42
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-19 09:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 477/4, obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Beata i Zbigniew Załęscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 30.05.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Beaty i Zbigniewa Załęskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 477/4, obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18869/2017

Lista sprawa nr 107/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.07.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-31 11:14
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-01 08:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 506, obręb Sadowa gm. Łomianki. Inwestor: Milena i Paweł Jurkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 29.05.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Mileny i Pawła Jurkiewicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 506, obręb Sadowa gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18626/2017

Lista sprawa nr 106/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 19.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-30 09:03
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-20 08:49

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej dz. nr ew. 101/6, 102/10, 102/16, 103/33, 103/34, 171/4, 230/2, 230//3, 271, 278, 323 obręb ewidencyjny 143207_5.0010 Janów, jednostka ewidencyjna 142207_2 Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, 05-082, Stare Babice, ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  26.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej dz. nr ew. 101/6, 102/10, 102/16, 103/33, 103/34, 171/4, 230/2, 230//3, 271, 278, 323 obręb ewidencyjny 143207_5.0010 Janów, jednostka ewidencyjna 142207_2 Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18534/2017
Lista sprawa nr 105/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30.08.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-29 09:48
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-04 13:19

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nn 0,4 kv dz. nr ew. 6/3 obr. Łomianki Dolne ul. Lutosławskiego, gm. Łomianki oraz złącz kablowo-pomiarowych w celu zasilenia w energie elektryczną trzech budynków jednorodzinnych dwulokalowych poł. na dz. nr ew. 1435/3; 1435/5; 1438/8; 1435/7; 1435/2; 1435/1 w miejscowości Łomianki Dolne, ul. Lutosławskiego gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  24.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kv dz. nr ew. 6/3 obr. Łomianki Dolne ul. Lutosławskiego, gm. Łomianki oraz złącz kablowo-pomiarowych w celu zasilenia w energie elektryczną trzech budynków jednorodzinnych dwulokalowych poł. na dz. nr ew. 1435/3; 1435/5; 1438/8; 1435/7; 1435/2; 1435/1 w miejscowości Łomianki Dolne, ul. Lutosławskiego gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18080/2017

Lista sprawa nr 104/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-25 08:30
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-29 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 16/1, 17/1, obręb 0004 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Żaneta Kornacka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 19.05.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Żanety Kornackiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 16/1, 17/1, obręb 0004 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17483/2017

Lista sprawa nr 103/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-19 14:40
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-26 13:23

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 133/3, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Władysław Śliżewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 19.05.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Władysława Śliżewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 133/3, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17404/2017

Lista sprawa nr 102/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-19 14:54
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-12 09:32

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 56/8, 56/5, 2, 29/3, 29/5, 29/11 i 29/8 obr. 6 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  18.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 56/8, 56/5, 2, 29/3, 29/5, 29/11 i 29/8  obr. 6 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17282/2017


Lista sprawa nr 101/z/2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-19 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 74/3, obręb Pogroszew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Marta Stefaniuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 18.05.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marty Stefaniuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 74/3, obręb Pogroszew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17235/2017

Lista sprawa nr 100/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28.06.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-18 14:41
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-29 08:35

Zgłoszenie z projektem przebudowy pomieszczeń budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 622/1, obręb Buraków, gm. Łomianki. Inwestor: Jacek Ryszard Wójcik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 17.05.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jacka Ryszarda Wójcika w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na dz. nr ew. 622/1, obręb Buraków, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17059/2017

Lista sprawa nr 99/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-18 08:29
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-30 13:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obr. ew. Borzęcin Mały dz. nr ew. 443, 448, 71/1, 82/11, 87/5, 87/6 gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  16.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obr. ew. Borzęcin Mały dz. nr ew.  443, 448, 71/1, 82/11, 87/5, 87/6 gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16991/2017
Lista sprawa nr 98/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 06.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-17 08:34
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-07 08:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w obr. ew. Borzęcin Mały dz. nr ew. 443, 448, 71/1 gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  16.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w obr. ew. Borzęcin Mały dz. nr ew.  443, 448, 71/1 gm. Stare Babice gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16988/2017
Lista sprawa nr 97/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 06.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-17 08:44
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-07 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi na Osiedlu Willa Babice przy ul. Kościuszki w Starych Babicach dz. nr ew. 558/2, 558/1, 549, 803/26 z obr. 0001 jedn. ew. 143207_2 Stare Babice. Inwestor: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 19.05.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mazovia Invest Development Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi na Osiedlu Willa Babice przy ul. Kościuszki w Starych Babicach dz. nr ew. 558/2, 558/1, 549, 803/26 z obr. 0001 jedn. ew. 143207_2 Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16848/2017

Lista sprawa nr 96/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-26 15:14
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-29 08:45

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Dębówka na dz. nr ew. 99 (ul. Błońska) i 96 (ul. Lipowa) obr. Dębówka gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  12.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Dębówka na dz. nr ew. 99 (ul. Błońska) i 96 (ul. Lipowa) obr. Dębówka gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16552/2017
Lista sprawa nr 95/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 19.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-12 14:54
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-20 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej dz. nr ew. 30, 46 obr. Cholewy gm. Błonie do zasilania placów budowy dz. 10/21, 10/20, 10/19, 10/18 obr. Cholewy gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  12.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej dz. nr ew. 30, 46  obr. Cholewy gm. Błonie do zasilania placów budowy dz. 10/21, 10/20, 10/19, 10/18 obr. Cholewy gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16526/2017

Lista sprawa nr 94/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 24.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-12 14:15
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-26 08:35

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 126 (droga gminna), dz. 35/1 (dz. pr.) obr. Łazy gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  11.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2  dz. nr ew. 126 (droga gminna), dz. nr ew. 35/1 (dz. pr.)  obr. Łazy gm. Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16278/2017

Lista sprawa nr 93/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-12 11:50
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-24 08:00

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 96/5, 82/1 obr. 0009 Cholewy gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  10.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 96/5, 82/1 obr. 0009 Cholewy gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16108/2017

Lista sprawa nr 92/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-11 09:09
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-01 10:31

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 201/1, 171, 98/8 obr. 0012 Komorów gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  10.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 201/1, 171, 98/8 obr. 0012 Komorów gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16104/2017

Lista sprawa nr 91/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-10 15:32
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-01 10:39

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 507 (ul. Malinowa), 507/5 (Brzoskwiniowa), 507/9 obr. 0035 Zaborówek gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  10.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 507 (ul. Malinowa), 507/5 (Brzoskwiniowa), 507/9 obr. 0035 Zaborówek gm. Leszno. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16099/2017

Lista sprawa nr 90/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-10 15:02
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-01 10:37

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 68 (ul. Klaudyńska) 80/6 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  10.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 68 (ul. Klaudyńska) 80/6 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14092/2017

Lista sprawa nr 89/z/2017

 ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-10 14:34
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-01 10:36

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia nN - 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2, budowa złącza kablowego niskiego napięcia nN 0,4 kV w miejscowościach Białuty i Wawrzyszew gm. Błonie dz. 61/19, 162/3, 162/1, 63, 9/1, 62/1, 61/1, 61/18 obr. 0003 Białuty, dz. 23/10, 22/18, obr. 0033 Wawrzyszew. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  04.05.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN - 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2, budowa złącza kablowego niskiego napięcia nN 0,4 kV w miejscowościach Białuty i Wawrzyszew gm. Błonie dz. 61/19, 162/3, 162/1, 63, 9/1, 62/1, 61/1, 61/18 obr. 0003 Białuty, dz. 23/10, 22/18, obr. 0033 Wawrzyszew.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15427/2017
Lista sprawa nr 88/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-05 11:00
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-13 09:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 387/12, 387/14 obr. 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz i Agnieszka Bińczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 04.05.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Tomasza i Agnieszki Bińczak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 387/12,  387/14 obr. 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15351/2017/2017

Lista sprawa nr 87/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 06.06.2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-04 13:52
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 08:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 32/5, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Daniel Barszcz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 28.04.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Daniela Barszcz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 32/5, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14931/2017

Lista sprawa nr 86/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 19.06.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-28 15:02
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 08:18

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nN YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 57 ul. Południowa obr. Feliksów dz. nr ew. 429 ul. Południowa obr. Zaborów, dz. nr ew. 43/2, 44/2, 45/1: działki prywatne obr. Feliksów gm. Leszno do zasilania budynku mieszkalnego dz. nr ew. 46/7 obr. Feliksów gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  27.04.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2  przez dz. nr ew. 57 ul. Południowa obr. Feliksów, dz. nr ew. 429 ul. Południowa obr. Zaborów, dz. nr ew. 43/2, 44/2, 45/1: działki prywatne obr. Feliksów gm. Leszno do zasilania budynku mieszkalnego - dz. nr ew. 46/7 obr. Feliksów gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14818/2017

Lista sprawa nr 85/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18.05.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-28 15:11
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-19 08:16

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 470/4, 472/13, 474/3, 477/7, 478/4, 480/6, 481/3 ul. Północna, 480/14 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  20.04.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 470/4, 472/13, 474/3, 477/7, 478/4, 480/6, 481/3  ul. Północna, 480/14 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13804/2017

Lista sprawa nr 84/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-09 14:18
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-12 08:08

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 542, 544 obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  20.04.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 542, 544 obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13803/2017

Lista sprawa nr 83/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-05-09 14:33
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-12 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Paganiniego w Klaudynie gm. Stare Babice dz. nr ew. 657/2, 953, 956/6 obr. 0011, jedn. ew. 143207_2. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  20.04.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Paganiniego w Klaudynie gm. Stare Babice  dz. nr ew.  657/2, 953, 956/6 obr. 0011, jedn. ew. 143207_2. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13739/2017
Lista sprawa nr 82/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 10.05.2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-20 08:37
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-11 10:02

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 290/5, 290/19, 290/18, 290/17, 290/16 obr. 0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  18.04.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 290/5, 290/19, 290/18, 290/17, 290/16 obr. 0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13454/2017

Lista sprawa nr 81/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-19 09:23
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-10 08:40

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 387/14 obr. 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  18.04.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 387/14 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13453/2017

Lista sprawa nr 80/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-19 09:05
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-10 08:43

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 341, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Agata i Piotr Rogoźniccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 14.04.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Agaty i Piotra Rogoźnickich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 341, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13306/2017

Lista sprawa nr 79/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-14 11:12
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-15 13:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 318/32 i dz. nr ew. 318/33, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Bartosz Bełch

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 12.04.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bartosz Bełch w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego  na dz. nr ew. 318/32 i dz. nr ew. 318/33, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13024/2017

Lista sprawa nr 78/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12.07.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-13 10:21
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-13 08:18

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Pilaszków, dz. nr ew. na dz. nr ew. 38/9 obręb Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki – działki przez które przebiega inwestycja dz. nr ew. 50 ul. Nowowiejska i dz. nr ew. 44, 38/10, 39/10. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  12.04.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Pilaszków, dz. nr ew. na dz. nr ew. 38/9 obręb Pilaszków,  gm. Ożarów Mazowiecki – działki przez które przebiega inwestycja dz. nr ew. 50 ul. Nowowiejska i dz. nr ew. 44, 38/10, 39/10 droga gminna wewnętrzna.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12993/2017
Lista sprawa nr 77/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 04.05.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-13 08:42
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-05 08:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci i przyłącza wodociągowego na dz. nr ew. 81/5 i 81/6 w m. Nowe Faszczyce gm. Błonie. Inwestor: Magdalena i Michał Rutkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 07.04.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Magdaleny i Michała Rutkowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłącza wodociągowego na dz. nr ew. 81/5 i 81/6 w m. Nowe Faszczyce gm. Błonie. Inwestor: Magdalena i Michał Rutkowscy

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12453/2017

Lista sprawa nr 76/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-07 14:57
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-15 10:01

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 22/3, obręb 0016, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Wolszlegier

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 05.04.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Anny Wolszlegier w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/3, obręb 0016, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12445/2017

Lista sprawa nr 75/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 08.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-07 15:14
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-15 10:10

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączami kablowymi, do zasilania budynku mieszkalnego w m. Wielonki Wieś dz. nr ew. 566 ul. Sportowa na dz. nr ew. 619 ul. Sportowa obr. Zielonki Wieś gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  07.04.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączami kablowymi, do zasilania budynku mieszkalnego w m. Wielonki Wieś dz. nr ew. 566 ul. Sportowa na dz. nr ew. 619 ul. Sportowa obr. Zielonki Wieś gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12386/2017
Lista sprawa nr 74/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.04.2017r.  

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-07 14:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-26 11:43

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączami kablowymi, do zasilania budynków mieszkalnych w m. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 39/33, 39/34, 39/35, 39/36, 39/37, 39/38, 39/39, 39/40 obr. 0004 na dz. nr ew. 39/8 obr. 0004 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  07.04.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączami kablowymi, do zasilania budynków mieszkalnych w m. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 39/33, 39/34, 39/35, 39/36, 39/37, 39/38, 39/39, 39/40 obr. 0004  na dz. nr ew. 39/8 obr. 0004 gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12385/2017
Lista sprawa nr 73/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.04.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-07 14:32
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-26 11:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN- 0,4kV w celu zasilenia domów letniskowych dz. nr 328/1 w m. Leszno i 23/5 w m. Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  06.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy sieci elektroenergetycznej nN- 0,4kV w celu zasilenia domów letniskowych dz. nr 328/1 w m. Leszno i 23/5 w m. Zaborówek, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12243/2017


Lista sprawa nr 72/z/17

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-06 15:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 756, obręb 0019, gm. Ożarów Mazowiecki . Inwestor: Monika i Sławomir Pieniek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 05.04.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Moniki i Sławomira Pieniek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 756, obręb 0019, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12085/2017

.Lista sprawa nr 71/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.04.2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-06 09:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 11:58

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nN 04kV TYPU YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączam kablowym, do zasilania budynku mieszkalnego w m. Wólka gm. Leszno dz. nr ew. 54 ul. Topolowa - droga powiatowa oraz działka nr ew. nr 197/10 ul. Topolowa - droga powiatowa i dz. nr ew. 197/11 – droga prywatna. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  05.04.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 04kV TYPU  YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączam kablowym, do zasilania budynku mieszkalnego w m. Wólka  gm. Leszno  dz. nr ew. 54 ul. Topolowa - droga powiatowa oraz działka nr ew. nr 197/10 ul. Topolowa - droga powiatowa i dz. nr ew. 197/11 – droga prywatna obr. Wólka gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12005/2017
Lista sprawa nr 70/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.04.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-06 08:40
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 732/3, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Karol i Agnieszka Krasowicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 04.04.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Karola i Agnieszki Krasowicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na dz. nr ew. 732/3, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11753/2017

Lista sprawa nr 69/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 25.04.2017.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-05 10:18
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-04 14:24

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120mm2 wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia budynków mieszkalnych w Ożarowie Mazowieckim, na dz. nr ew. 58/5, 58/13, 58/14, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  31.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120mm2 wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia budynków mieszkalnychgm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11378/2017


Lista sprawa nr 927/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 04.04.2017r.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2017-04-04 14:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-07 13:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania placu budowy, budynek mieszkalny dz. nr ew. 804/3, 804/6, obręb 0028, nr ew. 143203_2 Kampinos, gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  03.04.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania placu budowy, budynek mieszkalny dz. nr ew. 804/3, 804/6, obręb 0028, nr ew. 143203_2 Kampinos,  gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11552/2017
Lista sprawa nr 68/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.04.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-04-03 17:18
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-25 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 212/3 i przyłącza do sieci kanalizacyjnej w dz. nr ew. 212/1 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Bogdan Figat

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 31.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bogdana Figat w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 212/3  i przyłącza do sieci kanalizacyjnej w dz. nr ew. 212/1 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11354/2017

.Lista sprawa nr 67/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.04.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-31 13:11
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-25 10:21

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x70 mm2 na dz. nr ew. 433 obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  29.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x70 mm2 na dz. nr ew. 433 obręb Borzęcin Mały,  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11052/2017
Lista sprawa nr 66/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 240/s/2017 z dnia 16.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-30 08:26
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-17 15:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 29/28, 29/35, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Ewelina i Artur Kacprzyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 28.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Eweliny i Artura Kacprzyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na dz. nr ew. 29/28, 29/35, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10912/2017.

Lista sprawa nr 65/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 10.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-29 12:18
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-11 08:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem w ul. Bukowej dz. nr 220 (DROGA GMINNA) i dz. nr ew. 248 PGR Szeligi obr. 0031 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: RENO MAX S.C. Jacek Kiliński, Katarzyna Kilińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  28.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  RENO MAX S.C. Jacek Kiliński, Katarzyna Kilińska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem w ul. Bukowej dz. nr 220 (DROGA GMINNA) i dz. nr ew. 248  PGR Szeligi obr. 0031 gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10888/2017
Lista sprawa nr 64/z2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-29 12:00
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-08 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 109, 249, 113/3 obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Ewa Bogucka i Wojciech Bogucki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 24.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewy Boguckiej i Wojciecha Boguckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na dz. nr ew. 109, 249, 113/3 obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10476/2017

Lista sprawa nr 63/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-24 15:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-15 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 1180, obręb 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Sandra Zaroń i Małgorzata Zaroń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 24.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Sandry Zaroń i Małgorzaty Zaroń w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na dz. nr ew. 1180, obręb 0001 Izabelin, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10455/2017

Lista sprawa nr 62/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-24 15:40
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-19 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 63/13, 63/14 obręb ew. 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  24.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. ew. nr 63/13, 63/14 obręb ew. 0029 Wilkowa Wieś,  gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10432/2017
Lista sprawa nr 61/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.04.2017r.  

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-27 10:46
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-19 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 72 (ul. Dobra) obręb ew. 0006 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  24.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. ew. nr 72 (ul. Dobra) obręb ew. 0006 Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10431/2017
Lista sprawa nr 60/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.04.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-27 10:37
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-19 11:22

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 38/11 obręb ew. 0018 Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  24.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. ew. nr 38/11 obręb ew. 0018 Pilaszków,  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10429/2017
Lista sprawa nr 59/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.04.2017r.  

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-27 10:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-19 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 6/19 obręb ew. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  24.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. ew. nr 6/19 obręb ew. 0008 Hornówek,  gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10428/2017
Lista sprawa nr 58/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.04.2017r. 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-27 10:00
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-19 11:22

Zgłoszenie z projektem nadbudowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 453/1 obręb Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Stefania Mandes

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 24.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stefani Mandes w sprawie planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na dz. nr ew. 453/1 obręb Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10421/2017

Lista sprawa nr 57/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-24 15:55
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 08:17

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 554/2 i 555/1, obręb Kwirynów, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Sosnowska-Kapusta, Sławomir Kapusta

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 22.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anny Sosnowska-Kapusta, Sławomira Kapusta w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na dz. nr ew. 554/2 i 555/1, obręb Kwirynów, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9949/2017

Lista sprawa nr 56/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-23 10:31
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-19 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z projektem zabudowy i zagospodarowania działki i wewnętrzną instalacją gazu na dz. nr ew. 193 ul. Długa 111, Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Justyna i Wojciech Domanowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 21.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Justyny i Wojciecha Domanowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z projektem zabudowy i zagospodarowania działki i wewnętrzną instalacją gazu na dz. nr ew. 193 ul. Długa 111, Bramki,  gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9763/2017

Lista sprawa nr 55/z/2017      

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 211/s/2016 z dnia 04.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-22 09:04
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-04 09:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 1881, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Daria Górka i Przemysłąw Kurkus

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 17.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Darii Górki i Przemysława Kurkusa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1881, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9403/2017

.Lista sprawa nr 54/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.04.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-17 10:51
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-11 10:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 386, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Kornel Popławski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 16.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Kornela Popławskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 386, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9209/2017

Lista sprawa nr 53/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 212/s/2016 z dnia 04.05.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-17 10:26
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-04 12:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 39/1, 45/14, 44/1 obręb ew. 0026 Wąsy Kolonia, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  13.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  - linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 39/1, 45/14, 44/1 obręb ew. 0026 Wąsy Kolonia, gm. Leszno.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/8657/2017


Lista sprawa nr 52/z/2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-14 10:49
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 257/, 257/14, 257/17, 257/18 obręb ewid. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  13.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  - linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 257/, 257/14, 257/17, 257/18 obręb ewid. 0035 Zaborówek,  gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8653/2017


Lista sprawa nr 51/z/2017

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-14 10:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego, studni oraz szczelnego osadnika na ścieki na dz. nr ew. 195/9, obręb 0012 Stare Faszczyce gm. Błonie Inwestor: Marcin Pawlata

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 13.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Marcina Pawlata w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, studni oraz szczelnego osadnika na ścieki  na dz. nr ew. 195/9, obręb 0012 Stare Faszczyce gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8588/2017

Lista sprawa nr 50/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-14 10:21
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-15 13:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w obr. Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 281/3, 280/5, 280/6, 280/7, 291/3, 291/4, 291/5, 279/17, 278/66, 278/67, 375 do działki 375 gm. Stare Babice, Inwestor: G&G Studio Sp. z o.o. i LMS Developments Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  13.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: G&G Studio Sp. z o.o. i LMS Developments Sp. z o.o.   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w obr. Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 281/3, 280/5, 280/6, 280/7, 291/3, 291/4, 291/5, 279/17, 278/66, 278/67, 375 do działki 375 gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8565/2017
Lista sprawa nr 49/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-13 14:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-28 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym do budynku szkoły podstawowej dz. nr ew. 643/19 położonej przy ul. Sikorskiego w m. Stare Babice dz. nr ew. 64/3, 643/13, 643/14, 643/16, 643/17, 643/20 gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  10.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym do budynku szkoły podstawowej  dz. nr ew. 643/19  położonej przy ul. Sikorskiego w m. Stare Babice dz. nr ew. 64/3, 643/13, 643/14, 643/16, 643/17, 643/20  gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8437/2017

Lista sprawa nr 48/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.04.2017r. 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-10 14:54
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-19 11:25

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia drogowego w Łomiankach ul. Warszawska obr. 4 dz. nr 1/9, obr. 6 dz. nr ew. 418/2 gm. Łomianki. Inwestor Burmistrz Łomianek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  10.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Burmistrza Łomianek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  oświetlenia drogowego w Łomiankach ul. Warszawska obr. 4 dz. nr 1/9, obr. 6 dz. nr ew. 418/2 gm.  Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8413/2017
Lista sprawa nr 47/z/17

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12.05.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-10 15:12
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-15 09:58

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 197/1, ul. Zgody, obręb 0005 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Aleksandra i Sebastian Gomulińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 09.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:   Aleksandry i Sebastiana Gomulińskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.  197/1, ul. Zgody, obręb 0005 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8269/2017

Lista sprawa nr 46/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.04.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-10 11:26
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-11 10:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 83/1, 42/16 obręb ewid. 0017 Błonie, gm. Błonie, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  01.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  - linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 83/1, 42/16 obręb ewid. 0017 Błonie,  gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8033/2017
Lista sprawa nr 45/z/2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.03.2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-08 13:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej eN nN 0,4kV w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Grądy, ul. Rumiankowa, obr. 0007, dz. nr ew. 12/35, 12/32, 12/39, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  06.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej eN nN 0,4kV w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Grądy, ul. Rumiankowa, obr. 0007, dz. nr ew. 12/35, 12/32, 12/39, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7603/2017
Lista sprawa nr 44/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.04.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-07 13:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-26 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 97/17, ul. Czerwonego Kapturka 62, obręb Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: Anna i Michał Kędzierscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 02.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Anny i Michała Kędzierskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 97/17, ul. Czerwonego Kapturka 62, obręb Dziekanów Leśny gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7294/2017

Lista sprawa nr 41/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.05.2017.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-03 12:42
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-04 08:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN- 0,4kV przy ul. Chopina dz. nr 171, 175 obr. 143201_5.0001 Kampinos gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  03.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy sieci elektroenergetycznej nN- 0,4kV przy ul. Chopina dz. nr 171, 175 obr. 143201_5.0001 Kampinos gm.  Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7308/2017
Lista sprawa nr 42/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-03 12:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-27 14:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej - spinka wodociągów Izabelińska –Osiedlowa w miejscowości Stare Babice – zadanie 64a- Etap 2- ul. Osiedlowa dz. nr ew. 286, 287/13, 288/6, -Obręb ew. 0001 Stare Babice Działki nr ew. 145, 146/2, 147/12, 148/18, 150/3, 158, 159, 161/2, 162/2, 162/3 – Obręb ew. 0031 –Zielonki Wieś Jedn. ew. 143207_2 – Stare Babice w gminie Stare Babice Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO –BABICE"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  02.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO –BABICE” w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej  - spinka wodociągów Izabelińska –Osiedlowa w miejscowości Stare Babice – zadanie 64a-Etap 2- ul. Osiedlowa dz. nr ew. 286, 287/13, 288/6, -Obręb ew. 0001 Stare Babice Działki nr ew. 145, 146/2, 147/12, 148/18, 150/3, 158, 159, 161/2, 162/2, 162/3 – Obręb ew. 0031 –Zielonki Wieś Jedn. ew. 143207_2 – Stare Babice w gminie Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7273/2017
Lista sprawa nr 40/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-03 08:42
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 08:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Powązki obr. 0018, dz. nr ew. 32/10, 32/3, 35, 162/2, 162/3 gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  02.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Powązki obr. 0018, dz. nr ew. 32/10, 32/3, 35, 162/2, 162/3 gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7149/2017
Lista sprawa nr 39/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-03 09:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 09:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Nowa Górna obr. 0023, dz. nr ew. 44/6, 44/8, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  02.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Nowa Górna obr. 0023, dz. nr ew. 44/6, 44/8, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7145/2017
Lista sprawa nr 38/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-03 08:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku na dz. nr ew. 22/4 obręb 0016 Latchorzew gm. Stare Babice Inwestor: Joanna i Szczepan Okła

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 01.03.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Joanny i Szczepana Okła w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku na dz. nr ew. 22/4 obręb 0016 Latchorzew gm. Stare Babice.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/7076/2017

Lista sprawa nr 37/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.04.2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-02 08:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 195/8, 195/20, 195/19, 195/11, 153, 112/3 w miejscowości Kiełpin Poduchowny gm. Łomianki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  01.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  - linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 195/8, 195/20, 195/19, 195/11, 153, 112/3  w miejscowości Kiełpin Poduchowny gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6942/2017
Lista sprawa nr 35/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.04.2017r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-01 13:22
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 14:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Żukówka obr. 0036, dz. nr ew. 184/1, 234/1, 389, 390, 391, 392 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 01.03.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Żukówka obr. 0036, dz. nr  ew.184/1, 234/1, 389, 390, 391, 392 gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6946/2017
Lista sprawa nr 36/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-03-01 13:05
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:35

Zgłoszenie z projektem przebudowy odcinka linii napowietrznej nN kolidującego z zabudową działek nr ew. 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 w miejscowości Wąsy Kolonia, dz. nr 4/9, 4/29, 39/1 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin RE- Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  27.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin RE- Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej nN kolidującego z zabudową działek nr ew. 4/6, 4/7, 4/8, 4/9  w miejscowości Wąsy Kolonia, dz. nr 4/9, 4/29, 39/1 gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6626/2017
Lista sprawa nr 34/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.04.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-28 10:30
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 14:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektrycznej nn do zasilania polany wypoczynkowej na dz. nr ew. 135 w miejscowości Lipków w gminie Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  13.01.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektrycznej nn do zasilania polany wypoczynkowej na dz. nr ew. 135 w miejscowości Lipków w gminie Stare Babice.

P/1509/2017

Lp. 85/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.02.2017r

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2017-02-27 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym na dz. nr ew. 22/2 obręb 0016 Latchorzew gm. Stare Babice Inwestor: Magdalena i Marek Polańscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 23.02.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Magdaleny i Marka Polańskich” w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym na dz. nr ew. 22/2 obręb 0016 Latchorzew gm. Stare Babice.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/6409/2017

.Lista sprawa nr 33/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.04.2017.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-24 08:55
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-08 13:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zespołu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych położnych na nr ew. 62/9, 62/8 w Lipkowie (działki nr 61/10, 61/11, 61/17, 62/9, 62/8, obręb 0017 Lipków w gminie Stare Babice). Inwestor: KEYHOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  22.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  KEYHOME Sp.. z o.o. i Sp. Komandytowa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zespołu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych  dwulokalowych  położnych na nr ew. 62/9, 62/8 w Lipkowie (działki nr 61/10, 61/11, 61/17, 62/9, 62/8, obręb 0017 Lipków w gminie Stare Babice).  

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6138/2017
Lista sprawa nr 32/z/2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-22 12:54
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-22 13:09

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 254 (ul. Białej Góry) i dz. 71, 462 (ul. Sportowa) obr. 0031 Zielonki Wieś gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  17.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego  dz. nr ew. 254 (ul. Białej Góry) i dz. 71, 462 (ul. Sportowa) obr. 0031 Zielonki Wieś gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5536/2017
Lista sprawa nr 31/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-17 13:45
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-13 14:33

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 95/2, 94/1 obr. 0018 Powązki i dz. nr ew. 18/1, 19/6, 19/5 obr. 0015 Marianów gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  17.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 95/2, 94/1 obr. 0018 Powązki i  dz. nr ew. 18/1, 19/6, 19/5 obr. 0015 Marianów gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5534/2017
Lista sprawa nr 30/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-17 13:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-13 14:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do hali położonej na dz. nr ew. 42 przy ul. Konotopskiej w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 41, 42 obr. 0009, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Andrzej Witkowski

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 16.02.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Andrzeja Witkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do hali położonej na dz. nr ew. 42 przy ul. Konotopskiej w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 41, 42 obr. 0009, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5392/2017

.Lista sprawa nr 29/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-17 10:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-13 12:56

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa Leśna obr. 0022 dz. nr ew. 260, 299/1, ul. Osikowa,, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  16.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego m. Dąbrowa Leśna obr. 0022 dz. nr ew. 260, 299/1, ul. Osikowa,, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5356/2017
Lista sprawa nr 28/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.04.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-17 10:41
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-25 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w m. Sadowa, ul. Zaciszna dz. nr ew. 355, 96/6, 95/5, 341/1, 340/1, 339/1, 338/1, 337/1, 336/1, 335/1, , 81/5, 80/5, 78/5, 77/5, 76/5, 75/2, 74/2, 70/2 gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  16.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego m. Sadowa, ul. Zaciszna dz. nr ew. 355, 96/6, 95/5, 341/1, 340/1, 339/1, 338/1, 337/1, 336/1, 335/1, , 81/5, 80/5, 78/5, 77/5, 76/5, 75/2, 74/2, 70/2 gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5353/2017
Lista sprawa nr 27/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.04.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-17 10:52
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-25 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Faszczycka i ul. bez nazwy Błonie dz. nr ew. 151/1 (ul. Faszczycka 22A) obr. 0012 Stare Faszczyce jedn. ew. 143201_5 Błonie Wieś dz. nr 1 (ul. Faszczycka ) obr. 0031 Błonie Miasto dz. nr 52, 53/7 obr. 0031 Błonie Miasto jedn. ew. 143201_4 Błonie. Inwestor: Dagmara Świtek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  14.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  Dagmary Świtek  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  ul. Faszczycka i ul. bez nazwy Błonie dz. nr ew.  151/1 (ul. Faszczycka 22A) obr. 0012 Stare Faszczyce jedn. ew. 143201_5 Błonie Wieś dz. nr 1 (ul. Faszczycka ) obr. 0031 Błonie Miasto dz. nr 52, 53/7 obr. 0031 Błonie Miasto jedn. ew. 143201_4 Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5136/2017
Lista sprawa nr 26/z2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 04.04.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-15 09:51
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-05 14:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - droga prywatna dz. nr ew. 340/18 i przyłącza do dz. nr ew. 340/15 i 340/24 w Starych Babicach obr. 0001 gm. Stare Babice Inwestor: Andrzej Gryżewski i Konrad Wronowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  14.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora- Andrzeja Gryżewskiego i Konrada Wronowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - droga prywatna dz. nr ew. 340/18 i przyłącza do dz. nr ew. 340/15 i 340/24 w Starych Babicach obr. 0001 gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5039/2017
Lista sprawa nr 25/z2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin niesienia sprzeciwu upłynął 06.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-15 09:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-07 10:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 442 obręb Kwirynów gm. Stare Babice Inwestor: Agnieszka Rogowska –Jaśkowiak i Aleksander Jaśkowiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 13.02.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Rogowskiej –Jaśkowiak i Aleksandera Jaśkowiak ” w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 442 obręb Kwirynów gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4999/2017

.Lista sprawa nr 24/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.03.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-15 09:04
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 10:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w obr. ew. Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 272, 273/11, 273/12, 274/6, 274/10, 274/23, 275/19, 275/24, 275/26, 275/28, 275/35, 275/41, 276/37, 276/38, 276/40, 276/41, 276/43, 276/44, 277/3, 278/20, 278/54, 278/56, 278/59, 278/60, 278/61, 278/62, 278/63, 279/3, 279/13, 279/14, 279/15 gm. Stare Babice, Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  8.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w obr. ew. Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 272, 273/11, 273/12, 274/6, 274/10, 274/23, 275/19, 275/24, 275/26, 275/28, 275/35, 275/41, 276/37, 276/38, 276/40, 276/41, 276/43, 276/44, 277/3, 278/20, 278/54, 278/56, 278/59, 278/60, 278/61, 278/62, 278/63, 279/3, 279/13, 279/14, 279/15 gm. Stare Babice,

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4831/2017
Lista sprawa nr 23/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. W dniu 17.02.2017r. wydano zaświadczenie nr 10/2017 o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-13 09:26
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 10:44

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 5, obreb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Izabela Wic

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 10.02.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Izabeli Wic w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 5 obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P//4782/2017

 

.Lista sprawa nr 22/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.03.2017r

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-02-10 14:42
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-07 10:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompownią ścieków, w działkach nr ew. 4/11, 19/1, 19/26 i 19/56 przy ul. Fabrycznej w Józefowie obr. 0034, SHR Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 9.02.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompownią ścieków, w działkach nr ew. 4/11, 19/1, 19/26 i 19/56 przy ul. Fabrycznej w Józefowie obr. 0034, SHR Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P//4714/2017

.Lista sprawa nr 21/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-10 09:43
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-29 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacyjnej w pobliżu ulicy Poniatowskiego w Ożarowie Mazowieckim obr. 0004 dz. nr ew. 39/19, 39/6, 39/24, 39/8, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Firma T&S Developer Tomasz Kozakiewicz, Sławomir Niemyjski Spółka Jawna

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 8.02.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: FirmyT&S Developer Tomasz Kozakiewicz, Sławomir Niemyjski Spółka Jawna w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacyjnej w pobliżu ulicy Poniatowskiego w Ożarowie Mazowieckim obr. 0004 dz. nr ew. 39/19, 39/6, 39/24, 39/8, gm. Ożarów Mazowiecki.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P//4503/2017

.Lista sprawa nr 20/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-10 12:42
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-03 13:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem z ogrodzeniem i wolnostojącym pomieszczeniem na odpady na dz. nr ew. 186/12, 186/11 obręb Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Łukasz Skoneczny Magda Winiarek - Skoneczna

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 08.02.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasza Skonecznego, Magdy Winiarek - Skonecznej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 186/12, 186/11 obręb Bieniewice gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4422/2017

.Lista sprawa nr 19/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-10 14:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obr. ew. Lubiczów - dz. nr ew. 58/6, obr. Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 272, 273/11, 273/12, 274/6, 274/10, 274/23, 275/19, 275/24, 275/26, 275/28, 275/35, 275/41, 276/37, 276/38, 276/40, 276/41, 276/43, 276/44, 277/3, 278/20, 278/51, 278/53, 278/54, 278/56, 278/59, 278/62, 279/15 gm. Stare Babice, Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  8.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obr. Lubiczów  - dz. nr ew. 58/6, obr. Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 272, 273/11, 273/12, 274/6, 274/10, 274/23, 275/19, 275/24, 275/26, 275/28, 275/35, 275/41, 276/37, 276/38, 276/40, 276/41, 276/43, 276/44, 277/3, 278/20, 278/51, 278/53, 278/54, 278/56, 278/59, 278/62, 279/15 gm. Stare Babice,

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4386/2017


Lista sprawa nr 18/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. W dniu 17.02.2017r. wydano zaświadczenie nr 11/2017 o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-10 13:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 10:53

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 109, 249, 113/3 obręb Babice Nowe 0021, gm. Stare Babice Inwestor: Ewa Bogucka i Wojciech Bogucki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 06.02.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ewy Boguckiej i Wojciecha Boguckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 109, 249, 113/3  obręb Babice Nowe 0021, gm. Stare Babice 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4151/2017

 

.Lista sprawa nr 17/z/2017

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-07 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej - spinka wodociągów Izabelińska –Osiedlowa w miejscowości Stare Babice – zadanie 64a- Etap 1 - ul. Izabelińska dz. nr ew. 64/3, 64/4, 64/6, 64/7, 70/7, 70/25, 73/11, 73/16, 73/17, 73/18, 74, 76/1, 76/2, 157/7, 157/15, 285/1, 287/13 oraz rozbiórka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 73/11, 73/25 w obrębie ew. 0001 Stare Babice w gminie Stare Babice Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO –BABICE”

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  06.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO –BABICE” w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej  - spinka wodociągów Izabelińska –Osiedlowa w miejscowości Stare Babice – zadanie 64a- Etap 1 - ul. Izabelińska dz. nr ew. 64/3, 64/4, 64/6, 64/7, 70/7, 70/25, 73/11, 73/16, 73/17, 73/18, 74, 76/1, 76/2, 157/7, 157/15, 285/1, 287/13 oraz rozbiórka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 73/11, 73/25 w obrębie ew. 0001 Stare Babice w gminie Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4144/2017


Lista sprawa nr 16/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. W dniu 21.02.2017r. wydano zaświadczenie nr 13/2017 o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-07 14:20
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25 mm2 w m. Marianów dz. nr ew. 50/15, 50/16, 50/46, 50/47, 50/48, 56/13, ul. Al. Cisowa, dz. nr ew. 50/21, 49/7, 47/4, 45/6, 44/6, 50/22 ul. Al. Zachodzącego Słońca , gm. Leszno Inwestor: Gmina Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  06.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25 mm2 w m. Marianów dz. nr ew. 50/15, 50/16, 50/46, 50/47, 50/48, 56/13, ul. Al. Cisowa, dz. nr ew. 50/21, 49/7, 47/4, 45/6, 44/6, 50/22 ul. Al. Zachodzącego Słońca, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4072/2017
Lista sprawa nr 15/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-07 15:00
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-16 11:28

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji sanitarnej Q0,2 w ul. Trakt Królewski wraz z odcinkami sieci do granicy działki oraz przewód tłoczny Q90 od pompowni ścieków „Trakt Królewski” w m. Borzęcin Mały obr. 0005 na działkach nr ew. 15, 11/1, 8/3, 38/1, 37/1, 36/1, 35/1 34/1, 33/1, 32/1, 7/4, 5/5, 5/3, 4/1, 31/1, 30/1, 29/9, 29/5, 28/3, 3/1, 2/5, 2/3, 27/1, 26/1, 1/1, 25/6, i w m. Borzęcin Duzy obr. 0004: 152, 654, 605/6, 147/3, 603/1, 601/1, 604/8, 143/6, 599/10, 599/20, 598/4, 142/3, 141/3, 596/11, 596/7, 592, 587, 586, 585, 584, 583/2, 583/1, 582/1, 581/3, 580/1, 140, 139, 557, 556, 555/1, 982, 554, 551/10, 78/15, 77/16, 549/10, 548, 547/25, 547/23, 546/1, 545/1, 544/1, 543/1 541/1, 540/1 75, 539/1 538/1, 537/1, 536/1 535/1, 534/1, 533/1, 532, 531/1, 530/1, 529/1, 528/1, 527/1, 55/5, 55/3, 526/1, 525/1, 523/1, 54/2, 53/2, 51/2, 46/2, 522/1, 521/1, 520/1 519/1, 518, 517/2517/1, 516, 515/1, 514/3, 513/1 gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  03.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie. kanalizacji sanitarnej Q0,2 w ul. Trakt Królewski wraz z odcinkami sieci do granicy działki oraz przewód tłoczny Q90 od pompowni ścieków „Trakt Królewski” w m. Borzęcin Mały obr. 0005 na działkach nr ew. 15, 11/1, 8/3, 38/1, 37/1, 36/1, 35/1 34/1, 33/1, 32/1, 7/4, 5/5, 5/3, 4/1, 31/1, 30/1, 29/9, 29/5, 28/3, 3/1, 2/5, 2/3, 27/1, 26/1, 1/1, 25/6, i w m. Borzęcin Duzy obr. 0004: 152, 654, 605/6, 147/3, 603/1, 601/1, 604/8, 143/6, 599/10, 599/20, 598/4, 142/3, 141/3, 596/11, 596/7, 592, 587, 586, 585, 584, 583/2, 583/1, 582/1, 581/3, 580/1, 140, 139, 557, 556, 555/1, 982, 554, 551/10, 78/15, 77/16, 549/10, 548, 547/25, 547/23, 546/1, 545/1, 544/1, 543/1 541/1, 540/1 75, 539/1 538/1, 537/1, 536/1 535/1, 534/1, 533/1, 532, 531/1, 530/1, 529/1, 528/1, 527/1, 55/5, 55/3, 526/1, 525/1, 523/1, 54/2, 53/2, 51/2, 46/2, 522/1, 521/1, 520/1 519/1, 518, 517/2, 517/1, 516, 515/1, 514/3, 513/1 gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia P/3977/2017

Lista sprawa  nr 14/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. W dniu 17.02.2017r. wydano zaświadczenie nr 12/2017 o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-02-03 16:19
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 10:55

Zgłoszenie z projektem budowy linii nN oświetlenia ulicznego w ul. Lawendy, ul. Zielonej Łąki i ul. Kwiatów Polnych w Borzęcinie Małym, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  01.02.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy linii n oświetlenia ulicznego w ul. Lawendy, ul. Zielonej Łąki i ul. Kwiatów Polnych w Borzecinie Małym, dz. nr ew. 223, 206, 71/1, 85/2, 86/5, 87/6, 88/4, 89/16, 89/20, 90/15, 91/12, 92/3, 96/5, 98/3, 99/5, 145/3 391/2, 90/18, 90/21 gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3620/2017


Lista sprawa nr 13/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starostwa Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.02.2017.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-02-02 08:10
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-23 15:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV - linia kablowa nN wraz ze złączam kablowo-pomiarowym nN w miejscowości Dębówka dz. nr 7, 22, 25/4 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  27.01.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV - linia kablowa nN wraz ze złączam kablowo-pomiarowym nN w miejscowości Dębówka dz. nr 7, 22, 25/4 gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2906/2017
Lista sprawa nr 12/z/17

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.02.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-01-30 11:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-28 09:13

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu adaptacji części poddasza na lokal użytkowy dz. nr ew. 445/2 obr. Truskaw, gm. Izabelin Inwestor: URCON Doradztwo Finansowe Michał Urbanowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 26.01.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: URCON Doradztwo Finansowe Michał Urbanowski w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu adaptacji części poddasza na lokal użytkowy, dz. nr ew. 445/2 obr. Truskaw, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2785/2017

.Lista sprawa nr 11/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.02.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-01-27 12:29
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 13:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji dz. nr ew. 104/26, 98/9, 269, 97/14, 97/16, 81/20, 243/2 obr. Nowe Babice gm. Stare Babice, Inwestor: KREATOR DOM IMMOBILIEN SP. ZO.O. SP. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  14.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:. KREATOR DOM IMMOBILIEN SP. ZO.O. SP. K. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji dz. nr ew. 104/26, 98/9, 269, 97/14, 97/16, 81/20, 243/2 obr. Nowe Babice gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2776/2017
Lista sprawa nr 10/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.03.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-01-27 12:57
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 14:53

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 202 obręb Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Janusz Miszewski.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 25.01.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janusza Miszewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 202 obręb Grądy, gm. Leszno.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/2671/2017

.Lista sprawa nr 9/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.03.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-01-25 15:49
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-21 14:31

Zgłoszenie z projektem budowy kanału sanitarnego w ul. „bocznej” od ul. Szkolnej w Błoniu dz. nr ew. 15/8; 15/15; 15/22; 13/11 obr. 19, gm. Błonie. Inwestor: Piotr Kulisiewicz

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 24.01.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Kulisiewicza w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego w ul. „bocznej” od ul. Szkolnej w Błoniu dz. nr ew. 15/8; 15/15; 15/22; 13/11 obr. 19, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2559/2017

.Lista sprawa nr 8/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.03.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-01-25 09:16
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-09 12:07

Zgłoszenie z projektem budowy przewodu wodociągowego w ul. „bocznej” od ul. Szkolnej w Błoniu dz. nr ew. 15/8; 15/11; 15/15; 13/11 obr. 19, gm. Błonie. Inwestor: Piotr Kulisiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 24.01.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Kulisiewicza w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego w ul. „bocznej” od ul. Szkolnej w Błoniu dz. nr ew. 15/8; 15/11; 15/15; 13/11 obr. 19, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2553/2017

.Lista sprawa nr 7/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.03.2017r. 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-01-25 09:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-09 12:42

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięci dz. nr ew. 793/27 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  19.01.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia dz. nr ew. 793/27 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2163/2017


Lista sprawa nr 6/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starostwa Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.02.2017.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-01-20 11:04
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-10 09:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 18/3 i 19/3 w miejscowości Wieruchów, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: Piotr Rolski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 17.01.2017 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Rolskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 18/3 i 19/3  obręb 0024 Wieruchów, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/1826/2017

.Lista sprawa nr 5/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.02.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-01-18 11:22
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 10:35

głoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem na dz. rn ew. 96/6, 96/8, 96/5, 98/3, 145/3 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Justyna Wszelak i Michał Szczygieł

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 12.01.2017 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Justyny Wszelak i Michała Szczygieł w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłaczem dz. nr ew. 96/6, droga prywatna dz. nr ew. 96/8, droga dojazdowa  dz. nr ew. 96/5, 98/3 i 145/3 obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/1238/2017

 

.Lista sprawa nr 4/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starostwa Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.02.2017.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-01-13 11:41
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-09 13:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/4 obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Joanna Okła

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 05.01.2017 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanny Okła w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/4 obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/665/2017

.Lista sprawa nr 3/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Wycofanie wniosku przez Inwestora nr 15/2017 z dnia 01.03.2017 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-01-10 13:37
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 12:57

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi, ul. Szkolna w miejscowości Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 145, 18/5, 143, 17/5, 140, 16/5, 16/3, 33/4, 33/5, 33/3, 34/1, 14, 31/4, 134 obr. 0003 Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  05.01.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi, ul. Szkolna w miejscowości Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 145, 18/5, 143, 17/5, 140, 16/5, 16/3, 33/4, 33/5, 33/3, 34/1, 14, 31/4, 134  obr. 0003  Ożarów Mazowiecki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/506/2017


Lista sprawa nr 2/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.02.2017r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2017-01-10 13:34
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-27 14:06

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej na dz. nr ew. 106/11 obręb Podkampinos, gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  04.01.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej na dz. nr ew. 106/11 obręb Podkampinos, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/315/2017


Lista spraw nr 1/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starostwa Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.01.2017.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-01-04 11:54
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 09:10

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony