BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej - Punkt Informacyjny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-29 10:17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-29 10:15

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-29 10:12

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Księgowa/Kasjer w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2017-12-19 15:33

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Kierownika Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-19 13:46

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-24 15:26

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Błoniu i Dziekanowie Leśnym

 • data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 11:38

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-21 15:19

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-23 15:53

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-23 15:49

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Informatyka w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych PWZ w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2017-10-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-12 14:02

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze starsza księgowa / kasjer w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-28 13:29

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że konkurs na stanowisko inspektora ds. zarządzania kryzysowego został odwołany z uwagi na odstąpienie od zamiaru utworzenia tego stanowiska pracy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-22 14:31

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Geodezji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-29 10:38
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-29 10:39

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2017-07-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-28 12:57

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Referent ds. finansowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Sowińska
  data wytworzenia: 2017-07-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-19 15:23

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-28 15:04

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko starszego referenta w sekcji utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-26 16:33

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko inspektora ds. wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-26 16:27
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-26 16:32

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko samodzielnego referenta w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na 2 stanowiska podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-30 14:39

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego specjalisty w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-11 15:36

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Geodezji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-31 14:13

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko geodety w Referacie Aktualizacji Baz Danych PZGiK w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-31 10:44

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Zespole ds. Księgowości Budżetu Powiatu i Dochodów Budżetu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-28 11:26

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Referacie Dochodów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-28 11:23

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-03 08:49

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze starszego księgowego ds. finansowo - księgowych w domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-22 12:37

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Referacie Archiwizacji i Udostępniania Danych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-02-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-01 10:45

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-02-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-01 10:43

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze starsza księgowa / kasjer w domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-24 10:01

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony