BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o ofertach, które wpłyneły na stanowisko Księgowa/Kasjer w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2017-12-19 15:27

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-19 14:31

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej - Punkt Informacyjny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-19 14:25

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-19 14:21

Informacja o ofertach, które wpłyneły na stanowisko kierownika zespołu rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2017-12-18
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2017-12-18 16:47
 • zmodyfikował: Justyna Kozaczyk
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-18 16:55

Informacja o ofertach, które wplynęły w konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-21 10:22

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2017-11-16 15:31
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2017-11-16 15:31

Informacja o ofertach, które wplynęły w konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-19 10:51

Informacja o ofertach, które wplynęły w konkursie na stanowisko Geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-19 10:47

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Informatyka w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-11 10:07

Informacja o ofertach, które wplynęły w konkursie na stanowisko inspektora ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-09-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-20 14:59

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Geodezji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-21 14:52

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-07-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-25 11:52

Informacja o ilości osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta ds. finansowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Sowińska
  data wytworzenia: 2017-07-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-19 15:18

Informacja o ilości ofert spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-26 16:21

Informacja o ilości ofert spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszy referent w sekcji utrzymania dróg - Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-22 13:14

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora ds. wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-06-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-14 14:24

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko samodzielnego referenta w Biurze Rady, Zarząd i Informacji Publiczneju

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

Lista osób spelniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-29 13:00

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego specjalisty w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-09 12:54

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. finansowych w Domu Pomocy Społeczej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-03 14:14

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Geodezji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 09:58

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko geodety w Referacie Aktualizacji Baz Danych PZGiK w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 09:55

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Zespole ds. Księgowości Budżetu Powiatu i Dochodów Budżetu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-23 12:23

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Referacie Dochodów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-23 12:20

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik działu terapeltyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-14 09:48

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2017-03-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-01 09:21

Lista osób spelniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko geodety w referacie Aktualizacji Baz Danych PZGiK w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-30 16:24

Lista osób spelniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-25 15:43

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony