BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Ożarowie Mazowieckim ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Pieczy Zastępczej

Oferty należy składać w terminie do 15 grudnia 2017r.  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim  ul. Poznańska 131A, pok. 214 w zamkniętej kopercie z adnotacją ”Konkurs ofert na  stanowisko Kierownika Zespołu Pieczy Zastępczej ” osobiście lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Regulska
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-01 15:38

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”  – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-01 15:17

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora  w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej - OBSŁUGA ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH”  – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-01 15:13

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora  w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej - PUNKT INFORMACYJNY”  – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-01 15:08

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ogłasza konkurs ofert stanowisko Księgowa / Kasjer

Oferty należy składać w terminie do dnia 8.12.2017 r. godz. 15:00  w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ul. Północna 18,  05 - 870 Błonie w zamkniętej kopercie z adnotacją  "Konkurs na stanowisko księgowa/kasjer" lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do DPS w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-24 15:12

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Błoniu i Dziekanowie Leśnym

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 16 listopada 2017 r. listownie na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133 lub osobiście w punkcie informacyjnym  Starostwa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Błoniu i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej  Nr 2   w Dziekanowie Leśnym ”.

 • data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 14:51

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do 15.11.2017 r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 w zamkniętej kopercie
z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem" lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-31 12:30

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektor.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 listopada 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 131A (pokój 214) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko inspektora" – liczy się data wpływu do PCPR.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Regulska
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2017-10-30 16:44
 • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-30 16:48

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji

Oferty należy składać w terminie do 13.10 2017 r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 w zamkniętej kopercie
z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2017-10-02 16:04
 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2017-10-02 16:04

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Oferty należy składać w terminie do 13.10 2017 r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 w zamkniętej kopercie
z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko Geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2017-10-02 15:20
 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2017-10-02 15:20

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ogłasza konkurs na stanowisko informatyka

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2017r. w godzinach 08:00
do 12:00
w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko – informatyk”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-25 15:54

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starsza Księgowa / Kasjer

Wymagane dokumenty z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko starszego księgowego / kasjera" należy składać osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej pok. nr 35 lub drogą pocztową w terminie do dnia 22.09.2017 r. godz. 15:00 na adres Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2, 05 - 092 Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-12 15:25

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 września 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych" – liczy się data wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-31 13:04

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Geodezji

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Geodezji" – liczy się data wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2017-08-02
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2017-08-02 15:36
 • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-02 15:41
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2017-08-02 15:38

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora/inspektora ds. inwestycji i remontów w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

 Oferty należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym"  – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-06 14:16

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. finansowych

Oferty należy składać w terminie do 14.07.2017 r.  do godziny 15:00 na adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do SOSW Leszno) w zamkniętej kopercie z adnotacją " Konkurs ofert na stanowisko Referent ds. finansowych"

             

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Sowińska
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-28 15:12

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta

Oferty należy składać w terminie do 19.06.2017 r.  w siedzibie ZDP w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 300 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko starszego referenta" lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do ZDP.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-08 13:45

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

 Oferty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym  – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-06 14:14

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim (Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/131)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem „Konkurs” w terminie do dnia 10 lipca 2017 r., na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, O5 - 850 Ożarów Mazowiecki

 • data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-01 10:48

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. wynagrodzeń

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 09.06.2017 r. godz. 15:00 na adres Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2, 05 - 092 Łomianki w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. wynagrodzeń"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-23 12:49

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko samodzielnego referenta w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 czerwca 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej”  – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-22 16:15

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 majaa 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa - prowadzenie postępowań”  – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-11 13:19

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa”  – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-11 13:15

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. wynagrodzeń

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 15.05.2017 r. godz. 15:00 na adres Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2, 05 - 092 Łomianki w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. wynagrodzeń"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-27 15:21

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego specjalisty w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-19 12:09

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poszukuje kandydatów do pracy

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje kandydatów do pracy przy aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Przewidziany okres zatrudnienia 6-8 miesięcy.

Miejsce pracy - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, budynek B (geodezja).

Kontakt telefoniczny sekretariat: 22 733 73 40, e-mail: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

 • data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 11:41

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje kandydata do pracy na czas zastępstwa

Wydział Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje kandydata do pracy na stanowisko ds. udostępniania danych i informacji oraz wydawania zaświadczeń dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

- Dział kadr - (22) 733 72 15; Naczelnik Wydziału Geodezji - (22) 733 73 71, 733 73 40

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-07 15:15

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko geodety w referacie Aktualizacji Baz Danych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko geodety w Raferacie Aktualizacji Baz Danych w Ośrodku Dokumentacyjnym i Kartograficznym" - liczy siędata wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-06 12:01

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Geodezji

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko podinspektora/inspektora - Wydział Geodezji"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-06 11:54

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Zespole ds. Księgowości Budżetu Powiatu Dochodów Budżetu Państwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko podinspektora do Wydziału Księgowości w Zespole ds. Księgowości Budżetu Powiatu” 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-06 11:47

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Referacie Dochodów

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko podinspektora do Wydziału Księgowości w Referacie Dochodów” 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-06 11:38

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika działu Terapeutyczno - Opiekuńczego

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 10.03.2017 r. godz. 15:00 na adres Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2, 05 - 092 Łomianki w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-22 15:14

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. finansowych

Oferty należy składać w terminie do 2 marca 2017 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ul. Północna 18, 05 - 870 Błonie w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko "Referent ds. finansowych" lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do DPS w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-20 10:53

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 131A (pokój 214) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora" – liczy się data  wpływu do PCPR.

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2017-02-13 16:09
 • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 16:10
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2017-02-13 16:10

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego księgowego ds. finansowo- księgowych

Wymagane dokumenty z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko starszego księgowego ds. finansowo - księgowych" należy składać osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej pok. nr 35 lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki. Termin składania dokumentów upływa dnia 08 lutego 2017 roku do godziny 15:00

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-24 10:08

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Referacie Archiwizacji i Udostępniania Danych

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko geodety w ODGiK" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-09 15:45

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale AiB”  – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-04 10:35

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony