BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 66/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 70/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 65/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 11:54

Zarządzenie Nr 64/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej Komisja konkursowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-20 14:31

Zarządzenie Nr 63/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej Komisja konkursowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-20 14:29

Zarządzenie Nr 62/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej Komisja konkursowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-20 14:27

Zarządzenie Nr 61/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-28 12:27

Zarządzenie Nr 60/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-12 11:52

Zarządzenie Nr 59/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-12 11:49

Zarządzenie Nr 58/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-19 12:21

Zarządzenie Nr 57/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-04 10:59

Zarządzenie Nr 56/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-04 14:42

Zarządzenie Nr 55a/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Kos, Sprawdził: Ewelina Degowska, Zofia Szumielewisz
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-06 15:14

Zarządzenie Nr 55/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-24 15:31

Zarządzenie Nr 54/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-21 10:31

Zarządzenie Nr 52/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-15 10:49

Zarządzenie Nr 51/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 03.07.2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Michalak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2017-11-10 10:18

Zarządzenie Nr 50/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia pełnej, okresowej inwentaryzacji: środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, poręczeń  i gwarancji oddanych w depozyt tablic rejestracyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego ewidencjonowanego ilościowo, pozostałych środków trwałych  i środków trwałych będących własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego (dalej PWZ), aktywów rzeczowych będących własnością innych jednostek, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania, aktywów  rzeczowych będących własnością PWZ, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania a przekazanych do użytkowania innym jednostkom, paliwa w samochodach służbowych i materiałów biurowych przechowywanych w składziku podręcznym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Hanna Niedziałek, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-14 10:58

Zarządzenie Nr 49/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-30 15:19

Zarządzenie Nr 48/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 64/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-17 12:10

Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-20 14:55

Zarządzenie Nr 46/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-20 14:53

Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-17 14:55

Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-17 14:54

Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-19 10:44

Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie używania identyfikatorów przez pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 26.11.2013 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Michalak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-12 15:38

Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-12 12:52

Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek, Sprawdził:Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-22 14:14

Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-19 09:52

Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

Tracą moc Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 15.06.2009 r., Nr 23/2009 z dnia 30.06.2009 r., 43/2011 z dnia 19.07.20011 r., Nr 62/2017 r. z dnia 01.10.2014 r., 23/2016 z dnia 16.05.2016 r. i Nr 6/2017 z dnia 26.01.20017 r.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 73/2018 z dnia 1 października 2018 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-08-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-05 14:52

Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-08-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-30 11:03

Zarządzenie Nr 36/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej komisji konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-23 12:26

Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-16 15:14

Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-28 13:43

Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-20 14:45

Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia realizowanej inwestycji pn.: „Podniesienie standardów bezpieczeństwa w powiecie Warszawskim – Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania”, realizowanej dzięki Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu – zgodnie z umową nr RPMA.05.01.00-14-4011/15

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 15:36

Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 15:33

Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 24 A/2019 z dnia 21 marca 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-11 13:35

Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 51/2017 z dnia 26 października 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-11 13:33

Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Traci moc Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 3 października 2016 r.

Utraciło moc zarządzeniem Nr 44/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-18 15:26

Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek, Sprawdził:Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-27 14:19

Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-12 16:43

Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-12 16:47

Zarządzenie Nr 24 A/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2017-06-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-22 13:26

Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-05 15:05

Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-30 13:23

Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-25 14:20

Zarządzenie Nr 21 A/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 67/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził:Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-24 14:53

Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-09 12:37

Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-06 13:28

Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 10:28

Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zakupu okularów korygujących wzrok

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 10 marca 2011 r. oraz Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 1 marca 2017 r.

Utracił moc Zarządzeniem Nr 41/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-27 15:15

Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 10:21

Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 10:03

Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-23 12:29

Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Podniesienie standardów bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-29 15:29

Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie uchylenia pełnomocnictwa pracownikowi Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-27 15:11

Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 12:03

Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zakupu okularów korygujących wzrok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 11:58

Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zasad organizacyjnych uzgadniania sytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu

Traci moc Zarządzenie Nr 50/2014 i 57/2014

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jagiełło-Wójcik, Sprawdził: Dariusz Pręgowski, Aleksandra Szwedo -Tyniec
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-27 16:17

Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2017

Traci moc Zarządzenie nr 10/2016  z dnia 2 marca 2016 r.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-27 11:02

Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2017 r.

Traci moc Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 04.03.2016 r.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-07 15:14

Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-30 16:28

Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników podległych powiatowych jednostek organizacyjnych

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 38/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-31 11:13

Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-01 10:55

Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-27 11:11

Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-12 14:14

Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 02.06.2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-24 12:45

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-12 14:01

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony