BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 196/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Sowińska
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-02 14:33

Uchwała Nr 195/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 -2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-28 15:50

Uchwała Nr 194/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-28 15:45

Uchwała Nr 193/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-28 15:40

Uchwała Nr 192/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Błonie -  Radonice 4

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-28 15:30

Uchwała Nr 191/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania zespołu koordynującego prace związane z otrzymaniem przez Powiat Warszawski Zachodni tytułu „Stolica Kultury Mazowsza 2018”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho - Rawa, Paweł Białecki Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-28 15:21

Uchwała Nr 190/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-28 15:14

Uchwała Nr 189/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-08 14:47

Uchwała Nr 188/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVI / 173 / 2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-28 14:53

Uchwała Nr 187/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań, na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 2732/1 z obrębu Laski, gmina Izabelin oraz jako działka ewidencyjna nr 1904 z obrębu Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-15 11:43

Uchwała Nr 186/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Kucharska, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-07 12:44

Uchwała Nr 185/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 60/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-07 12:34

Uchwała Nr 184/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych   w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-07 12:28

Uchwała Nr 183/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-07 12:17

Uchwała Nr 182/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia  Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego za lata 2015-2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-07 12:13

Uchwała Nr 181/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-14 12:18

Uchwała Nr 180/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A1

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-07 11:58

Uchwała Nr 179/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-07 11:29

Uchwała Nr 178/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy typu A dla 40 osób i typu B dla 15 osób na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-07 11:21

Uchwała Nr 177/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-07 11:17

Uchwała Nr 176/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów dotyczących zorganizowania stażu dla uczniów objętych projektem „Energia kompetencji – program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, w ramach X osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 12:29

Uchwała Nr 175/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów dotyczących zorganizowania stażu dla uczniów objętych projektem „Energia kompetencji – program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, w ramach X osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 12:27

Uchwała Nr 174/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów dotyczących zorganizowania stażu dla uczniów objętych projektem „Energia kompetencji – program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, w ramach X osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 12:24

Uchwała Nr 173/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na  prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 12:17

Uchwała Nr 172/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 12:13

Uchwała Nr 171/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na prowadzenie, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w latach 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 12:05

Uchwała Nr 170/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 11:51

Uchwała Nr 169/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A dla 40 osób i Typu B dla 15 osób na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 -2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 11:42

Uchwała Nr 168/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Błoniu i Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 11:33

Uchwała Nr 167/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 60/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 11:26

Uchwała Nr 165 A/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR 162/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Powiatu Warszawskiego Zachodniego będącego w ewidencji Starostwa 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-24 15:28

Uchwała Nr 165/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego zachodniego Nr XXV / 167 / 2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-22 13:28

Uchwała Nr 164/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-22 13:16
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 13:16
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-22 13:11

Uchwała Nr 163/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie utworzenia mieszkania chronionego przy ulicy Piłsudskiego 10A w Błoniu (05 -870)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-15 10:42

Uchwała Nr 162/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Powiatu Warszawskiego Zachodniego będącego w ewidencji Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-15 10:38

Uchwała Nr 161/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-15 10:35

Uchwała Nr 160/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  w Błoniu i Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-15 10:21

Uchwała Nr 159/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-15 10:18

Uchwała Nr 158/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ulic Wiosennej i Kopytowskiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 14:15

Uchwała Nr 157/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, etap A – część II

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 14:13

Uchwała Nr 156/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.– dalej: Ustawa) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 14:06

Uchwała Nr 155/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 14:03

Uchwała Nr 154/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A dla 40 osób i Typu B dla 15 osób na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2022

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 14:00

Uchwała Nr 153/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A dla 40 osób i Typu B dla 15 osób na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 13:55

Uchwała Nr 152/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Błoniu i Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 13:51

Uchwała Nr 151/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 13:42

Uchwała Nr 150/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIV / 165 / 2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-24 11:11

Uchwała Nr 149/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew przy ulicy Spacerowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-24 11:07

Uchwała Nr 148/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-24 10:51

Uchwała Nr 147/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Polec, Sprawdził: Seweryn Chruściński, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-24 10:47

Uchwała Nr 146/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-24 10:39

Uchwała Nr 145/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok ( - dalej Programu współpracy z organami pozarządowymi na 2018 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-10-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-12 11:03

Uchwała Nr 144 B/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-13 12:25

Uchwała Nr 144 A/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-13 12:22

Uchwała Nr 144/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-28 11:58

Uchwała Nr 143/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy - Zachód” w Gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-28 11:55

Uchwała Nr 142/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny - Zachód” w Gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-28 11:52

Uchwała Nr 141/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy - Wschód” w Gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-28 11:49

Uchwała Nr 140/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny - Wschód” w Gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-28 11:47

Uchwała Nr 139/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-28 11:42

Uchwała Nr 138/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-12 12:13

Uchwała Nr 137/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-25 15:43

Uchwała Nr 136/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 60/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-25 15:40

Uchwała Nr 135/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-25 15:30

Uchwała Nr 134/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIII / 152 / 2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-25 15:25

Uchwała Nr 133/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września 2017 r.

w  sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla wsi Cholewy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-09-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-19 14:48

Uchwała Nr 132/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-09-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-19 14:44

Uchwała Nr 131/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położona w obrębie nr 29, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-05 13:04

Uchwała Nr 130/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Sachogłuchowicz, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-05 13:00

Uchwała Nr 129/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty za fakturę Nr 98/06/2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-05 12:56

Uchwała Nr 128/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-05 12:52

Uchwała Nr 127a/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-08-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-19 11:29

Uchwała Nr 127/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia części dróg gminnych o Nr 0113003 i Nr 0113007 dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-08-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-31 14:25

Uchwała Nr 126/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa medycznego za I półrocze 2017 roku

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-08-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-31 14:19

Uchwała Nr 125/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-25 15:21
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-25 15:24

Uchwała Nr 124/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2017 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

Uchwała Nr 123/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2017 r

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warsztawskiego Zachodniego Nr XXII/150/2017 z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Uchwała Nr 122/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2017 r

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy

Uchwała Nr 121/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2017 r

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej cześci sołectwa Dziekanów Polski

Uchwała Nr 120/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leszno do roku 2020"

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2017-08-10 13:27

Uchwała Nr 119/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 13:19

Uchwała Nr 118/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 13:16

Uchwała Nr 117/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 13:13

Uchwała Nr 116/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 13:10

Uchwała Nr 115/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 13:03

Uchwała Nr 114/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 13:01

Uchwała Nr 113/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 12:34

Uchwała Nr 112/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 12:31

Uchwała Nr 111/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie rozbudowy środowiskowego domu samopomocy przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 12:26

Uchwała Nr 110/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 18, 40, 115/1 i 1904 położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 12:19

Uchwała Nr 109/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 12:16

Uchwała Nr 108/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 12:08

Uchwała Nr 107/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia zadań nauczyciela – doradcy metodycznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 13:56

Uchwała Nr 106/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ulic Wiosennej i Kopytowskiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Jolanta Stępniak, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-14 15:00

Uchwała Nr 105/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Domaniewek, gmina Ożarów Mazowiecki – część II

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Jolanta Stępniak, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-14 14:58

Uchwała Nr 104/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-14 14:55

Uchwała Nr 103/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-14 14:52

Uchwała Nr 102/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-14 14:48

Uchwała Nr 101/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-14 14:43

Uchwała Nr 100/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 1 z siedzibą w Wiktorowie, 05 – 083 Zaborów, ul. Rybno 2

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł, Sprawdził: Urszula Liberacka-Milczarek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-11 13:58

Uchwała Nr 99/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-11 13:49

Uchwała Nr 98/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 60/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Bartosik, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-05 09:51

Uchwała Nr 97/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-05 09:47

Uchwała Nr 96/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: rozbudowa środowiskowego domu samopomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-05 09:45

Uchwała Nr 95/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-05 09:41

Uchwała Nr 94/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-05 09:38

Uchwała Nr 93/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXI / 144 / 2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-29 10:35

Uchwała Nr 92/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i  ustalenia ich przebiegu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-22 15:26

Uchwała Nr 91/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i  ustalenia jej przebiegu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-22 15:15

Uchwała Nr 90/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-20 11:51

Uchwała Nr 89/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-20 11:46

Uchwała Nr 88/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Warszawska – Mizikowskiego”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-13 10:04

Uchwała Nr 87/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew w gminie Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-13 10:01

Uchwała Nr 86/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży w gminie Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-13 09:58

Uchwała Nr 85/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego w gminie Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-13 09:52

Uchwała Nr 84/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów – Poznańska Północ

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-13 09:46

Uchwała Nr 83/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-13 09:34

Uchwała Nr 82/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E w gminie Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-05 16:33

Uchwała Nr 81/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert  w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-05 16:29

Uchwała Nr 80/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-05 16:26

Uchwała Nr 79/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego  za rok 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-05 16:24

Uchwała Nr 78/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-05 16:16

Uchwała Nr 77/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-01 11:07

Uchwała Nr 76/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-18 15:12

Uchwała Nr 75/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-17 14:13

Uchwała Nr 74/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego zachodniego Nr XX / 139 / 2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-17 14:11

Uchwała Nr 73/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia IV przetargów na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 2732/1 i 2732/2, położone w obrębie Laski, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-11 14:12

Uchwała Nr 72/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy w 2017 roku. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-11 14:10

Uchwała Nr 71/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-27 10:33

Uchwała Nr 70/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz – Jawczyce – Mory – część I

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-24 15:37

Uchwała Nr 69/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-24 15:34

Uchwała Nr 68/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-24 15:28

Uchwała Nr 67/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:55

Uchwała Nr 66/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umowy użyczenia dotyczącej części nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 4/17 i 4/136, położonych w obrębie 0029, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:52

Uchwała Nr 65/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie nieprzyznania Gminnej Spółce Wodnej w Lesznie dotacji celowej w roku 2017 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:49

Uchwała Nr 64/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej Kampinos dotacji celowej w roku 2017 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:47

Uchwała Nr 63/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji celowej w roku 2017 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:44

Uchwała Nr 62/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:41

Uchwała Nr 61/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2003 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat Warszawski Zachodni, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:39

Uchwała Nr 60/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:36

Uchwała Nr 59/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:33

Uchwała Nr 58/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:29

Uchwała Nr 57/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:26

Uchwała Nr 56/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania w wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:20

Uchwała Nr 55/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:17

Uchwała Nr 54/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XIX/132/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:14

Uchwała Nr 53/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Geodety Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem i Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu warszawskiego Zachodniego

Traci moc Uchwała Nr 26/2012 z dnia 3 lutego 2012 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Stromecka Sprawdził: Dariusz Pręgowski, Aleksandra Szwedo -Tyniec
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:30

Uchwała Nr 52/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych na terenie gminy Izabelin we wsi Mościska i wsi Laski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:26

Uchwała Nr 51/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu wystawionych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, naliczonych odsetek oraz kosztów upomnienia

 • data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:21

Uchwała Nr 50/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:19

Uchwała Nr 49/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie umorzenia należności powstałej w wyniku nienależnie pobranego świadczenia w 2006 roku

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała, Sprawdził: Wanda Kietlińska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:16

Uchwała Nr 48/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie umorzenia należności wynikającej z Decyzji Nr 1/Rz-o/2017

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała, Sprawdził: Wanda Kietlińska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:12

Uchwała Nr 47/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie umorzenia odsetek Nota odsetkowa 7/2016/D, od nieterminowych wpłat za faktury

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała, Sprawdził: Wanda Kietlińska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:07

Uchwała Nr 46/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie: planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 13:22

Uchwała Nr 45/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 12:09

Uchwała Nr 44 A/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-10 10:27

Uchwała Nr 44/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia II przetargów na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 18, 40 i 115/1, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 12:06

Uchwała Nr 43/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-03 13:48

Uchwała Nr 42/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-06 12:45

Uchwała Nr 41/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-01 15:39

Uchwała Nr 40/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji   i dziedzictwa narodowego w 2017 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:33

Uchwała Nr 39/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Klaudia Haron-Mikołajewicz, Sprawdził: Leszek Chruściński, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:30

Uchwała Nr 38/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:27

Uchwała Nr 37/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:25

Uchwała Nr 36/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:23

Uchwała Nr 35/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:21

Uchwała Nr 34/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:19

Uchwała Nr 33/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:17

Uchwała Nr 32/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:15

Uchwała Nr 31/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:13

Uchwała Nr 30/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:11

Uchwała Nr 29/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:10

Uchwała Nr 28/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:08

Uchwała Nr 27/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:00

Uchwała Nr 26/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-27 11:22

Uchwała Nr 25/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-02 09:42

Uchwała Nr 24/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu w stosunku do Pani wynikającej z naruszenia warunków Umowy nr 38/2015/DG/000

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-27 12:48

Uchwała Nr 23/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-27 09:55

Uchwała Nr 22/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-27 09:53

Uchwała Nr 21/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-27 09:41

Uchwała Nr 20/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-27 09:37

Uchwała Nr 19/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:52

Uchwała Nr 18/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:49

Uchwała Nr 17/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:46

Uchwała Nr 16/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej uprawnień do dokonywania zmianw planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:45

Uchwała Nr 15/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:43

Uchwała Nr 14/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:33

Uchwała Nr 13/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:31

Uchwała Nr 12/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:28

Uchwała Nr 11/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:26

Uchwała Nr 10/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:21

Uchwała Nr 9/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:19

Uchwała Nr 8/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:16

Uchwała Nr 7/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:12

Uchwała Nr 6/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-02 09:44

Uchwała Nr 5/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 72,85 m² z przeznaczeniem na Kancelarię Notarialną znajdującego się w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-16 16:05

Uchwała Nr 4/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 11,61 m2 z przeznaczeniem na Agencję Ubezpieczeniową, znajdującą się w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-16 16:02

Uchwała Nr 3/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 18 m² z przeznaczeniem na kiosk prasowo-handlowy znajdującego się w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-16 16:00

Uchwała Nr 2/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektorowa Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Tomaszewska, Sprawdził: Aleksandra Cheda, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-16 15:56

Uchwała Nr 1/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Tomaszewska, Sprawdził: Aleksandra Cheda, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-16 15:52

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony