BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów na działce o nr ew. 843/9 obręb 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-21 14:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 1  zlokalizowanej na działce o nr ew. 40/1 obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-18
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-12-18 10:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 24/6 obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-15 15:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 524 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-15 15:55

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie rowu drogowego oraz na likwidację odcinka rowu drogowego w pasie drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego  w Macierzyszu, gm. Ożarów Mazowiecki (działka nr ew. 151 obręb Macierzysz).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-13 13:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 253/5 i 253/7 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-12 15:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 86/5 obręb 0020 Podkampinos, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-11 15:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PETIT FORESTIER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Broniszach pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gminnych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Świerkowej 1E  w miejscowości Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-06 15:06

Informacja o zmianie zakresu wniosku: dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy Nowej w km 1+700 i w km 1+993 biegu rzeki oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej ww. wylotami mieszaniny wód drenażowych i wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z kompleksu CENTRUM LOGISTYCZNEGO P3 BŁONIE w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie, będzie prowadzone w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy Nowej w km 1+993 biegu rzeki oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej dwoma wylotami kanalizacji deszczowej w km 1+700 i w km 1+993 biegu rzeki mieszaniny wód drenażowych i wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z kompleksu CENTRUM LOGISTYCZNEGO P3 BŁONIE w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-06 15:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

– likwidację sączka drenarskiego na działce o nr ew. na działce o nr ew. 538 obręb 0022 Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki,

– wykonanie drenażu odwadniającego na działkach o nr ew. 538 i 415/3 obręb 0022 Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki,

– wykonanie wylotu ww. drenażu do Kanału Ożarowskiego w km 2+021 jego biegu na działce o nr ew. 439 obręb 0022 Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-05 15:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 110/3, 110/4, 110/5 obręb 0023 Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-05 15:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 30/6 i 30/5 obręb 0005 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-04 14:06

Informacja o zmianie zakresu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego: dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego polegającą na ujęciu rowu w rurociąg na działce nr ew. 254/12 w Zaborówku gm. Leszno, będzie prowadzone w zakresie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-3/5 polegającą na wydłużeniu istniejącego przepustu na działce nr ew. 254/12 w Zaborówku gm. Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-12-01 08:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 430/3, 430/7 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-30 09:53

Informacja o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Izabelin postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych po północnej stronie ul. Chodkiewicza w Izabelinie na działce nr ew.1716/2 obręb Izabelin, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-29 11:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu usytuowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 580 - ulicy Warszawskiej w miejscowości Babice Nowe polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem na działkę nr ew. 81/24 w miejscowości Babice Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-29 11:52

Informacja o wszczęciu na wniosek Spółki z o.o. P3 Błonie Park z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

– pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy Nowej w km 1+700 i w km 1+993 biegu rzeki,

– pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej ww. wylotami mieszaniny wód drenażowych i wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z kompleksu CENTRUM LOGISTYCZNEGO P3 BŁONIE w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-29 11:51

Informacja o wszczęciu na wniosek Spółki z o.o. Johnson & Johnson Poland z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które wytwarzane są w zakładzie przy ul. Szyszkowej 20 w Warszawie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-29 11:50

Informacja o wszczęciu na wniosek PU HETMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,  powstających na terenie zakładu usytuowanego  przy ul. Turystycznej w Nadarzynie, gm. Nadarzyn.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-28 10:31

Informacja o wszczęciu na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej wylotem kanalizacyjnym w km 3+300 jej biegu ścieków komunalnych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-24 13:24

Informacja o wszczęciu na wniosek Pani Katarzyny Byra prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Lux postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu usytuowanego przy ul. Warszawskiej 448 w Zielonkach Wsi, gm. Stare Babice do rowu melioracyjnego Z-5 w km 6+540 jego biegu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-24 10:26

Informacja o wszczęciu na wniosek Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę Kanału Ożarowskiego na odcinku : od km 16+353 do km 16+500 kanału na działkach nr ew. 3/2, 4/1, 5/1 obręb SHRO Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki oraz na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Ożarowskiego w km 16+571 kanału na działce nr ew. 4/1 obręb SHRO Bronisze;

    b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego ww. wylotem      kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 3/1, 3/2, 3/8, 4/1, 4/2, 5/1, 5/7, 5/9 obręb SHRO Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-21 15:41

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 405/8 i 371 obręb 0004 Łomianki, gmina Łomianki;

    b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych z ulicy Malarskiej w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-16 15:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 139/1 obręb 0012 Myszczyn, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-16 10:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U-5/29 na działkach o nr ew. 161/1 i 203/1 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie, polegającą na rozbudowie przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej nr 4102W.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-14 12:48

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu drogowego wraz z przepustem na działkach nr ew. 237/2, 224, 223/3, 222/4 obręb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-13 09:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu usytuowanego w pasie drogi powiatowej nr 4122W - ulicy Południowej w miejscowości Zielonki Parcela polegającą na zmianie trasy rowu wraz z budową przepustu pod zjazdem na działkę nr ew. 69/28 w miejscowości Zielonki Parcela, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-10 11:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 1 i studni nr 2 zlokalizowanego na działce o nr ew. 12 obręb PGR Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-11-09 16:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych na działce nr ew. 3 obręb 0008 Julinek gm. Leszno wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego przy hotelu i dachu hotelu oraz z terenu utwardzonego przy tzw. Dużej Arenie i dachu tego obiektu zlokalizowanych na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-07 14:21

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

-  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego na działce nr ew. 45/27 obręb 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z ulicy Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki za pomocą ww. zbiornika.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-06 16:29

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 235/11, 238/14, 239/17, 240/4, 241/8, 242/9, 244/9, 281/2 obręb 0007 Kiełpin Poduchowny, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-03 11:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach nr ew. 30/1, 30 obręb 0005 Bieniewo-Parcela, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-02 15:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 125/4 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-11-02 12:13

Informacja o wszczęciu na wniosek Dawtona Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków przemysłowych na działkach nr ew. 4/12 i 7/46 obręb Leszno PGR, gm. Leszno, wytwarzanych w zakładzie w Błoniu przy ul. Bieniewickiej 52 i zakładzie w Lesznie przy ul. Lipowej 5.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-31 11:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 212/11 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-30 10:57

Informacja o wszczęciu na wniosek Mercedes Benz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-6 wód opadowych lub roztopowych z terenu przebudowanego i rozbudowanego centrum logistycznego w Ołtarzewie przy ul. Poznańskiej 345, gm.  Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Lidia Mielczarek
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-26 12:43

Informacja o wszczęciu na wniosek Kreator Dom Immobilien Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-7 na działce nr ew.  99/11 obręb Babice Nowe, gm. Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu osiedla mieszkaniowego w Babicach Nowych, gm. Stare Babice.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-10-20 11:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-7/8 na działce nr ew. 22/4 obręb Latchorzew, gm. Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawego na wprowadzanie ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu działek nr ew. 22/2, 22/3 i 22/4 obręb Latchorzew, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-10-19 15:58

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Ożarów Mazowiecki postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch systemów retencyjno-rozsączających na działkach nr ew. 122/1 i 122/3 obręb 0001 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z działek nr ew. 122/1, 122/2, 122/3, 133/2 obręb 0001 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-16 16:32

Informacja o wszczęciu na wniosek Powiatu Warszawskiego Zachodniego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację i wykonanie urządzeń melioracji wodnych na działce o nr ew. 12/1 położonej w miejscowości Bramiki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski
  data wytworzenia: 2017-10-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-12 15:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego polegającą na ujęciu rowu w rurociąg na działce nr ew. 254/12 w Zaborówku gm. Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-11 11:19

Informacja o wszczęciu na wniosek Euroser Dairy Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wytwarzanych w zakładzie w miejscowości Pass nr 20 D, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-11 10:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U-26/1 na działkach o nr ew. 23/1 i 75/1 obręb 0034 Witki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-09 16:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U-8 na działce o nr ew. 6/2 obręb 0018 Pasikonie, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-09 16:15

Informacja o wszczęciu na wniosek Straży Miejskiej m. st. Warszawy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które mają być wytwarzane w myjni samochodowej przy ul. Sołtysika 8/10 w Warszawie (działka o nr ew. 65 obręb 6-03-08 Warszawa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-09 11:24

Informacja o wszczęciu na wniosek Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kożuszki Parcel postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych tj.:

a./ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu RN-1 na działce o nr ew. 2/64 obręb 0025 Pass, gm. Błonie,

b./ wykonanie zbiornika retencyjno – odparowywalno – infiltracyjnego na działkach o nr ew. 2/70 i 2/48 obręb 0025 Pass, gmina Błonie,

c./ likwidację odcinka rowu RN-1 od km 0+964 do km 0+971 jego biegu na działce o nr ew. 2/64 obręb 0025 Pass, gmina Błonie

    2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. zbiornik oraz do rowu RN-1 ww. wylotem wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego na działce o nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75 i 2/76 obręb 0025 Pass, gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-06 11:41

Informacja o wszczęciu na wniosek Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,  które mają być wytwarzane w procesie przetwarzania odpadów na terenie działki o nr ew. 4 obręb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-10-04 14:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód ze stawu zlokalizowanego na działce o nr ew. 30 w Skarbikowie, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-10-02 09:52

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Ożarów Mazowiecki postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 718 na działkach nr ew. 21 i 20/5 obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki w związku z budową peronu autobusowego i odcinka chodnika.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Lidia Mielczarek
  data wytworzenia: 2017-09-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-09-26 12:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 22/13 obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Lidia Mielczarek
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-09-22 11:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 4/5 i 5 obręb 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Lidia Mielczarek
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-09-21 12:17

Informacja o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Kampinos postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę:

–   obiektu mostowego na Kanale Olszowieckim „A” w km 4+935 jego biegu w miejscowości Łazy Leśne, gmina Kampinos,

–   obiektu mostowego na Kanale Olszowieckim „B” w km 11+225 jego biegu na granicy miejscowości Łazy i Łazy Leśne, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Lidia Mielczarek
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-09-20 14:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Rn-8/1 na działce o nr ew. 37/1 obręb 0002 Błonie, gm. Błonie,

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Rn-8/1 ww. wylotami wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego na działce o nr ew. 38 obręb 0002 Błonie, gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-09-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-09-14 14:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ew. 147/8 obręb 0007 Błonie-Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-09-12 12:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 569 obręb 0031 Zielonki-Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-09-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-09-07 15:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 298/3, 300/6 obręb 0004 Borzęcin Duży, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-09-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-09-06 14:01

Informacja o wszczęciu na wniosek Magaj Ożarów Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez Kanał Ożarowski na działce nr ew. 2 obręb 0006 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki przepustu pod zjazdem z ul. Nadbrzeżnej na działki nr ew. 69/5 i 69/6 obręb 0006  Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-09-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-09-04 16:38

Informacja o wszczęciu na wniosek FK Olesiejuk Sp. z o.o. Sp. J. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych  na działce o nr ew. 216/1 obręb 0011 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z działki nr ew. 216/1 obręb 0011 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-09-01 15:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów chłonno-odparowujących przy drodze gminnej na działkach o nr ew. 273/12, 274/10, 275/24, 276/38, 276/41, 276/44, 278/49, 278/59, 278/62 obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-09-01 13:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego RN-16 na działce o nr ew. 12/2 obręb 0031 Rokitno, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-30 14:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U-19/1 na działce o nr ew. 11/5 obręb 0033 Wawrzyszew, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-30 14:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 250/14 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-29 14:28

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 86/8 i 86/9 obręb 0007 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-29 14:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 337/14 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-29 14:26

Informacj o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 46/2 obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-29 14:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  likwidację drenowania na działkach o nr ew. 250/23 i 250/34 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-29 14:23

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 612/4 obręb 0001 Łomianki, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych z ulicy Pancerz w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-08-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-28 16:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 5 sztuk studni chłonnych na działce nr ew. 107/12 obręb 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-28 09:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 46/2 obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-08-23
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-08-23 14:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego na działce        nr ew. 11 obręb SHRO Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych  z odcinka ulicy Przyparkowej w Broniszach, gm. Ożarów Mazowiecki za pomocą  ww. zbiornika.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-08-22 16:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 212/16 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-08-21 17:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ew. 14 obręb 0014 Konstantów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-08-17
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-08-17 09:57

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 5/7 obręb 0031 Błonie, gmina Błonie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-08-17
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-08-17 09:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 153/10 obręb 0016 Pogroszew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-08-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-10 13:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 99/3, 99/2 i 99/1 obręb 0016 Pogroszew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-04 13:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 2/5 obręb 0029 PGR Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-08-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-01 14:57

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania wraz z wykonaniem wylotu rurociągu drenarskiego do rowu melioracyjnego Rn 11/1 w km 0+425 jego biegu na działce nr ew. 5/2 obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-08-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-08-01 12:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem zbiornika wodnego (stawu), wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Lipowej 5, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-07-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-28 13:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 158/18 obręb 0032 Wyględy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-24 14:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego znajdującego się w pasie drogi gminnej - ulicy Sportowej w Zielonkach Wsi polegającą na budowie przepustu pod zjazdem na działkę nr ew. 66/1 obręb 0031 Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-24 14:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 94 obręb 0023 Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-07-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-21 12:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Coca-Cola HBC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Ożarów Biznes Park Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Hali ,,C” przy ul. Ożarowskiej 40/42 w Duchnicach, gm. Ożarów Mazowiecki.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-07-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-20 09:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Rusiec, gm. Nadarzyn.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-18 09:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 58/3 i 59/4 obręb 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-17 14:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 1042/10 obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-14 12:49

Informacja o wszczęciu na wniosek Warszawskiego Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 3/1 i 3/2 obręb 0033 SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-14 12:48

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Błonia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu bez nazwy na działce o nr ew. 96 obręb 0034 Witki, gmina Błonie polegającą na przebudowie przepustu pod drogą.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-13 11:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 1a zlokalizowanej na działce nr ew. 1221, studni nr 3 zlokalizowanej na działce nr ew. 1215 oraz studni nr 4 zlokalizowanej na działce nr ew. 1224/1 w obrębie 0025 Truskaw, gmina Izabelin.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jan Żychlińskii
  data wytworzenia: 2017-07-11
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-07-12 08:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 172/3 obręb 0032 Wyględy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-10 15:30

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 117/1 obręb 0005 Łomianki, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenie wodne wód opadowych i roztopowych z odcinka ulicy Paderewskiego w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-07-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-07 15:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 397 obręb 0029 Zielonki Parcela, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-05 13:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi na działce o nr ew. 395/1 obręb 0012 Sadowa, gmina Łomianki wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu przy ul. Kolejowej 311 w Sadowej, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-07-03 15:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 341/22 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-30 09:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 507/47 obręb 0035 Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-27
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-06-27 11:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ew. 9/19 obręb 0031 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-06-27 09:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach nr ew. 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/10 obręb 0006 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-06-27 09:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi na działce o nr ew. 395/1 obręb 0012 Sadowa, gmina Łomianki ścieków bytowych i ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody z zakładu przy ul. Kolejowej 311 w Sadowej, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-06-27 09:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 17/8 obręb 0016 Plewniak, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-22 15:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 zlokalizowanej na terenie Zakładu przy ul. Kolejowej 311 w Sadowej, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-06-20 13:57

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 179/7 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-20 09:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 81/2, 81/3, 81/6, 81/7, 81/8, 81/11, 81/14, 81/15, 81/17, 81/18, 81/19, 81/20, 81/21, 81/23, 81/24  obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-20 09:54

Informacja o wszczęciu na wniosek G9 Investment Sp. z o.o. Sp. K. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 174/2 obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-14 15:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 375/1 obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-13 15:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-  wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-7/8 na działce nr ew. 636 obręb Stare Babice, gm. Stare Babice;

 - przebudowę rowu melioracyjnego Z-7/8 polegającą na przebudowie przepustu na działce nr ew. 636 obręb Stare Babice, gm. Stare Babice;

- wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-7/8 ww. wylotem kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych z parkingu na działce nr ew. 636 obręb Stare Babice, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-13 15:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 118/1 obręb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenie wodne wód opadowych i roztopowych z ulicy Waligóry w Dziekanowie Leśnym, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-13 15:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę drenowania na działce o nr ew. 14 obręb 0002 Białutki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-12 15:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ew. 382 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-12 15:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego znajdującego się w pasie drogi gminnej (ulicy Białej Góry) w Zielonkach Wsi polegającą na budowie dwóch przepustów w związku z budową zjazdu na działkę nr ew. 109/5 obręb Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-12 11:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 600 obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-08 14:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 25/11 i 25/8 obręb 0024 Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-08 14:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę drenowania na działkach nr ew. 58/4, 58/5 obręb 0031 Zielonki Wieś, gmina Stare Babice;

- przebudowę rowu przydrożnego znajdującego się w pasie drogi gminnej - ulicy Sportowej w Zielonkach Wsi polegającą na budowie przepustu pod zjazdem na działki nr ew. 58/4 i 58/5 obręb 0031 Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-08 14:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 468/12 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdzil: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-02 11:33

Informacja o zmianie zakresu postępowania:

dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego w km 5+558 jego biegu oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni Domu Opiekuńczo-Leczniczego Opatrzności Bożej w Pilaszkowie, gm. Ożarów Mazowiecki będzie prowadzone w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego w km 5+565 jego biegu oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni Domu Opiekuńczo-Leczniczego Opatrzności Bożej w Pilaszkowie, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-02 09:57

Informacja o wszczęciu na wniosek RREEF INVESTMENT GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Wilka postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-5 na działce nr ew. 22 obręb PGR Gołaszew, gm. Ożarów Mazowiecki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu melioracyjnego U-5 wód opadowych lub roztopowych z terenu centrum logistycznego WEST PARK OŻARÓW w Ołtarzewie przy ul. Poznańskiej, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-06-02 09:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-11 na działce nr ew. 678/17 obręb 0011 Klaudyn,  gm. Stare Babice polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem na działkę nr ew. 678/15 obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-31 13:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-11 na działce nr ew. 679/13 obręb 0011 Klaudyn,  gm. Stare Babice polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem na działkę nr ew. 679/11 obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-31 13:37

Informacja o wszczęciu na wniosek Galon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą urządzenia wodnego tj. systemu rozsączającego na działce nr ew. 21 obręb 09 Ożarów Mazowiecki wód opadowych lub roztopowych z terenu centrum handlowo-usługowego na działkach nr ew. 21 i 22/1 obręb 09 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-26 14:14

Informacja o wszczęciu na wniosek Galon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. systemu rozsączającego na działce nr ew. 21 obręb 09 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-26 14:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 114/4 obręb 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-24 11:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie wodociągu w rurze osłonowej przez rzekę Utratę w km 29+284 jej biegu na działkach nr ew. 1 obręb 0025 Pass oraz nr ew. 116 obręb 0033 Wawrzyszew, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-23 15:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek HB Development S.A. Miasteczko Ożarów S.K.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 148 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-23 15:52

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni chłonnej na działce o nr ew. 154/3 obręb 0008 Kiełpin, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenie wodne wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi gminnej ul. Cebertowicza w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-22 15:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 703/7 obręb 0011 Leszno, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-18 09:54

Informacja o wszczęciu na wniosek Sp. z o.o. HE Blonie 1 z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego RN-2 wylotem kanalizacji deszczowej w km 0+565 biegu rowu wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego na działce o nr ew. 4/21 obręb 0025 Pass, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-17 14:25

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 160/2 i 169 obręb 0012 Sadowa, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi gminnej ul. Turystycznej w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-17 13:27

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 373 i 379 obręb 0012 Sadowa oraz nr ew. 770 obręb 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi gminnej ul. Turystycznej w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-17 13:27

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 368 obręb 0012 Sadowa i nr ew. 770 obręb 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi gminnej ul. Turystycznej w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-17 13:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce nr ew. 501 obręb 0022 Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-17 13:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do Kanału Olszowieckiego w km 14+800 wód opadowych i roztopowych z terenu zakładów zlokalizowanych na działkach o nr ew. 242/5 i 138 obręb 0001 Kampinos, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-15 15:41

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

     - przebudowę rowu melioracyjnego O-6 polegającą na przebudowie przepustu pod drogą gminną nr 410643W – ulicą Wolską na działce nr ew. 10 obręb Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki;

     - wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-6 na działce nr ew. 10 obręb Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu melioracyjnego O-6 wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej nr 410643W – ulicy Wolskiej w Płochocinie, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-15 15:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 58/4 i 59/5 obręb 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-15
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-05-15 13:06

Informacja o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Stare Babice postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-7/8 w km 1+537 jego biegu na działce nr ew. 22/5 obręb Latchorzew, gm. Stare Babice;

-  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z ulicy Lema w Latchorzewie, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-10 14:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 24/3, 24/1 obręb 0023 Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-10 12:01

Informacja o wszczęciu na wniosek Mercedes Benz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-6 wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu w Ołtarzewie przy ul. Poznańskiej 345, gm.  Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-05-08 16:57

Informacja o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 66 obręb 0031 Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-05 14:28

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu na działce nr ew. 232 obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-02
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-05-02 14:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ew. 117/11 obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-05-02 12:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 39/2 obręb 0002 Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-05-02
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-05-02 11:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

-  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu rozsączającego na działkach o nr ew. 231/10 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. systemu rozsączającego wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 231/10 i 233/5 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-27 13:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 294 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-26 09:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 332/38 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-25 14:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 50 i 51 obręb 0022 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-25 10:41

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 332/39 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-04-24 17:24

Informacja o wszczęciu na wniosek Pana Zdzisława Łukasiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego znajdującego się w pasie drogi wojewódzkiej nr 898 (ulicy Sikorskiego) w Klaudynie polegającą na budowie przepustu pod zjazdem na działkę nr ew. 842/9 w Klaudynie, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-24 14:07

Informacja o wszczęciu na wniosek C.E.P. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego znajdującego się w pasie drogi gminnej ( ulicy Zorzy ) w Klaudynie polegającą na budowie przepustu pod zjazdem na działki nr ew. 843/55 i 843/29 w Klaudynie, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-24 14:07

Informacja o wszczęciu na wniosek Tesco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego w km 17+017jego biegu  mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych oraz wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Centrum Handlowo-Usługowego TESCO przy ul. Połczyńskiej 121/125 w Warszawie oraz Stacji Paliw PKN Orlen nr 670 i Stacji Obsługi Samochodów przy ul. Połczyńskiej 121 w Warszawie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-24 12:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi gminnej (ul. Ekologicznej) polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem na działki o nr ew. 840/5 i 843/22 w miejscowości Klaudyn, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-21 15:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 233/5 i 231/10 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-04-20 15:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-11 na działkach nr ew. 685/17 i 686/1  w miejscowości Klaudyn, gm. Stare Babice polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem na działkę nr ew. 685/14 w miejscowości Klaudyn, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-20 12:39

Informacja o wszczęciu na wniosek Smart Trading Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

-  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych na działce nr ew. 60/3 obręb 0005 Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. studni chłonnych wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 60/3 i 60/14 obręb 0005 Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-20 12:38

Informacja o wszczęciu na wniosek Keller Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą dwóch zbiorników chłonnych usytuowanych na działce nr ew. 236 obręb 0011 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 172 w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-20 12:37

Informacja postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie i przebudowę rowów w pasie drogi powiatowej nr 3605W na działce o nr ew. 570/1 obręb 0005 Dąbrówka – Stany, gmina Skórzec, powiat siedlecki;

- wykonanie zbiornika retencyjno – infiltracyjnego na działce o nr ew. 310 obręb 0005 Dąbrówka – Stany, gmina Skórzec, powiat siedlecki wraz z wylotem kanalizacji deszczowej do zbiornika i wlotem rurociągu odpływowego ze zbiornika;

- wykonanie wylotu rurociągu odpływowego ze zbiornika retencyjno – infiltracyjnego na działce o nr ew. 310 obręb 0005 Dąbrówka – Stany, gmina Skórzec, powiat siedlecki do rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej nr 3605W na działce o nr ew. 570/1 obręb 0005 Dąbrówka – Stany, gmina Skórzec, powiat siedlecki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do ziemi na działkach o nr ew. 310 i 570/1 obręb 0005 Dąbrówka – Stany, gmina Skórzec, powiat siedlecki wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych nr 3605W i 3645W w miejscowości Dąbrówka – Stany, gmina Skórzec, powiat siedlecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-14 08:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-7/6 wylotem usytuowanym na działce nr ew. 160 obręb Zielonki Wieś wód opadowych lub roztopowych z odcinka ulicy Osiedlowej i odcinka ulicy Sienkiewicza w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-14 08:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

     -  przebudowę rowu polegającą na przebudowie przepustu pod drogą powiatową nr 3648W w km 0+113 drogi, na działce nr ew. 151 obręb 0024 Wola Wodyńska, gmina Wodynie, powiat siedlecki;     

     -  wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na działce o nr ew. 596 obręb 0024 Wola Wodyńska, gmina Wodynie, powiat siedlecki do rzeki Witki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do rzeki Witki ww. wylotem wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wola Wodyńska, gmina Wodynie, powiat siedlecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-14 08:28

Informacja o wszczęciu postępowaniea administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 1 oraz z utworów oligoceńskich z ujęcia składającego się ze studni Nr 2 i studni Nr 3, zlokalizowanych na terenie  Fanex Sp. z o. o. w Radonicach, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-04-12 14:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 215 obręb 0005 Borzęcin Mały, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-12 11:05

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 712/1 obręb 0005 Łomianki, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej ul. Berlinga w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-11 15:03

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 729 obręb 0005 Łomianki, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej ul. Mieszka w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-11 15:02

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 811, 812, 819/4 obręb 0005 Łomianki, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej ul. Szczęśliwej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-11 15:02

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 688 obręb 0005 Łomianki, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-11 15:01

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 745 obręb 0005 Łomianki, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej ul. Dąbrówki w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-11 15:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego znajdującego się w pasie drogi gminnej nr 411155W (ulicy Długiej) w Płochocinie polegającą na budowie przepustu pod zjazdem na działkę nr ew. 808/4 w Płochocinie, gm. Ożarów Mazowiecki. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-11 12:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U-8 na działkach nr ew. 59/5 i 59/6 obręb Czarnów, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-11 08:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1.   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. trzech studni na działce nr ew. 100 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie,

2.   pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych   z ujęcia składającego się ze studni Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 zlokalizowanego na działkach o nr ew. 98/2 i 100 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-11 08:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 84/10 obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-06 15:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stawów zlokalizowanych na terenie Parku Ołtarzewskiego, na działce nr ew. 100/4 obręb 0001 Ożarów Mazowiecki. 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-04-04 14:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 46/7 obręb 0003 Feliksów, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-04-03 14:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 675/27, 675/28, 675/29, 675/30, 675/31 obręb 0011 Leszno, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-04-03 14:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę drenowania na działce o nr ew. 171/6 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-31 15:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 36/9, 36/11, 36/25 obręb 0029 Zielonki Parcele, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-27 10:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi gminnej (ul. Zachodniej) polegającą na wykonaniu przepustu pod dwoma zjazdami na działkę o nr ew. 102/28 w miejscowości Zielonki Parcela, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-24 08:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ew. 39 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-23 10:42

Informacja o wszczęciu na wniosek Pana Tadeusza Popieleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Popielecki Blask Cynk-Zakład Galwanizacyjny postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu Z-19 wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu usytuowanego na działce nr ew. 236/14 obręb Mościska, gm. Izabelin. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-23 07:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 468/13, 468/14 i 468/15 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-03-22 15:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 20/12 obręb 0018 Pasikonie, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-22 13:43

Informacja o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Jurka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tropic PH – Jerzy Jurek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-16/3 wylotem kanalizacji deszczowej usytuowanym na działce nr ew. 132 w Koczargach Nowych wód opadowych lub roztopowych z części terenu działki nr ew. 132 w Koczargach Nowych, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-21 11:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch studni chłonnych na działce nr ew. 228 w Duchnicach, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-20 16:49

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

– wykonanie urządzeń wodnych tj. systemów retencyjno – infiltracyjnych na działce o nr ew. 1/3 obręb 0003 Łomianki, gmina Łomianki,

– likwidację urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych w pasie drogowym ul. Warszawskiej w Łomiankach (działka o nr ew. 1/3 obręb0003 Łomianki, gmina Łomianki);

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. systemy retencyjno – infiltracyjnych wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Warszawskiej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-17 15:46

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Stare Babice postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-7 wylotem kanalizacji deszczowej usytuowanym w km 4+040 rowu, mieszaniny wód opadowych lub roztopowych z wodami drenażowymi z dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Stacyjnej w miejscowości Zielonki Wieś; ulic Prostej i Północnej oraz z działki nr ew. 255 w miejscowości Zielonki Parcele, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-16 15:30

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Stare Babice postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do sztucznego zbiornika wodnego wylotem usytuowanym na działce nr ew. 19/5 w Bliznem Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice wód opadowych lub roztopowych z dróg gminnych: ulic Łaszczyńskiego, Przejazd  i Granicznej w Bliznem Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-16 15:29

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Błonia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę rowów polegającą na przebudowie trzech przepustów pod drogą wojewódzką nr 720 na działkach o nr ew. 26 obręb 0020 Błonie, nr ew. 22 obręb 0031 Rokitno i nr ew. 7 obręb 0032 Rokitno – Majątek, gmina Błonie w km 1+533,50, 2+518,00 i 3+785,00 biegu drogi;

- likwidację odcinków rowów przydrożnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 720 na działkach o nr ew. 1 obręb 0020 Błonie, nr ew. 2/2 obręb 0021 Błonie oraz nr ew. 7 obręb 0032 Rokitno – Majątek, gmina Błonie w km od 1+870 do 1+878 (rów lewostronny i prawostronny), km od 2+007 do 2+020 (rów prawostronny) i km od 3+005 do 3+027 (rów prawostronny) biegu drogi;

- wykonanie sześciu wylotów ścieków podchodnikowych oraz jednego wylotu ścieku skarpowego do rowów przydrożnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 700 na działce o nr ew. 7 obręb 00032 Rokitno – Majątek, gmina Błonie;

- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy Starej na działce o nr ew. 5 obręb 0032 Rokitno – Majątek, gmina Błonie;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do rowów przydrożnych oraz do rzeki Rokitnicy – Starej ww. wylotami wód opadowych i roztopowych z powierzchni chodników, ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej oraz zjazdów usytuowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 700 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 720 do granicy z gminą Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-16 15:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 143/5, 144/5, 145/5, 146/5, 147/5, 148/5 obręb 0007 Grądy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-15 13:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 718 (działka nr ew. 53/1 obręb 0026 Wierzbin) w związku z budową dwóch przepustów – pod zjazdem na działkę o nr ew. 53/10 obręb 0026 Wierzbin i zjazdem na działkę o nr ew. 53/11 obręb 0026 Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-15 13:28

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Błonia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia obiektem mostowym, tj. kładką rowerową przez rzekę Rokitnicę Starą w km 1+640 jej biegu w miejscowości Rokitno – Majątek, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-15 13:28

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Stare Babice postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zakrytego rowu dwoma wylotami kanalizacji deszczowej usytuowanymi w hm 2+90 i hm 3+00 rowu, wód opadowych lub roztopowych z dróg gminnych – ulicy Pocztowej i odcinka ulicy Kresowej w Starych Babicach, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-14 12:29

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Stare Babice postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wylotem usytuowanym na działce nr ew. 245/9 w Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej - ulic Kościuszki w Blizne Jasińskiego do sztucznego zbiornika wodnego usytuowanego na ww. działce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-14 12:28

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Stare Babice postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wylotem usytuowanym na działce nr ew. 633/21 w Starych Babicach, gm. Stare Babice wód opadowych lub roztopowych z dróg gminnych: ulic Granicznej, Berberysowej i Irysowej w Kwirynowie oraz ulicy Polnej w Starych Babicach do sztucznego zbiornika wodnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-13 16:33

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Błonia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych w pasie drogi krajowej nr 92 (działka nr ew. 13 obręb 0015 Kopytów, gmina Błonie) polegającą na wykonaniu trzech przepustów pod drogą rowerową.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-13 16:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-2/2 na działce nr ew. 28/7 w miejscowości Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-10 15:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji przebudowy rowu melioracyjnego Z-7/8 na działkach nr ew. 28/17, 602, 603, 604 obręb Latchorzew, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-09 12:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 31/2 obręb 0026 Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-08 14:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 195/9 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-07 13:50
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-07 13:50

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Ożarów Mazowiecki postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu przydrożnego ulicy Michałowskiej w miejscowości Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-6 na działce nr ew. 18 w miejscowości Wolskie, gm.  Ożarów Mazowiecki;

-  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-6 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z odcinka ulicy Michałowskiej oraz z dachów budynków usytuowanych na działkach nr ew. 1/120, 1/121, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125 w miejscowości Wolskie, gm.  Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-06 09:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 42 obręb 0031 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-03 15:38

Informacja o wszczęciu, na wniosek Spółki z o.o. P3 Blonie 2 z siedzibą w Warszawie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-03 12:06

Informacja o wszczęciu na wniosek Pana Dariusza Dobrosielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DMD Marketing Dariusz Dobrosielski postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na działce nr ew. 803/12 obręb Stare Babice, gmina Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z działki nr ew. 547/16 obręb Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-02 14:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U-5/26 w km od 0+728 do 0+735 (działka nr ew. 290 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie) polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem z drogi gminnej – ul. Akacjowej w Bieniewicach na działki o nr ew. 281/1, 281/2, 281/4, 281/5, 281/6 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-03-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-01 15:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni retencyjno-chłonnych na działkach nr ew. 26/1, 26/3, 26/4 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. studni retencyjno-chłonnych wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 26/1, 26/3, 26/4 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-03-01 08:08

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,Eko-Babice” Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-16/3 polegającą na przebudowie  8 przepustów na rowie na działkach nr ew. 101, 102, 103, 104, 105, 106/9, 106/13, 106/16, 107/1, 108/2, 109/5 w miejscowości Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-24 14:04

Informacjao wszczęciu na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1./ przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej O-22 polegającą na rozbiórce istniejącego przepustu i wykonaniu nowego przepustu w pasie drogi gminnej ul. Kapuckiej (działka nr ew. 125/1 obręb Kaputy);

2./ likwidację odcinka rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej – ul. Sochaczewskiej (działka nr ew. 10 obręb PGR Kręczki – Kaputy);

3./przebudowę rowu ,,bez nazwy” na działkach nr ew. 14, 31/1, 133 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki; 

4./przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej O-25 polegającą na ujęciu rowu w rurociąg na działkach nr ew.: 51, 44 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki;

5./ likwidację odcinka rowu ,,bez nazwy” na działce nr ew. 51  obręb 0003 Ożarów Mazowiecki;

6./ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu ,,bez nazwy” na działce nr ew. 31/1 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki;

7./ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczegółowej 0-25 na działce nr ew. 44 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki;

8./ przejście przez Kanał Ożarowski w km 12+663 jego biegu przepustem w pasie drogi gminnej – ul. Kapuckiej;

9./ przebudowę drenowania (zbieraczy) w pasie drogowym ulicy Kapuckiej na działkach nr ew.: 125/1, 123/4 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki oraz na działkach nr ew.: 14, 15 obręb Kaputy;

10./ wprowadzanie wylotem kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczegółowej 0-25 wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej - ulicy Kapuckiej  w Ożarowie Mazowieckim;

11./ wprowadzanie wylotem kanalizacji deszczowej do rowu ,,bez nazwy” wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej - ulicy Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-24 14:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 33/3 i 34/1 obręb 0022 Rzęszyce, gmina Kampinos wraz z wykonaniem wylotu rurociągu drenarskiego do rowu melioracyjnego OL-2/2 w hm 10+33 jego biegu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-24 09:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ew. 1/7 obręb 0030 PGR Strzykuły, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-23 13:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 58/34, 58/36, 58/38, 58/42, 58/43 obręb 0003 Feliksów, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-22 14:46

Informacja o wszczęciu na wniosek Spółki z o.o. SEMO z siedzibą w Mszczonowie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego RN-2 dwoma wylotami w km 0+666 i km 1+046 biegu rowu, na działce o nr ew. 36 obręb 0025 Pass, gmina Błonie, mieszaniny wód drenażowych i wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu zakładu na działce o nr ew. 4/13 obręb 0025 Pass, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-21 13:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 580 (działka nr ew. 41 obręb 0025 Strzyżew Parcele, gmina Kampinos) w związku z budową zjazdu na działkę o nr ew. 45/3 obręb 0025 Strzyżew Parcele, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-21 13:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 53/2, obręb 0026 Wąsy Kolonia, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-02-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-20 13:28

Informacja o wszczęciu, na wniosek Spółki z o.o. P3 Blonie 2 z siedzibą w Warszawie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 12/2, 12/3, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 24/1, 61/3, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/3, 67/5, 68/1 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-17 12:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 809/4 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-16 12:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 523 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-14 10:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonno - odparowywalnych na działce o nr ew. 1117 obręb 0005 Łomianki, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych lub roztopowych z dachu budynku na działce o nr ew. 1117 obręb 0005 Łomianki, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-10 15:45

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej ul. Wędrowców w Sadowej, gmina Łomianki oraz czterech wylotów ścieków podchodnikowych do rowów przydrożnych na działce o nr ew. 173 obręb 0012 Sadowa, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej ul. Wędrowców w Sadowej, gmina Łomianki (na działce o nr ew. 173 obręb 0012 Sadowa, gmina Łomianki) wód opadowych lub roztopowych z przedmiotowej drogi.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-10 15:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 341/21 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-02-09 13:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce nr ew. 395 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-09 10:40

Informacja o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Wołominie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę rowów przydrożnych oraz wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami wzdłuż drogi powiatowej nr 4303W na działkach: nr ew. 49 i 127/6 obręb 0010 Łąki, nr ew. 75 obręb 0002-01-02 Radzymin, nr ew. 9 obręb 0010-01-10 Radzymin, nr ew. 43 obręb 0008-01-08 Radzymin, nr ew. 68 obręb 0007-01-07 Radzymin, gmina Radzymin;

- przebudowę przejścia przepustem przez rzekę Beniaminówkę pod drogą powiatową nr 4303W na działkach o nr ew. 68 obręb 0007-01-07 Radzymin i nr ew. 43 obręb 0008-01-08 Radzymin, gmina Radzymin, w km 0+540 biegu drogi;

- przebudowę rowu bez nazwy oraz rowu melioracyjnego na działce o nr ew. 49 obręb 0010 Łąki, gmina Radzymin polegającą na likwidacji oraz wykonaniu przepustów pod drogą powiatową nr 4303W w km 2+893 i 4+125 biegu drogi;

- wykonanie trzech wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych w km 0+002, 2+732 i 2+832 biegu drogi powiatowej nr 4303W na działkach: nr ew. 43 obręb 0008-01-08 Radzymin, nr ew. 9 obręb 0010-01-10 Radzymin, nr ew. 49 obręb 0010 Łąki, gmina Radzymin;

2./        pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do rowów przydrożnych poprzez wyloty kanalizacji deszczowej w km 0+002, 2+732 i 2+832 biegu drogi powiatowej nr 4303W wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy, chodnika i ciągu pieszo – rowerowego odcinka drogi powiatowej nr 4303W od przejazdu PKP w Radzyminie do granicy powiatu wołomińskiego w gminie Radzymin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-09 10:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 7/8 i 7/9 obręb 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-09 10:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 161/12 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-08 12:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 114/25 obręb 0032 Wyględy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-08 12:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 50/8, obręb 0011 Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-02-08 12:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na działce nr ew. 143/11 obręb 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawego na wprowadzanie ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych  z dachu budynku biurowo-produkcyjnego i terenów utwardzonych na działce nr ew. 222 obręb 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-07 15:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej nr 4103W (działka nr ew. 1/1 obręb 0014 Konstantów, gmina Błonie) w związku z budową zjazdu na działkę o nr ew. 49/1 obręb 0011 Nowe Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-06 16:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 523/1 i 523/2 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-03 15:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia W&J Wiśniewski Spółce z o.o.  z siedzibą w Mościskach pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gminnych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu w Mościskach przy
ul. 3 Maja 40, gm. Izabelin.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-02-03 13:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Ożarów Mazowiecki pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego wylotem usytuowanym w km 2+764 jego biegu wód opadowych lub roztopowych z terenu Szkoły Podstawowej w Święcicach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-02-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-02 13:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 158/16 obręb 0032 Wyględy, gmina Leszno.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jan Żychlińskii
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-02-02 12:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ew. 65/4 obręb 0008 Koprki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jan Żychlińskii
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-02-02 12:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce nr ew. 39/5 obręb 0006 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-02-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-01 12:58
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-01 15:04

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 40/11 obręb 0003 Feliksów, gmina Leszno.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jan Żychlińskii
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-02-01 10:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ew. 82/4 obręb 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-27 10:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 232/2 obręb 0030 Błonie oraz na działce o nr ew. 53/2 obręb 0031 Błonie, gmina Błonie.

 • data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-01-26 13:06

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Błonia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej nr 410194W w miejscowości Żukówka, gmina Błonie, na działkach o nr ew. 297/2, 347, 313, 314/2 obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie oraz wykonanie wylotów ścieków skarpowych do ww. rowów;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowów przydrożnych na działkach o nr ew. 297/2, 347, 313, 314/2 obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie ww. wylotami wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej nr 410194W w miejscowości Żukówka, gmina Błonie na terenie gminy Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-25 15:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Bejo Zaden Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Konotopie pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem systemu drenażowego i studni chłonnych wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Rajdowej 40 w miejscowości Konotopa,  gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-23 16:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Górskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Górska Magdalena ProBiotics Polska pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie działki o nr ew. 3/1 obręb 0033 SHRO Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-23 16:33

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

– pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rurociągu retencyjno – rozsączającego na działkach o nr ew. 312, 314, 315/6 i 319 obręb 0022 Łomianki, gmina Łomianki;

– pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. rurociąg retencyjno – rozsączający wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z odcinka pasa drogowego ul. Długiej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-23 16:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 306 obręb 0012 Myszczyn, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-20
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-01-20 10:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 84/8 obręb 0029 Wilkowa Wieś, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-01-18 15:55

Informacja o zmianie zakresu wniosku: dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej wylotem kanalizacji deszczowej w km 4+000 jej biegu wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu będzie prowadzone w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej wylotem kanalizacji deszczowej w km 3+950 jej biegu wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-16 16:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Spółki z o.o. Fanex z siedzibą w Radonicach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu w Radonicach 5a, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-13 10:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 107/16, 107/15 obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-12 15:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych tj. studni głębinowej na działce o nr ew. 5/26 obręb 0008 Koprki, gmina Ożarów Mazowiecki;
 2. pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego ze studni głębiowej zlokalizowanej na działce nr ew. 5/26 obręb 0008 Koprki,  gmina Ożarów Mazowiecki.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-12
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-01-12 08:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego znajdującego się w pasie drogi powiatowej nr 4122W (ul. Strzykulska) na działce nr ew. 35 obręb 0006 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki polegającą na wykonaniu przepustu pod peronem autobusowym.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-11 14:56

Informacja o wszczęciu, na wniosek Kreator Dom Development Paweł Siarkiewicz Sp. k. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce nr ew. 94/14 obręb 0007 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-11 14:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych tj.: wykonanie rowów przydrożnych, wykonanie zbiorników odparowująco-infiltracyjnych, wykonanie trzech wylotów kanalizacji deszczowej i likwidację rowu przydrożnego w związku z budową ulicy Popularnej na odcinku: od ul. Jutrzenki do wiaduktu WKD w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ww. wylotami kanalizacji deszczowej do ziemi wód opadowych lub roztopowych z dwóch odcinków ulicy Popularnej (dwóch rond) na odcinku: od ul. Jutrzenki do wiaduktu WKD w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-11 14:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu zlokalizowanego na działkach o nr ew. 3/1 i 3/2 obręb 0004 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-01-11 14:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 23/7 obręb 0011 Nowe Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2017-02-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-01 15:05

Informacja  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 158/16 obręb 0032 Wyględy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jan Żychlińskii
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2017-02-02 12:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 161/12 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2017-02-08 12:42

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony