BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 195/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 -2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-22 12:59

Uchwała Nr 194/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-22 12:55

Uchwała Nr 184/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych   w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-11 16:47

Uchwała Nr 183/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-11 16:45

Uchwała Nr 186/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Kucharska, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-12-07 13:16

Uchwała Nr 179/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publiczneg

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-30 15:40

Ogłoszenie Zarzadu Powiatu o wynikach naboru

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informujemy, że do dnia 16 listopada 2017 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-30 15:37

Uchwała Nr 178/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy typu A dla 40 osób i typu B dla 15 osób na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-30 13:55

Uchwała Nr 173/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na  prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 12:19

Uchwała Nr 172/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 12:11

Uchwała Nr 171/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na prowadzenie, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w latach 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 12:09

Uchwała Nr 170/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 11:48

Uchwała Nr 169/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A dla 40 osób i Typu B dla 15 osób na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 -2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 11:45

Uchwała Nr 156/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.– dalej: Ustawa) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 14:30

Uchwała Nr 155/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 14:28

Uchwała Nr 154/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A dla 40 osób i Typu B dla 15 osób na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2022

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 14:26

Uchwała Nr 153/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A dla 40 osób i Typu B dla 15 osób na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-02 14:23

Uchwała Nr 111/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie rozbudowy środowiskowego domu samopomocy przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 13:40

Uchwała Nr 102/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-13 15:27

Uchwała Nr 97/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-30 09:52
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-30 09:57

Uchwała Nr 96/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: rozbudowa środowiskowego domu samopomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-30 09:49

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-29 14:32

Uchwała Nr 90/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-20 11:59

Uchwała Nr 81/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert  w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-31 14:46

Uchwała Nr 80/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-31 14:43

Uchwała Nr 72/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy w 2017 roku. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-11 14:16

Uchwała Nr 71/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-27 10:38

Uchwała Nr 58/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego oglasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  w  2017 roku - rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:57

Uchwała Nr 57/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego polegającego na rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:49

Uchwała Nr 45/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 11:07

Uchwała Nr 23/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-25 15:59

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 22/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-25 15:53

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony