BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XX / 141 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2017- 2018 projektu pt. „Energia kompetencji – program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-11 13:37

Uchwała Nr XX / 140 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata  2017 - 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-11 13:34

Uchwała Nr XX / 139 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-11 13:31

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony