BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXI / 149 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-07 15:23

Uchwała Nr XXI / 148 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z  dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z tytułu świadczonej opieki i wychowywania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-07 15:17

Uchwała Nr XXI / 147 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/135/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z  dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-07 15:14

Uchwała Nr XXI / 146 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/144/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-07 15:11

Uchwała Nr XXI / 145 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2017 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-07 15:07

Uchwała Nr XXI / 144 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-07 15:05

Uchwała Nr XXI / 143 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-07 15:00

Uchwała Nr XXI / 142 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-07 14:56

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony