BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXV / 172 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 11:17

Uchwała Nr XXV / 171 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII / 154 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego  z dnia 21 września 2017 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej   z przeznaczeniem na wsparcie dla poszkodowanej gminy Brusy i jej mieszkańców

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 11:14

Uchwała Nr XXV / 170 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/135/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z  dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Feliciak, Sprawdził:Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 11:12

Uchwała Nr XXV / 169 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 11:04

Uchwała Nr XXV / 168 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2017 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 10:47

Uchwała Nr XXV / 167 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-11-23 10:39

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony