BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 92/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-12-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-02 12:09

Zarządzenie Nr 90/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-27 13:04

Zarządzenie Nr 89/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-14 15:37

Zarządzenie Nr 88/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-11 15:46

Zarządzenie Nr 87/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-27 10:04

Zarządzenie Nr 86/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-03 15:11

Zarządzenie Nr 85/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-22 13:43

Zarządzenie Nr 84/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-19 16:10

Zarządzenie Nr 83/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-19 15:47

Zarządzenie Nr 82/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji: środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, poręczeń  i gwarancji oddanych w depozyt, spraw sądowych i egzekucyjnych, tablic rejestracyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego ewidencjonowanego ilościowo będących własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego (dalej PWZ), aktywów rzeczowych będących własnością innych jednostek, bez względu na rodzaj, wartość  i sposób ewidencjonowania, aktywów  rzeczowych będących własnością PWZ, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania a przekazanych do użytkowania innym jednostkom, paliwa w samochodach służbowych i materiałów biurowych przechowywanych w składziku podręcznym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Niedziałek, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-02 12:41

Zarządzenie Nr 81/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-11-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-15 09:23

Zarządzenie Nr 80/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-08 13:01

Zarządzenie Nr 79/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-08 12:59

Zarządzenie Nr 78/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-10-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-06 13:02

Zarządzenie Nr 77/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-10-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-13 10:18

Zarządzenie Nr 76/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 27,92 m2 zlokalizowanego w budynku nr VIIIA w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, składającego się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-10-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-11 11:50

Zarządzenie Nr 75/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Ewelina Degowska, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-06 13:37

Zarządzenie Nr 74/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia  nr 56/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-11 11:32

Zarządzenie Nr 73/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych podległych

Traci moc Zarządzenie Nr 38/2017 z 23 sierpnia 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 14:23

Zarządzenie Nr 72/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wojcieszyn, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 14:17

Zarządzenie Nr 71/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Szymanówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 14:14

Zarządzenie Nr 70/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 14:12

Zarządzenie Nr 69/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 14:11

Zarządzenie Nr 68/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Laski, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 14:08

Zarządzenie Nr 67/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Laski, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 14:05

Zarządzenie Nr 66/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-18 15:14

Zarządzenie Nr 65/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-19 11:02

Zarządzenie Nr 64 A/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-17 14:41

Zarządzenie Nr 64/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-19 10:57

Zarządzenie Nr 63/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie likwidacji pojazdów, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2018-09-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-06 14:38

Zarządzenie Nr 62/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-06 14:36

Zarządzenie Nr 61/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-08-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-08-28 14:27

Zarządzenie Nr 60/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-06 14:30

Zarządzenie Nr 59/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-08-21 14:17

Zarządzenie Nr 58/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-14 09:29

Zarządzenie Nr 57/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-01 12:29

Zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie dokonania darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Dziekanów Leśny, gmina Łomianki, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA4M/00439695/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-24 15:38

Zarządzenie Nr 55/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-26 08:57

Zarządzenie Nr 54/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z WKU – Ochota oraz  powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i gminnymi jednostkami samorządu terytorialnego

 • data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-24 11:09

Zarządzenie Nr 53/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-19 13:46

Zarządzenie Nr 52/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-07-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-19 13:39

Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki i Regulaminu Ochrony Danych Osobowych

 

Zarządzenie Nr 50/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zarządzenie Nr 49/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie Powiatowego Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza /HNS/

 • data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-12 14:14

Zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności (split payment) podatku od towarów i usług (VAT)

Zarządzenie Nr 47/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-19 16:07

Zarządzenie Nr 46/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia warunków  dokonania zamiany nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Izabelin zgodnie z Zarządzeniem nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-03 12:54

Zarządzenie Nr 45/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-03 11:50

Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie użyczenia Gminie Ożarów Mazowiecki części nieruchomości gruntowej o powierzchni około 3038 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/3 z obrębu SHR Wolica, gmina Ożarów Mazowiecki 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-03 11:12

Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 - 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-03 11:09

Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001: 2015 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-05 15:50

Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 11:47

Zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-25 14:43

Zarządzenie Nr 38/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kępiaste, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-15 11:47

Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Józefów, gmina Kampinos

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-15 11:45

Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Bieliny Kampinoskie, gmina Kampinos

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-15 11:43

Zarządzenie Nr 35/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz Systemu zarządzania ryzykiem i szansami w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 85/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-25 14:54

Zarządzenie Nr 34/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością według normy PN – EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-07 13:05

Zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-05 11:56

Zarządzenie Nr 32/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 55/2019 z dnia 2 września 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-19 11:07

Zarządzenie Nr 31/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-28 14:58

Zarządzenie Nr 30/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001: 2015 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-28 14:51

Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-11 12:42

Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-11 12:39

Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-05-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-05-14 16:27

Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2018-05-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-11 12:34

Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-04 10:13

Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej dla zadania pn.  „Poprawa przepustowości Linii Kolejowej E 20 na odcinku warszawa-Kutno, Etap I: prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa-Granica LCS Łowicz”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-04 10:10

Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-04-20 15:50

Zarządzenie Nr 22 A/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-04 10:05

Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-04-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-04-09 15:59

Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-04-09 15:56

Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego i ustalenia terminu ich przeprowadzenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 13:00

Zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-23 15:13

Zarządzenie Nr 18/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia sposobu jego funkcjonowania (dalej: Zarządzenie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 13:23

Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2018 - 2021

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 2 marca 2015 r. oraz zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 28 września 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 13:17

Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-16 12:55

Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 12:57

Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-23 15:10

Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-16 12:48

Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie : niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/4 położonej we wsi Wiktorów, gmina Leszno na terenie której znajduje się staw

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-28 15:20

Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2018 r.

w spawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Traci moc Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-28 15:11

Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-01 14:29

Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 64/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w  sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Warszawski Zachodni

Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2018 roku

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-02-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-23 10:20

Zarządzenie Nr 7a/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji inwentaryzacji aktywów i pasywów"

Traci moc Zarządzenie Nr 36/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku

Zarządzenie Nr 6A/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-12 15:18

Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-06 11:28

Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-01-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-06 11:30

Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie zasad dokształcania pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, określenia zasad dofinansowania opłat za kształcenie pracowników oraz zasad udzielania urlopów szkoleniowych

 

Traci moc Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-23 10:12

Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-24 14:24

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-08 14:42

Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-08 14:40

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony