Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 65/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budki Żelazowskie w Gminie Kampinos

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:47

Uchwała Nr 64/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor informacji: Ewa Bargieł, Sprawdził:Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:45

Uchwała Nr 63/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2017 rok

 • data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:42

Uchwała Nr 62/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVIII / 190 / 2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:40

Uchwała Nr 61/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny część B” w gminie Łomianki

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:38

Uchwała Nr 60/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B w gminie Izabelin

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:36

Uchwała Nr 59/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Babice do roku 2021 z perspektywą na lata 2022-2025

 • autor informacji: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:27

Uchwała Nr 58/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozbudowie i adaptacji wiaty gospodarczej na pomieszczenia terapeutyczne, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor informacji: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:24

Uchwała Nr 57/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 

 • autor informacji: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:22

Uchwała Nr 56/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:20

Uchwała Nr 55/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-08 12:48

Uchwała Nr 54/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor informacji: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-01 14:06

Uchwała Nr 52/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1522W – ulic: Piłsudskiego – Warszawska – Podwiejska w Milanówku

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-21 15:19

Uchwała Nr 51/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-21 15:17

Uchwała Nr 50/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 • autor informacji: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 15:13

Uchwała Nr 49/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozbudowie i adaptacji wiaty gospodarczej na pomieszczenia terapeutyczne

 

 • autor informacji: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 15:11

Uchwała Nr 48/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVII / 186 / 2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 15:07

Uchwała Nr 47/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie – ul. Wiejska – etap 1

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 15:01

Uchwała Nr 46/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnych i  ustalenia ich przebiegu

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:59

Uchwała Nr 45/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:55

Uchwała Nr 44/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:48

Uchwała Nr 43/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:46

Uchwała Nr 42/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:44

Uchwała Nr 41/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:39

Uchwała Nr 40/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:36

Uchwała Nr 39/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu  

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:33

Uchwała Nr 38/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim   

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:31

Uchwała Nr 37/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:29

Uchwała Nr 36/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:26

Uchwała Nr 35/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:24

Uchwała Nr 34/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:22

Uchwała Nr 33/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:20

Uchwała Nr 32/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:14

Uchwała Nr 31/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:11

Uchwała Nr 30/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-31 12:06

Uchwała Nr 29/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ożarów Mazowiecki do roku 2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

 • autor informacji: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-31 11:55

Uchwała Nr 28/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenia na raty kwoty nienależnie pobranego świadczenia  za okres od 19 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy.

 • autor informacji: Anna Raszkiewicz, Sprawdził:Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:35

Uchwała Nr 27/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe” w gminie Łomianki

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:28

Uchwała Nr 26/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:20

Uchwała Nr 25/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:15

Uchwała Nr 24/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:13

Uchwała Nr 23/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:09

Uchwała Nr 22/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania ugód w postępowaniach administracyjnych

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:39

Uchwała Nr 21/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie działki ewidencyjnej nr 244/9 z obrębu Dziekanów Leśny, gmina Łomianki celem lokalizacji przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:37

Uchwała Nr 20/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Racławicka” w gminie Łomianki

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:35

Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” oraz udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:29

Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:26

Uchwała Nr 17/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:17

Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:15

Uchwała Nr 15/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:06

Uchwała Nr 14/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:04

Uchwała Nr 13/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:02

Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:59

Uchwała Nr 11/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:57

Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:51

Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:49

Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:45

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej –Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym  uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:20

Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:16

Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:13

Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:10

Uchwała Nr 3/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:02

Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 12:56

Uchwała Nr 1A/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 10:27

Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVI / 178 / 2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-08 16:06

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00