BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 178/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie

 • data wytworzenia: 2018-12-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-04 11:22

Uchwała Nr 177/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-12-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-04 11:16

Uchwała Nr 176/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-27 11:33

Uchwała Nr 175/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr II / 15 / 2018 z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-27 11:32

Uchwała Nr 174/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia w 2019 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Orzeszko, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-21 13:14

Uchwała Nr 173/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-21 13:10

Uchwała Nr 172/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Stowarzyszenie „Między Wisłą   a Kampinosem”,  użyczenia pomieszczenia w budynku warsztatów szkolnych znajdujących się na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu dla Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-19 13:42

Uchwała Nr 171/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2019 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Orzeszko, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-19 13:41

Uchwała Nr 170/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały  Nr 165/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-19 13:34

Uchwała Nr 169/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-12-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-11 13:15

Uchwała Nr 168/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-12-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-11 13:11

Uchwała Nr 167/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-12-05 13:06

Uchwała Nr 166/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uchwała Nr 165/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-27 09:57

Uchwała Nr 164/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.- dalej: Ustawa) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2019 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Orzeszko, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-27 09:54

Uchwała Nr 163/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2019 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Orzeszko, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-27 09:52

Uchwała Nr 162/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-27 09:50

Uchwała Nr 161/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu mieszkania chronionego treningowego „Hacjenda” w Błoniu (ul. Piłsudskiego 6/40)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-19 16:27

Uchwała Nr 160/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Maria Zych Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-19 16:25

Uchwała Nr 159/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-19 16:23

Uchwała Nr 158/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 67/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-08 12:47

Uchwała Nr 157/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXII / 228 / 2018 z dnia 7 listopada 2018 r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-08 12:45

Uchwała Nr 156/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zawarcia umowy użyczenia z Dyrektorem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Dziekanowie Leśnym, w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-10-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-06 12:52

Uchwała Nr 155/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozbudowie ośrodka wsparcia w tym: rozbudowie wiaty gospodarczej z przeznaczeniem na świetlicę (salę spotkań) i rozbudowie i adaptacji pomieszczeń terapeutycznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-10-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-06 12:48

Uchwała Nr 154/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-10-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-06 12:46

Uchwała Nr 153/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-10-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-06 12:42

Uchwała Nr 152/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak
  data wytworzenia: 2018-10-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-25 14:27

Uchwała Nr 151/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-10-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-25 14:24

Uchwała Nr 149/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-23 15:04

Uchwała Nr 148/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru Błonie – Wieś, ul. Sochaczewska

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-11 11:20

Uchwała Nr 147/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-11 11:19

Uchwała Nr 146/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację w 2018 i 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 15:35

Uchwała Nr 145/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozbudowie ośrodka wsparcia w tym: na rozbudowie wiaty gospodarczej z przeznaczeniem na świetlicę (salę spotkań) i rozbudowie i adaptacji pomieszczeń terapeutycznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 15:33

Uchwała Nr 144/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 15:30

Uchwała Nr 143/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położona w obrębie nr 29, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 15:26

Uchwała Nr 142/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare  Babice  (w zakresie działki 111 i części działek 119 i 129) w gminie Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 15:23

Uchwała Nr 141/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (– dalej Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 15:11

Uchwała Nr 140/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-08 14:57

Uchwała Nr 139/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 67/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-25 14:43

Uchwała Nr 138/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan” w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-25 14:40

Uchwała Nr 137/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego zachodniego na 2018 rok

Uchwała Nr 136/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXI / 213 / 2018 z dnia 20 września 2018 r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-25 14:35

Uchwała Nr 135/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina jednostka A” w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-14 15:53

Uchwała Nr 134/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-14 15:47

Uchwała Nr 133/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  przyłączenie się do sieci wodociągowej stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowanej w  gminie Leszno  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-14 11:13

Uchwała Nr 132/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-14 11:11

Uchwała Nr 131/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-09-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-14 11:08

Uchwała Nr 130/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-08-31 15:13

Uchwała Nr 129/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego za I półrocze 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-08-31 15:11

Uchwała Nr 128/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-06 14:26

Uchwała Nr 127/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-08-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-08-28 15:40

Uchwała Nr 126/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań, na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1904 z obrębu Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:56

Uchwała Nr 125/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Michalak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:51

Uchwała Nr 124/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-08-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-14 09:08

Uchwała Nr 123/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego  na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-08-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-06 15:36

Uchwała Nr 122/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-27 11:08

Uchwała Nr 121/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-27 11:06

Uchwała Nr 120/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-27 11:04

Uchwała Nr 119/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-27 11:02

Uchwała Nr 118/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-27 10:59

Uchwała Nr 117/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-27 10:57

Uchwała Nr 116/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-27 10:54

Uchwała Nr 115/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozbudowie ośrodka wsparcia w tym: na rozbudowie wiaty gospodarczej z przeznaczeniem na świetlicę (salę spotkań) i rozbudowie  i adaptacji pomieszczeń terapeutycznych, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Grażyna Staniszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-27 10:51

Uchwała Nr 114/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-08-25
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-01 12:39

Uchwała Nr 113/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie zawarcia umowy użyczenia z Krajowym Stowarzyszeniem "Przyłącz się do nas" z siedzibą w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-19 13:25

Uchwała Nr 112/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozbudowie ośrodka wsparcia w tym: na rozbudowie wiaty gospodarczej z przeznaczeniem na świetlicę (salę spotkań) i rozbudowie i adaptacji pomieszczeń terapeutycznych, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-12 13:38

Uchwała Nr 111/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „BABICE” dotacji celowej w roku 2018 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Kamila Nowak, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-12 13:35

Uchwała Nr 110/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Kampinos” dotacji celowej w roku 2018 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Kamila Nowak, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-12 13:33

Uchwała Nr 109/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji celowej w roku 2018 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Kamila Nowak, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-12 13:26

Uchwała Nr 108/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej  w Lesznie dotacji celowej w roku 2018 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Kamila Nowak, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-12 13:23

Uchwała Nr 107/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 86/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z  dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-12 13:19

Uchwała Nr 106/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu

 

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-12 13:14

Uchwała Nr 105/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-12 13:05

Uchwała Nr 104/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr 103/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXX / 211 / 2018 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-05 14:16

Uchwała Nr 102/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2018 r.

sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3106W ul. Warszawskiej w Nadarzynie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-03 14:44

Uchwała Nr 101/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W ul. Targowej w Opaczy Małej, gm. Michałowice jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-03 14:42

Uchwała Nr 100/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3127W ul. Przejazd w Brwinowie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-03 14:41

Uchwała Nr 99/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-03 14:39

Uchwała Nr 98/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-03 14:35

Uchwała Nr 97/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-03 14:32

Uchwała Nr 96/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-03 14:29

Uchwała Nr 95/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-15 13:35

Uchwała Nr 94/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozbudowie ośrodka wsparcia w tym: na rozbudowie wiaty gospodarczej z przeznaczeniem na świetlicę (salę spotkań) i rozbudowie i adaptacji pomieszczeń terapeutycznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-15 13:33

Uchwała Nr 93/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-15 13:28

Uchwała Nr 92/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIX / 202 / 2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-15 13:26

Uchwała Nr 91/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Uchwała Nr 90A/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-14 11:29

Uchwała Nr 90/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia warunków zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rzecz Gminy Izabelin

Uchwała Nr 89/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie dokonania zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rzecz Gminy Izabelin

 

Uchwała Nr 88/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr 87/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zarządowi Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:54

Uchwała Nr 86/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:52

Uchwała Nr 85/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Stare Babice części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31 położonej w obrębie Zielonki-Parcela gm. Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:49

Uchwała Nr 84/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:46

Uchwała Nr 83/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450  z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:45

Uchwała Nr 82/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:43

Uchwała Nr 81/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:39

Uchwała Nr 80/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie przyznania rocznej nagrody finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego  za rok 2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:36

Uchwała Nr 79/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Niemyjska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:31

Uchwała Nr 78/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:24

Uchwała Nr 77/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa w Gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-28 15:17

Uchwała Nr 76/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska – Sienkiewicza w Gminie Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-11 12:52

Uchwała Nr 75/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew w Gminie Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-11 12:50

Uchwała Nr 74/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów w Gminie Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-11 12:47

Uchwała Nr 73/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-28 15:14

Uchwała Nr 72/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu do realizacji projektu pt. „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-04-27 15:27

Uchwała Nr 71/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej dla zadania pn.  „Poprawa przepustowości Linii Kolejowej E 20 na odcinku warszawa-Kutno, Etap I: prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa-Granica LCS Łowicz”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-04-27 15:17

Uchwała Nr 70/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozłożenia na raty zasądzonych kosztów postępowania sądowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała, Sprawdził: Kamila Nowak, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-04-27 15:00

Uchwała Nr 69/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-04-27 14:56

Uchwała Nr 68/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia osoby p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Stromecka Sprawdził: Dariusz Pręgowski, Aleksandra Szwedo -Tyniec
  data wytworzenia: 2018-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-04-24 09:21

Uchwała Nr 67/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-04-24 09:19

Uchwała Nr 66/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-04-24 09:16

Uchwała Nr 65/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budki Żelazowskie w Gminie Kampinos

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:47

Uchwała Nr 64/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł, Sprawdził:Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:45

Uchwała Nr 63/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2017 rok

 • data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:42

Uchwała Nr 62/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVIII / 190 / 2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:40

Uchwała Nr 61/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny część B” w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:38

Uchwała Nr 60/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B w gminie Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:36

Uchwała Nr 59/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Babice do roku 2021 z perspektywą na lata 2022-2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:27

Uchwała Nr 58/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozbudowie i adaptacji wiaty gospodarczej na pomieszczenia terapeutyczne, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:24

Uchwała Nr 57/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:22

Uchwała Nr 56/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-29 15:20

Uchwała Nr 55/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-08 12:48

Uchwała Nr 54/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-01 14:06

Uchwała Nr 53/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

Uchwała Nr 52/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1522W – ulic: Piłsudskiego – Warszawska – Podwiejska w Milanówku

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-21 15:19

Uchwała Nr 51/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-21 15:17

Uchwała Nr 50/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 15:13

Uchwała Nr 49/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozbudowie i adaptacji wiaty gospodarczej na pomieszczenia terapeutyczne

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 15:11

Uchwała Nr 48/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVII / 186 / 2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 15:07

Uchwała Nr 47/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie – ul. Wiejska – etap 1

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 15:01

Uchwała Nr 46/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnych i  ustalenia ich przebiegu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:59

Uchwała Nr 45/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:55

Uchwała Nr 44/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:48

Uchwała Nr 43/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:46

Uchwała Nr 42/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:44

Uchwała Nr 41/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:39

Uchwała Nr 40/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:36

Uchwała Nr 39/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:33

Uchwała Nr 38/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim   

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:31

Uchwała Nr 37/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:29

Uchwała Nr 36/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:26

Uchwała Nr 35/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:24

Uchwała Nr 34/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:22

Uchwała Nr 33/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:20

Uchwała Nr 32/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:14

Uchwała Nr 31/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-14 14:11

Uchwała Nr 30/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-31 12:06

Uchwała Nr 29/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ożarów Mazowiecki do roku 2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-31 11:55

Uchwała Nr 28/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenia na raty kwoty nienależnie pobranego świadczenia  za okres od 19 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz, Sprawdził:Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:35

Uchwała Nr 27/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe” w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:28

Uchwała Nr 26/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:20

Uchwała Nr 25/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:15

Uchwała Nr 24/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:13

Uchwała Nr 23/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-30 15:09

Uchwała Nr 22/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania ugód w postępowaniach administracyjnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:39

Uchwała Nr 21/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie działki ewidencyjnej nr 244/9 z obrębu Dziekanów Leśny, gmina Łomianki celem lokalizacji przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:37

Uchwała Nr 20/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Racławicka” w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:35

Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” oraz udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:29

Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:26

Uchwała Nr 17/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:17

Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:15

Uchwała Nr 15/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:06

Uchwała Nr 14/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:04

Uchwała Nr 13/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 14:02

Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:59

Uchwała Nr 11/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:57

Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:51

Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:49

Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:45

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej –Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym  uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:20

Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:16

Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:13

Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:10

Uchwała Nr 3/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 13:02

Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 12:56

Uchwała Nr 1A/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-16 10:27

Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVI / 178 / 2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-08 16:06

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony