Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 285/2, 285/3, 285/4 286/4 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  16.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 285/2, 285/3, 285/4 286/4 obr. 0010 Łomianki Dolne.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6718/2018

 

Lista sprawa nr 23/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-16 15:00

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Łużyckiej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 474/1, 475, 476/1, 476/2, 476/3, 476/5 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  16.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Łużyckiej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 474/1, 475, 476/1, 476/2, 476/3, 476/5 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6716/2018

 

Lista sprawa nr 22/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-16 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 284/3, 284/4, 285/2 285/3 285/4, 415/1, 427/1 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  16.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 284/3, 284/4, 285/2 285/3 285/4, 415/1, 427/1 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6714/2018

 

Lista sprawa nr 21/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-16 15:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 84/12, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Karolina Rutkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  15.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Karoliny Rutkowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 84/12, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6354/2018


Lista sprawa nr 20/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-15 14:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej w m. Borzęcin Mały (przy granicy z gminą Leszno) gm. Stare Babice dz. nr ew. 101, 102, 109/2, 110, 112, 113 obr. 0005 Borzęcin Mały. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  14.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej w m. Borzęcin Mały (przy granicy z gminą Leszno) gm. Stare Babice dz. nr ew. 101, 102, 109/2, 110, 112, 113 obr. 0005 Borzęcin Mały.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6220/2018

 

Lista sprawa nr 19/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-15 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 232/1, 238 , (ul. Sławęcińska) obr. Macierzysz gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  12.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 232/1, 238 ,  (ul. Sławęcińska) obr. Macierzysz gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5736/2018


Lista sprawa nr 18/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-12 16:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej ul. Jutrzenki dz. nr ew. 37/2; 62/4 obręb ew. 0006 dz. nr ew. 59/5 obr. 0007, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Home Premium PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szkolna 7 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  12.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Home Premium PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szkolna 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ul. Jutrzenki dz. nr ew. 37/2; 62/4 obręb ew. 0006 dz. nr ew. 59/5 obr. 0007, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5719/2018


Lista sprawa nr 17/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-12 16:06

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznych linii zasilających do budowy przy ul. Jana Pawła II 3, 8 i 10 w Błoniu na dz. nr ew. 71/3, 104/2 obr. 0016, dz. nr ew. 2, 7 obr. 0023 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznych linii zasilających do budowy przy ul. Jana Pawła II 3, 8 i 10 w Błoniu dz. nr ew. 71/3, 104/2 obr. 0016, dz. nr ew. 2, 7 obr. 0023 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5534/2018

 

Lista sprawa nr 16/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-09 15:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV i złączy kablowych nN-04kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Stare Babice, Babice Nowe, ul. Rynek ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego, ul. Witosa, gm. Stare Babice na dz. nr ew.: 285/1, 669/4, 549, 669/7, 637/6, 655/2, 671, 641/3, 565/4, 679/1, 680, 681/1, 684/12, 689/1, 684/6, 695/1, 694/1, 694/2 obr. 0001 Stare Babice, dz. nr ew. 241, 1, 2/1, 2/2, 4, 12, 16/3, 17, obr. 0021 Babice Nowe, j. ew. 143207_2 Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV i złączy kablowych nN-04kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Stare Babice, Babice Nowe, ul. Rynek ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego, ul. Witosa, gm. Stare Babice na dz. nr ew.: 285/1, 669/4, 549, 669/7, 637/6, 655/2, 671, 641/3, 565/4, 679/1, 680, 681/1, 684/12, 689/1, 684/6, 695/1, 694/1, 694/2 obr. 0001 Stare Babice, dz. nr ew. 241, 1, 2/1, 2/2, 4, 12, 16/3, 17, obr. 0021 Babice Nowe, j. ew. 143207_2 Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5486/2018


Lista sprawa nr 15/z/18

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-09 15:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 41/1, obr. Kępa Kiełpińska ul. Podwale gm. Łomianki. Inwestor: Tomasz Markowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 06.02.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Markowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 41/1, obr. Kępa Kiełpińska  ul. Podwale gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5029/2018

 

Lista sprawa nr 14/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-07 09:39

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 80/8, obr. 0011 Leszno ul. Kochanowskiego gm. Leszno. Inwestor: Jerzy Wojciech Wróbel

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 05.02.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jerzego Wojciecha Wróbla w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 80/8, obr. 0011 Leszno ul. Kochanowskiego gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4795/2018

 

Lista sprawa nr 13/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-07 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej Niskiego Napięcia 0,4 kV – budowy linii kablowej nn, złącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV, dostosowanie stacji transformatorowej do zwiększonego poboru mocy w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Miła, ul. Asnyka, ul. Lotników Alianckich, dz. nr 915/2, obr. 0005 Dziekanów Polski i 3/258, 3/259, 138, 178/5, obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  05.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej Niskiego Napięcia 0,4 kV – budowy linii kablowej nn, złącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV, dostosowanie stacji transformatorowej do zwiększonego poboru mocy w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Miła, ul. Asnyka, ul. Lotników Alianckich, dz. nr 915/2, obr. 0005 Dziekanów Polski i 3/258, 3/259, 138, 178/5, obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4620/2018


Lista sprawa nr 12/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-07 09:24

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W, dz. nr ew. 94, 134, Al. Lipowa, obr. Pasikonie, gm. Kampinos, Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  02.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W, dz. nr ew. 94, 134 Al. Lipowa, obr. Pasikonie, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4430/2018


Lista sprawa nr 11/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-05 13:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej oraz ul. M. Konopnickiej, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 31.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej oraz w ulicy Marii Konopnickiej, dz. nr ew. 138, 151/22, 155/25, 177/7, 177/10, 178/2, 178/5, 192/1, 196, 228, 229, 230 obręb Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 896 obręb Dziekanów Polski, dz. nr ew. 224, obręb Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4047/2018

Lista sprawa nr 10/z/2018

 

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-01 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej dla działek nr ew. 18/3, 19/3, 21/2, 21/6, 21/10, 18/1, 19/1, 21/3, 31, 20/1, 21/4, 21/5, 21/9 w m. Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Hanna Łuczak, Piotr Rolski, Krzysztof Szczubeł

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 29.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Hanny Łuczak, Piotra Rolskiego, Krzysztofa Szczubeł w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej dla działek nr ew. 18/3, 19/3, 21/2, 21/6, 21/10, 18/1, 19/1, 21/3, 31, 20/1, 21/4, 21/5, 21/9  w m. Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3597/2018

Lista sprawa nr 9/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Wycofanie wniosku przez Inwestora- Pismo z dnia 09.02.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-29 14:51
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-13 14:31

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 241/25, obręb 5-00-07 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki. Inwestor: III ELMIS-CAPITAL Sp. z o.o. S.K. ul. Warszawska 92, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 19.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  III ELMIS-CAPITAL Sp. z o.o. S.K. ul. Warszawska 92, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 241/25, obręb 5-00-07 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2513/2018

Lista sprawa nr 8/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-22 10:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w drodze dojazdowej w miejscowości Dąbrówka w gm. Błonie dz. nr ew. 60/7, 62 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie. Inwestor: Mirosław Sadowski

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 19.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mirosław Sadowski w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w drodze dojazdowej w miejscowości Dąbrówka w gm. Błonie dz. nr ew. 60/7, 62 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2446/2018

Lista sprawa nr 7/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-22 10:51
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 289, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Justyna i Piotr Maciejczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 16.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Justyny i Piotra Maciejczuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 289, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze  P/2007/2018

Lista sprawa nr 6/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-17 08:30
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej dz. nr ew. 28/14 obręb ew. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO –BABICE"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  12.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO –BABICE” w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej  dz. nr ew. 28/14 obręb ew. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1649/2018
Lista sprawa nr 5/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.02.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-15 09:30
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-05 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew.: 559/1, 558, 557, 556, 555/1, 554, 551/10, 549/10, 654, 77/16, 77/1 obr. 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  10.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew.:  559/1, 558, 557, 556, 555/1, 554, 551/10, 549/10, 654, 77/16, 77/1 obr. 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1362/2018
Lista sprawa nr 4/z/18

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-12 10:37
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janów ul. Urbanowiecza, gm. Stare Babice dz. nr ew. 103/13, 171/4 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  10.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Janów ul. Urbanowiecza, gm. Stare Babice dz. nr ew. 103/13, 171/4 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1350/2018
Lista sprawa nr 3/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-12 09:54
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 10:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. 116/1, 116/2 obr. 0005 do zasilenia obiektu zlokalizowanego na dz. nr ew. 85 obręb 0010 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  08.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN  kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. 116/1, 116/2 obr. 0005 do zasilenia obiektu zlokalizowanego na dz. nr ew. 85 obręb 0010 Łomianki,  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/789/2018
Lista sprawa nr 5/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-09 15:24
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-30 09:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na działkach 66, 71, 254, 462 Zielonki-Wieś ulica Białej Góry, ul. Sportowa gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  30.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach  66, 71, 254, 462 Zielonki-Wieś ulica Białej Góry, ulica Sportowa gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61/2018

Lista sprawa nr 2/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. termin wniesienia sprzeciwu uplynął 23.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-03 10:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego w m. Duchnice dz. nr 81/26; 84; 88/9; 88/27 i 88/28 ul. Rozłogi gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  02.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Ożarów Mazowiecki. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego w m. Duchnice dz. nr 81/26; 84; 88/9; 88/27 i 88/28 ul. Rozłogi gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40/2018

Lista sprawa nr 1/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-02 15:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 13:04

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00