Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej nN 0,4kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym dz. nr ew. 119/12, 112/13, 112/9, 119/1 obr. nr 0023 Szymanówek, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin Rejon Energetyczny – Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 05-800 Pruszków

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  24.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin Rejon Energetyczny – Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 05-800 Pruszków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV, budowa linii kablowej  nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym dz. nr ew. 119/12, 112/13, 112/9, 119/1 obr. nr 0023 Szymanówek, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21815/2018

 

Lista sprawa nr 76/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-25 08:41

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 507/38, obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Maria, Wojciech Tołczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 21.05.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marii, Wojciecha Tołczyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 507/38, obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21057/2018

 

Lista sprawa nr 75/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-23 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/5, obręb Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: Monika Ciesielska, Piotr Boroń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 21.05.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki Ciesielskiej, Piotra Boroń w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 22/5, obręb Lubiczów, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21002/2018

 

Lista sprawa nr 74/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-22 15:29
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 09:05

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w m. Bieniewice na dz. nr ew.: 224 (ul. Orzechowa) i dz. nr ew.: 234 i 236/2 (ul. Poziomkowa) gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  21.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w m. Bieniewice  na dz. nr ew.:  224 (ul. Orzechowa) i dz. nr ew.: 234 i 236/2 (ul. Poziomkowa) gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20976/2018

 

Lista sprawa nr 73/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-22 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w m. Bramki na dz. nr ew.: 173/15 (ul. Konwaliowa) gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  21.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w m. Bramki  na dz. nr ew.:173/15 (ul. Konwaliowa) gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20974/2018

 

Lista sprawa nr 72/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-22 15:02

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w m. Bramki na dz. nr ew.: 170/3 (ul. Zaciszna) i dz. nr ew.: 171/1 i 171/9 (ul. Chabrowa) gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  21.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w m. Bramki  na dz. nr ew.: 170/3 (ul. Zaciszna) i dz. nr ew.: 171/1 i 171/9 (ul. Chabrowa) gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20972/2018

 

Lista sprawa nr 71/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-22 14:56

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilenia zespołu budynków mieszkalnych w m. Laski dz. nr ew. 2373/33, 2373/41, 2373/46, 2373/47, 2373/53, 2373/54 obr. ew. 0002, gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  18.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilenia zespołu budynków mieszkalnych w m. Laski dz. nr ew. 2373/33, 2373/41, 2373/46, 2373/47, 2373/53, 2373/54 obr. ew. 0002, gm. Izabelin

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20742/2018


Lista sprawa nr 70/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-18 13:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 80/1, 71, 70/3, 66/7, 66/6, 66/5, 66/4, 66/3, 66/11, 66/10; obr. 0004 Gawartowa Wola i 46, 47, 95, 44, 2; obręb 0001 Czarnów gm. Leszno, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  15.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 80/1, 71, 70/3, 66/7, 66/6, 66/5, 66/4, 66/3, 66/11, 66/10; obr. 0004 Gawartowa Wola i 46, 47, 95, 44, 2; obręb 0001 Czarnów gm. Leszno, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20303/2018

 

Lista sprawa nr 69/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-16 10:05

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 117/1, obręb 0005 Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Agnieszka Zagozdon

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  10.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Zagozdon w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 117/1, obr. Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19596/2018


Lista sprawa nr 68/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-11 08:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew. 302/5 (dz. nr ew. 296/1, 302/5) w miejscowości Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: Agnieszka i Paweł Chołuj

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Pawła Chołuj w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew. 302/5 (dz. nr ew. 296/1, 302/5), obr. Żukówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19310/2018


Lista sprawa nr 67/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-10 11:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Irysowej dz. nr ew. 298/4, 298/5 obr. ew. 0021 gm. Łomianki. Inwestor: ARTIVA Iwona Przygodzka ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 6, 00-229 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARTIVA Iwona Przygodzka ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 6, 00-229 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Irysowej dz. nr ew. 298/4, 298/5 obr. ew. 0021  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19298/2018


Lista sprawa nr 66/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-10 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 62, 61/8, 61/11 obr. ew. 0010 Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  09.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 62, 61/8, 61/11 obr. ew. 0010 Dębówka, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19273/2018


Lista sprawa nr 65/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-10 10:19

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 187/7, obręb Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: Iwona Skonieczna-Masłowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Iwony Skonieczna-Masłowska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 187/7, obr. Dziekanów Leśny gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19246/2018


Lista sprawa nr 64/z/2018

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-10 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie dz. nr ew. 72, 71, 70/13 w m. Kiełpin, gm. Łomianki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  08.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN na terenie dz. nr ew. 72, 71, 70/13 w m. Kiełpin, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19124/2018


Lista sprawa nr 63/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-09 09:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawilca dz. nr ew. 84/2, 84/70, 84/71, 84/72, 84/73 obr. ew. 0021 gm. Łomianki. Inwestor: Bud-Instal Małgorzata Kurek, Augustówek, ul. Prosta 223A, 05-152 Czosnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  08.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bud-Instal Małgorzata Kurek, Augustówek, ul. Prosta 223A, 05-152 Czosnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawilca dz. nr ew. 84/2, 84/70, 84/71, 84/72, 84/73 obr. ew. 0021  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19062/2018


Lista sprawa nr 62/z/2018

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-08 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego nN -0,4kV w drodze dojazdowej od ul. Lutosławskiego w m. Klaudyn, dz. nr ew. 721/1, 720, 971 gm. Stare Babice, Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  04.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego nN -0,4kV w drodze dojazdowej od ul. Lutosławskiego  w m. Klaudyn, dz. nr ew. 721/1, 720, 971 gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18694/2018


Lista sprawa nr 61/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-07 15:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 158/15, obręb Wyględym gm. Leszno. Inwestor: Monika Krokosz- Perkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  04.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki Krokosz- Perkowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 58/15, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18633/2018


Lista sprawa nr 60/z/2018

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-05-04 12:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 814/4, 816/3, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor : PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  04.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 814/4, 816/3, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18610/2018


Lista sprawa nr 59/z/2018

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-05-04 10:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 799/14, 799/18, 798/27, 797/13, 196/13, 794/16, 793/30, 793/27, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor : PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  04.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 799/14, 799/18, 798/27, 797/13, 796/13, 794/16, 793/30, 793/27, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18609/2018


Lista sprawa nr 58/z/2018

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-05-04 10:22

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1020/1, obr. 0011 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Krzysztof i Małgorzata Dębscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  30.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa i Małgorzaty Dębskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1020/1, obr. 0011 Hornówek, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18319/2018
Lista sprawa nr 57/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.05.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-02 08:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-22 11:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej – linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Wólka, gm. Leszno na dz. nr ew.: 191/10, 208, 187/9, 355/3 obr. 0031. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  27.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej – linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Wólka, gm. Leszno na  dz. nr ew.: 191/10, 208, 187/9, 355/3 obr. 0031

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17991/2018
Lista sprawa nr 56/z/18

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-27 14:52
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-21 08:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej – linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Wyględy, gm. Leszno na dz. nr ew.: 107/5, 112, 169, obr. 0032. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  26.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej – linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Wyględy, gm. Leszno na dz. nr ew. 107/5, 112, 169, obr. 0032.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17915/2018
Lista sprawa nr 55/z/18

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-27 09:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 08:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 616, 614 (droga gminna) obr. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie. Inwestor: Małgorzata Nieścior

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  18.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Małgorzaty Nieścior w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 616, 614 (droga gminna) obr. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16478/2018
Lista sprawa nr 54/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 10.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-19 10:20
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-11 07:58

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza kablowego 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0, 4 kV wewnętrznych linii kablowych 0,4 kV zlokalizowanych na terenie dz. nr ew.: 37/1 w m. Kopytów gm. Błonie. Inwestor: ROYAL FOOD PRODUCTION Sp. z o.o. Kopytów 37, 05-870 Kopytów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  18.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ROYAL FOOD PRODUCTION Sp. z o.o. Kopytów 37, 05-870 Kopytów

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0, 4 kV wewnętrznych linii kablowych 0,4 kV zlokalizowanych na terenie dz. nr ew.: 37/1 w m. Kopytów gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16230/2018

 

Lista sprawa nr 53/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-19 10:39

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 41/1, obr. 0090 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki. Inwestor: Tomasz Markowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  17.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Morkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 41/1, obr. 0090 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16074/2018
Lista sprawa nr 52/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 08.05.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-18 15:02
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-09 09:39

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 178/5, 244/7 244/12 obr. Dziekanów Leśny ul. Konopnickiej gm. Łomianki, w celu zasilenia sześciu budynków mieszkalnych czterolokalowych oraz administracji dla każdego z nich na dz. nr ew. 244/12, obr. Dziekanów Leśny, ul. Konopnickiej, gm. Łomianki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  12.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 178/5, 244/7 244/12 obr. Dziekanów Leśny ul. Konopnickiej gm. Łomianki, w celu zasilenia sześciu budynków mieszkalnych czterolokalowych oraz administracji dla każdego z nich na dz. nr ew. 244/12, obr. Dziekanów Leśny, ul. Konopnickiej, gm. Łomianki 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/-/2018
Lista sprawa nr 51/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 226/s/2018 z dnia 10.05.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-13 15:19
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-11 10:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym na dz. nr ew. 328/11 i 329/8, obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Przemysław Przybysz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  11.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Przemysława Przybysz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 328/11 i 329/8, obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15538/2018


Lista sprawa nr 50/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-12 09:39

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 4113W w m. Rochaliki gmina Błonie dz. nr ew.: 21/3, 22/20, 22/22, 54/7, 56, 58. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  11.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi powiatowej Nr 4113W w m. Rochaliki, dz. nr ew.: 21/3, 22/20, 22/22, 54/7, 56, 58,.gmina Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15360/2018

Lista sprawa nr 49/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-12 08:59
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-10 08:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej, ul. Tęczy i ul. Zorzy wraz z przyłączem kanalizacyjnym do dz. nr ew. 843/60 w m. Klaudyn gm. Stare Babice dz. nr ew. 843/39, 501, 843/6, 1248, 843/56, i 843/60 (d. 843/9) obr. 0011 Klaudyn, jedn. ew. 143207_2. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  4.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej sanitarnej w ul. Ekologicznej, ul. Tęczy i ul. Zorzy wraz z przyłączem kanalizacyjnym do dz. nr ew. 843/60 w m. Klaudyn gm. Stare Babice dz. nr ew. 843/39, 501, 843/6, 1248, 843/56, i 843/60 (d. 843/9) obr. 0011 Klaudyn, jedn. ew. 143207_2.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14194/2018

 

Lista sprawa nr 48/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-04 15:43

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49/3, obr. 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Cezary Stachoń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  30.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Cezarego Stachonia w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49/3, obr. 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13745/2018
Lista sprawa nr 47/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.05.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-30 10:59
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-08 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 76/36, 76/35 ul. Tuwima, dz. ew. 221, 230 ul. Kochanowskiego, dz. ew. 76/30 ul. Szczypy, 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  27.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 76/36, 76/35 ul. Tuwima, dz. ew. 221, 230 ul. Kochanowskiego, dz. ew. 76/30 ul. Szczypy, 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13008/2018
Lista sprawa nr 46/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-27 13:55
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 08:33
 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-27 13:12
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-28 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 113/1, 112, 105/7, 106/5, 102/10, 101/9, 8/16, 8/12 obr. ew. 0032 Wyględy, 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  27.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 113/1, 112, 105/7, 106/5, 102/10, 101/9, 8/16, 8/12 obr. ew. 0032 Wyględy, 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13004/2018
Lista sprawa nr 45/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-27 13:23
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 08:05

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 514/11, 468/9 ul. Deyny, obr. ew. Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  27.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 514/11, 468/9 ul. Deyny,  obr. ew. Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13001/2018
Lista sprawa nr 44/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-27 13:04
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 08:32

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Ożarów Mazowiecki ul. J. Kilińskiego /S. Kierbedzia, dz. nr ew. 207 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Komarko Sp. z o.o. ul. S. Kierbedzia, Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  26.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Komarko Sp. z o.o. ul. S. Kierbedzia, Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Ożarów Mazowiecki ul. J. Kilińskiego /S. Kierbedzia, dz. nr ew. 207 gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12685/2018
Lista sprawa nr 43/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-29 12:07
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 08:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 332/43 obr. 0004 Bieniewice we wsi Bieniewice gm. Błonie. pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie Inwestor: Młynarska Daria, Kołodziej Andrzej, Zazdrosińska Agnieszka i Michał

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  26.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Młynarska Daria, Kołodziej Andrzej, Zazdrosińska Agnieszka i Michał w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 332/43 obr. 0004 Bieniewice we wsi Bieniewice gm. Błonie. pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12654/2018
Lista sprawa nr 42/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-29 11:37
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 08:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci niskiego napięcia YAKXS 4x120 na dz. nr ew.: 1183/2, 1329 obr. 0001 Izabelin B gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  23.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci niskiego napięcia YAKXS 4x120 na dz. nr ew.: 1183/2, 1329 obr. 0001 Izabelin B gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12414/2018
Lista sprawa nr 41/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 13.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-26 10:42
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 10:38

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej linii napowietrznej oświetlenia terenu na linie kablowe oświetlenia terenu dz. nr ew. 9/5; 10/1, 10/4; 10/5; 11 i 146 obr. nr 7 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  15.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej oświetlenia terenu na linie kablowe oświetlenia terenu dz. nr ew. 9/5; 10/1, 10/4; 10/5; 11 i 146 obr. nr 7 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11190/2018

Lista sprawa nr 40/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-16 09:46
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-06 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej w m. Wojcieszyn gm. Stare Babice dz. nr ew. 232/43 obr. 0027 Wojcieszyn. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  14.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej w m. Wojcieszyn gm. Stare Babice dz. nr ew. 232/43 obr. 0027 Wojcieszyn.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10712/2018

Lista sprawa nr 39/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 03.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-14 08:59
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-04 08:59

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej- Etap V- część 1, dz. nr ew. 21/1, 98 obręb Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  06.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w związku z kolizją istniejących urządzeń energetycznych z projektowana budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin, etap V - część 1- ul. 3 Maja na dz. nr ew. 21/1, 98, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9471/2018
Lista sprawa nr 38/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.04.2018r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-03-07 12:05
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej - etap IV na dz. nr ew. 1679/10, 1679/15, 1679/14, 1886/4 obręb Laski, dz. nr ew. 21/1, obręb Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  06.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w związku z kolizją istniejących urządzeń energetycznych z projektowana budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin, etap IV - ul. 3 Maja na dz. nr ew. 1679/10, 1679/15, 1679/14, 1886/4 obręb Laski, dz. nr ew. 21/1 obręb Mościska, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9470/2018
Lista sprawa nr 37/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.04.2018r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-03-07 11:53
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 08:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi na dz. nr ew. 208, Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Marek Żabicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  05.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marka Żabickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.  208, Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8947/2018
Lista sprawa nr 36/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 21.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-05 16:10
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 15:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 05-870 Błonie ul. Faszczycka dz. nr ew. 1 (droga powiatowa nr 4101W), 4/2 (droga dojazdowa prywatna) obr. 0031 jedn. ew. 143201_4 gm. Błonie. Inwestor: Dawid Chmielewski, Karol Gąstał, Andrzej Małachowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  05.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Dawida Chmielewskiego, Karola Gąstał, Andrzeja Małachowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 05-870 Błonie ul. Faszczycka dz. nr ew. 1 (droga powiatowa nr 4101W), 4/2 (droga dojazdowa prywatna) obr. 0031 jedn. ew. 143201_4 gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8937/2018


Lista sprawa nr 35/z/2018

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-05 15:11
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-27 09:00

Zgłoszenie z projektem remontu linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w Starych Babicach – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice ul. Kościuszki dz. nr 549, ul. Piłsudskiego dz. nr ew. 565/4, 679/1, 698/14, ul. Sienkiewicza dz. nr ew. 669/4, 285/1, ul. Rynek dz. 637/6, 669/7, 670, 671, 695/1, 655/1, 641/2, 641/3, 684/15, ul. Okulickiego dz. nr 676/1, 676/3 ul. Okulickiego dz. 695/2, 669/6, ul. Sikorskiego dz. 655/3; obr. nr 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice ul. Witosa dz. nr 241, 1, 2/1, 4, 12, 2/2 ul. Warszawska dz. nr 82 . Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  28.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji - remontu linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w Starych Babicach – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice ul. Kościuszki dz. nr 549, ul. Piłsudskiego dz. nr ew. 565/4, 679/1, 698/14, ul. Sienkiewicza dz. nr ew. 669/4, 285/1, ul. Rynek dz. 637/6, 669/7, 670, 671, 695/1, 655/1, 641/2, 641/3, 684/15, ul. Okulickiego dz. nr 676/1, 676/3 ul. Okulickiego dz. 695/2, 669/6, ul. Sikorskiego dz. 655/3; obr. nr 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice ul. Witosa dz. nr 241, 1, 2/1, 4, 12, 2/2, ul. Warszawska dz. nr 82 .

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/8333/2018

 

Lista sprawa nr 34/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-28 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego w m. Ożarów Mazowiecki na dz. nr 59/1 i 59/5 ul. Partyzantów obr. 7 Ożarów Mazowiecki oraz na dz. nr 62/4 ul. Partyzantów; 72 ul. Dobra oraz 4/3 i 69/13 obr. 6 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki , ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  27.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki , ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego w m. Ożarów Mazowiecki na dz. nr 59/1 i 59/5 ul. Partyzantów,  obr. 7 Ożarów Mazowiecki oraz na dz. nr 62/4 ul. Partyzantów; 72 ul. Dobra oraz 4/3 i 69/13 obr. 6 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8254/2018

Lista sprawa nr 33/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-28 08:43
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 09:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci niskiego napięcia YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 761/6, 1522, 758/2, 757/5 1629, 753/4, 1526, 750/3, 749/3, 749/10 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  27.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie   sieci niskiego napięcia YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 761/6, 1522, 758/2, 757/5 1629, 753/4, 1526, 750/3, 749/3, 749/10  obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8170/2018
Lista sprawa nr 32/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-27 13:07
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia nN -0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 od istniejącego słupa linii nN do projektowanych złącz kablowych ZK-2 w m. Łomianki ul. Łużycka gm. Łomianki dz. 238/1, 238/4, 238/6, 238/8, 238/10, 238/12, 238/14, 241/1, 241/2, 227. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  26.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN -0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 od istniejącego słupa linii nN do projektowanych złącz kablowych ZK-2 w m. Łomianki ul. Łużycka gm. Łomianki  dz. 238/1, 238/4, 238/6, 238/8, 238/10, 238/12, 238/14, 241/1, 241/2, 227 obr. 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7964/2018

Lista sprawa nr 31/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-27 08:42
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 10:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV –linia kablowa nN wraz ze złączem kablowym nN m. Błonie Wieś, ul. Sochaczewska w celu zasilania obiektu usługowego dz. nr 30/10, 30/4, 29/1, 27/3, 32/6, 77/2, 76, 74, 73/17 gm. Błonie Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  23.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  0,4 kV –linia kablowa nN wraz ze złączem kablowym nN m. Błonie Wieś, ul. Sochaczewska w celu zasilania obiektu usługowego dz. nr 30/10, 30/4, 29/1, 27/3, 32/6, 77/2, 76, 74, 73/17 obr. 0007, gm. Błonie Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7839/2018

Lista sprawa nr 30/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.05.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-23 16:06
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-09 15:19

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego linia napowietrzno-kablowa nN -0,4 kV typu AsXSn 2x25mm2 –YAKXS 4x25mm2 oraz latarnie oświetlenia ulicznego w m. Gawartowa Wola gm. Leszno dz. nr ew. 23/3, 38/1, 38/2, 25/1, 19/3, 19/4, 80/1. Inwestor: Gmina Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  23.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego linia napowietrzno-kablowa nN -0,4 kV typu AsXSn 2x25mm2 –YAKXS 4x25mm2 oraz latarnie oświetlenia ulicznego w m. Gawartowa Wola dz. nr ew. 23/3, 38/1, 38/2, 25/1, 19/3, 19/4, 80/1 gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7814/2018

Lista sprawa nr 29/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-23 15:17
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 15:55

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego linia kablowa nN -0,4 kV typu YAKXS 4x25mm2 latarnie oświetlenia ulicznego w m. Wilkowa Wieś ul. Chabrowa dz. 30, 36, Wilków dz. nr 3, 4/3, Powązki ul. Chabrowa dz.: 111/8, 110/21 gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  23.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego linia kablowa nN -0,4 kV typu YAKXS 4x25mm2 latarnie oświetlenia ulicznego w m. Wilkowa Wieś ul. Chabrowa dz. 30, 36, Wilków dz. nr 3, 4/3, Powązki ul. Chabrowa dz.: 111/8, 110/21 gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7812/2018

Lista sprawa nr 28/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-23 15:33
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 15:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 99/4, Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Iwona Kołodziej-Okulus, Robert Okulus

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  23.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Iwony Kołodziej-Okulus, Roberta Okulus w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 99/4, Babice Nowe, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7638/2018
Lista sprawa nr 27/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18.04.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-23 12:41
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-19 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Laskach ul. Kampinoska, Żywiczna, Żubrowa jednostka ewidencyjna 143205_4 gmina Łomianki dz. nr ew. 93/4 działka powstała po podziale działki 93, 374 obr. 0023 jednostka ewidencyjna 143202_2 gmina Izabelin, dz. nr ew.: 2362/28, 2362/9, 2362/3, 2362/4, 2362/5, 2362/6, 2362/7, 2362/25, 2362/34, 2362/23, 2362/33, 2362/22, 2362/15, 2362/21, 2362/32, 2362/14, 2362/13, 2362/20, 2362/19, 2362/18, 2362/12, 2362/31, 2362/11, 2362/17 obr. 0002 Laski. Inwestor: Barbara Pawłowska, Robert Pietrzak, Mirosław Polak.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 21.02.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Barbara Pawłowska, Robert Pietrzak, Mirosław Polak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Laskach ul. Kampinoska, Żywiczna, Żubrowa jednostka ewidencyjna 143205_4 gmina Łomianki dz. nr ew. 93/4 działka powstała po podziale działki 93, 374 obr. 0023 jednostka ewidencyjna 143202_2 gmina Izabelin, dz. nr ew.: 2362/28, 2362/9, 2362/3, 2362/4, 2362/5, 2362/6, 2362/7, 2362/25, 2362/34, 2362/23, 2362/33, 2362/22, 2362/15, 2362/21, 2362/32, 2362/14, 2362/13, 2362/20, 2362/19, 2362/18, 2362/12, 2362/31, 2362/11, 2362/17 obr. 0002 Laski.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7240/2018

Lista sprawa nr 26/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-22 14:35
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 08:34

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 424, obręb Kwirynów, gm. Stare Babice. Inwestor: Karolina i Maciej Rutkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  20.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Karoliny i Macieja Rutkowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 424, obręb Kwirynów, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7087/2018
Lista sprawa nr 25/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 19.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-21 09:00
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 12:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do działki o nr ew. 117/11 w dz. nr ew. 291/2, 259/1, 117/13, 117/14, 117/11 obr. 0019 Płochocin, jedn. ew. 143206_5 Ożarów Mazowiecki w miejscowości Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Ewa i Jacek Krawczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  19.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Ewy i Jacka Krawczyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do działki o nr ew. 117/11 w dz. nr ew. 291/2, 259/1, 117/13, 117/14, 117/11 obr. 0019 Płochocin, jedn. ew. 143206_5 Ożarów Mazowiecki w miejscowości  Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6814/2018
Lista sprawa nr 24/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 03.04.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-20 09:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-04 09:05

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 285/2, 285/3, 285/4 286/4 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  16.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 285/2, 285/3, 285/4 286/4 obr. 0010 Łomianki Dolne.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6718/2018

Lista sprawa nr 23/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-16 15:00
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-12 14:30

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Łużyckiej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 474/1, 475, 476/1, 476/2, 476/3, 476/5 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  16.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Łużyckiej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 474/1, 475, 476/1, 476/2, 476/3, 476/5 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6716/2018

Lista sprawa nr 22/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.03.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-16 15:24
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-12 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 284/3, 284/4, 285/2 285/3 285/4, 415/1, 427/1 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  16.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 284/3, 284/4, 285/2 285/3 285/4, 415/1, 427/1 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6714/2018

Lista sprawa nr 21/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-16 15:07
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-12 10:08

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 84/12, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Karolina Rutkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  15.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Karoliny Rutkowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 84/12, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6354/2018
Lista sprawa nr 20/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-15 14:28
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-14 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej w m. Borzęcin Mały (przy granicy z gminą Leszno) gm. Stare Babice dz. nr ew. 101, 102, 109/2, 110, 112, 113 obr. 0005 Borzęcin Mały. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  14.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej w m. Borzęcin Mały (przy granicy z gminą Leszno) gm. Stare Babice dz. nr ew. 101, 102, 109/2, 110, 112, 113 obr. 0005 Borzęcin Mały.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6220/2018

Lista sprawa nr 19/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.03.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-15 09:33
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 10:29

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 232/1, 238 , (ul. Sławęcińska) obr. Macierzysz gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  12.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 232/1, 238 ,  (ul. Sławęcińska) obr. Macierzysz gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5736/2018
Lista sprawa nr 18/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-12 16:24
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-06 08:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej ul. Jutrzenki dz. nr ew. 37/2; 62/4 obręb ew. 0006 dz. nr ew. 59/5 obr. 0007, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Home Premium PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szkolna 7 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  12.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Home Premium PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szkolna 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ul. Jutrzenki dz. nr ew. 37/2; 62/4 obręb ew. 0006 dz. nr ew. 59/5 obr. 0007, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5719/2018
Lista sprawa nr 17/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-12 16:06
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 10:22

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznych linii zasilających do budowy przy ul. Jana Pawła II 3, 8 i 10 w Błoniu na dz. nr ew. 71/3, 104/2 obr. 0016, dz. nr ew. 2, 7 obr. 0023 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznych linii zasilających do budowy przy ul. Jana Pawła II 3, 8 i 10 w Błoniu dz. nr ew. 71/3, 104/2 obr. 0016, dz. nr ew. 2, 7 obr. 0023 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5534/2018

Lista sprawa nr 16/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-09 15:51
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-23 10:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV i złączy kablowych nN-04kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Stare Babice, Babice Nowe, ul. Rynek ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego, ul. Witosa, gm. Stare Babice na dz. nr ew.: 285/1, 669/4, 549, 669/7, 637/6, 655/2, 671, 641/3, 565/4, 679/1, 680, 681/1, 684/12, 689/1, 684/6, 695/1, 694/1, 694/2 obr. 0001 Stare Babice, dz. nr ew. 241, 1, 2/1, 2/2, 4, 12, 16/3, 17, obr. 0021 Babice Nowe, j. ew. 143207_2 Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV i złączy kablowych nN-04kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Stare Babice, Babice Nowe, ul. Rynek ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego, ul. Witosa, gm. Stare Babice na dz. nr ew.: 285/1, 669/4, 549, 669/7, 637/6, 655/2, 671, 641/3, 565/4, 679/1, 680, 681/1, 684/12, 689/1, 684/6, 695/1, 694/1, 694/2 obr. 0001 Stare Babice, dz. nr ew. 241, 1, 2/1, 2/2, 4, 12, 16/3, 17, obr. 0021 Babice Nowe, j. ew. 143207_2 Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5486/2018


Lista sprawa nr 15/z/18

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-09 15:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 41/1, obr. Kępa Kiełpińska ul. Podwale gm. Łomianki. Inwestor: Tomasz Markowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 06.02.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Markowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 41/1, obr. Kępa Kiełpińska  ul. Podwale gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5029/2018

Lista sprawa nr 14/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 178/s/2018 z dnia 9.04.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-07 09:39
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-11 09:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 80/8, obr. 0011 Leszno ul. Kochanowskiego gm. Leszno. Inwestor: Jerzy Wojciech Wróbel

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 05.02.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jerzego Wojciecha Wróbla w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 80/8, obr. 0011 Leszno ul. Kochanowskiego gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4795/2018

Lista sprawa nr 13/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 19.03.2018r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-07 09:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-20 08:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej Niskiego Napięcia 0,4 kV – budowy linii kablowej nn, złącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV, dostosowanie stacji transformatorowej do zwiększonego poboru mocy w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Miła, ul. Asnyka, ul. Lotników Alianckich, dz. nr 915/2, obr. 0005 Dziekanów Polski i 3/258, 3/259, 138, 178/5, obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  05.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej Niskiego Napięcia 0,4 kV – budowy linii kablowej nn, złącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV, dostosowanie stacji transformatorowej do zwiększonego poboru mocy w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Miła, ul. Asnyka, ul. Lotników Alianckich, dz. nr 915/2, obr. 0005 Dziekanów Polski i 3/258, 3/259, 138, 178/5, obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4620/2018
Lista sprawa nr 12/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14.03.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-07 09:24
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-15 11:09

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W, dz. nr ew. 94, 134, Al. Lipowa, obr. Pasikonie, gm. Kampinos, Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  02.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W, dz. nr ew. 94, 134 Al. Lipowa, obr. Pasikonie, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4430/2018
Lista sprawa nr 11/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.02.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-05 13:01
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-26 09:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej oraz ul. M. Konopnickiej, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 31.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej oraz w ulicy Marii Konopnickiej, dz. nr ew. 138, 151/22, 155/25, 177/7, 177/10, 178/2, 178/5, 192/1, 196, 228, 229, 230 obręb Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 896 obręb Dziekanów Polski, dz. nr ew. 224, obręb Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4047/2018

Lista sprawa nr 10/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 21.02.2018r.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-01 09:33
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-22 08:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej dla działek nr ew. 18/3, 19/3, 21/2, 21/6, 21/10, 18/1, 19/1, 21/3, 31, 20/1, 21/4, 21/5, 21/9 w m. Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Hanna Łuczak, Piotr Rolski, Krzysztof Szczubeł

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 29.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Hanny Łuczak, Piotra Rolskiego, Krzysztofa Szczubeł w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej dla działek nr ew. 18/3, 19/3, 21/2, 21/6, 21/10, 18/1, 19/1, 21/3, 31, 20/1, 21/4, 21/5, 21/9  w m. Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3597/2018

Lista sprawa nr 9/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Wycofanie wniosku przez Inwestora- Pismo z dnia 09.02.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-29 14:51
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-13 14:31

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 241/25, obręb 5-00-07 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki. Inwestor: III ELMIS-CAPITAL Sp. z o.o. S.K. ul. Warszawska 92, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 19.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  III ELMIS-CAPITAL Sp. z o.o. S.K. ul. Warszawska 92, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 241/25, obręb 5-00-07 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2513/2018

Lista sprawa nr 8/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-22 10:13
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-20 15:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w drodze dojazdowej w miejscowości Dąbrówka w gm. Błonie dz. nr ew. 60/7, 62 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie. Inwestor: Mirosław Sadowski

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 19.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mirosław Sadowski w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w drodze dojazdowej w miejscowości Dąbrówka w gm. Błonie dz. nr ew. 60/7, 62 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2446/2018

Lista sprawa nr 7/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-22 10:51
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-15 11:16

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 289, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Justyna i Piotr Maciejczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 16.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Justyny i Piotra Maciejczuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 289, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze  P/2007/2018

Lista sprawa nr 6/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-17 08:30
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-06 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej dz. nr ew. 28/14 obręb ew. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO –BABICE"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  12.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO –BABICE” w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej  dz. nr ew. 28/14 obręb ew. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1649/2018
Lista sprawa nr 5/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.02.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-15 09:30
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-05 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew.: 559/1, 558, 557, 556, 555/1, 554, 551/10, 549/10, 654, 77/16, 77/1 obr. 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  10.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew.:  559/1, 558, 557, 556, 555/1, 554, 551/10, 549/10, 654, 77/16, 77/1 obr. 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1362/2018
Lista sprawa nr 4/z/18

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-12 10:37
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janów ul. Urbanowiecza, gm. Stare Babice dz. nr ew. 103/13, 171/4 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  10.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Janów ul. Urbanowiecza, gm. Stare Babice dz. nr ew. 103/13, 171/4 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1350/2018
Lista sprawa nr 3/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-12 09:54
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 10:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. 116/1, 116/2 obr. 0005 do zasilenia obiektu zlokalizowanego na dz. nr ew. 85 obręb 0010 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  08.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN  kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. 116/1, 116/2 obr. 0005 do zasilenia obiektu zlokalizowanego na dz. nr ew. 85 obręb 0010 Łomianki,  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/789/2018
Lista sprawa nr 5/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-09 15:24
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-30 09:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na działkach 66, 71, 254, 462 Zielonki-Wieś ulica Białej Góry, ul. Sportowa gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  30.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach  66, 71, 254, 462 Zielonki-Wieś ulica Białej Góry, ulica Sportowa gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61/2018

Lista sprawa nr 2/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. termin wniesienia sprzeciwu uplynął 23.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-03 10:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego w m. Duchnice dz. nr 81/26; 84; 88/9; 88/27 i 88/28 ul. Rozłogi gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  02.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Ożarów Mazowiecki. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego w m. Duchnice dz. nr 81/26; 84; 88/9; 88/27 i 88/28 ul. Rozłogi gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40/2018

Lista sprawa nr 1/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-02 15:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 13:04

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00