BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Faszczyce dz. nr ew. 141/18 (droga wewnętrzna), obręb 0012 gmina Błonie. Inwestor: Dariusz Łaniewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  24.12.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Łaniewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Faszczyce dz. nr ew. 141/18 (droga wewnętrzna), obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54735/2018

Lista sprawa nr 170/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawki Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14 stycznia 2019r. 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-12-27 09:52
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 13:01

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nN, budowa słupów nN ul. Podwale, Kępa Kiełpińska dz. nr ew.: 41/1, obr. 0090, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 17.12.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN, budowa słupów nN ul. Podwale, Kępa Kiełpińska dz. nr ew.: 41/1, obr. 0090, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53437/2018


Lista sprawa nr 169/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-12-17 11:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży (dz. nr ew. 52/2, 51/2), obręb 0004 gmina Stare Babice. Inwestor: Anna Siwek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.12.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Siwek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży (dz. nr ew. 52/2, 51/2), obręb 0004 gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53372/2018

Lista sprawa nr 168/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 7 stycznia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-12-17 10:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-07 16:02

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bramki na dz. nr ew.: 139/5, (ul. Malownicza); 121/13 i 120/22, 119, 120/13, 120/14 gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  12.12.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bramki na dz. nr ew.: 139/5, (ul. Malownicza); 121/13 i 120/22, 119, 120/13, 120/14,  gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52986/2018

 

Lista sprawa nr 167/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-12-13 10:02

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w miejscowości Wyględy (dz. nr ew. 114/2, 114/12), obręb 0032 gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  07.12.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej  w miejscowości Wyględy (dz. nr ew. 114/2, 114/12), obręb 0032 gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52323/2018

Lista sprawa nr 166/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28.12.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-12-10 09:53
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-31 12:40

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w bocznej drodze dojazdowej od ulicy Leśnej w miejscowości Wyględy gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  07.12.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w bocznej drodze dojazdowej od ulicy Leśnej w miejscowości Wyględy gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52322/2018

Lista sprawa nr 165/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 01.02.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-12-10 09:34
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-04 13:30

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej od ulicy Górnej w miejscowości Grądy (dz. nr ew. 40/7, 42/2) obręb 0007 gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  07.12.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej od ulicy Górnej w miejscowości Grądy (dz. nr ew. 40/7, 42/2) obręb 0007 gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52320/2018

Lista sprawa nr 164/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 01.02.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-12-10 09:23
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-04 13:53

Zgłoszenie z projektem sieci energetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącz kablowo pomiarowych na dz. nr ew. 39, 40, 41, 44, 57/1, 57/2, 57/3, Łomianki Dolne, gm. Łomianki . Inwestor : PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27.11.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn poniżej 1 kV- budowa linii kablowej nn oraz złącz kablowo pomiarowych na dz. nr ew. 39, 40, 41, 44, 57/1, 57/2, 57/3, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50637/2018

 

Lista sprawa nr 163/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawki Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 3 stycznia 2019r. 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-11-28 09:25
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 11:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew. 154/10, wraz z przyłączami w miejscowości Błonie Wieś przy ul. Kwiatowej (dz. nr ew. 12 obręb 0024 Błonie, jedn. ew. 143201_4 Błonie-miasto oraz dz. nr ew. 154/4, 154/9, 154/10, 154/11, obr. Błonie Wieś, gm. Błonie. Inwestor: Paweł Komoń, Magdalena Kulińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  26.11.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pawła Komoń, Magdaleny Kulińskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew. 154/10, wraz z przyłączami w miejscowości Błonie Wieś przy ul. Kwiatowej (dz. nr ew. 12 obręb 0024 Błonie, jedn. ew. 143201_4 Błonie-miasto oraz dz. nr ew. 154/4, 154/9, 154/10, 154/11, obr. Błonie Wieś, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50467/2018

Lista sprawa nr 162/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 7 grudnia 2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-11-27 12:50
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-07 13:21

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 6/15, 8/15, 12/20, 15/21, 17/18, 19/7, 22/5 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-080 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  21.11.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-080 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 6/15, 8/15, 12/20, 15/21, 17/18, 19/7, 22/5 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49682/2018

Lista sprawa nr 161/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11 grudnia 2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-11-22 10:36
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 13:34

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż ul. Południowej dz. 31, 377/24, 205/23, 205/11 w Zielonkach-Parceli gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.11.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż ul. Południowej dz. 31, 377/24, 205/23, 205/11 w Zielonkach-Parceli gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49091/2018
Lista sprawa nr 160/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11.12.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-11-20 09:32
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 11:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dz. nr ew. 223/15, 223/8 w drodze bocznej od ul. Piotra Skargi Blizne Jasińskiego gm. Stare Babice na dz. nr ew. 219/4, 221/5, 222/5, 223/9, 223/8 i 223/15 obr. Blizne Jasińskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Rafał Muła, Paweł Turbiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  16.11.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Rafała Muły i Pawła Turbińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dz. nr ew. 223/15, 223/8 w drodze bocznej od ul. Piotra Skargi obr. Blizne Jasińskiego gm. Stare Babice na dz. nr ew. 219/4, 221/5, 222/5, 223/9, 223/8 i 223/15 obr. Blizne Jasińskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48760/2018

Lista sprawa nr 159/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23.11.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-11-16 09:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-23 13:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Zielonki Wieś dz. nr ew. 613, 614, 615, 616, 617, 618, 71, 462, 619 obr. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  15.11.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Zielonki Wieś dz. nr ew. 613, 614, 615, 616, 617, 618, 71, 462, 619 obr. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48707/2018

Lista sprawa nr 158/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 06.12.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-11-16 08:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-07 08:22

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 160/4, obr. Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Agnieszka i Norbert Ciosek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.11.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki i Norberta Ciosek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 160/4, obr. Mościska gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47966/2018

 

Lista sprawa nr 157/z/2018

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30 listopada 2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-11-13 10:23
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-03 15:11

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Białutki na dz. nr ew.: 36, 28, 23 gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  07.11.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Białutki na dz. nr ew.: 36, 28, 23 gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47389/2018

Lista sprawa nr 156/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 4 grudnia 2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-11-07 10:04
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 11:29

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bramki na dz. nr ew.: 5, 6/1, 6/3, 6/11 i 35 gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  07.11.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bramki na dz. nr ew.: 5, 6/1, 6/3, 6/11 i 35 gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47386//2018

Lista sprawa nr 155/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 4 grudnia 2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-11-07 09:59
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 11:30

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na dz. ew. 178/5, 244/7, 244/12 ul. Konopnickiej obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  06.11.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na dz. ew. 178/5, 244/7, 244/12 ul. Konopnickiej obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47100/2018


Lista sprawa nr 153/z/2018

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22 listopada 2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-11-06 09:32
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-23 09:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 42/2, 52/1 obr. Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: MEP Industrial Centre Warsaw Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  02.11.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MEP Industrial Centre Warsaw Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 42/2, 52/1 obr. Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46941/2018

 

Lista sprawa nr 152/z/2018  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie w dniu 26 listopada 2018r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-11-05 11:31
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 16:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej (ul. ”boczna” od ul. Stołecznej) dz. nr ew. 262/17; 262/24 (dz. prywatne) oraz dz. nr 262/20 (dz. gminna) obr. 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Zbigniew Michalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  02.11.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zbigniewa Michalskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej (ul. ”boczna” od ul. Stołecznej) dz. nr ew. 262/17; 262/24 (dz. prywatne) oraz dz. nr 262/20 (dz. gminna) obr. 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46928/2018

 

Lista sprawa nr 151/z/2018

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15 listopada 2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-11-05 11:13
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-16 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Poznań dz. nr ew. 112/3, obr. Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki. Inwestor: Radosław Nowakowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  31.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Radosława Nowakowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Poznań dz. nr ew. 112/3, obr. Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46627/2018

 

Lista sprawa nr 150/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.11.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-31 08:35
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 13:21

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Hornówku dz. nr ew. 92/15, 92/19, 92/28 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  29.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Hornówku dz. nr ew. 92/15, 92/19, 92/28 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46296/2018

Lista sprawa nr 149/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14 grudnia 2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-30 08:57
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-14 10:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej we wsi PGR Kręczki Kaputy na dz. nr ew. 6/61 oraz w drodze dojazdowej gminnej dz. nr ew. 6/47, 6/56, we wsi Kaputy dz. nr ew. 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 57, w drodze dojazdowej gminnej dz. ew. 59/3 w ul. Wygodnej /dr. gm./ dz. ew. 58/8, 59/9, 59/10 i 67 oraz ul. Sochaczewskiej /dr. pr./ dz. ew. 22 i 59/1 w gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Michał Gregorczyk, Zbigniew Zalewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  29.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Michała Gregorczyka, Zbigniewa Zalewskiego

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej we wsi PGR Kręczki Kaputy na dz. nr ew. 6/61 oraz w drodze dojazdowej gminnej dz. nr ew. 6/47, 6/56, we wsi Kaputy  dz. nr ew. 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 57, w drodze dojazdowej gminnej dz. ew. 59/3 w ul. Wygodnej /dr. gm./ dz. ew. 58/8, 59/9, 59/10 i 67 oraz ul. Sochaczewskiej /dr. pr./ dz. ew. 22 i 59/1 w gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45986/2018

Lista sprawa nr 148/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.11.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-29 10:18
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:00

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 635/4, obr.0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Grażyna Onufruk, Paulina Osipiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 29.10.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grażyna Onufruk, Paulina Osipiak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 635/4, obr.0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45893/2018

 

Lista sprawa nr 147/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-29 14:59
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-29 15:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 w proj. drodze bocznej od ul. Warszawskiej (dz. nr 22/7) w Lubiczowie, Gm. Stare Babice dz. nr ew. 22/7, 22/12, 22/16 w obr. 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Kuusela

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  19.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Anny Kuusela w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 w proj. drodze bocznej od ul. Warszawskiej  (dz. nr 22/7) w Lubiczowie, Gm. Stare Babice dz. nr ew. 22/7, 22/12, 22/16 w obr. 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44768/2018

Lista sprawa nr 146/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.11.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-19 14:21
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-05 13:34

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV ze złączami kablowo–pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Rolniczej w Dziekanowie Nowym, działki nr ew.: 102/2, 144, 313/12 obr. 0003 gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  18.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV ze złączami kablowo–pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Rolniczej w Dziekanowie Nowym, działki nr ew.: 102/2, 144, 313/12 obr. 0003 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44643/2018
Lista sprawa nr 145/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.11.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-19 08:53
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-07 11:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 48/6, 48/5, 42/8 obr. 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Cezary Stachoń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  18.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Cezarego Stachoń w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w dz. nr ew. 48/6, 48/5, 42/8 obr. 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44609/2018

Lista sprawa nr 144/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.10.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-19 09:10
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-23 14:00

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Faszczyce obr. 0012 na dz. nr ew.: 99/1 98 gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6 , 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu 12.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Faszczyce obr. 0012 na dz. nr ew.: 99/1 98 gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43718/2018

Lista sprawa nr 143/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.11.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-15 10:48
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-05 13:35

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie obr. 0024 na dz. nr ew.: 6/19; 6/22 i 6/31 gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6 , 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu 12.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie obr. 0024 na dz. nr ew.: 6/19; 6/22 i 6/31 gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43717/2018

Lista sprawa nr 142/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.11.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-15 10:41
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-05 13:33

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie obr. 0008 na dz. nr ew.: 101, 58, 26/6 i 26/12 gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  12.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie obr. 0008 na dz. nr ew.: 101, 58, 26/6 i 26/12 gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43715/2018

Lista sprawa nr 141/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.11.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-15 10:30
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-05 13:32

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bramki obr. 0008 na dz. nr ew.: 130 (ul. Długa); 216/3 i 216/12 (ul. Masztowa) gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6 , 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  12.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bramki obr. 0008 na dz. nr ew.: 130 (ul. Długa); 216/3 i 216/12 (ul. Masztowa) gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43713/2018

Lista sprawa nr 140/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.11.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-15 10:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-05 13:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w Gminie Izabelin ul. Jodłowej w Mościskach dz. nr ew. 76/1, 74/1, 73/1, 71/1, 70/10, 68/4, 68/7, 66/7 obr. 0020 Mościska, jedn. ew. 143202_2 Izabelin, gm. Izabelin oraz w Gminie Warszawa – Bielany ul. Estrady / skrzyżowanie z ul. Jodłową dz. ew. 99/1, obr. 7-12-06, jedn. ew. 146504_8 Warszawa. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3-Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3-Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w Gminie Izabelin ul. Jodłowej w Mościskach dz. nr ew. 76/1, 74/1, 73/1, 71/1, 70/10, 68/4, 68/7, 66/7  obr. 0020 Mościska, jedn. ew. 143202_2 Izabelin, gm. Izabelin oraz w Gminie Warszawa – Bielany ul. Estrady / skrzyżowanie z ul. Jodłową dz. ew. 99/1, obr. 7-12-06, jedn. ew. 146504_8 Warszawa.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43242/2018

 

Lista sprawa nr 139/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-11 10:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami do dz. nr ew. 42/3 i 14/7 w Borzęcinie Dużym i Borzęcinie Małym ul. Trakt Królewski działki nr ew. 42/2, 36/1, 37/1, 15, 13/1, 14/3 gm. Stare Babice. Inwestor: Magdalena Lewandowska ul. Warszawska 950 Borzęcin Duży, 05-083 Zaborów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Magdaleny Lewandowskiej ul. Warszawska 950 Borzęcin Duży, 05-083 Zaborów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do dz. nr ew. 42/3 i 14/7 w Borzęcinie Dużym i Borzęcinie Małym ul. Trakt Królewski działki nr ew. 42/2, 36/1, 37/1, 15, 13/1, 14/3 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43120/2018

Lista sprawa nr 138/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.10.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-11 10:14
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-05 13:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Kutrzeby dz. nr ew. 336/3, 427, 815 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.10.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Kutrzeby dz. nr ew. 336/3, 427, 815 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze  P/42883/2018

Lista sprawa nr 137/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin upłynął

dnia 12.10.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-10-10 09:12
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-12 12:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, dz. nr ew. 92/1, 92/2, obreb Błonie Wieś, gm. Błonie Inwestor: Karolina Zarzycka- Rożek, Radosław Rożek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 04.10.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Karoliny Zarzyckiej - Rożek i Radosława Rożka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dz. nr ew. 92/1, 92/2, obręb Błonie Wieś, gm. Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42334/2018

 

Lista sprawa nr 136/z/2018

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-10-05 08:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN w drodze gminnej - ulica Zorzy dz. nr ew. 843/56, obręb 0011 Kaludyn, gm. Stare Babice. Inwestor : Wójt Gminy Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 02.10.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójta Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN (linia kablowa nN, latarnie oświetlenia ulicznego) w drodze gminnej - ulica Zorzy na dz. nr ew. 843/56, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41863/2018

Lista sprawa nr 135/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11.10.2018r.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-10-03 09:05
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-11 12:15

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci nn na dz. nr ew. 33/4, 46, obręb 0001 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 02.10.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sie niskiego napięcia (0,4kV) na dz. nr ew. 33/4, 46, obręb 0001 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41719/2018

 

Lista sprawa nr 134/z/2018
ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie w dniu 15.10.2018r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia. 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-10-03 08:59
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-16 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 11/10, obr. 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Jędrzej Iwanicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 27.09.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jędrzeja Iwanickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 11/10, obr. 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41210/2018

 

Lista sprawa nr 133/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie w dniu 24.10.2018r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia. 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-27 15:02
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-26 11:04

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 80 obr. Strojec, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej  dz. nr ew. 80 obr. Strojec, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41195/2018

Lista sprawa nr 132/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 612/s/2017 z dnia ,.12.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-27 14:48
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-03 10:58

Zawiadamiam, że w dniu 18.10.2018 o godz. 12.00 w budynku Starostwa Warszawskiego Zachodniego, sala nr 109, I piętro, odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania zezwolania na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer WAR1536A dz. nr ew. 867/1, obręb 0005, gm. Łomianki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-09-27 09:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. nr ew. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 80/1, 82/3 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki, ul. Sienkiewicza. Inwestor: Ville Park Development sp. z o.o. sp. k., ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  24.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ville Park Development sp. z o.o. sp. k. ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. nr ew. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 80/1, 82/3 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki, ul. Sienkiewicza.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40699/2018

Lista sprawa nr 131/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 560/s/2018 z dnia 13.11.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-25 09:09
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-13 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 230/9, obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Ewa Cieślak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 24.09.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ewy Cieślak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 230/9, obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40691/2018

 

Lista sprawa nr 130/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18 października 2018r. Starosta Warszawski Zachodni wydał pismo o wycofaniu zgłoszenia przez Inwestora.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-25 08:35
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-24 11:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 112/3, obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Karolina Bogacka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 24.09.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Karoliny Bogackiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 112/3, obr. 0026 Wierzbin,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40529/2018

                                                                          

Lista sprawa nr 129/z/2018             

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15.10.2018r.       

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-24 16:15
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-17 15:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej (dz. nr ew. 314/11, 314/12) z przyłączami przy ul. Błońskiej w Bieniewicach, gm. Błonie sieć wodociągowa i kanalizacyjna – działki nr ew. 202/8, 215, 314/11, 314/12 przyłącza – działki nr ew. 314/8, 314/9, 314/10 obr. Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Rafał Florczak, Irena i Stefan Zawadka, Krzysztof Krzykwa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  24.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Rafała Florczak, Ireny i Stefana Zawadka, Krzysztofa Krzykwa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej (dz. nr ew. 314/11, 314/12) z przyłączami przy ul. Błońskiej w Bieniewicach, gm. Błonie sieć wodociągowa i kanalizacyjna – działki nr ew. 202/8, 215, 314/11, 314/12 przyłącza – działki nr ew. 314/8, 314/9, 314/10 obr. Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40517/2018

 

Lista sprawa nr 128/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 15.10.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-24 10:52
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-17 15:26

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Kiełpin, ul. Kościelna Droga, dz. 113, 153, 165/15, 166/8 165/16, 165/17, 165/18, 165/19, 165/20 obr. 0007 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  21.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Kiełpin, ul. Kościelna Droga, dz. 113, 153, 165/15, 166/8 165/16, 165/17, 165/18, 165/19, 165/20 obr. 0007 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40421/2018
Lista sprawa nr 127/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28.09.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-24 10:29
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-28 11:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dz. nr ew. 427, 815 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  18.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dz. nr ew. 427, 815 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39570/2018

Lista sprawa nr 126/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał dnia 08.10.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-18 09:48
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-09 08:54

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 101 obr. 0027Szczytno, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  14.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej  dz. nr ew. 101 obr. 0027 Szczytno, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39346/2018

 

Lista sprawa nr 125/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.10.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-17 10:04
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-15 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowo – pomiarowymi do zasilania pięciu budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki dz. nr ew.: 273/4, 273/5, 415/1, 427/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowo – pomiarowymi do zasilania pięciu budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki dz. nr ew.: 273/4, 273/5, 415/1, 427/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38637/2018


Lista sprawa nr 124/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin upłynął

dnia 02.10.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-12 10:51
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-03 09:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 w drodze bocznej (dz. 424/9) od ul. Mizikowskiego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 424/4 w Starych Babicach na dz. nr ew. 424/9, 424/4 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 w drodze bocznej (dz. 424/9) od ul. Mizikowskiego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 424/4 w Starych Babicach na dz. nr ew. 424/9, 424/4 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38149/2018

Lista sprawa nr 123/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.10.2018r. 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-11 13:00
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-15 08:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø90, sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 wraz z przyłączami do dz. nr 219/3 w drodze bocznej od ul. Piotra Skargi, Blizne Jasińskiego dz. nr 80/5, 213/9, 213/7, 215/12, 216/5, 218/5, 219/4, 219/3, gm. Stare Babice. Inwestor: Agnieszka Bosiacka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  7.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Bosiackiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø90, sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 wraz z przyłączami do dz. nr  219/3 w drodze bocznej od ul. Piotra Skargi, Blizne Jasińskiego  dz. nr 80/5, 213/9, 213/7, 215/12, 216/5, 218/5, 219/4, 219/3, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37786/2018

Lista sprawa nr 122/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28 września 2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-07 14:40
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-01 15:11

Zgłoszenie z projektem budowy kanału sanitarnego w ul. Bocznej od ul. Źródlanej w Święcicach dz. nr ew. 230/4, obr. nr 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Iwona i Andrzej Sroczyńscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  07.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Iwony i Andrzeja Sroczyńskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego w ul. Bocznej od ul. Źródlanej w Święcicach dz. nr ew. 230/4, obr. nr 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37761/2018

 

Lista sprawa nr 121/z/2018


ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.10.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-07 14:51
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-18 12:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodciągowej Dz 110, budowy siec kanalizacji sanitarnej Dz 200 w dz. nr ew. 197/7, 194/1, 194/5, 197/10, 197/11, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: SAINZ Projekt 1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  06.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:SAINZ PROJEKT 1 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110, budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200w drodze bocznej od ul. Mościckiego na dz. nr ew. 197/7, 194/1, 194/5, 197/10 i 197/11, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37686/2018

Lista sprawa nr 120/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.09.2018r.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-09-10 11:54
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-28 09:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 56/5, 57, 2, 29/3, 29/58, 29/5 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński – wspólnicy spółki WMG Development Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński S.C. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 236

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński – wspólnicy spółki WMG Development Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński S.C. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 236 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 56/5, 57, 2, 29/3, 29/58, 29/5  obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37334/2017
Lista sprawa nr 119/z/18

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 518/s/2018 z dnia 19.10.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-06 15:19
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-19 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4kV, dla oświetlenia ul. Klaudyńskiej na odc. od dz. nr ew. 72/3 do gr. Gminy Stare Babice dz. nr ew. 68, 81/1, 83/10 obr. nr 0011Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  03.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4kV, dla oświetlenia ul. Klaudyńskiej na odc. od dz. nr ew. 72/3 do gr. Gminy Stare Babice dz. nr ew. 68, 81/1, 83/10 obr. nr 0011Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36867/2018

 

Lista sprawa nr 118/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starostra Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 24.09.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-04 14:04
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-25 13:44

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w ul. Szymanowskiego od ul. Lutosławskiego do ul. Ciećwierza w Klaudynie, gm. Stare Babicena dz. nr ew.720, 648/9, 1272/1, 1271/1, 1263/2, 1099/8, 1037, 1263/1, 273/2, 516, 1043, 1042, 1039, 1045, 721/1, 971,972/2, 973/2. Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  03.09.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Szymanowskiego od ul. Lutosławskiego do ul. Ciećwierza w Klaudynie, gm. Stare Babicena dz. nr ew.720, 648/9, 1272/1, 1271/1, 1263/2, 1099/8, 1037, 1263/1, 273/2, 516, 1043, 1042, 1039, 1045, 721/1, 971, 972/2, 973/2.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36866/2018


Lista sprawa nr 117/z/2018

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upływa dnia 24.09.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-09-04 13:52
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-25 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 256/5 obr. Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: WIZATUX-INEELTO S.C. Wojciech Figacz, Tomasz Stankiewicz ul. Koczarska 51, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  31.08.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: WIZATUX-INEELTO S.C. Wojciech Figacz, Tomasz Stankiewicz ul. Koczarska 51, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 256/5 obr. Koczargi Stare gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36673/2018

 

Lista sprawa nr 116/z/2018

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął z dniem 02.10.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-08-31 15:08
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-03 09:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 81/1, 81/5, 81/7, 81/26, 81/28, 81/2, 84 obr. 0003 Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: NOWA BUD Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 279/3, 05-126 Stanisławów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  30.08.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: NOWA BUD Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 279/3, 05-126 Stanisławów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 81/1, 81/5, 81/7, 81/26, 81/28, 81/2, 84 obr. 0003 Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36511/2018

 

Lista sprawa nr 115/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-08-31 13:06
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 15:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 319/2, obr. Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Paulina i Marcin Engelard

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 28.08.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pauliny i Marcina Engelard w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 319/2, obr. Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35987/2018

Lista sprawa nr 114/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.09.2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-08-29 12:07
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-21 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem do działki nr ew. 250/14 w drodze dojazdowej (dz. nr ew. 250/16) w ul. Pohulanka (dz. nr ew. 284, 250/27) w m. Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Adam Zawrotny

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27.08.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Zawrotnego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem do działki nr ew. 250/14 w drodze dojazdowej (dz. nr ew. 250/16) w ul. Pohulanka (dz. nr ew. 284, 250/27) w m. Stare Babice  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35666/2018

 

Lista sprawa nr 113/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 17.09.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-08-27 15:47
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-18 10:25

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 5/9, obr. Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Marcin Augustyniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 22.08.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Augustyniak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 5/9, obr. Mościska, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35196/2018

Lista sprawa nr 112/z/2018

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Wycofanie zgłoszenia przez Inwestora - Pismo z dnia 30.08.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-08-23 09:16
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 12:01

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm² obr. 0030 Zawady na dz. nr ew.: 38/6; 92; 97 gmina Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  22.08.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm², obr. 0030 Zawady na dz. nr ew.: 38/6; 92; 97 gmina Kampinos

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35151/2018

Lista sprawa nr 111/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.09.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-08-23 08:58
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-14 13:21

Zgłoszenie z projektem rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 212/13 Bieniewice gm. Błonie oraz budowa przyłącza wodociągowego do budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 212/7 Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Ewelina i Paweł Bender

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  16.08.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Eweliny i Pawła Bender w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 212/13 Bieniewice gm. Błonie oraz budowa przyłącza wodociągowego do budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 212/7 Bieniewice gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34478/2018

Lista sprawa nr 110/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28.09.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-08-17 09:32
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-28 14:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 396/2 i 399, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor : Piotr Dyoniziak, Anna Kondek-Dyoniziak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  30 lipca 2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pana Piotra Dyoniziak oraz Pani Anny Kondek- Dyoniziak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 396/2 i 399, obręb 0001, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31789/2018


Lista sprawa nr 109/z/2018

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.10.2018r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-07-31 07:58
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-04 10:09

Zgłoszenie z projektem budow sieci kanalizacji sanitarnej z przyłącze i przyłącze wodociągowe w bocznej drodze od ul. Bugaj dz. nr ew. 114/4, 114/5, obręb Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Michał Bartnicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27 lipca 2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Michała Batnickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem i przyłącze wodociągowe w bocznej drodze, dz. nr ew. 114/4 i 114/5, obręb Koczargi Nowe, gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31500/2018


Lista sprawa nr 108/z/2018

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-07-27 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowych na dz. nr ew. 6/2 obręb 0034 SHR Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Emsur Polska Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  26 lipca 2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EMSUR Polska Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 6/2, obręb 0034 SHR Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31070/2018
Lista sprawa nr 107/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.08.2018r.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-07-27 09:40
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-17 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 86/7, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: Cezary Bobiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  25 lipca 2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Cezarego Bobińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego dz. nr ew. 86/7, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31015/2018
Lista sprawa nr 106/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.09.2018r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia Decyzją nr 473/s/2018.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-07-27 09:36
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-21 14:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej DN 110 mm, dz. nr ew. 679/1, 679/2, 696/10, obreb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor : Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne " EKO- BABICE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  25 lipca 2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO BABICE" Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110 mm w ul. Piłsudskiego, dz. nr ew. 679/1, 679/2, 696/10, obręb 0001, gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30971/2018


Lista sprawa nr 105/z/2018


ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie w dniu 4 września 2018r. o braku wniesienia sprzeciwu.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-07-26 10:24
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-04 13:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, na dz. nr ew. 81/7, obreb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Łukasz Chmurski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  20.07.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Łukasza Chmurskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 81/7, obręb 0010 Łomianki Dolne, ul. Wspólna, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30390/2018


Lista sprawa nr 104/z/2018


ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28 września 2018r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-07-23 09:20
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-02 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x240 na dz. nr ew.: 82/12, 81/26 (ul. Rozłogi) 81/1 (ul. Modrzejewskiej) 82/11, 81/7, 81/5 obr. 0003 Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  17.07.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x240 na dz. nr ew.:  82/12, 81/26 (ul. Rozłogi) 81/1 (ul. Modrzejewskiej) 82/11, 81/7, 81/5 obr.  0003 Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29853/2018
Lista sprawa nr 103/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.08.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-07-18 09:18
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-08 09:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185, obr. 0031, PGR Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Paweł i Justyna Cimochowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 17.07.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pawła i Justyny  Cimochowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 185, obr. 0031, PGR Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29809/2018

Lista sprawa nr 102/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20 sierpnia 2018r. wydał zaświadczenie  o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-07-17 15:07
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 z przyłączem Ø40 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 z przyłączem Ø160 w bocznej drodze od ul. Warszawskiej w Starych Babicach na dz. nr ew. 550/7, 809/4 obr. Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Luiza Ciećwierz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  16.07.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Luizy Ciećwierz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 z przyłączem Ø40 i sieci kanalizacyjnej Ø200 z przyłączem  Ø160 w bocznej drodze od ul. Warszawskiej w Starych Babicach dz. nr ew. 550/7, 809/4 obr. Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29758/2018

Lista sprawa nr 101/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 06.08.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-07-17 09:57
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-08 09:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV na dz. nr ew. 10/11, 10/12, 10/13 obr. 0009 Cholewy gm. Błonie, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  13.07.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV na dz. nr ew. 10/11, 10/12, 10/13 obr. 0009 Cholewy gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29310/2018
Lista sprawa nr 100/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 03.08.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-07-13 15:40
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-06 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 10/11, obr. Cholewy, gm. Błonie. Inwestor: REDe Sp. z o.o. Inwestycje Ziemskie II Spółka Komandytowa, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 06.07.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: REDe Sp. z o.o. Inwestycje Ziemskie II Spółka Komandytowa, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 10/11, obr. Cholewy, gm. Błonie

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28090/2018

 

Lista sprawa nr 99/z/2018

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 8 listopada 2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-07-06 13:35
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-14 08:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 20/1, obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Jan i Monika Gorczyńscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 04.07.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jana i Moniki Gorczyńskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 20/1, obr. 0008 Hornówek,  gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27707/2018

 

Lista sprawa nr 98/z/2018

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26.07.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-07-04 15:33
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-27 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego nN-0,23 kV dla oświetlenia terenu rekreacyjnego położonego przy przedszkolu przy ul. T. Kościuszki w Bliznem Jasińskiego, gm. Stare Babice dz. nr ew. 245/6, 245/8, 245/9, 245/11, 245/3 – Blizne Jasińskiego, dz. nr 20/10 – Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  11.08.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójta Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego nN-0,23 kV dla oświetlenia terenu rekreacyjnego położonego przy przedszkolu przy ul.  T. Kościuszki w Bliznem Jasińskiego, gm. Stare Babice dz. nr ew. 245/6, 245/8, 245/9, 245/11, 245/3 – Blizne Jasińskiego, dz. nr 20/10 – Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27483/2018

Lista sprawa nr 97/z/18

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14.08.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-07-04 08:57
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-16 08:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 383 obr. Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: Irena Kołodziejak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  29.06.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ireny Kołodziejak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 383 obr. Żukówka,  gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27035/2018
Lista sprawa nr 96/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 10.08.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-07-02 09:48
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-13 09:40

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej na terenie dz. nr ew. 34/7, 46, 48/2, 48/5 w m. Podkampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  28.06.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej na terenie dz. nr ew. 34/7, 46, 48/2, 48/5 w m. Podkampinos, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26888/2018
Lista sprawa nr 95/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13.08.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-07-02 15:18
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 11:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 332, obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  27.06.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w dz. nr ew. 332, obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26741/2018

 

Lista sprawa nr 94/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.07.2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-06-27 15:45
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 187/8 i 236, obr. 0004, Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Mariola i Michał Wypych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 26.06.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marioli i Michała Wypych w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 187/8 i 236, obr. 0004, Dziekanów Leśny,  gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26542/2018

Lista sprawa nr 93/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16 sierpnia 2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-06-27 09:00
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:43

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 1160, obr. 0001 Izabelin B gm. Izabelin. Inwestor: Joanna i Tomasz Prokurat

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 25.06.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Joanny i Tomasza Prokurat w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 1160, obr. 0001 Izabelin B gm. Izabelin.   

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26181/2018

 

Lista sprawa nr 92/z/2018


ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8 sierpnia 2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-06-25 12:31
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø63 i kanalizacyjnej Ø200 i Ø160 z przyłączami w działkach. nr ew. 32/5, 32/6, 32/7 i 91/1 w m. Macierzysz ul. Sochaczewska gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Grzegorz Szymanek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  22.06.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorza Szymanka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø63 i kanalizacyjnej Ø200 i Ø160 z przyłączami w działkach. nr ew. 32/5, 32/6, 32/7 i 91/1 w m. Macierzysz ul. Sochaczewska gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26071/2018

Lista sprawa nr 91/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 21.08.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-06-22 14:10
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-22 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 na dz. nr ew.: 105/7, 105/8, 106/2, 102/5 obr. 0032 Wyględy gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  20.06.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 na dz. nr ew.: 105/7, 105/8, 106/2, 102/5 obr. 0032 Wyględy gm. Leszno. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25624/2018


Lista sprawa nr 90/z/2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.07.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-06-21 09:51
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-12 09:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci niskiego napięcia – 0,4 kV oraz złącza kablowego i złącza pomiarowego przy ul. Batalionów Chłopskich dz. nr 291/5, 291/4, 291/3, 280/7, 280/6, 280/5, 279/13, 279/12 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gmina Stare Babice. Inwestor: innogy Stoen Operator sp. z o.o. ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  19.06.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: innogy Stoen Operator sp. z o.o. ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci niskiego napięcia – 0,4 kV oraz złącza kablowego i złącza pomiarowego przy ul. Batalionów Chłopskich dz. nr 291/5, 291/4, 291/3, 280/7, 280/6, 280/5, 279/13, 279/12 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25514/2018

 

Lista sprawa nr 89/z/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.07.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-06-20 10:36
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-18 14:14

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 289/15, obr. 0008, Hornówek gm. Izabelin. Inwestor: Monika i Tomasz Sobczakowie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 15.06.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki i Tomasza Sobczaków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 289/15 obr. 0008, Hornówek gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25075/2018

Lista sprawa nr 88/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 9 lipca 2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-06-15 15:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-10 09:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci niskiego napięcia (0,4kV) w miejscowości Bronisze ul. Kręta gm. Ożarów Mazowiecki na dz. nr ew.: 41/27, 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 41/33, 41/34, 41/35, 41/36, 41/37, 41/2, 41/38, 42/6, 42/8, 42/10, 43/1, 44//9 obr. 0001 Bronisze. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  13.06.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci niskiego (0,4kV) w miejscowości Bronisze ul. Kręta gm. Ożarów Mazowiecki na dz. nr ew.:  41/27, 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 41/33, 41/34, 41/35, 41/36, 41/37, 41/2, 41/38, 42/6, 42/8, 42/10, 43/1, 44//9 obr. 0001 Bronisze.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/24679/2018
Lista sprawa nr 87/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.07.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-06-14 14:54
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-03 11:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV oraz złącza kablowego w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr ew.: 11/2, 11/4 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Hallera, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  08.06.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV oraz złącza kablowego w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr ew.: 11/2, 11/4 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Hallera, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23754/2018
Lista sprawa nr 86/z/18

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.06.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-06-11 11:02
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-02 09:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 z przyłączem do dz. nr ew. 148/9 w m. Borzęcin Duży gm. Stare Babice dz. nr ew. 152, 811/1, 148/10, 148/9 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin Stańczykowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  08.06.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcin Stańczykowski w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 z przyłączem do dz. nr ew. 148/9 w m. Borzęcin Duży gm. Stare Babice dz. nr ew. 152, 811/1, 148/10, 148/9 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23726/2018

Lista sprawa nr 84/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.08.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-06-11 10:03
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-08 09:05

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowych na dz. nr ew. 6/2 obręb 0034 SHR Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor : EMSUR Polska Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 05.06.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EMSUR Polska Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie inii kablowych YAKXS 4 x 120 mm2, na dz. nr ew. 6/2, obręb 0034 SHR Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23195/2018

Lista sprawa nr 82/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.07.2018r. wniósł sprzeciwdo zgłoszenia decyzją nr 338/s/2018.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-06-06 08:49
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem dz. rn ew. 50/12, 51/12, obręb Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna i Rafał Siwek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 04.06.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny i Rafała Siwek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego, wolnostojącego z garażem wbudowanym wg. projektu typowego "Balos A", dz. nr ew. 50/12, 51/12, obręb Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23063/2018

Lista sprawa nr 81/z/2018

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  25.06.2018r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-06-05 08:55
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 7, dz. nr ew. 77/2, obręb 0004, gm. Łomianki. Inwestor : ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 04.06.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 7, w dz. nr ew. 77/2, obręb 0004, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22993/2018

Lista sprawa nr 80/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 25.06.2018r.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-06-05 08:50
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-02 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 556/4, 558/2, 559/4, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor : Mazovia Invest Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 01.06.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MAZOVIA INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 i sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w osiedlu Willa Babice, - II Etap przy ul. Kościuszki w Starych Babicach, dz. nr ew. 556/4, 558/2, 559/4, obręb 0001, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/228928/2018

Lista sprawa nr 79/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.07.2018r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-06-04 09:21
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-11 12:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 11/10, obr. 0006 ul. Kapucka, Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Jędrzej Iwanicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 30.05.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jędrzeja Iwanickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 11/10, obr. 0006 ul. Kapucka, Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22598/2018

Lista sprawa nr 78/z/2018


ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18.07.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-30 14:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-19 08:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 24/6, obr. Umiastów ul. Nowowiejska gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Przemysław Kowalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 30.05.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Przemysława Kowalskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 24/6, obr. Umiastów  ul. Nowowiejska gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22374/2018

 

Lista sprawa nr 77/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-30 08:55
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 08:57

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej nN 0,4kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym dz. nr ew. 119/12, 112/13, 112/9, 119/1 obr. nr 0023 Szymanówek, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin Rejon Energetyczny – Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 05-800 Pruszków

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  24.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin Rejon Energetyczny – Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 05-800 Pruszków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV, budowa linii kablowej  nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym dz. nr ew. 119/12, 112/13, 112/9, 119/1 obr. nr 0023 Szymanówek, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21815/2018

Lista sprawa nr 76/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-25 08:41
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-01 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 507/38, obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Maria, Wojciech Tołczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 21.05.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marii, Wojciecha Tołczyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 507/38, obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21057/2018

 

Lista sprawa nr 75/z/2018

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13.07.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-23 09:01
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-16 09:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/5, obręb Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: Monika Ciesielska, Piotr Boroń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 21.05.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki Ciesielskiej, Piotra Boroń w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 22/5, obręb Lubiczów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21002/2018

Lista sprawa nr 74/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.06.2018r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-22 15:29
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w m. Bieniewice na dz. nr ew.: 224 (ul. Orzechowa) i dz. nr ew.: 234 i 236/2 (ul. Poziomkowa) gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  21.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w m. Bieniewice  na dz. nr ew.:  224 (ul. Orzechowa) i dz. nr ew.: 234 i 236/2 (ul. Poziomkowa) gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20976/2018

Lista sprawa nr 73/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 25.07.2018r.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-22 15:21
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w m. Bramki na dz. nr ew.: 173/15 (ul. Konwaliowa) gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  21.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w m. Bramki  na dz. nr ew.:173/15 (ul. Konwaliowa) gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20974/2018

 

Lista sprawa nr 72/z/2018

 

ROZSTRZYFNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 25.07.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-22 15:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:51

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w m. Bramki na dz. nr ew.: 170/3 (ul. Zaciszna) i dz. nr ew.: 171/1 i 171/9 (ul. Chabrowa) gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  21.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w m. Bramki  na dz. nr ew.: 170/3 (ul. Zaciszna) i dz. nr ew.: 171/1 i 171/9 (ul. Chabrowa) gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20972/2018

Lista sprawa nr 71/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwuw terminie ustawowym , termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 25.07.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-22 14:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-26 10:09

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilenia zespołu budynków mieszkalnych w m. Laski dz. nr ew. 2373/33, 2373/41, 2373/46, 2373/47, 2373/53, 2373/54 obr. ew. 0002, gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  18.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilenia zespołu budynków mieszkalnych w m. Laski dz. nr ew. 2373/33, 2373/41, 2373/46, 2373/47, 2373/53, 2373/54 obr. ew. 0002, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20742/2018
Lista sprawa nr 70/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 08.06.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-18 13:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-11 10:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 80/1, 71, 70/3, 66/7, 66/6, 66/5, 66/4, 66/3, 66/11, 66/10; obr. 0004 Gawartowa Wola i 46, 47, 95, 44, 2; obręb 0001 Czarnów gm. Leszno, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  15.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 80/1, 71, 70/3, 66/7, 66/6, 66/5, 66/4, 66/3, 66/11, 66/10; obr. 0004 Gawartowa Wola i 46, 47, 95, 44, 2; obręb 0001 Czarnów gm. Leszno, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20303/2018

Lista sprawa nr 69/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.06.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-16 10:05
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-06 08:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 117/1, obręb 0005 Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Agnieszka Zagozdon

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  10.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Zagozdon w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 117/1, obr. Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19596/2018


Lista sprawa nr 68/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie  z dnia 1 czerwca 2018r. o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-11 08:45
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-01 13:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew. 302/5 (dz. nr ew. 296/1, 302/5) w miejscowości Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: Agnieszka i Paweł Chołuj

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Pawła Chołuj w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew. 302/5 (dz. nr ew. 296/1, 302/5), obr. Żukówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19310/2018
Lista sprawa nr 67/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26.06.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-10 11:46
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-02 09:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Irysowej dz. nr ew. 298/4, 298/5 obr. ew. 0021 gm. Łomianki. Inwestor: ARTIVA Iwona Przygodzka ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 6, 00-229 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARTIVA Iwona Przygodzka ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 6, 00-229 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Irysowej dz. nr ew. 298/4, 298/5 obr. ew. 0021  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19298/2018
Lista sprawa nr 66/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-10 10:59
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-01 08:43

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 62, 61/8, 61/11 obr. ew. 0010 Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  09.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 62, 61/8, 61/11 obr. ew. 0010 Dębówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19273/2018
Lista sprawa nr 65/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30.05.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-10 10:19
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-01 08:41

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 187/7, obręb Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: Iwona Skonieczna-Masłowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Iwony Skonieczna-Masłowska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 187/7, obr. Dziekanów Leśny gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19246/2018
Lista sprawa nr 64/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13.06.2018r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-10 08:55
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie dz. nr ew. 72, 71, 70/13 w m. Kiełpin, gm. Łomianki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  08.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN na terenie dz. nr ew. 72, 71, 70/13 w m. Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19124/2018
Lista sprawa nr 63/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23.07.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-09 09:54
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawilca dz. nr ew. 84/2, 84/70, 84/71, 84/72, 84/73 obr. ew. 0021 gm. Łomianki. Inwestor: Bud-Instal Małgorzata Kurek, Augustówek, ul. Prosta 223A, 05-152 Czosnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  08.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bud-Instal Małgorzata Kurek, Augustówek, ul. Prosta 223A, 05-152 Czosnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawilca dz. nr ew. 84/2, 84/70, 84/71, 84/72, 84/73 obr. ew. 0021  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19062/2018
Lista sprawa nr 62/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-08 11:50
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 08:05

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego nN -0,4kV w drodze dojazdowej od ul. Lutosławskiego w m. Klaudyn, dz. nr ew. 721/1, 720, 971 gm. Stare Babice, Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  04.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego nN -0,4kV w drodze dojazdowej od ul. Lutosławskiego  w m. Klaudyn, dz. nr ew. 721/1, 720, 971 gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18694/2018
Lista sprawa nr 61/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 25.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-07 15:56
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 08:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 158/15, obręb Wyględym gm. Leszno. Inwestor: Monika Krokosz- Perkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  04.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki Krokosz- Perkowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 58/15, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18633/2018


Lista sprawa nr 60/z/2018

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30.05.2018r.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-05-04 12:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 10:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 814/4, 816/3, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor : PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  04.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 814/4, 816/3, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18610/2018
Lista sprawa nr 59/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.06.2018r.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-05-04 10:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-25 11:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 799/14, 799/18, 798/27, 797/13, 196/13, 794/16, 793/30, 793/27, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor : PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  04.05.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 799/14, 799/18, 798/27, 797/13, 796/13, 794/16, 793/30, 793/27, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18609/2018
Lista sprawa nr 58/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 22.06.2018r.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-05-04 10:22
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1020/1, obr. 0011 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Krzysztof i Małgorzata Dębscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  30.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa i Małgorzaty Dębskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1020/1, obr. 0011 Hornówek, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18319/2018
Lista sprawa nr 57/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.05.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-05-02 08:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-22 11:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej – linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Wólka, gm. Leszno na dz. nr ew.: 191/10, 208, 187/9, 355/3 obr. 0031. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  27.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej – linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Wólka, gm. Leszno na  dz. nr ew.: 191/10, 208, 187/9, 355/3 obr. 0031

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17991/2018
Lista sprawa nr 56/z/18

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-27 14:52
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-21 08:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej – linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Wyględy, gm. Leszno na dz. nr ew.: 107/5, 112, 169, obr. 0032. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  26.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej – linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Wyględy, gm. Leszno na dz. nr ew. 107/5, 112, 169, obr. 0032.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17915/2018
Lista sprawa nr 55/z/18

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-27 09:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 08:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 616, 614 (droga gminna) obr. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie. Inwestor: Małgorzata Nieścior

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  18.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Małgorzaty Nieścior w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 616, 614 (droga gminna) obr. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16478/2018
Lista sprawa nr 54/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 10.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-19 10:20
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-11 07:58

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza kablowego 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0, 4 kV wewnętrznych linii kablowych 0,4 kV zlokalizowanych na terenie dz. nr ew.: 37/1 w m. Kopytów gm. Błonie. Inwestor: ROYAL FOOD PRODUCTION Sp. z o.o. Kopytów 37, 05-870 Kopytów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  18.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ROYAL FOOD PRODUCTION Sp. z o.o. Kopytów 37, 05-870 Kopytów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0, 4 kV wewnętrznych linii kablowych 0,4 kV zlokalizowanych na terenie dz. nr ew.: 37/1 w m. Kopytów gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16230/2018

Lista sprawa nr 53/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 01.06.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-19 10:39
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-04 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 41/1, obr. 0090 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki. Inwestor: Tomasz Markowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  17.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Morkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 41/1, obr. 0090 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16074/2018
Lista sprawa nr 52/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 08.05.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-18 15:02
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-09 09:39

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 178/5, 244/7 244/12 obr. Dziekanów Leśny ul. Konopnickiej gm. Łomianki, w celu zasilenia sześciu budynków mieszkalnych czterolokalowych oraz administracji dla każdego z nich na dz. nr ew. 244/12, obr. Dziekanów Leśny, ul. Konopnickiej, gm. Łomianki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  12.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 178/5, 244/7 244/12 obr. Dziekanów Leśny ul. Konopnickiej gm. Łomianki, w celu zasilenia sześciu budynków mieszkalnych czterolokalowych oraz administracji dla każdego z nich na dz. nr ew. 244/12, obr. Dziekanów Leśny, ul. Konopnickiej, gm. Łomianki 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/-/2018
Lista sprawa nr 51/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 226/s/2018 z dnia 10.05.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-13 15:19
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-11 10:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym na dz. nr ew. 328/11 i 329/8, obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Przemysław Przybysz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  11.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Przemysława Przybysz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 328/11 i 329/8, obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15538/2018
Lista sprawa nr 50/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18 czerwca 2018r.  wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-12 09:39
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:54

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 4113W w m. Rochaliki gmina Błonie dz. nr ew.: 21/3, 22/20, 22/22, 54/7, 56, 58. Inwestor: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  11.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi powiatowej Nr 4113W w m. Rochaliki, dz. nr ew.: 21/3, 22/20, 22/22, 54/7, 56, 58,.gmina Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15360/2018

Lista sprawa nr 49/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-12 08:59
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-10 08:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej, ul. Tęczy i ul. Zorzy wraz z przyłączem kanalizacyjnym do dz. nr ew. 843/60 w m. Klaudyn gm. Stare Babice dz. nr ew. 843/39, 501, 843/6, 1248, 843/56, i 843/60 (d. 843/9) obr. 0011 Klaudyn, jedn. ew. 143207_2. Inwestor: PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  4.04.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej sanitarnej w ul. Ekologicznej, ul. Tęczy i ul. Zorzy wraz z przyłączem kanalizacyjnym do dz. nr ew. 843/60 w m. Klaudyn gm. Stare Babice dz. nr ew. 843/39, 501, 843/6, 1248, 843/56, i 843/60 (d. 843/9) obr. 0011 Klaudyn, jedn. ew. 143207_2.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14194/2018

Lista sprawa nr 48/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 296/s/2018 z dnia 13.06.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-04-04 15:43
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-13 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49/3, obr. 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Cezary Stachoń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  30.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Cezarego Stachonia w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49/3, obr. 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13745/2018
Lista sprawa nr 47/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.05.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-30 10:59
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-08 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 76/36, 76/35 ul. Tuwima, dz. ew. 221, 230 ul. Kochanowskiego, dz. ew. 76/30 ul. Szczypy, 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  27.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 76/36, 76/35 ul. Tuwima, dz. ew. 221, 230 ul. Kochanowskiego, dz. ew. 76/30 ul. Szczypy, 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13008/2018
Lista sprawa nr 46/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-27 13:55
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 08:33
 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-27 13:12
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-28 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 113/1, 112, 105/7, 106/5, 102/10, 101/9, 8/16, 8/12 obr. ew. 0032 Wyględy, 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  27.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 113/1, 112, 105/7, 106/5, 102/10, 101/9, 8/16, 8/12 obr. ew. 0032 Wyględy, 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13004/2018
Lista sprawa nr 45/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.05.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-27 13:23
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 08:05

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 514/11, 468/9 ul. Deyny, obr. ew. Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  27.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew. 514/11, 468/9 ul. Deyny,  obr. ew. Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13001/2018
Lista sprawa nr 44/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-27 13:04
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 08:32

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Ożarów Mazowiecki ul. J. Kilińskiego /S. Kierbedzia, dz. nr ew. 207 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Komarko Sp. z o.o. ul. S. Kierbedzia, Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  26.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Komarko Sp. z o.o. ul. S. Kierbedzia, Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Ożarów Mazowiecki ul. J. Kilińskiego /S. Kierbedzia, dz. nr ew. 207 gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12685/2018
Lista sprawa nr 43/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-29 12:07
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 08:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 332/43 obr. 0004 Bieniewice we wsi Bieniewice gm. Błonie. pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie Inwestor: Młynarska Daria, Kołodziej Andrzej, Zazdrosińska Agnieszka i Michał

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  26.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Młynarska Daria, Kołodziej Andrzej, Zazdrosińska Agnieszka i Michał w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 332/43 obr. 0004 Bieniewice we wsi Bieniewice gm. Błonie. pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12654/2018
Lista sprawa nr 42/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-29 11:37
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 08:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci niskiego napięcia YAKXS 4x120 na dz. nr ew.: 1183/2, 1329 obr. 0001 Izabelin B gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  23.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci niskiego napięcia YAKXS 4x120 na dz. nr ew.: 1183/2, 1329 obr. 0001 Izabelin B gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12414/2018
Lista sprawa nr 41/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 13.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-26 10:42
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 10:38

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej linii napowietrznej oświetlenia terenu na linie kablowe oświetlenia terenu dz. nr ew. 9/5; 10/1, 10/4; 10/5; 11 i 146 obr. nr 7 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  15.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej oświetlenia terenu na linie kablowe oświetlenia terenu dz. nr ew. 9/5; 10/1, 10/4; 10/5; 11 i 146 obr. nr 7 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11190/2018

Lista sprawa nr 40/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-16 09:46
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-06 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej w m. Wojcieszyn gm. Stare Babice dz. nr ew. 232/43 obr. 0027 Wojcieszyn. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  14.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej w m. Wojcieszyn gm. Stare Babice dz. nr ew. 232/43 obr. 0027 Wojcieszyn.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10712/2018

Lista sprawa nr 39/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 03.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-14 08:59
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-04 08:59

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej- Etap V- część 1, dz. nr ew. 21/1, 98 obręb Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  06.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w związku z kolizją istniejących urządzeń energetycznych z projektowana budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin, etap V - część 1- ul. 3 Maja na dz. nr ew. 21/1, 98, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9471/2018
Lista sprawa nr 38/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.04.2018r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-03-07 12:05
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej - etap IV na dz. nr ew. 1679/10, 1679/15, 1679/14, 1886/4 obręb Laski, dz. nr ew. 21/1, obręb Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  06.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w związku z kolizją istniejących urządzeń energetycznych z projektowana budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin, etap IV - ul. 3 Maja na dz. nr ew. 1679/10, 1679/15, 1679/14, 1886/4 obręb Laski, dz. nr ew. 21/1 obręb Mościska, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9470/2018
Lista sprawa nr 37/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17.04.2018r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-03-07 11:53
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 08:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi na dz. nr ew. 208, Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Marek Żabicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  05.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marka Żabickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.  208, Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8947/2018
Lista sprawa nr 36/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 21.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-05 16:10
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 15:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 05-870 Błonie ul. Faszczycka dz. nr ew. 1 (droga powiatowa nr 4101W), 4/2 (droga dojazdowa prywatna) obr. 0031 jedn. ew. 143201_4 gm. Błonie. Inwestor: Dawid Chmielewski, Karol Gąstał, Andrzej Małachowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  05.03.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Dawida Chmielewskiego, Karola Gąstał, Andrzeja Małachowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 05-870 Błonie ul. Faszczycka dz. nr ew. 1 (droga powiatowa nr 4101W), 4/2 (droga dojazdowa prywatna) obr. 0031 jedn. ew. 143201_4 gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8937/2018


Lista sprawa nr 35/z/2018

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-03-05 15:11
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-27 09:00

Zgłoszenie z projektem remontu linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w Starych Babicach – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice ul. Kościuszki dz. nr 549, ul. Piłsudskiego dz. nr ew. 565/4, 679/1, 698/14, ul. Sienkiewicza dz. nr ew. 669/4, 285/1, ul. Rynek dz. 637/6, 669/7, 670, 671, 695/1, 655/1, 641/2, 641/3, 684/15, ul. Okulickiego dz. nr 676/1, 676/3 ul. Okulickiego dz. 695/2, 669/6, ul. Sikorskiego dz. 655/3; obr. nr 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice ul. Witosa dz. nr 241, 1, 2/1, 4, 12, 2/2 ul. Warszawska dz. nr 82 . Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  28.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji - remontu linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w Starych Babicach – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice ul. Kościuszki dz. nr 549, ul. Piłsudskiego dz. nr ew. 565/4, 679/1, 698/14, ul. Sienkiewicza dz. nr ew. 669/4, 285/1, ul. Rynek dz. 637/6, 669/7, 670, 671, 695/1, 655/1, 641/2, 641/3, 684/15, ul. Okulickiego dz. nr 676/1, 676/3 ul. Okulickiego dz. 695/2, 669/6, ul. Sikorskiego dz. 655/3; obr. nr 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice ul. Witosa dz. nr 241, 1, 2/1, 4, 12, 2/2, ul. Warszawska dz. nr 82 .

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/8333/2018

 

Lista sprawa nr 34/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-28 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego w m. Ożarów Mazowiecki na dz. nr 59/1 i 59/5 ul. Partyzantów obr. 7 Ożarów Mazowiecki oraz na dz. nr 62/4 ul. Partyzantów; 72 ul. Dobra oraz 4/3 i 69/13 obr. 6 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki , ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  27.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki , ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego w m. Ożarów Mazowiecki na dz. nr 59/1 i 59/5 ul. Partyzantów,  obr. 7 Ożarów Mazowiecki oraz na dz. nr 62/4 ul. Partyzantów; 72 ul. Dobra oraz 4/3 i 69/13 obr. 6 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8254/2018

Lista sprawa nr 33/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-28 08:43
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 09:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci niskiego napięcia YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 761/6, 1522, 758/2, 757/5 1629, 753/4, 1526, 750/3, 749/3, 749/10 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  27.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie   sieci niskiego napięcia YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 761/6, 1522, 758/2, 757/5 1629, 753/4, 1526, 750/3, 749/3, 749/10  obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8170/2018
Lista sprawa nr 32/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-27 13:07
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia nN -0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 od istniejącego słupa linii nN do projektowanych złącz kablowych ZK-2 w m. Łomianki ul. Łużycka gm. Łomianki dz. 238/1, 238/4, 238/6, 238/8, 238/10, 238/12, 238/14, 241/1, 241/2, 227. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  26.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN -0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 od istniejącego słupa linii nN do projektowanych złącz kablowych ZK-2 w m. Łomianki ul. Łużycka gm. Łomianki  dz. 238/1, 238/4, 238/6, 238/8, 238/10, 238/12, 238/14, 241/1, 241/2, 227 obr. 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7964/2018

Lista sprawa nr 31/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-27 08:42
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 10:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV –linia kablowa nN wraz ze złączem kablowym nN m. Błonie Wieś, ul. Sochaczewska w celu zasilania obiektu usługowego dz. nr 30/10, 30/4, 29/1, 27/3, 32/6, 77/2, 76, 74, 73/17 gm. Błonie Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  23.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  0,4 kV –linia kablowa nN wraz ze złączem kablowym nN m. Błonie Wieś, ul. Sochaczewska w celu zasilania obiektu usługowego dz. nr 30/10, 30/4, 29/1, 27/3, 32/6, 77/2, 76, 74, 73/17 obr. 0007, gm. Błonie Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7839/2018

Lista sprawa nr 30/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.05.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-23 16:06
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-09 15:19

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego linia napowietrzno-kablowa nN -0,4 kV typu AsXSn 2x25mm2 –YAKXS 4x25mm2 oraz latarnie oświetlenia ulicznego w m. Gawartowa Wola gm. Leszno dz. nr ew. 23/3, 38/1, 38/2, 25/1, 19/3, 19/4, 80/1. Inwestor: Gmina Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  23.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego linia napowietrzno-kablowa nN -0,4 kV typu AsXSn 2x25mm2 –YAKXS 4x25mm2 oraz latarnie oświetlenia ulicznego w m. Gawartowa Wola dz. nr ew. 23/3, 38/1, 38/2, 25/1, 19/3, 19/4, 80/1 gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7814/2018

Lista sprawa nr 29/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-23 15:17
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 15:55

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego linia kablowa nN -0,4 kV typu YAKXS 4x25mm2 latarnie oświetlenia ulicznego w m. Wilkowa Wieś ul. Chabrowa dz. 30, 36, Wilków dz. nr 3, 4/3, Powązki ul. Chabrowa dz.: 111/8, 110/21 gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  23.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego linia kablowa nN -0,4 kV typu YAKXS 4x25mm2 latarnie oświetlenia ulicznego w m. Wilkowa Wieś ul. Chabrowa dz. 30, 36, Wilków dz. nr 3, 4/3, Powązki ul. Chabrowa dz.: 111/8, 110/21 gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7812/2018

Lista sprawa nr 28/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-23 15:33
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 15:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 99/4, Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Iwona Kołodziej-Okulus, Robert Okulus

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  23.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Iwony Kołodziej-Okulus, Roberta Okulus w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 99/4, Babice Nowe, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7638/2018
Lista sprawa nr 27/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18.04.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-23 12:41
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-19 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Laskach ul. Kampinoska, Żywiczna, Żubrowa jednostka ewidencyjna 143205_4 gmina Łomianki dz. nr ew. 93/4 działka powstała po podziale działki 93, 374 obr. 0023 jednostka ewidencyjna 143202_2 gmina Izabelin, dz. nr ew.: 2362/28, 2362/9, 2362/3, 2362/4, 2362/5, 2362/6, 2362/7, 2362/25, 2362/34, 2362/23, 2362/33, 2362/22, 2362/15, 2362/21, 2362/32, 2362/14, 2362/13, 2362/20, 2362/19, 2362/18, 2362/12, 2362/31, 2362/11, 2362/17 obr. 0002 Laski. Inwestor: Barbara Pawłowska, Robert Pietrzak, Mirosław Polak.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 21.02.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Barbara Pawłowska, Robert Pietrzak, Mirosław Polak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Laskach ul. Kampinoska, Żywiczna, Żubrowa jednostka ewidencyjna 143205_4 gmina Łomianki dz. nr ew. 93/4 działka powstała po podziale działki 93, 374 obr. 0023 jednostka ewidencyjna 143202_2 gmina Izabelin, dz. nr ew.: 2362/28, 2362/9, 2362/3, 2362/4, 2362/5, 2362/6, 2362/7, 2362/25, 2362/34, 2362/23, 2362/33, 2362/22, 2362/15, 2362/21, 2362/32, 2362/14, 2362/13, 2362/20, 2362/19, 2362/18, 2362/12, 2362/31, 2362/11, 2362/17 obr. 0002 Laski.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7240/2018

Lista sprawa nr 26/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 16.04.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-22 14:35
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 08:34

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 424, obręb Kwirynów, gm. Stare Babice. Inwestor: Karolina i Maciej Rutkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  20.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Karoliny i Macieja Rutkowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 424, obręb Kwirynów, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7087/2018
Lista sprawa nr 25/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 19.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-21 09:00
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 12:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do działki o nr ew. 117/11 w dz. nr ew. 291/2, 259/1, 117/13, 117/14, 117/11 obr. 0019 Płochocin, jedn. ew. 143206_5 Ożarów Mazowiecki w miejscowości Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Ewa i Jacek Krawczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  19.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Ewy i Jacka Krawczyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do działki o nr ew. 117/11 w dz. nr ew. 291/2, 259/1, 117/13, 117/14, 117/11 obr. 0019 Płochocin, jedn. ew. 143206_5 Ożarów Mazowiecki w miejscowości  Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6814/2018
Lista sprawa nr 24/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 03.04.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-20 09:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-04 09:05

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 285/2, 285/3, 285/4 286/4 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  16.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 285/2, 285/3, 285/4 286/4 obr. 0010 Łomianki Dolne.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6718/2018

Lista sprawa nr 23/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-16 15:00
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-12 14:30

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Łużyckiej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 474/1, 475, 476/1, 476/2, 476/3, 476/5 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  16.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Łużyckiej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 474/1, 475, 476/1, 476/2, 476/3, 476/5 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6716/2018

Lista sprawa nr 22/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.03.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-16 15:24
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-12 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 284/3, 284/4, 285/2 285/3 285/4, 415/1, 427/1 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  16.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4KV ze złączami kablowo –pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki dz. nr ew. 284/2, 284/3, 284/4, 285/2 285/3 285/4, 415/1, 427/1 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6714/2018

Lista sprawa nr 21/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 09.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-16 15:07
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-12 10:08

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 84/12, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Karolina Rutkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  15.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Karoliny Rutkowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 84/12, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6354/2018
Lista sprawa nr 20/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-15 14:28
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-14 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej w m. Borzęcin Mały (przy granicy z gminą Leszno) gm. Stare Babice dz. nr ew. 101, 102, 109/2, 110, 112, 113 obr. 0005 Borzęcin Mały. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  14.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej w m. Borzęcin Mały (przy granicy z gminą Leszno) gm. Stare Babice dz. nr ew. 101, 102, 109/2, 110, 112, 113 obr. 0005 Borzęcin Mały.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6220/2018

Lista sprawa nr 19/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.03.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-15 09:33
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 10:29

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 232/1, 238 , (ul. Sławęcińska) obr. Macierzysz gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  12.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 na dz. nr ew. 232/1, 238 ,  (ul. Sławęcińska) obr. Macierzysz gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5736/2018
Lista sprawa nr 18/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-12 16:24
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-06 08:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej ul. Jutrzenki dz. nr ew. 37/2; 62/4 obręb ew. 0006 dz. nr ew. 59/5 obr. 0007, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Home Premium PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szkolna 7 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  12.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Home Premium PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szkolna 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ul. Jutrzenki dz. nr ew. 37/2; 62/4 obręb ew. 0006 dz. nr ew. 59/5 obr. 0007, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5719/2018
Lista sprawa nr 17/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 07.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-12 16:06
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 10:22

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznych linii zasilających do budowy przy ul. Jana Pawła II 3, 8 i 10 w Błoniu na dz. nr ew. 71/3, 104/2 obr. 0016, dz. nr ew. 2, 7 obr. 0023 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznych linii zasilających do budowy przy ul. Jana Pawła II 3, 8 i 10 w Błoniu dz. nr ew. 71/3, 104/2 obr. 0016, dz. nr ew. 2, 7 obr. 0023 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5534/2018

Lista sprawa nr 16/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-09 15:51
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-23 10:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV i złączy kablowych nN-04kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Stare Babice, Babice Nowe, ul. Rynek ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego, ul. Witosa, gm. Stare Babice na dz. nr ew.: 285/1, 669/4, 549, 669/7, 637/6, 655/2, 671, 641/3, 565/4, 679/1, 680, 681/1, 684/12, 689/1, 684/6, 695/1, 694/1, 694/2 obr. 0001 Stare Babice, dz. nr ew. 241, 1, 2/1, 2/2, 4, 12, 16/3, 17, obr. 0021 Babice Nowe, j. ew. 143207_2 Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  09.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV i złączy kablowych nN-04kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Stare Babice, Babice Nowe, ul. Rynek ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego, ul. Witosa, gm. Stare Babice na dz. nr ew.: 285/1, 669/4, 549, 669/7, 637/6, 655/2, 671, 641/3, 565/4, 679/1, 680, 681/1, 684/12, 689/1, 684/6, 695/1, 694/1, 694/2 obr. 0001 Stare Babice, dz. nr ew. 241, 1, 2/1, 2/2, 4, 12, 16/3, 17, obr. 0021 Babice Nowe, j. ew. 143207_2 Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5486/2018


Lista sprawa nr 15/z/18

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-09 15:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 41/1, obr. Kępa Kiełpińska ul. Podwale gm. Łomianki. Inwestor: Tomasz Markowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 06.02.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Markowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 41/1, obr. Kępa Kiełpińska  ul. Podwale gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5029/2018

Lista sprawa nr 14/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 178/s/2018 z dnia 9.04.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-07 09:39
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-11 09:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 80/8, obr. 0011 Leszno ul. Kochanowskiego gm. Leszno. Inwestor: Jerzy Wojciech Wróbel

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 05.02.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jerzego Wojciecha Wróbla w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 80/8, obr. 0011 Leszno ul. Kochanowskiego gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4795/2018

Lista sprawa nr 13/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 19.03.2018r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-07 09:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-20 08:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej Niskiego Napięcia 0,4 kV – budowy linii kablowej nn, złącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV, dostosowanie stacji transformatorowej do zwiększonego poboru mocy w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Miła, ul. Asnyka, ul. Lotników Alianckich, dz. nr 915/2, obr. 0005 Dziekanów Polski i 3/258, 3/259, 138, 178/5, obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  05.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej Niskiego Napięcia 0,4 kV – budowy linii kablowej nn, złącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV, dostosowanie stacji transformatorowej do zwiększonego poboru mocy w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Miła, ul. Asnyka, ul. Lotników Alianckich, dz. nr 915/2, obr. 0005 Dziekanów Polski i 3/258, 3/259, 138, 178/5, obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4620/2018
Lista sprawa nr 12/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14.03.2018r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-07 09:24
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-15 11:09

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W, dz. nr ew. 94, 134, Al. Lipowa, obr. Pasikonie, gm. Kampinos, Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  02.02.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W, dz. nr ew. 94, 134 Al. Lipowa, obr. Pasikonie, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4430/2018
Lista sprawa nr 11/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.02.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-02-05 13:01
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-26 09:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej oraz ul. M. Konopnickiej, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 31.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej oraz w ulicy Marii Konopnickiej, dz. nr ew. 138, 151/22, 155/25, 177/7, 177/10, 178/2, 178/5, 192/1, 196, 228, 229, 230 obręb Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 896 obręb Dziekanów Polski, dz. nr ew. 224, obręb Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4047/2018

Lista sprawa nr 10/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 21.02.2018r.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-01 09:33
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-22 08:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej dla działek nr ew. 18/3, 19/3, 21/2, 21/6, 21/10, 18/1, 19/1, 21/3, 31, 20/1, 21/4, 21/5, 21/9 w m. Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Hanna Łuczak, Piotr Rolski, Krzysztof Szczubeł

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 29.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Hanny Łuczak, Piotra Rolskiego, Krzysztofa Szczubeł w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej dla działek nr ew. 18/3, 19/3, 21/2, 21/6, 21/10, 18/1, 19/1, 21/3, 31, 20/1, 21/4, 21/5, 21/9  w m. Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3597/2018

Lista sprawa nr 9/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Wycofanie wniosku przez Inwestora- Pismo z dnia 09.02.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-29 14:51
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-13 14:31

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 241/25, obręb 5-00-07 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki. Inwestor: III ELMIS-CAPITAL Sp. z o.o. S.K. ul. Warszawska 92, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 19.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  III ELMIS-CAPITAL Sp. z o.o. S.K. ul. Warszawska 92, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 241/25, obręb 5-00-07 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2513/2018

Lista sprawa nr 8/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 20.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-22 10:13
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-20 15:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w drodze dojazdowej w miejscowości Dąbrówka w gm. Błonie dz. nr ew. 60/7, 62 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie. Inwestor: Mirosław Sadowski

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 19.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mirosław Sadowski w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w drodze dojazdowej w miejscowości Dąbrówka w gm. Błonie dz. nr ew. 60/7, 62 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2446/2018

Lista sprawa nr 7/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-22 10:51
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-15 11:16

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 289, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Justyna i Piotr Maciejczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu 16.01.2018 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Justyny i Piotra Maciejczuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 289, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze  P/2007/2018

Lista sprawa nr 6/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 05.03.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-17 08:30
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-06 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej dz. nr ew. 28/14 obręb ew. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO –BABICE"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  12.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO –BABICE” w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej  dz. nr ew. 28/14 obręb ew. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1649/2018
Lista sprawa nr 5/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.02.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-15 09:30
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-05 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew.: 559/1, 558, 557, 556, 555/1, 554, 551/10, 549/10, 654, 77/16, 77/1 obr. 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  10.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew.:  559/1, 558, 557, 556, 555/1, 554, 551/10, 549/10, 654, 77/16, 77/1 obr. 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1362/2018
Lista sprawa nr 4/z/18

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-12 10:37
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janów ul. Urbanowiecza, gm. Stare Babice dz. nr ew. 103/13, 171/4 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.)  w dniu  10.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Janów ul. Urbanowiecza, gm. Stare Babice dz. nr ew. 103/13, 171/4 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1350/2018
Lista sprawa nr 3/z2017

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 31.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-12 09:54
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 10:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. 116/1, 116/2 obr. 0005 do zasilenia obiektu zlokalizowanego na dz. nr ew. 85 obręb 0010 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  08.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN  kablowej YAKXS 4x120 mm2, dz. 116/1, 116/2 obr. 0005 do zasilenia obiektu zlokalizowanego na dz. nr ew. 85 obręb 0010 Łomianki,  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/789/2018
Lista sprawa nr 5/z/2018

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-09 15:24
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-30 09:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na działkach 66, 71, 254, 462 Zielonki-Wieś ulica Białej Góry, ul. Sportowa gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j.) w dniu  30.11.2017 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach  66, 71, 254, 462 Zielonki-Wieś ulica Białej Góry, ulica Sportowa gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61/2018

Lista sprawa nr 2/z/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. termin wniesienia sprzeciwu uplynął 23.01.2018r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-03 10:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia ulicznego w m. Duchnice dz. nr 81/26; 84; 88/9; 88/27 i 88/28 ul. Rozłogi gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 t.j) w dniu  02.01.2018 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Ożarów Mazowiecki. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego w m. Duchnice dz. nr 81/26; 84; 88/9; 88/27 i 88/28 ul. Rozłogi gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40/2018

Lista sprawa nr 1/z/2018

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2018-01-02 15:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 13:04

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony