BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Nr 13/2018 z dnia 18 maja 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 maja 2018r., została wydana decyzja Nr 245/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ul. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, gmina Łomianki

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-03-18 15:06

Obwieszczenie nr 25/2018 z dnia 11.12.2018 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4123 W ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Borzecinie Małym, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-12-31 10:42

Obwieszczenie Nr 37/2018 z dnia 27.12.2018 podające do publicznej wiadomości informacę, że w dniu 27.12.2018r. została wydana decyzja nr 641/2018 w sprawie zmiany decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 150/2018 z dnia 19.03.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Długiej w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-12-27 11:49

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji NR 208/P/2018 uchylającej w całości zaskarżoną decyzję SWZ NR 437/2017 z dnia 15.09.2017 dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej - ul. Niepokalanowskiej w gminie Kampinos i gminie Teresin.

 • opublikował: Żaneta Pamięta
  data publikacji: 2018-12-20 13:45

Obwieszczenie nr 24/2018 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Fabrycznej i ul. Faszczyckiej w Błoniu.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2018-12-19 12:29

Obwieszczenie nr 36/2018 z dnia 10.12.2018 roku podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 grudnia 2018 roku została wydana decyzja nr 621/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420 W - ul. Wiślana w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-12-13 11:32

OBWIESZCZENIE NR 26/2018 podające do publicznej wiadomości, że w dniu 1 grudnia 2018r. zostało, na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410697W, ul. Kamińskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 735 (ul. Strażackiej) do drogi wojewódzkiej nr 70-1 (ul. Konotopskiej) w Ożarowie Mazowieckim.

 • opublikował: Maria Opolska-Pakuła
  data publikacji: 2018-12-12 08:28
 • zmodyfikował: Maria Opolska-Pakuła
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 08:29

OBWIESZCZENIE NR 35/2018 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 listopada 2018r. została wydana decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 583/2018 zmieniająca decyzję Nr 352/2017 z dnia 19 lipca 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogo powiatowej Nr 4101W ul. Fabrycznej i Faszczyckiej, ob. Stare Faszczyce oraz decyzję nr 64/2018 z dnia 24 stycznia 2018r. zmieniającą decyzję Nr 352/2017 w części dotyczącej podziału dz. nr ew. 30 ob. Stare Faszczyce w gminie Błonie.

 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2018-12-11 11:06

Obwieszczenie Nr 34/2018 z dnia 9 listopada podające do publicznej wiadomości, informację o wydanej decyzji nr 556/2018 z dnia 09.11.2018 r. zezwalającej na rozbudowe drogi powiatowej nr 4129W (ul. Świerkowa) polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku 670 m od drogi krajowej 92 w Broniszach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-11-15 13:08

OBWIESZCZENIE NR 23/2018 podające do publicznej wiadomości, że na wniosek Burmistrza Łomianek zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 150/2018 z dnia 19 marca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Długiej w Łomiankach- zmiana dotyczy zdjęcia klauzuli natychmiastowej wykonalności.e

drukuj (OBWIESZCZENIE NR 23/2018 podające do publicznej wiadomości, że na wniosek Burmistrza Łomianek zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 150/2018 z dnia 19 marca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Długiej w Łomiankach- zmiana dotyczy zdjęcia klauzuli natychmiastowej wykonalności.e)

 • opublikował: Maria Opolska-Pakuła
  data publikacji: 2018-10-30 08:20

Obwieszczenie nr 33/2018 z dnia 24.10.2018 podające do publicznej wiadomości, informację o wydanej decyzji nr 526/2018 z dnia 23.10.2018 roku w sprawie zezwoelnia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. Krzyczkowskiego), obreb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-10-29 10:32

OBWIESZCZENIE nr 32/2018- podające do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410677W ul. Przyparkowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Sadową w Jawczycach/Broniszah, gm. Ożarów Maz.

 • opublikował: Maria Opolska-Pakuła
  data publikacji: 2018-10-22 13:48

OBWIESZCZENIE nr 22/2018 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 października 2018r. zostało, na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 352/2017 znak: AB.673.21.2017.MO z dnia 19 lipca 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4101W ul. Fabrycznej i ul. Faszczyckiej ob. Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • opublikował: Maria Opolska-Pakuła
  data publikacji: 2018-10-09 12:03

Obwieszczenie nr 31/2018 z dnia 26.09.2018r. podające do publicznej wiadomości informację o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu nr 30/2018r. o wydaniu decyzji nr 469/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - rozbudowie drogi powiatowej ul. Rajdowej w miejscowości Konotopa w gminie Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Obwieszczenie nr 31/2018 z dnia 26.09.2018r. podające do publicznej wiadomości informację o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu nr 30/2018r. o wydaniu decyzji nr 469/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - rozbudowie drogi powiatowej ul. Rajdowej w miejscowości Konotopa w gminie Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Żaneta Pamięta
  data publikacji: 2018-09-28 09:01

Obwieszczenie nr 30/2018 podające do publicznej informacji, że w dniu 19 września 2018r., została wydana decyzja Nr 469/2018 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Rajdowej w miejscowości Konotopa w gminie Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Obwieszczenie nr 30/2018 podające do publicznej informacji, że w dniu 19 września 2018r., została wydana decyzja Nr 469/2018 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Rajdowej w miejscowości Konotopa w gminie Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2018-09-26 15:13

Obwieszczenie nr 21/2018 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Pogodnej w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki.

drukuj (Obwieszczenie nr 21/2018 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Pogodnej w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2018-09-21 09:28

Obwieszczenie Nr 29/2018 z dnia 17.09.2018r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.09.2018r. została wydana decyzja Nr 468/2018 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Zawady i miejscowości Prusy w gminie Kampinos.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-09-19 12:10

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wydaniu decyzji nr 145/P/2018, uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 409/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej- rozbudowy drogi powiatowej nr 417W w m. Błonie i Bieniewice (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) oraz rozbudowy drogi powiatowej 4104W w m. Bieniewice (ul. Strażacka) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.) )

 • opublikował: Maria Opolska-Pakuła
  data publikacji: 2018-09-19 08:50
 • zmodyfikował: Maria Opolska-Pakuła
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-19 08:53

Obwieszczenie Nr 20/2018 z dnia 17.09.2018r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ulica Krzyczkowskiego) w Klaudynie, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-09-18 09:59

Obwieszczenie Nr 19/2018 z dnia 06.09.2018 r. podające do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy drogi powiatowej nr 4129 W (ul. Świerkowa) w Broniszach, gm. Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-09-18 09:54

Obwieszczenie Nr 18/2018 z dnia 5 września 2018 r. podające do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3805 W w miejscowości Wola Pasikońska, gm. Kampinos

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-09-10 14:19
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-10 14:21

OBWIESZCZENIE 17/2018- podające do publicznej wiadomości, że w dniu 3 września 2018 zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego postępowanie w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Przyparkowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 410678W ul. Sadową w Jawczycach/Broniszach w gminie Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Maria Opolska-Pakuła
  data publikacji: 2018-09-04 08:57

Obwieszczenie nr 28/2018 o wydaniu decyzji nr 436/2018 w dniu 27 sierpnia 2018r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej ulicy Sochaczewskiej w gminie Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2018-08-28 10:00

Obwieszczenie Nr 25/2018 z dnia 26.07.2018r. podające do publicznej wiadomości informajcę, że w dniu 26.07.2018r. została wydana decyzha nr 374/o/2018 odmawiającą wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi Nr 410531W - ul. Jeziornej. gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-08-23 11:25

Obwieszczenie Nr 27/2018 z dnia 13.08.2018 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.08.2018 zostało wydane postanowienie Nr 32/2018 prostujące z urzędu decyzję nr 182/2018 z dnia 13.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Jakubowicza w Lipkowie, gm. Stare Babice

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-08-20 12:30

Obwieszczenie Nr 16/2018 z dnia 13.08.2018 r. podające do publicznej wiadomości, informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania deczji, o zezwoleniu na realizace inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420 W (ul. Wiślana) w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-08-16 08:47

Obwieszczenie Nr 26/2018 z dnia 09.08.2018r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 sierpnia 2018r. została wydana decyzja Nr 412/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w ul. Osikowej w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-08-13 09:01

Obwieszczenie Nr 24/2018 z dnia 19.07.2018r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.07.2018 r. została wydana decyzja Nr 362/2018 o zezwoelniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4101 W (ul. Faszczycka) w Błoniu

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-07-27 13:21

Obwieszczenie Nr 23/2018 z dnia 16.07.2018 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.07.2018 na wniosek Burmistrza Łomianek, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 347/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Malarskiej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-07-17 08:38

OBWIESZCZENIE Nr 22/2018 z dnia 11.07.2018r. - podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 lipca 2018 r. została wydana decyzja Nr 343/2018 zmieniająca decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 293/2018 z dnia 12 czerwca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410643W ul. Wolskiej w obrębie ewidencyjnym Płochocin od km 0+000,00 km do km 0+299,12 .

 • opublikował: Maria Opolska-Pakuła
  data publikacji: 2018-07-12 12:55

Obwieszczenie nr 20/2018 z dnia 9.07.2018 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 lipca 2018 r. została wydana decyzja Nr 337/2018 zmieniająca decyzję Nr 267/2017 z dnia 31.05.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Krzywej w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-07-12 13:03

OBWIESZCZENIE nr 19/2018 podajace do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 lipca 2018r. została wydana decyzja Nr 335/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 4126W (ul. Sienkiewicza) oraz ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od drogi powitowej nr 4126W (ul. Sienkiewicza) od drogi gminnej nr 410759W (ul. Polnej) w Starych Babicach, na dz. nr ew. 636, 285/1, 637/3, 637/5, 633/13, 633/14, 633/7, 633/18, 624/1 w Starych Babicach.)))

 • opublikował: Maria Opolska-Pakuła
  data publikacji: 2018-07-09 14:13

Obwieszczenie Nr 13/2018 z dnia 12.06.2018 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.06.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie parkingu przy drodze powiatowej Nr 4126W oraz ciągu pieszo-rowerowego w Starych Babicach.

 • opublikował: Maria Opolska-Pakuła
  data publikacji: 2018-07-06 15:23

Obwieszczenie 18/2018 z dnia 05.07.2018r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.07.2018r. została wydana decyzja Nr 327/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej oznaczonej symbolem 3KDL w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-07-05 13:16

Obwieszczenie Nr 15/2018 z dnia 2.07.2018r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.06.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4119W ul. Sochaczewskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w Umiastowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122W w Strzykułach gm. Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-07-03 11:50

Obwieszczenie Nr 17/2018 z dnia 26.06.2018 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.06.2018r. zostało wydane postanowienie nr 24/2018 o sprostowaniu Decyzji Nr 209/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ul. Podgrodzie w Macierzyszu

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-06-28 15:00

Obwieszczenie Nr 16/2018 z dnia 14.06.2018 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.06.2018r. została wydana decyzja Nr 300/2018 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegające na rzobudowie drogi gminnej- ul. Cienistej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-06-18 09:11

Obwieszczenie Nr 15/2018 z dnia 12.06.2018r. podające do publicznej wiadomości informacę, że w dniu 12.06.2018 r. została wydana decyzja Nr 293/2018 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410643W ul. Wolska, obręb Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-06-14 12:50

Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. podające do publicznej wiadomości informację, o wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegajaćej na rozbudowie drogi powiatowej nr4115 W (ul. Północna) w Bramkach, gm. Błonie

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-06-05 12:38

Obwieszczenie Nr 12/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 maja 2018 zostało wszczęte postepowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4132W w miejscowości Zawady oraz Prusy, gm. Kampinos

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-06-05 10:18

Obwieszczenie Nr 11/2018 z dnia 22 maja 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Łomianek o wydanie decyzji, o zezwoelniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Malarskiej w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-05-24 13:19

Obwieszczenie Nr 10/2018 z dnia 11.05.2018r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4101 W (ul. Faszczyckiej) w Błoniu

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-05-14 09:00

Obwieszczenie nr 12/2018 informujące o wydaniu decyzji nr 209/2018 z dnia 26.04.2018r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - rozbudowie drogi gminnej ul. Podgrodzie oraz ul. Mazowieckiej w miejscowości Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2018-05-02 13:10

Postanowienie z dnia 24.04.2018r. o podjęciu zawieszonego postępowania dotyczącego rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410643W- ul. Wolskiej w Płochocinie, gm. Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-04-25 10:42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolny oraz obręb 0005 gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-04-19 13:18

Obwieszczenie Nr 11/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 182/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Jakubowicza w Lipkowie, gm. Stare Babice

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-04-13 12:51

Obwieszczenie Nr 9/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 podające do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na rozbudowę drogi gminnej ul. Osikowej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-04-11 12:28

Obwieszczenie Nr 10/2018 z dnia 4 kwietnia 2018r. podające do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji Nr 173/2018 zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Klonowej w Kiełpinie, gm. Łomianki

drukuj (Obwieszczenie Nr 10/2018 z dnia 4 kwietnia 2018r. podające do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji Nr 173/2018 zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Klonowej w Kiełpinie, gm. Łomianki)

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-04-05 08:09

Obwieszczenie 7/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej oznaczonej symbolem 3KDL w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice

drukuj (Obwieszczenie 7/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej oznaczonej symbolem 3KDL w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice)

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-04-05 08:14

Obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2018r. podające do publicznej wiadomości informację w sprawie wszczętego postępowania dotyczącego zezwolenia na rozbudowę drogi powiatowej nr 4115W - ul. Północna w Bramkach, gm. Błonie

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-04-04 09:30

Obwieszczenie nr 6/2018 z dnia 20 marca 2018r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Podgrodzie wraz ze zjazdami w miejscowości Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-03-28 13:41

Obwieszczenie nr 9/2018 z dnia 26.03.2018 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.03.2018 r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 164/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Żołnierzy Narwiku w Kiełpinie, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-03-27 11:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-27 11:28

Obwieszczenie Nr 8/2018 z dnia 19 marca 2018r. podające do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji Nr 150/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Długiej w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-03-21 08:11
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 08:13

Obwieszczenie nr 7/2018 z dnia 7 marca 2018r. podające do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji Nr 134/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ulicy Nowakowskiego w Błoniu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-03-08 12:26

Obwieszczenie nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Jakubowicza w Lipkowie

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-03-06 09:13

Obwieszczenie Nr 6/2018 w sprawie wydania decyzji Nr 126/2018 zmieniającej decyzję 278/2017 zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Jarzębinowej w kiełpinie.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2018-02-28 08:14

Obwieszczenie nr 5/2018 w sprawie wydania decyzji nr 95/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - rozbudowie grogi gminnej ul. Turystycznej w miejscowosci Sadowa w gminie Łomianki.

drukuj (Obwieszczenie nr 5/2018 w sprawie wydania decyzji nr 95/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - rozbudowie grogi gminnej ul. Turystycznej w miejscowosci Sadowa w gminie Łomianki.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2018-02-16 10:23

Obwieszczenie Nr 4/2018 z dnia 27 lutego 2018r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania dotyczącego rozbudowy drogi gminnej - ul. Cienistej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-03-29 08:47

Obwieszczenie Nr 3/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Żołnierzy Narwiku w Kiełpinie, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-13 11:30

Obwieszczenie nr 2/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę drogi gminnej ul. Klonowej w Kiełpinie, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-02 11:11

Obwieszczenie nr 1/2018 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na rozbudowę ulicy Nowakowskiego w Błoniu

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-01-31 14:30

Obwieszczenie Nr 3/2018 w sprawie wydania decyzji Nr 64/2018 zmieniającej decyzję nr 353/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4101W ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-01-25 09:22

Obwieszczenie Nr 2/2018 w sprawie wydania decyzji Nr 29/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Cyprysowej w Kiełpinie w gminie Łomianki.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2018-01-24 09:00
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-24 09:01

Obwieszczenie nr 1/2018 w sprawie wydania decyzji nr 4/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2018-01-12 11:49

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony