BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Dec. nr 5/2019 z dnia 2 stycznia 2019r. udzielająca pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE w dz. ew. nr 59 – obręb 0016 Błonie, jednostka ewidencyjna 143201_4. Błonie, (w celu zasilenia budynku mieszkalno -usługowego).

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2019-01-03 14:31

Dec.nr 1795/2018 z dnia 07.12.2018r. udzielająca pozwolenia zamiennego na budowę dodatkowego odgałęzienia bocznego na dz. nr ew. 67/2, 68/1, 68/4 – obręb 0001 Kampinos, dz. nr ew. 141/7 – obręb 0009 Kampinos A oraz korektę trasy odgałęzień na dz. nr ew. 142/13 i 147/1 – obręb 0009 Kampinos A, jednostka ewidencyjna 143203_2. Kampinos, gm. Kampinos.

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-12-07 12:47

decyzja nr 1729/2018 z dnia 28 listopada 2018r. udzielająca pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE w dz. ew. nr 51/1 - obręb 0011 Nowe Faszczyce, jednostka ewidencyjna 143201_5. Błonie, gm. Błonie (w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego).

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-11-28 12:31

decyzja nr. 1614/2018 z dnia 06.11.2018r. udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tych sieci do granic nieruchomoścvi gruntowych w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Wiślanej w dz. nr ew. 166/4, 166/5, 166/7, 231/3, obr. 0024 Łomianki, gm. Łomianki

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-11-08 09:26

Dec nr 1622/2018 z dnia 07.11.2018r. udzielajaca pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w dz. nr ew. 238/1, obr. 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie (dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej)

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-11-08 09:22

decyzja nr 1419/2018 z dnia 05.10.2018 udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z odejściami bocznymi tych sieci do granic nieruchomości gruntowych w drodze dojazdowej do posesji przy ulicy Szóstego Półku Piechoty w dz. nr ew. 54, 82/8, 82/11 obręb 0090 Kępa Kiełpińska gmina Łomianki

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-10-08 10:54

Dec. Nr 1280/2018r. z dnia 13.09.2018r. udzielająca pozwolenia na przebudowę sieci elektroenergetycznej WN w dz. ew. nr 4/79 – obręb 0028 Ośrodek Doświadczalny ; w dz. ew. nr 254, 248, 228, 281/5 – obręb 0009 Macierzysz; w dz. ew. nr 5/7, 3/1 – obręb 0033 SHRO Bronisze; w dz. ew. nr 69/2 – obręb 0011 Ożarów Mazowiecki, gm. 143206_5. Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-09-13 11:52

Dec. nr 1270/2018 z dnia 11.09.2018r. udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w dz. ew. nr 96 – obręb 0010 Dębówka, jedn. ew. 143201_5. Błonie, gm. Błonie

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-09-12 12:23

Dec. nr 1172/2018 z dnia 23.08.2018r. udzielająca pozwolenia na budowę sieci gazowej Ø40PE średniego ciśnienia w dz. nr ew. 12, 13/3 – obręb 0024 Błonie oraz w dz nr ew. 154/4, 154/10 – obręb 0007 Błonie wieś, gm. Błonie, (dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego)

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-08-24 09:57

dec. nr 1134/2018 z dnia 16.08.2018r. udzielająca pozwolenia na budowę sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w dz. nr ew. 314/2, 319/2, 323/2, 324/2, 325/2, 326/2 – obręb 0036 Żukówka, jednostka rej. 143201_5. Żukówka, gm. Błonie (dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego)

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-08-17 12:24

Dec. nr 1053/2018 z dnia 02.08.2018 udzielająca pozwolenia na budowę dotycząca budowy sieci gazowej Ø40PE średniego ciśnienia w dz. nr ew. 247/25 – obręb 0036 Żukówka, gm. 143201_5. Błonie (w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego)

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-08-02 15:47

Decyzja nr 1026/2018 z dnia 27.07.2018 udzielajaca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej - linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV w dz. ew. nr 651 – obręb Łomianki Dolne, gm. 143205_5. Łomianki – obszar wiejski oraz w dz. nr ew. 189,188/10, 310, 322, 311, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 316/8, 317/1, 317/2, 319/8 - gm. 143205_4. Łomianki - miasto.

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-07-27 15:14

Decyzja nr 876/2018 z dnia 28.06.2018r. zatwierdzajaca projekt budowlany i uzdzielająca pozwolenie na budowę sieci gazowej DN63Pe średniego ciśnienia w dz. nr ew. 30, 27/5, 35/6, 54, 71/11, obręb 0009 Cholewy, jednostka ew. 143201_5 Błonie, gm. Błonie

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-07-03 09:43
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-03 09:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27 lutego 2018r w sprawie budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Dziekanowie Leśnym, w Dziekanowie Polskim i w Kiełpinie w gminie Łomianki.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2018-02-28 13:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 lutego 2018r w sprawie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyji sanitarnej w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-22 12:59

Przesłanie odwołania do Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami w Kampinosie

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-16 09:26

Postanowienie z dnia 6 lutego 2018r. o podjęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-09 15:45

Postanowienie z dnia 6 lutego 2018r. o podjęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-09 13:26

Postanowienie Nr 2/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie rozbudowy odcinka drogi gminnej - ul. Wolskiej w Płochocinie, gm. Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-01-24 09:08

Postanowienie Nr 92/2018 z dnia 22 stycznia 2018r. o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-01-23 12:42
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 12:43

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony