Nawigacja

Treść strony

Dec. nr 1053/2018 z dnia 02.08.2018 udzielająca pozwolenia na budowę dotycząca budowy sieci gazowej Ø40PE średniego ciśnienia w dz. nr ew. 247/25 – obręb 0036 Żukówka, gm. 143201_5. Błonie (w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego)

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-08-02 15:47

Decyzja nr 1026/2018 z dnia 27.07.2018 udzielajaca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej - linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV w dz. ew. nr 651 – obręb Łomianki Dolne, gm. 143205_5. Łomianki – obszar wiejski oraz w dz. nr ew. 189,188/10, 310, 322, 311, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 316/8, 317/1, 317/2, 319/8 - gm. 143205_4. Łomianki - miasto.

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-07-27 15:14

Decyzja nr 876/2018 z dnia 28.06.2018r. zatwierdzajaca projekt budowlany i uzdzielająca pozwolenie na budowę sieci gazowej DN63Pe średniego ciśnienia w dz. nr ew. 30, 27/5, 35/6, 54, 71/11, obręb 0009 Cholewy, jednostka ew. 143201_5 Błonie, gm. Błonie

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2018-07-03 09:43
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-03 09:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27 lutego 2018r w sprawie budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Dziekanowie Leśnym, w Dziekanowie Polskim i w Kiełpinie w gminie Łomianki.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2018-02-28 13:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 lutego 2018r w sprawie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyji sanitarnej w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-22 12:59

Przesłanie odwołania do Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami w Kampinosie

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-16 09:26

Postanowienie z dnia 6 lutego 2018r. o podjęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-09 15:45

Postanowienie z dnia 6 lutego 2018r. o podjęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-02-09 13:26

Postanowienie Nr 2/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie rozbudowy odcinka drogi gminnej - ul. Wolskiej w Płochocinie, gm. Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-01-24 09:08

Postanowienie Nr 92/2018 z dnia 22 stycznia 2018r. o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2018-01-23 12:42
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 12:43

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00