BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVI / 185 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 11:12

Uchwała Nr XXVI / 184 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 11:09

Uchwała Nr XXVI / 183 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 11:03

Uchwała Nr XXVI / 181 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kosyl, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 10:55

Uchwała Nr XXVI / 180 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego na kadencję 2018-2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 10:50

Uchwała Nr XXVI / 179 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Warszawskiego Zachodniego na członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego na kadencję 2018-2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 10:46

Uchwała Nr XXVI / 178 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 10:35

Uchwała Nr XXVI / 177 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 10:31

Uchwała Nr XXVI / 176 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 10:26

Uchwała Nr XXVI / 175 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia przez Powiat Warszawski Zachodni pomocy finansowej w 2018 roku dla Gminy Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 10:23

Uchwała Nr XXVI / 174 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2017 - 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 10:19

Uchwała Nr XXVI / 173 / 2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-03 10:14

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony