BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o ofertach które wpłynęły w konkursie na stanowisko specjalisty administracji z zakresu kadr i płac w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-01-03 15:19

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko główny specjalista ds. osób niepełnospawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębla
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-12-11 12:20

Informacja o naborze na stanowisko specjalisty w Sekcji Inwestycji i Remontów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-30 13:19

Informacja o ofertach, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent ds. adminidtracyjno - gospodarczych w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-28 15:21

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora w Zespole Obsługi Służby Geodezyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-19 12:00

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-11-05
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-05 13:15

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-10-29 13:22

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo- Ślipek
  data wytworzenia: 2018-10-15
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-10-15 15:15

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-09-18 14:51

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-12 12:57

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Zięba
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-09-11 12:15

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta z Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-09-06 12:36

Informacja o ilości ofert spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektor ds. administracyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Sadowiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-30 14:40

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-29 13:30

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-21 15:28

Informacja o ilości ofert spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent ds. administracyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Sadowiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-08-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-10 14:49

Informacja o ofertach, które wplynęły w konkursie na stanowisko głównego specjalisty w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 PWZ w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-07-13 08:02

Informacja o konkursie na stanowisko od referenta do specjalisty w Sekcji Inwestycji i Remontów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-06-25 12:18

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-06-21 11:12

Informacja o konkursie na stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty w Sekcji Inwestycji i Remontów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-05-28 12:49

Informacja o ilości ofert spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Sekcji Inwestycji i Remontów w Zarządzie Dróg Powiatowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-21 15:56

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieniem

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-05-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-05-14 16:59

Informacja o ilości ofert spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszy specjalista w Sekcji Inwestycji i Remontów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-05-11 14:21

Informacja o konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-04-18 15:38

Informacja o ofertach, które wpłyneły na stanowisko referent ds. gospodarczych w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-03-27 13:46

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-03-22 14:20

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-16 09:51

Informacja o ofertach, które wpłyneły na stanowisko starszy inspektor ds. gospodarczych w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-02-19 13:16

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodecyjnej i Kartograficznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-26 11:39

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko radcy prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-23 14:49

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego ksiegowego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-01-22 12:00

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony