Nawigacja

Treść strony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza konkurs na stanowisko: Starszy inspektor do spraw gospodarczych

Oferty należy składać w terminie do dnia 7.02.2018 r. godz. 15:00  w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2  05 - 092 Łomianki pok. nr 35 w zamkniętej kopercie z adnotacją  "Dotyczy naboru na stanowisko starszy inspektor ds. gospodarczych" " lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do DPS w Sadowej

 • autor informacji: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-26 14:51

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodecyjnej j Kartograficznej" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 

 • autor informacji: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-05 14:22

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny

Oferty należy składać w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godziny 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim  ul. Poznańska 131A, pok. 214 w zamkniętej kopercie z adnotacją ”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radca Prawny" osobiście lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 • autor informacji: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-05 13:16

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Błoniu

Termin składania dokumentów do dnia 19 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu” - liczy się data  wpływu do Urzędu

 • autor informacji: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-05 11:19

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego księgowego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Błoniu

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego księgowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu” - liczy się data  wpływu do Urzędu

 • autor informacji: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-05 11:14

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00