BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Dyrektor Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór na stanowisko specjalisty administracji w zakresie kadr i płac w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.12.2018 r.  w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie, w zamkniętej kopercie z adnotacją  "Konkurs na stanowisko specjalisty w administracji z zakresu kadr i płac w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym "  lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do Placówki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-27 15:18

Dyrektor Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór na stanowiska: wychowawcy, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.12.2018 r.  w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie, w zamkniętej kopercie z adnotacją  "Dokumenty na stanowisko wychowawcy/ pedagoga/ psychologa/ pracownika socjalnego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym "  lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do Placówki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-27 15:11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych

Oferty należy składać w terminie do dnia 06 grudnia 2018 r. do godziny 16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 131 A, pokój 222 w zamkniętej kopercie z adnotacją "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych" osobiście lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-22 21:32

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-19 12:18

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - Wydział Geodezji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-19 12:16

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na stanowisko Specjalisty w Sekcji Inwestycji i Remontów

Oferty należy składać do godziny 15:00 dnia 27.11.2018r. w siedzibie ZDP w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 300 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem " specjalista w sekcji inwestycji i remontów" lub za pośrednictwem poczty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-11-16
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-19 10:42

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza konkurs na stanowisko: Referent do spraw administracyjno - gospodarczych

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.11.2018 r. godz. 15:00  w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2,  05 - 092 Łomianki, pok. nr 35 w zamkniętej kopercie z adnotacją  "Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. administracyjno - gospodarczych "  lub za pośrednictwem poczty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-07 12:39

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Zespole Obsługi Służby Geodezyjnej

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 listopada 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora w Zespole Obsługi Służby Geodezyjnej".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-10-29 12:57

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 października 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-10-18 14:29

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na 2 stanowiska - podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 października 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-10-17 10:19

Starosta Warszawski Zachodni poszukuję kandydata/kandydatki do pracy na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Wydziale Geodezji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-10-12 13:54

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 października 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale IZA" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-10-11 10:33

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 8 października 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale IZA" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2018-09-21 15:42
 • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-21 15:48

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 września 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale IZA" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-30 10:31

Dyrektor Zaspołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ogłasza konkurs na stanowisko referenta

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2018 roku w godzinach 08:00 - 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego  w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10 A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko - referent". Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2018-08-22
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-22 11:50

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 września 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-21 12:06

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektor do spraw administracji 1/2 etatu

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.08.2018 r. godz. 15:00  w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2,  05 - 092 Łomianki, pok. nr 35 w zamkniętej kopercie z adnotacją  "Dotyczy naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. administracyjnych "  lub za pośrednictwem poczty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-08-20 14:55

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko inspektora ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu - Referat Rejestracji Pojazdów

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko inspektora d.s komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transpotru".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-13 16:37

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-03 11:05

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza konkurs na stanowisko: Referent do spraw administracyjnych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.08.2018 r. godz. 15:00  w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2,  05 - 092 Łomianki, pok. nr 35 w zamkniętej kopercie z adnotacją  "Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. administracyjnych"  lub za pośrednictwem poczty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-07-31
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-07-31 15:02

Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego księgowego.

Oferty należy składać w terminie do 15 sierpnia 2018r., w sekretariacie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, ul. Staszica 2 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego księgowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach” - liczy się data  wpływu

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Zięba
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-07-30 12:18

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór na stanowisko głównego specjalisty w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Błoniu

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 lipca 2018 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 PWZ 05 - 870 Błonie, ul. Piłsudskiego 10 A  lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu” - liczy się data  wpływu do Placówki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2018-06-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-26 13:33

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-06-04
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-06-04 13:04

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na stanowisko od referenta do specjalisty w Sekcji Inwestycji i Remontów

Oferty należy składać do godziny 13:00 dnia 08.06.2018r. w siedzibie ZDP w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 300 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z adnotacją " Dotyczy naboru na stanowisko: od referenta do specjalisty w Sekcji Inwestycji i Remontów" lub za pośrednictwem poczty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-05-29 15:17

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty w Sekcji Inwestycji i Remontów

Oferty należy składać do godziny 15:00 dnia 24.05.2018r. w siedzibie ZDP w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 300 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z adnotacją " Specjalista/Starszy Specjalista w Sekcji Inwestycji i Remontów" lub za pośrednictwem poczty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-05-11 14:40

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim poszukuje pracowników na stanowisko robotnika drogowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-04-27 15:07

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na stanowisko od starszego referenta do specjalisty

Oferty należy składać w terminie do 15.05.2018r. w siedzibie ZDP w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 300 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z adnotacją " Konkurs na stanowisko starszego specjalisty" lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do ZDP.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-04-27 14:51

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 maja 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieniem" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-04-17 15:45

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-04-12 14:11

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza nabór na stanowisko podinspektora/inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale IZA" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-03-30
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-03-30 11:08

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na stanowisko starszego specjalisty ds. drogownictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-03-27 13:43

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza konkurs na stanowisko: Referent do spraw gospodarczych

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.03.2018 r. godz. 15:00  w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2  05 - 092 Łomianki pok. nr 35 w zamkniętej kopercie z adnotacją  "Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. gospodarczych" " lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do DPS w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-07 15:15

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza nabór na stanowisko podinspektora/inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-03-01 15:03

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza nabór na stanowisko Inspektora kontroli dokumetacji geodezyjnej i kartograficznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2018-02-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-02-28 14:32

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza konkurs na stanowisko: Starszy inspektor do spraw gospodarczych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-02-19
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-02-19 13:25

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza konkurs na stanowisko: Starszy inspektor do spraw gospodarczych

Oferty należy składać w terminie do dnia 7.02.2018 r. godz. 15:00  w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2  05 - 092 Łomianki pok. nr 35 w zamkniętej kopercie z adnotacją  "Dotyczy naboru na stanowisko starszy inspektor ds. gospodarczych" " lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do DPS w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-26 14:51

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodecyjnej j Kartograficznej" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-05 14:22

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny

Oferty należy składać w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godziny 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim  ul. Poznańska 131A, pok. 214 w zamkniętej kopercie z adnotacją ”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radca Prawny" osobiście lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-05 13:16

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Błoniu

Termin składania dokumentów do dnia 19 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu” - liczy się data  wpływu do Urzędu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-05 11:19

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego księgowego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Błoniu

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego księgowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu” - liczy się data  wpływu do Urzędu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-01-05 11:14

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 8 października 2018 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale IZA" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2018-09-21 15:42

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony