Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 58/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozbudowie i adaptacji wiaty gospodarczej na pomieszczenia terapeutyczne, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor informacji: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-16 12:23

Uchwała Nr 55/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-08 12:39

Uchwała Nr 54/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor informacji: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-01 14:12

Uchwała Nr 51/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-21 13:10

Uchwała Nr 50/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 • autor informacji: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Justyna Michalak
  data publikacji: 2018-02-13 14:20

Uchwała Nr 49/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozbudowie i adaptacji wiaty gospodarczej na pomieszczenia terapeutyczne

 • autor informacji: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Justyna Michalak
  data publikacji: 2018-02-13 14:16

Uchwała Nr 25/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Justyna Michalak
  data publikacji: 2018-01-25 08:53

Uchwała Nr 24/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Justyna Michalak
  data publikacji: 2018-01-25 08:46

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00