BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVII / 189 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Warszawskiego Zachodniego do realizacji projektu partnerskiego pt. „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-02-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-15 14:32

Uchwała Nr XXVII / 188 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia przez Powiat Warszawski Zachodni pomocy finansowej w 2018 roku dla Gminy Stare Babice

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-02-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-15 14:30

Uchwała Nr XXVII / 187 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego zachodniego na lata 2018 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-15 14:28

Uchwała Nr XXVII / 186 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-02-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-02-15 14:23

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony