BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 8.126.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 roku

w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXVIII / 199 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadań

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-05-11 14:35

Uchwała Nr XXVIII / 199 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Lukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-27 15:15

Uchwała Nr XXVIII / 198 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu na rzecz zatrudnienia w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2018 – 2019”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-27 15:13

Uchwała Nr XXVIII / 197 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-27 15:11

Uchwała Nr XXVIII / 196 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-27 15:09

Uchwała Nr XXVIII / 195 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego pn. „8. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Karpiński, Sprawdził: Anna Pakoca, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-27 15:05

Uchwała Nr XXVIII / 194 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-27 15:01

Uchwała Nr XXVIII / 193 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-27 14:59

Uchwała Nr XXVIII / 192 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2018-2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-27 14:56

Uchwała Nr XXVIII / 191 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-27 14:53

Uchwała Nr XXVIII / 190 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Maria Zych Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-03-27 14:50

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony