BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o sygn. WI-II.7821.29.6.2018.MG

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Muszyński
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-28 15:45

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 13 listopada 2018r. sygn. WA.ZUZ.6.421.672.2018.MJW

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Chęć
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-11-19 11:38

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 14 września 2018r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Skup
  data wytworzenia: 2018-09-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-25 13:47

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 22 sierpnia 2018r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rudlicka
  data wytworzenia: 2018-08-22
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-29 14:44

Decyzja Nr 3132/2018 Wojewody Mazowieckiego

w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zabudowanego zajętego pod część linii kolejowej Warszawa Zachodnia - Kunowice, położonego w Powiecie Warszawskim Zachodnim, gmina Błonie, oznaczonego jako projektowana działka nr 49/7 o powierzchni 7,8229 ha z obrębu 0025, oraz jednocześnie zatwierdzenia  podziału działki nr 49 z obrębu 0025 w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Świtka
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-14 14:55

Decyzja Nr 2927/2018 Wojewody Mazowieckiego

w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice, położonego w Powiecie Warszawskim Zachodnim, gmina Ożarów Mazowiecki, oznaczonego jako projektowana działka nr 196/9 o powierzchni 6,8805 ha z obrębu 0008-8 Ożarów Mazowiecki, oraz jednocześnie zatwierdzenia jej podziału

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Łuba
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-08-14 13:59

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 26 czerwca 2018r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rudlicka
  data wytworzenia: 2018-06-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-07-05 15:20

Informacja Wojewody Mazowieckiego

o egzaminie w zakresie uzyskania uprawnień instruktora lub wykładowcy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Rajska
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-06-21 14:06

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA POMOC FINANSOWĄ DLA SPÓŁEK WODNYCH

Informujemy Spółki Wodne działające na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, że łączna kwota zaplanowana w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok w dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo, rozdziale 01009 - Spółki wodne na dotacje na cele inwestycyjne dotyczące melioracji wodnych  wynosi 80 000 zł.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Szulc
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-06-08 14:23

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 30 maja 2018r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rudlicka
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-06-08 14:13

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 18 maja 2018r.

o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Skup
  data wytworzenia: 2018-05-18
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-05-24 15:53

INFORMACJA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Młynarczyk
  data wytworzenia: 2018-05-21
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-05-21 12:03

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 20 kwietnia 2018r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rudlicka
  data wytworzenia: 2018-04-20
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-04-27 14:29

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 17 kwietnia 2018r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rudlicka
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2018-04-25 13:53

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zebrania Członków OŻAROWSKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO, KRS 0000275471, z dnia 20.04.2018 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wszczęta została likwidacja Ożarowskiego Towarzystwa Tenisowego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Adres dla korespondencji: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2A.

Likwidatorem stowarzyszenia został ustanowiony: Robert Kukułowicz.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31.05.2018. na powyżej podany adres Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony