BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXIX / 210 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/211/2001 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z  dnia 21 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 13:44

Uchwała Nr XXIX / 209 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 13:43

Uchwała Nr XXIX / 208 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 13:40

Uchwała Nr XXIX / 207 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 13:34

Uchwała Nr XXIX / 206 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/95/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z  dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, nie pełniących funkcji pogotowia rodzinnego i rodziny zawodowej specjalistycznej z tytułu świadczonej opieki i wychowywania                    

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Niemyjska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 13:32

Uchwała Nr XXIX / 205 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych z tytułu świadczonej opieki i wychowywania zmienionej Uchwałą Nr XII/117/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych z tytułu świadczonej opieki i wychowywania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Niemyjska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 13:30

Uchwała Nr XXIX / 204 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka działający na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Niemyjska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 13:27

Uchwała Nr XXIX / 203 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 13:25

Uchwała Nr XXIX / 202 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 13:22

Uchwała Nr XXIX / 201 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 13:19

Uchwała Nr XXIX / 200 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za   2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-06-21 13:02

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony