BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "Umiejętności, kwalifikacje i praca”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. "Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym zespołu szkół prowadzącego kształcenie zawodowe, biorącego udział w projekcie.

Celami szczegółowymi projektu są m.in: zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych uczniów, rozwój praktycznych umiejętności zawodowych uczniów, rozwój kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wzmocnienie atrakcyjności edukacyjnej zespołu szkół poprzez doposażenie go w sprzęt odzwierciedlający naturalne warunki pracy.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Syntea S.A z siedzibą w Lublinie.

Uchwała nr XXVII/189/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Warszawskiego Zachodniego do realizacji projektu partnerskiego pn. "Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”.

  • opublikował: Elżbieta Federowicz-Kowalska
    data publikacji: 2018-08-01 15:06
  • zmodyfikował: Elżbieta Federowicz-Kowalska
    ostatnia modyfikacja: 2018-08-01 15:24

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony