BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXI / 227 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:45

Uchwała Nr XXXI / 226 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Babara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:41

Uchwała Nr XXXI / 225 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Babara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:39

Uchwała Nr XXXI / 224 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie nadania imienia Zespołowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:34

Uchwała Nr XXXI / 223 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:31

Uchwała Nr XXXI / 222 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie, w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:29

Uchwała Nr XXXI / 221 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły  Policealnej dla Dorosłych (wchodzącej w skład CKU) w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu, w Publiczną Szkołę Policealną dla Dorosłych (wchodzącą w skład CKU) w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:25

Uchwała Nr XXXI / 220 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:23

Uchwała Nr XXXI / 219 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:21

Uchwała Nr XXXI / 218 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:10

Uchwała Nr XXXI / 217 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:07

Uchwała Nr XXXI / 216 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:05

Uchwała Nr XXXI / 215 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:02

Uchwała Nr XXXI / 214 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 14:01

Uchwała Nr XXXI / 213 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-26 13:56

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony