BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXII / 233 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVIII/197/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-09 11:18

Uchwała Nr XXXII / 232 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-09 11:17

Uchwała Nr XXXII / 231 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-09 11:14

Uchwała Nr XXXII / 230 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/215/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-09 11:12

Uchwała Nr XXXII / 229 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-09 11:09

Uchwała Nr XXXII / 228 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-11-09 11:07

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony