BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 85/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz Zasady zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

Traci moc Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 82/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zarządzenie Nr 80/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Zarządzenie Nr 79/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 31/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 14:48

Zarządzenie Nr 78/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie utworzenia listy kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości, powoływanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego

Zarządzenie Nr 77/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-12-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-08 14:39

Zarządzenie Nr 76/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-21 10:27

Zarządzenie Nr 75/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 14:12

Zarządzenie Nr 74 A/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ISO w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

Tracą moc Zarządzenia: Nr 70/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz  Nr 66/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 13:54

Zarządzenie Nr 74/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analiz badania satysfakcji i oczekiwań interesantów Urzędu

Traci moc Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 31.12.2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 13:43

Zarządzenie Nr 73/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-12-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 13:30

Zarządzenie Nr 72/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-10 13:56

Zarządzenie Nr 71/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 64/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w  sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-10 13:52

Zarządzenie Nr 70/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-26 12:57

Zarządzenie Nr 69/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji: środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, poręczeń  i gwarancji oddanych w depozyt, spraw sądowych i egzekucyjnych, tablic rejestracyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego ewidencjonowanego ilościowo będących własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego (dalej PWZ), aktywów rzeczowych będących własnością innych jednostek, bez względu na rodzaj, wartość  i sposób ewidencjonowania, aktywów  rzeczowych będących własnością PWZ, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania a przekazanych do użytkowania innym jednostkom, paliwa w samochodach służbowych i materiałów biurowych przechowywanych w składziku podręcznym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Niedziałek, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 13:37

Zarządzenie Nr 68/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-07 15:13

Zarządzenie Nr 67/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-14 14:03

Zarządzenie Nr 66/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej\

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 73/2020 z dnia 2 listopada 2020 r

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-29 11:08

Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-10-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-29 11:06

Zarządzenie Nr 64/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-24 13:58

Zarządzenie Nr 63A/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-24 13:56

Zarządzenie Nr 63/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-10-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-11 15:38

Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-10-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-18 14:23

Zarządzenie Nr 61/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 64/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-10-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-11 14:44

Zarządzenie Nr 6B/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Nr 26/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Kos, Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-18 15:50

Zarządzenie Nr 60A/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-11 14:42

Zarządzenie Nr 60/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-11 14:40

Zarządzenie Nr 59/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-04 10:48

Zarządzenie Nr 58/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-04 10:46

Zarządzenie Nr 57/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-02 10:42

Zarządzenie Nr 56/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-02 10:40

Zarządzenie Nr 55 A/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-02 10:37

Zarządzenie Nr 55 /2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Wójcik, Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-02 15:37

Zarządzenie Nr 54/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-08-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-08-27 13:49

Zarządzenie Nr 53/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-08-19 15:12

Zarządzenie Nr 52/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-08-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-08-19 15:03

Zarządzenie Nr 51/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-08-02
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-08 09:22

Zarządzenie Nr 50/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-08-02
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-08 09:14

Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-08-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-08 09:14

Zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-08 09:12

Zarządzenie Nr 47A/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-01 13:08

Zarządzenie Nr 47/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-26 12:45

Zarządzenie Nr 46 A/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie powołania na kadencję 2019 – 2023 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-07-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-22 13:06

Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-22 12:34

Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

 

Traci moc Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-07-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-19 15:23

Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia p. Romualda Reszki -  Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-11 15:45

Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-08 13:13

Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz pracownikom wykonującym prace fizyczne zakupu okularów korygujących wzrok

Traci moc Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 22 marca 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-07-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-26 12:52

Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-04 08:29

Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-27 11:33

Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-24 16:25

Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Pręgowski, Sprawdził: Aleksandra szwedo - Tyniec
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-13 11:18

Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na kadencję 2019 – 2023

 

Traci moc Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Mikulska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-13 11:12

Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-31 11:20

Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-23 11:46

Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-05-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-23 11:44

Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.  w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia sposobu jego funkcjonowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc
  data wytworzenia: 2019-04-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-13 12:28

Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-06 12:34

Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-04-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-06 12:31

Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-18 15:23

Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-18 11:39

Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 1 marca 2010 r. oraz Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

Zarządzenie Nr 24 A/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli

Traci moc Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 lipca 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-12 10:24

Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-20 14:24

Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-22 15:21

Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-20 14:27

Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-13 15:39

Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wyłączeń wzajemnych rozliczeń z samorządowymi jednostkami budżetowymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-04 15:39

Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-22 15:35

Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Barańska, Sprawdził:Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-22 15:33

Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 64/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w  sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-02-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:20

Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-02-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-11 16:20
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Bieńko
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-06 14:25

Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wykonujących transport drogowy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Bieńko
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-06 14:23

Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Bieńko
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-06 14:19

Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-08 15:26

Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-01-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-04 16:40

Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-29 15:20

Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia nr 64/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiatu Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-01-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-30 14:37

Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2018-2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-01-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-11 13:05

Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia sposobu jego funkcjonowania

Traci moc Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 20 marca 2015 r. oraz Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 19 marca 2018 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-01-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-11 13:03

Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-01-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-25 11:53

Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-10 15:16

Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-08 13:55

Zarządzenie Nr 1 A/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie sporządzenia wykazu mieszkań z zasobu Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia na warunkach preferencyjnych, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 52 ze zm.)

Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-03 15:06

Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony