BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 199/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

Uchwała Nr 198/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie

Uchwała Nr 197/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uchwała Nr 196/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

Uchwała Nr 195/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w latach 2020 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 12:09

Uchwała Nr 194/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w latach 2020 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 12:07

Uchwała Nr 193/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 67/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 12:04

Uchwała Nr 192/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Błonia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 12:00

Uchwała Nr 191/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 11:47

Uchwała Nr 190/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 11:45

Uchwała Nr 189/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr X / 86 / 2019 z dnia 19 grudnia 2019 r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-02 11:43
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-13 14:59

Uchwała Nr 187/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-13 14:52

Uchwała Nr 186/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-10 15:11

Uchwała Nr 185/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, w latach 2020 – 2022, zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-10 15:09

Uchwała Nr 184/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-10 15:07

Uchwała Nr 183/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Pilaszków – pomiędzy ulicami Wolską i Marszewskiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-10 15:04

Uchwała Nr 182/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO z tytułu nieterminowej wpłaty za fakturę nr 127/08/2019 z dn. 01.08.2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-10 15:02

Uchwała Nr 181/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-10 14:59

Uchwała Nr 180/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie w 2020 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-28 13:31

Uchwała Nr 179/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-28 13:29

Uchwała Nr 178/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-28 13:26

Uchwała Nr 177/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-28 13:20

Uchwała Nr 176/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-28 13:18

Uchwała Nr 175/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-04 10:17

Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia części drogi gminnej o znaczeniu lokalnym niezaliczonej do innych kategorii, stanowiącej uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-22 11:58

Uchwała Nr 173/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-22 11:16

Uchwała Nr 172/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-22 11:12

Uchwała Nr 171/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-22 11:01

Uchwała Nr 170/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr IX / 84 / 2019 z dnia 14 listopada 2019 r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-18 16:33

Uchwała Nr 169/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania ugód w postępowaniach administracyjnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdziła: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-18 16:27

Uchwała Nr 168/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2020 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-15 15:05

Uchwała Nr 167/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Maria Zych Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-15 15:03

Uchwała Nr 166/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-15 15:01

Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 118/2019 zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-07 15:50

Uchwała Nr 164/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 67/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-07 15:47

Uchwała Nr 163/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-07 15:46

Uchwała Nr 162/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-07 15:44

Uchwała Nr 161/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr VIII/79/2019 z dnia 30 października 2019 r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-07 15:41

Uchwała Nr 160/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności (split payment) podatku  od towarów i usług VAT w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-30 17:47

Uchwała Nr 159/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-30 17:45

Uchwała Nr 158/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.- dalej: Ustawa) do udziału
w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2020 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-30 17:35

Uchwała Nr 157/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2020 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-30 17:34

Uchwała Nr 156/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Barnaś Sprawdził: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-30 17:31

Uchwała Nr 155/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-30 17:28

Uchwała Nr 154/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-30 17:25

Uchwała Nr 153/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-23 15:48

Uchwała Nr 152/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2003 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat Warszawski Zachodni, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-10-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-10 09:54

Uchwała Nr 151/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-10-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-10 09:42

Uchwała Nr 150/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2019 r.

w  sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (– dalej Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-10-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-10 09:40

Uchwała Nr 148/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-10 09:37

Uchwała Nr 147/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 36,62 m² znajdującego się w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-01 15:26

Uchwała Nr 146/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice

 

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-24 13:09

Uchwała Nr 145/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia od Gminy Błonie niezabudowanej  nieruchomości gruntowej, położonej w Błoniu, w obrębie 0029-29, przy ul. Łąki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-24 13:08

Uchwała Nr 144/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia od Gminy Błonie niezabudowanej  nieruchomości gruntowej, położonej w Błoniu, w obrębie 0008-08, przy ul. Lesznowskiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-24 13:06

Uchwała Nr 143/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Dębówka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-24 13:00

Uchwała Nr 142/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Kopytów  - Obszar 1 i Obszar 2

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-24 12:58

Uchwała Nr 141/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO z tytułu nieterminowej wpłaty za fakturę nr 97/06/2019 z dn. 04.06.2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-24 12:56

Uchwała Nr 140/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-10-01 15:30

Uchwała Nr 139/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr VII / 65 / 2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-24 12:52

Uchwała Nr 138/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-16 16:32

Uchwała Nr 137/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-16 16:29

Uchwała Nr 136/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-16 16:28

Uchwała Nr 135/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-16 16:26

Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-16 16:24

Uchwała Nr 133/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oraz projektu ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-16 16:23

Uchwała Nr 132/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie  umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie

Uchwała Nr 131/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 67/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-16 16:14

Uchwała Nr 130/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej –  Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-16 16:12

Uchwała Nr 129/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-16 16:09

Uchwała Nr 128/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  zakup dwóch ambulansów medycznych typu C wraz ze sprzętem medycznym na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-13 12:50

Uchwała Nr 127/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szymanówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2019-09-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-13 13:05

Uchwała Nr 126/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie zaopiniowania ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej i nadania jej kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 125/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-09-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-09 15:11

Uchwała Nr 124/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu wyłącznie w formie elektronicznej od dnia 1 września 2019 r

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-03 13:00

Uchwała Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bramki w gminie Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-03 12:59

Uchwała Nr 122/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Szeligi – w rejonie ul. Klonowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-03 12:56

Uchwała Nr 121/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-03 12:54

Uchwała Nr 120/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-03 12:52

Uchwała Nr 119/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego za I półrocze 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-03 12:49

Uchwała Nr 118/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-08-22 15:38

Uchwała Nr 117/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego za lata 2017-2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-08-22 11:51

Uchwała Nr 116/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-08-22 11:46

Uchwała Nr 115/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-08-22 11:45

Uchwała Nr 114/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-08-22 11:42

Uchwała Nr 113/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-08-22 11:40

Uchwała Nr 112/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położona w obrębie nr 29, miasta Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-16 09:17

Uchwała Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-16 09:14

Uchwała Nr 110/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-16 09:10

Uchwała Nr 109/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-08-07
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-08 12:26

Uchwała Nr 108 A/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uchwała Nr 108/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną w gminie Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-01 09:37

Uchwała Nr 107/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla działek ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb 0003.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-01 09:32

Uchwała Nr 106/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Pilaszków – pomiędzy ulicami Wolską i Marszewskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-01 09:29

Uchwała Nr 105/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-01 09:25

Uchwała Nr 104/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-01 09:21

Zarządzenie Nr 103 A/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie z Powiatem Nowodworskim oraz z Powiatem Sochaczewskim porozumienia którego Kampinoski Park Narodowy jest Liderem pn. „Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: Powiatu Warszawskie Zachodniego (Gmina Łomianki, Gmina Izabelin, Gmina Stare Babice, Gmina Leszno, Gmina Kampinos), Powiatu Sochaczewskiego (Gmina Brochów), Powiatu Nowodworskiego (Gmina Leoncin, Gmina Czosnów)”

Uchwała Nr 103/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-15 16:12

Uchwała Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmian e budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-15 15:50

Uchwała Nr 101/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 166/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Babara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-01 15:41

Uchwała Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-01 15:39

Uchwała Nr 99/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-07-01 15:36

Uchwała Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr VI / 52 / 2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-06-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-24 16:21

Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 67/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-18 13:23

Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-14 13:51

Uchwała Nr 95/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-14 13:50

Uchwała Nr 94/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-14 13:48

Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-14 13:45

Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-14 13:43

Uchwała Nr 91/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na cele budowlane, zlokalizowaną w Laskach, gmina Izabelin  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-05 15:19

Uchwała Nr 90/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” z siedzibą w Łubcu oraz Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” z siedzibą w Łubcu 

 

Traci moc Uchwała Nr 26/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-05 15:13

Uchwała Nr 89/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO z tytułu nieterminowej wpłaty za fakturę Nr 45/03/2019 z dnia 04.03.2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Hołdak, Sprawdził: Kamila Nowak, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-31 12:20

Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-31 12:17

Uchwała Nr 87/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-31 12:15

Uchwała Nr 86/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-31 12:11

Uchwała Nr 85/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-31 12:07

Uchwała Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-23 12:09

Uchwała Nr 83/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-23 12:06

Uchwała Nr 82/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-23 12:04

Uchwała Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-23 12:02

Uchwała Nr 80/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-23 11:59

Uchwała Nr 79/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie dla obszaru którego granice wyznaczają: oś ul. Staszica, północna granica administracyjne miasta Błonie, oś  ul. Lesznowskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców – Część A2

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-05-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-21 15:46

Uchwała Nr 78/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2019-05-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-21 15:43

Uchwała Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w gminie Kampinos

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-10 15:41

Uchwała Nr 76/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-10 15:38

Uchwała Nr 75/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-04-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-05-08 15:38

Uchwała Nr 74/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-25 12:47

Uchwała Nr 73/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-25 12:46

Uchwała Nr 72/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-25 12:44

Uchwała Nr 71/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Kampinos” dotacji celowej w roku 2019 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-17 13:05

Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji celowej w roku 2019 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-17 13:02

Uchwała Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „BABICE” dotacji celowej w roku 2019 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-17 12:55

Uchwała Nr 68/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej  w Lesznie dotacji celowej w roku 2019 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-17 12:52

Uchwała Nr 67/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-17 12:50

Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-17 12:43

Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr V / 38 / 2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-17 12:26

Uchwała Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-05 15:41

Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-05 15:40

Uchwała Nr 62/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-05 15:38

Uchwała Nr 61/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-03-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-04 09:53

Uchwała Nr 60/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-04 09:01

Uchwała Nr 59/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-04 08:58

Uchwała Nr 58/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności wynikającej z niewywiązania się z warunków Umowy nr 22/2017/EW30/FP

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wińkowska, Sprawdził: Aleksandra Cheda
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-01 16:51

Uchwała Nr 57/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-01 16:32

Uchwała Nr 56/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-01 16:28

Uchwała Nr 55/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-22 15:14

Uchwała Nr 54/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr IV / 35 / 2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-22 15:13

Uchwała Nr 53/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarów Mazowiecki dla obrębu ewidencyjnego 0011 – część I

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-12 14:46

Uchwała Nr 52/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-12 14:44

Uchwała Nr 51/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-12 14:43

Uchwała Nr 50/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-12 14:40

Uchwała Nr 49/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-12 14:34

Uchwała Nr 48/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-04 11:25

Uchwała Nr 47/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:51

Uchwała Nr 46/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:50

Uchwała Nr 45/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:48

Uchwała Nr 44/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:46

Uchwała Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:45

Uchwała Nr 42/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:43

Uchwała Nr 41/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:41

Uchwała Nr 40/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:39

Uchwała Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:37

Uchwała Nr 38/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:35

Uchwała Nr 37/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej –Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:33

Uchwała Nr 36/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:32

Uchwała Nr 35/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:30

Uchwała Nr 34/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:28

Uchwała Nr 33/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-01 15:26

Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-03-04 15:19

Uchwała Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Niemyjska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-26 13:45

Uchwała Nr 30/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla seniorów w 2019 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-26 13:09

Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Babara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-26 13:03

Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-26 12:02

Uchwała Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-07 15:05

Uchwała Nr 26/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-04 16:35

Uchwała Nr 25/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. nr 450 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku       z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla seniorów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-30 14:21

Uchwała Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-30 14:19

Uchwała Nr 23/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr III / 30 / 2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-25 09:42

Uchwała Nr 22/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:19

Uchwała Nr 21/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:17

Uchwała Nr 20/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:15

Uchwała Nr 19/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:13

Uchwała Nr 18/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:12

Uchwała Nr 17/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:10

Uchwała Nr 16/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:09

Uchwała Nr 15/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:07

Uchwała Nr 14/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:06

Uchwała Nr 13/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:04

Uchwała Nr 12/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:03

Uchwała Nr 11/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:01

Uchwała Nr 10/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 13:00

Uchwała Nr 9/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej –Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym  uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 12:58

Uchwała Nr 8/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 12:57

Uchwała Nr 7/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 12:56

Uchwała Nr 6/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 12:53

Uchwała Nr 5/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 12:51

Uchwała Nr 4/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 12:49

Uchwała Nr 3/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 12:47

Uchwała Nr 2/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-24 12:44

Uchwała Nr 1/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr II / 19 / 2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-04 13:15

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony