BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1156/GM/2019 z dnia 26.11.2019 r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 26 listopada  2019 roku

GM.6821.8.2017.AZ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej kpa)

 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 25 listopada 2019 roku zastała wydana Decyzja Nr 1156/GM/2019 orzekająca o uchyleniu  pkt. II i III decyzji Urzędu Dzielnicowego Warszawa Wola Nr TV.631/718/78/KS z dnia 22 maja 1979r.

Ponadto z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 46).

Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
    data wytworzenia: 2019-11-26
  • opublikował: Agata Racinowska
    data publikacji: 2019-11-28 08:45
  • zmodyfikował: Agata Racinowska
    ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 08:45

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony