BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1156/GM/2019 z dnia 26.11.2019 r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 26 listopada  2019 roku

GM.6821.8.2017.AZ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej kpa)

 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 25 listopada 2019 roku zastała wydana Decyzja Nr 1156/GM/2019 orzekająca o uchyleniu  pkt. II i III decyzji Urzędu Dzielnicowego Warszawa Wola Nr TV.631/718/78/KS z dnia 22 maja 1979r.

Ponadto z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 46).

Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2019-11-26
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-11-28 08:45
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 08:45

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 172/GM/2019 z dnia 18.02.2019

Ożarów Mazowiecki, dnia 21 lutego 2019 roku

GM.683.6.321.2018.AR

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 2204 dalej ugn),

 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 18 lutego 2019 roku zastała wydana Decyzja Nr 172/GM/2019 orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 59/12 (wydzielona z działki nr 59/4), o pow. 0,0271 ha, z obrębu 0030 Zawady, gmina Kampinos, która zgodnie z  Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 468/2018 z dnia 17 września 2018 roku, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii powiatowej Nr 4131W i przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu, w którym powyższa decyzja stała się ostateczna.

 

Ponadto z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

 

            Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 172/GM/2019 z  18 lutego 2019 roku zobowiązał Powiat Warszawski Zachodni do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn.

            Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

            Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

            Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 172/GM/2019 z dnia 18.02.2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-02-21 13:54

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 173/GM/2019 z dnia 18.02.2019 r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 21 lutego 2019 roku

GM.683.6.322.2018.AR

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 2204 dalej ugn),

 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 18 lutego 2019 roku zastała wydana Decyzja Nr 173/GM/2019 orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 59/17 (wydzielona z działki nr 59/5), o pow. 0,0182 ha, z obrębu 0030 Zawady, gmina Kampinos, która zgodnie z  Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 468/2018 z dnia 17 września 2018 roku, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii powiatowej Nr 4131W i przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu, w którym powyższa decyzja stała się ostateczna.

 

Ponadto z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

 

            Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 173/GM/2019 z  18 lutego 2019 roku zobowiązał Powiat Warszawski Zachodni do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn.

            Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

            Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

            Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 173/GM/2019 z dnia 18.02.2019 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-02-21 13:54

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony