Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.321.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 2 stycznia 2019r.

GM.683.6.321.2018.AR

 

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej kategorii powiatowej –  nr 4131W w miejscowościach Zawady i Prusy, gmina Kampinos, oznaczoną jako działka nr 59/12 o  pow. 0,0271 ha, z obrębu Zawady, gmina Kampinos, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

            Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście Główne, I piętro), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie na podstawie art. 49 kpa

a/a. 

Do wiadomości:

- Powiat Warszawski Zachodni

drukuj (Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.321.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-01-08 09:58

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.322.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 2 stycznia 2019r.

GM.683.6.322.2018.AR

 

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej kategorii powiatowej –  nr 4131W w miejscowościach Zawady i Prusy, gmina Kampinos, oznaczoną jako działka nr 59/17 o  pow. 0,0182 ha, z obrębu Zawady, gmina Kampinos, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

            Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście Główne, I piętro), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie na podstawie art. 49 kpa

a/a. 

Do wiadomości:

- Powiat Warszawski Zachodni

drukuj (Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.322.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-01-08 09:58

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.167.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 8 stycznia 2019r.

GM.683.6.167.2018.AR

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej – ul. Jakubowicza w Lipkowie, oznaczoną jako działka nr 45/1 o pow. 0,0022 ha, z obrębu 0017 Lipków, gmina Stare Babice, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

            Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście Główne, I piętro), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.167.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-01-14 09:29
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-14 09:29

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00