Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy GM.683.6.118.2018.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 28 sierpnia 2019 roku

GM.683.6.118.2018.KSM

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki nr 62 o pow. 1,31 ha z obrębu 0010-Dębówka, nr 158 o pow. 1,3430 ha, 333 o pow. 0,3702 ha z obrębu 0004-Bieniewice, nr 170 o pow. 1,75 ha z obrębu 0007-Błonie-Wieś, gmina Błonie oraz nr 28/1 o pow. 0,9756 ha, 71 o pow. 0,0015 ha z obrębu 0024 miasta Błonie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 022 733 73 47.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-08-28 12:57

Zawiadomienie o oględzinach w sprawie GM.683.6.142.2018.AR

 

Ożarów Mazowiecki, dnia 12 lutego 2019 roku

GM.683.6.142.2018.AR

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Na podstawie art. 75 § 1, art. 79, art. 85 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. dalej k.p.a.) niniejszym zawiadamiam, że w związku z prowadzonym przez Starostę Warszawskiego Zachodniego postępowaniem dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową przeznaczoną pod drogę publiczną – ul. Długą, oznaczoną jako działka nr 582/2 (powstała z podziału działki nr 582) o pow. 0,0032 ha, z obrębu 0022 miasto, gmina Łomianki, dnia 7 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 14:00 odbędą się oględziny powyższej nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną.

           

Przysługuje Państwu prawo uczestnictwa w wyżej wymienionych oględzinach
jako stronie postępowania.

 

            Spotkanie zainteresowanych stron nastąpi na działce nr 582/2  przy ulicy Długiej. 

 

   

 

Otrzymują:

1.        Strony postępowania  (lista osób w aktach sprawy).

2.        Rzeczoznawca Majątkowy Pani Katarzyna Kwiatek

3.        Gmina Łomianki – jako strona postępowania oraz w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach na okres 14 dni 

4.        a/a

Niniejsze zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na podstawie art. 49 § 1 k.p.a.

drukuj (Zawiadomienie o oględzinach w sprawie GM.683.6.142.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-02-14 09:55

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy GM.683.3.225.2017.MKi/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 22 stycznia 2019 roku

GM.683.3.225.2017.MKi/AR

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji Nr 208/P/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 437/2017 z dnia 15 września 2017 roku (znak AB.673.27.2017.ISZ) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Niepokalanowskiej,

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za projektowaną działkę nr 114/13 (część działki nr 114/9) o  pow. 0,0009 ha, z obrębu Kampinos A, gmina Kampinos, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 dalej kpa) oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy,  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście A), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

drukuj (Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy GM.683.3.225.2017.MKi/AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-01-25 10:09
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-25 10:10

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy GM.683.3.214.2017.MKi/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 22 stycznia 2019 roku

GM.683.3.214.2017.MKi/AR

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji Nr 208/P/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 437/2017 z dnia 15 września 2017 roku (znak AB.673.27.2017.ISZ) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Niepokalanowskiej,

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za projektowaną działkę nr 70/20 (część działki nr 70/14) o  pow. 0,0023 ha, z obrębu Kampinos, gmina Kampinos, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy,  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście A), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy GM.683.3.214.2017.MKi/AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-01-25 10:09
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-25 10:10

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.321.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 2 stycznia 2019r.

GM.683.6.321.2018.AR

 

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej kategorii powiatowej –  nr 4131W w miejscowościach Zawady i Prusy, gmina Kampinos, oznaczoną jako działka nr 59/12 o  pow. 0,0271 ha, z obrębu Zawady, gmina Kampinos, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

            Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście Główne, I piętro), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie na podstawie art. 49 kpa

a/a. 

Do wiadomości:

- Powiat Warszawski Zachodni

drukuj (Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.321.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-01-08 09:58

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.322.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 2 stycznia 2019r.

GM.683.6.322.2018.AR

 

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej kategorii powiatowej –  nr 4131W w miejscowościach Zawady i Prusy, gmina Kampinos, oznaczoną jako działka nr 59/17 o  pow. 0,0182 ha, z obrębu Zawady, gmina Kampinos, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

            Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście Główne, I piętro), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie na podstawie art. 49 kpa

a/a. 

Do wiadomości:

- Powiat Warszawski Zachodni

drukuj (Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.322.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-01-08 09:58

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.167.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 8 stycznia 2019r.

GM.683.6.167.2018.AR

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej – ul. Jakubowicza w Lipkowie, oznaczoną jako działka nr 45/1 o pow. 0,0022 ha, z obrębu 0017 Lipków, gmina Stare Babice, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

            Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście Główne, I piętro), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.167.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-01-14 09:29
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-14 09:29

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00