Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na dz. nr ew. 149/20, obreb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w ul. Miodowej na dz. nr ew. 149/20, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2453/2019

 

Lista sprawa nr 9/z/2019

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-18 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na dz, nr ew. 612/4, 615/5, obręb 0001, gm. Łomianki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w ul. Pancerz na dz. nr ew. 612/4, 615/5, obręb 0001, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2451/2019

 

Lista sprawa nr 8/z/2019

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-18 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 13/9 w obrębie 0032 Wyględy, gmina Leszno. Inwestor: Piotr i Andżelika Drzewscy.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  16 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Piotra i Andżeliki Drzewskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 13/9 w obrębie 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2301/2019

 

Lista sprawa nr 7/z/2019

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-01-17 09:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem szczelnym na ścieki sanitarne, dz. nr ew. 25/38, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos. Inwestor: Monika i Patryk Bociarscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  16 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki i Patryka Bociarskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem szczelnym na ścieki sanitarne o poj. 10 m3 na dz. nr ew. 25/38, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2218/2019

 

Lista sprawa nr 6/z/2019

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-16 14:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z garażami i szambami na dz. nr ew. 508, obreb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: Witold Pacholak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  14 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Witolda Pacholaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z garażami i szambami wg projektu gotowego WILLA JULIA 3, na dz. nr ew. 508, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1796/2019

 

Lista sprawa nr 5/z/2019

 

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-15 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej na dz. nr ew. 11/13, 10/9, 15, 28/8, 28/11, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Makowej na dz. nr ew. 11/13, 10/9, 15, 28/8, 28/11, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1667/2019

 

Lista sprawa nr 4/z/2019

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-14 10:48

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej, na dz. nr ew. 144/8, 144/10, 144/19, obręb Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej na  dz. nr ew. 144/8, 144/10, 144/19, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1664/2019

 

Lista sprawa nr 3/z/2019

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-14 10:44

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 223/7, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Agnieszka i Lubos Lerek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Lubos Lerek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 222/7, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1490/2019

 

Lista sprawa nr 2/z/2019

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-11 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 214, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor : Sylwia i Tomasz Przesmyccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  7 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Sylwii i Tomasza Przesmyckich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 214, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/857/2019

 

Lista sprawa nr 1/z/2019

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-08 08:56

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00