BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dla budowy dwóch budynków magazynowych (A i B), każdy z częścią biurową i zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bronisze dz. nr ew. 71; 1/9 - obr. 0001 Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: 7R PARK WARSAW WEST Sp. z o.o. ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: 7R PARK WARSAW WEST Sp. z o.o. ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla budowy dwóch budynków magazynowych (A i B), każdy z częścią biurową i zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną  w m. Bronisze  dz. nr ew. 71; 1/9 - obr. 0001 Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59533/2019

 

Lista sprawa nr 342/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni postanowieniem z dnia 13.01.2020r zaświadcza o milczącym załatwieniu sprawy znak : AB.6743.972.2019.GM.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-31 10:22
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-14 11:58

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Kościelna Droga dz. nr ew. 427/1, 273/5, 273/3 w obrębie 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Kościelna Droga  dz. nr ew. 427/1, 273/5, 273/3  w obrębie 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59347/2019

Lista sprawa nr 341/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o milczącym załatwieniu sprawy znak AB.6743.971.2019.GM w dniu 07.01.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-24 08:59
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 12:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (do 0,5 MPa) w m. Blizne Jasińskiego dz. 80/5, 213/9, 213/7, 215/12, 216/5, 218/5, 219/4, 221/5, 222/5, 223/9 obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (do 0,5 MPa) w m. Blizne Jasińskiego dz. 80/5, 213/9, 213/7, 215/12, 216/5, 218/5, 219/4, 221/5, 222/5, 223/9  obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/58872/2019

 

Lista sprawa nr 340/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-23 10:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kopytów, dz. nr ew. 36/1, 39, 51/1 obręb Kopytów, gmina Błonie. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. ul. Towarowa 5, 05-870  Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kopytów, dz. nr ew. 36/1, 39, 51/1 obręb Kopytów, gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/58838/2019

 

Lista sprawa nr 339/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-23 09:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-30 14:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE w m. Blizne Łaszczyńskiego dz. 279/15, 278/53, 278/51 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: FALMEC POLSKA sp. z o.o. ul. Rajdowa 3A, 05-850 Konotopa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: FALMEC POLSKA sp. z o.o. ul. Rajdowa 3A, 05-850 Konotopa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia  Ø63 PE  w m. Blizne Łaszczyńskiego dz. 279/15, 278/53, 278/51  obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/58360/2019

 

Lista sprawa nr 338/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni postanowieniem z dnia 09.01.2020r. zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-19 11:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 12:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7PE 100 SDR 11 oraz Ø63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Podgrodzie, dz. nr ew. 151, 180, 308/6, 308/5, 308/4, 308/3 obr. 0009 Macierzysz. 4/50, obr. 0028 ośr. dośw. Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: CORTINA S.C. BEATA MIROS, KAROL MIROS, 05-850 Jawczyce ul. Poznańska 94

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: CORTINA S.C. BEATA MIROS, KAROL MIROS, 05-850 Jawczyce ul. Poznańska 94 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø40/3,7PE 100 SDR 11 oraz Ø63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Podgrodzie, dz. nr ew. 151, 180, 308/6, 308/5, 308/4, 308/3 obr. 0009 Macierzysz. 4/50, obr. 0028 ośr. dośw. Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57746/2019

 

Lista sprawa nr 337/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.01.2020r wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-17 09:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-30 13:06

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV wraz z przyłączami w m. Stare Babice, droga wewnętrzna dz. nr ew. 166/10 i 165/12 od ul. Sienkiewicza i dz. nr ew. 285/1 ul. Sienkiewicza oraz dz. nr ew. 294/1, obr. Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV wraz z przyłączami w m. Stare Babice, droga wewnętrzna dz. nr ew. 166/10 i 165/12 od ul. Sienkiewicza i dz. nr ew. 285/1 ul. Sienkiewicza oraz dz. nr ew. 294/1, obr. Stare Babice gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57691/2019


Lista sprawa nr 336/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-17 10:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-30 15:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 212/13, w obrębie 0004 Bieniewice, gmina Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej  Ø40 o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 212/13, w obrębie 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/57566/2019

 

Lista sprawa nr 335/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni postanowieniem z dnia 09.01.2020r. zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-16 10:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 11:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 25/4, w obrębie 0010 Dębówka, gmina Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej  Ø63 o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 25/4, w obrębie 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57564/2019

 

Lista sprawa nr 334/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni postanowieniem z dnia 09.01.2020r. zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-16 10:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 11:59

Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego budowy zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 102/8, 102/100, 102/99, 102/5, 102/94, 102/10, 102/96, 102/98, 102/97 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego budowy zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 102/8, 102/100, 102/99, 102/5, 102/94, 102/10, 102/96, 102/98, 102/97 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-12-13 12:30
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø63 PE ś.ć. w m. Mościska, dz. nr ew. 163/3, 162/3, 161/2, 160/2 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø63 PE ś.ć. w m. Mościska, dz. nr ew. 163/3, 162/3, 161/2, 160/2 obr.0020 Mościska gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57412/2019

 

Lista sprawa nr 333/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwy w terminie ustawowym . Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.01.2020r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-13 12:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 12:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 91/1, 54/4, 54/5 obr. 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 91/1, 54/4, 54/5 obr. 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57396/2019

 

Lista sprawa nr 332/z/2019

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.01.2020r

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-13 11:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 12:31

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci kanalizacji deszczowej z lokalizacją separatora substancji ropopochodnych na terenie budowy budynków handlowo-usługowych z wydzieloną strefą ogrodu zewnętrznego, budynku gastronomicznego z linią drive wraz z komunikacją wewnętrzną, infrastrukturą towarzyszącą oraz pylonami reklamowymi dz. nr ew.: 83/18, 83/19, 83/20, 83/21, 83/22, 84/3, 84/4 obr. Nowe Babice gm. Stare Babice. Inwestor: BOREAS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Partyzantów 8/53, 80-254 Gdańsk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  12.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: BOREAS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Partyzantów 8/53, 80-254 Gdańsk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej z lokalizacją separatora substancji ropopochodnych na terenie budowy budynków handlowo-usługowych z wydzieloną strefą ogrodu zewnętrznego, budynku gastronomicznego z linią drive wraz z komunikacją wewnętrzną, infrastrukturą towarzyszącą oraz pylonami reklamowymi dz. nr ew.: 83/18, 83/19, 83/20, 83/21, 83/22, 84/3, 84/4 obr. Nowe Babice gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57366/2019

 

Lista sprawa nr 331/z/2019

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.02.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-13 11:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-03 16:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego Al. Dębów w m. Stare Babice dz. nr ew. 624/1, 633/12, 603/2, 633/11, 633/9, 633/10, 633/17, 592 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego Al. Dębów w m. Stare Babice dz. nr ew. 624/1, 633/12, 603/2, 633/11, 633/9, 633/10, 633/17, 592 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57217/2019


Lista sprawa nr 330/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.12.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-12 12:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-27 14:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 373/2 obr. 0022 Łomianki miasto, gm. Łomianki. Inwestor: Joanna i Michał Andrzejewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Joanny i Michała Andrzejewskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 373/2 obr. 0022 Łomianki miasto, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57212/2019

Lista sprawa nr 329/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-12 11:59
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 15:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w m. Prusy dz. nr ew, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 46, 19, 20/1, 20/6, 20/7, obr. 0021 Prusy gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w m. Prusy dz. nr ew, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 46, 19, 20/1, 20/6, 20/7, obr. 0021 Prusy gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56992/2019
Lista sprawa nr 328/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni postanowieniem z dnia 08.01.2020r. zaświadcza, że brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-12 11:19
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-09 12:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej do budynku mieszkalnego o max. ciśnieniu roboczym MOP = do 0,5 MPa m. Stare Babice, dz. nr ew. 549, dz. nr ew. 853/1 dz. nr ew. 853/1 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej dystrybucyjnej do budynku mieszkalnego o max. ciśnieniu roboczym MOP = do 0,5 MPa  m. Stare Babice, dz. nr ew. 549, dz. nr ew. 853/1, dz. nr ew. 853/1  obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice.  

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/56729/2019

 

Lista sprawa nr 327/z/2019

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniosł sprzeciwu w terminie ustawowy do powyższego zgłoszenia. Termin wniesienia sprzeciwu uplynął 12.02.2020r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-12 11:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-17 16:48

Zgłoszenie z projektem rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz altany śmietnikowej na dz. nr ew. 170/3 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Sylwia Obiedzińska-Stanaszek, Dariusz Stanaszek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Sylwii Obiedzińska-Stanaszek, Dariusza Stanaszek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz altany śmietnikowej na dz. nr ew. 170/3 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56691/2019

Lista sprawa nr 326/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.01.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-21 11:50
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 14:44

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.c. Ø40 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa m. Błonie, dz. nr ew. 42/12 obr. 0004 Błonie gm. Błonie. Inwestor: Maria Napiórkowska-Christow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marii Napiórkowskiej-Christow w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś.c. Ø40 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa m. Błonie, dz. nr ew. 42/12 obr. 0004 Błonie gm. Błonie.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/56380/2019

 

Lista sprawa nr 325/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.01.2020r. wniósł sprzeciw do powyższego zgłoszenia Decyzją Nr 31/s/2020, znak AB.6743.918.2019.MN.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-10 09:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 12:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/38, 18/28 obr. 09 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Arche Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  06.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Arche Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych  dz. nr ew.: 18/38, 18/28, obr.  09 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56337/2019

 

Lista sprawa nr 324/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18 grudnia 2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-09 11:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 11:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/38, 18/24, 18/34, 8/3 obr. 09 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Arche Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  06.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Arche Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych  dz. nr ew.: 18/38, 18/24, 18/34, 8/3 obr.  09 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56333/2019

Lista sprawa nr 323/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18 grudnia 2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-09 10:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 11:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych m. Bieniewice, dz. nr ew. 305/11, 305/16, 305/28 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  05.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø40 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych m. Bieniewice, dz. nr ew. 305/11, 305/16, 305/28 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie.

 

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/56126/2019

 

Lista sprawa nr 322/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.12.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-06 15:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-27 14:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.ć. PE DN 40 mm wraz z przyłączami ś.ć. PE DN 25mm w m. Lipków, dz. nr ew. 174/10, 174/6 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  05.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. PE DN 40 mm wraz z przyłączami ś.ć. PE DN 25mm w m. Lipków, dz. nr ew. 174/10, 174/6  obr. 0017 Lipków,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56065/2019

 

Lista sprawa nr 321/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  W dniu 24 12.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-06 15:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-27 14:00

Zgłoszenie z projektem nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 26/5 obr. 0029 Zielonki Parcela, gm. Stare Babice. Inwestor: Agnieszka Dąbrowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Agnieszki Dąbrowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 26/5 obr. 0029 Zielonki Parcela, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55632/2019

 

Lista sprawa nr 320/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.01.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-04 10:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-30 14:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Dworkowej dz. nr ew.: 451/13, 1100, 1101, 1102, 1069/17, 517/19 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  02.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Dworkowej dz. nr ew.: 451/13, 1100, 1101, 1102, 1069/17, 517/19 obr.  0001 Stare Babice gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55393/2019

Lista sprawa nr 319/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.12.2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-03 12:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 12:29

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE ś.ć. w m. Izabelin C, dz. drogowe nr ew. 593/4, 572/2, 571/2 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø 63 PE ś.ć. w m. Izabelin C, dz. drogowe nr ew. 593/4, 572/2, 571/2 obr. 0001 Izabelin,  gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55278/2019

 

Lista sprawa nr 318/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : w dniu 19.12.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o niewniesienu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-03 11:42
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-23 14:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63 PE średniego ciśnienia dz. nr ew. 427/1, 262/3, 262/2 obr. 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki. Inwestor: Katarzyna Oszczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Oszczyk  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63 PE średniego ciśnienia dz. nr ew. 427/1, 262/3, 262/2 obr. 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55247/2019

 

Lista sprawa nr 317/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : w dniu 19.12.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o niewniesienu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-03 11:02
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-23 14:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 242, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10 obr. 0022 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Krzysztof Kaliński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.12.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Kalińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 242, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10 obr. 0022 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55218/2019

 

Lista sprawa nr 316/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19 grudnia 2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-03 10:43
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø90 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia hali magazynowo-usługowo-biurowej w m. Jawczyce, dz. nr ew. 60/22 obr. 0005 Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø90 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia hali magazynowo-usługowo-biurowej m. Jawczyce, dz. nr ew. 60/22 obr. 0005 Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki.

  

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/55026/2019

 

Lista sprawa nr 315/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY :Informuje że Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu do powyższego zgłoszenia w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.12.2019r.,

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-02 09:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-23 14:21

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185 obr. Borzęcin Mały, gm. Leszno. Inwestor: Leszek Szczęch

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Leszka Szczęch w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185 obr. Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54994/2019

Lista sprawa nr 314/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu do powyższego zgłoszenia w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 21.01.2020r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-12-02 09:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-22 13:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. A. Mickiewicza w m. Blizne Jasińskiego dz. nr ew. 31/2, 31/25, 44/6, 44/5 obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. A. Mickiewicza w m. Blizne Jasińskiego dz. nr ew. 31/2, 31/25, 44/6, 44/5 obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54820/2019


Lista sprawa nr 313/z/2019

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.01.2020 Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 12/s/2020 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-29 13:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-13 15:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. Wólczyńskiej w m. Mariew dz. nr ew. 219, 290/2 obr. 0019 Mariew, gm. Stare Babice na dz. nr ew.153 obr. 0031 Wólka gm. Leszno. Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. Wólczyńskiej w m. Mariew dz. nr ew. 219, 290/2 obr. 0019 Mariew, gm. Stare Babice na dz. nr ew.153 obr. 0031 Wólka gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54815/2019


Lista sprawa nr 312/z/2019

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.01.2020 Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 13/s/2020 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-29 13:33
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-13 15:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew. 266 obr. 0005 oraz dz. 1, 2, 69/6, obr. 0006 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø40 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew. 266 obr. 0005 oraz dz. 1, 2, 69/6, obr. 0006 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/54783/2019

Lista sprawa nr 311/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni postanowieniem z dnia 09.01.2020r. zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-29 12:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 12:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego m. Bramki gm. Błonie, dz. nr ew. 120/24, 119, 118/35, 118/28 obr. 0008 Bramki gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø40 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego m. Bramki gm. Błonie, dz. nr ew. 120/24, 119, 118/35, 118/28 obr. 0008 Bramki gm. Błonie.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/54778/2019

 

Lista sprawa nr 310z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni postanowieniem z dnia 08.01.2020r zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-29 12:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 14:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 318/31 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 318/31 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54623/2019

 

Lista sprawa nr 309/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.12.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-29 12:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 11:00

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej w celu zasilania obiektów: budynek usługowy, ul. Gościnna dz. nr ew. 296/13, 296/14 296/15 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego oraz budynek biurowy ul. Gościnna, dz. 296/8, 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej w celu zasilania obiektów: budynek usługowy, ul. Gościnna dz. nr ew. 296/13, 296/14 296/15 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego oraz budynek biurowy ul. Gościnna,  dz. 296/8, 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54546/2019


Lista sprawa nr 308/z/2019

  ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.12.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-28 14:14
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-27 11:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV i słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 19/3 w miejscowości Duchnice, ul. Brzegowa gm. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 19/1, 19/3, obr. 0003 Duchnice, ul. Brzegowa, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 27.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV i słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 19/3 w miejscowości Duchnice, ul. Brzegowa gm. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 19/1, 19/3, obr.  0003 Duchnice, ul. Brzegowa, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54478/2019


Lista sprawa nr 307/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : w dniu 20.12.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o niewniesienu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-29 10:34
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-23 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 8/117 i dz. nr ew. 8/118, obr. 0030 Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ASPEN PARK sp. z o.o., 00-375 Warszawa ul. Smolna 38 m. 3A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ASPEN PARK sp. z o.o., 00-375 Warszawa ul. Smolna 38 m. 3A, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 8/117 i dz. nr ew. 8/118, obr. 0030 Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54472/2019

 

Lista sprawa nr 306/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.12.2019r. 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-29 10:18
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 11:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 8/118, obr. 0030 Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ASPEN PARK sp. z o.o., 00-375 Warszawa ul. Smolna 38 m. 3A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ASPEN PARK sp. z o.o., 00-375 Warszawa ul. Smolna 38 m. 3A, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 8/118, obr. 0030 Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54463/2019

 

Lista sprawa nr 305/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.12.2019r. 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-29 09:43
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 11:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Błonie przy ul. Faszczyckiej dz. nr ew. 1, 9/22, 9/23, 9/25 - obr. Błonie Miasto i dz. nr ew. 157/3 obr. Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Waldemar Tomaszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Waldemara Tomaszewskiego  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Błonie przy ul. Faszczyckiej  dz. nr ew. 1, 9/22, 9/23, 9/25 - obr. Błonie Miastoi dz. nr ew. 157/3- obr. Stare Faszczyce, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54457/2019

 

Lista sprawa nr 304/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.12.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-28 14:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-27 11:19

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 282/5 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Monika i Rafał Kędzierscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki i Rafała Kędzierskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 282/5 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54270/2019

 

Lista sprawa nr 303/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.01.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-27 10:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 14:47

Zawiadomienie z dnia 22 listopada 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek T-MOBILE Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 224/2, obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Maz.

drukuj (Zawiadomienie z dnia 22 listopada 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek T-MOBILE Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 224/2, obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Maz.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-11-26 11:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63 PE średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych w m. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 15/6, 15/2, 30/3 obr. 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63 PE średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych w m. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 15/6, 15/2, 30/3 obr. 0004, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53908/2019

Lista sprawa nr 302/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 3.12.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-25 16:04
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-04 10:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Kwiatów Polskich (91/12, 90/21) w Borzęcinie Małym, obręb 0005 Borzęcin Mały, gmina Stare Babice. Inwestor: Marta Kłos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marty Kłos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Kwiatów Polskich (91/12, 90/21) w Borzęcinie Małym, obręb 0005 Borzęcin Mały, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53594/2019

Lista sprawa nr 301/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.12.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-22 10:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-16 14:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 90/22, obręb 0005 Borzęcin Mały, gmina Stare Babice. Inwestor: Marta i Łukasz Kłos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marty i Łukasza Kłos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 90/22, obręb 0005 Borzęcin Mały, gmina Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53588/2019

Lista sprawa nr 300/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-22 10:01
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 16:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV w m. Wiktorów, dz. nr ew. 105/6, 105/18, 105/21, 105/25, 105/8 obr. Wiktorów gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, RE – Pruszków ul. Waryńskiego 4/6

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, RE – Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV w m. Wiktorów, dz. nr ew. 105/6, 105/18, 105/21, 105/25, 105/8 obr. Wiktorów gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53563/2019
Lista sprawa nr 299/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.12.2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-22 09:27
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 12:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Wygodnej, dz. nr ew. 175/7, w obrębie 0003 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przy ul. Wygodnej, dz. nr ew. 175/7, w obrębie 0003 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53534/2019

Lista sprawa nr 298/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.12.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-22 09:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-13 10:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia Dn 63x5,8 PE, przyłącza gazu Dn 25x3,0 PE wg. odrębnej procedury w m. Klaudyn, dz. nr ew. 804/3-804/32 bez dz. 804/4 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: VIRGINIA PARK SP. z o.o. Sp. K ul. Słoneczna 8, 00-790 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: VIRGINIA PARK SP. z o.o. Sp. K ul. Słoneczna 8, 00-790 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia Dn 63x5,8 PE, przyłącza gazu Dn 25x3,0 PE wg. odrębnej procedury  w m. Klaudyn, dz. nr ew. 804/3-804/32 bez dz. 804/4 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.  

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53333/2019

 

Lista sprawa nr 297/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 02.11.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-21 12:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-02 13:31

Zgłoszenie z projektem budowy wodociągu i kanału sanitarnego w m. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 15/6, 15/2, 30/3 obr. 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągu i kanału sanitarnego w m. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 15/6, 15/2, 30/3 obr. 0004, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53235/2019

Lista sprawa nr 296/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 3.12.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłozenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-21 12:23
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-04 10:19

Zawiadomienie z dnia 19.11.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Kampinoskiego Parku Narodowego postępowania administracyjnego w sprawie budowy masztu łączności radiowej w miescowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego na dz. nr ew. 123, obręb 0007, gmina Kampinos.

drukuj (Zawiadomienie z dnia 19.11.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Kampinoskiego Parku Narodowego postępowania administracyjnego w sprawie budowy masztu łączności radiowej w miescowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego na dz. nr ew. 123, obręb 0007, gmina Kampinos.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-11-20 14:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-20 14:17

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 899/4, 900/2, 901/2, obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 899/4, 900/2, 901/2, obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53110/2019

Lista sprawa nr 295/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : W dniu 30.12.2019 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o niwniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-20 09:23
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-31 10:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz 56 przyłączy wodociągowych w dz. nr ew. 88, 89, 276, 277 ul. Brzegowa obr. Kiełpin gm. Łomianki. Inwestor: Maciej Grochulski i Dompol L. Więckowski B. Raszewski Sp. j. ul. Dolna 4, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Macieja Grochulskiego i Dompol L. Więckowski B. Raszewski Sp. j. ul. Dolna 4, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz 56 przyłączy wodociągowych w dz. nr ew. 88, 89, 276, 277 ul. Brzegowa obr. Kiełpin gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52819/2019

Lista sprawa nr 294/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.12.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-20 09:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 08:52

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Warszawskiej 118 w Łomiankach, dz. nr ew. 285/3, 286, 308, obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Warszawskiej 118 w Łomiankach, dz. nr ew. 285/3, 286, 308, obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52630/2019


Lista sprawa nr 293/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :w dniu 28.11.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-20 08:33
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 14:29

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 134 i 135 obr. 0003 Białuty, gm. Błonie. Inwestor: Justyna Płowik-Buda

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Justyny Płowik-Buda w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 134 i 135 obr. 0003 Białuty, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52401/2019

 

Lista sprawa nr 292/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 21.01.2020r Starosta Warszwski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-18 12:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-22 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 275/35, obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 275/35, obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52391/2019

 

Lista sprawa nr 291/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.12.2019r. 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-18 12:31
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-09 16:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa do zasilenia budynku mieszkalnego dz. nr ew. 121/17, 120/15, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa do zasilenia budynku mieszkalnego dz. nr ew. 121/17, 120/15, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52383/2019

Lista sprawa nr 290/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.12.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-18 12:20
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-09 16:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilania budynku jednorodzinnego dz. nr ew. nr 1/2, 1/8 ul. Legionów obr. 0028 Błonie gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilania budynku jednorodzinnego dz. nr ew. nr 1/2, 1/8 ul. Legionów obr. 0028 Błonie gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52327/2019

Lista sprawa nr 289/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-15 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 178/29, obręb 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Joanna i Tomasz Stańczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Państwa Joanny i Tomasza Stańczyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 178/29, w obrębie 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52133/2019

 

Lista sprawa nr 288/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16 grudnia 2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-14 13:48
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 12:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63 PE średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego w dz. nr ew. 9/23, 9/25 ul. Faszczycka obr. 0031 Błonie gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63 PE średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego w dz. nr ew. 9/23, 9/25 ul. Faszczycka obr. 0031 Błonie gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52085/2019

 

Lista sprawa nr 287/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 04.12.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-14 12:48
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-05 15:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN-0,4kV w m. Latchorzew, dz. nr ew. 126/1, obr. 0016 Latchorzew gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN-0,4kV w m. Latchorzew, dz. nr ew. 126/1, obr. 0016 Latchorzew gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51800/2019


Lista sprawa nr 286/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.12.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-13 09:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-04 08:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN w m. Koczargi Nowe, ul. Różana dz. nr ew. 174, 149/12, obr. 0012 Koczargi Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN w m. Koczargi Nowe, ul. Różana dz. nr ew. 174, 149/12, obr. 0012 Koczargi Nowe gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51793/2019


Lista sprawa nr 285/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 03.12.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-13 09:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-04 08:31

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci nN <kV tj. budowa stanowisk słupowych nN 0,4 kV, budowa napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym , budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4 kV oraz demontaż stanowisk słupowych nN 0,4 kV, demontaż przyłącza kablowego nN 0,4 kV i demontaż przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV na dz. 157/4, 157/5, 157/6, 158, 159/5, 159/7, 160/30, 1660/32, 160/34, 160/41 , 149/5, 160/49, 160/29, 160/31, 160/33, 160/35, 160/40, 161/1 w miejscowości Stare Faszczyce ul. Faszczycka obr. 0012 Stare Faszczyce, dz. 1 i 64/1 w m. Błonie obr. 0031 Błonie oraz dz. nr 207 i 3/2 w m. Radonice obr. 0027 Radonice gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j) w dniu 07.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci nN <kV tj. budowa stanowisk słupowych nN 0,4 kV, budowa napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym , budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4 kV oraz demontaż stanowisk słupowych nN 0,4 kV, demontaż przyłącza kablowego nN 0,4 kV i demontaż przyłącza napowietrznego  nN 0,4 kV na dz. 157/4, 157/5, 157/6, 158, 159/5, 159/7, 160/30, 1660/32, 160/34, 160/41 , 149/5, 160/49, 160/29, 160/31, 160/33, 160/35, 160/40, 161/1  w miejscowości Stare Faszczyce ul. Faszczycka obr. 0012 Stare Faszczyce, dz. 1 i 64/1 w m. Błonie obr. 0031 Błonie oraz dz. nr 207 i 3/2 w m. Radonice obr. 0027 Radonice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51287/2019

Lista sprawa nr 284z/2019

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.12.2019r. Inwestor złożył pismo z prośbą o wycofanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-08 10:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-27 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 55/7 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 55/7 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51056/2019

 

Lista sprawa nr 283/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.12.2019r Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw do powyższego zgłoszenia decyzją nr 558/s/2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-08 09:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej m. Rochaliki dz. nr ew. 26/3 obr. Rochaliki, gm. Błonie. Inwestor: Grażyna Wagner

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Grażyny Wagner w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej m. Rochaliki dz. nr ew. 26/3 obr. Rochaliki, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50476/2019

 

Lista sprawa nr 282/z/2019

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.11.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-05 15:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 12:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Święcice dz. nr ew. 174/6 obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Maciej Kiebler

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.11.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Macieja Kieblera w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Święcice dz. nr ew. 174/6 obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50401/2019

 

Lista sprawa nr 281/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :w dniu 21.11.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do  powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-11-05 16:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-21 13:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 547/3, 547/26 obr. 0004 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: TG PLUS Sp. z o.o. 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  31.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:TG PLUS Sp. z o.o. 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 547/3, 547/26 obr. 0004 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50021/2019

 

Lista sprawa nr 280/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  20.11.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-31 08:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 13:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Babice ul. Krótka dz. nr ew. 1080/1-1080/5, obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: AMARONE Development Sp. z o.o. Bemowo Sp. kom. ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: WILLA BABICE Sp. z o.o. Sp. K. zsiedzibą: ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Babice ul. Krótka dz. nr ew. 1080/1-1080/5, obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49556/2019

 

Lista sprawa nr 279/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.12.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-29 10:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-10 13:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Macierzysz ul. Podgrodzie dz. nr ew. 4/50, obr. 0028 Macierzysz dz. 308/6, 308/5, 308/4, 308/3 obr. 0009, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: CORTINA S.C. Beata Miros, Karol Miros

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: CORTINA S.C. Beata Miros, Karol Miros  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Macierzysz ul. Podgrodzie dz. nr ew. 4/50, obr. 0028 Macierzysz dz. 308/6, 308/5, 308/4, 308/3 obr. 0009, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49532/2019

 

Lista sprawa nr 278/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  w dniu 02.12.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-29 09:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-02 16:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Klaudyn ul. Ciećwierza dz. nr ew. 387/5, 387/6, 516 obr. 0011 gm. Stare Babice. Inwestor: Paweł i Klaudia Lewandowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Pawła i Klaudii Lewandowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Klaudyn ul. Ciećwierza dz. nr ew. 387/5, 387/6, 516 obr. 0011 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49454/2019

 

Lista sprawa nr 277/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.11.2019r. wydał zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-28 13:46
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-18 16:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63 Ø 110 PE średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych w dz. nr ew. 277, 276, 89, 88 ul. Brzegowa dz. 97, 71 obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki. Inwestor: DOMPOL L. Więckowski, B. Raszewski ul. Dolna 4, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: DOMPOL L. Więckowski, B. Raszewski ul. Dolna 4, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63 Ø 110 PE średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych w dz. nr ew. 277, 276, 89, 88 ul. Brzegowa dz. 97, 71 obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49177/2019

 

Lista sprawa nr 276/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 13.12.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-25 09:59
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-16 14:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN w pasie drogi powiatowej nr 4121W w m. Wierzbin i Topolin, ul. Poprzeczna dz. nr ew. 43/32, 43/34, 43/36, 43/38, 43/12, obr. 0026 Wierzbin, 1/10, 1/12, 1/6, 1/14, obr. 0024 Topolin gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN w pasie drogi powiatowej nr 4121W w m. Wierzbin i Topolin, ul. Poprzeczna dz. nr ew. 43/32, 43/34, 43/36, 43/38, 43/12, obr. 0026 Wierzbin, 1/10, 1/12, 1/6, 1/14, obr. 0024 Topolin gm. Stare Babice. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48943/2019


Lista sprawa nr 275/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY :Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustwowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 13.11.2019r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-24 09:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-14 10:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w dz. nr ew. 76/7 obr. 0024 Topolin gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE w dz. nr ew. 76/7 obr. 0024 Topolin gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48774/2019

 

Lista sprawa nr 274/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.11.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-23 09:46
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 08:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w dz. nr ew. 43/3, 64 obr. 0013 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE w dz. nr ew. 43/3, 64 obr. 0013 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48781/2019

 

Lista sprawa nr 273/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY :Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.11.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-23 09:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 09:14

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 434, obr. Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Krzysztof Ostrzyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Ostrzyka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 434, obr. Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48708/2019

 

Lista sprawa nr 272/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.11.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-23 09:38
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-14 09:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Wiktorów ul. Jesionowa dz. nr ew. 59/4 obr. 0028, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Wiktorów ul. Jesionowa dz. nr ew. 59/4 obr. 0028, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48695/2019

 

Lista sprawa nr 271/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY :  w dniu 30.10.2019r. starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-23 08:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-30 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 222/5, 223/10 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Lidia Chmaj, Marcin Chmaj

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.10.2019r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Lidii Chmaj, Marcina Chmaj w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 222/5, 223/10 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48352/2019

 

Lista sprawa nr 270/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.11.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-22 10:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-18 15:48

Zgloszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bieniewice, ul. Św. Jana, działka nr ew. 318/31, 321, w obrębie 0004, w gminie Błonie. Inwestor: Bartosz Bełch

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bartosza Bełcha, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Bieniewice, ul. Św. Jana, działka nr ew. 318/31, 321, obręb 0004, gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48131/2019

 

Lista sprawa nr 269/z/2019

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-21 09:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Dereniowej, dz. nr ew. 1/222, 1/223, w obrębie 0030 Strzykuły, gmina Ożarów Mazowiecki. ,

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ul. Dereniowa, dz. nr ew. 1/222, 1/223, w obrębie 0030 Strzykuły, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48096/2019

 

Lista sprawa nr 268/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 28.10.2019r Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-18 13:13
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 11:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 239-249, 182, obręb 0011, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40/3,7PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 239-249, 182, obręb 0011, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48089/2019

 

Lista sprawa nr 267/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W  dniu 28.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-18 13:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 11:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz. nr ew. 14, 148/1, 31/4, w obrębie 0003, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz. nr ew. 14, 148/1, 31/4, obręb 0003, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48076/2019

Lista sprawa nr 266/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.10.2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-18 13:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-29 08:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej z przyłączami gazowymi i punktami redukcyjno-pomiarowymi na działce nr ew. 112/3, w obrębie Kiełpin Poduchowny oraz dz. nr ew. 59/3, 59/2, 60/2..., w obrębie Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Aria 2 WRC Development Sp. z o.o. Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Aria 2 WRC Development Sp. z o.o. Sp.K z siedzibą: ul. Warszawska 60b, 05-120 Legionowo, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na udowie sieci gazowej z przyłączami gazowymi i punktami redukcyjno-pomiarowymi dz. nr ew. 112/3, w obrębie Kiełpin Poduchowny oraz dz. nr ew. 59/3, 59/2, 60/2, 62/2, 63/2, 67/2, 67/3, 68/6, w obrębie 0010 Łomianki Dolne,gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47907/2019

 

Lista sprawa nr 265/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.11.2019r.

 
 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-18 08:14
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 08:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 21/10, w obrębie 0003, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Home Premium Sp. z o.o. Sp.K.

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Home Premium Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą: ul. Szkolna 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie ieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 21/10, w obrębie 0003, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47779/2019

 

Lista sprawa nr 264/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 23.10.2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-18 08:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-24 09:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w dz. nr ew. 516, 612/9, 612/8, obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE w dz. nr ew. 516, 612/9, 612/8, obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47703/2019

 

Lista sprawa nr 263/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni pismem z dnia 23.10.2019r. informuje o wycofaniu powyższego zgłoszenia  na wniosek inwestora.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-17 12:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-24 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dz. nr ew. 242, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10 obr. 0022 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dz. nr ew. 242, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10  obr. 0022 Łomianki  gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46197/2019

 

Lista sprawa nr 262/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-17 12:21
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-17 12:29

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.ć. w m., dz. nr ew. 24/2, 24/1 obr. 0025 Wolskie gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø40 PE ś.ć. w m. dz. nr ew. 24/2, 24/1 obr.  0025 Wolskie gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/47697/2019

 

Lista sprawa nr 261/z/2019

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.11.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-17 12:08
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-07 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem DN 25x3,0 PE (wg. odrębnej procedury) w m. Lipków, dz. nr ew. 173/16, 129 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem DN 25x3,0 PE (wg. odrębnej procedury) w m. Lipków, dz. nr ew. 173/16, 129 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47550/2019

 

Lista sprawa nr 260/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.11.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-17 11:36
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-07 11:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej ś.ć. PE 40 mm wraz z przyłączami ś.ć. PE 25mm II etap realizacji umowy przyłączeniowej w m. Łomianki ul. Jodłowa, dz. nr ew. 242, 259/11, 259/12 259/13 obr. 0022 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: PERFEKT INVEST SP. z o.o. SP. K. ul. Długa 65, 05-092 Łomianki

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PERFEKT INVEST SP. z o.o. SP. K. ul. Długa 65, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej ś.ć. PE 40 mm wraz z przyłączami ś.ć. PE 25mm II etap  realizacji umowy przyłączeniowej w m. Łomianki ul. Jodłowa, dz. nr ew. 242, 259/11, 259/12 259/13 obr. 0022 Łomianki,  gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47492/2019

 

Lista sprawa nr 259/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 4 listopada 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-16 09:08
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-04 10:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Łomianki ul. Jodłowa dz. nr ew. 242, 259/11 259/12, 259/13obr. 0022 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: PERFEKT INVEST Sp. z o.o., Sp. K. ul. Długa 65, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PERFEKT INVEST Sp. z o.o., Sp. K. ul. Długa 65, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Łomianki ul. Jodłowa dz. nr ew. 242, 259/11 259/12, 259/13obr. 0022 Łomianki, gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46895/2019

 

Lista sprawa nr 258/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  w dniu 04.11.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-14 09:46
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-04 11:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do zasilenia budynków mieszkalnych dz. nr ew. 35/4, dz. nr 35/11 obr. 0010 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do zasilenia budynków mieszkalnych dz. nr ew. 35/4, dz. nr  35/11 obr. 0010 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46345/2019

 

Lista sprawa nr 257/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY :  W dniu 25.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesienu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-10 10:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 3/7, 3/12, obr. 0010 Dębówka, gm. Błonie, dz. 275/6, 276/12, 276/1, 276/11 obr. 0004 Bramki gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 3/7, 3/12, obr. 0010 Dębówka, gm. Błonie, dz. 275/6, 276/12, 276/1, 276/11 obr. 0004 Bramki gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46342/2019

 

Lista sprawa nr 256/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:   w dniu 25.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-10 12:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 09:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 532/1, 299/12, 299/15, 299/16 obr. 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 532/1, 299/12, 299/15, 299/16 obr. 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46340/2019

 

Lista sprawa nr 255/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : w dniu 25.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświdczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-10 12:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 10:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do zasilenia budynku mieszkalnego dz. nr ew. 4/23, 5/4, 5/6 obr. 0031 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do zasilenia budynku mieszkalnego dz. nr ew. 4/23, 5/4, 5/6 obr. 0031 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46337/2019

 

Lista sprawa nr 254/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-10 12:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 54 obr. 0031 Wólka, gm. Leszno, dz. nr ew. 299 obr. 0028 Wiktorów gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 54 obr. 0031 Wólka, gm. Leszno, dz. nr ew. 299 obr. 0028 Wiktorów gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46197/2019

 

Lista sprawa nr 253/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W  dniu 28.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-10 11:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 11:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Bieniewice, dz. nr ew. 194/16 obr. 0004 gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Bieniewice, dz. nr ew. 194/16,  obr. 0004  gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46190/2019

 

Lista sprawa nr 252/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  w dniu 28.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-10 10:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 12:36

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40PE ś.ć. w m. Klaudyn, dz. nr ew. 581, 613/2, 613/3, 612/8 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø40PE ś.ć. w m. Klaudyn, dz. nr ew. 581, 613/2, 613/3, 612/8 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/45871/2019

 

Lista sprawa nr 251/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynąl w dniu 29.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-10 09:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-30 14:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1140/5 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Jacek Lewiński, Kalina Lewińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Jacka Lewińskiego i Kaliny Lewińskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1140/5 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45864/2019

 

Lista sprawa nr 250/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 08.11.2019r. starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-10 09:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 13:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.ć. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 |RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 112, 134 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 07.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 |RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 112, 134  obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 249/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45639/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.10.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-08 11:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-29 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.ć. Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 |RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 187/1, 184/1 obr. 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 07.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 |RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 187/1, 184/1  obr. 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 Lista sprawa nr 248/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45638/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-08 11:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-29 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sławęcińskiej i ul. Ogrodowej w m. Jawczyce, Macierzysz, dz. nr ew. 238, 237/1, 257, 236/1 z obr. 0009 Macierzysz oraz 174/1, 104/16, 103/2 102/4, 102/2 z obr. ew. 0005 Jawczyce gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Mc DONALD’S POLSKA SP. Z O.O.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1065 t.j.) w dniu  04.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mc DONALD’S POLSKA SP. Z O.O. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sławęcińskiej i ul. Ogrodowej w m. Jawczyce, Macierzysz, dz. nr ew. 238, 237/1, 257, 236/1 z obr. 0009 Macierzysz oraz 174/1, 104/16, 103/2 102/4, 102/2 z obr. ew. 0005 Jawczyce  gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45371/2019

 

Lista sprawa nr 247/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 14.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-10-07 10:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-15 09:11

Zgłoszenie z projektem wymiany stolarki okiennej- powiększenie i zmniejszenie otworu w budynku mieszkalnym wraz z projektem nadproża do drzwi tarasowych na działce nr ew. 180, w obrębie Kwirynów, w gminie Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Izabeli Skowrońskiej-Krzak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na wymianie stolarki kiennej- powiększenie i zmniejszenie otworu w budynku mieszkalnym wraz z projektem nadrpoża do drzwi tarasowych na działce nr ew. 180, w obrębie Kwirynów, w gminie Stare Babice.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/42183/2019

 

Lista sprawa nr 4190/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 4 października 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-04 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przy ulicy Michałowicza w Łomiankach, dz. nr ew. 684, 679 w obrębie 0021, gmina Łomianki. Inwestor: Paweł Ciesielski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Ciesielskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przy ul. Michałowicza w Łomiankach, dz. nr ew. 684, 679, w obrębie 0021, w gminie Łomianki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/45213/2019

 

Lista sprawa nr 246/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-04 08:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-29 08:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 PE ś.c. do budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 299/4, w obrębie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. do budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 299/4, w obrębie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/45146/2019

Lista sprawa nr 245/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.10.2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-03 11:46
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-25 09:47

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE ś.c. dz. nr ew. 109/7, 109/4, w obrębie 0003 Dziekanów Nowy, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø40 PE ś.c., dz. nr ew. 109/7, 109/4, w obrębie 0003 Dziekanów Nowy, gmina Łomianki.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/45098/2019

Lista sprawa nr 244/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.10.2019r.

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-03 11:43
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-25 10:31

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś/c DN 40 PE 100 RC, dz. nr ew. 31/20,31/21,31/26,570,572, w obrębie 0008 Hornówek, w gminie Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Równoległa 4a,02-235 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/ć DN 40 PE 100 RC, dz. nr ew. 31/20, 31/21, 31/26, 570, 572, w obrębie 0008 Hornówek, w gminie Izabelin.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/44924/2019

 

Lista sprawa nr 243/z/2019\

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY :  w dniu 30.10.2019r.  Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-03 08:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-30 14:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej do ul. Kościuszki (dz. 97/15, 97/32) w Latchorzewie, w gminie Stare Babice. Inwestor: Maja Leśniewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Mai Leśniewskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej do ul. Kościuszki (dz. 97/15,97/32) w Latchorzewie, w gminie Stare Babice.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/44921/2019

Lista sprawa nr 242/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.10.2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-03 08:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-29 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami, dz. nr ew. 308 przy ul. Warszawskiej 118, w obrębie 0006, w gminie Łomianki. Inwestor: WWW Construction Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: WWW Construction Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Warszawska 118, 05-092 Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dz. nr ew. 308, 285/3  przy ul. Warszawskiej 118, w obrębie 0006, w gminie Łomianki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/44832/2019

 

Lista sprawa nr 241/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  w dniu 11.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-03 08:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 15:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie dz. nr ew. 103/31, 103/6, 306, w obrębie 0033 Zaborów, w gminie Leszno. Inwestor: Gmina Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie, dz. nr ew. 103/31, 103/6, 306, w obrębie 0033 Zaborów, w gminie Leszno.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/44816/2019

 

Lista sprawa nr 240/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  w dniu 15.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-03 08:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-16 14:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicach Sadowej, Brzoskwiniowej, Malinowej i Oliwkowej w Zaborówku, gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicach Sadowej, Brzoskwiniowej, Malinowej i Oliwkowej w Zaborówku (dz. nr ew. 507/84, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7, 507/9), gmina Leszno.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/44815/2019

 

Lista sprawa nr 239/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  w dniu 15.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-03 08:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-16 14:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr ew. 1318/1-1318/3, 102/2, 37, obręb Kiełpin, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  01.10.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr ew. 1318/1-1318/3, 102/2, 37, w obrębie Kiełpin, w gminie Łomianki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/44725/2019

 

Lista sprawa nr 238/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.10.2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-01 14:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 09:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu "Virginia Park" przy ul. Lutosławskiego w Klaudynie, gm. Stare Babice. Inwestor: Virginia Park Sp. z o.o. Sp.K.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: VIRGINIA PARK Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą: ul. Słoneczna 8, 00-790 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu "Virginia Park" przy ul. Lutosławskiego w Klaudynie, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44524/2019

Lista sprawa Nr 237/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni pismem z dnia 08.11.2019r. informuje o wycofaniu powyższego zgłoszenia na wniosek inwestora.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-01 08:48
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 13:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej ś/ć Dn 63x5,8PE, dz. nr ew. 804/3-804/32, obręb 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice. Inwestor: Virginia Park Sp. z o.o. Sp.K

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: VIRGINIA PARK Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą: ul. Słoneczna 8, 00-790 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej ś/ć Dn 63x5,8PE, dz. nr ew. 804/3-804/32, obręb 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44521/2019

Lista sprawa Nr 236/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni pismem z dnia 08.11.2019r. informuje o wycofaniu powyższego zgłoszenia na wniosek inwestora.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-01 08:46
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 13:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 30, 203, w obrębie Mariew, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø40PE ś.ć.  miejscowości Mariew, w gminie Stare Babice.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/44419/2019

 

Lista sprawa nr 235/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 22.10.2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-30 16:02
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 09:13

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacją gazu i zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 804/1, obręb 0025 Truskaw, gmina Izabelin. Inwestor: Monika Iasiello

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Moniki Iasiello w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacją gazu i zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 804/1, w obrębie 0025 Truskaw, w gminie Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44209/2019

 

Lista sprawa nr 234/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 07.11.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-30 10:09
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 125x7,1 PE wraz z przyłączem DN 25x3 , dz. nr ew. 71, 462, obręb 0031, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 125x7,1 PE wraz z przyłączem DN 25x3, dz nr ew. 71, 462, obręb Zielonki Wieś, gmina Ożarów Mazowiecki

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/44065/2019

 

Lista sprawa nr 233/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 24.07.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-30 10:24
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-22 08:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 2/4, 30/3, 69, w obrębie 0004 przy ul. Poniatowskiego w Ożarowie Mazowieckim. Inwestor: T&S Developer T. Kozakiewicz S. Niemyjski Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: T&S Developer T. Kozakiewicz S. Niemyjski Sp. J. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 69, w obrębie 0004 przy ul. Poniatowskiego w Ożarowie Mazowieckim.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/44062/2019

 

Lista sprawa nr 232/z/2019

ROZRSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 02.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia .

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-30 10:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-03 12:41

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40PE ś.ć. w m. Dziekanów Nowy, dz. nr ew. 69/12, 144 obr. 0003 Dziekanów Nowy gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø40PE ś.ć. w m. Dziekanów Nowy, dz. nr ew. 69/12, 144 obr. 0003 Dziekanów Nowy gm. Łomianki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/44059/2019

 

Lista sprawa nr 231/z/2019

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.10.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-27 11:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 08:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 264/21, w obrębie Zaborówek, w gminie Leszno. Inwestor: PSG sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 264/21, w obrębie Zaborówek, w gminie Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43802/2019


Lista sprawa nr 230/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.10.2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-26 10:54
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kaputy, dz. nr ew. 5 obr. 0027 Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC RC  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kaputy, dz. nr ew. 5 obr. 0027 Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43800/2019

 

Lista sprawa nr 229/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-26 11:38
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 13:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Bronisze, dz. nr ew. 16/199, 16/201 obr. 0033 SHRO Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC RC  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Bronisze, dz. nr ew. 16/199, 16/201 obr. 0033 SHRO Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43796/2019

 

Lista sprawa nr 228/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.10.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-26 11:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 15:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Feliksów ul. Południowa dz. nr ew. 57, 58/44, 58/41, 58/30, 58/16, 59/14 obr. 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Feliksów ul. Południowa dz. nr ew. 57, 58/44, 58/41, 58/30, 58/16, 59/14 obr. 0003 Feliksów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43645/2019

Lista sprawa nr 227/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.10.2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-25 12:44
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-31 10:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Wilkowa Wieś ul. Chabrowa dz. nr ew. 38/3, 30, 41/31 obr. 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Wilkowa Wieś ul. Chabrowa  dz. nr ew. 38/3, 30, 41/31 obr. 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43643/2019

 

Lista sprawa nr 226/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 23.10.2019r  Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw Decyzją nr 478/s/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-25 10:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-24 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego linia napowietrzna nN-0,4kV Typu AsXSn 2x25 mm2 oraz latarnie oświetlenia ulicznego w m. Wąsy Wieś, dz. nr ew. 42, 43, 44/2, 44/1, 45/1, 47/1, 50/1, obr. 0027 Wąsy Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego linia napowietrzna nN-0,4kV Typu AsXSn 2x25 mm2 oraz latarnie oświetlenia ulicznego w m. Wąsy Wieś, dz. nr ew. 42, 43, 44/2, 44/1, 45/1, 47/1, 50/1, obr. 0027 Wąsy Wieś, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43642/2019
Lista sprawa nr 225/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.10.2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-25 10:34
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-31 09:42

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w m. Wyględy, ul. Klonowa dz. nr ew. 114/2, 114/12, ul. Modrzewiowa dz. nr ew. 144/8, 144/10, ul. Poziomkowa dz. nr ew. 181/1, 212, ul. Gwiaździsta dz. nr ew. 182/1, obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w m. Wyględy, ul. Klonowa dz. nr ew. 114/2, 114/12, ul. Modrzewiowa dz. nr ew. 144/8, 144/10, ul. Poziomkowa dz. nr ew. 181/1, 212, ul. Gwiaździsta dz. nr ew. 182/1 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43641/2019


Lista sprawa nr 224/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 09.10 2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-25 10:14
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-10 10:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE oraz przyłączy wodociągowych Ø 40 PE w m. Kaputy ul. Wygodna dz. nr ew. 66, 117/4, 117/17, 117, 6, 117/7 obr. 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Agnieszka Pintara-Kozłowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Pintara -Kozłowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE oraz przyłączy wodociągowych Ø 40 PE w m. Kaputy ul. Wygodna  dz. nr ew. 66, 117/4, 117/17, 117, 6, 117/7 obr. 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43634/2019

 

Lista sprawa nr 223/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 03.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-25 09:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-04 10:41

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej SN 15,0 kV wraz ze złączem kablowym w prefabrykowanej obudowie małogabarytowej w m. Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 19/63, 19/64 obr. 0034 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Lallemand Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, Płochocin 05-860 Józefów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lallemand Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, Płochocin 05-860 Józefów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15,0 kV wraz ze złączem kablowym w prefabrykowanej obudowie małogabarytowej w m. Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 19/63, 19/64 obr. 0034 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43612/2019


Lista sprawa nr 222/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni pismem z dnia 03.10.2019r informuje o wycofaniu zgłoszenia na wniosek inwestora.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-25 09:46
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-04 15:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w m. Wyględy, dz. nr ew. 117/2 obr. 0032 Wyględy gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40 o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w m. Wyględy, dz. nr ew. 117/2 obr. 0032 Wyględy gm. Leszno. 

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/43524/2019

 

Lista sprawa nr 221/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.10.2019r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-25 09:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-17 12:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Jakubowicza w miejscowości Lipków dz. nr ew. 14/2, 15/2, 15/7, 15/5, 16/1, 16/5, 17/4, 18/4, 701 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Jakubowicza w miejscowości Lipków dz. nr ew. 14/2, 15/2, 15/7, 15/5, 16/1, 16/5, 17/4, 18/4, 701 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43198/2019

 

Lista sprawa nr 220/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 15.10.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-24 11:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-16 15:12

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drogach dojazdowych do ul. Jakubowicza w miejscowości Lipków dz. nr ew. 14/2, 15/2, 15/7, 15/5, 16/1, 16/5, 17/4, 18/4, 701 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drogach dojazdowych do ul. Jakubowicza w miejscowości Lipków dz. nr ew. 14/2, 15/2, 15/7, 15/5, 16/1, 16/5, 17/4, 18/4, 701 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43194/2019

 

Lista sprawa nr 219/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-24 11:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 10:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 16/234 obr. 0033 SHRO Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Jarosław Kąsowski, Katarzyna Jagielska –Kąsowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jarosława Kąsowskiego, Katarzyny Jagielskiej –Kąsowskiej  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 16/234 obr. 0033 SHRO Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43055/2019

 

Lista sprawa nr 218/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-24 11:24

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 mm2, oraz latarnie oświetlenia ulicznego w m. Szadkówek gm. Leszno dz. nr ew. 18/2, 19, 20/1, obr. 0022 Szadkówek gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w m. Szadkówek gm. Leszno dz. nr ew. 18/2, 19, 20/1, obr. 0022 Szadkówek gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43045/2019


Lista sprawa nr 217/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.11.2019r wniósł sprzeciw do powyższego zgłoszenia Decyzją nr 492/s/2019.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-24 11:07
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-27 08:17

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w m. Wiktorów dz. nr ew. 53 (droga powiatowa ul. Leśna), dz. nr ew. 49/6, 48/4 (droga gminna wewnętrzna) obr. 0028 Wiktorów gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w m. Wiktorów dz. nr ew. 53 (droga powiatowa ul. Leśna), dz. nr ew. 49/6, 48/4 (droga gminna wewnętrzna)  obr. 0028 Wiktorów gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43040/2019


Lista sprawa nr 216/z/2019

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 09.10 2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-24 10:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-10 10:12

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem DN 25x3,0 PE (wg. odrębnej procedury) w m. Truskaw, dz. nr ew. 1756, 792/8 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem DN 25x3,0 PE (wg. odrębnej procedury)  w m. Truskaw, dz. nr ew. 1756, 792/8 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42988/2019

 

Lista sprawa nr 215/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-24 10:21
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-14 09:42

Zgłoszenie z projektem budowy kanału sanitarnego, przyłączy wodociągowych i przykanalików sanitarnych dz. nr ew. 194/16, 347 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski ul. Johanna Straussa 2A, 05-080 Klaudyn

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski ul. Johanna Straussa 2A, 05-080 Klaudyn w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego, przyłączy wodociągowych i przykanalików sanitarnych dz. nr ew. 194/16, 347 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42964/2019

 

Lista sprawa nr 214/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 09.10 2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-24 10:30
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-10 09:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 592, 588 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (max. Ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 592, 588 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.  

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42862/2019

 

Lista sprawa nr 213/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustwowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 11.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-20 15:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-14 10:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 35, 36/1, obr. 0020 Błonie gm. Błonie. Inwestor: Rafał Włodarski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Rafała Włodarskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dz. nr ew. 35, 36/1, obr. 0020 Błonie gm. Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42520/2019

 

Lista sprawa nr 212/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-18 13:49
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-25 09:58

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem DN 40x3,7 PE (wg. odrębnej procedury) w m. Kiełpin, dz. nr ew. 116/43 obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem DN 40x3,7 PE (wg. odrębnej procedury) w m. Kiełpin, dz. nr ew. 116/43 obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/42504/2019

 

Lista sprawa nr 211/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-18 12:05
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 10:23

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Koczargi Stare, dz. nr ew. 252/23, 252/24, 253/34 obr.0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia w m. Koczargi Stare, dz. nr ew. 252/23, 252/24, 253/34 obr.0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42503/2019

 

Lista sprawa nr 210/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  08.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-18 11:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 10:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w m. Truskaw, dz. nr ew. 743/2, 745/6, 746/4, 748/3, 749/3, 750/3, 1526, 53/4, 1629, 757/5, 758/2, 1522, 761/6, 763/3, 766/4, 768/2, 769/5, 770/6, 771/6, 774/2, 743/5 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC  do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w m. Truskaw, dz. nr ew. 743/2, 745/6, 746/4, 748/3, 749/3, 750/3, 1526, 53/4, 1629, 757/5, 758/2, 1522, 761/6, 763/3, 766/4, 768/2, 769/5, 770/6, 771/6, 774/2, 743/5 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42500/2019

 

Lista sprawa nr 209/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  08.10.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-18 11:42
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 09:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Pogroszew Kolonia, dz. nr ew. 157/11, 52/10, 84/15, 84/6 obr. 0017 Pogroszew Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC  do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Pogroszew Kolonia, dz. nr ew. 157/11, 52/10, 84/15, 84/6 obr. 0017 Pogroszew Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42496/2019

 

Lista sprawa nr 208/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.10.2019.r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-18 11:30
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 09:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Płochocin, dz. nr ew. 526/4 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC  do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Płochocin, dz. nr ew. 526/4 obr. 0019  Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42494/2019

 

Lista sprawa nr 207/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  08.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-18 10:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 09:02

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew.: 675/24, 675/16, 675/27, 675/35 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 dz. nr ew.: 675/24, 675/16, 675/27, 675/35 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42439/2019


Lista sprawa nr 206/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Temin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.10.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-18 09:50
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 09:57

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.ć. w m. Lipków, dz. nr ew. 70, 61/5, 60/3 60/2, 59/2, 61/6 obr. 0017 Lipków gm. Stare Babice. Inwestor: Kampinos Development Sp. z o.o. ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kampania Development Sp. z o.o. ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø40PE ś.ć. w m. Lipków, dz. nr ew. 70, 61/5, 60/3 60/2, 59/2, 61/6 obr. 0017 Lipków gm. Stare Babice.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/42100/2019

 

Lista sprawa nr 205/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-16 12:50
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 08:05

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 19/3 obr. 0005 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Iwona Dolewska, Jarosław Stasiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.09.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Iwona Dolewska, Jarosław Stasiak

 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego dwulokalowego na  dz. nr ew. 19/3 obr. 0005 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42084/2019

 

Lista sprawa nr 204/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.11.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-16 12:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-19 08:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 i sieci kanalizacyjnej Ø200 w dz. nr ew. 39/1 i 36, obr. 0003 w rejonie ul. Kapuckiej, Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Henryka i Bogdan Niewiadomscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Henryki i Bagdana Niewiadomskich  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 i sieci kanalizacyjnej Ø200 w dz. nr ew. 39/1 i 36, obr. 0003 w rejonie ul. Kapuckiej, Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41799/2019

Lista sprawa nr 203/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.10.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-13 11:21
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 14:50

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 469 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Maciej Arciuch

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Macieja Arciuch w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na  dz. nr ew. 469 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41577/2019

 

Lista sprawa nr 202/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 03.10.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-13 08:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-19 10:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej ś.ć. PE 40 mm wraz z przyłączami ś.ć. PE 25mm w m. Łomianki Dolne ul. Łąkowa, dz. nr ew. 316/7, 316/8, 317/1, 317/2 obr. 0006 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej ś.ć. PE 40 mm wraz z przyłączami ś.ć. PE 25mm w m. Łomianki Dolne ul. Łąkowa, dz. nr ew. 316/7, 316/8, 317/1, 317/2 obr. 0006 Łomianki,  gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41270/2019

 

Lista sprawa nr 201/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.10.2019r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-11 12:27
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-17 12:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz. 110 na dz.nr ew. 74/2 w m. Zielonki Parcela gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin Zając

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Zająca w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz. 110 na dz.nr ew. 74/2 w m. Zielonki Parcela, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41177/2019

 

Lista sprawa nr 200/z/2019

ROZRSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 03.10.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-11 12:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-03 12:43

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40PE ś.ć. w m. Klaudyn, dz. nr ew. 3/2, 6/17, 6/18 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø40PE ś.ć. w m. Klaudyn, dz. nr ew. 3/2, 6/17, 6/18 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/41037/2019

 

Lista sprawa nr 199/z/2019

ROZRSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni ie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-11 11:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-03 12:47

Zgłoszenie z projektem nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 141 obr. 0008 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Iwona Hoffman

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.09.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Iwony Hoffman w sprawie planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na  dz. nr 141 obr. 0008 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40895/2019

 

Lista sprawa nr 198/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-09 16:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Szymanowskiego w m. Klaudyn dz. nr ew. 648/9, 720, 1308 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Szymanowskiego w m. Klaudyn dz. nr ew. 648/9, 720, 1308 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40804/2019

 

Lista sprawa nr 197/z/2019

ROZSTRZYGNI ECIE SPRAWY: w dniu 27.09.2019r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-11 11:34
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-01 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w m. Błonie, dz. nr ew. 68/4, dz. nr ew. 151 obr. 0027 Błonie gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w m. Błonie, dz. nr ew. 68/4, dz. nr ew. 151 obr. 0027 Błonie gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40778/2019

 

Lista sprawa nr 196/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 04.11.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-09 16:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-05 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 175/33 obr. 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Elżbieta i Grzegorz Roguscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.09.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Elżbiety i Grzegorza Roguskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na  dz. nr ew. 175/33 obr. 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40621/2019

 

Lista sprawa nr 195/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-09 16:22
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-30 07:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN -0,4 kV w miejscowości Łomianki dz. nr ew. 285/3, 286, 308 obr. 0006 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j) w dniu 06.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A , RE – Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN -0,4 kV w miejscowości  Łomianki dz. nr ew. 285/3, 286, 308 obr. 0006 Łomianki, gm.  Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40503/2019

 

Lista sprawa nr 194z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni pismem z dnia 21.10.2019r. informuje o wycofaniu zgłoszenia na wniosek inwestora.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-06 14:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-22 13:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś. c. Ø40 PE w m. Blizne Łaszczyńskiego, dz. nr ew. 373, dz. nr ew. 278/6 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  05.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś. c. Ø40 PE w m. Blizne Łaszczyńskiego, dz. nr ew. 373, dz. nr ew. 278/6 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40419/2019

 

Lista sprawa nr 193/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.10.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-06 09:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-30 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 192, dz. nr 214, dz. nr 190/1, dz. nr 190/4 obr. 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  05.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 192, dz. nr  214, dz. nr  190/1, dz. nr 190/4 obr. 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40358/2019

 

Lista sprawa nr 192/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.09.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-06 09:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-30 07:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do budynków mieszkalnych dz. nr ew. 457/2, dz. nr 457/7, 486/4 obr. 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  05.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do budynków mieszkalnych dz. nr ew. 457/2, dz. nr 457/7 obr. 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40359/2019

 

Lista sprawa nr 191/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 26.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-06 09:18
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-27 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Gregory Home Sp. z o.o. Sp. k. ul. Waligóry 1/2, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  4.09.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gregory Home Sp. z o.o. Sp. k. ul. Waligóry 1/2, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, polegającej na budowie wewnętrznej sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 72/2, 72/3,   72/4,  72/5,  72/6,  73/1, 73/2, 73/3, 73/4,  obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40027/2019

 

Lista sprawa nr 190/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-05 10:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś. c. Ø40 PE w m. Łomianki, dz. nr ew. 92/21, obr. 0023 gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś. c. Ø40 PE w m. Łomianki, dz. nr ew. 92/21, obr. 0023 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40014/2019

 

Lista sprawa nr 189/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-04 14:27
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-25 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś. c. Ø40 PE w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 427/1, 317/1 obr. 0010 gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś. c. Ø40 PE w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 427/1, 317/1 obr. 0010 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40015/2019

 

Lista sprawa nr 188/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-04 13:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-25 09:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63 PE w celu zasilenia budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w m. Błonie, dz. nr ew. 55 obr. 0019 gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE w celu zasilenia budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w m. Błonie, dz. nr ew. 55 obr. 0019 gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40009/2019

 

Lista sprawa nr 187/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 17.09.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-04 13:50
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-18 08:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Błonie, dz. nr ew. 36/3, 37/5, 37/10, 38/2, 3/8 obr. 0024, 0025 gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Błonie, dz. nr ew. 36/3, 37/5, 37/10, 38/2, 3/8 obr. 0024, 0025 gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40011/2019

 

Lista sprawa nr 186/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: w dniu 17.09.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-04 13:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-18 07:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 200/11, 200/13, 244/2 obr. Konotopa w miejscowości Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ELF2 Konotopa Sp. z o.o. ul. Armii Ludowej 26 VP kl.C 00-609 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.09.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ELF2 Konotopa Sp. z o.o. ul. Armii Ludowej 26 VP kl.C 00-609 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 200/11, 200/13, 244/2 obr. Konotopa w miejscowości Konotopa,  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39832/2019


Lista sprawa nr 185/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY :w dniu 16 09.2019 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie  o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-03 08:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-16 15:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Dziekanów Polski, dz. nr ew. 888/31, 889/13 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Dziekanów Polski, dz. nr ew. 888/31, 889/13 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39498/2019

 

Lista sprawa nr 184/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszwski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-09-02 10:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-23 09:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN -0,4 kV w miejscowości Wiktorów dz. nr ew. 107/13, 105/30, 105/29, 105/28, 105/7, 105/27 obr. Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, RE – Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j) w dniu 30.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A , RE – Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN -0,4 kV w miejscowości  Wiktorów dz. nr ew. 107/13, 105/30, 105/29, 105/28, 105/7, 105/27 obr. Wiktorów, gm.  Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39407/2019

 

Lista sprawa nr 183/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-30 15:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w miejscowości Klaudyn dz. nr ew. 843/56, 843/55 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, RE – Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j) w dniu 30.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A , RE – Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w miejscowości  Klaudyn dz. nr ew. 843/56, 843/55 obr. 0011 Klaudyn, gm.  Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39406/2019

 

Lista sprawa nr 182/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszwski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-30 15:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-23 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN40 mm PE dz. nr ew. 169/2 obr. 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: FORMA DEWELOPER Sp. z o.o. Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: FORMA DEWELOPER Sp. z o.o. Sp. K w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN40 mm PE dz. nr ew. 169/2 obr. 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39068/2019

 

Lista sprawa nr 181/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 19.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-30 12:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-20 13:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanału sanitarnego dz. nr ew. 15/3, obr. 0004 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanału sanitarnego dz. nr ew. 15/3, obr. 0004 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39009/2019

 

Lista sprawa nr 180/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-30 09:40

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia dz. nr ew. 223/6, 223/31 obr. Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dz. nr ew. 223/6, 223/31 obr. Koczargi Stare,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38866/2019

 

Lista sprawa nr 179/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszwski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym . Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-28 15:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-19 09:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN63mm w m. Latchorzew dz. 521 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia  (do 0,5 MPa) PE DN63mm w m. Latchorzew dz. 521 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38694/2019

 

Lista sprawa nr 178/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-28 10:32

Zgłoszenie z projektem budowy i rozbiórka sieci elektroenergetycznej nN na terenie dz. nr ew. 37/1 obr. PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Innogy STOEN OPERATOR Sp. z o.o. ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Innogy STOEN OPERATOR Sp. z o.o. ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej nN na terenie dz. nr ew. 37/1 obr. PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38538/2019


Lista sprawa nr 177/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 30.09.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-28 10:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-01 09:14

Zgłoszenie z projektem budowy dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Koczargi Stare, gmina Stare Babice. Dz. nr ew. 223/6, 224/3, 223/24(...), Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Koczargi Stare, w gminie Stare Babice. Dz. nr ew. 223/6, 224/3, 223/24(...).

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38328/2019

 

Lista sprawa nr 175/z/2019

ROZSTRZYGNIECIA SPRAWY:Starosty Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  13.09.2019r.

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-26 09:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-16 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø125 PE i Ø63 PE w m. Zielonki-Wieś ul. Sportowa, ul. Białej Góry dz. nr 181/1, 254, 71, 462, 67/1, 67/2 obr. Zielonki –Wieś 0031, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø125 PE i  Ø63 PE w m. Zielonki-Wieś ul. Sportowa, ul. Białej Góry dz. nr 181/1, 254, 71, 462, 67/1, 67/2 obr. Zielonki –Wieś 0031, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38246/2019

 

Lista sprawa nr 176/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY :Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia upłynął 13.09.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-23 11:14
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-16 15:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Borzęcin Mały, dz. nr ew. 443 obr. 0005 Borzęcin Mały gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Borzęcin Mały, dz. nr ew. 443 obr. 0005  Borzęcin Mały gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38060/2019

 

Lista sprawa nr 174/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu minął 12.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-22 13:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 09:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Konstantów, dz. nr ew. 28/10 obr. 0014 Konstantów gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Konstantów, dz. nr ew. 28/10 obr. 0014  Konstantów gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38059/2019

 

Lista sprawa nr 173/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszwski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym

Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-22 12:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 09:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w m. Stare Babice, dz. nr ew. 338, 352/1, 352/10 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: MARVIK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Południowa 7, 05-082 Zielonki Parcela

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MARVIK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Południowa 7, 05-082 Zielonki Parcela w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w m. Stare Babice, dz. nr ew. 338, 352/1, 352/10 obr. 0001  Stare Babice gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37711/2019

 

Lista sprawa nr 172/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : w dniu 21.08.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-20 09:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-22 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 154/14, 165/15-21, 383, obr. Kiełpin Poduchowny gm. Łomianki. Inwestor: ALJA DOM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 28A, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  ALJA DOM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 28A, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dz.nr ew. 154/14, 165/15-21, 383, obr. Kiełpin Poduchowny gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37112/2019

 

Lista sprawa nr 171/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 09.09.2019r. Starosta Warszwski Zachodni wydała zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-19 14:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-09 16:24

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x25 oświetlenia terenu wraz z budową kablowej linii typu YKYżo 3x6 dla zasilania altan rekreacyjnych dz. nr ew. 625/3, 802/38, 620, 152 obr. Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice ul. Rynek 32

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x25 oświetlenia terenu wraz z budową kablowej linii typu YKYżo 3x6 dla zasilania altan rekreacyjnych dz. nr ew. 625/3, 802/38, 620, 152 obr. Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37064/2019

 

Lista sprawa nr 170/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 04.09.2019r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgloszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-19 15:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-05 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami ul. Andersena, dz. nr ew. 72/2,72/3,72/4,72/5,72/6,73/1,73/2,73/3,73/4, obręb Dziekanów Leśny, gmina Łomianki. Inwestor: Gregory Home Sp. z o.o. Sp.K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.08.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gregory Home Sp. z o.o. Sp. K.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami, ul. Andersena, dz. nr ew. 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36098/2019

 

Lista sprawa nr 169/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : w dniu 14.08.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-09 10:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-16 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,8PE wraz z przyłączem Dn 25x3,0PE 100RC (wg. odrębnej procedury), dz. nr ew. 298/4, obręb Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.08.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Dn 40x3,8PE wraz z przyłączem DN 25x3,0PE 100RC (według odrębnej procedury) dz. nr ew. 298/4, obręb Borzęcin Duży, gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35416/2019

 

Lista sprawa nr 166/z/2019

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.08.2019

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-07 08:18
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-30 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczyńskiego, dz. nr ew. 224/4, 220/10, obręb 0006, gmina Łomianki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach  Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rolnicza 244, 05-02 Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic niruchomości gruntowych w drodze dojazdorwej do posesji przy ul. Baczyńskiego, dz. nr ew. 224/4, 220/10, obręb 0006, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35348/2019

 

Lista sprawa nr 165/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.08.2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-06 10:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 12:17

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 220/11, w obrębie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie. Inwestor: Arkadiusz Warmuz.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.08.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Arkadiusza Warmuz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 220/11, w obrębie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34978/2019

 

Lista sprawa nr 164/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 26.08.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-05 09:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-27 11:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 125 PE dz. nr ew. 254 obr. 0031 Zielonki-Wieś, dz. 201, dz. 299 obr. 0029 Zielonki-Parcela, gm. Stare Babice. Inwestor: DOM INVEST Sp. z o.o. 41-902 Bytom ul. Wrocławska 62

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  31.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: DOM INVEST Sp. z o.o. 41-902 Bytom ul. Wrocławska 62 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 125 PE dz. nr ew. 254 obr. 0031 Zielonki-Wieś, dz. 201, dz. 299 obr. 0029 Zielonki-Parcela, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34514/2019

 

Lista sprawa nr 163/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu minął 21.08.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-01 09:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-22 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 102/10 obr. Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem  DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 102/10 obr. Janów,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34084/2019

 

Lista sprawa nr 162/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 19.08.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-30 08:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-20 08:44

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia 15kV na linię kablową średniego napięcia na dz. nr ew.: 21/10, w miejscowości Ożarów Mazowiecki obr. 0003 gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j) w dniu  29.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia 15kV na linię kablową średniego napięcia na dz. nr ew.: 21/10, w miejscowości Ożarów Mazowiecki obr. 0003 gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34068/2019

 

Lista sprawa nr 161/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszwski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-30 08:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-23 09:54

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Hornówek, dz. nr ew. 114/17, 114/24, 113/2 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Hornówek, dz. nr ew. 114/17, 114/24, 113/2 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33930/2019

 

Lista sprawa nr 160/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:w dniu 23.08.2019r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-29 11:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-23 14:51

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 321/6, 322/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 321/6, 322/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33731/2019

 

Lista sprawa nr 159/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : w dniu 23.08.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-29 11:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-23 14:49

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Klaudyn, dz. nr ew. 68, 1227/3 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Klaudyn, dz. nr ew. 68, 1227/3 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33727/2019

 

Lista sprawa nr 158/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 23.08.2019 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-29 11:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-23 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Strojec na dz. nr ew.: 80, gmina Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j) w dniu  25.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Strojec na dz. nr ew.: 80, 78/10, gmina Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33721/2019

 

Lista sprawa nr 157/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 10.09.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-29 11:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-11 07:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Wólka, dz. nr ew. 54, 191/10 obr. 0031 Wólka gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Wólka, dz. nr ew. 54, 191/10 obr. 0031  Wólka gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33600/2019

 

Lista sprawa nr 156/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: STAROSTA WARSZWSKI ZACHODNI NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU W TERMINIE USTAWOWYM. TERMIN WNIESIENIA SPRZECIWU UPŁYNĄŁ 28.08.2019R.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-29 10:54
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE i sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC dz.nr ew. 32, 742/3, 743/3, 742/1, obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Ostoja Babice WP Development Sp. z o.o. Sp. k. 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostoja Babice WP Development Sp. z o.o. Sp. k. 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE i sieci kanalizacji sanitarnej  Ø 200 PVC dz.nr ew. 32, 742/3, 743/3, 742/1,  obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33270/2019

 

Lista sprawa nr 155/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.08.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-24 12:02
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-02 14:29

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 150/10 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Marta i Piotr Zapart

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.07.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marty i Piotra Zapart w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na  dz. nr ew. 150/10 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33081/2019

 

Lista sprawa nr 154/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:w  dniu 02.08.2019 Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia                            

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-24 11:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-06 12:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110, sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 wraz z przyłączami do dz.nr ew. 30/3, 30/4, 30/5, 30/6 w drodze bocznej od ul. Warszawskiej w Lubiczowie, obr. 0018, gm. Stare Babice. Inwestor: Jarosław Nawrot

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jarosława Nawrot w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110, sieci kanalizacji sanitarnej  Ø 200 wraz z przyłączami do dz.nr ew. 30/3, 30/4, 30/5, 30/6 w drodze bocznej od ul. Warszawskiej w Lubiczowie,  obr. 0018, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32994/2019

 

Lista sprawa nr 153/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.termin wniesienia sprzeciwu upłynął 13.08.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-23 09:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-14 10:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 175/8 obr. 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Małgorzata i Łukasz Polasik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.07.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Małgorzaty i Łukasza Polasik w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na  dz. nr ew. 175/8 obr. 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32790/2019

 

Lista sprawa nr 152/z/2019

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 9  sierpnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-23 09:40
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-12 11:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) w m. Kiełpin, dz. nr ew. 265/2 obr. 0008 gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciś. robocze MOP =do 0,5 MPa) w m. Kiełpin, dz. nr ew. 265/2 obr. 0008 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32637/2019

 

Lista sprawa nr 151/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.08.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-23 09:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-12 09:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) w m. Łomianki, dz. nr ew. 398 obr. 0022 gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciś. robocze MOP =do 0,5 MPa) w m. Łomianki, dz. nr ew. 398 obr. 0022 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32639/2019

 

Lista sprawa nr 150/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.08.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-23 08:48
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-12 09:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Klaudyn, dz. nr ew. 516, 612/9, 612/8 obr. 0011 gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Klaudyn, dz. nr ew. 516, 612/9, 612/8 obr. 0011 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32564/2019

 

Lista sprawa nr 149/z/2019

ROZSTRYZGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszwski Zachodni wniósł sprzeciw do powyższego zgłoszenia Decyzją nr 396/s/2019 z dnia 9 września 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-19 09:34
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-09 16:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Pogroszew, dz. nr ew. 74/5, 74/4, 74/3 obr. 0016 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Pogroszew, dz. nr ew. 74/5, 74/4, 74/3 obr. 0016 gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32564/2019

 

Lista sprawa nr 148/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin sprzeciwu upłynął 08.08.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-19 09:27
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-09 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej p. poż. dz. nr ew. 198/5 (dawniej część dz. nr 198/2), 198/2, 199/1, 200/5, 200/11, 200/13, 200/18, obr. Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PDC Industrial Center 108 sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PDC Industrial Center 108 sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej p.poż. dz. nr ew. 198/5 (dawniej część dz. nr 198/2), 198/2, 199/1, 200/5, 200/11, 200/13, 200/18, obr. Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32206/2019

 

Lista sprawa nr 147/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:   Starosta Warszawski Zachodni pismem z dnia 28.08.2019r. informuje o wycofaniu zgłoszenia przez inwestora.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-17 13:30
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 11:02

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 132/6, 132/13, 269 obr. Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem  DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 132/6, 132/13, 269 obr. Janów,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31801/2019

 

Lista sprawa nr 146/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-17 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 148/3, obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Jolanta Wielichowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 15.07.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jolanty Wielichowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 148/3, obr. Dziekanów Leśny,  gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31997/2019

 

Lista sprawa nr 145/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-17 12:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 281, obr. Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Agnieszka Adamczyk-Arszennik i Robert Arszennik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 15.07.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Agnieszki Adamczyk-Arszennik i Roberta Arszennik w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 281, obr. Zielonki-Wieś,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31777/2019

 

Lista sprawa nr 144/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY :w dniu 16.08.2019 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie  wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-17 12:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Święcice, dz. nr ew. 188/5, 194/4, 194/30, 194/29 obr. 0022 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Święcice, dz. nr ew. 188/5, 194/4, 194/30, 194/29  obr. 0022 gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31395/2019

 

Lista sprawa nr 143/z/2019

ROZPATRZENIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.08.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-12 10:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-02 11:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubiczów, dz. nr ew. 57/12, 18/1, 18/5 obr. 0018 gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubiczów, dz. nr ew. 57/12, 18/1, 18/5 obr. 0018 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31396/2019

 

Lista sprawa nr 142/z/2019

ROZPATRZENIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.08.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-12 10:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-02 12:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 40mm wraz z przyłączami średniego ciśnienia PE 25 mm na dz. nr ew. 30, 103/19, obr. Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 40mm wraz z przyłączami średniego ciśnienia PE 25 mm na dz. nr ew. 30, 103/19,  obr.  Powązki, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31305/2019

 

Lista sprawa nr 141/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  w dniu 26.07.2019 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-11 08:18
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 63x5,8 oraz DN 40x3,7 wraz z przyłączem DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 334, 344, 22/84 obr. Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63x5,8 oraz DN 40x3,7 wraz z przyłączem DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 334, 344, 22/84 obr. Blizne Jasińskiego,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31214/2019

 

Lista sprawa nr 140/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.07.2019

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-10 15:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 08:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 130, 188/7 obr. 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 130, 188/7 obr. 0008 Bramki, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31135/2019

 

Lista sprawa nr 139/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.07.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-10 14:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 w dz. nr ew. 252/23, 252/24, 252/17, 253/24 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Andrzej Oleszek, Mariusz Jankowski, Rafał Gulan, Zdzisław Zimiński, Anna Gromadzka, Wiktor Kubik, Franciszek Teterycz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Andrzej Oleszek, Mariusz Jankowski, Rafał Gulan, Zdzisław Zimiński, Anna Gromadzka, Wiktor Kubik, Franciszek Teterycz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110  w dz. nr ew. 252/23, 252/24, 252/17, 253/24  obr. 0013  Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31128/2019

Lista sprawa nr 138/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.07.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-10 14:30
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-22 15:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nn-0,4 kV w miejscowości Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 56/8, 2, 29/3, 29/5, 29/58, 29/46, 29/55, 29/54, 29/42, 29/41, 29/51, 29/50, 29/37, 29/36, 29/47, 29/33 obr. 0006 Ożarów Maz., gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu 08.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nn-0,4 kV w miejscowości  Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 56/8, 2, 29/3, 29/5, 29/58, 29/46, 29/55, 29/54, 29/42, 29/41, 29/51, 29/50, 29/37, 29/36, 29/47, 29/33 obr. 0006  Ożarów Maz., gm.  Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30633/2019

 

Lista sprawa nr 137/z/2019

ROSZTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-09 08:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-30 09:55

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Dziekanów Nowy ul. Rolnicza dz. nr ew. 75/6, 144 obr. Dziekanów Nowy gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Dziekanów Nowy ul. Rolnicza dz. nr ew. 75/6, 144 obr. Dziekanów Nowy gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30552/2019

 

Lista sprawa nr 136/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprawy upłynął 29.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-09 08:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-30 10:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego o w m. Błonie, dz. nr ew. nr 32/7 obr. 0009 gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego o w m. Błonie,  dz. nr ew. nr 32/7 obr. 0009 gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30462/2019

 

Lista sprawa nr 135/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-08 09:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 14:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Koczarskiej (dz. 346/20) w Starych Babicach dz. nr ew. 356/16, 346/17, 346/20 obr. 0001 Stare Babice gmina Stare Babice. Inwestor: Agnieszka Warszawa, Krzysztof Pierzchała.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Warszawa, Krzysztofa Pierzchały w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Koczarskiej (dz. 346/20) w Starych Babicach  dz. nr ew. 356/16, 346/17, 346/20 obr. 0001 Stare Babice gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30357/2019

 

Lista sprawa nr 134/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31 lipca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-08 09:38
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-05 16:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Topolin dz. nr ew.: 104/2, 33, 32/15 obr. 0024 Topolin gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.)  w dniu  05.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Topolin dz. nr ew.: 104/2, 33, 32/15 obr.  0024 Topolin gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30340/2019

 

Lista sprawa nr 133/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAW: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeiwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  16.08.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-08 09:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 09:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE do budynku mieszkalnego w m. Łomianki, dz. nr ew. 107/6 obr. 0005 gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE do budynku mieszkalnego w m. Łomianki,  dz. nr ew. 107/6 obr. 0005 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30274/2019

 

Lista sprawa nr 132/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-05 13:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 14:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3/7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Grądy, dz. nr ew. 1, 13/2 obr. 0007 gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  03.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3/7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Grądy,  dz. nr ew. 1, 13/2 obr. 0007 gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29848/2019

 

Lista sprawa nr 131/z/2019

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.07.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-05 09:05
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Grądy, dz. nr ew. 72 obr. 0007 gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  03.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Grądy,  dz. nr ew. 72 obr. 0007 gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29847/2019

 

Lista sprawa nr 130/z/2019

 

ZAKOŃCZENIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.07.2019 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-05 08:58
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-24 12:29

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 433/1 obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Przemysław Pawłowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  02.07.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Przemysława Pawłowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 433/1 obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29740/2019

 

Lista sprawa nr 129/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.07.2019r. Inwestor złożył pismo z prośbą o wycofanie wniosku.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-02 13:32
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 11:41

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN40x3,7 w m. Babice Nowe, ul. Wieruchowska dz. nr ew. 109, 68/1 obr. Babice Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  28.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN40x3,7  w m. Babice Nowe,  ul. Wieruchowska dz. nr ew. 109, 68/1 obr. Babice Nowe gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29197/2019

 

Lista sprawa nr 128/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 19.07.2019r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-28 15:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 10:01

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 170/4 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Agnieszka i Marcin Zielińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Marcina Zielińskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 170/4 obr. 0032 Wyględy.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29020/2019

 

Lista sprawa nr 127/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.07.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-28 09:11
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-18 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Leszno, ul. Tadeusza dz. nr ew. 363/9 obr. 0011 gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7  PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Leszno,  ul. Tadeusza  dz. nr ew. 363/9 obr. 0011 gm. Leszno.  

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28929/2019

 

Lista sprawa nr 126/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.07.2019

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 14:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 10:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Zacisze dz. nr ew. 42/36, 42/40, 60/4 obr. 0004, dz. nr ew. 43/3 obr. 0005 gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7  PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Zacisze  dz. nr ew. 42/36, 42/40, 60/4 obr. 0004 , dz. nr ew. 43/3 obr. 0005  gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28928/2019

 

Lista sprawa nr 125/z/2019

ROZPATRZENIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.08.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 14:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-02 12:18

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szadkówek na dz. nr ew.: 18/2, 19, 20/1 gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Szadkówek na dz. nr ew.: 18/2, 19, 20/1 gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28922/2019

 

Lista sprawa nr 124/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsy Wieś na dz. nr ew.: 42, 43, 44/2, 44/1, 45/1, 47/1, 50/1, gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsy Wieś na dz. nr ew.: 42, 43, 44/2, 44/1, 45/1, 47/1, 50/1, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28921/2019

 

Lista sprawa nr 123/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 13:57

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiktorów na dz. nr ew.: 53 (ul. Leśna), dz. nr ew. 49/6, 48/4 (droga gminna wewnętrzna), gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiktorów na dz. nr ew.: 53 (ul. Leśna), dz. nr ew. 49/6, 48/4 (droga gminna wewnętrzna), gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28920/2019

 

Lista sprawa nr 122/z/2019

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 13:48

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyględy na dz. nr ew.: 114/2, 114/12 (ul. Klonowa), dz. nr ew. 144/8, 144/10 (ul. Modrzewiowa), dz. nr ew. 181/1, 212 (ul. Poziomkowa), dz. nr ew. 182/1 (ul. Gwiaździsta), dz. nr ew. 169 (ul. Kujawskiego) gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyględy na dz. nr ew.: 114/2, 114/12 (ul. Klonowa), dz. nr ew. 144/8, 144/10 (ul. Modrzewiowa),  dz. nr ew. 181/1, 212 (ul. Poziomkowa), dz. nr ew. 182/1 (ul. Gwiaździsta), dz. nr ew. 169 (ul. Kujawskiego) gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28919/2019

 

Lista sprawa nr 121/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki dz. nr ew.: 317/1, 427/1, 250/11 obr. Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  26.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki dz. nr ew.: 317/1, 427/1, 250/11 obr. Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28828/2019


Lista sprawa nr 120/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 10:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Polna dz. nr ew. 24/23, 26/28, 28/8, 58, 59 obr. 0008, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 26.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Polna dz. nr ew. 24/23, 26/28, 28/8, 58, 59 obr. 0008, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28752/2019

 

Lista sprawa nr 119/z/2019

ROZPATRZENIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.08.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 10:02
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-02 12:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej w m. Duchnice ul. Żytnia i ul. Ogrodników dz. nr ew.: 157, 160/2 obr. Duchnice , gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  25.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w m. Duchnice ul. Żytnia i ul. Ogrodników dz. nr ew.: 157, 160/2 obr. Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28585/2019
Lista sprawa nr 118/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.08.2019r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-25 15:32
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-21 08:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 241/13 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Urszula i Tomasz Kostrubiec

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  25.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Urszula i Tomasz Kostrubiec w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 241/13 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28500/2019

 

Lista sprawa nr 117/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  w dniu 24.07.2019 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-25 15:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-24 14:33

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 88/24, obr. Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestorzy: Marii Molak i Mariana Molak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Marii Molak i Mariana Molak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 88/24, obr. Duchnice,  gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28188/2019

 

Lista sprawa nr 116/z/2019

 

ROZPATRZENIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.08.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-24 11:04
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-06 09:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE dz. nr ew. 158 obr. 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  DN 63 PE dz. nr ew. 158 obr. 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28186/2019

Lista sprawa nr 115/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-24 10:29
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 09:02

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 225x12,8 l=162,0m i przyłącza gazowego PE Ø160x9,1 l=79,0m, dz. nr ew. 2/70, 2/71, 2/72 w obrębie 0025 Pass, w gminie Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mars Polska Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 225x12,8 l=162,0m i przyłącza gazowego PE Ø160x9,1 l=79,0m, dz. nr ew. 2/70, 2/71, 2/72 w obrębie 0025 Pass, w gminie Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27898/2019


Lista sprawa nr 113/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.07.2019

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-06-21 08:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa, dz. nr ew. 129, 130/17 w obrębie 0027 Radonice, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa  dz. nr ew. 129; 130/17  obrębie 0027 Radonice, w gminie Błonie.

 Lista sprawa nr 114/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28034/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.07.2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-06-21 08:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 09:24

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w pasie drogi powiatowej nr 4126W w miejscowości Hornówek dz. nr ew. 8/1, 8/2, 535 - obr. 0008 Hornówek , gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w pasie drogi powiatowej nr 4126W w miejscowości Hornówek dz. nr ew. 8/1, 8/2, 535 - obr. 0008 Hornówek , gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27481/2019


Lista sprawa nr 112/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wnisienia sprzeciwu uplynął 25.07.2019.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-18 12:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 10:29

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Południowej w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 774/2, 775/5, 776/2, 778/2, 780/9, 782/2, 783/2, 783/1, 784/6, 784/2, 786/6, 787/3, 789/6, 790/3, 791/3, 792/8, 793/7, 794/3, 796/2, 799/4, 804/3, 805/2, 810/2 - obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul.  Południowej w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 774/2, 775/5, 776/2, 778/2, 780/9, 782/2, 783/2, 783/1, 784/6, 784/2, 786/6, 787/3, 789/6, 790/3, 791/3, 792/8, 793/7, 794/3, 796/2, 799/4, 804/3, 805/2, 810/2 - obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27481/2019


Lista sprawa nr 111/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni  nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.07.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-18 12:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Podleśnej w miejscowości Laski dz. nr ew. 2440, 1882/1, 1883/1, 1885/4, 1886/4 obr. 0002 Laski, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul. Podleśnej  w miejscowości Laski dz. nr ew. 2440, 1882/1, 1883/1, 1885/4, 1886/4  obr. 0002 Laski, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27474/2019


Lista sprawa nr 110/z/2019

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym . termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.07.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-18 12:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 13:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185/11, obręb 0031 Wólka gmina Leszno. Inwestor: Piotr Kaczanowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Kaczanowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185/11, obręb 0031 Wólka, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27406/2019


Lista sprawa nr 109/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.07.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-18 12:29
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Otuliny w Lesznie dz. nr ew. 715, 708/21, 708/20, 707/1 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  14.06.2019r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Otuliny w Lesznie dz. nr ew. 715, 708/21, 708/20, 707/1  obr. 0011 Leszno,  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27322/2019


Lista sprawa nr 108/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-17 09:58
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.ć. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 170; 35/1 obr. 0024 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 14.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa  dz. nr ew. 170; 35/1 obr. 0024 Bieniewice, gm. Błonie. 

 

 Lista sprawa nr 107/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27206/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 15:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 08:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC dz. nr ew. 43/37; 43/49; 43/48; 43/62; 43/58; 43/59; 43/45, 43/46 obr. 0004, Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE  i sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC  dz. nr ew. 43/37; 43/49; 43/48; 43/62; 43/58; 43/59; 43/45, 43/46 obr. 0004, Ożarów Mazowiecki,  gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Lista sprawa nr 106/z/2019

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26566/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 16:03

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2 dz. nr ew. 3/277, 148, 168 3/109, 3/123, 3/282, 3/302 obr. 0027, PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2  dz. nr ew. 3/277, 148, 168, 3/109, 3/123, 3/282, 3/302 obr. 0027,  PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki

 

 

Lista sprawa nr 105/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26522/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesiena sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 16:17
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 10:58

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2 dz. nr ew. 3/277, 3/109, 3/123 obr. 0027, PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2  dz. nr ew. 3/277, 3/109, 3/123 obr. 0027, PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki

 

 

Lista sprawa nr 104/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26517/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 15:29
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej i przyłącza gazowego dz. nr ew. 584; 592 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej i przyłącza gazowego dz. nr ew. 584; 592  obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Lista sprawa nr 103/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26506/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 11:26
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dz. nr ew. 742/1; 742/3; 743/3 obr. 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dz. nr ew. 742/1; 742/3; 743/3 obr. 0001, gm. Stare Babice.

 

Lista sprawa nr 102/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26500/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 22 lipca 2019r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 11:32
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-23 11:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40mm i przyłącza średniego ciśnienia gazu PE DN 25mm dz. nr ew. 592; 537; 538 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40mm i przyłącza średniego ciśnienia gazu PE DN 25mm dz. nr ew. 592; 537; 538  obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26491/2019

 

Lista sprawa nr 101/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 11:09
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy wodociągu i kanału sanitarnego dz.15/13, 18/1, 20/1, 20/3 57/12, 57/14 w m. Lubiczów obr. 0018 gm. Stare Babice. Inwestor: Maria Burkot-Szelenbaum

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marii Burkot-Szelenbaum w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wodociągu i kanału sanitarnego dz.15/13, 18/1, 20/1, 20/3, 57/12, 57/14 w m. Lubiczów obr. 0018 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26351/2019

 

Lista sprawa nr 100/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym . Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  26.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 16:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 14:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 113/1 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 113/1  obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26340/2019

 

Lista sprawa nr 99/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 1 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 13:22
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 14:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 76/1, 75/15 obr. 0032 Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 76/1, 75/15  obr. 0032 Wiktorów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26335/2019

 

Lista sprawa nr 98/z/2019

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 1 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 11:56
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 14:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 53, 32 obr. 0028 Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 53, 32  obr. 0028 Wiktorów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26332/2019

 

Lista sprawa nr 97/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 1 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 11:36
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 1096, 1012 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 1096, 1012  obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26331/2019

 

Lista sprawa nr 96/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 1 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 10:28
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 14:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 32/2 obr. 0008 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Beata Świętochowska-Lewczuk i Jarosław Lewczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Beaty Świętochowskiej-Lewczuk i Jarosław Lewczuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 32/2 obr. 0008 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26224/2019

 

Lista sprawa nr 95/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-10 16:31
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-09 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz. 110 i budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dz. 200 w drodze bocznej od ul. Mościckiego (dz. 174/10, 175/16) w Lipkowie, gm. Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  06.06.2019r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pani Joanny Fijałkowskiej oraz Pani Marty Fijałkowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz. 110 i budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dz. 200 w drodze bocznej od ul. Mościckiego (dz. 174/10, 175/16) w Lipkowie, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25767/2019

 

Lista sprawa nr 94/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15 lipca 2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-06-07 11:23
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-16 08:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Bukowej w Szeligach, dz. nr ew. 220 w obrębie 0031 PGR Szeligi, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ATRAX R. Gajdasik M.Książek Spółka Jawna

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.06.2019r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ATRAX R.Gajdasik M.Książek Spółka Jawna

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  w ul. Bukowej w Szeligach, dz. nr ew. 220 w obrębie 0031 PGR Szeligi, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25646/2019

 

Lista sprawa nr 93/z/2019

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26.06.2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-06-06 08:18
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-27 14:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV poniżej 1kV w miejscowości Ożarów Mazowiecki ul. J. Hallera dz. nr ew. 80/1, ul. H. Sienkiewicza dz. 82/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202, 1276 t.j.) w dniu 04.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV poniżej 1kV  w miejscowości Ożarów Mazowiecki ul. J. Hallera dz. nr ew. 80/1, ul. H. Sienkiewicza dz. 82/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 obr.  0001 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25282/2019


Lista sprawa nr 92/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-04 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 71/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Waldemar Janiec

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  03.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Waldemara Janiec w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 71/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25269/2019

 

Lista sprawa nr 91/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-04 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 616 obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 31.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 616 obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24961/2019

 

Lista sprawa nr 90/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.06.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-04 09:32
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-24 14:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 148/3 obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Jolanta Wielichowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  30.05.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jolanty Wielichowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 148/3 obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24771/2019

 

Lista sprawa nr 89/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-31 08:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN63mm dz. nr ew. 97/15; 97/16; 97/32 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 30.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN63mm dz. nr ew. 97/15; 97/16; 97/32 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24633/2019

 

Lista sprawa nr 88/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.06.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-31 08:49
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-24 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia dz. nr ew. 43/37, 43/49, 43/48 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki ul. Matejki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 28.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia dz. nr ew. 43/37, 43/49, 43/48 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki ul. Matejki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24215/2019

Lista sprawa nr 87/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-29 09:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-19 08:33

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 85/8 obr. 0024 Topolin, gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr i Magdalena Rezwiakow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27.05.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Piotr i Magdalena Rozwiakow w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 85/8 obr. 0024 Topolin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23823/2019

 

Lista sprawa nr 86/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 19 lipca 2019r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-28 10:13
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-23 12:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 328, 329, 336, 295, 194/2, 327 obr. 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 24.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 328, 329, 336, 295, 194/2, 327 obr. 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23609/2019

Lista sprawa nr 85/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 7 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-24 11:14
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø10 PE w ul. Lutosławskiego dz. nr ew. 720, dz. 814/4, dz. 816/3 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Katarzyna Kulesza, Krzysztof Stanicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  23.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny Kulesza, Krzysztofa Stanickiego

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø10 PE  w ul. Lutosławskiego dz. nr ew. 720, dz. 814/4, dz. 816/3 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23516/2019

 

Lista sprawa nr 84/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.06.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-24 10:43
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-28 15:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 mm dz. nr ew. 287/13, 290/5, 290/19 obr. 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 mm dz. nr ew. 287/13, 290/5, 290/19  obr. 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23016/2019

 

Lista sprawa nr 83/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-22 11:11
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 11:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø11 i Ø40 wraz z hydrantami w ul. Jasnej, Letniej i Majowej w dz. nr ew. 151, 104/2, 105/1, 107/2, 108/2, 109/11, 111/16, 134/2, 135/2, 136/2, 162/13 – ul. Jasna, 111/17- ul. Letnia, 162/12 – ul. Majowa obr. 0012 Myszczyn, w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki, il. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø11 i Ø40 wraz z hydrantami  w ul. Jasnej, Letniej i Majowej w dz. nr ew. 151, 104/2, 105/1, 107/2, 108/2, 109/11, 111/16, 134/2, 135/2, 136/2, 162/13 – ul. Jasna,  111/17- ul. Letnia, 162/12 – ul. Majowa obr. 0012 Myszczyn, w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22620/2019

Lista sprawa nr 82/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 7 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-20 09:48
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy fragmentu sieci i przyłącza gazu ziemnego dla budynków mieszkalnych dz. nr ew. 669/8, 695/1 obr. 0001 Stare Babice, Babice Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Polska Spółka  Gazownictwa sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci i przyłącza gazu ziemnego dla budynków mieszkalnych  dz. nr ew. 669/8, 695/1 obr. 0001 Stare Babice, Babice Nowe gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22281/2019

Lista sprawa nr 81/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-16 08:55
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 91/1, 132/4, 132/6 obr. 0009, Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Magdalena Romaniuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  15.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Magdalena Romaniuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 91/1, 132/4, 132/6 obr. 0009, Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22165/2019

Lista sprawa nr 80/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-16 08:44
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 56/5, 57, 2, 29/3, 29/58, 29/5 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński – wspólnicy spółki WMG Development Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński S.C. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 236.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  15.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński – wspólnicy spółki WMG Development Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński S.C. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 236.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 56/5, 57, 2, 29/3, 29/58, 29/5 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22162/2019

Lista sprawa nr 79/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17 czerwca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-16 08:28
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 12:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 97/10 obr. 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno. Inwestor: Krzysztof Bogucki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 14.05.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Boguckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 97/10  obr. 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22049/2019

 

Lista sprawa nr 78/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 3 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-15 10:02
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-04 12:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 179/12, 180/7 obr. Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Aneta Michno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  13.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Anety Michno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej dz. nr 179/12, 180/7 obr. Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21542/2019

Lista sprawa nr 76/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-15 09:34
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 08:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej z przyłączem – Kwirynów ul. Kalinowa dz. nr ew. 415, obr. 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Pohulanka dz. nr ew. 284, 250/27, obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Miętowa dz. nr ew. 250/16, 249/11, obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączem – Kwirynów ul. Kalinowa dz. nr ew. 415, obr. 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Pohulanka dz. nr ew. 284, 250/27, obr. 0001 Stare Babice,  gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Miętowa dz. nr ew. 250/16, 249/11, obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21148/2019

Lista sprawa nr 75/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:32
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 11:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej i przyłącza gazowego - Wierzbin ul. Króla Jana III Sobieskiego dz. nr ew. 49/23, 49/25, 49/28 obr. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej i przyłącza gazowego - Wierzbin ul. Króla Jana III Sobieskiego  dz. nr ew. 49/23, 49/25, 49/28 obr. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21147/2019

Lista sprawa nr 74/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:22
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-18 08:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej z przyłączem - Wojcieszyn ul. Warszawska dz. nr ew. 202/10, 202/4, 203/5 obr. 0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączem - Wojcieszyn ul. Warszawska dz. nr ew. 202/10, 202/4, 203/5 obr. 0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21145/2019

Lista sprawa nr 73/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:15
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 11:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej i przyłącza gazowego, Lubiczów ul. Warszawska dz. nr ew. 22/7, obr. 0018 Lubiczów gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej i przyłącza gazowego, Lubiczów ul. Warszawska dz. nr ew. 22/7, obr. 0018 Lubiczów gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21142/2019

Lista sprawa nr 72/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:05
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 11:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE, dz. drogowe ul. Jodłowa/Kalinowa nr ew. 27/18, 28/18, 29/10 obr. 0015 Marianów gm. Leszno. Inwestor: Miłosz Jamroży, Katarzyna Jamroży.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 08.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Miłosz Jamroży, Katarzyna Jamroży, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. drogowe ul. Jodłowa/Kalinowa  nr ew. 27/18, 28/18, 29/10 obr. 0015 Marianów gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20938/2019

Lista sprawa nr 71/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-09 09:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-30 11:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci grawitacyjnej i tłocznej w ul. Prokofiewa wraz z odrzutami do posesji w miejscowości Klaudyn dz. nr ew. 911/1 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci grawitacyjnej i tłocznej w ul. Prokofiewa wraz z odrzutami do posesji w miejscowości Klaudyn dz. nr ew. 911/1  obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20823/2019

Lista sprawa nr 70/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-09 09:41
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-30 11:43

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 247/32 obr. Żukówka gm. Błonie. Inwestor: Łukasz Głowacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  02.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasza Głowackiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 247/32 obr. Żukówka gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20030/2019

 

Lista sprawa nr 69/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-02 09:25

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 42/22 obr. 0025 Strzyżew Parcele gm. Kampinos. Inwestor: Olga i Albert Kowalscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 26.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Olgi i Alberta Kowalskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 42/22 obr. 0025 Strzyżew Parcele gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19630/2019

 

Lista sprawa nr 68/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.05.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-02 09:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 12:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 269/14, obr. 0035 Zaborówek gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 26.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c.  Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 269/14, obr. 0035 Zaborówek  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19468/2019

Lista sprawa nr 67/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-02 08:56
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-20 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkampinos i Kampinos dz. nr ew. 90, 86/2, 85, 84/20, 84/6, 84/5, 84/2, 82/2, 82/1 obr. 0020 Podkampinos, dz. nr 65 obr. 0001 Kampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  23.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej  w miejscowości  Podkampinos i Kampinos dz. nr ew. 90, 86/2, 85, 84/20, 84/6, 84/5, 84/2, 82/2, 82/1 obr. 0020 Podkampinos, dz. nr 65 obr. 0001 Kampinos, gm.  Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18814/2019

Lista sprawa nr 66/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14.05.2019r.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-24 09:11
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-20 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 155/3 obr. 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Emil Skalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Emila Skalskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 155/3  obr. 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18687/2019

 

Lista sprawa nr 65/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8 maja 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-23 09:55
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-10 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 150/1, 129/6, 129/2 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki ul. Kilińskiego, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Pure Development Sp. z o.o. Os. Kilińskiego Sp.K.

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c.  Ø40 PE dz. nr ew. 150/1, 129/6, 129/2 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki ul. Kilińskiego, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Pure Development Sp. z o.o. Os. Kilińskiego Sp.K. Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 18.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  Pure Development Sp. z o.o. Os. Kilińskiego Sp.K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 150/1, 129/6, 129/2 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki ul. Kilińskiego, gm. Ożarów Mazowiecki.  

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18431/2019

Lista sprawa nr 64/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-18 15:37
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 11:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 59/16 i 61/9 obr. 0012 Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Milenia Jurkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 16.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Milenii Jurkiewicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 59/16 i 61/9  obr. 0012 Sadowa, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18001/2019

 

Lista sprawa nr 63/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.06.2019r. wydał zaśiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-18 09:30
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 235/4, dz. 235/3 obr. 0033 Zaborów gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew.  235/4, dz. 235/3 obr. 0033 Zaborów gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17558/2019

Lista sprawa nr 62/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-16 08:49
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 72, obr. 0006 Ożarów Mazowiecki ul. Dobra gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew.  72, obr. 0006 Ożarów Mazowiecki ul. Dobra gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17553/2019

Lista sprawa nr 61/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-16 09:18
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 174/6 obr. 0022 Świecice gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 12.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR  11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 174/6 obr. 0022 Świecice gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17244/2019

Lista sprawa nr 60/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-12 15:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szamba szczelnego na dz. nr ew. 10/12 obr. 0009 Cholewy, gm. Błonie. Inwestor: REDe Sp. z o.o. Inwestycje Ziemskie II Spółka Komandytowa ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  REDe Sp. z o.o. Inwestycje Ziemskie II Spółka Komandytowa ul. Grzybowa 80/82, 00-844 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 10/12  obr. 0009 Cholewy, gm. Błonie. Inwestor: REDe Sp. z o.o. Inwestycje Ziemskie II Spółka Komandytowa ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17192/2019

 

Lista sprawa nr 59/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 lipca 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-12 08:33
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-10 12:41

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 587/1 dz. drogowa obr. 0022 m. Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na gazociągu  Ø40PE ś.ć. nr ew. 587/1 dz. drogowa obr. 0022 m. Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16964/2019

Lista sprawa nr 58/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-11 10:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia drogi gminnej – ul. Baśniowej, na dz. nr ew.: 107/20, w miejscowości Kampinos A, obr. 0009, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  10.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia drogi gminnej – ul. Baśniowej,  na dz. nr ew.: 107/20, w miejscowości Kampinos A obr. 0009, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16948/2019

Lista sprawa nr 57/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-11 09:23
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-06 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 20/2 obr. 0005, dz. nr ew. 93/2, 87/3, 87/10, 82/5, 81/13, 81/7, 79/7, 77/5 77/4, 77/6 obr. 0003 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Home Premium Perfect Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szkolna 45, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Home Premium Perfect Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szkolna 45, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 20/2 obr. 0005, dz. nr ew. 93/2, 87/3, 87/10, 82/5, 81/13, 81/7, 79/7, 77/5 77/4, 77/6 obr. 0003  Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16766/2019

Lista sprawa nr 56/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 12:08
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-06 08:52

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Kmicica w miejscowości Izabelin dz. nr ew. 1569/2, 1581/2, 1607, 1635 obr. 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul. Kmicica w miejscowości Izabelin dz. nr ew. 1569/2, 1581/2, 1607, 1635   obr. 0001, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16364/2019


Lista sprawa nr 55/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 10:42
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Północnej w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 489/3, 488/10, 486/2, 484/3, 481/3, 480/6, 478/4, 477/7, 474/3, 472/13, 470/4, 469/7, 466/3, 465/3, 464/3, 462/3 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul. Łosia w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 489/3, 488/10, 486/2, 484/3, 481/3, 480/6, 478/4, 477/7, 474/3, 472/13, 470/4, 469/7, 466/3, 465/3, 464/3, 462/3 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16359/2019


Lista sprawa nr 54/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 10:19
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:23

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Łosia w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 665, 661/4, 637/7, 636/3, 635/15, 635/11, 1571, 632/2, 631/3, 630/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul. Łosia w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 665, 661/4, 637/7, 636/3, 635/15, 635/11, 1571, 632/2, 631/3, 630/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze  P/16351/2019


Lista sprawa nr 53/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 09:59
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:23

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 30 obr. 0030 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Bartosz Scencelek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 8.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bartosza Scencelek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr nr ew. 30 obr. 0030 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16170/2019

 

Lista sprawa nr 52/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-08 16:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 Błonie z przyłączem przy ul. Wierzbowej w Błoniu (dz. nr ew. 43/7, 43/6 obr. 0003 Błonie). Inwestor: Oliwia i Roman Zalewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Oliwii i Romana Zalewskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej  dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 Błonie z przyłączem przy ul. Wierzbowej w Błoniu (dz. nr ew. 43/7, 43/6 obr. 0003 Błonie gm. Błonie).

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15951/2019

Lista sprawa nr 51/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-08 10:16
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-29 08:23

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 102/2 dz. drogowa 144 obr. 0003 m. Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: DOMY-OK, Oktawian Brala ul. Rolnicza 454F, 05-092 Nowy Dziekanów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 04.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: DOMY-OK, Oktawian Brala ul. Rolnicza 454F, 05-092 Nowy Dziekanów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na gazociągu  Ø40PE ś.ć. dz. nr ew. 102/2 dz. drogowa 144 obr. 0003 m. Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15833/2019

Lista sprawa nr 50/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-08 09:54
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-12 13:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 443, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 1.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o budynku mieszkalnego dz. nr ew. 443, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15402/2019

Lista sprawa nr 49/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-04-03 09:40
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-24 08:13

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 530, 460, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 02.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 530, 460, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15401/2019

Lista sprawa nr 48/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-04-03 09:38
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-24 08:14

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 57/4 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Artur Skalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 1.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Artura Skalskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew.  57/4 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14934/2019

 

Lista sprawa nr 47/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-01 15:36
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-26 10:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 567/7 i 568/6 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Marek Ćwirko-Godycki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 1.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marka Ćwirko-Godyckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 567/7 i 568/6 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14840/2019

 

Lista sprawa nr 46/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-01 15:20
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 09:08

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Wyględy, ul. Kujawskiego, dz. 189/6 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  28.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Wyględy, ul. Kujawskiego, dz. 189/6 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13988/2019
Lista sprawa nr 45/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-29 08:35
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 160 mm w ul. Przemysłowej w Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 279/15, 279/16, 279/3 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 160 mm w ul. Przemysłowej w Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 279/15, 279/16, 279/3 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13909/2019

 

Lista sprawa nr 44/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-28 08:53
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 130/17 obr. Radonice z przyłączem do dz. nr ew. 130/1 obr. Radonice 0005 gm. Błonie. Inwestor: Agnieszka i Adrian Oraccy, Cezary Stachoń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  25.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Adriana Orackich, Cezarego Stachoń   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  w drodze dojazdowej o nr ew. 130/17 obr. Radonice z przyłączem do dz. nr ew. 130/1  obr. Radonice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13499/2019

Lista sprawa nr 43/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-27 09:02
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 09:25

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej nn w celu zasilenia obiektu: budynek usługowy przy ul. Warszawskiej dz. 375 w Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 375, 279/22, 280/13, 281/12, 278/65, 278/69, 291/13, 281/11 z obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202, 1276 t.j.) w dniu 22.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej nn w celu zasilenia obiektu: budynek usługowy  przy ul. Warszawskiej dz. 375 w Blizne Łaszczyńskiego, dz. nr ew. 375, 279/22, 280/13, 281/12, 278/65, 278/69, 291/13, 281/11 z obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13043/2019


Lista sprawa nr 42/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-25 16:04
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 16:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 472/13, 474/3, 477/7, 478/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR  11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 472/13, 474/3, 477/7, 478/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12975/2019

Lista sprawa nr 41/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-22 11:09
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 93/4 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR  11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 93/4 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12973/2019

Lista sprawa nr 40/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-22 10:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 678/4, 678/21 Stare Babice, 42/5 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Małgorzata i Paweł Murawscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.03.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Małgorzaty i Pawła Murawskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 678/4, 678/21 Stare Babice, 42/5 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12858/2019

 

Lista sprawa nr 39/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-21 15:43
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-12 10:00

Zgłoszenie z projektem rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 326/20, obr. 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Tadeusz Lubański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.03.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tadeusza Lubańskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 326/20, obr. 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12528/2019

 

Lista sprawa nr 38/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-20 13:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 57/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR  11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 57/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11692/2019

Lista sprawa nr 37/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-18 11:12
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:10

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej sieci niskiego napięcia 0,4 kV YAKXS 4x240 mm2 dla zasilania Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 7/4, 15, 31/1 obr. Borzęcin Mały ul. Trakt Królewski, ul. Źródlana dz. nr ew. 31/7 gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci niskiego napięcia 0,4 kV YAKXS 4x240 mm2 dla zasilania Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 7/4, 15, 31/1 obr. Borzęcin Mały ul. Trakt Królewski, ul. Źródlana dz. nr ew. 31/7 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10649/2019

Lista sprawa nr 36/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-08 14:55
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-20 12:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Łomianki dz. nr 378/2, 378/1, 411, 384/32, 384/33, 384/35, 384/40 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202, 1276 t.j.) w dniu 07.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Łomianki dz. nr 378/2, 378/1, 411, 384/32, 384/33, 384/35, 384/40 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10336/2019
Lista sprawa nr 35/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28 marca 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-08 09:28
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:09

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Zielonki Parcela, dz. nr ew. 99/5 obr. 0039, gm. Stare Babice. Inwestor: Hurtownia Warzyw i Owoców „BUKAT” Grzegorz Bukato, Zielonki Parcele, ul. Południowa 14, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  06.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Hurtowni Warzyw i Owoców „BUKAT” Grzegorz Bukato, Zielonki Parcele, ul. Południowa 14, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Zielonki Parcela, dz. nr ew. 99/5 gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10152/2019
Lista sprawa nr 34/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-07 13:19
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-20 12:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 70, 29/10, 29/17, 29/15 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 05.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowy sieci gazowej ś.c.  Ø40PE dz. ew. 70,  29/10, 29/17, 29/15 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10020/2019

 

Lista sprawa nr 33/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-07 12:40
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 12:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 550/6, 809/4 obr. 0001 m. Stare Babice, ul. Warszawska gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 05.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c.  Ø40PE dz. nr ew. 550/6, 809/4  obr. 0001 m. Stare Babice, ul. Warszawska gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10010/2019

 

Lista sprawa nr 32/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-07 12:31
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 12:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 wraz z przyłączem Ø40 oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160 do obsługi posesji nr ew. 25/10 na dz. nr ew. 25/8, 25/12, 24/4, 25/10 obr. Topolin gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr Kater

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Kater w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 wraz z przyłączem Ø40 oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160 do obsługi posesji nr ew. 25/10 na dz. nr ew. 25/8, 25/12, 24/4, 25/10 obr. Topolin gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9826/2019

Lista sprawa nr 31/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-05 12:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.c. Ø63PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 318/8 obr. 0004 m. Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 01.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś.c. Ø63PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 318/8 obr. 0004 m. Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9490/2019

 

Lista sprawa nr 30/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 22 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-04 11:11
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 14:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Wieś dz. nr ew. 613, 614, 615, 616, 617, 618 obr. 0031 Zielonki Wieś gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.)  w dniu  01.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Wieś dz. nr ew. 613, 614, 615, 616, 617, 618 obr.  0031 Zielonki Wieś gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9487/2019

 

Lista sprawa nr 29/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 22 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-04 11:22
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 14:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 mm w ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym dz. nr ew. 32/1, 32/3 32/16, 32/8 obr. 0005 Borzęcin Mały gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  28.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 mm w ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym dz. nr ew. 32/1, 32/3 32/16, 32/8  obr. 0005 Borzęcin Mały gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9184/2019

Lista sprawa nr 28/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 3 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-01 09:49
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 08:46

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 107/2, obr. 0028 - Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Dorota Skrobińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 26.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Doroty Skrobińskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 107/2, obr. 0028 - Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8850/2019

 

Lista sprawa nr 27/z/2019
ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19 marca 2019r., wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-26 12:52
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-21 12:05

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 14/2, obr. 0022 - Rzęszyce, gm. Kampinos. Inwestorzy: Anna Morawska –Dadlez, Michał Dadlez

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 25.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anny Morawska-Dadlez, Michała Dadlez w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 14/2, obr. 0022 - Rzęszyce, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8496/2019

 

Lista sprawa nr 26/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-26 12:37
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-17 11:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1190, obr. Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Luiza Kotruchow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 25.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Luizy Kotruchow w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 1190, obr. Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8474/2019

 

Lista sprawa nr 25/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 5 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-26 12:13
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 78/8, obr. 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Zuzanna i Damian Samsel

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 22.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Zuzanny i Damiana Samsel w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 78/8, obr.  0018 Powązki, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8200/2019

 

Lista sprawa nr 24/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-25 11:52

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci (linia kablowa nN, latarnie oświetlenia ulicznego) w drodze powiatowej nr 4138W – ulica Estrady w miejscowości Klaudyn, obr. 0011 Klaudyn, dz. nr ew. 844/6, 502, 843/56, gm. Stare Babice. Inwestor: Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 20.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego  ul. Poznańska 129/133 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci (linia kablowa nN, latarnie oświetlenia ulicznego) w drodze powiatowej nr 4138W – ulica Estrady w miejscowości Klaudyn,  obr. 0011 Klaudyn, dz. nr ew. 844/6, 502, 843/56, gm. Stare Babice. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7963/2019
Lista sprawa nr 23/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-21 10:43
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-15 15:28

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.c. Ø40PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 m. Błonie, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 20.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś.c. Ø40PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 m. Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7734/2019

 

Lista sprawa nr 22/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-21 10:20
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-14 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN poniżej 1 kV - przebudowa sieci elektroenergetycznej kolizje elektroenergetyczne nn w miejscowości Łomianki dz. nr 275, 276 gm. Łomianki obr. 0006 jedn. ewid. 143205_4. Inwestor: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN poniżej 1 kV - przebudowa sieci elektroenergetycznej kolizje elektroenergetyczne nn w miejscowości Łomianki dz. nr 275, 276 gm. Łomianki obr. 0006 jedn. ewid. 143205_4.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7560/2019
Lista sprawa nr 21/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 kwietnia 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-20 08:50
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 11:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 w ul. Dolnej i proj. drodze bocznej (dz. nr 190/4) w Babicach Nowych na działkach nr ew. 190/3, 190/4, 193, 189/3, 190/1, 214, 189/5 obr. 0021 gm. Stare Babice. Inwestor: Agata Kłódkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  14.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agaty Kłódkiewicz  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 w ul. Dolnej i proj. drodze bocznej (dz. nr 190/4) w Babicach Nowych, na działkach nr ew. 190/3, 190/4, 193, 189/3, 190/1, 214, 189/5 obr. 0021 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6598/2019

Lista sprawa nr 20/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-14 11:06
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-09 12:12

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.c. w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 26/7, 26/28, 26/35 obr. Marianów, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  12.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na gazociągu ś.c.  w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 26/7, 26/28, 26/35 obr. Marianów, gm. Leszno.