Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.ć. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 170; 35/1 obr. 0024 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 14.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa  dz. nr ew. 170; 35/1 obr. 0024 Bieniewice, gm. Błonie. 

 

 Lista sprawa nr 107/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27206/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 15:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC dz. nr ew. 43/37; 43/49; 43/48; 43/62; 43/58; 43/59; 43/45, 43/46 obr. 0004, Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE  i sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC  dz. nr ew. 43/37; 43/49; 43/48; 43/62; 43/58; 43/59; 43/45, 43/46 obr. 0004, Ożarów Mazowiecki,  gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Lista sprawa nr 106/z/2019

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26566/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 16:03

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2 dz. nr ew. 3/277, 148, 168 3/109, 3/123, 3/282, 3/302 obr. 0027, PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2  dz. nr ew. 3/277, 148, 168, 3/109, 3/123, 3/282, 3/302 obr. 0027,  PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki

 

 

Lista sprawa nr 105/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26522/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 16:17

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2 dz. nr ew. 3/277, 3/109, 3/123 obr. 0027, PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2  dz. nr ew. 3/277, 3/109, 3/123 obr. 0027, PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki

 

 

Lista sprawa nr 104/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26517/2019

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 15:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej i przyłącza gazowego dz. nr ew. 584; 592 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej i przyłącza gazowego dz. nr ew. 584; 592  obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Lista sprawa nr 103/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26506/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 11:26
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-14 11:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dz. nr ew. 742/1; 742/3; 743/3 obr. 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dz. nr ew. 742/1; 742/3; 743/3 obr. 0001, gm. Stare Babice.

 

Lista sprawa nr 102/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26500/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 11:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40mm i przyłącza średniego ciśnienia gazu PE DN 25mm dz. nr ew. 592; 537; 538 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40mm i przyłącza średniego ciśnienia gazu PE DN 25mm dz. nr ew. 592; 537; 538  obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26491/2019

 

Lista sprawa nr 101/z/2019

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 11:09

Zgłoszenie z projektem budowy wodociągu i kanału sanitarnego dz.15/13, 18/1, 20/1, 20/3 57/12, 57/14 w m. Lubiczów obr. 0018 gm. Stare Babice. Inwestor: Maria Burkot-Szelenbaum

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marii Burkot-Szelenbaum w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wodociągu i kanału sanitarnego dz.15/13, 18/1, 20/1, 20/3, 57/12, 57/14 w m. Lubiczów obr. 0018 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26351/2019

 

Lista sprawa nr 100/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 16:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 113/1 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 113/1  obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26340/2019

 

Lista sprawa nr 99/z/2019

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 13:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 76/1, 75/15 obr. 0032 Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 76/1, 75/15  obr. 0032 Wiktorów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26335/2019

 

Lista sprawa nr 98/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 53, 32 obr. 0028 Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 53, 32  obr. 0028 Wiktorów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26332/2019

 

Lista sprawa nr 97/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 11:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 1096, 1012 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 1096, 1012  obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26331/2019

 

Lista sprawa nr 96/z/2019

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 10:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 32/2 obr. 0008 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Beata Świętochowska-Lewczuk i Jarosław Lewczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Beaty Świętochowskiej-Lewczuk i Jarosław Lewczuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 32/2 obr. 0008 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26224/2019

 

Lista sprawa nr 95/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-10 16:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz. 110 i budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dz. 200 w drodze bocznej od ul. Mościckiego (dz. 174/10, 175/16) w Lipkowie, gm. Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  06.06.2019r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pani Joanny Fijałkowskiej oraz Pani Marty Fijałkowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz. 110 i budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dz. 200 w drodze bocznej od ul. Mościckiego (dz. 174/10, 175/16) w Lipkowie, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25767/2019

 

Lista sprawa nr 94/z/2019

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-06-07 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Bukowej w Szeligach, dz. nr ew. 220 w obrębie 0031 PGR Szeligi, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ATRAX R. Gajdasik M.Książek Spółka Jawna

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.06.2019r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ATRAX R.Gajdasik M.Książek Spółka Jawna

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  w ul. Bukowej w Szeligach, dz. nr ew. 220 w obrębie 0031 PGR Szeligi, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25646/2019

 

Lista sprawa nr 93/z/2019

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-06-06 08:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV poniżej 1kV w miejscowości Ożarów Mazowiecki ul. J. Hallera dz. nr ew. 80/1, ul. H. Sienkiewicza dz. 82/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202, 1276 t.j.) w dniu 04.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV poniżej 1kV  w miejscowości Ożarów Mazowiecki ul. J. Hallera dz. nr ew. 80/1, ul. H. Sienkiewicza dz. 82/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 obr.  0001 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25282/2019


Lista sprawa nr 92/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-04 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 71/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Waldemar Janiec

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  03.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Waldemara Janiec w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 71/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25269/2019

 

Lista sprawa nr 91/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-04 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 616 obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 31.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 616 obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24961/2019

 

Lista sprawa nr 90/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-04 09:32

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 148/3 obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Jolanta Wielichowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  30.05.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jolanty Wielichowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 148/3 obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24771/2019

 

Lista sprawa nr 89/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-31 08:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN63mm dz. nr ew. 97/15; 97/16; 97/32 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 30.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN63mm dz. nr ew. 97/15; 97/16; 97/32 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24633/2019

 

Lista sprawa nr 88/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-31 08:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia dz. nr ew. 43/37, 43/49, 43/48 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki ul. Matejki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 28.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia dz. nr ew. 43/37, 43/49, 43/48 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki ul. Matejki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24215/2019

 

Lista sprawa nr 87/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-29 09:58
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-29 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 85/8 obr. 0024 Topolin, gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr i Magdalena Rezwiakow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27.05.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Piotr i Magdalena Rozwiakow w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 85/8 obr. 0024 Topolin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23823/2019

 

Lista sprawa nr 86/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-28 10:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 328, 329, 336, 295, 194/2, 327 obr. 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 24.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 328, 329, 336, 295, 194/2, 327 obr. 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23609/2019

Lista sprawa nr 85/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 7 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-24 11:14
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø10 PE w ul. Lutosławskiego dz. nr ew. 720, dz. 814/4, dz. 816/3 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Katarzyna Kulesza, Krzysztof Stanicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  23.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny Kulesza, Krzysztofa Stanickiego

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø10 PE  w ul. Lutosławskiego dz. nr ew. 720, dz. 814/4, dz. 816/3 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23516/2019

 

Lista sprawa nr 84/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-24 10:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 mm dz. nr ew. 287/13, 290/5, 290/19 obr. 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 mm dz. nr ew. 287/13, 290/5, 290/19  obr. 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23016/2019

 

Lista sprawa nr 83/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-22 11:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø11 i Ø40 wraz z hydrantami w ul. Jasnej, Letniej i Majowej w dz. nr ew. 151, 104/2, 105/1, 107/2, 108/2, 109/11, 111/16, 134/2, 135/2, 136/2, 162/13 – ul. Jasna, 111/17- ul. Letnia, 162/12 – ul. Majowa obr. 0012 Myszczyn, w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki, il. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø11 i Ø40 wraz z hydrantami  w ul. Jasnej, Letniej i Majowej w dz. nr ew. 151, 104/2, 105/1, 107/2, 108/2, 109/11, 111/16, 134/2, 135/2, 136/2, 162/13 – ul. Jasna,  111/17- ul. Letnia, 162/12 – ul. Majowa obr. 0012 Myszczyn, w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22620/2019

Lista sprawa nr 82/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 7 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-20 09:48
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy fragmentu sieci i przyłącza gazu ziemnego dla budynków mieszkalnych dz. nr ew. 669/8, 695/1 obr. 0001 Stare Babice, Babice Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Polska Spółka  Gazownictwa sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci i przyłącza gazu ziemnego dla budynków mieszkalnych  dz. nr ew. 669/8, 695/1 obr. 0001 Stare Babice, Babice Nowe gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22281/2019

Lista sprawa nr 81/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-16 08:55
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 91/1, 132/4, 132/6 obr. 0009, Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Magdalena Romaniuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  15.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Magdalena Romaniuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 91/1, 132/4, 132/6 obr. 0009, Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22165/2019

Lista sprawa nr 80/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-16 08:44
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 56/5, 57, 2, 29/3, 29/58, 29/5 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński – wspólnicy spółki WMG Development Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński S.C. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 236.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  15.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński – wspólnicy spółki WMG Development Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński S.C. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 236.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 56/5, 57, 2, 29/3, 29/58, 29/5 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22162/2019

 

Lista sprawa nr 79/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-16 08:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 97/10 obr. 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno. Inwestor: Krzysztof Bogucki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 14.05.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Boguckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 97/10  obr. 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22049/2019

 

Lista sprawa nr 78/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-15 10:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 179/12, 180/7 obr. Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Aneta Michno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  13.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Anety Michno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej dz. nr 179/12, 180/7 obr. Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21542/2019

 

Lista sprawa nr 76/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-15 09:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej z przyłączem – Kwirynów ul. Kalinowa dz. nr ew. 415, obr. 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Pohulanka dz. nr ew. 284, 250/27, obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Miętowa dz. nr ew. 250/16, 249/11, obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączem – Kwirynów ul. Kalinowa dz. nr ew. 415, obr. 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Pohulanka dz. nr ew. 284, 250/27, obr. 0001 Stare Babice,  gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Miętowa dz. nr ew. 250/16, 249/11, obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21148/2019

Lista sprawa nr 75/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:32
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 11:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej i przyłącza gazowego - Wierzbin ul. Króla Jana III Sobieskiego dz. nr ew. 49/23, 49/25, 49/28 obr. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej i przyłącza gazowego - Wierzbin ul. Króla Jana III Sobieskiego  dz. nr ew. 49/23, 49/25, 49/28 obr. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21147/2019

 

Lista sprawa nr 74/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:22
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-10 10:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej z przyłączem - Wojcieszyn ul. Warszawska dz. nr ew. 202/10, 202/4, 203/5 obr. 0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączem - Wojcieszyn ul. Warszawska dz. nr ew. 202/10, 202/4, 203/5 obr. 0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21145/2019

Lista sprawa nr 73/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:15
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 11:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej i przyłącza gazowego, Lubiczów ul. Warszawska dz. nr ew. 22/7, obr. 0018 Lubiczów gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej i przyłącza gazowego, Lubiczów ul. Warszawska dz. nr ew. 22/7, obr. 0018 Lubiczów gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21142/2019

Lista sprawa nr 72/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:05
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 11:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE, dz. drogowe ul. Jodłowa/Kalinowa nr ew. 27/18, 28/18, 29/10 obr. 0015 Marianów gm. Leszno. Inwestor: Miłosz Jamroży, Katarzyna Jamroży.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 08.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Miłosz Jamroży, Katarzyna Jamroży, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. drogowe ul. Jodłowa/Kalinowa  nr ew. 27/18, 28/18, 29/10 obr. 0015 Marianów gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20938/2019

Lista sprawa nr 71/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-09 09:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-30 11:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci grawitacyjnej i tłocznej w ul. Prokofiewa wraz z odrzutami do posesji w miejscowości Klaudyn dz. nr ew. 911/1 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci grawitacyjnej i tłocznej w ul. Prokofiewa wraz z odrzutami do posesji w miejscowości Klaudyn dz. nr ew. 911/1  obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20823/2019

Lista sprawa nr 70/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-09 09:41
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-30 11:43

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 247/32 obr. Żukówka gm. Błonie. Inwestor: Łukasz Głowacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  02.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasza Głowackiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 247/32 obr. Żukówka gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20030/2019

 

Lista sprawa nr 69/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-02 09:25

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 42/22 obr. 0025 Strzyżew Parcele gm. Kampinos. Inwestor: Olga i Albert Kowalscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 26.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Olgi i Alberta Kowalskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 42/22 obr. 0025 Strzyżew Parcele gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19630/2019

 

Lista sprawa nr 68/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.05.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-02 09:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 12:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 269/14, obr. 0035 Zaborówek gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 26.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c.  Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 269/14, obr. 0035 Zaborówek  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19468/2019

Lista sprawa nr 67/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-02 08:56
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-20 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkampinos i Kampinos dz. nr ew. 90, 86/2, 85, 84/20, 84/6, 84/5, 84/2, 82/2, 82/1 obr. 0020 Podkampinos, dz. nr 65 obr. 0001 Kampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  23.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej  w miejscowości  Podkampinos i Kampinos dz. nr ew. 90, 86/2, 85, 84/20, 84/6, 84/5, 84/2, 82/2, 82/1 obr. 0020 Podkampinos, dz. nr 65 obr. 0001 Kampinos, gm.  Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18814/2019

Lista sprawa nr 66/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14.05.2019r.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-24 09:11
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-20 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 155/3 obr. 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Emil Skalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Emila Skalskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 155/3  obr. 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18687/2019

 

Lista sprawa nr 65/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8 maja 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-23 09:55
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-10 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 150/1, 129/6, 129/2 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki ul. Kilińskiego, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Pure Development Sp. z o.o. Os. Kilińskiego Sp.K.

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c.  Ø40 PE dz. nr ew. 150/1, 129/6, 129/2 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki ul. Kilińskiego, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Pure Development Sp. z o.o. Os. Kilińskiego Sp.K. Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 18.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  Pure Development Sp. z o.o. Os. Kilińskiego Sp.K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 150/1, 129/6, 129/2 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki ul. Kilińskiego, gm. Ożarów Mazowiecki.  

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18431/2019

Lista sprawa nr 64/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-18 15:37
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 11:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 59/16 i 61/9 obr. 0012 Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Milenia Jurkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 16.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Milenii Jurkiewicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 59/16 i 61/9  obr. 0012 Sadowa, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18001/2019

 

Lista sprawa nr 63/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.06.2019r. wydał zaśiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-18 09:30
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 235/4, dz. 235/3 obr. 0033 Zaborów gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew.  235/4, dz. 235/3 obr. 0033 Zaborów gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17558/2019

Lista sprawa nr 62/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-16 08:49
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 72, obr. 0006 Ożarów Mazowiecki ul. Dobra gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew.  72, obr. 0006 Ożarów Mazowiecki ul. Dobra gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17553/2019

Lista sprawa nr 61/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-16 09:18
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 174/6 obr. 0022 Świecice gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 12.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR  11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 174/6 obr. 0022 Świecice gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17244/2019

Lista sprawa nr 60/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-12 15:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szamba szczelnego na dz. nr ew. 10/12 obr. 0009 Cholewy, gm. Błonie. Inwestor: REDe Sp. z o.o. Inwestycje Ziemskie II Spółka Komandytowa ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  REDe Sp. z o.o. Inwestycje Ziemskie II Spółka Komandytowa ul. Grzybowa 80/82, 00-844 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 10/12  obr. 0009 Cholewy, gm. Błonie. Inwestor: REDe Sp. z o.o. Inwestycje Ziemskie II Spółka Komandytowa ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17192/2019

 

Lista sprawa nr 59/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-12 08:33
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-12 08:34

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 587/1 dz. drogowa obr. 0022 m. Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na gazociągu  Ø40PE ś.ć. nr ew. 587/1 dz. drogowa obr. 0022 m. Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16964/2019

Lista sprawa nr 58/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-11 10:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia drogi gminnej – ul. Baśniowej, na dz. nr ew.: 107/20, w miejscowości Kampinos A, obr. 0009, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  10.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia drogi gminnej – ul. Baśniowej,  na dz. nr ew.: 107/20, w miejscowości Kampinos A obr. 0009, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16948/2019

Lista sprawa nr 57/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-11 09:23
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-06 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 20/2 obr. 0005, dz. nr ew. 93/2, 87/3, 87/10, 82/5, 81/13, 81/7, 79/7, 77/5 77/4, 77/6 obr. 0003 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Home Premium Perfect Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szkolna 45, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Home Premium Perfect Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szkolna 45, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 20/2 obr. 0005, dz. nr ew. 93/2, 87/3, 87/10, 82/5, 81/13, 81/7, 79/7, 77/5 77/4, 77/6 obr. 0003  Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16766/2019

Lista sprawa nr 56/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 12:08
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-06 08:52

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Kmicica w miejscowości Izabelin dz. nr ew. 1569/2, 1581/2, 1607, 1635 obr. 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul. Kmicica w miejscowości Izabelin dz. nr ew. 1569/2, 1581/2, 1607, 1635   obr. 0001, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16364/2019


Lista sprawa nr 55/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 10:42
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Północnej w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 489/3, 488/10, 486/2, 484/3, 481/3, 480/6, 478/4, 477/7, 474/3, 472/13, 470/4, 469/7, 466/3, 465/3, 464/3, 462/3 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul. Łosia w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 489/3, 488/10, 486/2, 484/3, 481/3, 480/6, 478/4, 477/7, 474/3, 472/13, 470/4, 469/7, 466/3, 465/3, 464/3, 462/3 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16359/2019


Lista sprawa nr 54/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 10:19
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:23

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Łosia w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 665, 661/4, 637/7, 636/3, 635/15, 635/11, 1571, 632/2, 631/3, 630/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul. Łosia w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 665, 661/4, 637/7, 636/3, 635/15, 635/11, 1571, 632/2, 631/3, 630/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze  P/16351/2019


Lista sprawa nr 53/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 09:59
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:23

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 30 obr. 0030 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Bartosz Scencelek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 8.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bartosza Scencelek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr nr ew. 30 obr. 0030 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16170/2019

 

Lista sprawa nr 52/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-08 16:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 Błonie z przyłączem przy ul. Wierzbowej w Błoniu (dz. nr ew. 43/7, 43/6 obr. 0003 Błonie). Inwestor: Oliwia i Roman Zalewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Oliwii i Romana Zalewskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej  dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 Błonie z przyłączem przy ul. Wierzbowej w Błoniu (dz. nr ew. 43/7, 43/6 obr. 0003 Błonie gm. Błonie).

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15951/2019

Lista sprawa nr 51/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-08 10:16
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-29 08:23

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 102/2 dz. drogowa 144 obr. 0003 m. Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: DOMY-OK, Oktawian Brala ul. Rolnicza 454F, 05-092 Nowy Dziekanów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 04.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: DOMY-OK, Oktawian Brala ul. Rolnicza 454F, 05-092 Nowy Dziekanów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na gazociągu  Ø40PE ś.ć. dz. nr ew. 102/2 dz. drogowa 144 obr. 0003 m. Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15833/2019

Lista sprawa nr 50/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-08 09:54
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-12 13:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 443, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 1.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o budynku mieszkalnego dz. nr ew. 443, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15402/2019

Lista sprawa nr 49/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-04-03 09:40
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-24 08:13

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 530, 460, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 02.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 530, 460, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15401/2019

Lista sprawa nr 48/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-04-03 09:38
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-24 08:14

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 57/4 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Artur Skalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 1.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Artura Skalskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew.  57/4 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14934/2019

 

Lista sprawa nr 47/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-01 15:36
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-26 10:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 567/7 i 568/6 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Marek Ćwirko-Godycki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 1.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marka Ćwirko-Godyckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 567/7 i 568/6 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14840/2019

 

Lista sprawa nr 46/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-01 15:20
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 09:08

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Wyględy, ul. Kujawskiego, dz. 189/6 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  28.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Wyględy, ul. Kujawskiego, dz. 189/6 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13988/2019
Lista sprawa nr 45/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-29 08:35
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 160 mm w ul. Przemysłowej w Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 279/15, 279/16, 279/3 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 160 mm w ul. Przemysłowej w Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 279/15, 279/16, 279/3 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13909/2019

 

Lista sprawa nr 44/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-28 08:53
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 130/17 obr. Radonice z przyłączem do dz. nr ew. 130/1 obr. Radonice 0005 gm. Błonie. Inwestor: Agnieszka i Adrian Oraccy, Cezary Stachoń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  25.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Adriana Orackich, Cezarego Stachoń   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  w drodze dojazdowej o nr ew. 130/17 obr. Radonice z przyłączem do dz. nr ew. 130/1  obr. Radonice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13499/2019

Lista sprawa nr 43/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-27 09:02
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 09:25

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej nn w celu zasilenia obiektu: budynek usługowy przy ul. Warszawskiej dz. 375 w Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 375, 279/22, 280/13, 281/12, 278/65, 278/69, 291/13, 281/11 z obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202, 1276 t.j.) w dniu 22.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej nn w celu zasilenia obiektu: budynek usługowy  przy ul. Warszawskiej dz. 375 w Blizne Łaszczyńskiego, dz. nr ew. 375, 279/22, 280/13, 281/12, 278/65, 278/69, 291/13, 281/11 z obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13043/2019


Lista sprawa nr 42/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-25 16:04
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 16:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 472/13, 474/3, 477/7, 478/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR  11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 472/13, 474/3, 477/7, 478/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12975/2019

Lista sprawa nr 41/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-22 11:09
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 93/4 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR  11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 93/4 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12973/2019

Lista sprawa nr 40/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-22 10:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 678/4, 678/21 Stare Babice, 42/5 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Małgorzata i Paweł Murawscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.03.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Małgorzaty i Pawła Murawskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 678/4, 678/21 Stare Babice, 42/5 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12858/2019

 

Lista sprawa nr 39/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-21 15:43
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-12 10:00

Zgłoszenie z projektem rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 326/20, obr. 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Tadeusz Lubański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.03.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tadeusza Lubańskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 326/20, obr. 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12528/2019

 

Lista sprawa nr 38/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-20 13:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 57/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR  11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 57/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11692/2019

Lista sprawa nr 37/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-18 11:12
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:10

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej sieci niskiego napięcia 0,4 kV YAKXS 4x240 mm2 dla zasilania Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 7/4, 15, 31/1 obr. Borzęcin Mały ul. Trakt Królewski, ul. Źródlana dz. nr ew. 31/7 gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci niskiego napięcia 0,4 kV YAKXS 4x240 mm2 dla zasilania Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 7/4, 15, 31/1 obr. Borzęcin Mały ul. Trakt Królewski, ul. Źródlana dz. nr ew. 31/7 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10649/2019

Lista sprawa nr 36/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-08 14:55
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-20 12:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Łomianki dz. nr 378/2, 378/1, 411, 384/32, 384/33, 384/35, 384/40 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202, 1276 t.j.) w dniu 07.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Łomianki dz. nr 378/2, 378/1, 411, 384/32, 384/33, 384/35, 384/40 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10336/2019
Lista sprawa nr 35/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28 marca 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-08 09:28
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:09

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Zielonki Parcela, dz. nr ew. 99/5 obr. 0039, gm. Stare Babice. Inwestor: Hurtownia Warzyw i Owoców „BUKAT” Grzegorz Bukato, Zielonki Parcele, ul. Południowa 14, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  06.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Hurtowni Warzyw i Owoców „BUKAT” Grzegorz Bukato, Zielonki Parcele, ul. Południowa 14, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Zielonki Parcela, dz. nr ew. 99/5 gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10152/2019
Lista sprawa nr 34/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-07 13:19
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-20 12:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 70, 29/10, 29/17, 29/15 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 05.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowy sieci gazowej ś.c.  Ø40PE dz. ew. 70,  29/10, 29/17, 29/15 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10020/2019

 

Lista sprawa nr 33/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-07 12:40
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 12:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 550/6, 809/4 obr. 0001 m. Stare Babice, ul. Warszawska gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 05.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c.  Ø40PE dz. nr ew. 550/6, 809/4  obr. 0001 m. Stare Babice, ul. Warszawska gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10010/2019

 

Lista sprawa nr 32/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-07 12:31
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 12:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 wraz z przyłączem Ø40 oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160 do obsługi posesji nr ew. 25/10 na dz. nr ew. 25/8, 25/12, 24/4, 25/10 obr. Topolin gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr Kater

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Kater w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 wraz z przyłączem Ø40 oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160 do obsługi posesji nr ew. 25/10 na dz. nr ew. 25/8, 25/12, 24/4, 25/10 obr. Topolin gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9826/2019

Lista sprawa nr 31/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-05 12:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.c. Ø63PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 318/8 obr. 0004 m. Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 01.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś.c. Ø63PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 318/8 obr. 0004 m. Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9490/2019

 

Lista sprawa nr 30/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 22 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-04 11:11
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 14:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Wieś dz. nr ew. 613, 614, 615, 616, 617, 618 obr. 0031 Zielonki Wieś gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.)  w dniu  01.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Wieś dz. nr ew. 613, 614, 615, 616, 617, 618 obr.  0031 Zielonki Wieś gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9487/2019

 

Lista sprawa nr 29/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 22 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-04 11:22
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 14:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 mm w ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym dz. nr ew. 32/1, 32/3 32/16, 32/8 obr. 0005 Borzęcin Mały gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  28.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 mm w ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym dz. nr ew. 32/1, 32/3 32/16, 32/8  obr. 0005 Borzęcin Mały gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9184/2019

Lista sprawa nr 28/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 3 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-01 09:49
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 08:46

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 107/2, obr. 0028 - Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Dorota Skrobińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 26.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Doroty Skrobińskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 107/2, obr. 0028 - Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8850/2019

 

Lista sprawa nr 27/z/2019
ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19 marca 2019r., wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-26 12:52
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-21 12:05

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 14/2, obr. 0022 - Rzęszyce, gm. Kampinos. Inwestorzy: Anna Morawska –Dadlez, Michał Dadlez

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 25.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anny Morawska-Dadlez, Michała Dadlez w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 14/2, obr. 0022 - Rzęszyce, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8496/2019

 

Lista sprawa nr 26/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-26 12:37
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-17 11:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1190, obr. Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Luiza Kotruchow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 25.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Luizy Kotruchow w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 1190, obr. Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8474/2019

 

Lista sprawa nr 25/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 5 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-26 12:13
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 78/8, obr. 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Zuzanna i Damian Samsel

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 22.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Zuzanny i Damiana Samsel w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 78/8, obr.  0018 Powązki, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8200/2019

 

Lista sprawa nr 24/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-25 11:52

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci (linia kablowa nN, latarnie oświetlenia ulicznego) w drodze powiatowej nr 4138W – ulica Estrady w miejscowości Klaudyn, obr. 0011 Klaudyn, dz. nr ew. 844/6, 502, 843/56, gm. Stare Babice. Inwestor: Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 20.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego  ul. Poznańska 129/133 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci (linia kablowa nN, latarnie oświetlenia ulicznego) w drodze powiatowej nr 4138W – ulica Estrady w miejscowości Klaudyn,  obr. 0011 Klaudyn, dz. nr ew. 844/6, 502, 843/56, gm. Stare Babice. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7963/2019
Lista sprawa nr 23/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-21 10:43
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-15 15:28

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.c. Ø40PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 m. Błonie, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 20.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś.c. Ø40PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 m. Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7734/2019

 

Lista sprawa nr 22/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-21 10:20
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-14 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN poniżej 1 kV - przebudowa sieci elektroenergetycznej kolizje elektroenergetyczne nn w miejscowości Łomianki dz. nr 275, 276 gm. Łomianki obr. 0006 jedn. ewid. 143205_4. Inwestor: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN poniżej 1 kV - przebudowa sieci elektroenergetycznej kolizje elektroenergetyczne nn w miejscowości Łomianki dz. nr 275, 276 gm. Łomianki obr. 0006 jedn. ewid. 143205_4.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7560/2019
Lista sprawa nr 21/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 kwietnia 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-20 08:50
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 11:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 w ul. Dolnej i proj. drodze bocznej (dz. nr 190/4) w Babicach Nowych na działkach nr ew. 190/3, 190/4, 193, 189/3, 190/1, 214, 189/5 obr. 0021 gm. Stare Babice. Inwestor: Agata Kłódkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  14.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agaty Kłódkiewicz  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 w ul. Dolnej i proj. drodze bocznej (dz. nr 190/4) w Babicach Nowych, na działkach nr ew. 190/3, 190/4, 193, 189/3, 190/1, 214, 189/5 obr. 0021 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6598/2019

Lista sprawa nr 20/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-14 11:06
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-09 12:12

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.c. w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 26/7, 26/28, 26/35 obr. Marianów, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  12.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na gazociągu ś.c.  w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 26/7, 26/28, 26/35 obr. Marianów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6484/2019

 

Lista sprawa nr 19a/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 marca 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-12 15:45
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-06 11:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Królewski dz. nr ew. 17 obr. 0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.)  w dniu  11.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Królewski  dz. nr ew. 17  obr.  0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6305/2019

Lista sprawa nr 19/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 4 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-12 12:00
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 127/3, obr. Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Adam Bednarski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 01.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Bednarskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 127/3, obr. Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4869/2019

 

Lista sprawa nr 18/z/2019

ROZSTRZGYNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-01 15:47
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-22 12:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wółczyńskiej w m. Mariew, dz. nr ew. 205/1 (dz. prywatna), 219 (dz. drogowa ZDP), 204/3, 204/2 (dz. prywatna) obręb 0019 Mariew, jedn. ew. 143207_2 gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  28.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wółczyńskiej w m. Mariew, dz. nr ew. 205/1 (dz. prywatna), 219  (dz. drogowa ZDP), 204/3, 204/2 (dz. prywatna) obręb 0019 Mariew, jedn. ew. 143207_2 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4019/2019

Lista sprawa nr 17/z/2019

Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18.02.2019r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-28 15:05
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 204/1, obr. Laski, gm. Izabelin. Inwestor: Agnieszka i Michał Osińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 25.01.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki i Michała Osińskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 204/1, obr. Laski, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4002/2019

 

Lista sprawa nr 16/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26 lutego 2019r., wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-28 12:44
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-28 09:24

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV dz. 397/3, 398/1 (droga gminna) ul. Widokowa, Leszno, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 25.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV dz. 397/3, 398/1 (droga gminna)  ul. Widokowa, Leszno, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3897/2019
Lista sprawa nr 15/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12 lutego 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-25 15:00
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-12 12:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Wąsy Kolonia dz. nr ew. 4/29, 4/32, 36, 43/24 obr. 0026 Wąsy Kolonia, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  22.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Wąsy Kolonia dz. nr ew. 4/29, 4/32, 36, 43/24 obr. 0026 Wąsy Kolonia, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3256/2019

Lista sprawa nr 14/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13 lutego 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-23 09:20
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-13 10:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Wyględy ul. Szmaragdowej dz. nr ew. 148/5, 148/21, 150/9 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  22.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Wyględy ul. Szmaragdowej dz. nr ew. 148/5, 148/21, 150/9 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3254/2019

Lista sprawa nr 13/z/2019

Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13.02.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-23 09:08
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-14 08:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Grądy dz. nr ew. 71, 28/7, 199, 28/12, 220, 28/22, 219 obr. 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  22.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Grądy dz. nr ew. 71, 28/7, 199, 28/12, 220, 28/22, 219 obr. 0007 Grądy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3252/2019

Lista sprawa nr 12/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13 lutego 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-23 08:56
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-13 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Zaborówek dz. nr ew. 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/12, 255/5, 256/9, 257/18, 257/14, 257/17 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  22.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Zaborówek dz. nr ew. 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/12, 255/5, 256/9, 257/18, 257/14, 257/17 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3251/2019

Lista sprawa nr 11/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13 lutego 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-23 08:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-13 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 oraz działki drogowe nr 80/1, 82/3 obręb 0001 gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Ville Park Development sp. z o.o. sp. k. ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  18.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ville Park Development sp. z o.o. sp.k. ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 oraz działki drogowe nr 80/1, 82/3 obręb 0001 gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2631/2019

 

Lista sprawa nr 10/z/2019

                                                     

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-21 12:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na dz. nr ew. 149/20, obreb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w ul. Miodowej na dz. nr ew. 149/20, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2453/2019

Lista sprawa nr 9/z/2019

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 08.02.2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-18 08:25
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-11 09:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na dz, nr ew. 612/4, 615/5, obręb 0001, gm. Łomianki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w ul. Pancerz na dz. nr ew. 612/4, 615/5, obręb 0001, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2451/2019

Lista sprawa nr 8/z/2019

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 08.02.2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-18 08:20
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-11 09:54

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 13/9 w obrębie 0032 Wyględy, gmina Leszno. Inwestor: Piotr i Andżelika Drzewscy.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  16 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Piotra i Andżeliki Drzewskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 13/9 w obrębie 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2301/2019

 

Lista sprawa nr 7/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 8 marca 2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-01-17 09:11
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-12 08:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem szczelnym na ścieki sanitarne, dz. nr ew. 25/38, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos. Inwestor: Monika i Patryk Bociarscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  16 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki i Patryka Bociarskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem szczelnym na ścieki sanitarne o poj. 10 m3 na dz. nr ew. 25/38, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2218/2019

 

Lista sprawa nr 6/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 marca 2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-16 14:27
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z garażami i szambami na dz. nr ew. 508, obreb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: Witold Pacholak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  14 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Witolda Pacholaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z garażami i szambami wg projektu gotowego WILLA JULIA 3, na dz. nr ew. 508, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1796/2019

 

Lista sprawa nr 5/z/2019
ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14 marca 2019r.

 

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-15 08:20
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 14:30

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej na dz. nr ew. 11/13, 10/9, 15, 28/8, 28/11, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Makowej na dz. nr ew. 11/13, 10/9, 15, 28/8, 28/11, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1667/2019

 

Lista sprawa nr 4/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 04.02.2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-14 10:48
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-05 09:11

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej, na dz. nr ew. 144/8, 144/10, 144/19, obręb Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej na  dz. nr ew. 144/8, 144/10, 144/19, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1664/2019

Lista sprawa nr 3/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13 lutego 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-14 10:44
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-13 10:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 223/7, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Agnieszka i Lubos Lerek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Lubos Lerek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 222/7, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1490/2019

 

Lista sprawa nr 2/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 marca 2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-11 11:45
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-06 11:12

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 214, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor : Sylwia i Tomasz Przesmyccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  7 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Sylwii i Tomasza Przesmyckich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 214, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/857/2019

 

Lista sprawa nr 1/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.02.2019r., wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-08 08:56
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 10:37

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00