Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 154/14, 165/15-21, 383, obr. Kiełpin Poduchowny gm. Łomianki. Inwestor: ALJA DOM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 28A, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  ALJA DOM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 28A, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dz.nr ew. 154/14, 165/15-21, 383, obr. Kiełpin Poduchowny gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37112/2019

 

Lista sprawa nr 171/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-19 14:38
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 15:19

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x25 oświetlenia terenu wraz z budową kablowej linii typu YKYżo 3x6 dla zasilania altan rekreacyjnych dz. nr ew. 625/3, 802/38, 620, 152 obr. Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice ul. Rynek 32

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x25 oświetlenia terenu wraz z budową kablowej linii typu YKYżo 3x6 dla zasilania altan rekreacyjnych dz. nr ew. 625/3, 802/38, 620, 152 obr. Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37064/2019

 

Lista sprawa nr 170/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-19 15:06
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami ul. Andersena, dz. nr ew. 72/2,72/3,72/4,72/5,72/6,73/1,73/2,73/3,73/4, obręb Dziekanów Leśny, gmina Łomianki. Inwestor: Gregory Home Sp. z o.o. Sp.K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.08.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gregory Home Sp. z o.o. Sp. K.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami, ul. Andersena, dz. nr ew. 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36098/2019

 

Lista sprawa nr 169/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : w dniu 14.08.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-09 10:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-16 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,8PE wraz z przyłączem Dn 25x3,0PE 100RC (wg. odrębnej procedury), dz. nr ew. 298/4, obręb Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.08.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Dn 40x3,8PE wraz z przyłączem DN 25x3,0PE 100RC (według odrębnej procedury) dz. nr ew. 298/4, obręb Borzęcin Duży, gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35416/2019

 

Lista sprawa nr 166/z/2019

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-07 08:18
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-09 10:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczyńskiego, dz. nr ew. 224/4, 220/10, obręb 0006, gmina Łomianki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.08.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach  Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rolnicza 244, 05-02 Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic niruchomości gruntowych w drodze dojazdorwej do posesji przy ul. Baczyńskiego, dz. nr ew. 224/4, 220/10, obręb 0006, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35348/2019

 

Lista sprawa nr 165/z/2019

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-06 10:49
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-09 10:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 220/11, w obrębie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie. Inwestor: Arkadiusz Warmuz.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.08.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Arkadiusza Warmuz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 220/11, w obrębie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34978/2019

 

Lista sprawa nr 164/z/2019

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-05 09:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 125 PE dz. nr ew. 254 obr. 0031 Zielonki-Wieś, dz. 201, dz. 299 obr. 0029 Zielonki-Parcela, gm. Stare Babice. Inwestor: DOM INVEST Sp. z o.o. 41-902 Bytom ul. Wrocławska 62

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  31.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: DOM INVEST Sp. z o.o. 41-902 Bytom ul. Wrocławska 62 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 125 PE dz. nr ew. 254 obr. 0031 Zielonki-Wieś, dz. 201, dz. 299 obr. 0029 Zielonki-Parcela, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34514/2019

 

Lista sprawa nr 163/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-08-01 09:43

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 102/10 obr. Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem  DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 102/10 obr. Janów,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34084/2019

 

Lista sprawa nr 162/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-30 08:55

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia 15kV na linię kablową średniego napięcia na dz. nr ew.: 21/10, w miejscowości Ożarów Mazowiecki obr. 0003 gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j) w dniu  29.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia 15kV na linię kablową średniego napięcia na dz. nr ew.: 21/10, w miejscowości Ożarów Mazowiecki obr. 0003 gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34068/2019

 

Lista sprawa nr 161/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-30 08:49

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Hornówek, dz. nr ew. 114/17, 114/24, 113/2 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Hornówek, dz. nr ew. 114/17, 114/24, 113/2 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33930/2019

 

Lista sprawa nr 160/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-29 11:55

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 321/6, 322/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 321/6, 322/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33731/2019

 

Lista sprawa nr 159/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-29 11:38

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Klaudyn, dz. nr ew. 68, 1227/3 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø40 PE ś.c w m. Klaudyn, dz. nr ew. 68, 1227/3 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33727/2019

 

Lista sprawa nr 158/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-29 11:21
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 11:38

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Strojec na dz. nr ew.: 80, gmina Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j) w dniu  25.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Strojec na dz. nr ew.: 80, gmina Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33721/2019

 

Lista sprawa nr 157/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-29 11:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Wólka, dz. nr ew. 54, 191/10 obr. 0031 Wólka gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Wólka, dz. nr ew. 54, 191/10 obr. 0031  Wólka gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33600/2019

 

Lista sprawa nr 156/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-29 10:54
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE i sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC dz.nr ew. 32, 742/3, 743/3, 742/1, obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Ostoja Babice WP Development Sp. z o.o. Sp. k. 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostoja Babice WP Development Sp. z o.o. Sp. k. 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE i sieci kanalizacji sanitarnej  Ø 200 PVC dz.nr ew. 32, 742/3, 743/3, 742/1,  obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33270/2019

 

Lista sprawa nr 155/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-24 12:02
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-24 12:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 150/10 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Marta i Piotr Zapart

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.07.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marty i Piotra Zapart w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na  dz. nr ew. 150/10 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33081/2019

 

Lista sprawa nr 154/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:w  dniu 02.08.2019 Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia                            

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-24 11:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-06 12:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110, sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 wraz z przyłączami do dz.nr ew. 30/3, 30/4, 30/5, 30/6 w drodze bocznej od ul. Warszawskiej w Lubiczowie, obr. 0018, gm. Stare Babice. Inwestor: Jarosław Nawrot

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jarosława Nawrot w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110, sieci kanalizacji sanitarnej  Ø 200 wraz z przyłączami do dz.nr ew. 30/3, 30/4, 30/5, 30/6 w drodze bocznej od ul. Warszawskiej w Lubiczowie,  obr. 0018, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32994/2019

 

Lista sprawa nr 153/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.termin wniesienia sprzeciwu upłynął 13.08.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-23 09:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-14 10:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 175/8 obr. 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Małgorzata i Łukasz Polasik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.07.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Małgorzaty i Łukasza Polasik w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na  dz. nr ew. 175/8 obr. 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32790/2019

 

Lista sprawa nr 152/z/2019

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 9  sierpnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-23 09:40
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-12 11:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) w m. Kiełpin, dz. nr ew. 265/2 obr. 0008 gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciś. robocze MOP =do 0,5 MPa) w m. Kiełpin, dz. nr ew. 265/2 obr. 0008 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32637/2019

 

Lista sprawa nr 151/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.08.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-23 09:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-12 09:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) w m. Łomianki, dz. nr ew. 398 obr. 0022 gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciś. robocze MOP =do 0,5 MPa) w m. Łomianki, dz. nr ew. 398 obr. 0022 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32639/2019

 

Lista sprawa nr 150/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.08.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-23 08:48
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-12 09:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Klaudyn, dz. nr ew. 516, 612/9, 612/8 obr. 0011 gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Klaudyn, dz. nr ew. 516, 612/9, 612/8 obr. 0011 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32564/2019

 

Lista sprawa nr 149/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-19 09:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Pogroszew, dz. nr ew. 74/5, 74/4, 74/3 obr. 0016 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Pogroszew, dz. nr ew. 74/5, 74/4, 74/3 obr. 0016 gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32564/2019

 

Lista sprawa nr 148/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin sprzeciwu upłynął 08.08.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-19 09:27
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-09 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej p. poż. dz. nr ew. 198/5 (dawniej część dz. nr 198/2), 198/2, 199/1, 200/5, 200/11, 200/13, 200/18, obr. Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PDC Industrial Center 108 sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PDC Industrial Center 108 sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej p.poż. dz. nr ew. 198/5 (dawniej część dz. nr 198/2), 198/2, 199/1, 200/5, 200/11, 200/13, 200/18, obr. Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32206/2019

 

Lista sprawa nr 147/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-17 13:30

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 132/6, 132/13, 269 obr. Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE z przyłączem  DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 132/6, 132/13, 269 obr. Janów,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31801/2019

 

Lista sprawa nr 146/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-17 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 148/3, obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Jolanta Wielichowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 15.07.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jolanty Wielichowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 148/3, obr. Dziekanów Leśny,  gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31997/2019

 

Lista sprawa nr 145/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-17 12:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 281, obr. Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Agnieszka Adamczyk-Arszennik i Robert Arszennik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 15.07.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Agnieszki Adamczyk-Arszennik i Roberta Arszennik w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 281, obr. Zielonki-Wieś,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31777/2019

 

Lista sprawa nr 144/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY :w dniu 16.08.2019 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie  wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-17 12:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Święcice, dz. nr ew. 188/5, 194/4, 194/30, 194/29 obr. 0022 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Święcice, dz. nr ew. 188/5, 194/4, 194/30, 194/29  obr. 0022 gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31395/2019

 

Lista sprawa nr 143/z/2019

ROZPATRZENIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.08.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-12 10:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-02 11:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubiczów, dz. nr ew. 57/12, 18/1, 18/5 obr. 0018 gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubiczów, dz. nr ew. 57/12, 18/1, 18/5 obr. 0018 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31396/2019

 

Lista sprawa nr 142/z/2019

ROZPATRZENIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.08.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-12 10:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-02 12:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 40mm wraz z przyłączami średniego ciśnienia PE 25 mm na dz. nr ew. 30, 103/19, obr. Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 40mm wraz z przyłączami średniego ciśnienia PE 25 mm na dz. nr ew. 30, 103/19,  obr.  Powązki, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31305/2019

 

Lista sprawa nr 141/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  w dniu 26.07.2019 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-11 08:18
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 63x5,8 oraz DN 40x3,7 wraz z przyłączem DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 334, 344, 22/84 obr. Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63x5,8 oraz DN 40x3,7 wraz z przyłączem DN 25x3,0 (wg. odrębnej procedury) dz. nr ew. 334, 344, 22/84 obr. Blizne Jasińskiego,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31214/2019

 

Lista sprawa nr 140/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.07.2019

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-10 15:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 08:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 130, 188/7 obr. 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 130, 188/7 obr. 0008 Bramki, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31135/2019

 

Lista sprawa nr 139/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.07.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-10 14:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 w dz. nr ew. 252/23, 252/24, 252/17, 253/24 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Andrzej Oleszek, Mariusz Jankowski, Rafał Gulan, Zdzisław Zimiński, Anna Gromadzka, Wiktor Kubik, Franciszek Teterycz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Andrzej Oleszek, Mariusz Jankowski, Rafał Gulan, Zdzisław Zimiński, Anna Gromadzka, Wiktor Kubik, Franciszek Teterycz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110  w dz. nr ew. 252/23, 252/24, 252/17, 253/24  obr. 0013  Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31128/2019

Lista sprawa nr 138/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.07.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-10 14:30
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-22 15:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nn-0,4 kV w miejscowości Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 56/8, 2, 29/3, 29/5, 29/58, 29/46, 29/55, 29/54, 29/42, 29/41, 29/51, 29/50, 29/37, 29/36, 29/47, 29/33 obr. 0006 Ożarów Maz., gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu 08.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nn-0,4 kV w miejscowości  Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 56/8, 2, 29/3, 29/5, 29/58, 29/46, 29/55, 29/54, 29/42, 29/41, 29/51, 29/50, 29/37, 29/36, 29/47, 29/33 obr. 0006  Ożarów Maz., gm.  Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30633/2019

 

Lista sprawa nr 137/z/2019

ROSZTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-09 08:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-30 09:55

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Dziekanów Nowy ul. Rolnicza dz. nr ew. 75/6, 144 obr. Dziekanów Nowy gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Dziekanów Nowy ul. Rolnicza dz. nr ew. 75/6, 144 obr. Dziekanów Nowy gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30552/2019

 

Lista sprawa nr 136/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprawy upłynął 29.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-09 08:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-30 10:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego o w m. Błonie, dz. nr ew. nr 32/7 obr. 0009 gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego o w m. Błonie,  dz. nr ew. nr 32/7 obr. 0009 gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30462/2019

 

Lista sprawa nr 135/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:Starosta warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-08 09:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 14:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Koczarskiej (dz. 346/20) w Starych Babicach dz. nr ew. 356/16, 346/17, 346/20 obr. 0001 Stare Babice gmina Stare Babice. Inwestor: Agnieszka Warszawa, Krzysztof Pierzchała.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Warszawa, Krzysztofa Pierzchały w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Koczarskiej (dz. 346/20) w Starych Babicach  dz. nr ew. 356/16, 346/17, 346/20 obr. 0001 Stare Babice gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30357/2019

 

Lista sprawa nr 134/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31 lipca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-08 09:38
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-05 16:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Topolin dz. nr ew.: 104/2, 33, 32/15 obr. 0024 Topolin gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.)  w dniu  05.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Topolin dz. nr ew.: 104/2, 33, 32/15 obr.  0024 Topolin gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30340/2019

 

Lista sprawa nr 133/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAW: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeiwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  16.08.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-08 09:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 09:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE do budynku mieszkalnego w m. Łomianki, dz. nr ew. 107/6 obr. 0005 gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE do budynku mieszkalnego w m. Łomianki,  dz. nr ew. 107/6 obr. 0005 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30274/2019

 

Lista sprawa nr 132/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-05 13:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 14:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3/7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Grądy, dz. nr ew. 1, 13/2 obr. 0007 gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  03.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40/3/7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Grądy,  dz. nr ew. 1, 13/2 obr. 0007 gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29848/2019

 

Lista sprawa nr 131/z/2019

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.07.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-05 09:05
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Grądy, dz. nr ew. 72 obr. 0007 gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  03.07.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Grądy,  dz. nr ew. 72 obr. 0007 gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29847/2019

 

Lista sprawa nr 130/z/2019

 

ZAKOŃCZENIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.07.2019 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-05 08:58
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-24 12:29

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 433/1 obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Przemysław Pawłowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  02.07.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Przemysława Pawłowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 433/1 obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29740/2019

 

Lista sprawa nr 129/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.07.2019r. Inwestor złożył pismo z prośbą o wycofanie wniosku.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-07-02 13:32
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 11:41

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN40x3,7 w m. Babice Nowe, ul. Wieruchowska dz. nr ew. 109, 68/1 obr. Babice Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  28.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN40x3,7  w m. Babice Nowe,  ul. Wieruchowska dz. nr ew. 109, 68/1 obr. Babice Nowe gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29197/2019

 

Lista sprawa nr 128/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 19.07.2019r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-28 15:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 10:01

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 170/4 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Agnieszka i Marcin Zielińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Marcina Zielińskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 170/4 obr. 0032 Wyględy.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29020/2019

 

Lista sprawa nr 127/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.07.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-28 09:11
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-18 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Leszno, ul. Tadeusza dz. nr ew. 363/9 obr. 0011 gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7  PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Leszno,  ul. Tadeusza  dz. nr ew. 363/9 obr. 0011 gm. Leszno.  

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28929/2019

 

Lista sprawa nr 126/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.07.2019

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 14:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 10:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Zacisze dz. nr ew. 42/36, 42/40, 60/4 obr. 0004, dz. nr ew. 43/3 obr. 0005 gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7  PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Zacisze  dz. nr ew. 42/36, 42/40, 60/4 obr. 0004 , dz. nr ew. 43/3 obr. 0005  gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28928/2019

 

Lista sprawa nr 125/z/2019

ROZPATRZENIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.08.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 14:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-02 12:18

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szadkówek na dz. nr ew.: 18/2, 19, 20/1 gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Szadkówek na dz. nr ew.: 18/2, 19, 20/1 gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28922/2019

 

Lista sprawa nr 124/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsy Wieś na dz. nr ew.: 42, 43, 44/2, 44/1, 45/1, 47/1, 50/1, gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsy Wieś na dz. nr ew.: 42, 43, 44/2, 44/1, 45/1, 47/1, 50/1, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28921/2019

 

Lista sprawa nr 123/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 13:57

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiktorów na dz. nr ew.: 53 (ul. Leśna), dz. nr ew. 49/6, 48/4 (droga gminna wewnętrzna), gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiktorów na dz. nr ew.: 53 (ul. Leśna), dz. nr ew. 49/6, 48/4 (droga gminna wewnętrzna), gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28920/2019

 

Lista sprawa nr 122/z/2019

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 13:48

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyględy na dz. nr ew.: 114/2, 114/12 (ul. Klonowa), dz. nr ew. 144/8, 144/10 (ul. Modrzewiowa), dz. nr ew. 181/1, 212 (ul. Poziomkowa), dz. nr ew. 182/1 (ul. Gwiaździsta), dz. nr ew. 169 (ul. Kujawskiego) gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  27.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyględy na dz. nr ew.: 114/2, 114/12 (ul. Klonowa), dz. nr ew. 144/8, 144/10 (ul. Modrzewiowa),  dz. nr ew. 181/1, 212 (ul. Poziomkowa), dz. nr ew. 182/1 (ul. Gwiaździsta), dz. nr ew. 169 (ul. Kujawskiego) gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28919/2019

 

Lista sprawa nr 121/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki dz. nr ew.: 317/1, 427/1, 250/11 obr. Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  26.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki dz. nr ew.: 317/1, 427/1, 250/11 obr. Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28828/2019


Lista sprawa nr 120/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 10:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Polna dz. nr ew. 24/23, 26/28, 28/8, 58, 59 obr. 0008, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 26.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Polna dz. nr ew. 24/23, 26/28, 28/8, 58, 59 obr. 0008, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28752/2019

 

Lista sprawa nr 119/z/2019

ROZPATRZENIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.08.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-27 10:02
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-02 12:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej w m. Duchnice ul. Żytnia i ul. Ogrodników dz. nr ew.: 157, 160/2 obr. Duchnice , gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  25.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w m. Duchnice ul. Żytnia i ul. Ogrodników dz. nr ew.: 157, 160/2 obr. Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28585/2019


Lista sprawa nr 118/z/2019

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-25 15:32

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 241/13 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Urszula i Tomasz Kostrubiec

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  25.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Urszula i Tomasz Kostrubiec w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 241/13 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28500/2019

 

Lista sprawa nr 117/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  w dniu 24.07.2019 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-25 15:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-24 14:33

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 88/24, obr. Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestorzy: Marii Molak i Mariana Molak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Marii Molak i Mariana Molak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 88/24, obr. Duchnice,  gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28188/2019

 

Lista sprawa nr 116/z/2019

 

ROZPATRZENIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.08.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-24 11:04
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-06 09:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE dz. nr ew. 158 obr. 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  DN 63 PE dz. nr ew. 158 obr. 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28186/2019

Lista sprawa nr 115/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 12 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-24 10:29
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 09:02

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 225x12,8 l=162,0m i przyłącza gazowego PE Ø160x9,1 l=79,0m, dz. nr ew. 2/70, 2/71, 2/72 w obrębie 0025 Pass, w gminie Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mars Polska Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 225x12,8 l=162,0m i przyłącza gazowego PE Ø160x9,1 l=79,0m, dz. nr ew. 2/70, 2/71, 2/72 w obrębie 0025 Pass, w gminie Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27898/2019


Lista sprawa nr 113/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.07.2019

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-06-21 08:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa, dz. nr ew. 129, 130/17 w obrębie 0027 Radonice, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa  dz. nr ew. 129; 130/17  obrębie 0027 Radonice, w gminie Błonie.

 Lista sprawa nr 114/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28034/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.07.2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-06-21 08:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 09:24

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w pasie drogi powiatowej nr 4126W w miejscowości Hornówek dz. nr ew. 8/1, 8/2, 535 - obr. 0008 Hornówek , gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w pasie drogi powiatowej nr 4126W w miejscowości Hornówek dz. nr ew. 8/1, 8/2, 535 - obr. 0008 Hornówek , gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27481/2019


Lista sprawa nr 112/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wnisienia sprzeciwu uplynął 25.07.2019.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-18 12:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 10:29

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Południowej w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 774/2, 775/5, 776/2, 778/2, 780/9, 782/2, 783/2, 783/1, 784/6, 784/2, 786/6, 787/3, 789/6, 790/3, 791/3, 792/8, 793/7, 794/3, 796/2, 799/4, 804/3, 805/2, 810/2 - obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul.  Południowej w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 774/2, 775/5, 776/2, 778/2, 780/9, 782/2, 783/2, 783/1, 784/6, 784/2, 786/6, 787/3, 789/6, 790/3, 791/3, 792/8, 793/7, 794/3, 796/2, 799/4, 804/3, 805/2, 810/2 - obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27481/2019


Lista sprawa nr 111/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni  nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym.Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.07.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-18 12:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Podleśnej w miejscowości Laski dz. nr ew. 2440, 1882/1, 1883/1, 1885/4, 1886/4 obr. 0002 Laski, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul. Podleśnej  w miejscowości Laski dz. nr ew. 2440, 1882/1, 1883/1, 1885/4, 1886/4  obr. 0002 Laski, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27474/2019


Lista sprawa nr 110/z/2019

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym . termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.07.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-18 12:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 13:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185/11, obręb 0031 Wólka gmina Leszno. Inwestor: Piotr Kaczanowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Kaczanowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185/11, obręb 0031 Wólka, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27406/2019


Lista sprawa nr 109/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.07.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-18 12:29
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Otuliny w Lesznie dz. nr ew. 715, 708/21, 708/20, 707/1 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  14.06.2019r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Otuliny w Lesznie dz. nr ew. 715, 708/21, 708/20, 707/1  obr. 0011 Leszno,  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27322/2019


Lista sprawa nr 108/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-17 09:58
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.ć. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 170; 35/1 obr. 0024 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 14.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa  dz. nr ew. 170; 35/1 obr. 0024 Bieniewice, gm. Błonie. 

 

 Lista sprawa nr 107/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27206/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 15:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 08:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC dz. nr ew. 43/37; 43/49; 43/48; 43/62; 43/58; 43/59; 43/45, 43/46 obr. 0004, Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE  i sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC  dz. nr ew. 43/37; 43/49; 43/48; 43/62; 43/58; 43/59; 43/45, 43/46 obr. 0004, Ożarów Mazowiecki,  gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Lista sprawa nr 106/z/2019

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26566/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 16:03

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2 dz. nr ew. 3/277, 148, 168 3/109, 3/123, 3/282, 3/302 obr. 0027, PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2  dz. nr ew. 3/277, 148, 168, 3/109, 3/123, 3/282, 3/302 obr. 0027,  PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki

 

 

Lista sprawa nr 105/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26522/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesiena sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 16:17
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 10:58

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2 dz. nr ew. 3/277, 3/109, 3/123 obr. 0027, PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x240 mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2  dz. nr ew. 3/277, 3/109, 3/123 obr. 0027, PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki

 

 

Lista sprawa nr 104/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26517/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 15:29
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej i przyłącza gazowego dz. nr ew. 584; 592 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej i przyłącza gazowego dz. nr ew. 584; 592  obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Lista sprawa nr 103/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26506/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 11:26
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dz. nr ew. 742/1; 742/3; 743/3 obr. 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dz. nr ew. 742/1; 742/3; 743/3 obr. 0001, gm. Stare Babice.

 

Lista sprawa nr 102/z/2019

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26500/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 22 lipca 2019r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 11:32
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-23 11:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40mm i przyłącza średniego ciśnienia gazu PE DN 25mm dz. nr ew. 592; 537; 538 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40mm i przyłącza średniego ciśnienia gazu PE DN 25mm dz. nr ew. 592; 537; 538  obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26491/2019

 

Lista sprawa nr 101/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-14 11:09
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy wodociągu i kanału sanitarnego dz.15/13, 18/1, 20/1, 20/3 57/12, 57/14 w m. Lubiczów obr. 0018 gm. Stare Babice. Inwestor: Maria Burkot-Szelenbaum

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marii Burkot-Szelenbaum w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wodociągu i kanału sanitarnego dz.15/13, 18/1, 20/1, 20/3, 57/12, 57/14 w m. Lubiczów obr. 0018 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26351/2019

 

Lista sprawa nr 100/z/2019

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym . Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  26.07.2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 16:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 14:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 113/1 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 113/1  obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26340/2019

 

Lista sprawa nr 99/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 1 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 13:22
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 14:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 76/1, 75/15 obr. 0032 Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 76/1, 75/15  obr. 0032 Wiktorów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26335/2019

 

Lista sprawa nr 98/z/2019

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 1 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 11:56
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 14:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 53, 32 obr. 0028 Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 53, 32  obr. 0028 Wiktorów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26332/2019

 

Lista sprawa nr 97/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 1 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 11:36
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 1096, 1012 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 1096, 1012  obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26331/2019

 

Lista sprawa nr 96/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 1 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-12 10:28
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 14:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 32/2 obr. 0008 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Beata Świętochowska-Lewczuk i Jarosław Lewczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Beaty Świętochowskiej-Lewczuk i Jarosław Lewczuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 32/2 obr. 0008 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26224/2019

 

Lista sprawa nr 95/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-10 16:31
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-09 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz. 110 i budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dz. 200 w drodze bocznej od ul. Mościckiego (dz. 174/10, 175/16) w Lipkowie, gm. Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  06.06.2019r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pani Joanny Fijałkowskiej oraz Pani Marty Fijałkowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz. 110 i budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dz. 200 w drodze bocznej od ul. Mościckiego (dz. 174/10, 175/16) w Lipkowie, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25767/2019

 

Lista sprawa nr 94/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15 lipca 2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-06-07 11:23
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-16 08:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Bukowej w Szeligach, dz. nr ew. 220 w obrębie 0031 PGR Szeligi, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ATRAX R. Gajdasik M.Książek Spółka Jawna

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.06.2019r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ATRAX R.Gajdasik M.Książek Spółka Jawna

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  w ul. Bukowej w Szeligach, dz. nr ew. 220 w obrębie 0031 PGR Szeligi, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25646/2019

 

Lista sprawa nr 93/z/2019

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26.06.2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-06-06 08:18
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-27 14:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV poniżej 1kV w miejscowości Ożarów Mazowiecki ul. J. Hallera dz. nr ew. 80/1, ul. H. Sienkiewicza dz. 82/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202, 1276 t.j.) w dniu 04.06.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV poniżej 1kV  w miejscowości Ożarów Mazowiecki ul. J. Hallera dz. nr ew. 80/1, ul. H. Sienkiewicza dz. 82/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 obr.  0001 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25282/2019


Lista sprawa nr 92/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-04 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 71/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Waldemar Janiec

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  03.06.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Waldemara Janiec w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 71/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25269/2019

 

Lista sprawa nr 91/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-04 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 616 obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 31.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 616 obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24961/2019

 

Lista sprawa nr 90/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.06.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-06-04 09:32
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-24 14:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 148/3 obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Jolanta Wielichowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  30.05.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jolanty Wielichowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 148/3 obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24771/2019

 

Lista sprawa nr 89/z/2019

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-31 08:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN63mm dz. nr ew. 97/15; 97/16; 97/32 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 30.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN63mm dz. nr ew. 97/15; 97/16; 97/32 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24633/2019

 

Lista sprawa nr 88/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.06.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-31 08:49
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-24 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia dz. nr ew. 43/37, 43/49, 43/48 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki ul. Matejki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 28.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia dz. nr ew. 43/37, 43/49, 43/48 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki ul. Matejki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24215/2019

Lista sprawa nr 87/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-29 09:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-19 08:33

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 85/8 obr. 0024 Topolin, gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr i Magdalena Rezwiakow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27.05.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Piotr i Magdalena Rozwiakow w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 85/8 obr. 0024 Topolin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23823/2019

 

Lista sprawa nr 86/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 19 lipca 2019r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-28 10:13
 • zmodyfikował: Dorota Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-23 12:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 328, 329, 336, 295, 194/2, 327 obr. 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 24.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 328, 329, 336, 295, 194/2, 327 obr. 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23609/2019

Lista sprawa nr 85/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 7 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-24 11:14
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø10 PE w ul. Lutosławskiego dz. nr ew. 720, dz. 814/4, dz. 816/3 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Katarzyna Kulesza, Krzysztof Stanicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  23.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny Kulesza, Krzysztofa Stanickiego

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø10 PE  w ul. Lutosławskiego dz. nr ew. 720, dz. 814/4, dz. 816/3 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23516/2019

 

Lista sprawa nr 84/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.06.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-24 10:43
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-28 15:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 mm dz. nr ew. 287/13, 290/5, 290/19 obr. 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 mm dz. nr ew. 287/13, 290/5, 290/19  obr. 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23016/2019

 

Lista sprawa nr 83/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 lipca 2019r

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-22 11:11
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 11:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø11 i Ø40 wraz z hydrantami w ul. Jasnej, Letniej i Majowej w dz. nr ew. 151, 104/2, 105/1, 107/2, 108/2, 109/11, 111/16, 134/2, 135/2, 136/2, 162/13 – ul. Jasna, 111/17- ul. Letnia, 162/12 – ul. Majowa obr. 0012 Myszczyn, w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki, il. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø11 i Ø40 wraz z hydrantami  w ul. Jasnej, Letniej i Majowej w dz. nr ew. 151, 104/2, 105/1, 107/2, 108/2, 109/11, 111/16, 134/2, 135/2, 136/2, 162/13 – ul. Jasna,  111/17- ul. Letnia, 162/12 – ul. Majowa obr. 0012 Myszczyn, w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22620/2019

Lista sprawa nr 82/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 7 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-20 09:48
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy fragmentu sieci i przyłącza gazu ziemnego dla budynków mieszkalnych dz. nr ew. 669/8, 695/1 obr. 0001 Stare Babice, Babice Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Polska Spółka  Gazownictwa sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci i przyłącza gazu ziemnego dla budynków mieszkalnych  dz. nr ew. 669/8, 695/1 obr. 0001 Stare Babice, Babice Nowe gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22281/2019

Lista sprawa nr 81/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-16 08:55
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 91/1, 132/4, 132/6 obr. 0009, Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Magdalena Romaniuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  15.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Magdalena Romaniuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 91/1, 132/4, 132/6 obr. 0009, Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22165/2019

Lista sprawa nr 80/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-16 08:44
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 56/5, 57, 2, 29/3, 29/58, 29/5 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński – wspólnicy spółki WMG Development Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński S.C. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 236.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  15.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński – wspólnicy spółki WMG Development Wojciech Goździewski, Mirosław Małczyński S.C. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 236.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 56/5, 57, 2, 29/3, 29/58, 29/5 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22162/2019

Lista sprawa nr 79/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17 czerwca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-16 08:28
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 12:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 97/10 obr. 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno. Inwestor: Krzysztof Bogucki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 14.05.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Boguckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 97/10  obr. 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22049/2019

 

Lista sprawa nr 78/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 3 lipca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-15 10:02
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-04 12:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 179/12, 180/7 obr. Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Aneta Michno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  13.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Anety Michno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej dz. nr 179/12, 180/7 obr. Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21542/2019

Lista sprawa nr 76/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-15 09:34
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 08:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej z przyłączem – Kwirynów ul. Kalinowa dz. nr ew. 415, obr. 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Pohulanka dz. nr ew. 284, 250/27, obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Miętowa dz. nr ew. 250/16, 249/11, obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączem – Kwirynów ul. Kalinowa dz. nr ew. 415, obr. 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Pohulanka dz. nr ew. 284, 250/27, obr. 0001 Stare Babice,  gm. Stare Babice; Stare Babice ul. Miętowa dz. nr ew. 250/16, 249/11, obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21148/2019

Lista sprawa nr 75/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:32
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 11:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej i przyłącza gazowego - Wierzbin ul. Króla Jana III Sobieskiego dz. nr ew. 49/23, 49/25, 49/28 obr. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej i przyłącza gazowego - Wierzbin ul. Króla Jana III Sobieskiego  dz. nr ew. 49/23, 49/25, 49/28 obr. 0026 Wierzbin gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21147/2019

Lista sprawa nr 74/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17 czerwca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:22
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-18 08:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej z przyłączem - Wojcieszyn ul. Warszawska dz. nr ew. 202/10, 202/4, 203/5 obr. 0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączem - Wojcieszyn ul. Warszawska dz. nr ew. 202/10, 202/4, 203/5 obr. 0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21145/2019

Lista sprawa nr 73/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:15
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 11:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej i przyłącza gazowego, Lubiczów ul. Warszawska dz. nr ew. 22/7, obr. 0018 Lubiczów gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 09.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej i przyłącza gazowego, Lubiczów ul. Warszawska dz. nr ew. 22/7, obr. 0018 Lubiczów gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21142/2019

Lista sprawa nr 72/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 30 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-10 10:05
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 11:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE, dz. drogowe ul. Jodłowa/Kalinowa nr ew. 27/18, 28/18, 29/10 obr. 0015 Marianów gm. Leszno. Inwestor: Miłosz Jamroży, Katarzyna Jamroży.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 08.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Miłosz Jamroży, Katarzyna Jamroży, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. drogowe ul. Jodłowa/Kalinowa  nr ew. 27/18, 28/18, 29/10 obr. 0015 Marianów gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20938/2019

Lista sprawa nr 71/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-09 09:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-30 11:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci grawitacyjnej i tłocznej w ul. Prokofiewa wraz z odrzutami do posesji w miejscowości Klaudyn dz. nr ew. 911/1 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci grawitacyjnej i tłocznej w ul. Prokofiewa wraz z odrzutami do posesji w miejscowości Klaudyn dz. nr ew. 911/1  obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20823/2019

Lista sprawa nr 70/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-09 09:41
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-30 11:43

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 247/32 obr. Żukówka gm. Błonie. Inwestor: Łukasz Głowacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  02.05.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasza Głowackiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 247/32 obr. Żukówka gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20030/2019

 

Lista sprawa nr 69/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-02 09:25

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 42/22 obr. 0025 Strzyżew Parcele gm. Kampinos. Inwestor: Olga i Albert Kowalscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 26.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Olgi i Alberta Kowalskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 42/22 obr. 0025 Strzyżew Parcele gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19630/2019

 

Lista sprawa nr 68/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.05.2019r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-02 09:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 12:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 269/14, obr. 0035 Zaborówek gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 26.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c.  Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 269/14, obr. 0035 Zaborówek  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19468/2019

Lista sprawa nr 67/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 17 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-05-02 08:56
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-20 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkampinos i Kampinos dz. nr ew. 90, 86/2, 85, 84/20, 84/6, 84/5, 84/2, 82/2, 82/1 obr. 0020 Podkampinos, dz. nr 65 obr. 0001 Kampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  23.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej  w miejscowości  Podkampinos i Kampinos dz. nr ew. 90, 86/2, 85, 84/20, 84/6, 84/5, 84/2, 82/2, 82/1 obr. 0020 Podkampinos, dz. nr 65 obr. 0001 Kampinos, gm.  Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18814/2019

Lista sprawa nr 66/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14.05.2019r.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-24 09:11
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-20 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 155/3 obr. 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Emil Skalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Emila Skalskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 155/3  obr. 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18687/2019

 

Lista sprawa nr 65/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8 maja 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-23 09:55
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-10 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 150/1, 129/6, 129/2 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki ul. Kilińskiego, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Pure Development Sp. z o.o. Os. Kilińskiego Sp.K.

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c.  Ø40 PE dz. nr ew. 150/1, 129/6, 129/2 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki ul. Kilińskiego, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Pure Development Sp. z o.o. Os. Kilińskiego Sp.K. Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 18.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  Pure Development Sp. z o.o. Os. Kilińskiego Sp.K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 150/1, 129/6, 129/2 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki ul. Kilińskiego, gm. Ożarów Mazowiecki.  

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18431/2019

Lista sprawa nr 64/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-18 15:37
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 11:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 59/16 i 61/9 obr. 0012 Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Milenia Jurkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 16.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Milenii Jurkiewicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 59/16 i 61/9  obr. 0012 Sadowa, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18001/2019

 

Lista sprawa nr 63/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.06.2019r. wydał zaśiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-18 09:30
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 235/4, dz. 235/3 obr. 0033 Zaborów gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew.  235/4, dz. 235/3 obr. 0033 Zaborów gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17558/2019

Lista sprawa nr 62/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-16 08:49
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew. 72, obr. 0006 Ożarów Mazowiecki ul. Dobra gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40 PE dz. nr ew.  72, obr. 0006 Ożarów Mazowiecki ul. Dobra gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17553/2019

Lista sprawa nr 61/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-16 09:18
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 174/6 obr. 0022 Świecice gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 12.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR  11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 174/6 obr. 0022 Świecice gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17244/2019

Lista sprawa nr 60/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-12 15:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szamba szczelnego na dz. nr ew. 10/12 obr. 0009 Cholewy, gm. Błonie. Inwestor: REDe Sp. z o.o. Inwestycje Ziemskie II Spółka Komandytowa ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 11.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  REDe Sp. z o.o. Inwestycje Ziemskie II Spółka Komandytowa ul. Grzybowa 80/82, 00-844 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 10/12  obr. 0009 Cholewy, gm. Błonie. Inwestor: REDe Sp. z o.o. Inwestycje Ziemskie II Spółka Komandytowa ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17192/2019

 

Lista sprawa nr 59/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 lipca 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-12 08:33
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-10 12:41

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 587/1 dz. drogowa obr. 0022 m. Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 10.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na gazociągu  Ø40PE ś.ć. nr ew. 587/1 dz. drogowa obr. 0022 m. Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16964/2019

Lista sprawa nr 58/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-11 10:01
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia drogi gminnej – ul. Baśniowej, na dz. nr ew.: 107/20, w miejscowości Kampinos A, obr. 0009, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j) w dniu  10.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia drogi gminnej – ul. Baśniowej,  na dz. nr ew.: 107/20, w miejscowości Kampinos A obr. 0009, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16948/2019

Lista sprawa nr 57/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-11 09:23
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-06 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 20/2 obr. 0005, dz. nr ew. 93/2, 87/3, 87/10, 82/5, 81/13, 81/7, 79/7, 77/5 77/4, 77/6 obr. 0003 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Home Premium Perfect Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szkolna 45, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  10.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Home Premium Perfect Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szkolna 45, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 20/2 obr. 0005, dz. nr ew. 93/2, 87/3, 87/10, 82/5, 81/13, 81/7, 79/7, 77/5 77/4, 77/6 obr. 0003  Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16766/2019

Lista sprawa nr 56/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 maja 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 12:08
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-06 08:52

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Kmicica w miejscowości Izabelin dz. nr ew. 1569/2, 1581/2, 1607, 1635 obr. 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul. Kmicica w miejscowości Izabelin dz. nr ew. 1569/2, 1581/2, 1607, 1635   obr. 0001, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16364/2019


Lista sprawa nr 55/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 10:42
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Północnej w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 489/3, 488/10, 486/2, 484/3, 481/3, 480/6, 478/4, 477/7, 474/3, 472/13, 470/4, 469/7, 466/3, 465/3, 464/3, 462/3 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul. Łosia w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 489/3, 488/10, 486/2, 484/3, 481/3, 480/6, 478/4, 477/7, 474/3, 472/13, 470/4, 469/7, 466/3, 465/3, 464/3, 462/3 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16359/2019


Lista sprawa nr 54/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 10:19
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:23

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia w ul. Łosia w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 665, 661/4, 637/7, 636/3, 635/15, 635/11, 1571, 632/2, 631/3, 630/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia w ul. Łosia w miejscowości Truskaw dz. nr ew. 665, 661/4, 637/7, 636/3, 635/15, 635/11, 1571, 632/2, 631/3, 630/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze  P/16351/2019


Lista sprawa nr 53/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-10 09:59
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:23

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 30 obr. 0030 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Bartosz Scencelek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 8.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bartosza Scencelek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr nr ew. 30 obr. 0030 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16170/2019

 

Lista sprawa nr 52/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-08 16:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 Błonie z przyłączem przy ul. Wierzbowej w Błoniu (dz. nr ew. 43/7, 43/6 obr. 0003 Błonie). Inwestor: Oliwia i Roman Zalewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Oliwii i Romana Zalewskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej  dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 Błonie z przyłączem przy ul. Wierzbowej w Błoniu (dz. nr ew. 43/7, 43/6 obr. 0003 Błonie gm. Błonie).

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15951/2019

Lista sprawa nr 51/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-08 10:16
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-29 08:23

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 102/2 dz. drogowa 144 obr. 0003 m. Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: DOMY-OK, Oktawian Brala ul. Rolnicza 454F, 05-092 Nowy Dziekanów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 04.04.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: DOMY-OK, Oktawian Brala ul. Rolnicza 454F, 05-092 Nowy Dziekanów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na gazociągu  Ø40PE ś.ć. dz. nr ew. 102/2 dz. drogowa 144 obr. 0003 m. Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15833/2019

Lista sprawa nr 50/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-08 09:54
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-12 13:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 443, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 1.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o budynku mieszkalnego dz. nr ew. 443, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15402/2019

Lista sprawa nr 49/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-04-03 09:40
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-24 08:13

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 530, 460, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 02.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 530, 460, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15401/2019

Lista sprawa nr 48/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 23 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-04-03 09:38
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-24 08:14

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 57/4 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Artur Skalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 1.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Artura Skalskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew.  57/4 obr. 0001 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14934/2019

 

Lista sprawa nr 47/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-01 15:36
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-26 10:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 567/7 i 568/6 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Marek Ćwirko-Godycki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 1.04.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marka Ćwirko-Godyckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 567/7 i 568/6 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14840/2019

 

Lista sprawa nr 46/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-04-01 15:20
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 09:08

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Wyględy, ul. Kujawskiego, dz. 189/6 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  28.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Wyględy, ul. Kujawskiego, dz. 189/6 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13988/2019
Lista sprawa nr 45/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-29 08:35
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 160 mm w ul. Przemysłowej w Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 279/15, 279/16, 279/3 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  27.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 160 mm w ul. Przemysłowej w Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 279/15, 279/16, 279/3 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13909/2019

 

Lista sprawa nr 44/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 29.04.2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-28 08:53
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 130/17 obr. Radonice z przyłączem do dz. nr ew. 130/1 obr. Radonice 0005 gm. Błonie. Inwestor: Agnieszka i Adrian Oraccy, Cezary Stachoń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  25.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Adriana Orackich, Cezarego Stachoń   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  w drodze dojazdowej o nr ew. 130/17 obr. Radonice z przyłączem do dz. nr ew. 130/1  obr. Radonice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13499/2019

Lista sprawa nr 43/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 15 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-27 09:02
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 09:25

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej nn w celu zasilenia obiektu: budynek usługowy przy ul. Warszawskiej dz. 375 w Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 375, 279/22, 280/13, 281/12, 278/65, 278/69, 291/13, 281/11 z obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202, 1276 t.j.) w dniu 22.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej nn w celu zasilenia obiektu: budynek usługowy  przy ul. Warszawskiej dz. 375 w Blizne Łaszczyńskiego, dz. nr ew. 375, 279/22, 280/13, 281/12, 278/65, 278/69, 291/13, 281/11 z obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13043/2019


Lista sprawa nr 42/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-25 16:04
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 16:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 472/13, 474/3, 477/7, 478/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR  11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 472/13, 474/3, 477/7, 478/4 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12975/2019

Lista sprawa nr 41/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-22 11:09
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 93/4 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR  11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 93/4 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12973/2019

Lista sprawa nr 40/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-22 10:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 678/4, 678/21 Stare Babice, 42/5 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Małgorzata i Paweł Murawscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 21.03.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Małgorzaty i Pawła Murawskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 678/4, 678/21 Stare Babice, 42/5 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12858/2019

 

Lista sprawa nr 39/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 11 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-21 15:43
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-12 10:00

Zgłoszenie z projektem rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 326/20, obr. 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Tadeusz Lubański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.03.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tadeusza Lubańskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 326/20, obr. 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12528/2019

 

Lista sprawa nr 38/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-20 13:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 57/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 15.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63/5,8 PE 100 SDR  11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 57/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11692/2019

Lista sprawa nr 37/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-18 11:12
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:10

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej sieci niskiego napięcia 0,4 kV YAKXS 4x240 mm2 dla zasilania Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 7/4, 15, 31/1 obr. Borzęcin Mały ul. Trakt Królewski, ul. Źródlana dz. nr ew. 31/7 gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  08.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci niskiego napięcia 0,4 kV YAKXS 4x240 mm2 dla zasilania Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 7/4, 15, 31/1 obr. Borzęcin Mały ul. Trakt Królewski, ul. Źródlana dz. nr ew. 31/7 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10649/2019

Lista sprawa nr 36/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-08 14:55
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-20 12:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Łomianki dz. nr 378/2, 378/1, 411, 384/32, 384/33, 384/35, 384/40 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202, 1276 t.j.) w dniu 07.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Łomianki dz. nr 378/2, 378/1, 411, 384/32, 384/33, 384/35, 384/40 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10336/2019
Lista sprawa nr 35/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 28 marca 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-08 09:28
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 12:09

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Zielonki Parcela, dz. nr ew. 99/5 obr. 0039, gm. Stare Babice. Inwestor: Hurtownia Warzyw i Owoców „BUKAT” Grzegorz Bukato, Zielonki Parcele, ul. Południowa 14, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  06.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Hurtowni Warzyw i Owoców „BUKAT” Grzegorz Bukato, Zielonki Parcele, ul. Południowa 14, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w m. Zielonki Parcela, dz. nr ew. 99/5 gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10152/2019
Lista sprawa nr 34/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-07 13:19
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-20 12:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 70, 29/10, 29/17, 29/15 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 05.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowy sieci gazowej ś.c.  Ø40PE dz. ew. 70,  29/10, 29/17, 29/15 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10020/2019

 

Lista sprawa nr 33/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-07 12:40
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 12:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 550/6, 809/4 obr. 0001 m. Stare Babice, ul. Warszawska gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 05.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c.  Ø40PE dz. nr ew. 550/6, 809/4  obr. 0001 m. Stare Babice, ul. Warszawska gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10010/2019

 

Lista sprawa nr 32/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-07 12:31
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 12:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 wraz z przyłączem Ø40 oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160 do obsługi posesji nr ew. 25/10 na dz. nr ew. 25/8, 25/12, 24/4, 25/10 obr. Topolin gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr Kater

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  05.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Kater w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 wraz z przyłączem Ø40 oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160 do obsługi posesji nr ew. 25/10 na dz. nr ew. 25/8, 25/12, 24/4, 25/10 obr. Topolin gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9826/2019

Lista sprawa nr 31/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 maja 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-05 12:58
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.c. Ø63PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 318/8 obr. 0004 m. Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 01.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś.c. Ø63PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 318/8 obr. 0004 m. Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9490/2019

 

Lista sprawa nr 30/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 22 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-04 11:11
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 14:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Wieś dz. nr ew. 613, 614, 615, 616, 617, 618 obr. 0031 Zielonki Wieś gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.)  w dniu  01.03.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Wieś dz. nr ew. 613, 614, 615, 616, 617, 618 obr.  0031 Zielonki Wieś gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9487/2019

 

Lista sprawa nr 29/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 22 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-04 11:22
 • zmodyfikował: Żaneta Pamięta
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 14:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 mm w ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym dz. nr ew. 32/1, 32/3 32/16, 32/8 obr. 0005 Borzęcin Mały gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  28.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 mm w ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym dz. nr ew. 32/1, 32/3 32/16, 32/8  obr. 0005 Borzęcin Mały gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9184/2019

Lista sprawa nr 28/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 3 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-03-01 09:49
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 08:46

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 107/2, obr. 0028 - Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Dorota Skrobińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 26.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Doroty Skrobińskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 107/2, obr. 0028 - Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8850/2019

 

Lista sprawa nr 27/z/2019
ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19 marca 2019r., wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-26 12:52
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-21 12:05

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 14/2, obr. 0022 - Rzęszyce, gm. Kampinos. Inwestorzy: Anna Morawska –Dadlez, Michał Dadlez

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 25.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anny Morawska-Dadlez, Michała Dadlez w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 14/2, obr. 0022 - Rzęszyce, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8496/2019

 

Lista sprawa nr 26/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-26 12:37
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-17 11:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1190, obr. Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Luiza Kotruchow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 25.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Luizy Kotruchow w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 1190, obr. Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8474/2019

 

Lista sprawa nr 25/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 5 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-26 12:13
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 78/8, obr. 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Zuzanna i Damian Samsel

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 22.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Zuzanny i Damiana Samsel w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 78/8, obr.  0018 Powązki, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8200/2019

 

Lista sprawa nr 24/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-25 11:52

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci (linia kablowa nN, latarnie oświetlenia ulicznego) w drodze powiatowej nr 4138W – ulica Estrady w miejscowości Klaudyn, obr. 0011 Klaudyn, dz. nr ew. 844/6, 502, 843/56, gm. Stare Babice. Inwestor: Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 20.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego  ul. Poznańska 129/133 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci (linia kablowa nN, latarnie oświetlenia ulicznego) w drodze powiatowej nr 4138W – ulica Estrady w miejscowości Klaudyn,  obr. 0011 Klaudyn, dz. nr ew. 844/6, 502, 843/56, gm. Stare Babice. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7963/2019
Lista sprawa nr 23/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15 kwietnia 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-21 10:43
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-15 15:28

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.c. Ø40PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 m. Błonie, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 20.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś.c. Ø40PE w celu zasilenia budynku jednorodzinnego, dz. nr ew. 43/7 obr. 0003 m. Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7734/2019

 

Lista sprawa nr 22/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-21 10:20
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-14 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN poniżej 1 kV - przebudowa sieci elektroenergetycznej kolizje elektroenergetyczne nn w miejscowości Łomianki dz. nr 275, 276 gm. Łomianki obr. 0006 jedn. ewid. 143205_4. Inwestor: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 19.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN poniżej 1 kV - przebudowa sieci elektroenergetycznej kolizje elektroenergetyczne nn w miejscowości Łomianki dz. nr 275, 276 gm. Łomianki obr. 0006 jedn. ewid. 143205_4.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7560/2019
Lista sprawa nr 21/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 2 kwietnia 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-20 08:50
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 11:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 w ul. Dolnej i proj. drodze bocznej (dz. nr 190/4) w Babicach Nowych na działkach nr ew. 190/3, 190/4, 193, 189/3, 190/1, 214, 189/5 obr. 0021 gm. Stare Babice. Inwestor: Agata Kłódkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  14.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agaty Kłódkiewicz  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 w ul. Dolnej i proj. drodze bocznej (dz. nr 190/4) w Babicach Nowych, na działkach nr ew. 190/3, 190/4, 193, 189/3, 190/1, 214, 189/5 obr. 0021 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6598/2019

Lista sprawa nr 20/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-14 11:06
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-09 12:12

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.c. w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 26/7, 26/28, 26/35 obr. Marianów, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  12.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na gazociągu ś.c.  w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 26/7, 26/28, 26/35 obr. Marianów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6484/2019

 

Lista sprawa nr 19a/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 marca 2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-12 15:45
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-06 11:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Królewski dz. nr ew. 17 obr. 0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.)  w dniu  11.02.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Królewski  dz. nr ew. 17  obr.  0027 Wojcieszyn gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6305/2019

Lista sprawa nr 19/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 4 marca 2019r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-12 12:00
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 127/3, obr. Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Adam Bednarski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 01.02.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Bednarskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 127/3, obr. Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4869/2019

 

Lista sprawa nr 18/z/2019

ROZSTRZGYNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 marca 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-02-01 15:47
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-22 12:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wółczyńskiej w m. Mariew, dz. nr ew. 205/1 (dz. prywatna), 219 (dz. drogowa ZDP), 204/3, 204/2 (dz. prywatna) obręb 0019 Mariew, jedn. ew. 143207_2 gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  28.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wółczyńskiej w m. Mariew, dz. nr ew. 205/1 (dz. prywatna), 219  (dz. drogowa ZDP), 204/3, 204/2 (dz. prywatna) obręb 0019 Mariew, jedn. ew. 143207_2 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4019/2019

Lista sprawa nr 17/z/2019

Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 18.02.2019r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-28 15:05
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 204/1, obr. Laski, gm. Izabelin. Inwestor: Agnieszka i Michał Osińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 25.01.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki i Michała Osińskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 204/1, obr. Laski, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4002/2019

 

Lista sprawa nr 16/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26 lutego 2019r., wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-28 12:44
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-28 09:24

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV dz. 397/3, 398/1 (droga gminna) ul. Widokowa, Leszno, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 25.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV dz. 397/3, 398/1 (droga gminna)  ul. Widokowa, Leszno, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3897/2019
Lista sprawa nr 15/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12 lutego 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-25 15:00
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-12 12:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Wąsy Kolonia dz. nr ew. 4/29, 4/32, 36, 43/24 obr. 0026 Wąsy Kolonia, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  22.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Wąsy Kolonia dz. nr ew. 4/29, 4/32, 36, 43/24 obr. 0026 Wąsy Kolonia, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3256/2019

Lista sprawa nr 14/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13 lutego 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-23 09:20
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-13 10:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Wyględy ul. Szmaragdowej dz. nr ew. 148/5, 148/21, 150/9 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  22.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Wyględy ul. Szmaragdowej dz. nr ew. 148/5, 148/21, 150/9 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3254/2019

Lista sprawa nr 13/z/2019

Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 13.02.2019r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-23 09:08
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-14 08:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Grądy dz. nr ew. 71, 28/7, 199, 28/12, 220, 28/22, 219 obr. 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  22.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Grądy dz. nr ew. 71, 28/7, 199, 28/12, 220, 28/22, 219 obr. 0007 Grądy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3252/2019

Lista sprawa nr 12/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13 lutego 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-23 08:56
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-13 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Zaborówek dz. nr ew. 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/12, 255/5, 256/9, 257/18, 257/14, 257/17 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  22.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Zaborówek dz. nr ew. 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/12, 255/5, 256/9, 257/18, 257/14, 257/17 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3251/2019

Lista sprawa nr 11/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13 lutego 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-23 08:47
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-13 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 oraz działki drogowe nr 80/1, 82/3 obręb 0001 gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Ville Park Development sp. z o.o. sp. k. ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  18.01.2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ville Park Development sp. z o.o. sp.k. ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 oraz działki drogowe nr 80/1, 82/3 obręb 0001 gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2631/2019

 

Lista sprawa nr 10/z/2019

                                                     

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2019-01-21 12:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na dz. nr ew. 149/20, obreb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w ul. Miodowej na dz. nr ew. 149/20, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2453/2019

Lista sprawa nr 9/z/2019

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 08.02.2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-18 08:25
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-11 09:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na dz, nr ew. 612/4, 615/5, obręb 0001, gm. Łomianki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  17 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w ul. Pancerz na dz. nr ew. 612/4, 615/5, obręb 0001, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2451/2019

Lista sprawa nr 8/z/2019

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 08.02.2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-18 08:20
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-11 09:54

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 13/9 w obrębie 0032 Wyględy, gmina Leszno. Inwestor: Piotr i Andżelika Drzewscy.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  16 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Piotra i Andżeliki Drzewskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 13/9 w obrębie 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2301/2019

 

Lista sprawa nr 7/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 8 marca 2019r.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-01-17 09:11
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-12 08:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem szczelnym na ścieki sanitarne, dz. nr ew. 25/38, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos. Inwestor: Monika i Patryk Bociarscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  16 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki i Patryka Bociarskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem szczelnym na ścieki sanitarne o poj. 10 m3 na dz. nr ew. 25/38, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2218/2019

 

Lista sprawa nr 6/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 5 marca 2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-16 14:27
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z garażami i szambami na dz. nr ew. 508, obreb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: Witold Pacholak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  14 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Witolda Pacholaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z garażami i szambami wg projektu gotowego WILLA JULIA 3, na dz. nr ew. 508, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1796/2019

 

Lista sprawa nr 5/z/2019
ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 14 marca 2019r.

 

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-15 08:20
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 14:30

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej na dz. nr ew. 11/13, 10/9, 15, 28/8, 28/11, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Makowej na dz. nr ew. 11/13, 10/9, 15, 28/8, 28/11, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1667/2019

 

Lista sprawa nr 4/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 04.02.2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-14 10:48
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-05 09:11

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej, na dz. nr ew. 144/8, 144/10, 144/19, obręb Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej na  dz. nr ew. 144/8, 144/10, 144/19, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1664/2019

Lista sprawa nr 3/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13 lutego 2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-14 10:44
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-13 10:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 223/7, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Agnieszka i Lubos Lerek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  11 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Lubos Lerek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 222/7, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1490/2019

 

Lista sprawa nr 2/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 6 marca 2019r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-11 11:45
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-06 11:12

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 214, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor : Sylwia i Tomasz Przesmyccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu  7 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Sylwii i Tomasza Przesmyckich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 214, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/857/2019

 

Lista sprawa nr 1/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.02.2019r., wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-08 08:56
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 10:37

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN40x3,7PE, dz. nr ew. 253/3, 259, ul. Krótka, gm. Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.08.2019 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40x3,7PE, dz. nr ew. 253/3, 259, ul. Krótka, gm. Stare Babice 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35427/2019

 

Lista sprawa nr 167/z/2019

 
 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-07 08:23

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00