Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Nr 10/2019 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 września 2019r., na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 401/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej o numerach 410694W i 410654W- ul. Kapuckiej, wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami, budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem terenu i przebudową istniejącego uzbrojenia w miejscowości Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-20 08:19

Obwieszczenie nr 18/2019 Podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi gminnej ul. Truskawkowej w Kiełpinie, gmina Łomianki , realizowanej na działkach nr ew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217 w obrębie 0008 Kiełpin, gmina Łomianki

drukuj (Obwieszczenie nr 18/2019 Podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi gminnej ul. Truskawkowej w Kiełpinie, gmina Łomianki , realizowanej na działkach nr ew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217 w obrębie 0008 Kiełpin, gmina Łomianki)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-09-17 16:55

Obwieszczenie nr 14/2019 z dnia 7 sierpnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że dnia 19 lipca 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Łomianek o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Porzeczkowej w Kiełpinie, gm. Łomianki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-11 15:36

Obwieszczenie Nr 19/2019 podające do publicznej wiadomości informację, że dnia 14 sierpnia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 410754W- ulic Pohulanka na odcinku od drogi powiatowej Nr 4126W ul. Senkiewicza do drogi gminnej Nr 410830W ul. Zielonej położonej w miejscowościach Stare Babice, Kwirynów, Janów, gmina Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-04 15:13

Obwieszczenie nr 15/2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej narozbudowie drogi gminnej nr 411026W - ul.Współnej w Łomiankach na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej w Łomiankach Dolnych w gminie Łomianki.

drukuj (Obwieszczenie nr 15/2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej narozbudowie drogi gminnej nr 411026W - ul.Współnej w Łomiankach na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej w Łomiankach Dolnych w gminie Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-08-23 15:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-23 15:33

Obwieszczenie nr 16/2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizcję inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411026W - ulicy Wspólnej w Łomiankach.

drukuj (Obwieszczenie nr 16/2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizcję inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411026W - ulicy Wspólnej w Łomiankach.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-08-23 12:56

Obwieszczenie Nr 17/2019 z dnia 21 sierpnia 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że dnia 6 sierpnia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4126 W (ul. Jakubowicza) związanej z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-23 09:57
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-23 10:02

Obwieszczenie Nr 13/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że dnia 24 lipca 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie wydania decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-07 11:43

Obwieszczenie Nr 12/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dnia 31 lipca 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ujętej w MPZP Nr 15-1KDL na odcinku od ul. Warszawskiej do działki nr ew. 99/11 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 580- ul. Warszawskiej na odcinku od km. 9+671 do km 9+872 oraz przebudowie drogi powiatowej Nr 4126w- ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kresowej w Babicach Nowych, gmina Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-05 15:01

Obwieszczenie Nr 9/2019 z dnia 9 lipca 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 lipca 2019r. na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4107W ul. Bieniewickiej i Błońskiej oraz rozbudowie drogi powiatowej Nr 4104W w m. Bieniewice (ul. Strażacka), gmina Błonie.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-07-12 13:53

Obwieszczenie nr 11/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31 maja 2019r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Wójta Gminy Stare Babice o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410789W - ul. Reymonta na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580- ul. warszawskiej do dz. nr ew. 54/2 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 580 - ul. Warszawskiej w Latchorzewie, gmina Stare Babice

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-07-01 13:41

Obwieszczenie nr 8/2019 informujące, iz w dniu 4 czerwca 2019r. została wydana decyzja nr 221/o/2019 o odmowie udzielenia zezwolenia na relizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Pohulanki w miejscowościach Stare Babice, Kwirynów i Janów w gminie Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 8/2019 informujące, iz w dniu 4 czerwca 2019r. została wydana decyzja nr 221/o/2019 o odmowie udzielenia zezwolenia na relizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Pohulanki w miejscowościach Stare Babice, Kwirynów i Janów w gminie Stare Babice.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-06-05 13:22
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 13:25

Obwieszczenie Nr 7/2019 z dnia 22 maja 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 maja 2019r. została wydana decyzja na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 410746W, ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego w Klaudynie, w gminie Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-05-23 14:43

Obwieszczenie Nr 6/2019 z dnia 26.03.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.03.2019r. została wydana decyzja Nr 114/2019 zmieniająca decyzję Nr 355/2017 z dnia 19.07.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410575W - ulicy Piaskowej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-03-27 10:53

Obwieszczenie Nr 10/2019 z dnia 25.03.2019 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.02.2019r. zostałow wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410829W, ulicy Pohulanka w miejscowości Stare Babice, Kwirynów i Janów.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-03-26 11:42

Obwieszczenie Nr 5/2019 z dnia 15.03.2019r podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.03.2019r została wydana decyzja Nr 82/2019 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410531W - ul. Jeziornej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-03-19 08:54

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wydaniu decyzji Nr 14/SPEC/2019 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 641/2018 z dnia 27.12.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy drogi gminnej ul. Długiej w Łomiankach,gmina Łomianki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-03-15 09:06

Obwieszczenie nr 9/2019 z dnia 12.03.2019r. zawiadamiające o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W ul. Bieniewickiej i ul.Błońskiej oraz rozbudowie drogi powiatowej nr 4104W w m. Bieniewice (ul. Strażacka), gmina Błonie.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-03-15 08:56

Obwieszczenie Nr 4/2019 z dnia 26.02.2019 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.02.2019r. została wydana decyzja Nr 75/2019 - zmieniająca decyzję nr 449/2017 z dnia 25.09.2017r., dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 4101W (ul. Fabryczna i ul. Faszczycka) w Błoniu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-28 15:43

Obwieszczenie Nr 2/2019 z dnia 11.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.02.2019r. została wydana decyzja nr 51/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegaącej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4123W ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Borzęcinie Małym, gm. Stare Babice

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-18 14:27

Obwieszczenie Nr 3/2019 z dnia 13.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.02.2019r. została wydana decyzja Nr 56/2019 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410697W ul. Kamińskiego w Ożarówie Mazowieckim

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-14 08:35

Obwieszczenie Nr 8/2019 z dnia 12.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.02.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410746W, ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego w Klaudynie, gmina Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-02-13 10:37

Obwieszczenie Nr 7/2019 z dnia 12.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie admisnitracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 41069W - ul. Kapuckiej wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami, budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem terenu i przebudową istniejącego uzbrojenia w miejscowości Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-12 15:00

Obwieszczenie nr 6/2019 z dnia 11.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.02.2019r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjię iwnestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410829W, ulicy Pohulanka w miejscowości Stare Babice, Kwirynów i Janów

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-11 14:55

Obwieszczenie Nr 5/2019 z dnia 07.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.02.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410829W ulicy Pohulanka w miejscowościach Stare Babice, Kwirynów i Janów.

drukuj (Obwieszczenie Nr 5/2019 z dnia 07.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.02.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410829W ulicy Pohulanka w miejscowościach Stare Babice, Kwirynów i Janów.)

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-07 15:47

Obwieszczenie nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 stycznia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego w Klaudynie, gmina Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-02-01 15:23

Obwieszczenie Nr 3/2019 z dnia 29.01.2019 r. zawiadamiające o toczącym się postępowaniu adminsitracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drgi gminnej - ul. Cienistej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Armii Poznań w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-01 13:28

Obwieszczenie nr 1/2019 z dnia 11.01.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 .01.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał deczyję Nr 10/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3805W w miejscowości Wola Pasikońska, gmina Kampinos

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-23 11:01

Obwieszczenie nr 2/2019 z dnia 11 stycznia 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 listopada 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Łomianek, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410531W- ul. Jeziornej w Łomiankach na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej, gmina Łomianki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-01-17 08:58

Obwieszczenie 1/2019 z dnia 8.01.2019roku podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.12.2018 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 355/2017 z dnia 19.07.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410575W - ulicy Piaskowej w Łomiankach

drukuj (Obwieszczenie 1/2019 z dnia 8.01.2019roku podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.12.2018 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 355/2017 z dnia 19.07.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410575W - ulicy Piaskowej w Łomiankach)

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-14 11:14
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-14 11:16

Obwieszczenie Nr 14/2019 z dnia 10.01.2019 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu09.01.2019r. została wydana decyzja Nr 13/2019 w sprawie zmiany decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 29/2018 z dnia 12.01.2018e. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ulicy Cyprysowej w Kiełpinie, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-11 13:36

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00