BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie nr 20/2019 z dnia 23.12.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 560/2019 z dnia 23.12.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Porzeczkowej w Kiełpinie, gmina Łomianki.

drukuj (Obwieszczenie nr 20/2019 z dnia 23.12.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 560/2019 z dnia 23.12.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Porzeczkowej w Kiełpinie, gmina Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-12-30 15:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-30 16:54

obwieszczenie nr 21/2019 podajace do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji nr.557/2019 z dnia 20.12.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Truskawkowej w Kiełpinie w gminie Łomianki.

drukuj (obwieszczenie nr 21/2019 podajace do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji nr.557/2019 z dnia 20.12.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Truskawkowej w Kiełpinie w gminie Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-12-27 14:50

Obwieszczenie nr 19/2019r z dnia 23.12.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 559/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410829W, ulicy Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Mazowieckiej/Piłsudskiego w Ożarowie Mazowieckim.

drukuj (Obwieszczenie nr 19/2019r z dnia 23.12.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 559/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410829W, ulicy Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Mazowieckiej/Piłsudskiego w Ożarowie Mazowieckim.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-12-27 12:14
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-27 14:53

Obwieszczenie nr 31/2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie odcinka drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 2KDZ wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4129W w gminie Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-12-27 12:05

Obwieszczenie nr 29/2019 z dnia 17.12.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na wniosek Burmistrza Łomianek, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410591W ul. Sierakowskiej w Łomiankach, na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą.

drukuj (Obwieszczenie nr 29/2019 z dnia 17.12.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na wniosek Burmistrza Łomianek, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410591W ul. Sierakowskiej w Łomiankach, na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-12-19 10:59

Obwieszczenie nr 30/2019 z dnia 17.12.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na wniosek Burmistrza Łomianek, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410591W - ulicy Sierakowskiej w Łomiankach.

drukuj (Obwieszczenie nr 30/2019 z dnia 17.12.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na wniosek Burmistrza Łomianek, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410591W - ulicy Sierakowskiej w Łomiankach.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-12-19 10:35

Obwieszczenie nr 26/2019 z dnia 4 grudnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na srzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i 4114W i kładką przez rz. Utratę w miejscowości Podkampinos i Kampinos w gminie Kampinos na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz miejscowości Pawłowice, gmina Teresin na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

drukuj (Obwieszczenie nr 26/2019 z dnia 4 grudnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na srzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i 4114W i kładką przez rz. Utratę w miejscowości Podkampinos i Kampinos w gminie Kampinos na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz miejscowości Pawłowice, gmina Teresin na terenie Powiatu Sochaczewskiego.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-12-18 14:28

Obwieszczenie nr 17/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji nr 543/2019 z dnia 10.12.2019r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410754W ul. Pohulanka (na odc. od drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza do drogi gminnej nr 410830W ul. Zielonej) położonej w miejscowościach: Stare Babice, Kwirynów i Janów w gminie Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 17/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji nr 543/2019 z dnia 10.12.2019r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410754W ul. Pohulanka (na odc. od drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza do drogi gminnej nr 410830W ul. Zielonej) położonej w miejscowościach: Stare Babice, Kwirynów i Janów w gminie Stare Babice.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-12-11 13:10
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-11 13:09

Obwieszczenie nr 27/2019 z dnia 6 grudnia 2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na relizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Żywicznej w Łomiankach.

drukuj (Obwieszczenie nr 27/2019 z dnia 6 grudnia 2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na relizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Żywicznej w Łomiankach.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-12-11 12:49

Obwieszczenie Nr 16/2019 z dnia 9 grudnia 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 grudnia 2019r. na wniosek Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 539/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr 411126W- ul. Sienkiewicza w Ożarowie Mazowieckim na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką Nr 718- ul. Umiastowska i drogą gminną Nr 410693W - ul. Hallera wraz z projektowanymi i towarzyszącymi przebudowami sieci uzbrojenia oraz przebudoą innych dróg publicznych w miejscowości Ołtarzew, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-12-10 15:04

Obwieszczenie nr 28/2019 z dnia 06.12.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją umarzającą nr 496/u/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego dotyczącego budowy ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie na dz. nr ew. 678/17, 1152, 675/10, 963/6, 962, 889, 889/1, 994/1, 904/2, 904/1, 899/4, 659/9, 1245 (...) obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 28/2019 z dnia 06.12.2019r. podające do publicznej wiadomości informację o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją umarzającą nr 496/u/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego dotyczącego budowy ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie na dz. nr ew. 678/17, 1152, 675/10, 963/6, 962, 889, 889/1, 994/1, 904/2, 904/1, 899/4, 659/9, 1245 (...) obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-12-10 10:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-10 10:35

Obwieszczenie Nr 13/2019 z dnia 2 grudnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że zostało zakończone postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej- rozbudowy drogi gminnej- ulicy Klonowej na odcinku od ulicy Trakt Królewski do ulicy Akacjowej (droga powiatowa Nr 4125W) wraz z budową drogi gminnej Nr 411302W ulicy Górki w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Klonową w Koczargach Nowych i Koczargach Starych, gmina Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-12-09 16:28

Obwieszczenie Nr 15/2019 z dnia 5 grudnia 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 grudnia 2019r., na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 537/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 410789W ulicy Reymonta na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580- ulicy Warszawskiej do dz. nr ew. 54/2, w obrębie 0016 Latchorzew, wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 580- ulicy Warszawskiej na odcinku od km 8+639 do km 8-760 w Latchorzewie, gmina Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-12-06 13:10

Obwieszczenie Nr 13/2019 z dnia 20 listopada 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 listopada 2019r. na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 516/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-11-26 13:29

Obwieszczenie nr 25/2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Mazowieckiej / Piłsudskiego w Ożarowie Mazowieckim wraz z budową oświetlenia i odwodnienia.

drukuj (Obwieszczenie nr 25/2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Mazowieckiej / Piłsudskiego w Ożarowie Mazowieckim wraz z budową oświetlenia i odwodnienia.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-11-14 10:25

Obwieszczenie Nr 24/2019 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 października 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 411126W - ul. Sienkiewicza w Ożarowie Mazowieckim.

drukuj (Obwieszczenie Nr 24/2019 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 października 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 411126W - ul. Sienkiewicza w Ożarowie Mazowieckim.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-10-31 10:57
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-31 11:01

Obwieszczenie Nr 23/2019 z dnia 25 października 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że dnia 24 października 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Łomianek o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej- ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą w Dziekanowie Leśnym, w gminie Łomianki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-29 12:27

Obwieszczenie nr 12/2019 z dnia 16 października 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 października 2019r. na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 461/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4126 W (ul. P. Jakubowicza), związanej z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w miejscowości Lipków, w gminie Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 12/2019 z dnia 16 października 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 października 2019r. na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 461/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4126 W (ul. P. Jakubowicza), związanej z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w miejscowości Lipków, w gminie Stare Babice.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-18 13:55
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 13:56

Obwieszczenie nr 11/2019 z dnia 16 października 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 października 2019r. na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 460/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegające na budowie drogi minnej ujętej w MPZP jako 151KDL na odcinku od ul. Warszawskiej do dzialki nr ew. 99/11 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 580- ul. Warszawskiej w Babicach Nowych oraz przebudową drogi powiatowej Nr 4126 W - ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kresowej, gmina Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 11/2019 z dnia 16 października 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 października 2019r. na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 460/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegające na budowie drogi minnej ujętej w MPZP jako 151KDL na odcinku od ul. Warszawskiej do dzialki nr ew. 99/11 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 580- ul. Warszawskiej w Babicach Nowych oraz przebudową drogi powiatowej Nr 4126 W - ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kresowej, gmina Stare Babice.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-18 13:51
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 13:52

Obwieszczenie Nr 22/2019 z dnia 27 września 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej- rozbudowy drogi gminnej ulicy Klonowej na odcinku od ulicy Trakt Królewski do ulicy Akacjowej (droga powiatowa Nr 4125W) wraz z budową drogi gminnej Nr 411302W ulicy gorki w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ulicą Klonową w Koczargach Nowych i Koczargach Starych, gmina Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-10-03 12:19

Obwieszczenie Nr 20/2019 podające do publicznej wiadomości informację, że dnia 9 września 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów- Gawartowa Wola w gminie Leszno.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-24 09:45

Obwieszczenie Nr 10/2019 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 września 2019r., na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 401/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej o numerach 410694W i 410654W- ul. Kapuckiej, wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami, budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem terenu i przebudową istniejącego uzbrojenia w miejscowości Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Obwieszczenie Nr 10/2019 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 września 2019r., na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję Nr 401/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej o numerach 410694W i 410654W- ul. Kapuckiej, wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami, budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem terenu i przebudową istniejącego uzbrojenia w miejscowości Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-20 08:19
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-25 12:56

Obwieszczenie nr 18/2019 Podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi gminnej ul. Truskawkowej w Kiełpinie, gmina Łomianki , realizowanej na działkach nr ew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217 w obrębie 0008 Kiełpin, gmina Łomianki

drukuj (Obwieszczenie nr 18/2019 Podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi gminnej ul. Truskawkowej w Kiełpinie, gmina Łomianki , realizowanej na działkach nr ew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217 w obrębie 0008 Kiełpin, gmina Łomianki)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-09-17 16:55

Obwieszczenie nr 14/2019 z dnia 7 sierpnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że dnia 19 lipca 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Łomianek o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Porzeczkowej w Kiełpinie, gm. Łomianki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-11 15:36

Obwieszczenie Nr 19/2019 podające do publicznej wiadomości informację, że dnia 14 sierpnia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 410754W- ulic Pohulanka na odcinku od drogi powiatowej Nr 4126W ul. Senkiewicza do drogi gminnej Nr 410830W ul. Zielonej położonej w miejscowościach Stare Babice, Kwirynów, Janów, gmina Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-09-04 15:13

Obwieszczenie nr 15/2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej narozbudowie drogi gminnej nr 411026W - ul.Współnej w Łomiankach na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej w Łomiankach Dolnych w gminie Łomianki.

drukuj (Obwieszczenie nr 15/2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej narozbudowie drogi gminnej nr 411026W - ul.Współnej w Łomiankach na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej w Łomiankach Dolnych w gminie Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-08-23 15:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-23 15:33

Obwieszczenie nr 16/2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizcję inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411026W - ulicy Wspólnej w Łomiankach.

drukuj (Obwieszczenie nr 16/2019 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizcję inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411026W - ulicy Wspólnej w Łomiankach.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-08-23 12:56

Obwieszczenie Nr 17/2019 z dnia 21 sierpnia 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że dnia 6 sierpnia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4126 W (ul. Jakubowicza) związanej z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-23 09:57
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-23 10:02

Obwieszczenie Nr 13/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że dnia 24 lipca 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie wydania decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-07 11:43

Obwieszczenie Nr 12/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dnia 31 lipca 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ujętej w MPZP Nr 15-1KDL na odcinku od ul. Warszawskiej do działki nr ew. 99/11 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 580- ul. Warszawskiej na odcinku od km. 9+671 do km 9+872 oraz przebudowie drogi powiatowej Nr 4126w- ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kresowej w Babicach Nowych, gmina Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie Nr 12/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dnia 31 lipca 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ujętej w MPZP Nr 15-1KDL na odcinku od ul. Warszawskiej do działki nr ew. 99/11 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 580- ul. Warszawskiej na odcinku od km. 9+671 do km 9+872 oraz przebudowie drogi powiatowej Nr 4126w- ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kresowej w Babicach Nowych, gmina Stare Babice.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-08-05 15:01

Obwieszczenie Nr 9/2019 z dnia 9 lipca 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 lipca 2019r. na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4107W ul. Bieniewickiej i Błońskiej oraz rozbudowie drogi powiatowej Nr 4104W w m. Bieniewice (ul. Strażacka), gmina Błonie.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-07-12 13:53

Obwieszczenie nr 11/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31 maja 2019r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Wójta Gminy Stare Babice o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410789W - ul. Reymonta na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580- ul. warszawskiej do dz. nr ew. 54/2 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 580 - ul. Warszawskiej w Latchorzewie, gmina Stare Babice

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-07-01 13:41

Obwieszczenie nr 8/2019 informujące, iz w dniu 4 czerwca 2019r. została wydana decyzja nr 221/o/2019 o odmowie udzielenia zezwolenia na relizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Pohulanki w miejscowościach Stare Babice, Kwirynów i Janów w gminie Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 8/2019 informujące, iz w dniu 4 czerwca 2019r. została wydana decyzja nr 221/o/2019 o odmowie udzielenia zezwolenia na relizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Pohulanki w miejscowościach Stare Babice, Kwirynów i Janów w gminie Stare Babice.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-06-05 13:22
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 13:25

Obwieszczenie Nr 7/2019 z dnia 22 maja 2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 maja 2019r. została wydana decyzja na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 410746W, ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego w Klaudynie, w gminie Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-05-23 14:43

Obwieszczenie Nr 6/2019 z dnia 26.03.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.03.2019r. została wydana decyzja Nr 114/2019 zmieniająca decyzję Nr 355/2017 z dnia 19.07.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410575W - ulicy Piaskowej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-03-27 10:53

Obwieszczenie Nr 10/2019 z dnia 25.03.2019 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.02.2019r. zostałow wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410829W, ulicy Pohulanka w miejscowości Stare Babice, Kwirynów i Janów.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-03-26 11:42

Obwieszczenie Nr 5/2019 z dnia 15.03.2019r podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.03.2019r została wydana decyzja Nr 82/2019 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410531W - ul. Jeziornej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-03-19 08:54

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wydaniu decyzji Nr 14/SPEC/2019 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 641/2018 z dnia 27.12.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy drogi gminnej ul. Długiej w Łomiankach,gmina Łomianki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-03-15 09:06

Obwieszczenie nr 9/2019 z dnia 12.03.2019r. zawiadamiające o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W ul. Bieniewickiej i ul.Błońskiej oraz rozbudowie drogi powiatowej nr 4104W w m. Bieniewice (ul. Strażacka), gmina Błonie.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-03-15 08:56

Obwieszczenie Nr 4/2019 z dnia 26.02.2019 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.02.2019r. została wydana decyzja Nr 75/2019 - zmieniająca decyzję nr 449/2017 z dnia 25.09.2017r., dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 4101W (ul. Fabryczna i ul. Faszczycka) w Błoniu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-28 15:43

Obwieszczenie Nr 2/2019 z dnia 11.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.02.2019r. została wydana decyzja nr 51/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegaącej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4123W ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Borzęcinie Małym, gm. Stare Babice

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-18 14:27

Obwieszczenie Nr 3/2019 z dnia 13.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.02.2019r. została wydana decyzja Nr 56/2019 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410697W ul. Kamińskiego w Ożarówie Mazowieckim

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-14 08:35

Obwieszczenie Nr 8/2019 z dnia 12.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.02.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410746W, ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego w Klaudynie, gmina Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-02-13 10:37

Obwieszczenie Nr 7/2019 z dnia 12.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie admisnitracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 41069W - ul. Kapuckiej wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami, budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem terenu i przebudową istniejącego uzbrojenia w miejscowości Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Obwieszczenie Nr 7/2019 z dnia 12.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie admisnitracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 41069W - ul. Kapuckiej wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami, budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem terenu i przebudową istniejącego uzbrojenia w miejscowości Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-12 15:00
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-25 11:56

Obwieszczenie nr 6/2019 z dnia 11.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.02.2019r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjię iwnestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410829W, ulicy Pohulanka w miejscowości Stare Babice, Kwirynów i Janów

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-11 14:55

Obwieszczenie Nr 5/2019 z dnia 07.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.02.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410829W ulicy Pohulanka w miejscowościach Stare Babice, Kwirynów i Janów.

drukuj (Obwieszczenie Nr 5/2019 z dnia 07.02.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.02.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410829W ulicy Pohulanka w miejscowościach Stare Babice, Kwirynów i Janów.)

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-07 15:47

Obwieszczenie nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 stycznia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego w Klaudynie, gmina Stare Babice.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-02-01 15:23

Obwieszczenie Nr 3/2019 z dnia 29.01.2019 r. zawiadamiające o toczącym się postępowaniu adminsitracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drgi gminnej - ul. Cienistej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Armii Poznań w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-02-01 13:28

Obwieszczenie nr 1/2019 z dnia 11.01.2019r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 .01.2019r. Starosta Warszawski Zachodni wydał deczyję Nr 10/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3805W w miejscowości Wola Pasikońska, gmina Kampinos

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-23 11:01

Obwieszczenie nr 2/2019 z dnia 11 stycznia 2019r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 listopada 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Łomianek, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410531W- ul. Jeziornej w Łomiankach na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej, gmina Łomianki.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2019-01-17 08:58

Obwieszczenie 1/2019 z dnia 8.01.2019roku podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.12.2018 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 355/2017 z dnia 19.07.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410575W - ulicy Piaskowej w Łomiankach

drukuj (Obwieszczenie 1/2019 z dnia 8.01.2019roku podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.12.2018 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 355/2017 z dnia 19.07.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410575W - ulicy Piaskowej w Łomiankach)

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-14 11:14
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-14 11:16

Obwieszczenie Nr 14/2019 z dnia 10.01.2019 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu09.01.2019r. została wydana decyzja Nr 13/2019 w sprawie zmiany decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 29/2018 z dnia 12.01.2018e. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ulicy Cyprysowej w Kiełpinie, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2019-01-11 13:36

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony