BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Decyzja nr 1900/2019 z dnia 12 grudnia 2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w drodze gminnej w dz. nr ew. 101, obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos.

drukuj (Decyzja nr 1900/2019 z dnia 12 grudnia 2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w drodze gminnej w dz. nr ew. 101, obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-12-16 14:25

Decyzja nr 1874/2019 z dnia 9.12.2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków dla nowoprojektowanego osiedla mieszkaniowego wraz z instalacją elektryczną, budowę instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowę wylotu betonowego na dz. nr ew. 95/1, 94 - obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos.

drukuj (Decyzja nr 1874/2019 z dnia 9.12.2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków dla nowoprojektowanego osiedla mieszkaniowego wraz z instalacją elektryczną, budowę instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowę wylotu betonowego na dz. nr ew. 95/1, 94 - obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-12-10 10:23

Decyzja nr 1862/2019 z dnia 05.12.2019r. zatwierdzająca projekt zamienny i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w dz. nr ew. 101/1, 101/3 - obręb 0033 Wawrzyszew oraz w dz. nr ew. 29/43, 30/1 - obręb 0025 Pass, gmina Błonie.

drukuj (Decyzja nr 1862/2019 z dnia 05.12.2019r. zatwierdzająca projekt zamienny i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w dz. nr ew. 101/1, 101/3 - obręb 0033 Wawrzyszew oraz w dz. nr ew. 29/43, 30/1 - obręb 0025 Pass, gmina Błonie.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-12-10 10:13

Decyzja nr 1792/2019 z dnia 22 listopada 2019r zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej z odgałęzieniami do posesji w dz. ew. nr 202/1,98- obręb 0001 Kampinos oraz w dz. ew. nr 171, 206/18, 206/19, 204/20, 204/21- obręb 0012 Komorów, jednostka ewidencyjna 143203_2. Kampinos, gmina Kampinos

drukuj (Decyzja nr 1792/2019 z dnia 22 listopada 2019r zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej z odgałęzieniami do posesji w dz. ew. nr 202/1,98- obręb 0001 Kampinos oraz w dz. ew. nr 171, 206/18, 206/19, 204/20, 204/21- obręb 0012 Komorów, jednostka ewidencyjna 143203_2. Kampinos, gmina Kampinos)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-11-25 15:12

Decyzja nr 1526/2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ew. 81/2 w miescowości Łazy w gmine Kampinos.

drukuj (Decyzja nr 1526/2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ew. 81/2 w miescowości Łazy w gmine Kampinos.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2019-10-09 13:31

dec.1110/2019 z dnia 18.07.2019r. udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15kV w dz. nr ew. 238/1, 238/2, 238/3 – obręb 0031 PGR Szeligi i w dz. ew. nr 2/9, 3/9 – obręb 0028 O.D. Macierzysz, jednostka ewidencyjna 143206_5. Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2019-07-18 12:06

Decyzja Nr 971/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w dz. nr ew. 48, 226/2, 226/25, 226/23, 226/159, 75, 226/28, 226/31, 226/34, 226/37, 226/40, 226/43, 226/24, 94 - obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos.

drukuj (Decyzja Nr 971/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w dz. nr ew. 48, 226/2, 226/25, 226/23, 226/159, 75, 226/28, 226/31, 226/34, 226/37, 226/40, 226/43, 226/24, 94 - obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-06-27 10:27

Decyzja Nr 972/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 48 i 94 obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos.

drukuj (Decyzja Nr 972/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 48 i 94 obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2019-06-27 10:16

dec. 922/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. udzielajaca pzolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN -15kV w dz. nr ew. 248/10, obręb 0003 Dziekanów Nowy, gm. Łomianki

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2019-06-18 11:25

dec. 911/2019 z dnia14 czerwca 2019r. udzielająca pzwolenia na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w dz. nr ew. 21/2, 41/2, 41/1, 226/1, 226/7, 226/23, 226/24, 226/159, 226/25 obręb 0027 Szczytno, gm. Kampinos

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2019-06-17 09:53

Dec. nr 574/2019 z dnia 23.04.2019 udzielająca pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w dz. ew. nr 78, 66, 65 – obręb 0001 Kampinos oraz w dz. ew. nr 90 – obręb 0020 Podkampinos, jednostka ewidencyjna 143203_2. Kampinos, gm. Kampinos.

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2019-04-24 12:23

Dec. nr 505/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15KV (w celu powiązania linii napowietrznych SN 15KV) w dz. nr ew. 54/11, 46, 32, obręb 0020 Podkampinos, gm. Kampinos, w dz. nr ew. 28/1, obręb 0024 Trzciniec, w dz. nr ew. 12/17, 12/6, 12/3, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, obręb 0021 Stelmachowo, w dz. nr ew. 1/1, 1/2, 10, 11, 19/3, 25/2, obręb 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno.

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2019-04-10 08:20

Dec. nr 477/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w dz. nr ew. 55, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, obręb 0019, jednostka ewidencyjna 143201_4. Błonie, gm. Błonie (do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej)

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2019-04-04 11:45
 • zmodyfikował: Marzena Narewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 11:45

Dec. nr 346/2019 z dnia 14.03.2019r. udzielająca pozwolenia na budowę gazociągu ś/c DN 63PE w dz. ew. nr 129/3 – obręb 0012 Stare Faszczyce, jednostka ewidencyjna 143201_5. Błonie, gm. Błonie ( dla zasilenia budynku jednorodzinnego )

 • opublikował: Marzena Narewska
  data publikacji: 2019-03-15 12:56

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony