BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-11 08:34

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-11 08:31

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-18 14:47

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-15 15:47

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Zespole Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-10-08
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-10-14 16:56

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora ds. kultury i promocji powiatu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-09-17
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-10-11 15:36

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-10-04 10:38

Informacja o ofertach, które wpłynęły na stanowisko Inspektor/ Główny specjalista / Inspektor kontroli dokumetacji geodezjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-10-02 09:52

Informacja o ofertach, które wpłynęły na stanowisko podinspektora w Zespole Wsparcia Służby Geodezyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-14 15:27

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko sekretarza szkoły w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Zięba
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-13 14:37

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko referenta ds. kadr w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Zięba
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-13 14:34

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora ds. kultury i promocji powiatu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-08-07
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-07 15:24

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko głównego specjalisty ds. kultury i promocji powiatu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-08-07
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-07 15:22

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem - Konkurs nr 2.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-08-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-05 14:50

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-08-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-08-05 14:48

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-30 12:40

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-18
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-19 15:43

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektor ds. finansowo - księgowych w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2019-07-05
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-09 08:21

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieniem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-03 14:05

Informacja o ofertach, które wpłynęły w kokursie na stanowisko młodszego referenta/podinspektora w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-27 13:15

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-26 14:52

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego księgowego ds. finansowo - księgowych w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.

 • data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-24 12:34

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na 2 stanowiska - Główny specjalista/Inspektor/Podinspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-21 12:41

Informacja o konkursie na stanowisko podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-05-30
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-03 11:16

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-05-22 15:41

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-05-06 15:42

Informacja o konkursie na stanowisko inspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-05-06 15:40

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-24 12:04

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko inspektora ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-24 12:00

Informacja o ofertach, które wpłynęły na stanowisko Główny specjalista / Inspektor dokumentacji geodezyjnej i katrograficznej w Wydziale Geodezji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-12 15:31

Informacja o ofertach, które wpłynęły na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieniem

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-03-20 11:29

Infomacja o ofertach które wpłynęły na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administacji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-03-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-03-01 15:47

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-02-18 16:35

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-01-30 16:05

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony