BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektora/ Inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-20 15:49

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Głównego Specjalisty ds. sportu, turystyki i rekreacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji

Oferty należy składać w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-15 15:35

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-15 15:29

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu w Łomiankach

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektor/inspektor ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu w Łomiankach" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-10-23 14:03

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko referenta.

Oferty należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2019 r. w godz. od 08:00 do 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej, ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko - referent". Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-10-22
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-10-22 15:19

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko referenta.

Oferty należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 08.10.2019 r. w godz. od 08:00 do 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej, ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko - referent". Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-09-24 15:00

Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-09-16 16:01

Uchwała Nr 133/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oraz projektu ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-09-16 15:55

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 września 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Remontów" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-09-12 15:49

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu w Łomiankach

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 września 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektor/inspektor ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu w Łomiankach" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-09-12 15:45

Starostwa Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor ds. kultury i promocji powiatu w Wydziale Spraw Obywatelskiech i Promocji

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 września 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektora w wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-09-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-09-03 15:36

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor / Główny specjalista / Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 września 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Inspektor / Główny specjalista / Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-09-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-09-03 15:29

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-19
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-19 15:40

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs - 2 Konkurs na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-19
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-19 15:38

Starostwa Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego specjalisty ds. kultury i promocji powiatu w Wydziale Spraw Obywatelskiech i Promocji.

Oferty należy składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-19
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-19 12:45

Starostwa Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor ds. kultury i promocji powiatu w Wydziale Spraw Obywatelskiech i Promocji.

Oferty należy składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektora "I" w wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-19
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-19 12:40

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor w Zespole Wsparcia Służby Geodezyjnej

Oferty należy składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektora w Zespole Wsparcia Służby Geodezyjnej" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-18
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-18 11:49

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektota Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem " Konkurs - Zespół Szkół Specjalistycznych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku, do godziny 16:00 na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 • data wytworzenia: 2019-07-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-11 12:14
 • zmodyfikował: Justyna Kozaczyk
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 12:01

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor w Wydziale Księgowości - Referat Wydatków.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości - Referat Wydatków" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-11 11:01

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje osoby na stanowisko młodszy referent/podinspektor (umowa na czas zastępstwa na dłuższy okres) do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt na adres e-mail: geodezjasekretariat@pogdik.pwz.pl lub pod numerami telefonów 022 733 73 40, 022 733 72 15.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-09 14:39

Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wojtyły w Łomiankach ogłasza nabór na wolne stanowisko sekretarz szkoły (1/2 etatu)

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 lipca 2019 r. w siedzibie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie na adres lolomianki@wp.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Zięba
  data wytworzenia: 2019-07-08
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-09 08:18

Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach Ogłasza Nabór na wolne Stanowisko referenta ds. kard (1/4 etatu)

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 lipca 2019 r. w siedzibie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie na adres lolomianki@wp.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Zięba
  data wytworzenia: 2019-07-08
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-07-09 08:12

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Główny Specjalista/inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Główny specjalista/inspektora w Architektory i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-06-28
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-28 14:30

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. finansowo księgowych.

Wymagane dokumenty z dopiskiem: " Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. finansowo księgowych" należy składać osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej pok. nr 35 lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki. Termin składania dokumentów upływa dnia 5 lipca 2019 roku do godziny 13:00.

 • data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-24 12:39

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieniem" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-10 15:57

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko młodszy referent/podinspektor w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.06.2019 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko młodszego referenta/podinspektora w Ośrdoku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2019-06-07
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-07 11:40

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszego księgowego ds. finansowo księgowych

Wymagane dokumenty z dopiskiem: " Dotyczy naboru na stanowisko starszego księgowego ds. finansowo księgowych" należy składać osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej pok. nr 35 lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki. Termin składania dokumentów upływa dnia 14 czerwca 2019 roku do godziny 15:00.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2019-06-04
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-04 15:05

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na 2 stanowiska Gółwny specjalista/Inspektor/Podinspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty/inspektora/podinspektora ds. zamówień publicznych" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2019-06-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-03 11:37

Dyrektor Zespoły Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko referenta.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2019 roku w godzinach 08:00 - 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej  w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10 A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko - referent". Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-06-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-03 10:17

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko inspektor/podinspektor ds. zamówień publicznych" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-05-17
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-05-17 13:07

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Architektory i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-30
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-30 15:02

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor - stanowisko kasowe w wydziale księgowości.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-12 15:26

Uchwała Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni Psycholigiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-05 13:02

Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-05 12:59

Uchwała Nr 62/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-05 12:54

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji i remontów" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-01 14:29

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko inspektor ds. zamówień publicznych" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-01 14:08

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Główny specjalista / Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji

Oferty należy składać w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty / Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-03-26 14:41

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sandlerowej w Błoniu informuje, że poszukuję do pracy na stanowisko referenta d.s kadr i administracji w wymiarze 1 etatu - umowa o pracę na zastępstwo

CV należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni w Błoniu, przesłać na adres e-mail: sekretariat@zpppblonie.pl lub umówić się telefonicznie na rozmowę 22 725 22 62.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-03-13
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-03-14 10:10

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieniem" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-03-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-03-01 15:44

Dyrektor Zaspołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sandlerowej w Błoniu ogłasza konkurs na stanowisko referenta

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 roku w godzinach 08:00 - 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej  w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10 A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko - referent". Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-02-04 16:52

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-01-30 15:59

Dyrektor Zaspołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sandlerowej w Błoniu ogłasza konkurs na stanowisko referenta

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2019 roku w godzinach 08:00 - 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej  w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10 A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko - referent". Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-01-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-01-11 15:44

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony