Nawigacja

Treść strony

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieniem" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor informacji: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-10 15:57

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko młodszy referent/podinspektor w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.06.2019 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko młodszego referenta/podinspektora w Ośrdoku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor informacji: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2019-06-07
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-07 11:40

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszego księgowego ds. finansowo księgowych

Wymagane dokumenty z dopiskiem: " Dotyczy naboru na stanowisko starszego księgowego ds. finansowo księgowych" należy składać osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej pok. nr 35 lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki. Termin składania dokumentów upływa dnia 14 czerwca 2019 roku do godziny 15:00.

 • autor informacji: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2019-06-04
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-04 15:05

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na 2 stanowiska Gółwny specjalista/Inspektor/Podinspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty/inspektora/podinspektora ds. zamówień publicznych" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor informacji: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2019-06-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-03 11:37

Dyrektor Zespoły Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko referenta.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2019 roku w godzinach 08:00 - 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej  w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10 A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko - referent". Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • autor informacji: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-06-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-03 10:17

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko inspektor/podinspektor ds. zamówień publicznych" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor informacji: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-05-17
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-05-17 13:07

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Architektory i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor informacji: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-30
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-30 15:02

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor - stanowisko kasowe w wydziale księgowości.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor informacji: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-12 15:26

Uchwała Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni Psycholigiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu.

 • autor informacji: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-05 13:02

Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

 • autor informacji: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-05 12:59

Uchwała Nr 62/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

 • autor informacji: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-05 12:54

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji i remontów" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor informacji: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-01 14:29

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko inspektor ds. zamówień publicznych" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor informacji: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-04-01 14:08

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Główny specjalista / Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji

Oferty należy składać w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty / Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor informacji: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-03-26 14:41

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sandlerowej w Błoniu informuje, że poszukuję do pracy na stanowisko referenta d.s kadr i administracji w wymiarze 1 etatu - umowa o pracę na zastępstwo

CV należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni w Błoniu, przesłać na adres e-mail: sekretariat@zpppblonie.pl lub umówić się telefonicznie na rozmowę 22 725 22 62.

 • autor informacji: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-03-13
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-03-14 10:10

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieniem" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor informacji: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2019-03-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-03-01 15:44

Dyrektor Zaspołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sandlerowej w Błoniu ogłasza konkurs na stanowisko referenta

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 roku w godzinach 08:00 - 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej  w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10 A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko - referent". Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • autor informacji: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-02-04 16:52

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor informacji: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-01-30 15:59

Dyrektor Zaspołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sandlerowej w Błoniu ogłasza konkurs na stanowisko referenta

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2019 roku w godzinach 08:00 - 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej  w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10 A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko - referent". Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

 • autor informacji: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2019-01-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-01-11 15:44

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00