BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 195/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegajacego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie  Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w latach 2020-2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-23 13:31

Uchwała Nr 194/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w latach 2020-2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-12-23 13:19

Uchwała Nr 180/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie w 2020 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-28 12:28

Uchwała Nr 179/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-28 12:23

Uchwała Nr 178/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź
w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-28 12:22

Uchwała Nr 177/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-28 12:19

Uchwała Nr 176/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-11-28 12:14

Uchwała Nr 158/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.- dalej: Ustawa) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2020 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-10-24 13:22

Uchwała Nr 157/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2020 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-10-24 13:16

Uchwała Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-06-27 13:26

Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-14 10:21

Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-05-30 15:13

Uchwała Nr 87/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-05-30 15:10

Uchwała Nr 50/2019 Zarządu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-03-11 16:50

Uchwała Nr 30/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla seniorów w 2019 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-02-20 14:46

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2019 roku

dot. ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. nr 450 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla seniorów.

 • data wytworzenia: 2019-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-02-15 15:47

Uchwała Nr 25/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. nr 450 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla seniorów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-30 16:24

Uchwała Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-01-30 16:21

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony