BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Interpelacje i zapytania radnych

Art. 21 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:

12.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

13.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-02-21 11:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-26 13:58

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH W 2019 ROKU

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH W 2020 ROKU

  • opublikował: Katarzyna Fabiniak
    data publikacji: 2020-06-25 14:14

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH W 2021 ROKU

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH W 2022 ROKU

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH W 2023 ROKU

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH W 2024 ROKU

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony