BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V / 45 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Elżbieta Łazowska,Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-18 13:00

Uchwała Nr V / 44 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-18 12:58

Uchwała Nr V / 43 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego pn. „9. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Karpiński, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-18 12:56

Uchwała Nr V / 42 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-18 12:54

Uchwała Nr V / 41 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-18 12:47

Uchwała Nr V / 40 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-18 12:41

Uchwała Nr V / 39 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2019 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-18 12:39

Uchwała Nr V / 38 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-18 12:35

Uchwała Nr V / 37 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie i placówki doskonalące nauczycieli

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-04-18 12:29

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony