BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

CZŁONEK ZARZĄDU

Urodził się w 1959 roku. Mieszkaniec Łomianek. Absolwent Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa. Żonaty, dwie córki, dwójka wnucząt. Z samorządem gminnym i powiatowym związany jest od 2001 roku. W kadencji 2002–2006 był radnym Rady Miejskiej w Łomiankach. W kadencji 2006-2010 pełnił funkcję Burmistrza Łomianek. Od 2014 pełni funkcję radnego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z okręgu Łomianki. W dniu 19 czerwca 2019 roku został wybrany przez Radę Powiatu na Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Za zasługi na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony:- Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania przy akcji powodziowej w 2010 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego,- Odznaką za Zasługi na rzecz kombatantów przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, - Medalem „PRO MEMORIA” nadanym przez Kierownika Urzędu do Spaw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu - srebrną oznaką za zasługi na rzecz pożarnictwa nadaną przez strażaków ochotników.

 

  • Członek Zarządu Powiatu

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony