BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VI / 63 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 12:02

Uchwała Nr VI / 62 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 12:00

Uchwała Nr VI / 61 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie założenia Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:58

Uchwała Nr VI / 60 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:54

Uchwała Nr VI / 59 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:51

Uchwała Nr VI / 58 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:48

Uchwała Nr VI / 57 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze  i opiekuńcze

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:46

Uchwała Nr VI / 56 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego działających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Barnaś Sprawdził: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:42

Uchwała Nr VI / 55 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:39

Uchwała Nr VI / 54 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:37

Uchwała Nr VI / 53 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2019 - 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:33

Uchwała Nr VI / 52 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:31

Uchwała Nr VI / 51 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:27

Uchwała Nr VI / 50 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:25

Uchwała Nr VI / 49 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:24

Uchwała Nr VI / 48 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru  Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:22

Uchwała Nr VI / 47 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w  sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:20

Uchwała Nr VI / 46 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-06-28 11:13

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony