BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VII / 78 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 29 / 2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 16:00

Uchwała Nr VII / 77 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 15:53

Uchwała Nr VII / 76 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/207/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 15:51

Uchwała Nr VII / 75 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 15:49

Uchwała Nr VII / 74 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 15:43

Uchwała Nr VII / 73 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 15:30

Uchwała Nr VII / 72 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 15:26

Uchwała Nr VII / 71 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia oraz zmiany nazwy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 15:23

Uchwała Nr VII / 70 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia i zmiany nazwy Publicznego Technikum Nr 1, II Publicznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, a także zmiany nazwy Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 15:15

Uchwała Nr VII / 69 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia oraz zmiany nazwy Publicznego Technikum i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 15:06

Uchwała Nr VII / 68 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 15:05

Uchwała Nr VII / 67 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 14:59

Uchwała Nr VII / 66 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 14:54

Uchwała Nr VII / 65 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2019 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 14:52

Uchwała Nr VII / 64 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2019-09-23 14:46

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony