Nawigacja

Treść strony

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

budynek główny, wejścia B, C, pierwsze piętro

telefon +48 22 733 72 56, faks +48 22 733 72 56

e-mail:  pcpr@pwz.pl

strona internetowa: http://www.pcpr.pwz.pl

godziny otwarcia jednostki:

poniedziałek 9.00 - 17.00

wtorek-piątek 8.00 - 16.00


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na pierwszym piętrze. Posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

- dwa wydzielone miejsca parkingowe

- podjazd przy wejściu głównym do budynku

- toaletę na parterze przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

- podnośnik przy wejściu C do budynku Starostwa do Wydziału Komunikacji i Transportu

- biuro podawcze zlokalizowane na parterze w holu głównym budynku (pokój numer 18).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zostało utworzone na mocy Uchwały Nr IV/21/99 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 1999 roku. Jest jednostką organizacyjną Powiatu Warszawskiego Zachodniego powołaną do wykonywania zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Dane dotyczące kierownictwa jednostki:

Barbara Gębala - Dyrektor PCPR

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

wejście B, C, pierwsze piętro, pokój numer 136

telefon +48 22 733 72 50, faks +48 22 733 72 50

telefon kom. służbowy - 664 914 775

e-mail: barbara.gebala@pwz.pl

Przyjmowanie interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w kolejny (najbliższy) dzień powszedni.

Irena Starczewska - Główna Księgowa PCPR

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

wejście B, C, pierwsze piętro, pokój numer 137

telefon +48 22 733 72 52, faks +48 22 733 72 52

e-mail: irena.starczewska@pwz.pl

W czasie nieobecności Dyrektora PCPR jego funkcje pełni Główny Księgowy lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik.


Dane dotyczące pracowników Centrum:

Ksiegowość, kadry

Dorota Regulska - Specjalista ds. kadr/księgowości,

e-mail: dorota.regulska@pwz.pl

Aldona Antoniewicz - Inspektor ds. księgowości

email: aldona.antoniewicz@pwz.pl

pierwsze piętro, pokój 131, budynek główny, wejście B, C

telefon +48 22 733 72 55, faks +48 22 733 72 55

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Pracownicy socjalni - DPS, ŚDS, DSM, placówki wsparcia dziennego

Grażyna Staniszewska - Starszy Specjalista pracy socjalnej,

pierwsze piętro, pokój 138, budynek główny, wejście B, C

telefon +48 22 733 72 51, faks +48 22 733 72 51

telefon kom. służbowy - 600 995 285

e-mail: grazyna.staniszewska@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Piecza zastępcza

Ewa Bargieł - Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej,

pierwsze piętro, pokój 128, budynek główny, wejście B, C

telefon +48 22 733 72 57, faks +48 22 733 72 57

telefon kom. służbowy - 600 995 194

e-mail: ewa.bargiel@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

Poradnictwo Rodzinne:

Maria Dąbrowska - Psycholog

pierwsze piętro, pokój 127, budynek główny, wejście B, C

telefon +48 22 733 72 57, faks +48 22 733 72 57

tel. kom. służbowy - 664 062 288

e-mail: maria.dabrowska@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Koordynatorzy pieczy zastępczej:

Dorota Matuszak - Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

telefon kom. służbowy - 600 995 616

e-mail: dorota.matuszak@pwz.pl

Aleksandra Łopacińska - Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

telefon kom. słuzbowy - 600 995 416

e-mail: aleksandra.lopacinska@pwz.pl

Patrycja Brodowska - Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

e-mail: patrycja.brodowska@pwz.pl

parter, pokój 19, budynek główny, wejście A,

telefon +48 22 733 72 56, faks +48 22 733 72 56

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Projekt systemowy "Aktywność szansą na lepsze jutro"

Katarzyna Karczmarczyk - Asystent Koordynatora projektu,

e-mail: katarzyna.karczmarczyk@pwz.pl

Iwona Cichocka - Pracownik socjalny,

iwona.cichocka@pwz.pl

pierwsze piętro, pokój 138, budynek główny, wejście B, C

telefon +48 22 733 72 53, faks +48 22 733 72 53

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Specjaliści do spraw rehabilitacji społecznej

Agnieszka Wójcik - Specjalista ds. osób niepełnosprawnych, doradca ds. osób niepełnosprawnych,

e-mail: agnieszka.wojcik@pwz.pl

Monika Feliciak - Specjalista ds. osób niepełnosprawnych,

monika.feliciak@pwz.pl

pierwsze piętro, pokój 133, budynek główny, wejście B, C

telefon +48 22 733 72 54, faks +48 22 733 72 54

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Świadczenia:

Olga Malinowska - Podinspektor - rodziny zastępcze,

email: olga.malinowska@pwz.pl

Katarzyna Marchewska - Pracownik socjalny - kontynuowanie nauki, usamodzielnienia,

tel. kom. służbowy - 664-091-812

email: katarzyna.marchewka@pwz.pl

Małgorzata Przybylska - Referent - porozumienia

email: malgorzata.przybylska@pwz.pl

pierwsze piętro, pokój 138, budynek główny, wejście B, C

telefon +48 22 733 72 51,53, faks +48 22 733 72 51,53

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

  • autor informacji: Barbara Gębala
    data wytworzenia: 2011.03.03
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-03-11 10:23
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-12 13:32

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00