BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

ul. Poznańska 131 A
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.  22 733 72 50

Godziny pracy:

  • Poniedziałek 9:00 – 17:00
  • Wtorek – Piątek 8:00 – 16:00

Poczta elektroniczna: pcpr@pwz.pl

strona internetowa: http://www.pcpr.pwz.pl

strona BIP: https://bip.pcpr.pwz.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na pierwszym piętrze. Posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

- wydzielone miejsca parkingowe

- podjazd przy wejściu do budynku

- drzwi bez progów

- toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

- windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zostało utworzone na mocy Uchwały Nr IV/21/99 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 1999 roku. Jest jednostką organizacyjną Powiatu Warszawskiego Zachodniego powołaną do wykonywania zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 


Dane dotyczące kierownictwa jednostki:

Dyrektor PCPR - Barbara Gębala

pok. 223, tel. sekretariat 22 733 72 50
e-mail: pcpr@pwz.pl

Dyrektor PCPR przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w  godzinach od 15:00 do 17:00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy interesanci przyjmowani będą w kolejny powszedni dzień -  po wcześniejszym zapisaniu się w Sekretariacie PCPR.

 

Główny Księgowy - Irena Starczewska

pok. 216 tel./fax 22 733 72 52

irena.starczewska@pwz.pl

 

Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Katarzyna Marchewka

pok. 221 tel. 22 733 72 57

katarzyna.marchewka@pwz.pl


Dane dotyczące pracowników Centrum:

Koordynatorzy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

pok. 211 tel. 22 733 72 58

pok. 212 tel./fax 22 733 72 56

 

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej i Świadczeń

pok. 213 tel. 22 733 72 51 (pomoc środowiskowa – pracownicy socjalni)

pok. 214 tel. 22 733 72 53 (świadczenia)

 

Zespół ds. Obsługi Programów PFRON

Specjaliści ds. Rehabilitacji Społecznej pok. 215 tel./fax 22 733 72 54

Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych pok. 215 tel./fax 22 733 72 54

 

Zespół ds. finansowo-kadrowych

pok. 217 tel. 22 733 72 55

pok. 218 tel. 22 733 72 59

 

Zespół administracyjno-kadrowy

pok. 222 tel. 22 733 72 50

 

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych iod.pcpr@pwz.pl

 

Sekretariat

pok. 222 tel. 22 733 72 50

e-mail: pcpr@pwz.pl

 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:

UWAGA! Obowiązują zapisy do specjalistów.

  • terapeuta rodzinny – tel. 22 733 72 56
  • psycholog – tel. 22 733 73 81
  • prawnik – tel. 22 733 72 51

 

 

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony