BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWEJ

ulica Jagodowa 2, Sadowa, 05-092 Łomianki

telefon +48 22 751 26 25, faks +48 22 751 36 39 wewnętrzny 127

e-mail: sekretariat@sadowa.dps.pl strona internetowa: http://sadowa2.armnet.pl

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Pracownik Socjalny

Lidia Dembska

telefon +48 22 751 27 50 lub +48 22 751 26 25 wewnętrzny 114

e mail: dzial.socjalny@sadowa.dps.pl


Dom Pomocy Społecznej w Sadowej jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 100 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Realizuje zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz innych aktach prawnych.
W szczególności tworzy warunki odpowiedniej infrastruktury socjalnej, świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.


Do kompetencji Dyrektora DPS należą wszystkie sprawy związane z zarządzaniem Domem, a w szczególności: organizowanie pracy Domu w sposób zapewniający należyte wykonanie świadczonych usług, należyte gospodarowanie mieniem, które zostało mu przekazane, zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane dotyczące kierownictwa jednostki:

Leszek Chruściński - Dyrektor DPS w Sadowej

ulica Jagodowa 2, 05-092 Łomianki

telefon +48 22 751 01 73

Helena Świtała - Główny Księgowy

ulica Jagodowa 2, 05-092 Łomianki

telefon +48 22 751 26 25, wew. 105

Teresa Dąbrowska - Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

ulica Jagodowa 2, 05-092 Łomianki

telefon +48 22 751 26 25 wewnętrzny 102

 

Agnieszka Dunianazar - Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego

ulica Jagodowa 2, 05-092 Łomianki

telefon +48 22 751 27 50

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony