BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr X / 98 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Janusz Łukasik
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 13:27

Uchwała Nr X / 97 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 13:22

Uchwała Nr X / 96 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 13:19

Uchwała Nr X / 95 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Janusz Łukasik
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 13:17

Uchwała Nr X / 94 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Łukasz Popek, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 13:14

Uchwała Nr X / 93 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 13:12

Uchwała Nr X / 92 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 13:06

Uchwała Nr X / 91 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 13:04

Uchwała Nr X / 90 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 13:00

Uchwała Nr X / 89 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 12:58

Uchwała Nr X / 88 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 11:57

Uchwała Nr X / 87 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2019 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 11:55

Uchwała Nr X / 86 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-03 11:50

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony