Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej ul. Kościelnej w miejscowości Dębówka, dz. nr ew. 25/4 obręb Dębówka, gmina Błonie. Inwestor: Stanisława Woźniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stanisławy Woźniak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej ul. Kościelnej w miejscowości Dębówka, dz. nr ew. 25/4 obręb Dębówka, gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3927/2020

 

Lista sprawa nr 26/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-28 08:22
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-28 09:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 24/9, obręb 0018 Powązki gmina Leszno. Inwestor: Adam Kwiatkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Kwiatkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 24/9, obręb 0018 Powązki gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3681/2020


Lista sprawa nr 25/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-28 09:09
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-28 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłoczonej oraz 51 przyłączy, przy ulicy Zachodniej dz. nr ew.: 704, 706, 707, 708, 374, 377/5 obr. 0021 i 1/3 obr. 0024 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Perfekt Invest Sp. z o.o. Sp. K. ul. Długa 65, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  24.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Perfekt Invest Sp. z o.o. Sp. K. ul. Długa 65, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłoczonej oraz 51 przyłączy, przy ulicy Zachodniej dz. nr ew.: 704, 706, 707, 708, 374, 377/5 obr. 0021 i 1/3 obr. 0024 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3664/2020

 

Lista sprawa nr 24/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-27 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej drodze od ul. Polnej wraz z przyłączami dz. nr ew. 624/1, 625/28, 625/30 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice do obsługi dz. nr ew. 625/30 obr. Stare Babice. Inwestor: Instal-Nika Sp. z o.o. S.K. ul. Chruściela 106/4, 00-910 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Instal-Nika Sp. z o.o. S.K. ul. Chruściela 106/4, 00-910 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej drodze od ul. Polnej wraz z przyłączami dz. nr ew. 624/1, 625/28, 625/30 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice do obsługi dz. nr ew. 625/30 obr. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/611/2020


Lista sprawa nr 23/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 15:07

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 463, obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice. Inwestor: Anna Czubak-Różańska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Czubak-Różańskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 463, obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3466/2020

 

Lista sprawa nr 22/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 12:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3 obr. 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: „VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3  obr. 0010,  gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3281/2020


Lista sprawa nr 21/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3 obr. 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: „VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3  obr. 0010,  gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3281/2020


Lista sprawa nr 21/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 12:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji ściekowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3 obr. 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: „VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3  obr. 0010,  gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3279/2020


Lista sprawa nr 20/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego m. Żukówka, dz. nr ew. 165/2 obr. 0036 Żukówka gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego m. Żukówka, dz. nr ew. 165/2 obr. 0036 Żukówka gm. Błonie.

 

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/2941/2020

 

Lista sprawa nr 19/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-22 10:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Fredry m. Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice dz. nr ew. 80/5, 241/4, 215/5, 217/2, 220/2, 221/7, 222/7, 223/11, 223/14, 223/16 obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Marzena Atkielska, Piotr Długokęcki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marzeny Atkielskiej, Piotra Długokęckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Fredry m. Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice dz. nr ew. 80/5, 241/4, 215/5,  217/2, 220/2, 221/7, 222/7, 223/11, 223/14, 223/16 obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2790/2020

 

Lista sprawa nr 18/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-21 10:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE ul. Ukośna dz.nr ew. 346 obr. Borzęcin Duży 0004 gm. Stare Babice. Inwestor: Barbara Kalinowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 20.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Barbary Kalinowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE ul. Ukośna dz. nr ew. 346 obr. Borzęcin Duży 0004 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2466/2020

 

Lista sprawa nr 17/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-21 09:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej Dz160mm w ul. Agawy na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową (droga krajowa DK7) w Łomiankach dz. nr ew. 447/4 z obr. 0003 Łomianki gmina Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1065 t.j.) w dniu  16.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Dz160mm w ul. Agawy na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową (droga krajowa DK7) w Łomiankach dz. nr ew. 447/4 z obr. 0003 Łomianki gmina Łomianki

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2143/2020

 

Lista sprawa nr 16/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 55/7 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 55/7 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2051/202020

 

Lista sprawa nr 15/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : W dniu 23.01.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 14:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 08:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice dz. nr ew. 352/10 ul. Koczarska obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin Fidecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Fideckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice   dz. nr ew. 352/10 ul. Koczarska obr. 0001 Stare Babice,  gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2045/2020

 

Lista sprawa nr 14/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 14:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej z przyłączem gazowym w m. Borzęcin Duży dz. nr ew. 182, 181/19, 181/18 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączem gazowym w m. Borzęcin Duży  dz. nr ew. 182, 181/19, 181/18 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1924/2020

 

Lista sprawa nr 13/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 22.01.2020r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 13:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 08:13

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Hornówek, ul. Kampinoska dz. nr ew. 472 oraz 273/6 obr. 0008 Hornówek gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Hornówek, ul. Kampinoska dz. nr ew. 472 oraz 273/6 obr. 0008 Hornówek gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1775/2020

Lista sprawa nr 12/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.01.2020r wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 13:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE dz. nr ew. 512/3, 513/20, 462/5 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE dz. nr ew. 512/3, 513/20, 462/5 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1391/2020

 

Lista sprawa nr 11/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-15 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE dz.nr ew. 24/2 obr. Wolskie 0025 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Monika Celmer

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki Celmer w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE dz.nr ew. 24/2 obr. Wolskie 0025 gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1163/2020

 

Lista sprawa nr 10/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 24.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Grądy ul. Podleśna, dz. nr ew. 70, 65/1, 52/10, 52/11, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/30, obr. 0007 Grady gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi  w m. Grądy ul. Podleśna, dz. nr ew. 70, 65/1, 52/10, 52/11, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/30, obr. 0007 Grady gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/991/2020


Lista sprawa nr 9/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Leszno, ul. Tuwima, dz. nr ew. 22/21, 22/11, 23/12, obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi  w m. Leszno, ul. Tuwima, dz. nr ew. 22/21, 22/11, 23/12, obr. 0011 Leszno gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/990/2020


Lista sprawa nr 8/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Feliksów ul. Stołeczna, dz. nr ew. 6/9, obr. 0003 Feliksów gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi  w m. Feliksów ul. Stołeczna, dz. nr ew. 6/9, obr. 0003 Feliksów gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/989/2020


Lista sprawa nr 7/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. w celu zasilenia budynków mieszkalnych m. Leszno, dz. nr ew. 428/1, 424/12, 424/63 obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. w celu zasilenia budynków mieszkalnych m. Leszno, dz. nr ew. 428/1, 424/12, 424/63 obr. 0011 Leszno gm. Leszno.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/967/2020

 

Lista sprawa nr 6/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 16.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-09 15:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 11:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku wielorodzinnego m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew. 20/3 obr. 0005 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku wielorodzinnego m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew. 20/3 obr. 0005 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/965/2020

Lista sprawa nr 5/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-09 13:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/24, 18/28, 18/34, 18/38, 8/2, 8/3 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  08.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/24, 18/28, 18/34, 18/38, 8/2, 8/3  obr.  0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/933/2020

 

Lista sprawa nr 4/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie  o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-09 13:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 15:41

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci nN <kV tj. budowa stanowisk słupowych nN 0,4 kV, budowa napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym , budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4 kV oraz demontaż stanowisk słupowych nN 0,4 kV, demontaż przyłącza kablowego nN 0,4 kV i demontaż przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV na dz. 157/4, 157/5, 157/6, 158, 159/5, 159/7, 160/30, 1660/32, 160/34, 160/41 , 149/5, 160/49, 160/29, 160/31, 160/33, 160/35, 160/40, 161/1 w miejscowości Stare Faszczyce ul. Faszczycka obr. 0012 Stare Faszczyce, dz. 1 i 64/1 w m. Błonie obr. 0031 Błonie oraz dz. nr 207 i 3/2 w m. Radonice obr. 0027 Radonice gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j) w dniu 07.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci nN <kV tj. budowa stanowisk słupowych nN 0,4 kV, budowa napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym , budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4 kV oraz demontaż stanowisk słupowych nN 0,4 kV, demontaż przyłącza kablowego nN 0,4 kV i demontaż przyłącza napowietrznego  nN 0,4 kV na dz. 157/4, 157/5, 157/6, 158, 159/5, 159/7, 160/30, 1660/32, 160/34, 160/41 , 149/5, 160/49, 160/29, 160/31, 160/33, 160/35, 160/40, 161/1  w miejscowości Stare Faszczyce ul. Faszczycka obr. 0012 Stare Faszczyce, dz. 1 i 64/1 w m. Błonie obr. 0031 Błonie oraz dz. nr 207 i 3/2 w m. Radonice obr. 0027 Radonice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/555/2020

 

Lista sprawa nr 3z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-08 09:37
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 09:42

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Łomianki, ul. Maciejowicka dz. nr ew. 148/17, 843 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia w m. Łomianki, ul. Maciejowicka dz. nr ew. 148/17, 843 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/369/2020

 

Lista sprawa nr 2/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-07 12:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV i słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 64/2 w miejscowości Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 02.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV i słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 64/2 w miejscowości Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1/2020


Lista sprawa nr 94/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-07 11:51

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00