Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym na dz. nr ew. 124/13, 124/22, 124/23 124/60, 124/65, 124/75, 125/3, 125/20, 125/21, 125/22, 125/40 obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  21.09.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym na dz. nr ew. 124/13, 124/22, 124/23 124/60, 124/65, 124/75, 125/3, 125/20, 125/21, 125/22, 125/40  obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43870/2020

 

Lista sprawa nr 281/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-22 14:00
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 14:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w m. Zielonki-Wieś, dz. nr ew. 616, 618 obr. 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 21.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w m. Zielonki-Wieś, dz. nr ew. 616, 618 obr. 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43697/2020

 

Lista sprawa nr 280/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-22 11:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w m. Koczargi Stare, dz. nr ew. 252/23, 252/17, 253/24 obr. 0013 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 21.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Koczargi Stare, dz. nr ew. 252/23, 252/17, 253/24 obr. 0013 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43694/2020

 

Lista sprawa nr 279/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-22 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN–linia napowietrzna nN, słupy linii napowietrznej, na ul. Bugaj w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr ew. 116, 152, 174 obr. 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  21.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN–linia napowietrzna nN, słupy linii napowietrznej, na ul. Bugaj w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr ew. 116, 152, 174 obr. 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43692/2020


Lista sprawa nr 278/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-22 09:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego –linia napowietrzna, latarnie oświetlenia, linia kablowa nN drogi gminnej na ul. Bugaj w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr ew. 116, 97/3, 98/3, 146/2, 147/1, 174 obr. 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  22.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego –linia napowietrzna, latarnie oświetlenia, linia kablowa nN drogi gminnej na ul. Bugaj w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr ew. 116, 97/3, 98/3, 146/2, 147/1, 174 obr. 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43690/2020


Lista sprawa nr 277/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-22 09:22
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 09:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz. dz. nr ew. 18/38, 18/26, 18/9, 1/1 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz.  dz. nr ew. 18/38, 18/26, 18/9, 1/1 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43415/2020

 

Lista sprawa nr 276/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 12:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz. dz. nr ew. 18/36, 18/15, 18/26 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz.  dz. nr ew. 18/36, 18/15, 18/26 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43414/2020

 

Lista sprawa nr 275/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Stare Babice, dz. nr ew. 346/12,346/20 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Stare Babice, dz. nr ew. 346/12,346/20 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43413/2020

 

Lista sprawa nr 274/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 10:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Stare Babice, dz. nr ew. 342/25, 342/31 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Stare Babice, dz. nr ew. 342/25, 342/31 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43412/2020

 

Lista sprawa nr 273/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 10:45
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 10:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Babice Nowe, dz. nr ew. 52/6 obr. 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Babice Nowe, dz. nr ew. 52/6 obr. 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43411/2020

 

Lista sprawa nr 272/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 10:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonki Wieś, dz. nr ew. 616, 619, 71, 462 obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonki Wieś, dz. nr ew. 616, 619, 71, 462 obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43409/2020

 

Lista sprawa nr 271/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 10:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE w m. Blizne Łaszczyńskiego, ul. Rzemieślnicza dz. nr ew. 275/19 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE w m. Blizne Łaszczyńskiego, ul. Rzemieślnicza dz. nr ew. 275/19 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43408/2020

 

Lista sprawa nr 270/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 15:47
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 92/6 obr. 0010 Dębówka, gm. Łomianki. Inwestor: Łukasz i Monika Krzyccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Łukasz i Moniki Krzyckich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dz. nr ew.  92/6 obr. 0010 Dębówka, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43407/2020

 

Lista sprawa nr 269/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 5 budynków mieszkalnych dwulokalowych przy al. Chopina 73, 73A, 73B, 73C, 73D w Łomiankach Dolnych dz. nr ew. 322/3, 324/2, 324/4, 1290 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: RUBIN DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 15, Kiełpin, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: RUBIN DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 15, Kiełpin, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 5 budynków mieszkalnych dwulokalowych przy al. Chopina 73, 73A, 73B, 73C, 73D w Łomiankach Dolnych dz. nr ew. 322/3, 324/2, 324/4, 1290 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43401/2020

 

Lista sprawa nr 268/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 14:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Leszno dz. nr ew. 109/3 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Leszno dz. nr ew. 109/3 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43399/2020


Lista sprawa nr 267/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 13:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi dz. nr ew. 28/3 obr. 0015 Marianów, dz. nr ew. 1 obr. 0007 Grądy, dz. nr ew. 94/1 obr. 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi dz. nr ew. 28/3 obr. 0015 Marianów, dz. nr ew. 1 obr. 0007 Grądy, dz. nr ew. 94/1 obr. 0018 Powązki, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43398/2020


Lista sprawa nr 266/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 13:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Zaborów dz. nr ew. 427/4 obr. 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Zaborów dz. nr ew. 427/4 obr. 0033 Zaborów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43396/2020


Lista sprawa nr 265/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 12:54
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 13:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 22/3 obr. 0015 Marianów, gm. Leszno. Inwestor: Jarosław Sobków Better Build Sp. zo.o. 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  17.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jarosława Sobków Better Build Sp. zo.o. 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 22/3 obr. 0015 Marianów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43256/2020

 

Lista sprawa nr 264/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 12:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej do 0,5MPa w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew. 20, 18 i 19/17 obr. 0025 Pass, gm. Błonie. Inwestor: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o. Aleja Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  17.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o. Aleja Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej do 0,5MPa w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew. 20, 18 i 19/17 obr. 0025 Pass, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43194/2020

 

Lista sprawa nr 263/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 11:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 44/7, 44/27, 44/5 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  16.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 44/7, 44/27, 44/5 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43063/2020

 

Lista sprawa nr 262/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 11:27
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 11:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC, ul. Kościuszki, dz. nr ew. 58/1, obr. 0002 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki . Inwestor: Hubert Żuchowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 16.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Huberta Żuchowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC, ul. Kościuszki, dz. nr ew. 58/1, obr. 0002 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43070/2020

 

Lista sprawa nr 261/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 10:16
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 11:34

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 478/5, 480/12 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Piotr Zaborek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  16.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Elżbiety Wąsowicz-Zaborek, Piotra Zaborek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 478/5, 480/12 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43080/2020

 

Lista sprawa nr 260/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-17 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej ma terenie KPN, PAN, SZPZOZ, Gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa dz. nr ew. 178/5, 244/14, 2/252, 2/263, 2/262, 12/268, 13/273, 13/280, 13/284, 13/276, 13/274, 13/275, 13/282, 13/281, 13/279 - obr. 0004 obr. Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  15.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej ma terenie KPN, PAN, SZPZOZ, Gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa dz. nr ew. 178/5, 244/14, 2/252, 2/263, 2/262, 12/268, 13/273, 13/280, 13/284, 13/276, 13/274, 13/275, 13/282, 13/281, 13/279 - obr. 0004 obr. Dziekanów Leśny gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42944/2020

 

Lista sprawa nr 259/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-16 11:34
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-16 11:46

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej z przyłączem dz. nr ew. 912/6, 911/1, w obrębie Klaudyn, w gminie Stare Babice. Inwestor: Maria Szybińska, Mateusz Stańczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pani Marii Szybińskiej oraz Pana Mateusza Stańczyka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem dz. nr ew. 912/6, 911/1, w obrębie Klaudyn, w gminie Stare Babice

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42382/2020

Lista sprawa Nr 258/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-09-15 08:31
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 09:24

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.ć. - dz. nr ew. 73,2, 73/3, 75/14, w obrębie 0006, w gminie Łomianki. Inwestor:PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø40 PE ś.ć. - dz. nr ew. 73,2, 73/3, 75/14, w obrębie 0006, w gminie Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42286/2020

Lista sprawa Nr 257/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-09-15 08:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 09:23

Zgłoszenie z projektem przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego na działce nr ew. 350, w obrębie 0003 Blizne Łaszczyńskiego, w gminie Stare Babice. Inwestor: Marcin i Iwona Mazurkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Marcina i Iwony Mazurkiewicz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr ew. 350, w obrębie 0003 Blizne Łaszczyńskiego, w gminie Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42277/2020

Lista sprawa Nr 256/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-09-15 08:24
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.ć. dz. nr ew. 1351/2, obręb 0001, gmina Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu - dz. nr ew. 1351/2, obręb 0001, gmina Izabelin

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42272/2020

Lista sprawa Nr 255/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-09-15 08:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dz. nr 324/14, 324/15, 324/9, 322/16, 322/17, 322/8 obr. 0004 Borzęcin Duży ul. Kosmowska (dz. nr ew. 322/14) droga prywatna (dz. ne ew. 322/7, 322/15, 324/7) gmina Stare Babice. Inwestor: Paulina Mandes, Agnieszka Orzechowska-Kamińska, Mariusz Zdaniewicz, Diana Kłos-Latushkin, Stanisław Górski, Marzena Jarosz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pauliny Mandes, Agnieszki Orzechowskiej-Kamińskiej, Mariusza Zdaniewicza, Diany Kłos-Latushkin, Stanisława Górskiego, Marzeny Jarosz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dz. nr 324/14, 324/15, 324/9, 322/16, 322/17, 322/8  obr. 0004 Borzęcin Duży ul. Kosmowska (dz. nr ew. 322/14) droga prywatna (dz. ne ew. 322/7, 322/15, 324/7) gmina Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41917/2020

 

Lista sprawa nr 254/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.09.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-11 08:56
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 13:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 48 obr. 0005 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 48 obr.  0005 Błonie, gm. Błonie.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/42011/2020

 

Lista sprawa nr 253/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-11 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul. Szafirowa dz. nr ew. 116/4, 259/1, 289/6, 289/12 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul. Szafirowa dz. nr ew. 116/4, 259/1, 289/6, 289/12 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42006/2020

 

Lista sprawa nr 252/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-11 09:31
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 55/2, 344/2, 344/15 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych ul Południowa dz. nr ew. 55/2, 344/2, 344/15 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41995/2020

 

Lista sprawa nr 251/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-11 09:22
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 09:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø90/8,2 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 15, 26/1, 26/5 obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø90/8,2 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 15, 26/1, 26/5 obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42002/2020

 

Lista sprawa nr 250/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-11 08:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Myszczyn dz. nr ew. 167/2, 167/3, 167/4, 167/5 obr. 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Myszczyn dz. nr ew. 167/2, 167/3, 167/4, 167/5 obr. 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/42005/2020

 

Lista sprawa nr 249/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-10 15:15
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 09:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 w ul. Jarzębinowej (dz. nr ew. 248/52) z przyłączem wodociągowym do dz. nr ew. 248/38, obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: Mariusz Kielan

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariusza Kielan w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 w ul. Jarzębinowej (dz. nr ew. 248/52) z przyłączem wodociągowym do dz. nr ew. 248/38, obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42009/2020

 

Lista sprawa nr 248/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-10 15:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 w ulicy Leszczynowej (dz. 409) wraz z przyłączami wodociągowymi do dz. 243/16 i 243/18 w Koczargach Starych, gm. Stare Babice. Inwestor: Bartosz Woźniak, Kinga i Robert Niegowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  09.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Bartosza Woźniaka, Kingi i Roberta Niegowskich sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 w ulicy Leszczynowej (dz. 409) wraz z przyłączami wodociągowymi do dz. 243/16 i 243/18 w Koczargach Starych, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41622/2020

 

Lista sprawa nr 247/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 22.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-10 08:54
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 09:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczytno dz. nr ew. 196/1, 196/2, 196/6, 196//5, 196/4, 197, 186, 175 obr. 0027 Szczytno, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczytno dz. nr ew.  196/1, 196/2, 196/6, 196//5, 196/4, 197, 186, 175 obr. 0027 Szczytno, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41580/2020


Lista sprawa nr 246/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-09 09:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 i kanalizacji sanitarnej Dz 200 w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego , gm. Stare Babice w dz. nr ew.: 9/6, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5 obr. 0003, gm. Stare Babice. Inwestor: Mariusz Wach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  08.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariusza Wachw sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 i kanalizacji sanitarnej Dz 200 w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego , gm. Stare Babice w dz. nr ew.: 9/6, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5 obr. 0003, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41385/2020

 

Lista sprawa nr 245/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-08 14:13
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 14:54

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 2/3 obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz Bołtromiuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Bołtromiuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 2/3 obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40761/2020

 

Lista sprawa nr 244/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-07 09:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV- budowy linii kablowej nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Czerwonego Kapturka dz. Nr ew. 96/9, 96/18, 96/21, 96/30, 96/31, 96/34, 96/44 obr. 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  0,4 kV - budowy linii kablowej nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Czerwonego Kapturka dz. Nr ew. 96/9, 96/18, 96/21, 96/30, 96/31, 96/34, 96/44 obr. 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40762/2020

 

Lista sprawa nr 243/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-04 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w m. Koczargi Stare ul. Borówkowa, dz. nr ew. 223/7, 223/10, 466, 223/13, 224/7, 224/8, obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin Chmaj

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu 03.09.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Chmaj w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w m. Koczargi Stare ul. Borówkowa, dz. nr ew. 223/7, 223/10, 466, 223/13, 224/7, 224/8, obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40593/2020

 

Lista sprawa nr 242/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-04 15:11
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 42/12 obr. 0004 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Maria Napiórkowska -Chritow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marii Napiórkowska -Chritow w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE x3,7 PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 42/12 obr.  0004 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40494/2020

 

Lista sprawa nr 241/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-04 14:41
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 15:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Płochocin ul. Stołeczna, Wolska dz. nr ew. 304/2, 259/1, 128/1, 14/23, 154/22, 154/16, 154/11 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: GOTTA sp. Z o.o. 62-005 PROMNICE, ul. Północna 66

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu 03.09.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: GOTTA sp. Z o.o. 62-005 PROMNICE, ul. Północna 66 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Płochocin ul. Stołeczna, Wolska dz. nr ew. 304/2, 259/1, 128/1, 14/23, 154/22, 154/16, 154/11 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40482/2020

 

Lista sprawa nr 240/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 22.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-04 14:20
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 09:27

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr 450/1, 387, 1240, 386/2 1206 obr. 0005 w miejscowości Dziekanów Polski gm. Łomianki w celu zasilenia dz. nr ew. 1218 w m. Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 03.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr 450/1, 387, 1240, 386/2 1206 obr. 0005 w miejscowości Dziekanów Polski gm. Łomianki w celu zasilenia dz. nr ew. 1218 w m. Dziekanów Polski, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40466/2020

 

Lista sprawa nr 239/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-04 13:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Lubiczów ul. Warszawska dz. nr ew. 22/7, 22/16 obr. 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Lubiczów ul. Warszawska dz. nr ew. 22/7, 22/16 obr. 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice.

 

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/40465/2020

 

Lista sprawa nr 238/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-03 14:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 13:24

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Łomianki Dolne gm. Łomianki ul. Brzegowa, dz. nr ew. 157 obr. 0010 Łomianki Dolne droga dojazdowa do ul. Brzegowej dz. nr ew. 714 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Łomianki Dolne gm. Łomianki ul. Brzegowa, dz. nr ew. 157 obr. 0010 Łomianki Dolne droga dojazdowa do ul. Brzegowej  dz.  nr ew. 714 obr. 0010 Łomianki Dolne.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40225/2020

 

Lista sprawa nr 237/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-03 14:22
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 13:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 888/5, 888/7 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew.  888/5, 888/7 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39576/2020

 

Lista sprawa nr 236/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 14:07
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 13:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 629/6, 629/4, 574/3, 641/1, 576/2, 577/2, 578/2, 579/2, 580/2 obr. 0001 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew.  629/6, 629/4, 574/3, 641/1, 576/2, 577/2, 578/2, 579/2, 580/2 obr. 0001 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39578/2020

 

Lista sprawa nr 235/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 13:55
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-04 14:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 9/6, 17/5, 17/2, 17/1 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew.  9/6, 17/5, 17/2, 17/1 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39580/2020

 

Lista sprawa nr 234/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 13:47
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-04 14:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 542, 45/5 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0, 5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 542, 45/5 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39583/2020

 

Lista sprawa nr 233/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 12:51
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 12:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 281/5, 281/10, 281/11, 281/12 obr. Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0, 5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 281/5, 281/10, 281/11, 281/12 obr. Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39432/2020

 

Lista sprawa nr 232/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.09.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 10:57
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych dz. nr ew. 72, 36/6 obr. 0006 Ożarów Mazowiecki, gm. Ozarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych dz. nr ew. 72, 36/6 obr. 0006 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39428/2020

 

Lista sprawa nr 231/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.09.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 10:50
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w działce nr ew.: 175/2, 189/13, 189/15, 188/2, 189/2 obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Józef Kossakowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  26.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Józefa  Kossakowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w działce nr ew.: 175/2, 189/13, 189/15, 188/2, 189/2 obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39241/2020

 

Lista sprawa nr 230/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 09:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej w działce nr ew.: 157/10, 156/18, 156/4, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Leszek Lusa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  21.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Leszek Lusa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w działce nr ew.: 157/10, 156/18, 156/4, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38605/2020

 

Lista sprawa nr 229/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-25 13:31
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 11:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w działce nr ew.: 157/10, 156/18, 156/4, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Leszek Lusa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  21.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Leszek Lusa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działce nr ew.: 157/10, 156/18, 156/4, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38604/2020

 

Lista sprawa nr 228/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-25 13:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 92/9 obr. Borzęcin Mały 0005, gm. Stare Babice. Inwestor: Marzena Nalewajek – Grzankowska i Adam Grzankowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marzeny Nalewajek – Grzankowskiej i Adama Grzankowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 92/9 obr. Borzęcin Mały 0005, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38362/2020

 

Lista sprawa nr 227/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.09.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-25 13:17
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 12:30

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dz. nr ew. 205/21, 206/21, 207/45, 208/21 obr. 0008 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Katarzyna i Marek Włodarscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyna i Marek Włodarscy w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dz. nr ew. 205/21, 206/21, 207/45, 208/21 obr. 0008 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37988/2020

 Lista sprawa nr 226/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15 września 2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-20 10:55
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 10:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 26/3, 61/8 obr. Rochaliki, gm. Błonie. Inwestor: Grażyna Wagner

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Grażyny Wagner w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 26/3, 61/8 obr. Rochaliki, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37741/2020

 

Lista sprawa nr 225/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-19 09:04
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-14 09:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew. 20 i 18 obr. Pass, gm. Błonie. Inwestor: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o. Aleja Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o. Aleja Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew. 20 i 18 obr. Pass, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37201/2020

 

Lista sprawa nr 224/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 18.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-14 13:12
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 08:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Mory ul. Wspólna Droga dz. nr ew. 33/11, 33/12, 55/8 obr. 0011 Mory, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 12.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Mory ul. Wspólna Droga dz. nr ew. 33/11, 33/12, 55/8 obr. 0011 Mory, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36786/2020

 

Lista sprawa nr 223/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 25.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-14 09:57
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-27 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej działki o nr ew. 114/6, 114/19, 114/16 obr. Nowy Łuszczewek, gm. Błonie. Inwestor: Mariusz Szymański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariusza Szymańskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej działki o nr ew. 114/6, 114/19, 114/16 obr. Nowy Łuszczewek

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36785/2020

 

Lista sprawa nr 222/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-14 09:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 470/6, 471/5, 471/4, 472/3, 473/2, 474/2, 476/2, 476/8 obr. 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 470/6, 471/5, 471/4, 472/3, 473/2, 474/2, 476/2, 476/8  obr. 0001, gm. Stare Babice. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36782/2020

 

Lista sprawa nr 221/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 25.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-13 15:43
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-27 13:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 1156/3 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Paweł Szydziak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Szydziak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 1156/3 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36783/2020

 

Lista sprawa nr 220/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-14 09:02

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dz. nr ew. 95/1, obr. Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: PKL GROUP sp. z o.o. ul. Pelpińska 8B, 01-683 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.08.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PKL GROUP sp. z o.o. ul. Pelpińska 8B, 01-683 Warszawa, polegającej na budowie wewnętrznej sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 95/1,  obr. Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36781/2020

 

Lista sprawa nr 219/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 09.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-14 08:45
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 12:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 42/36 obr. 0004 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 42/36 obr. 0004 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36618/2020

 

Lista sprawa nr 218/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-11 14:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 144/19 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 144/19 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36617/2020

 

Lista sprawa nr 217/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 26.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-11 13:55
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-27 09:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Dąbrowa ul. Sierakowska dz. nr ew. 158, 157, 149/1, 149/2 obr. 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki. Inwestor: Enerprof Anna Jedynak Dąbrowa, ul. Sierakowska 103, 05-092

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 10.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Enerprof Anna Jedynak Dąbrowa, ul. Sierakowska 103, 05-092 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Dąbrowa ul. Sierakowska dz. nr ew. 158, 157, 149/1, 149/2 obr. 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36260/2020

 

Lista sprawa nr 216/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-11 13:07
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-01 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Kępiaste i Łubiec, dz. nr ew. 253, 254, obr. 0009 Kępiaste, dz. nr ew. 181 obr. 0014 Łubiec gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi  w m. Kępiaste i Łubiec, dz. nr ew. 253, 254 obr. 0009 Kępiaste, dz. nr ew. 181 obr. 0014 Łubiec gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36232/2020


Lista sprawa nr 215/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-11 12:52
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 08:51

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odgałęzieniami bocznymi w drogach dojazdowych do ul. Klonowej (dz. nr ew. 213/18, 210/17) w Kiełpinie, gmina Łomianki. Inwestor: BUD-INSTAL Małgorzata Kurek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: BUD-INSTAL Małgorzata Kurek , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odgałęzieniami bocznymi w drogach dojazdowych do ul. Klonowej (dz. nr ew. 213/18, 210/17) w Kiełpinie, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35980/2020


Lista sprawa nr 214/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 25.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-07 09:17
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-27 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø63 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC, dz. nr ew. 120/1, w obrębie 0001, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: DOMIX-D S.C KRZYSTOF DURMAJ, ADAM GŁODEK

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: DOMIX-D S.C Krzysztof Durmaj, Adam Głodek ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø63 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC, dz. nr ew. 120/1, w obrębie 0001, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35829/2020


Lista sprawa nr 213/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 21.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-06 12:42
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-21 14:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu gotowego MURATOR C333rL DOM "MIARODAJNY" wariant XVI, dz. nr ew. 174/17, w obrębie 0008 Bramki, gmina Błonie. Inwestor: Marcin Wielgo

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Marcina Wielgo,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu gotowego MURATOR C333rL DOM "MIARODAJNY" wariant XVI, dz. nr ew. 174/17, w obrębie 0008 Bramki, gmina Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35335/2020


Lista sprawa nr 212/z/202

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci o max. ciś. roboczym MOP = do 0,5MPa do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 233/9, 233/21, 233/7, 234/13, obręb 0003, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci o max. ciś. roboczym MOP = do  0,5MPa do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 233/9, 233/21, 233/7, 234/13, obręb 0003, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35338/2020


Lista sprawa nr 211/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:49
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej o max. ciś. roboczym MOP= do 0,5MPa do budynków mieszkalnych dz. 44/14, 44/12, 30/9, 30/8, obręb 0002, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z.o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej o max. ciś. roboczym MOP= do 0,5MPa do budynków mieszkalnych dz. 44/14, 44/12, 30/9, 30/8, obręb 0002, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35342/2020


Lista sprawa nr 210/z/202

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:44
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:44

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 1/217 z obrębu PGR Strzykuły, dz. 20/9, 21/14, 21/11, 21/5 z obrębu Wieruchów, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp.z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 1/217 z obrębu PGR Strzykuły, dz. 20/9, 21/14, 21/11, 21/5 z obrębu Wieruchów, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35272/2020


Lista sprawa nr 209/z/202

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:42
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku usługowego, dz. nr ew. 84, w obrębie Duchnice, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku usługowego, dz. nr ew. 84, w obrębie Duchnice, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35265/2020


Lista sprawa nr 208/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:38
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 37, w obrębie 0018 Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 37, w obrębie 0018 Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35271/2020


Lista sprawa nr 207/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:42

Zgłoszenie z projektem siec gazowej średnieg ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 117/14, w obrębie Płochocin, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 117/4, w obrębie 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35268/2020


Lista sprawa nr 206/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 11.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 15:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN (przyłącza napowietrzne nN)w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr 116, 96, 97/1 obr. 0012 gmina Stare Babice. Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  31.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójta Gminy Stare Babice 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN (przyłącza napowietrzne nN) w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr 116, 96, 97/1  obr. 0012  gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34943/2020


Lista sprawa nr 205/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.09.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-31 15:42
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Kościelna Droga w dz. nr ew. 278/2, 279/4, 279/5, obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: JRK DEVELOPMENT, ul. Działkowa 9, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  31.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JRK DEVELOPMENT, ul. Działkowa 9, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Kościelna Droga dz. ew. 278/2, 279/4, 279/5, obr. 0010 Łomianki Dolne.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34836/2020

Lista sprawa nr 204/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-31 15:07
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-19 15:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej w dz. nr ew. 68/5, 68/13, obr. Dębówka gm. Błonie. Inwestor: Sabina Kakiet

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sabiny Kakiet w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej w dz. nr ew.  68/5, 68/13, obr. Dębówka gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34563/2020

Lista sprawa nr 203/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-31 15:14
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-14 11:33

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 mm2 dz. nr ew. 18/2, 19, 20/1 obr. 0022, Szdkówek gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 30.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego linia kablowa nN-0,4kV typu  YAKXS 4x25 mm2  dz. nr ew. 18/2, 19, 20/1 obr. 0022, Szdkówek gm. Leszno.

 

 

Lista sprawa nr 202/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34534/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 10.08.2020 Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie w sprawie powyższego zgłoszenia wydając decyzję nr 354/u/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-31 14:55
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 14:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 40 PE (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Bieniewice dz. nr 314/11 obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 40 PE (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Bieniewice dz. nr 314/11  obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34388/2020


Lista sprawa nr 201/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-29 12:49
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 15:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Stare Babice dz. nr 304/6, 313/4, 1065, 1064 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Stare Babice dz. nr 304/6, 313/4, 1065, 1064 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34386/2020


Lista sprawa nr 200/z/2020\

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-29 12:42
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Lipków dz. nr 622 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Lipków dz. nr 622 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34387/2020


Lista sprawa nr 199/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-29 12:35
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 15:18

Zgłoszenie z projektem przebudowy części budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na pracownię krawiecką na działce nr ew. 305, obręb 0027 Wojcieszyn, gmina Stare Babice. Inwestor: Edyta Jannasz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Edyty Jannasz sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie części budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na pracownię krawiecką na działce nr ew. 305, obręb 0027 Wojcieszyn, gmina Stare Babice.

 

Lista sprawa nr 198/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34077/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-29 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Kościelna Droga dz. nr ew. 277, 278/3, 278/2, 279/4, 279/5, 279/7 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Kościelna Droga dz. nr ew. 277, 278/3, 278/2, 279/4, 279/5, 279/7 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34073/2020

Lista sprawa nr 197/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-29 12:16
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 15:08

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Chopina / ul. Wspólna dz. nr ew. 324/2, 1290, 324/4 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Chopina / ul. Wspólna  dz. nr ew. 324/2, 1290, 324/4 obr.  0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33737/2020 

Lista sprawa nr 196/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-27 16:05
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 08:57

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego na działce nr ew. 59, obręb 0024 Błonie, gmina Błonie. Inwestor: Marian Ebert

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariana Ebert w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr ew. 59, obręb 0024 Błonie, gmina Błonie.

 

Lista sprawa nr 195/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33732/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.09.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-27 16:17
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 15:45

Zgłoszenie z projektem demontażu odcinka linii napowietrznej nn dz. nr ew. 149 obr. 0002 Dąbrowa, gmina Łomianki. Inwestor: Enerprof Anna Jadynak ul. Karmelcka 25/12, 00-173 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Enerprof Anna Jadynak ul. Karmelcka 25/12, 00-173 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na demontażu odcinka linii napowietrznej nn dz. nr ew. 149 obr.  0002 Dąbrowa, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33373/2020 

 

Lista sprawa nr 194/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-24 12:33
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 15:07

Zgłoszenie z projektem rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 62, obręb 0025 Strzyżew Parcele, gmina Kampinos. Inwestor: Marcin Ciurzyński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Ciurzyńskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 62, obręb 0025 Strzyżew Parcele

 

Lista sprawa nr 193/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33400/2020

Rozstrzygnięcie sprawy: Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 13.08.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-24 10:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-26 10:05

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (projekt zamienny) na działce nr ew. 88/24, obręb Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Maria Molak, Marian Molak, Stanisław Korzeniowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marii Molak, Mariana Molak, Stanisława Korzeniowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (projekt zamienny) na dz. nr ew. 88/24, obręb Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Lista sprawa nr 192z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33195/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-24 10:24
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 10:47

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Aleja Fryderyka Chopina dz. nr ew. 68/6, 67/3, 67/4, obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Aleja Fryderyka Chopina  dz. nr ew. 68/6, 67/3, 67/4, obr.  0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33097/2020 

Lista sprawa nr 191/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-24 11:19
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 09:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE dz. nr ew. 78/1 obr. 0006 Łomianki, dz. 532 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE dz. nr ew. 78/1 obr. 0006 Łomianki, dz. 532 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33085/2020

 

Lista sprawa nr 190/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-23 14:41
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 10:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE ul. Kolejowa 305, 307 dz. nr ew. 37/2, 395/1, 95/1, 96/1 obr. 0012 Sadowa, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE  ul. Kolejowa 305, 307 dz. nr ew. 37/2, 395/1, 95/1, 96/1 obr. 0012 Sadowa, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33094/2020

Lista sprawa nr 189/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-23 14:47
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 687/1, obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Katarzyna Wielechowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Wielechowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 687/1, obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.  

 


Lista sprawa nr 188/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33090/2020

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.08.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wzniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-22 15:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-26 10:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Duchnice ul. Rozłogi dz. nr ew. 88/13, dz. 88/9, dz. 84, dz. 82/12 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 21.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Duchnice ul. Rozłogi dz. nr ew. 88/13, dz.  88/9, dz. 84, dz. 82/12 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33051/2020

 

Lista sprawa nr 187/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-21 15:42
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-29 10:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 40 w m. Feliksów dz. 40/10, 40/2, 39/2, 35/3 obr. 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 40 w m. Feliksów dz. 40/10, 40/2, 39/2, 35/3 obr. 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33050/2020


Lista sprawa nr 186/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.09.2020r Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie w sprawie powyższego zgłoszenia wydając decyzję NR 420/u/2020r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-22 08:39
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku dz. nr ew. 462/2, 464/3 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku dz. nr ew. 462/2, 464/3 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32800/2020

 

Lista sprawa nr 185/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-21 10:39
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 12:51

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi w ulicy Chabrowej dz. nr ew. 38/3, 30, 41/3 obr. 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi w ulicy Chabrowej dz. nr ew. 38/3, 30, 41/3 obr. 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32798/2020

 

Lista sprawa nr 184/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-21 10:33
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-29 09:51

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ul. Białą a dz. nr ew. 29/20 (dz. nr ew. 30, 33/9, 32/1, 31/1, 29/11, 29/19 obr. 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ul. Białą a dz. nr ew. 29/20 (dz. nr ew. 30, 33/9, 32/1, 31/1, 29/11, 29/19 obr. 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32705/2020

 

Lista sprawa nr 183/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-21 09:46
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 11:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 341 obr. 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 341obr. 0001, gm. Stare Babice.

   

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3223/2020

 

Lista sprawa nr 182/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-17 09:15
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 16:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 616, 617 obr. 0031, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 616, 617 obr. 0031, gm. Stare Babice.

   

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32230/2020

 

Lista sprawa nr 181/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-17 09:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 16:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE x3,7 PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 108/12, 110/15, 110/18 111/22, 111/24, 111/21 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE x3,7 PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 108/12, 110/15, 110/18 111/22, 111/24, 111/21 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31984/2020

 

Lista sprawa nr 180/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-16 15:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 09:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE w działce nr ew.: 640/2, 640/2 ul. Wypoczynkowa, obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Lidia Szymańska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  15.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lidii Szymańskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110  PE w działce nr ew.: 640/2, 640/2 ul. Wypoczynkowa, obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31971/2020

 

Lista sprawa nr 179/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-17 08:39
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 09:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacji wewnętrznych: elektrycznej wod-kan. C.O, gaz oraz instalacji zewnętrznych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem o poj. 10 m3 na dz. nr ew. 1355 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Aleksandra Krzywik-Kniżewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Aleksandra Krzywik-Kniżewska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wod-kan. C.O, gaz oraz instalacji zewnętrznych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem o poj. 10 m3 na dz. nr ew. 1355 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31847/2020

 

Lista sprawa nr 178/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.09.2020r. wydał decyzję sprzeciwu Nr 409/s/2020 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-16 15:23
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 12:34

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia wraz z przebudową istniejącego przyłącza DN 25 STAL w m. Łomianki Dolne gm. Łomianki ul. Rolnicza, dz. nr ew. 117/1 obr. 0005 Łomianki Miasto droga dojazdowa do ul. Rolniczej dz. nr ew. 86/2, 86/1 obr. 0005 Łomianki Miasto dz. nr. ew. 65/2, 65/1 obr.: 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia wraz z przebudową istniejącego przyłącza DN 25 STAL w m. Łomianki Dolne gm. Łomianki ul. Rolnicza, dz. nr ew. 117/1 obr. 0005 Łomianki Miasto droga dojazdowa do ul. Rolniczej  dz.  nr ew. 86/2, 86/1 obr. 0005 Łomianki Miasto dz. nr. ew. 65/2, 65/1 obr.: 0010 Łomianki Dolne.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31845/2020

 

Lista sprawa nr 177/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-16 15:12
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 09:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 267 obr. 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 267 obr. 0033 Zaborów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31620/2020

 

Lista sprawa nr 176/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 02.09.2020 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 405/s/2020 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-14 15:36
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-02 12:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 108 obr. Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 108 obr. Bieniewice, gm. Błonie.

   

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31617/2020

 

Lista sprawa nr 175/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-14 15:40
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 13:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 19 obr. 0017 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 19 obr.0017 Błonie, gm. Błonie.

   

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31615/2020

 

Lista sprawa nr 174/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-14 15:46
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 13:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 446 obr. 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 446 obr. 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31388/2020

 

Lista sprawa nr 173/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-14 15:23
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 12:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 4/3, 5/12, 5/11, 5/17, 7/5, 7/9, 8/7 obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 4/3, 5/12, 5/11, 5/17, 7/5, 7/9, 8/7 obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31430/2020

 

Lista sprawa nr 172/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-14 15:18
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 12:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. PE DN 63 mm; DN 40 mm z przyłączami gazowymi ś/c PE DN 25 mm w dz. nr ew. 668, obr. 0001 Stare Babice, dz. 257, 258, 57/41, 57/45, 57/40, 57/44, 57/23, 57/21, 57/31, 57/25, 57/39, 57/38, 57/37, 57/32 obr. 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. PE DN 63 mm; DN 40 mm z przyłączami gazowymi ś/c PE DN 25 mm w dz. nr ew. 668, obr. 0001 Stare Babice, dz. 257, 258, 57/41, 57/45, 57/40, 57/44, 57/23, 57/21, 57/31, 57/25, 57/39, 57/38, 57/37, 57/32 obr. 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30908/2020

 

Lista sprawa nr 171/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-10 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 164/10 obr. Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Anna i Bartłomiej Płatos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Anny i Bartłomieja Płatos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 164/10 obr. Stare Faszczyce, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30890/2020

 

Lista sprawa nr 170/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-10 15:21
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø200 PCV/ Ø75 PE dz. nr ew.: 99/9, dz. 100/9 w ul. Zamoyskiego, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Grzegorz Giermakowski, Henryka Zaporska, Michał Prochenka, Rafał Tomaszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  08.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Grzegorza Giermakowskiego, Henryki Zaporskiej, Michała Prochenki, Rafała Tomaszewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110  PE i sieci kanalizacyjnej Ø200  PCV/ Ø75 PE dz. nr ew.: 99/9, dz. 100/9 w ul. Zamoyskiego, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30569/2020

 

Lista sprawa nr 169/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 01.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-08 14:11
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-02 12:43

Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego budowy zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 102/8, 102/100, 102/99, 102/5, 102/94, 102/10, 102/96, 102/98, 102/97 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego budowy zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 102/8, 102/100, 102/99, 102/5, 102/94, 102/10, 102/96, 102/98, 102/97 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-07-07 09:38

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 141, 134/12, 134/3, 134/9, 135/6, 136/8, 136/13 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 141, 134/12, 134/3, 134/9, 135/6, 136/8, 136/13 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30031/2020

 

Lista sprawa nr 167/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-06 14:52
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 12:19

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 236/70, 236/51, 236/66 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 236/70, 236/51, 236/66 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30033/2020

 

Lista sprawa nr 168/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-06 14:18
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 12:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 351/1, 908/2, 908/4, 908/6 obr. 0004 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Ewa Łodzińska, Andrzej Łodziński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewy Łodzińskiej, Andrzeja Łodzińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi  oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 351/1, 908/2, 908/4, 908/6 obr. 0004 Łomianki, gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29686/2020

 

Lista sprawa nr 166/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.08.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-03 15:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 12:35

Zgłoszenie z projektem adaptacji poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową schodów wewnętrznych dz. nr ew. 89/60 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Robert Skubisz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Roberta Skubisza w sprawie planowanej inwestycji polegającej na adaptacji poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową schodów wewnętrznych dz. nr ew. 89/60 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29677/2020

 

Lista sprawa nr 165/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-03 15:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 16:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem ul. Trakt Królewski dz. nr ew. 603/1, 604/8 do działki 603/7 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Michał Werpechowski

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Michała Werpechowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem ul. Trakt Królewski dz. nr ew. 603/1, 604/8 do działki 603/7 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28537/2020

 

Lista sprawa nr 164/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-02 14:32
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-04 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE w działce nr ew.: 654, 136/5, 136/3 w ul. Trakt Królewski, obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Iwona Paradowska-Fryt, Anna Linowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  01.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Iwony Paradowska-Fryt, Anny Linowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110  PE w działce nr ew.: 654, 136/5, 136/3 w ul. Trakt Królewski, obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29194/2020

 

Lista sprawa nr 163/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie w sprawie powyższego zgłoszenia wydając decyzję nr 303/u/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-03 09:35
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 14:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu ś/c w m. Leszno ul. Otuliny dz. nr ew. 1140/5, 715 ul. Otuliny obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 01.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu ś/c w m. Leszno ul. Otuliny dz. nr ew. 1140/5, 715 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29145/2020

 

Lista sprawa nr 162/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 14 sierpnia 2020 r Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie  w sprawie powyższego zgłoszenia wydając decyzję nr 368/u/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-02 10:16
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-14 15:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE w działce nr ew.: 3/21 w ul. Trakt Królewski, obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Karolina Forkasiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 30.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Karoliny Farkasiewicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE w działce nr ew.: 3/21 w ul. Trakt Królewski, obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28941/2020

 

Lista sprawa nr 161/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 18.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 12:14
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-18 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 71, 40/9, 40/7 obr. 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 71, 40/9, 40/7 obr. 0007 Grądy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28605/2020

 

Lista sprawa nr 160/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 7 lipca 2020r. wydał zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 11:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami ul. Agawy dz. nr ew. 407/4, 406/7 obr. 0003 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Dorota Cieślińska, Tomasz Lenczewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Doroty Cieślińskiej, Tomasza Lenczewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami ul. Agawy dz. nr ew. 407/4, 406/7  obr. 0003 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28599/2020

 

Lista sprawa nr 159/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 11:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 16:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE w działkach nr ew.: 165, 48/5, 48/9 w ul. Klonowej, obr. Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Szerszeń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anety Szerszeń w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE w działkach nr ew.: 165, 48/5, 48/9 w ul. Klonowej, obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28594/2020

 

Lista sprawa nr 158/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 07.08.2020 Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie w sprawie powyższego zgłoszenia wydając decyzję nr 349/u/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 10:54
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 12:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Włościańskiej dz. nr ew. 521, 473/6 obr. 0005 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Luk-Dom Łukasz Paciorek ul. Dębowa 13, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Luk-Dom Łukasz Paciorek ul. Dębowa 13, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Włościańskiej dz. nr ew.  521, 473/6 obr. 0005 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28586/2020

Lista sprawa nr 157/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.08.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 09:53
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 12:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Borzęcin Duży dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3 ul. Trakt Królewski obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Borzęcin Duży  dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3   ul. Trakt Królewski  obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27934/2020

 

Lista sprawa nr 156/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia przeciwu  wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-25 08:59
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-16 15:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Duchnice dz. nr ew. 94/7, 94/9, ul. Żytnia obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 24.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8  PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m.  Duchnice  dz. nr ew. 94/7, 94/9,  ul. Żytnia obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27909/2020

 

Lista sprawa nr 155/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do złożenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-25 08:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci eN – oświetlenia toru rowerowego typu ‘PUMPTRACK” w m. PGR Kręczki Kaputy ul. Sochaczewska 218, 05-850 Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 6/189, 6/190 obr. PGR Kręczki Kaputy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci eN – oświetlenia toru rowerowego typu ‘PUMPTRACK” dz. nr ew. 6/189, 6/190 obr. PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27713/2020


Lista sprawa nr 154/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-24 12:23
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-23 15:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø 200 PCV w m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew. 43/49, 43/39, 43/40, 43/41, 43/42, 43/43, 43/44 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk Malarczyk Sp. J. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Żeromskiego 14

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk Malarczyk Sp. J. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Żeromskiego 14  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø 200 PCV w m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew.  43/49, 43/39,  43/40, 43/41, 43/42, 43/43, 43/44 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27536/2020

 

Lista sprawa nr 153/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-23 13:44
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-23 14:34

Zgłoszenie z projektem przebudowy przegród zewnętrznych wraz z dociepleniem elewacji wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 45/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz Kubacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasz Kubacki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie przegród zewnętrznych wraz z dociepleniem elewacji wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 45/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27281/2020

 

Lista sprawa nr 152/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-22 15:41
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-03 12:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV w m. Łomianki, ul. Szpitalna, ul. Wiosenna dz. nr ew. 157/2, 77/2, 56/1, 54/2, 54/1, 2/5, obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV w m. Łomianki, ul. Szpitalna, ul. Wiosenna  dz. nr ew. 157/2, 77/2, 56/1, 54/2, 54/1, 2/5, obr. 0004 Łomianki  gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26500/2020


Lista sprawa nr 151/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-17 15:51

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz. nr ew. 891/5 obr. 0005 gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz. nr ew. 891/5 obr. 0005 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26446/2020

 

Lista sprawa nr 150/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-17 15:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego telefonii komórkowej sieci T-Mobile 27377/14797 Dziekanów Nowy wraz z instalacją elektryczną na dz. nr ew. 248/13, 248/20, 248/8, 248/7, Dziekanów Nowy, gmina Łomianki. Inwestor: T-Mobile Polska Spółka akcyjna

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego telefonii komórkowej sieci T-Mobile 27377/14797 Dziekanów Nowy wraz z instalacją elektryczną na dz. nr ew. 248/13, 248/20, 248/8, 248/7, Dziekanów Nowy, gmina Łomianki. Inwestor: T-Mobile Polska Spółka akcyjna)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-17 09:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Dziekanów Polski dz. nr ew. 897, 909/1, 1093 wraz ze złączem kablowym do zasilania, dz. nr ew. 1093 w miejscowości Dziekanów Polski, gmina Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Dziekanów Polski dz. nr ew. 897, 909/1, 1093 wraz ze złączem kablowym do zasilania, dz. nr ew. 1093 w miejscowości Dziekanów Polski, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25781/2020

 

Lista sprawa nr 149/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-12 12:19
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 35/2, 36/6, w obrębie 0020, gmina Błonie. Inwestor: Rafał Włodarski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Pana Rafała Włodarskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dz. nr ew. 35/2, 36/6, w obrębie 0020, gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25429/2020

 

Lista sprawa nr 148/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 04.08.2020 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 336/s/2020 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-10 15:02
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-04 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy stacji transformatorowej MRw-bpp 20/2x800-4 dz. nr ew. 18/36, obręb 0009, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PKP Energetyka S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PKP Energetyka S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej MRw-bpp 20/2x800-4, dz. nr ew. 18/36, obręb 0009, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25457/2020

 

Lista sprawa nr 147/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-10 15:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4 w sorawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na inwestycję pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. BT 15899 Błonie Pass wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na dz. nr ew. 4/43 w miejscowości Pass, w gminie Błonie.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4 w sorawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na inwestycję pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. BT 15899 Błonie Pass wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na dz. nr ew. 4/43 w miejscowości Pass, w gminie Błonie.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 15:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej śc Ø63PE dz. nr ew. 90/2, 70, 69/1, 141/7, 141/6, 141/5, 141/8, 141/18, wo brębie 0012 Stare Faszczyce, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śc Ø63PE dz. nr ew. 90/2, 70, 69/1, 141/7, 141/6, 141/5, 141/8, 141/18, w obrębie 0012 Stare Faszczyce, w gminie Błonie..

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24834/2020

 

Lista sprawa nr 146/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 11.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 09:03
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-11 09:33

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40STAL na Ø40Pe oraz istniejących przyłączy i instalacji gazowych dz. nr ew. 13, w obrębie 0027, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40STAL na  Ø 40PE oraz istniejących przyłączy i instalacji gazowych, dz. nr ew. 13, w obrębie 0027, w gminie Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24892/2020

 

Lista sprawa nr 145/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 18.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 08:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE i Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynkow jednorodzinnych, dz. nr ew. 22, 58/1, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5, 59/13, 61/5, w obrębie 0006 Kaputy, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63PE i Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynkow jednorodzinnych, dz. nr ew. 22, 58/1, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5, 59/13, 61/5, w obrębie 0006 Kaputy, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24889/2020

 

Lista sprawa nr 144/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 18.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 09:09
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 09:01

Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego budowy zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 102/8, 102/100, 102/99, 102/5, 102/94, 102/10, 102/96, 102/98, 102/97 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-05 14:41
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 09:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonej na części działek dz. nr ew.: 70, 112/6, 112/7, 111/24, 111/21 z obr. 0017 Lipków gm. Stare Babice. Inwestor: Adam Sienicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  05.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Sienickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonej na części działek nr ew.: 70, 112/6, 112/7, 111/24, 111/21 z  obr.  0017 Lipków gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24462/2020

 

Lista sprawa nr 143/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-05 12:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-22 11:45

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 590 obr. 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Sylwester Babiarz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Sylwestra Babiarz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 590 obr. 0023, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24420/2020

 

Lista sprawa nr 142/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-04 15:49
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-29 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku biurowego z częścią magazynową dz. nr ew. 220 obr. 0031 Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku biurowego z częścią magazynową  dz. nr ew. 220 obr. 0031 Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24326/2020

 

Lista sprawa nr 141/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-04 15:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych przy ul. Wiśniowej dz. nr ew.: 16/4, 17/4, 30/4, 30/10, 30/11, 37, obr. 0010 Ożarów Mazowiecki oraz dz. nr ew. 25/3 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Poznańska 220 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  03.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych przy ul. Wiśniowej dz. nr ew.: 16/4, 17/4, 30/4, 30/10, 30/11, 37, obr. 0010 Ożarów Mazowiecki oraz dz. nr ew. 25/3 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24008/2020

 

Lista sprawa nr 140/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-04 14:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 14:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Izabelin C, dz. nr ew. 176/1, obr. 0001 gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  01.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE  w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Izabelin C, dz. nr ew. 176/1, obr. 0001 gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23486/2020

 

Lista sprawa nr 139/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 14:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-17 14:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strumykowej w Łomiankach dz. nr ew.: 322, 320, 324/7 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Zbigniew Serzysko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  02.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zbigniewa Serzysko w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strumykowej w Łomiankach dz. nr ew.: 322, 320, 324/7 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23785/2020

 

Lista sprawa nr 139A/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.06.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-05 09:13
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 15:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 427/1, 739, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  01.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE  w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 427/1, 739, obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23483/2020

 

Lista sprawa nr 138/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 13:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-17 15:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 83/1 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 83/1 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23187/2020

 

Lista sprawa nr 137/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-29 15:44
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 274/5 obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 274/5 obr. 0011 Leszno  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23186/2020

 

Lista sprawa nr 136/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-29 15:34
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE w m. Duchnice, dz. nr ew. 84, 88/13, 88/9 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Sebastian Bednarczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sebastiana Bednarczyka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE w m. Duchnice, dz. nr ew. 84, 88/13, 88/9 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23061/2020

 

Lista sprawa nr 134/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 10:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-29 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 212/8, 212/9 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 212/8, 212/9 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23185/2020

 

Lista sprawa nr 135/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-29 15:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:22

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr ew. 450/1, 387, 1240, 386/2 1206 obr. 0005 w m. Dziekanów Polski gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr ew. 450/1, 387, 1240, 386/2 1206 obr. 0005 w m. Dziekanów Polski gm. Łomianki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23039/2020


Lista sprawa nr 133/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 09:55

Zgłoszenie z projektem budowy dadatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w ul. Sasanki m. Koczargi Stare dz. nr ew. 52/3, 56/1, 57/1 i 64 obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dadatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w ul. Sasanki m. Koczargi Stare dz. nr ew. 52/3, 56/1, 57/1 i 64  obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22584/2020

 

Lista sprawa nr 131/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-27 10:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Lutosławskiego m. Klaudyn dz. nr ew. 791/4 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Lutosławskiego m. Klaudyn dz. nr ew. 791/4 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22572/2020

Lista sprawa nr 130/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.06.2020 wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-27 09:44
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 11:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. Przechodniej dz. nr ew. 75/3, 75/4, 101/4, 128/5, 129/2, 130/4, 131/2, w obrębie Blizne Łaszczyńskiego, w gminie Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, z siedzibą: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. Przechodniej dz. nr ew. 75/3, 75/4, 101/4, 128/5, 129/2, 130/4, 131/2, Blizne Łaszczyńskiego, Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21978/2020
Lista sprawa nr 129/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.06.2020 wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-05-22 12:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 11:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 40 MM z przyłączami gazowymi ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 25 mm – 5 SZT. w m. Lipków dz.70, 95/2, 95/4, 95/5, 97/4, 97/5, 97/8, 97/9, 129 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 40 MM z przyłączami gazowymi ś/c (do 0,5 MPa)  PE DN 25 mm – 5 SZT. w m. Lipków dz.70, 95/2, 95/4, 95/5, 97/4, 97/5, 97/8, 97/9, 129 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21856/2020


Lista sprawa nr 128/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 26.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-21 15:20
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-29 15:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 6 budynków jednorodzinnych przy ul. Jodłowej 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E w Łomiankach obr. 0022 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Polskie Przedsiębiorstwo Budowlane Kaliński Krzysztof ul. Dwornia 55A, 21-426 Wola Mysłowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskie Przedsiębiorstwo Budowlane Kaliński Krzysztof ul. Dwornia 55A, 21-426 Wola Mysłowska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 6 budynków jednorodzinnych przy ul. Jodłowej 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E w Łomiankach obr. 0022 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21666/2020

 

Lista sprawa nr 127/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.06.2020r. starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie do braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-20 16:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 76/4 obr. Kampinos A, gm. Kampinos. Inwestor: Andrew Zukowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Andrew Zukowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 76/4 obr. Kampinos A, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21659/2020

 

Lista sprawa nr 126/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dnie 17.08.2020r. wydał decyzję sprzeciwu nr 369/s/2020 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-20 15:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-28 11:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 26/11, 176/1 obr. 0002, Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Kościuszki Sp.K. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Kościuszki Sp.K. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  na dz. nr ew. 26/11, 176/1 obr. 0002, Ożarów Mazowiecki,  gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 125/z/2020

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21345/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 12:39
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Bobrowa, dz. nr ew. dr. 1574, 632/4, 631/5 w obrębie 0025 Truskaw, gmina Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Bobrowa,  dz. nr ew. dr. 1574, 632/4, 631/5  w obrębie 0025 Truskaw, gmina Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21346/2020 

Lista sprawa nr 124/z/2020

 

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 25.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wdał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 12:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Wiosenna dz. nr ew. 394/3, 404 w obrębie 0021 Łomianki, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Wiosenna  dz. nr ew. 394/3, 404  w obrębie 0021 Łomianki, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21347/2020 

Lista sprawa nr 123/z/2020

 

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 25.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wdał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 12:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 15:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (do 0,5 MPa) w m. Stare Babice dz. 338, 319/4, 319/5, 319/7 obr. 0001Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (do 0,5 MPa) w m. Stare Babice dz. 338, 319/4, 319/5, 319/7  obr. 0001Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21340/2020


Lista sprawa nr 122/z/2020

ROZTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 11:51
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 20/5, obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie. Inwestor: Bożena i Krzysztof Głuch

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Bożeny i Krzysztofa Głuch w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 20/5, obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.


Lista sprawa nr 121/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21339/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.05.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 11:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi dz. nr ew. 18/38, 18/15 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi dz. nr ew. 18/38, 18/15 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21342/2020

Lista sprawa nr 120/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 11:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 wraz z przyłączami do dz. nr ew. 341/23 w drodze bocznej od ulicy Koczarskiej w Starych Babicach, dz. nr ew. 341/23, 341/29 obręb 0001, gmina Stare Babice. Inwestor: Adam Chudzik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Chudzika w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 i sieci kanalizacji sanitarnej  Ø200 wraz z przyłączami do dz. nr ew. 341/23 w drodze bocznej od ulicy Koczarskiej w Starych Babicach, dz. nr ew. 341/23, 341/29 obręb 0001, gmina  Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21343/2020

 

Lista sprawa nr 119/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 10:38

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.ć. Ø40 PE ś.c. droga dojazdowa do ul. Warszawskiej dz. dr. nr ew. 20/11 obr. 0031 Zielonki wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 15.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu  ś.ć. Ø40 PE ś.c. droga dojazdowa do ul. Warszawskiej dz. dr. nr ew.  20/11 obr. 0031 Zielonki wieś, gm. Stare Babice.

 

Lista sprawa nr /z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20949/2020

 

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 25.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wdał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-15 15:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 15:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE oraz trzy przyłącza gazowe ś.c. Ø25 PE do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. nr ew. 28/12, 28/16, 28/27, 28/29, 28/31, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE oraz trzy przyłącza gazowe ś.c. Ø25 PE do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. nr ew. 28/12, 28/16, 28/27, 28/29, 28/31, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20781/2020

 

Lista sprawa nr 117/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-15 08:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-02 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/5, obręb 0017 Pogroszew Kolonia gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Dariusz Piechociński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Piechocińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/5, obręb 0017 Pogroszew Kolonia gmina Ożarów Mazowiecki.


Lista sprawa nr 116/z/2020

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20764/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 15.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-15 08:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 08:59

Zgłoszenie z projektem budowy dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krótkiej dz. nr ew. 260/7, 253/16 w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krótkiej dz. nr ew. 260/7, 253/16 w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20230/2020

 

Lista sprawa nr 115/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.05.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-13 09:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 10:16

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE do budynków mieszkalnych w miejscowości Dębówka dz. nr ew. 61/8, 61/11 w obrębie 0010 Dębówka, gmina Błonie. Inwestor: Mirosław Sadowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Mirosława Sadowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE do budynków mieszkalnych w miejscowości Dębówka  dz. nr ew. 61/8, 61/11 w obrębie 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19848/2020

 

Lista sprawa nr 114/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 23.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-12 08:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-23 14:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, budowy linii kablowej nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny ul. Henryka Sienkiewicza dz. nr 124/28, 125/26, 1542, 1543, 1544 obr. 0004 Dziekanów Leśny gmina Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, budowy linii kablowej  nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny ul. Henryka Sienkiewicza dz. nr 124/28, 125/26, 1542, 1543, 1544 obr. 0004 Dziekanów Leśny gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19845/2020


Lista sprawa nr 113/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-12 08:41
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci dz. nr ew. 116/14, 116/15... obręb Dziekanów Leśny, dz. 217 obręb Kiełpin, gmina Łomianki. Inwestor: ZWIK Sp. z o o. Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci dz. nr ew. 116/14, 116/15 obręb Dziekanów Leśny, z. 217 Kiełpin, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18974/2020

 

Lista sprawa nr 112/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-05-04 15:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 15:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr ew. 276/9, w obrębie 0008 Bramki, w gminie Błonie. Inwestor: Łukasz Idzikowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Łukasza Idzikowskiego, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr ew. 276/9, w obrębie 0008 Bramki, w gminie Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18819/2020

 

Lista sprawa nr 111/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.06.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-05-04 14:41
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE I oraz sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 342/25, 342/31, w obrębie 0001, w gminie Stare Babice. Inwestor: Sain Projekt 1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sainz Projekt 1 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Powstańcow Śląskich 123 lok. 70, 01-466 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE I oraz sieci kanalizacyjnej Ø 200 PVC dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 342/25, 342/31, w obrębe 0001, w gminie Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18595/2020

 

Lista sprawa nr 109/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-30 09:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 09:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 822/16, 822/17, 824/16, 824/17, 824/18, 825/14, 825/15 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: Jacek Bogdański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Jacka Bogdańskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 822/16, 822/17, 824/16, 824/17, 824/18, 825/14, 825/15 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18366/2020

Lista sprawa nr 108/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-29 13:48
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 12:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 20/7, w obrębie 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 20/7, w obrębie 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18187/2020

 

Lista sprawa nr 107/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:42
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-08 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. 110 w drodze bocznej od ul. Krzyżanowskiego (dz. nr ew. 568/8) oraz budowy przyączy wod-kan do dz. 568/6, 567/7, Klaudyn, gmina Stare Babice. Inwestor: Marek Ćwirko-Godycki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Marka Ćwirko-Godyckiego, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej dz. 110 w drodze bocznej od ul. Krzyżanowskiego (dz. nr ew. 568/8) oraz budowy przyłączy wod-kan do dz. 568/6, 567/7, Klaudyn, Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18185/2020

 

Lista sprawa nr 106/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:40

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transofrmatorowej na terenie Agra Foods Sp. z o.o. dz. nr ew. 7/40, w obrębie PGR Leszno, gmina Leszno. Inwestor: Agra Foods Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agra Foods Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Lipowa 7, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie Agra Foods Sp. z o.o., dz. nr ew. 7/40, obręb 0012 PGR Leszno, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18184/2020

 

Lista sprawa nr 105/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.05.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:20
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 14:48

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 27/2, 27/31, 27/3, Duchnice, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew 27/2, 27/31, 27/3. Duchnice, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18183/2020

Lista sprawa nr 104/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8 maja 2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Akacjowej w Łomiankach, dz. nr ew. 272, obręb 0023, gmina Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Łomianki, z siedzibą: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Akacjowej w Łomiankach, dz. nr ew. 272, obręb 0023, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18182/2020

 

Lista sprawa nr 103/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 maja wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-02 11:07

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z nadbudową istniejącego budynku usługowego o część mieszkalną w ramach jednego lokalu mieszkalnego na działce nr ew. 60/4, w obrębie Bronisze, gmina Stare Babice. Inwestor: Andrzej Dobrowolski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Andrzeja Dobrowolskiego, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z nadbudową istniejącego budynku usługowego o część mieszkalną w ramach jdnego lokalu mieszkalnego na działce nr ew. 60/4, w obrębie Bronisze, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18107/2020

 

Lista sprawa nr 102/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:45

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/2, 1108/4, 1108/6 obr. 0001 gm. Stare Babice. Inwestor: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/2, 1108/4, 1108/6 obr. 0001 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18105/2020

Lista sprawa nr 101/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 5 maja 2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-27 17:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-06 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca projektowany zespół 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych na dz. nr 701 i 702 obr. 21Babice Nowe oraz działkach drogowych nr 97/14, 97/15 i 81/21obr. 20 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Kreator Dom Construction sp. z o.o. sp. k. ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kreator Dom Construction sp. z o.o. sp. k. ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca projektowany zespół  20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej  zlokalizowanych na dz. nr 701 i 702  obr. 21Babice Nowe oraz działkach drogowych nr 97/14, 97/15 i 81/21obr. 20 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18098/2020

 

Lista sprawa nr 100/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13 lipca 2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-27 16:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca zespół 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych na dz. nr 95/1 obr. 21 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: PKL sp. z o.o. sp. k. ul. Stawki 2 lok. 25/03, 00-193 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PKL sp. z o.o. sp. k. ul. Stawki 2 lok. 25/03, 00-193 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca zespół 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych na dz. nr 95/1 obr. 21 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18072/2020

 

Lista sprawa nr 99/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 lipca 2020 roku wydał decyzję nr 275/u/2020 umarzającą postępowanie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zasilające projektowane osiedle 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, na dz. nr ew. 95/1, obręb 0021 Babice Nowe, gmina Stare Babice.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-27 16:07
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 10:22

Zgłoszenie z projektem adaptacji budynku trafostacji kontenerowej w Lesznie na fragmentach działek nr ew. 7/40, 7/41, w obrębie 0012 Leszno PGR, gmina Leszno. Inwestor: Agra Foods Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Agra Foods Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Lipowa 7, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na projekcie adaptacji budynku trafostacji kontenerowej w Lesznie na fragmentach działek nr ew. 7/40, 70/44 w obrębie 0012 Leszno PGR, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17408/2020

 

Lista sprawa nr 98/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zrzutem wód opadowych do rzeki kanał ożarowski na terenie zespołu 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na działce nr ew. 210/2, 210/3 oraz dz. drogowa 82/3, w obrębie 0001, w Ożarowie Mazowieckim. Inwestor: Ville Park Development Sp. z o.o. Sp. K

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Ville Park Development Sp. z o.o. Sp. k . z siedzibą: ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zrzutem wód opadowych do rzeki kanał ożarowski na terenie zespołu 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w układzie bliźniaczym na działce nr ew. 210/2, 210/3 oraz dz. drogowa 82/3 w obrębie 0001, Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17409/2020

 

Lista sprawa nr 97/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w Szkole Podstawowej w Zaborowie - oświetlenie boiska szkolnego na działce nr ew. 258/4, obręb Zaborów, gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminy Leszno, z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w Szkole podstawowej w Zaborowie- oświetlenie boiska szkolnego na działce nr ew. 258/4, w obrębie Zaborów, gmina Leszno

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17410/2020

 

Lista sprawa nr 96/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:40
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x25mm wraz ze słupami oświetleniowymi na działce nr ew. 508 w Zaborówku przy ul. Sadowej, w gminie Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminy Leszno, z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na sieci elektroenergetycznej nn- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w Zaborówku przy ul. Sadowej, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17411/2020

 

Lista sprawa nr 95/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 14:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 92/38 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Maria i Jan Okraj

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Marii i Jana Okraj w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 92/38 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16875/2020

 

Lista sprawa nr 94/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-17 15:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej DN 90 PE średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/15, 18/38 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  17.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej DN 90 PE średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/15, 18/38  obr.  0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16741/2020

 

Lista sprawa nr 93/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-17 14:59
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 13:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem do działki 291/9, droga dz. nr ew. 291/8, 279/18, 278/67 w m. Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Grażyna Ławska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grażyny Ławskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem do działki 291/9, droga dz. nr ew. 291/8, 279/18, 278/67 w m. Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16657/2020

 

Lista sprawa nr  92/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-16 11:14
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 281/6, 282/3, 282/4, 282/5, w obrębie 0035, Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 281/6, 282/3, 282/4, 282/5, w obrębie 0035,w gminie Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16028/2020

 

Lista sprawa nr 91/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-08 15:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce nr ew. 78/6, w obrębie 0018 Powązki, gmina Leszno. Inwestor: Jakub Strączyński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Jakuba Strączyńskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 78/6, w obrębie Powązki, w gminie Leszno

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15927/2020

Lista sprawa nr 90/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-08 15:23
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Dworkowej w m. Stare Babice dz. nr ew. 803/25 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Dworkowej w m. Stare Babice dz. nr ew. 803/25 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15804/2020

 

Lista sprawa nr 89/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 29.05.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-07 12:24
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce mnr ew. 124/6, w obrębie Hornówek, w gminie Izabelin. Inwestor: Państwo Nina i Michał Kaus

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Państwa Niny i Michała Kaus w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 124/6, w obrębie Hornówek, w gminie Izabelin

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15513/2020

 

Lista sprawa nr 88/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.05.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:47
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 08:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć Ø 40/3,7 P,E 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz nr ew. 4/73 w obrębie Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40/3,7PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 4/73 w obrębie Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15457/2020

 

Lista sprawa nr 87/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:51
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-28 09:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć Ø 63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 150/2, 149/7, 135/2 w obrębie Bramki, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 150/2, 149/7, 135/2 w obrębie Bramki, gmina Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15455/2020

 

Lista sprawa nr 86/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniue 07.04.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia,

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-09 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr ew. 187/1, 193/4 z obrębu 0002, dz. nr ew. 39/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 63/5,8 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 187/1, 193/4 z obrębu 0002, dz. nr ew. 39/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Maz.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15454/2020

 

Lista sprawa nr 85/z/2020

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 28.04.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 09:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć, dz. nr ew. 45/10, 72, 239, 249, w obrębie Janów, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia , dz. nr ew. 45/10, 72, 239, 249, w obrębie Janów, w gminie Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15446/2020

 

Lista sprawa nr 84/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  W dniu 09.04.2020r Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:58
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-09 15:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej max. ciś. robocze MOP= do 0,5MPa do budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 351/1, 908/2, obręb 0004, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej do budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 351/1, 908/2, obręb 0004, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15433/2020

 

Lista sprawa nr 83/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.04.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-09 15:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1763 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Andrzej i Zofia Gnyp

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Andrzeja i Zofii Gnyp w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1763 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15374/2020

 

Lista sprawa nr 82/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.05.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-02 14:41
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego na dz. nr ew. 219, 290/2, obr. 0019 Mariew, oraz dz. nr ew. 153, obr. 0031 Wólka,gm. Satre Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice  05-082 Stare Babice ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oswietlenia ulicznego w dz. nr ew. 219, 290/2, obr. 0019 Mariew oraz w dz. nr ew. 153, obr. 0031 Wólka,  gm. Stare Babice.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22 maja 2020r. wydał zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-04-01 14:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego na dz. nr ew. 31/2, 31/25, 44/6, 44/12, obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Satre Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminę Stare Babice 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego w dz. nr ew.  31/2, 31/25, 44/6, 44/12, obr. 0002 Blizne Jasińskiego,  gm. Stare Babice.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 6 lipca 2020r. wydał zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-04-01 14:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowamia administracyjnego w sprawie budowy masztu łączności radiowej w miejscowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego na działce nr ew. 123, obręb 0007 Granica, gmina Kampinos.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowamia administracyjnego w sprawie budowy masztu łączności radiowej w miejscowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego na działce nr ew. 123, obręb 0007 Granica, gmina Kampinos.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-31 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej ul. Ravela – Szymanowskiego w dz. nr ew. 720/5 (wydzielona z dz. ew. 720), 1037, 1043, 1099/8, 1263/1 1263/2, 1271/1, 1272/1, obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ul. Ravela – Szymanowskiego w dz. nr ew.  720/5 (wydzielona z dz. ew. 720), 1037, 1043, 1099/8, 1263/1 1263/2, 1271/1, 1272/1, obr. 0011 Klaudyn  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14752/2020

 

Lista sprawa nr 79/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.04.2020r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-30 15:26
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-15 12:28

zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV i słupa linii napowietrznej na dz. nr ew. 530/1 i 530/2, obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Maz.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN  0,4kV i słupa linii napowietrznej nN na dz. nr ew. 530/1 i 530/2, obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Maz.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14438/2020

Lista sprawa nr 78/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8 maja 2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zaświadczenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-27 11:31
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-08 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu 40PE na dz, nr ew. 227, 223/2, 223/5, 223/7, obr. 0010, gm. Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE w m. Łomianki Dolne, ul. Łużycka dz. nr ew. 227, 223/2, 223/5, 223/7,  obr. 0010 Łomianki Dolne,  gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14405/2020

 

Lista sprawa nr 77/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 30.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-27 11:23
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 10:09

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Truskaw, ul. Południowa dz. nr ew. 717/2, 716/6, 715/6, 714/6 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Truskaw, ul. Południowa dz. nr ew. 717/2, 716/6, 715/6, 714/6 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14320/2020

 

Lista sprawa nr 76/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 30.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-25 14:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/9, obr. 0001 gm. Stare Babice. Inwestor: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/9, obr. 0001 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14315/2020

 

Lista sprawa nr 75/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.03.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-25 14:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 12:48

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 83/1, 82/4, 78/21, 1108/15, 1108/11, 1108/13, 1108/14, obr. 0001 gm. Stare Babice. Inwestor: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 83/1, 82/4, 78/21, 1108/15, 1108/11, 1108/13, 1108/14, obr. 0001 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14311/2020

 

Lista sprawa nr 74/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 31.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-25 14:23
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 13:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - linia kablowa oświetlenia typu YAKXS 4x25 mm2 wraz ze słupami oświetlenia w m. Zaborówek, przy ul. Ustronnej dz. nr ew. 523/21, 523/29, 236/8 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno u. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminy Leszno u. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - linia kablowa oświetlenia typu YAKXS 4x25 mm2 wraz ze słupami oświetlenia w m. Zaborówek, przy ul. Ustronnej dz.  nr ew. 523/21, 523/29, 236/8 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12741/2020

 

Lista sprawa nr 73/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 19.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-13 10:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 12:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 24/21, 22 obr. 0010 Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 24/21, 22 obr.  0010 Dębówka, gm. Błonie.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12614/2020

 

Lista sprawa nr 72/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 lipca 2020 roku wydal decyzję nr 277/u/2020 umarzającą postępowanie w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE, na dz. nr ew. 22, 24/21, obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-13 10:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w m. Błonie ul. Zacisze dz. nr ew. 42/12, obr. 0004 Błonie gm. Błonie. Inwestor: Maria Napiórkowska-Christow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marii Napiórkowskiej-Christow w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w m. Błonie ul. Zacisze dz. nr ew. 42/12,  obr. 0004 Błonie gm. Błonie.  

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12512/2020

 

Lista sprawa nr 71/z/2020

 

ROZTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 298/s/2020 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-12 11:58
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 14:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 262/4 obr. Łomianki Dolne, gm. Łomianki Inwestor: Katarzyna Oszczyk, Grzegorz Szymanek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.03.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny Oszczyk, Grzegorza Szymanek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew.  262/4 obr. Łomianki Dolne, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12105/2020

 

Lista sprawa nr 70/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 maja wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia. 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-10 17:08
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-02 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia dz. nr ew. 36, 43/33, 4/81 obr. 0026 Wąsy Kolonia, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia dz. nr ew. 36, 43/33, 4/81 obr. 0026 Wąsy Kolonia,  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12047/2020


Lista sprawa nr 69/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-12 11:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania obiektu budynek wielorodzinny ul. Poznańska działki nr 4/62, 4/73, 4/31 w miejscowości Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 09.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:   innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania obiektu budynek wielorodzinny ul. Poznańska działki nr 4/62, 4/73, 4/31  w miejscowości Macierzysz, obr. 0028 gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11787/2020


Lista sprawa nr 68/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.05.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-10 16:10
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 10:19

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1252 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Witold Włodarczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Witolda Włodarczyka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1252 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11708/2020

 

Lista sprawa nr 67/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodnu wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-10 09:22
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 z przyłączem gazowym ś/c PE DN 25 w m. Kiełpin ul. Rolnicza dz. nr ew. 189/2; 189/5 - obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 z przyłączem gazowym ś/c PE DN 25 w m. Kiełpin ul. Rolnicza dz. nr ew. 189/2; 189/5 - obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/11753/2020

 

Lista sprawa nr 66/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-10 09:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 14:11

Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "WAR4405D" wraz z wewnętrzną instalacją zasilającą na dz. nr ew. 39/1, 40/7 w obrębie ew. 0015 Łazy w gminie Kampinos.

drukuj (Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "WAR4405D" wraz z wewnętrzną instalacją zasilającą na dz. nr ew. 39/1, 40/7 w obrębie ew. 0015 Łazy w gminie Kampinos.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-03-09 12:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Borzęcin Mały dz. nr ew. 31/7, 32/8 ul. Źródlana obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Borzęcin Mały  dz. nr ew. 31/7,  32/8 ul. Źródlana obr. 0005 Borzęcin Mały,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11472/2020

 

Lista sprawa nr 65/z/2020

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY- W dniu 16.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-09 11:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 14:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Borzęcin Mały dz. nr ew. 206, ul. Lawendy obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Borzęcin Mały dz. nr ew. 206,  ul. Lawendy obr. 0005 Borzęcin Mały,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11466/2020

 

Lista sprawa nr 64/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.03.2020r. Starosta Warszwski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-09 12:00
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 10:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Wyględy dz. nr ew. 81/19 ul. Cyprysowa obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Wyględy   dz. nr ew. 81/19 ul. Cyprysowa obr. 0032 Wyględy,  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11456/2020

 

Lista sprawa nr 63/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-09 11:30
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 11:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1307 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Izabela Saulewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Izabeli Saulewicz o w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1307 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10992/2020

 

Lista sprawa nr 62/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18 maja 2020r. zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-05 12:25
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE w m. Lipków ul. Mościckiego dz. nr ew. 129, 211/1 - obr. 0017 Lipków gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia  DN 40 PE w m. Lipków ul. Mościckiego dz. nr ew. 129, 211/1 - obr. 0017 Lipków gm. Stare Babice.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/10822/2020

 

Lista sprawa nr 61/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-04 14:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-11 11:23

Zgłoszenie z projektem rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/36 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  03.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/36  obr.  0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10536/2020

 

Lista sprawa nr 60/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-03 10:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-09 09:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dz. nr ew. 27/2, 27/12 obr. Nowa Wieś, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia  budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dz. nr ew. 27/2, 27/12  obr.  Nowa Wieś, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10350/2020

 

Lista sprawa nr 59/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-03 10:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-06 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Truskaw, ul. Sory dz. drogowe nr ew. 1084 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Truskaw, ul. Sory dz. drogowe nr ew. 1084 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10014/2020

 

Lista sprawa nr 58/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 05.02.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-02 10:18
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 12:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 i Ø80 wraz z hydrantami w działkach nr ew.: 28/20, 28/12, 28/16 w ul. Nowowiejskiej, obr. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: SEEDO Sp. z o.o. Sp. K. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 26.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: SEEDO Sp. z o.o. Sp. K. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 i Ø80 wraz z hydrantami w działkach nr ew.: 28/20, 28/12, 28/16 w ul. Nowowiejskiej, obr. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9764/2020

Lista sprawa nr 57/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-27 12:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 46, 39/3 obr. 0001 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 46, 39/3  obr. 0001 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9062/2020

 

Lista sprawa nr 56/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-25 08:48
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-28 09:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 114/13 obr. 0010 Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia  budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 114/13  obr. 0010 Dębówka, gm. Błonie.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8807/2020

 

Lista sprawa nr 55/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-21 10:51
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-28 13:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 398/42 obr. 0022 Święcice gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia  budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 398/42  obr. 0022 Święcice gm. Ożarów Mazowiecki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8806/2020

 

Lista sprawa nr 54/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-21 10:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-28 13:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø90PE oraz Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dz. nr ew. 32, 16 obr. 0001, dz. nr ew. 4 obr. 0002 gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c.  Ø90PE oraz Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia  budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dz. nr ew. 32, 16  obr. 0001, dz. nr ew. 4 obr. 0002 gm. Błonie.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8804/2020

 

Lista sprawa nr 53/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-21 10:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-28 13:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 195/23 obr. 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Klaudia i Bartłomiej Buda

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Klaudii i Bartłomieja Buda o w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 195/23 obr. 0008 Bramki, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8384/2020

 

Lista sprawa nr 52/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-19 12:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 15:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE w m. Jawczyce i Bronisze, dz. nr ew. 16/95, 11 obr. 0033 SHRO Bronisze, dz. nr ew. 120/1, 130 obr. 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PDC INDUSTRIAL CENTER 126 Sp. z o.o. ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PDC INDUSTRIAL CENTER 126 Sp. z o.o. ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE w m. Jawczyce i Bronisze, dz. nr ew. 16/95, 11 obr. 0033 SHRO Bronisze, dz. nr ew. 120/1, 130 obr. 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7671/2020

 

Lista sprawa nr 51/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.04.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-19 11:04
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 16:34

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 164/5 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Paulina i Mateusz Młodzik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pauliny i Mateusza Młodzik o w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 164/5 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7575/2020

 

Lista sprawa nr 50/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-19 10:52
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 11:37

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE dz. nr ew. 85/27, 85/30, 85/36, 716 w obrębie 0001, w gminie Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.02.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE, dz. nr ew 85/27, 85/30, 85/36, 716, w obrębie 0001, w gminie Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7282/2020

 

Lista sprawa nr 49/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-14 08:29
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 12:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gaozwej średniego ciśnienia PE 40mm wraz z przyłączami PE 25mm dz. 1/3, 377/5, 374, 708, 707, 706, 704, obręb 0024, gmina Łomianki. Inwestor: Perfekt Invest Sp. z o.o. Sp. k

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PERFEKT INVEST Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Pe 40 mm wraz z przyłączami PE 25 mm dz. 1/3, 377/5, 374, 708, 707, 706, 704, obręb 0021 Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7167/2020

 

Lista sprawa nr 48/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : W dniu 21.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-13 11:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-24 08:51

Zgłoszenie z projektem rozbudowy sieci wodociągowej od trójnika - Tr2 do hydrantu EII/HP2 dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz. dz. nr ew. 18/24, 18/38, w obrębie 0009, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Arche Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Arche Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej od trójnika - Tr2 do hydrantu EII/HP2 dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz. dz. 18/24, 18/38, w obrębie 0009, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7159/2020

 

Lista sprawa nr 47/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-13 11:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDRE 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 59/6, 59/5, w obrębie 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.02.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7PE 1000 SDRE 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 59/6, 59/5, w obrębie 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7127/2020

 

Lista sprawa nr 46/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY- W dniu 16.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-13 11:33
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 14:23

Zgłoszenie z projektem rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zagospodarowaniem działki nr ew. 261/1, w obrębie Komorów, w gminie Kampinos. Inwestor: Ewa i Tomasz Frontczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Ewy i Tomasza Frontczak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zagospodarowaniem działki nr ew. 261/1, w obrębie Komorów, w gminie Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7060/2020

Lista sprawa nr 45/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-12 12:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 11:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przylączami do zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych jedno i dwulokalowych w układach bliźniacznych dz. nr ew. 82/4, 78/21, 1108/15..., obręb 0001, gmina Stare Babice. Inwestor: OSTOJA KAMPINOS, OSTOJA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp.K

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: OSTOJA KAMPINOS, OSTOJA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp.K w sprawie planowanej inwestycji polegającej budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych jedno i dwulokalowych w układach bliźniaczych, dz. nr ew. 82/4, 78/21, 1108/15, 1108/11, 1108/12, 1108/13, 1108/14, 1108/7, 1108/8, 1108/9, 1108/10, 78/9, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 1108/6, obręb 0001, gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6674/2020

 

Lista sprawa nr 44/z/2020

 

 ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 02.04.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do  wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-12 11:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-02 13:34

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 61/11 obr. 0024 Topolin, gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz Skarżyński

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Skarżyńskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 61/11 obr. 0024  Topolin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6234/2020

 

Lista sprawa nr 43/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-10 12:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Lipków, dz. nr ew. 110/15, 110/18, 111/22, 111/24, 111/21 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Adam Sienicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Sienickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Lipków, dz. nr ew. 110/15, 110/18, 111/22, 111/24, 111/21 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6221/2020

 

Lista sprawa nr 42/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-07 15:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 149 obr. 0007 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Ewelina i Michał Grelus

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.02.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Eweliny i Michała Grelus w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 149 obr. 0007 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6196/2020

 

Lista sprawa nr 41/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27 maja 2020 roku wydał decyzję sprzeciwu nr 167/s/2020 w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wolnostojącego, na dz. nr ew. 149, obręb 0007, gmina Ożarów Maz.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-07 15:19
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 13:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia średniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 223/74, 223/76, 223/26, ul. Osiedlowa obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia  średniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 223/74, 223/76, 223/26,  ul. Osiedlowa obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6078/2020

 

Lista sprawa nr 40/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-07 10:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Kiełpin, ul. Jałowcowa/Klonowa dz. drogowe nr ew. 193/8, 193/9, 193/34 obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  3.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Kiełpin, ul. Jałowcowa/Klonowa dz. drogowe nr ew. 193/8, 193/9, 193/34 obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5258/2020

 

Lista sprawa nr 39/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W  dniu 10.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-04 08:51
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-02 10:16

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 89/60 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Robert Skubisz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Roberta Skubisza w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 89/60 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5125/2020

 

Lista sprawa nr 38/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-04 08:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-09 16:06

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø63 PE ś.ć. w m. Klaudyn dz. nr ew. 581, 568/2, 568/8 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  31.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø63 PE ś.ć. w m. Klaudyn dz. nr ew. 581, 568/2, 568/8 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/4828/2020

 

Lista sprawa nr 37/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W  dniu 07.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-03 15:42
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 14:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV, złączy kablowych nN-0,4kV oraz słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN -0,4kV dz. nr 243/2, 83/23, 84/4, 84/3, 83/22, 83/21, 700, 83/20, 83/19 obr. 0021 Babice Nowe w m. Babice Nowe, Ogrodnicza, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV złączy kablowych nN-0,4kV oraz słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN -0,4kV dz. nr 243/2, 83/23, 84/4, 84/3, 83/22, 83/21, 700, 83/20, 83/19 obr. 0021 Babice Nowe w m. Babice Nowe, Ogrodnicza, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4571/2020


Lista sprawa nr 36/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 12:36
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 16:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Faszczyckiej w miejscowości Błonie, dz. nr ew. 38/10, 38/11 obręb 0030 Błonie, gmina Błonie. Inwestor: Łukasz Gołębiewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasza Gołębiewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Faszczyckiej  w miejscowości Błonie, dz. nr ew. 38/10, 38/11 obręb 0030 Błonie, gmina  Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4523/2020

Lista sprawa nr 35/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 11:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 11:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV i słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 64/2 w miejscowości Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 02.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV i słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 64/2 w miejscowości Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1/2020


Lista sprawa nr 94/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-07 11:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 330/3, obręb 0010 Janów gmina Stare Babice. Inwestor: Konrad Miśko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Konrada Miśko w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  z usługami w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 330/3, obręb 0010 Janów gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4414/2020


Lista sprawa nr 34/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu  11.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 58/s/2020.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 11:00
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-12 08:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym w m. Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 100/26, 100/25, 100/33, 100/36 obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym w m. Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 100/26, 100/25, 100/33, 100/36 obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4360/2020


Lista sprawa nr 33/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 12.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadcznie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 10:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-12 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej w ul. Łosiowe Błota i ul. Maczka na dz. nr ew.: 8/15, 142, 201/2, 417, 425, 201/3, 201/11 obr. 0014 Kwirynów i dz. ew.: 138, 101/3 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Łosiowe Błota i ul. Maczka na dz. nr ew.: 8/15, 142, 201/2, 417, 425, 201/3, 201/11 obr. 0014 Kwirynów i dz. nr ew.: 138, 101/3 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4331/2020

 

Lista sprawa nr 32/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw Decyzją nr 119/s/2020.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 09:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 16:39

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci w celu usunięcia kolizji instalacji elektroenergetycznych na działkach nr ew. 143/8, 143/7, 143/6 oraz usunięcia słupa na działce 143/5 obr. Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Panattoni Development Europe sp. z o.o. Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Panattoni Development Europe sp. z o.o. Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci w celu usunięcia kolizji instalacji elektroenergetycznych  na działkach nr ew. 143/8, 143/7, 143/6 oraz usunięcia słupa na działce 143/5 obr. Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4193/2020


Lista sprawa nr 31/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.04.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniseinia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 08:52
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 16:03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linnią zasilającą na dz. nr ew. 354/2, obręb Kiełpin, j. ew. 143205_5.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linnią zasilającą na dz. nr ew. 354/2, obręb Kiełpin, j. ew. 143205_5.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-01-29 12:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV- budowy linii kablowej nN i budowy złącza kablowego przez działkę 891/5, 894/2 w celu zasilenia budynku mieszkalnego w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz. nr ew. 1365, 891/5, 894/2 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  0,4 kV – budowy linii kablowej nN i budowy złącza kablowego przez działkę 891/5, 894/2 w celu zasilenia budynku mieszkalnego w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz.  nr ew. 1365, 891/5, 894/2 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4158/2020

 

Lista sprawa nr 30/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-29 12:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV- budowy linii kablowej nN i budowy złącza kablowego przez działkę 891/5 w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz. nr ew. 1367, 891/5 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  0,4 kV - budowy linii kablowej nN i budowy złącza kablowego przez działkę 891/5 w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz.  nr ew. 1367, 891/5 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4155/2020

 

Lista sprawa nr 29/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 13.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-29 12:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 12:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø90 i kanalizacji Ø200 przy ul. Parkowej w działkach nr ew.: 182/1, 105/8, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13,obr. 02, w Ożarowie Mazowieckim ul. Parkowa, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Robert Ambroziak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 28.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Roberta Ambroziak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø90 i kanalizacji  Ø200 przy ul. Parkowej w działkach nr ew.: 182/1, 105/8, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13,obr. 02, w Ożarowie Mazowieckim ul. Parkowa, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4121/2020

 

Lista sprawa nr 28/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 12.02.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-29 11:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 521 obr. 0016 Latchorzew gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 521 obr. 0016 Latchorzew gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4101/2020

 Lista sprawa nr 27/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-29 11:20
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 14:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej ul. Kościelnej w miejscowości Dębówka, dz. nr ew. 25/4 obręb Dębówka, gmina Błonie. Inwestor: Stanisława Woźniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stanisławy Woźniak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej ul. Kościelnej w miejscowości Dębówka, dz. nr ew. 25/4 obręb Dębówka, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3927/2020

Lista sprawa nr 26/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-28 08:22
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 14:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 24/9, obręb 0018 Powązki gmina Leszno. Inwestor: Adam Kwiatkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Kwiatkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 24/9, obręb 0018 Powązki gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3681/2020


Lista sprawa nr 25/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-28 09:09
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-25 12:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłoczonej oraz 51 przyłączy, przy ulicy Zachodniej dz. nr ew.: 704, 706, 707, 708, 374, 377/5 obr. 0021 i 1/3 obr. 0024 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Perfekt Invest Sp. z o.o. Sp. K. ul. Długa 65, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  24.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Perfekt Invest Sp. z o.o. Sp. K. ul. Długa 65, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłoczonej oraz 51 przyłączy, przy ulicy Zachodniej dz. nr ew.: 704, 706, 707, 708, 374, 377/5 obr. 0021 i 1/3 obr. 0024 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3664/2020

 

Lista sprawa nr 24/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-27 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej drodze od ul. Polnej wraz z przyłączami dz. nr ew. 624/1, 625/28, 625/30 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice do obsługi dz. nr ew. 625/30 obr. Stare Babice. Inwestor: Instal-Nika Sp. z o.o. S.K. ul. Chruściela 106/4, 00-910 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Instal-Nika Sp. z o.o. S.K. ul. Chruściela 106/4, 00-910 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej drodze od ul. Polnej wraz z przyłączami dz. nr ew. 624/1, 625/28, 625/30 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice do obsługi dz. nr ew. 625/30 obr. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/611/2020


Lista sprawa nr 23/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 15:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-04 10:47

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 463, obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice. Inwestor: Anna Czubak-Różańska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Czubak-Różańskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 463, obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3466/2020

 

Lista sprawa nr 22/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 12:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3 obr. 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: „VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3  obr. 0010,  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3281/2020


Lista sprawa nr 21/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 11:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-11 12:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3 obr. 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: „VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3  obr. 0010,  gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3281/2020


Lista sprawa nr 21/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 12:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji ściekowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3 obr. 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: „VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3  obr. 0010,  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3279/2020


Lista sprawa nr 20/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 11:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-11 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego m. Żukówka, dz. nr ew. 165/2 obr. 0036 Żukówka gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego m. Żukówka, dz. nr ew. 165/2 obr. 0036 Żukówka gm. Błonie.

 

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/2941/2020

 

Lista sprawa nr 19/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-22 10:13
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 11:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Fredry m. Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice dz. nr ew. 80/5, 241/4, 215/5, 217/2, 220/2, 221/7, 222/7, 223/11, 223/14, 223/16 obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Marzena Atkielska, Piotr Długokęcki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marzeny Atkielskiej, Piotra Długokęckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Fredry m. Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice dz. nr ew. 80/5, 241/4, 215/5,  217/2, 220/2, 221/7, 222/7, 223/11, 223/14, 223/16 obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2790/2020

 

Lista sprawa nr 18/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-21 10:01
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-11 15:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE ul. Ukośna dz.nr ew. 346 obr. Borzęcin Duży 0004 gm. Stare Babice. Inwestor: Barbara Kalinowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 20.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Barbary Kalinowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE ul. Ukośna dz. nr ew. 346 obr. Borzęcin Duży 0004 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2466/2020

 

Lista sprawa nr 17/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 05.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-21 09:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-05 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej Dz160mm w ul. Agawy na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową (droga krajowa DK7) w Łomiankach dz. nr ew. 447/4 z obr. 0003 Łomianki gmina Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1065 t.j.) w dniu  16.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Dz160mm w ul. Agawy na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową (droga krajowa DK7) w Łomiankach dz. nr ew. 447/4 z obr. 0003 Łomianki gmina Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2143/2020

Lista sprawa nr 16/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 14:42
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 10:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 55/7 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 55/7 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2051/202020

 

Lista sprawa nr 15/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : W dniu 23.01.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 14:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 08:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice dz. nr ew. 352/10 ul. Koczarska obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin Fidecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Fideckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice   dz. nr ew. 352/10 ul. Koczarska obr. 0001 Stare Babice,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2045/2020

 

Lista sprawa nr 14/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.02.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 14:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-03 16:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej z przyłączem gazowym w m. Borzęcin Duży dz. nr ew. 182, 181/19, 181/18 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączem gazowym w m. Borzęcin Duży  dz. nr ew. 182, 181/19, 181/18 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1924/2020

 

Lista sprawa nr 13/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 22.01.2020r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 13:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 08:13

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Hornówek, ul. Kampinoska dz. nr ew. 472 oraz 273/6 obr. 0008 Hornówek gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Hornówek, ul. Kampinoska dz. nr ew. 472 oraz 273/6 obr. 0008 Hornówek gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1775/2020

Lista sprawa nr 12/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.01.2020r wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 13:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE dz. nr ew. 512/3, 513/20, 462/5 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE dz. nr ew. 512/3, 513/20, 462/5 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1391/2020

 

Lista sprawa nr 11/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.01.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-15 15:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 15:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE dz.nr ew. 24/2 obr. Wolskie 0025 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Monika Celmer

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki Celmer w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE dz.nr ew. 24/2 obr. Wolskie 0025 gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1163/2020

 

Lista sprawa nr 10/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 24.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Grądy ul. Podleśna, dz. nr ew. 70, 65/1, 52/10, 52/11, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/30, obr. 0007 Grady gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi  w m. Grądy ul. Podleśna, dz. nr ew. 70, 65/1, 52/10, 52/11, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/30, obr. 0007 Grady gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/991/2020


Lista sprawa nr 9/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:30
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 07:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Leszno, ul. Tuwima, dz. nr ew. 22/21, 22/11, 23/12, obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi  w m. Leszno, ul. Tuwima, dz. nr ew. 22/21, 22/11, 23/12, obr. 0011 Leszno gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/990/2020


Lista sprawa nr 8/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 03.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-03 16:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Feliksów ul. Stołeczna, dz. nr ew. 6/9, obr. 0003 Feliksów gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi  w m. Feliksów ul. Stołeczna, dz. nr ew. 6/9, obr. 0003 Feliksów gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/989/2020


Lista sprawa nr 7/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:23
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. w celu zasilenia budynków mieszkalnych m. Leszno, dz. nr ew. 428/1, 424/12, 424/63 obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. w celu zasilenia budynków mieszkalnych m. Leszno, dz. nr ew. 428/1, 424/12, 424/63 obr. 0011 Leszno gm. Leszno.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/967/2020

 

Lista sprawa nr 6/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 16.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-09 15:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 11:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku wielorodzinnego m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew. 20/3 obr. 0005 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku wielorodzinnego m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew. 20/3 obr. 0005 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/965/2020

Lista sprawa nr 5/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-09 13:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/24, 18/28, 18/34, 18/38, 8/2, 8/3 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  08.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/24, 18/28, 18/34, 18/38, 8/2, 8/3  obr.  0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/933/2020

 

Lista sprawa nr 4/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie  o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-09 13:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 15:41

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci nN <kV tj. budowa stanowisk słupowych nN 0,4 kV, budowa napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym , budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4 kV oraz demontaż stanowisk słupowych nN 0,4 kV, demontaż przyłącza kablowego nN 0,4 kV i demontaż przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV na dz. 157/4, 157/5, 157/6, 158, 159/5, 159/7, 160/30, 1660/32, 160/34, 160/41 , 149/5, 160/49, 160/29, 160/31, 160/33, 160/35, 160/40, 161/1 w miejscowości Stare Faszczyce ul. Faszczycka obr. 0012 Stare Faszczyce, dz. 1 i 64/1 w m. Błonie obr. 0031 Błonie oraz dz. nr 207 i 3/2 w m. Radonice obr. 0027 Radonice gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j) w dniu 07.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci nN <kV tj. budowa stanowisk słupowych nN 0,4 kV, budowa napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym , budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4 kV oraz demontaż stanowisk słupowych nN 0,4 kV, demontaż przyłącza kablowego nN 0,4 kV i demontaż przyłącza napowietrznego  nN 0,4 kV na dz. 157/4, 157/5, 157/6, 158, 159/5, 159/7, 160/30, 1660/32, 160/34, 160/41 , 149/5, 160/49, 160/29, 160/31, 160/33, 160/35, 160/40, 161/1  w miejscowości Stare Faszczyce ul. Faszczycka obr. 0012 Stare Faszczyce, dz. 1 i 64/1 w m. Błonie obr. 0031 Błonie oraz dz. nr 207 i 3/2 w m. Radonice obr. 0027 Radonice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/555/2020

 

Lista sprawa nr 3z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-08 09:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-17 16:01

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Łomianki, ul. Maciejowicka dz. nr ew. 148/17, 843 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia w m. Łomianki, ul. Maciejowicka dz. nr ew. 148/17, 843 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/369/2020

 

Lista sprawa nr 2/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-07 12:16

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00