Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. PE DN 63 mm; DN 40 mm z przyłączami gazowymi ś/c PE DN 25 mm w dz. nr ew. 668, obr. 0001 Stare Babice, dz. 257, 258, 57/41, 57/45, 57/40, 57/44, 57/23, 57/21, 57/31, 57/25, 57/39, 57/38, 57/37, 57/32 obr. 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. PE DN 63 mm; DN 40 mm z przyłączami gazowymi ś/c PE DN 25 mm w dz. nr ew. 668, obr. 0001 Stare Babice, dz. 257, 258, 57/41, 57/45, 57/40, 57/44, 57/23, 57/21, 57/31, 57/25, 57/39, 57/38, 57/37, 57/32 obr. 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30908/2020

 

Lista sprawa nr 171/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-10 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 164/10 obr. Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Anna i Bartłomiej Płatos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Anny i Bartłomieja Płatos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 164/10 obr. Stare Faszczyce, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30890/2020

 

Lista sprawa nr 170/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-10 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø200 PCV/ Ø75 PE dz. nr ew.: 99/9, dz. 100/9 w ul. Zamoyskiego, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Grzegorz Giermakowski, Henryka Zaporska, Michał Prochenka, Rafał Tomaszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  08.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Grzegorza Giermakowskiego, Henryki Zaporskiej, Michała Prochenki, Rafała Tomaszewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110  PE i sieci kanalizacyjnej Ø200  PCV/ Ø75 PE dz. nr ew.: 99/9, dz. 100/9 w ul. Zamoyskiego, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30569/2020

 

Lista sprawa nr 169/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-08 14:11

Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego budowy zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 102/8, 102/100, 102/99, 102/5, 102/94, 102/10, 102/96, 102/98, 102/97 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego budowy zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 102/8, 102/100, 102/99, 102/5, 102/94, 102/10, 102/96, 102/98, 102/97 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-07-07 09:38

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 141, 134/12, 134/3, 134/9, 135/6, 136/8, 136/13 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 141, 134/12, 134/3, 134/9, 135/6, 136/8, 136/13 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30031/2020

 

Lista sprawa nr 167/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-06 14:52

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 236/70, 236/51, 236/66 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 236/70, 236/51, 236/66 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30033/2020

 

Lista sprawa nr 168/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-06 14:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 351/1, 908/2, 908/4, 908/6 obr. 0004 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Ewa Łodzińska, Andrzej Łodziński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewy Łodzińskiej, Andrzeja Łodzińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi  oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 351/1, 908/2, 908/4, 908/6 obr. 0004 Łomianki, gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29686/2020

 

Lista sprawa nr 166/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-03 15:28

Zgłoszenie z projektem adaptacji poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową schodów wewnętrznych dz. nr ew. 89/60 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Robert Skubisz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Roberta Skubisza w sprawie planowanej inwestycji polegającej na adaptacji poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową schodów wewnętrznych dz. nr ew. 89/60 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29677/2020

 

Lista sprawa nr 165/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-03 15:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem ul. Trakt Królewski dz. nr ew. 603/1, 604/8 do działki 603/7 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Michał Werpechowski

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Michała Werpechowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem ul. Trakt Królewski dz. nr ew. 603/1, 604/8 do działki 603/7 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28537/2020

 

Lista sprawa nr 164/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-02 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE w działce nr ew.: 654, 136/5, 136/3 w ul. Trakt Królewski, obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Iwona Paradowska-Fryt, Anna Linowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  01.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Iwony Paradowska-Fryt, Anny Linowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110  PE w działce nr ew.: 654, 136/5, 136/3 w ul. Trakt Królewski, obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29194/2020

 

Lista sprawa nr 163/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-03 09:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu ś/c w m. Leszno ul. Otuliny dz. nr ew. 1140/5, 715 ul. Otuliny obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 01.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu ś/c w m. Leszno ul. Otuliny dz. nr ew. 1140/5, 715 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29145/2020

 

Lista sprawa nr 162/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-02 10:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE w działce nr ew.: 3/21 w ul. Trakt Królewski, obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Karolina Forkasiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 30.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Karoliny Farkasiewicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE w działce nr ew.: 3/21 w ul. Trakt Królewski, obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28941/2020

 

Lista sprawa nr 161/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 12:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 71, 40/9, 40/7 obr. 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 71, 40/9, 40/7 obr. 0007 Grądy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28605/2020

 

Lista sprawa nr 160/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 7 lipca 2020r. wydał zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 11:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami ul. Agawy dz. nr ew. 407/4, 406/7 obr. 0003 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Dorota Cieślińska, Tomasz Lenczewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Doroty Cieślińskiej, Tomasza Lenczewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami ul. Agawy dz. nr ew. 407/4, 406/7  obr. 0003 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28599/2020

 

Lista sprawa nr 159/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 11:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 16:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE w działkach nr ew.: 165, 48/5, 48/9 w ul. Klonowej, obr. Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Szerszeń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anety Szerszeń w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE w działkach nr ew.: 165, 48/5, 48/9 w ul. Klonowej, obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28594/2020

 

Lista sprawa nr 158/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 10:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Włościańskiej dz. nr ew. 521, 473/6 obr. 0005 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Luk-Dom Łukasz Paciorek ul. Dębowa 13, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Luk-Dom Łukasz Paciorek ul. Dębowa 13, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Włościańskiej dz. nr ew.  521, 473/6 obr. 0005 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28586/2020

Lista sprawa nr 157/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 09:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Borzęcin Duży dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3 ul. Trakt Królewski obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Borzęcin Duży  dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3   ul. Trakt Królewski  obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27934/2020

 

Lista sprawa nr 156/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-25 08:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Duchnice dz. nr ew. 94/7, 94/9, ul. Żytnia obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 24.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8  PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m.  Duchnice  dz. nr ew. 94/7, 94/9,  ul. Żytnia obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27909/2020

 

Lista sprawa nr 155/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do złożenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-25 08:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci eN – oświetlenia toru rowerowego typu ‘PUMPTRACK” w m. PGR Kręczki Kaputy ul. Sochaczewska 218, 05-850 Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 6/189, 6/190 obr. PGR Kręczki Kaputy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci eN – oświetlenia toru rowerowego typu ‘PUMPTRACK” dz. nr ew. 6/189, 6/190 obr. PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27713/2020


Lista sprawa nr 154/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-24 12:23
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-02 10:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø 200 PCV w m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew. 43/49, 43/39, 43/40, 43/41, 43/42, 43/43, 43/44 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk Malarczyk Sp. J. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Żeromskiego 14

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk Malarczyk Sp. J. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Żeromskiego 14  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø 200 PCV w m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew.  43/49, 43/39,  43/40, 43/41, 43/42, 43/43, 43/44 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27536/2020

 

Lista sprawa nr 153/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-23 13:44

Zgłoszenie z projektem przebudowy przegród zewnętrznych wraz z dociepleniem elewacji wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 45/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz Kubacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasz Kubacki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie przegród zewnętrznych wraz z dociepleniem elewacji wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 45/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27281/2020

 

Lista sprawa nr 152/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-22 15:41
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-03 12:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV w m. Łomianki, ul. Szpitalna, ul. Wiosenna dz. nr ew. 157/2, 77/2, 56/1, 54/2, 54/1, 2/5, obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV w m. Łomianki, ul. Szpitalna, ul. Wiosenna  dz. nr ew. 157/2, 77/2, 56/1, 54/2, 54/1, 2/5, obr. 0004 Łomianki  gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26500/2020


Lista sprawa nr 151/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-17 15:51

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz. nr ew. 891/5 obr. 0005 gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz. nr ew. 891/5 obr. 0005 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26446/2020

 

Lista sprawa nr 150/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-17 15:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego telefonii komórkowej sieci T-Mobile 27377/14797 Dziekanów Nowy wraz z instalacją elektryczną na dz. nr ew. 248/13, 248/20, 248/8, 248/7, Dziekanów Nowy, gmina Łomianki. Inwestor: T-Mobile Polska Spółka akcyjna

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego telefonii komórkowej sieci T-Mobile 27377/14797 Dziekanów Nowy wraz z instalacją elektryczną na dz. nr ew. 248/13, 248/20, 248/8, 248/7, Dziekanów Nowy, gmina Łomianki. Inwestor: T-Mobile Polska Spółka akcyjna)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-17 09:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Dziekanów Polski dz. nr ew. 897, 909/1, 1093 wraz ze złączem kablowym do zasilania, dz. nr ew. 1093 w miejscowości Dziekanów Polski, gmina Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Dziekanów Polski dz. nr ew. 897, 909/1, 1093 wraz ze złączem kablowym do zasilania, dz. nr ew. 1093 w miejscowości Dziekanów Polski, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25781/2020

 

Lista sprawa nr 149/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-12 12:19
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 35/2, 36/6, w obrębie 0020, gmina Błonie. Inwestor: Rafał Włodarski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Pana Rafała Włodarskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dz. nr ew. 35/2, 36/6, w obrębie 0020, gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25429/2020

 

Lista sprawa nr 148/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-10 15:02

Zgłoszenie z projektem budowy stacji transformatorowej MRw-bpp 20/2x800-4 dz. nr ew. 18/36, obręb 0009, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PKP Energetyka S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PKP Energetyka S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej MRw-bpp 20/2x800-4, dz. nr ew. 18/36, obręb 0009, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25457/2020

 

Lista sprawa nr 147/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-10 15:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4 w sorawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na inwestycję pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. BT 15899 Błonie Pass wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na dz. nr ew. 4/43 w miejscowości Pass, w gminie Błonie.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4 w sorawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na inwestycję pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. BT 15899 Błonie Pass wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na dz. nr ew. 4/43 w miejscowości Pass, w gminie Błonie.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 15:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej śc Ø63PE dz. nr ew. 90/2, 70, 69/1, 141/7, 141/6, 141/5, 141/8, 141/18, wo brębie 0012 Stare Faszczyce, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śc Ø63PE dz. nr ew. 90/2, 70, 69/1, 141/7, 141/6, 141/5, 141/8, 141/18, w obrębie 0012 Stare Faszczyce, w gminie Błonie..

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24834/2020

 

Lista sprawa nr 146/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 09:03

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40STAL na Ø40Pe oraz istniejących przyłączy i instalacji gazowych dz. nr ew. 13, w obrębie 0027, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40STAL na  Ø 40PE oraz istniejących przyłączy i instalacji gazowych, dz. nr ew. 13, w obrębie 0027, w gminie Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24892/2020

 

Lista sprawa nr 145/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 18.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 08:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE i Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynkow jednorodzinnych, dz. nr ew. 22, 58/1, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5, 59/13, 61/5, w obrębie 0006 Kaputy, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63PE i Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynkow jednorodzinnych, dz. nr ew. 22, 58/1, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5, 59/13, 61/5, w obrębie 0006 Kaputy, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24889/2020

 

Lista sprawa nr 144/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 18.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 09:09
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 09:01

Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego budowy zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 102/8, 102/100, 102/99, 102/5, 102/94, 102/10, 102/96, 102/98, 102/97 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-05 14:41
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 09:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonej na części działek dz. nr ew.: 70, 112/6, 112/7, 111/24, 111/21 z obr. 0017 Lipków gm. Stare Babice. Inwestor: Adam Sienicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  05.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Sienickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonej na części działek nr ew.: 70, 112/6, 112/7, 111/24, 111/21 z  obr.  0017 Lipków gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24462/2020

 

Lista sprawa nr 143/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-05 12:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-22 11:45

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 590 obr. 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Sylwester Babiarz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Sylwestra Babiarz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 590 obr. 0023, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24420/2020

 

Lista sprawa nr 142/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-04 15:49
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-29 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku biurowego z częścią magazynową dz. nr ew. 220 obr. 0031 Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku biurowego z częścią magazynową  dz. nr ew. 220 obr. 0031 Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24326/2020

 

Lista sprawa nr 141/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-04 15:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych przy ul. Wiśniowej dz. nr ew.: 16/4, 17/4, 30/4, 30/10, 30/11, 37, obr. 0010 Ożarów Mazowiecki oraz dz. nr ew. 25/3 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Poznańska 220 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  03.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych przy ul. Wiśniowej dz. nr ew.: 16/4, 17/4, 30/4, 30/10, 30/11, 37, obr. 0010 Ożarów Mazowiecki oraz dz. nr ew. 25/3 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24008/2020

 

Lista sprawa nr 140/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-04 14:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 14:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Izabelin C, dz. nr ew. 176/1, obr. 0001 gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  01.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE  w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Izabelin C, dz. nr ew. 176/1, obr. 0001 gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23486/2020

 

Lista sprawa nr 139/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 14:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-17 14:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strumykowej w Łomiankach dz. nr ew.: 322, 320, 324/7 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Zbigniew Serzysko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  02.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zbigniewa Serzysko w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strumykowej w Łomiankach dz. nr ew.: 322, 320, 324/7 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23785/2020

 

Lista sprawa nr 139A/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.06.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-05 09:13
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 15:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 427/1, 739, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  01.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE  w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 427/1, 739, obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23483/2020

 

Lista sprawa nr 138/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 13:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-17 15:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 83/1 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 83/1 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23187/2020

 

Lista sprawa nr 137/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-29 15:44
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 274/5 obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 274/5 obr. 0011 Leszno  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23186/2020

 

Lista sprawa nr 136/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-29 15:34
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE w m. Duchnice, dz. nr ew. 84, 88/13, 88/9 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Sebastian Bednarczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sebastiana Bednarczyka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE w m. Duchnice, dz. nr ew. 84, 88/13, 88/9 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23061/2020

 

Lista sprawa nr 134/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 10:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 212/8, 212/9 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 212/8, 212/9 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23185/2020

 

Lista sprawa nr 135/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-29 15:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:22

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr ew. 450/1, 387, 1240, 386/2 1206 obr. 0005 w m. Dziekanów Polski gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr ew. 450/1, 387, 1240, 386/2 1206 obr. 0005 w m. Dziekanów Polski gm. Łomianki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23039/2020


Lista sprawa nr 133/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 09:55

Zgłoszenie z projektem budowy dadatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w ul. Sasanki m. Koczargi Stare dz. nr ew. 52/3, 56/1, 57/1 i 64 obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dadatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w ul. Sasanki m. Koczargi Stare dz. nr ew. 52/3, 56/1, 57/1 i 64  obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22584/2020

 

Lista sprawa nr 131/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-27 10:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Lutosławskiego m. Klaudyn dz. nr ew. 791/4 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Lutosławskiego m. Klaudyn dz. nr ew. 791/4 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22572/2020

Lista sprawa nr 130/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.06.2020 wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-27 09:44
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 11:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. Przechodniej dz. nr ew. 75/3, 75/4, 101/4, 128/5, 129/2, 130/4, 131/2, w obrębie Blizne Łaszczyńskiego, w gminie Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, z siedzibą: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. Przechodniej dz. nr ew. 75/3, 75/4, 101/4, 128/5, 129/2, 130/4, 131/2, Blizne Łaszczyńskiego, Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21978/2020
Lista sprawa nr 129/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.06.2020 wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-05-22 12:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 11:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 40 MM z przyłączami gazowymi ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 25 mm – 5 SZT. w m. Lipków dz.70, 95/2, 95/4, 95/5, 97/4, 97/5, 97/8, 97/9, 129 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 40 MM z przyłączami gazowymi ś/c (do 0,5 MPa)  PE DN 25 mm – 5 SZT. w m. Lipków dz.70, 95/2, 95/4, 95/5, 97/4, 97/5, 97/8, 97/9, 129 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21856/2020


Lista sprawa nr 128/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 26.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-21 15:20
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-29 15:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 6 budynków jednorodzinnych przy ul. Jodłowej 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E w Łomiankach obr. 0022 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Polskie Przedsiębiorstwo Budowlane Kaliński Krzysztof ul. Dwornia 55A, 21-426 Wola Mysłowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskie Przedsiębiorstwo Budowlane Kaliński Krzysztof ul. Dwornia 55A, 21-426 Wola Mysłowska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 6 budynków jednorodzinnych przy ul. Jodłowej 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E w Łomiankach obr. 0022 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21666/2020

 

Lista sprawa nr 127/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.06.2020r. starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie do braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-20 16:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 76/4 obr. Kampinos A, gm. Kampinos. Inwestor: Andrew Zukowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Andrew Zukowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 76/4 obr. Kampinos A, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21659/2020

 

Lista sprawa nr 126/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-20 15:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 26/11, 176/1 obr. 0002, Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Kościuszki Sp.K. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Kościuszki Sp.K. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  na dz. nr ew. 26/11, 176/1 obr. 0002, Ożarów Mazowiecki,  gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 125/z/2020

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21345/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 12:39
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Bobrowa, dz. nr ew. dr. 1574, 632/4, 631/5 w obrębie 0025 Truskaw, gmina Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Bobrowa,  dz. nr ew. dr. 1574, 632/4, 631/5  w obrębie 0025 Truskaw, gmina Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21346/2020 

Lista sprawa nr 124/z/2020

 

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 25.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wdał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 12:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Wiosenna dz. nr ew. 394/3, 404 w obrębie 0021 Łomianki, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Wiosenna  dz. nr ew. 394/3, 404  w obrębie 0021 Łomianki, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21347/2020 

Lista sprawa nr 123/z/2020

 

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 25.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wdał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 12:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 15:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (do 0,5 MPa) w m. Stare Babice dz. 338, 319/4, 319/5, 319/7 obr. 0001Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (do 0,5 MPa) w m. Stare Babice dz. 338, 319/4, 319/5, 319/7  obr. 0001Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21340/2020


Lista sprawa nr 122/z/2020

ROZTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 11:51
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 20/5, obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie. Inwestor: Bożena i Krzysztof Głuch

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Bożeny i Krzysztofa Głuch w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 20/5, obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.


Lista sprawa nr 121/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21339/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.05.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 11:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi dz. nr ew. 18/38, 18/15 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi dz. nr ew. 18/38, 18/15 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21342/2020

Lista sprawa nr 120/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 11:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 wraz z przyłączami do dz. nr ew. 341/23 w drodze bocznej od ulicy Koczarskiej w Starych Babicach, dz. nr ew. 341/23, 341/29 obręb 0001, gmina Stare Babice. Inwestor: Adam Chudzik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Chudzika w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 i sieci kanalizacji sanitarnej  Ø200 wraz z przyłączami do dz. nr ew. 341/23 w drodze bocznej od ulicy Koczarskiej w Starych Babicach, dz. nr ew. 341/23, 341/29 obręb 0001, gmina  Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21343/2020

 

Lista sprawa nr 119/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 10:38

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.ć. Ø40 PE ś.c. droga dojazdowa do ul. Warszawskiej dz. dr. nr ew. 20/11 obr. 0031 Zielonki wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 15.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu  ś.ć. Ø40 PE ś.c. droga dojazdowa do ul. Warszawskiej dz. dr. nr ew.  20/11 obr. 0031 Zielonki wieś, gm. Stare Babice.

 

Lista sprawa nr /z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20949/2020

 

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 25.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wdał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-15 15:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 15:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE oraz trzy przyłącza gazowe ś.c. Ø25 PE do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. nr ew. 28/12, 28/16, 28/27, 28/29, 28/31, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE oraz trzy przyłącza gazowe ś.c. Ø25 PE do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. nr ew. 28/12, 28/16, 28/27, 28/29, 28/31, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20781/2020

 

Lista sprawa nr 117/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-15 08:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-02 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/5, obręb 0017 Pogroszew Kolonia gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Dariusz Piechociński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Piechocińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/5, obręb 0017 Pogroszew Kolonia gmina Ożarów Mazowiecki.


Lista sprawa nr 116/z/2020

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20764/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 15.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-15 08:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 08:59

Zgłoszenie z projektem budowy dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krótkiej dz. nr ew. 260/7, 253/16 w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krótkiej dz. nr ew. 260/7, 253/16 w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20230/2020

 

Lista sprawa nr 115/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.05.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-13 09:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 10:16

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE do budynków mieszkalnych w miejscowości Dębówka dz. nr ew. 61/8, 61/11 w obrębie 0010 Dębówka, gmina Błonie. Inwestor: Mirosław Sadowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Mirosława Sadowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE do budynków mieszkalnych w miejscowości Dębówka  dz. nr ew. 61/8, 61/11 w obrębie 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19848/2020

 

Lista sprawa nr 114/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 23.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-12 08:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-23 14:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, budowy linii kablowej nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny ul. Henryka Sienkiewicza dz. nr 124/28, 125/26, 1542, 1543, 1544 obr. 0004 Dziekanów Leśny gmina Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, budowy linii kablowej  nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny ul. Henryka Sienkiewicza dz. nr 124/28, 125/26, 1542, 1543, 1544 obr. 0004 Dziekanów Leśny gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19845/2020


Lista sprawa nr 113/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-12 08:41
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci dz. nr ew. 116/14, 116/15... obręb Dziekanów Leśny, dz. 217 obręb Kiełpin, gmina Łomianki. Inwestor: ZWIK Sp. z o o. Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci dz. nr ew. 116/14, 116/15 obręb Dziekanów Leśny, z. 217 Kiełpin, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18974/2020

 

Lista sprawa nr 112/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-05-04 15:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 15:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr ew. 276/9, w obrębie 0008 Bramki, w gminie Błonie. Inwestor: Łukasz Idzikowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Łukasza Idzikowskiego, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr ew. 276/9, w obrębie 0008 Bramki, w gminie Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18819/2020

 

Lista sprawa nr 111/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.06.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-05-04 14:41
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE I oraz sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 342/25, 342/31, w obrębie 0001, w gminie Stare Babice. Inwestor: Sain Projekt 1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sainz Projekt 1 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Powstańcow Śląskich 123 lok. 70, 01-466 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE I oraz sieci kanalizacyjnej Ø 200 PVC dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 342/25, 342/31, w obrębe 0001, w gminie Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18595/2020

 

Lista sprawa nr 109/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-30 09:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 09:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 822/16, 822/17, 824/16, 824/17, 824/18, 825/14, 825/15 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: Jacek Bogdański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Jacka Bogdańskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 822/16, 822/17, 824/16, 824/17, 824/18, 825/14, 825/15 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18366/2020

Lista sprawa nr 108/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-29 13:48
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 12:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 20/7, w obrębie 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 20/7, w obrębie 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18187/2020

 

Lista sprawa nr 107/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:42
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-08 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. 110 w drodze bocznej od ul. Krzyżanowskiego (dz. nr ew. 568/8) oraz budowy przyączy wod-kan do dz. 568/6, 567/7, Klaudyn, gmina Stare Babice. Inwestor: Marek Ćwirko-Godycki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Marka Ćwirko-Godyckiego, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej dz. 110 w drodze bocznej od ul. Krzyżanowskiego (dz. nr ew. 568/8) oraz budowy przyłączy wod-kan do dz. 568/6, 567/7, Klaudyn, Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18185/2020

 

Lista sprawa nr 106/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:40

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transofrmatorowej na terenie Agra Foods Sp. z o.o. dz. nr ew. 7/40, w obrębie PGR Leszno, gmina Leszno. Inwestor: Agra Foods Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agra Foods Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Lipowa 7, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie Agra Foods Sp. z o.o., dz. nr ew. 7/40, obręb 0012 PGR Leszno, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18184/2020

 

Lista sprawa nr 105/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.05.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:20
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 14:48

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 27/2, 27/31, 27/3, Duchnice, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew 27/2, 27/31, 27/3. Duchnice, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18183/2020

Lista sprawa nr 104/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8 maja 2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Akacjowej w Łomiankach, dz. nr ew. 272, obręb 0023, gmina Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Łomianki, z siedzibą: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Akacjowej w Łomiankach, dz. nr ew. 272, obręb 0023, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18182/2020

 

Lista sprawa nr 103/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 maja wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-02 11:07

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z nadbudową istniejącego budynku usługowego o część mieszkalną w ramach jednego lokalu mieszkalnego na działce nr ew. 60/4, w obrębie Bronisze, gmina Stare Babice. Inwestor: Andrzej Dobrowolski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Andrzeja Dobrowolskiego, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z nadbudową istniejącego budynku usługowego o część mieszkalną w ramach jdnego lokalu mieszkalnego na działce nr ew. 60/4, w obrębie Bronisze, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18107/2020

 

Lista sprawa nr 102/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:45

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/2, 1108/4, 1108/6 obr. 0001 gm. Stare Babice. Inwestor: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/2, 1108/4, 1108/6 obr. 0001 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18105/2020

Lista sprawa nr 101/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 5 maja 2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-27 17:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-06 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca projektowany zespół 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych na dz. nr 701 i 702 obr. 21Babice Nowe oraz działkach drogowych nr 97/14, 97/15 i 81/21obr. 20 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Kreator Dom Construction sp. z o.o. sp. k. ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kreator Dom Construction sp. z o.o. sp. k. ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca projektowany zespół  20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej  zlokalizowanych na dz. nr 701 i 702  obr. 21Babice Nowe oraz działkach drogowych nr 97/14, 97/15 i 81/21obr. 20 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18098/2020

 

Lista sprawa nr 100/z/2020

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-27 16:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca zespół 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych na dz. nr 95/1 obr. 21 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: PKL sp. z o.o. sp. k. ul. Stawki 2 lok. 25/03, 00-193 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PKL sp. z o.o. sp. k. ul. Stawki 2 lok. 25/03, 00-193 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca zespół 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych na dz. nr 95/1 obr. 21 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18072/2020

 

Lista sprawa nr 99/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-27 16:07

Zgłoszenie z projektem adaptacji budynku trafostacji kontenerowej w Lesznie na fragmentach działek nr ew. 7/40, 7/41, w obrębie 0012 Leszno PGR, gmina Leszno. Inwestor: Agra Foods Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Agra Foods Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Lipowa 7, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na projekcie adaptacji budynku trafostacji kontenerowej w Lesznie na fragmentach działek nr ew. 7/40, 70/44 w obrębie 0012 Leszno PGR, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17408/2020

 

Lista sprawa nr 98/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zrzutem wód opadowych do rzeki kanał ożarowski na terenie zespołu 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na działce nr ew. 210/2, 210/3 oraz dz. drogowa 82/3, w obrębie 0001, w Ożarowie Mazowieckim. Inwestor: Ville Park Development Sp. z o.o. Sp. K

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Ville Park Development Sp. z o.o. Sp. k . z siedzibą: ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zrzutem wód opadowych do rzeki kanał ożarowski na terenie zespołu 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w układzie bliźniaczym na działce nr ew. 210/2, 210/3 oraz dz. drogowa 82/3 w obrębie 0001, Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17409/2020

 

Lista sprawa nr 97/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w Szkole Podstawowej w Zaborowie - oświetlenie boiska szkolnego na działce nr ew. 258/4, obręb Zaborów, gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminy Leszno, z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w Szkole podstawowej w Zaborowie- oświetlenie boiska szkolnego na działce nr ew. 258/4, w obrębie Zaborów, gmina Leszno

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17410/2020

 

Lista sprawa nr 96/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:40
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x25mm wraz ze słupami oświetleniowymi na działce nr ew. 508 w Zaborówku przy ul. Sadowej, w gminie Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminy Leszno, z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na sieci elektroenergetycznej nn- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w Zaborówku przy ul. Sadowej, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17411/2020

 

Lista sprawa nr 95/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 14:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 92/38 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Maria i Jan Okraj

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Marii i Jana Okraj w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 92/38 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16875/2020

 

Lista sprawa nr 94/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-17 15:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej DN 90 PE średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/15, 18/38 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  17.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej DN 90 PE średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/15, 18/38  obr.  0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16741/2020

 

Lista sprawa nr 93/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-17 14:59
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 13:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem do działki 291/9, droga dz. nr ew. 291/8, 279/18, 278/67 w m. Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Grażyna Ławska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grażyny Ławskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem do działki 291/9, droga dz. nr ew. 291/8, 279/18, 278/67 w m. Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16657/2020

 

Lista sprawa nr  92/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-16 11:14
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 281/6, 282/3, 282/4, 282/5, w obrębie 0035, Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 281/6, 282/3, 282/4, 282/5, w obrębie 0035,w gminie Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16028/2020

 

Lista sprawa nr 91/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-08 15:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce nr ew. 78/6, w obrębie 0018 Powązki, gmina Leszno. Inwestor: Jakub Strączyński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Jakuba Strączyńskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 78/6, w obrębie Powązki, w gminie Leszno

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15927/2020

Lista sprawa nr 90/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-08 15:23
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Dworkowej w m. Stare Babice dz. nr ew. 803/25 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Dworkowej w m. Stare Babice dz. nr ew. 803/25 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15804/2020

 

Lista sprawa nr 89/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 29.05.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-07 12:24
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce mnr ew. 124/6, w obrębie Hornówek, w gminie Izabelin. Inwestor: Państwo Nina i Michał Kaus

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Państwa Niny i Michała Kaus w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 124/6, w obrębie Hornówek, w gminie Izabelin

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15513/2020

 

Lista sprawa nr 88/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.05.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:47
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 08:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć Ø 40/3,7 P,E 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz nr ew. 4/73 w obrębie Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40/3,7PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 4/73 w obrębie Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15457/2020

 

Lista sprawa nr 87/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:51
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-28 09:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć Ø 63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 150/2, 149/7, 135/2 w obrębie Bramki, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 150/2, 149/7, 135/2 w obrębie Bramki, gmina Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15455/2020

 

Lista sprawa nr 86/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniue 07.04.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia,

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-09 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr ew. 187/1, 193/4 z obrębu 0002, dz. nr ew. 39/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 63/5,8 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 187/1, 193/4 z obrębu 0002, dz. nr ew. 39/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Maz.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15454/2020

 

Lista sprawa nr 85/z/2020

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 28.04.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 09:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć, dz. nr ew. 45/10, 72, 239, 249, w obrębie Janów, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia , dz. nr ew. 45/10, 72, 239, 249, w obrębie Janów, w gminie Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15446/2020

 

Lista sprawa nr 84/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  W dniu 09.04.2020r Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:58
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-09 15:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej max. ciś. robocze MOP= do 0,5MPa do budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 351/1, 908/2, obręb 0004, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej do budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 351/1, 908/2, obręb 0004, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15433/2020

 

Lista sprawa nr 83/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.04.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-09 15:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1763 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Andrzej i Zofia Gnyp

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Andrzeja i Zofii Gnyp w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1763 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15374/2020

 

Lista sprawa nr 82/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.05.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-02 14:41
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego na dz. nr ew. 219, 290/2, obr. 0019 Mariew, oraz dz. nr ew. 153, obr. 0031 Wólka,gm. Satre Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice  05-082 Stare Babice ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oswietlenia ulicznego w dz. nr ew. 219, 290/2, obr. 0019 Mariew oraz w dz. nr ew. 153, obr. 0031 Wólka,  gm. Stare Babice.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22 maja 2020r. wydał zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-04-01 14:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego na dz. nr ew. 31/2, 31/25, 44/6, 44/12, obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Satre Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminę Stare Babice 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego w dz. nr ew.  31/2, 31/25, 44/6, 44/12, obr. 0002 Blizne Jasińskiego,  gm. Stare Babice.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 6 lipca 2020r. wydał zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-04-01 14:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowamia administracyjnego w sprawie budowy masztu łączności radiowej w miejscowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego na działce nr ew. 123, obręb 0007 Granica, gmina Kampinos.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowamia administracyjnego w sprawie budowy masztu łączności radiowej w miejscowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego na działce nr ew. 123, obręb 0007 Granica, gmina Kampinos.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-31 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej ul. Ravela – Szymanowskiego w dz. nr ew. 720/5 (wydzielona z dz. ew. 720), 1037, 1043, 1099/8, 1263/1 1263/2, 1271/1, 1272/1, obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ul. Ravela – Szymanowskiego w dz. nr ew.  720/5 (wydzielona z dz. ew. 720), 1037, 1043, 1099/8, 1263/1 1263/2, 1271/1, 1272/1, obr. 0011 Klaudyn  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14752/2020

 

Lista sprawa nr 79/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.04.2020r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-30 15:26
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-15 12:28

zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV i słupa linii napowietrznej na dz. nr ew. 530/1 i 530/2, obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Maz.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN  0,4kV i słupa linii napowietrznej nN na dz. nr ew. 530/1 i 530/2, obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Maz.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14438/2020

Lista sprawa nr 78/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8 maja 2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zaświadczenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-27 11:31
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-08 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu 40PE na dz, nr ew. 227, 223/2, 223/5, 223/7, obr. 0010, gm. Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE w m. Łomianki Dolne, ul. Łużycka dz. nr ew. 227, 223/2, 223/5, 223/7,  obr. 0010 Łomianki Dolne,  gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14405/2020

 

Lista sprawa nr 77/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 30.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-27 11:23
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 10:09

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Truskaw, ul. Południowa dz. nr ew. 717/2, 716/6, 715/6, 714/6 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Truskaw, ul. Południowa dz. nr ew. 717/2, 716/6, 715/6, 714/6 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14320/2020

 

Lista sprawa nr 76/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 30.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-25 14:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/9, obr. 0001 gm. Stare Babice. Inwestor: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/9, obr. 0001 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14315/2020

 

Lista sprawa nr 75/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.03.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-25 14:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 12:48

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 83/1, 82/4, 78/21, 1108/15, 1108/11, 1108/13, 1108/14, obr. 0001 gm. Stare Babice. Inwestor: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 83/1, 82/4, 78/21, 1108/15, 1108/11, 1108/13, 1108/14, obr. 0001 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14311/2020

 

Lista sprawa nr 74/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 31.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-25 14:23
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 13:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - linia kablowa oświetlenia typu YAKXS 4x25 mm2 wraz ze słupami oświetlenia w m. Zaborówek, przy ul. Ustronnej dz. nr ew. 523/21, 523/29, 236/8 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno u. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminy Leszno u. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - linia kablowa oświetlenia typu YAKXS 4x25 mm2 wraz ze słupami oświetlenia w m. Zaborówek, przy ul. Ustronnej dz.  nr ew. 523/21, 523/29, 236/8 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12741/2020

 

Lista sprawa nr 73/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 19.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-13 10:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 12:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 24/21, 22 obr. 0010 Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 24/21, 22 obr.  0010 Dębówka, gm. Błonie.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12614/2020

 

Lista sprawa nr 72/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-13 10:16

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w m. Błonie ul. Zacisze dz. nr ew. 42/12, obr. 0004 Błonie gm. Błonie. Inwestor: Maria Napiórkowska-Christow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marii Napiórkowskiej-Christow w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w m. Błonie ul. Zacisze dz. nr ew. 42/12,  obr. 0004 Błonie gm. Błonie.  

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12512/2020

 

Lista sprawa nr 71/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-12 11:58

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 262/4 obr. Łomianki Dolne, gm. Łomianki Inwestor: Katarzyna Oszczyk, Grzegorz Szymanek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.03.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny Oszczyk, Grzegorza Szymanek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew.  262/4 obr. Łomianki Dolne, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12105/2020

 

Lista sprawa nr 70/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 maja wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia. 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-10 17:08
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-02 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia dz. nr ew. 36, 43/33, 4/81 obr. 0026 Wąsy Kolonia, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia dz. nr ew. 36, 43/33, 4/81 obr. 0026 Wąsy Kolonia,  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12047/2020


Lista sprawa nr 69/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-12 11:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania obiektu budynek wielorodzinny ul. Poznańska działki nr 4/62, 4/73, 4/31 w miejscowości Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 09.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:   innogy Stoen Operator sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Piękna 46 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania obiektu budynek wielorodzinny ul. Poznańska działki nr 4/62, 4/73, 4/31  w miejscowości Macierzysz, obr. 0028 gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11787/2020


Lista sprawa nr 68/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.05.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-10 16:10
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 10:19

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1252 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Witold Włodarczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Witolda Włodarczyka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1252 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11708/2020

 

Lista sprawa nr 67/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodnu wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-10 09:22
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 z przyłączem gazowym ś/c PE DN 25 w m. Kiełpin ul. Rolnicza dz. nr ew. 189/2; 189/5 - obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 z przyłączem gazowym ś/c PE DN 25 w m. Kiełpin ul. Rolnicza dz. nr ew. 189/2; 189/5 - obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/11753/2020

 

Lista sprawa nr 66/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-10 09:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 14:11

Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "WAR4405D" wraz z wewnętrzną instalacją zasilającą na dz. nr ew. 39/1, 40/7 w obrębie ew. 0015 Łazy w gminie Kampinos.

drukuj (Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "WAR4405D" wraz z wewnętrzną instalacją zasilającą na dz. nr ew. 39/1, 40/7 w obrębie ew. 0015 Łazy w gminie Kampinos.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-03-09 12:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Borzęcin Mały dz. nr ew. 31/7, 32/8 ul. Źródlana obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Borzęcin Mały  dz. nr ew. 31/7,  32/8 ul. Źródlana obr. 0005 Borzęcin Mały,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11472/2020

 

Lista sprawa nr 65/z/2020

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY- W dniu 16.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-09 11:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 14:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Borzęcin Mały dz. nr ew. 206, ul. Lawendy obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Borzęcin Mały dz. nr ew. 206,  ul. Lawendy obr. 0005 Borzęcin Mały,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11466/2020

 

Lista sprawa nr 64/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.03.2020r. Starosta Warszwski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-09 12:00
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 10:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Wyględy dz. nr ew. 81/19 ul. Cyprysowa obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Wyględy   dz. nr ew. 81/19 ul. Cyprysowa obr. 0032 Wyględy,  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11456/2020

 

Lista sprawa nr 63/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-09 11:30
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 11:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1307 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Izabela Saulewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Izabeli Saulewicz o w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1307 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10992/2020

 

Lista sprawa nr 62/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18 maja 2020r. zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-05 12:25
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE w m. Lipków ul. Mościckiego dz. nr ew. 129, 211/1 - obr. 0017 Lipków gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia  DN 40 PE w m. Lipków ul. Mościckiego dz. nr ew. 129, 211/1 - obr. 0017 Lipków gm. Stare Babice.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/10822/2020

 

Lista sprawa nr 61/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-04 14:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-11 11:23

Zgłoszenie z projektem rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/36 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  03.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/36  obr.  0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10536/2020

 

Lista sprawa nr 60/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-03 10:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-09 09:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dz. nr ew. 27/2, 27/12 obr. Nowa Wieś, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia  budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dz. nr ew. 27/2, 27/12  obr.  Nowa Wieś, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10350/2020

 

Lista sprawa nr 59/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-03 10:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-06 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Truskaw, ul. Sory dz. drogowe nr ew. 1084 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Truskaw, ul. Sory dz. drogowe nr ew. 1084 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10014/2020

 

Lista sprawa nr 58/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 05.02.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-02 10:18
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 12:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 i Ø80 wraz z hydrantami w działkach nr ew.: 28/20, 28/12, 28/16 w ul. Nowowiejskiej, obr. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: SEEDO Sp. z o.o. Sp. K. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 26.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: SEEDO Sp. z o.o. Sp. K. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 i Ø80 wraz z hydrantami w działkach nr ew.: 28/20, 28/12, 28/16 w ul. Nowowiejskiej, obr. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9764/2020

Lista sprawa nr 57/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-27 12:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 46, 39/3 obr. 0001 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 46, 39/3  obr. 0001 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9062/2020

 

Lista sprawa nr 56/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-25 08:48
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-28 09:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 114/13 obr. 0010 Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia  budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 114/13  obr. 0010 Dębówka, gm. Błonie.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8807/2020

 

Lista sprawa nr 55/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-21 10:51
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-28 13:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 398/42 obr. 0022 Święcice gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia  budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 398/42  obr. 0022 Święcice gm. Ożarów Mazowiecki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8806/2020

 

Lista sprawa nr 54/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-21 10:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-28 13:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø90PE oraz Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dz. nr ew. 32, 16 obr. 0001, dz. nr ew. 4 obr. 0002 gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c.  Ø90PE oraz Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia  budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dz. nr ew. 32, 16  obr. 0001, dz. nr ew. 4 obr. 0002 gm. Błonie.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8804/2020

 

Lista sprawa nr 53/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-21 10:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-28 13:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 195/23 obr. 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Klaudia i Bartłomiej Buda

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Klaudii i Bartłomieja Buda o w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 195/23 obr. 0008 Bramki, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8384/2020

 

Lista sprawa nr 52/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-19 12:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 15:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE w m. Jawczyce i Bronisze, dz. nr ew. 16/95, 11 obr. 0033 SHRO Bronisze, dz. nr ew. 120/1, 130 obr. 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PDC INDUSTRIAL CENTER 126 Sp. z o.o. ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PDC INDUSTRIAL CENTER 126 Sp. z o.o. ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE w m. Jawczyce i Bronisze, dz. nr ew. 16/95, 11 obr. 0033 SHRO Bronisze, dz. nr ew. 120/1, 130 obr. 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7671/2020

 

Lista sprawa nr 51/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.04.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-19 11:04
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 16:34

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 164/5 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Paulina i Mateusz Młodzik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pauliny i Mateusza Młodzik o w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 164/5 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7575/2020

 

Lista sprawa nr 50/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-19 10:52
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 11:37

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE dz. nr ew. 85/27, 85/30, 85/36, 716 w obrębie 0001, w gminie Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.02.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE, dz. nr ew 85/27, 85/30, 85/36, 716, w obrębie 0001, w gminie Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7282/2020

 

Lista sprawa nr 49/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-14 08:29
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 12:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gaozwej średniego ciśnienia PE 40mm wraz z przyłączami PE 25mm dz. 1/3, 377/5, 374, 708, 707, 706, 704, obręb 0024, gmina Łomianki. Inwestor: Perfekt Invest Sp. z o.o. Sp. k

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PERFEKT INVEST Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Pe 40 mm wraz z przyłączami PE 25 mm dz. 1/3, 377/5, 374, 708, 707, 706, 704, obręb 0021 Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7167/2020

 

Lista sprawa nr 48/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : W dniu 21.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-13 11:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-24 08:51

Zgłoszenie z projektem rozbudowy sieci wodociągowej od trójnika - Tr2 do hydrantu EII/HP2 dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz. dz. nr ew. 18/24, 18/38, w obrębie 0009, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Arche Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Arche Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej od trójnika - Tr2 do hydrantu EII/HP2 dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz. dz. 18/24, 18/38, w obrębie 0009, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7159/2020

 

Lista sprawa nr 47/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-13 11:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDRE 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 59/6, 59/5, w obrębie 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.02.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7PE 1000 SDRE 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 59/6, 59/5, w obrębie 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7127/2020

 

Lista sprawa nr 46/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY- W dniu 16.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-13 11:33
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 14:23

Zgłoszenie z projektem rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zagospodarowaniem działki nr ew. 261/1, w obrębie Komorów, w gminie Kampinos. Inwestor: Ewa i Tomasz Frontczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Ewy i Tomasza Frontczak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zagospodarowaniem działki nr ew. 261/1, w obrębie Komorów, w gminie Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7060/2020

Lista sprawa nr 45/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-12 12:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 11:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przylączami do zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych jedno i dwulokalowych w układach bliźniacznych dz. nr ew. 82/4, 78/21, 1108/15..., obręb 0001, gmina Stare Babice. Inwestor: OSTOJA KAMPINOS, OSTOJA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp.K

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: OSTOJA KAMPINOS, OSTOJA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp.K w sprawie planowanej inwestycji polegającej budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych jedno i dwulokalowych w układach bliźniaczych, dz. nr ew. 82/4, 78/21, 1108/15, 1108/11, 1108/12, 1108/13, 1108/14, 1108/7, 1108/8, 1108/9, 1108/10, 78/9, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 1108/6, obręb 0001, gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6674/2020

 

Lista sprawa nr 44/z/2020

 

 ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 02.04.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do  wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-12 11:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-02 13:34

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 61/11 obr. 0024 Topolin, gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz Skarżyński

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Skarżyńskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 61/11 obr. 0024  Topolin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6234/2020

 

Lista sprawa nr 43/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-10 12:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Lipków, dz. nr ew. 110/15, 110/18, 111/22, 111/24, 111/21 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Adam Sienicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Sienickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Lipków, dz. nr ew. 110/15, 110/18, 111/22, 111/24, 111/21 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6221/2020

 

Lista sprawa nr 42/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-07 15:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 149 obr. 0007 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Ewelina i Michał Grelus

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.02.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Eweliny i Michała Grelus w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 149 obr. 0007 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6196/2020

 

Lista sprawa nr 41/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-07 15:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia średniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 223/74, 223/76, 223/26, ul. Osiedlowa obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia  średniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 223/74, 223/76, 223/26,  ul. Osiedlowa obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6078/2020

 

Lista sprawa nr 40/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-07 10:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Kiełpin, ul. Jałowcowa/Klonowa dz. drogowe nr ew. 193/8, 193/9, 193/34 obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  3.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Kiełpin, ul. Jałowcowa/Klonowa dz. drogowe nr ew. 193/8, 193/9, 193/34 obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5258/2020

 

Lista sprawa nr 39/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W  dniu 10.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-04 08:51
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-02 10:16

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 89/60 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Robert Skubisz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.02.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Roberta Skubisza w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 89/60 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5125/2020

 

Lista sprawa nr 38/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-04 08:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-09 16:06

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø63 PE ś.ć. w m. Klaudyn dz. nr ew. 581, 568/2, 568/8 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  31.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø63 PE ś.ć. w m. Klaudyn dz. nr ew. 581, 568/2, 568/8 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/4828/2020

 

Lista sprawa nr 37/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W  dniu 07.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-02-03 15:42
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 14:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV, złączy kablowych nN-0,4kV oraz słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN -0,4kV dz. nr 243/2, 83/23, 84/4, 84/3, 83/22, 83/21, 700, 83/20, 83/19 obr. 0021 Babice Nowe w m. Babice Nowe, Ogrodnicza, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV złączy kablowych nN-0,4kV oraz słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN -0,4kV dz. nr 243/2, 83/23, 84/4, 84/3, 83/22, 83/21, 700, 83/20, 83/19 obr. 0021 Babice Nowe w m. Babice Nowe, Ogrodnicza, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4571/2020


Lista sprawa nr 36/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 12:36
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 16:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Faszczyckiej w miejscowości Błonie, dz. nr ew. 38/10, 38/11 obręb 0030 Błonie, gmina Błonie. Inwestor: Łukasz Gołębiewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasza Gołębiewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Faszczyckiej  w miejscowości Błonie, dz. nr ew. 38/10, 38/11 obręb 0030 Błonie, gmina  Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4523/2020

Lista sprawa nr 35/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 11:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 11:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 330/3, obręb 0010 Janów gmina Stare Babice. Inwestor: Konrad Miśko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Konrada Miśko w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  z usługami w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 330/3, obręb 0010 Janów gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4414/2020


Lista sprawa nr 34/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu  11.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 58/s/2020.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 11:00
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-12 08:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym w m. Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 100/26, 100/25, 100/33, 100/36 obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym w m. Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 100/26, 100/25, 100/33, 100/36 obr. 0004 Dziekanów Leśny gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4360/2020


Lista sprawa nr 33/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 12.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadcznie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 10:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-12 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej w ul. Łosiowe Błota i ul. Maczka na dz. nr ew.: 8/15, 142, 201/2, 417, 425, 201/3, 201/11 obr. 0014 Kwirynów i dz. ew.: 138, 101/3 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Łosiowe Błota i ul. Maczka na dz. nr ew.: 8/15, 142, 201/2, 417, 425, 201/3, 201/11 obr. 0014 Kwirynów i dz. nr ew.: 138, 101/3 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4331/2020

 

Lista sprawa nr 32/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw Decyzją nr 119/s/2020.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 09:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 16:39

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci w celu usunięcia kolizji instalacji elektroenergetycznych na działkach nr ew. 143/8, 143/7, 143/6 oraz usunięcia słupa na działce 143/5 obr. Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Panattoni Development Europe sp. z o.o. Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Panattoni Development Europe sp. z o.o. Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci w celu usunięcia kolizji instalacji elektroenergetycznych  na działkach nr ew. 143/8, 143/7, 143/6 oraz usunięcia słupa na działce 143/5 obr. Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4193/2020


Lista sprawa nr 31/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.04.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniseinia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-31 08:52
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 16:03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linnią zasilającą na dz. nr ew. 354/2, obręb Kiełpin, j. ew. 143205_5.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linnią zasilającą na dz. nr ew. 354/2, obręb Kiełpin, j. ew. 143205_5.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-01-29 12:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV- budowy linii kablowej nN i budowy złącza kablowego przez działkę 891/5, 894/2 w celu zasilenia budynku mieszkalnego w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz. nr ew. 1365, 891/5, 894/2 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  0,4 kV – budowy linii kablowej nN i budowy złącza kablowego przez działkę 891/5, 894/2 w celu zasilenia budynku mieszkalnego w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz.  nr ew. 1365, 891/5, 894/2 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4158/2020

 

Lista sprawa nr 30/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-29 12:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV- budowy linii kablowej nN i budowy złącza kablowego przez działkę 891/5 w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz. nr ew. 1367, 891/5 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  0,4 kV - budowy linii kablowej nN i budowy złącza kablowego przez działkę 891/5 w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz.  nr ew. 1367, 891/5 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4155/2020

 

Lista sprawa nr 29/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 13.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-29 12:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 12:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø90 i kanalizacji Ø200 przy ul. Parkowej w działkach nr ew.: 182/1, 105/8, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13,obr. 02, w Ożarowie Mazowieckim ul. Parkowa, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Robert Ambroziak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 28.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Roberta Ambroziak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø90 i kanalizacji  Ø200 przy ul. Parkowej w działkach nr ew.: 182/1, 105/8, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13,obr. 02, w Ożarowie Mazowieckim ul. Parkowa, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4121/2020

 

Lista sprawa nr 28/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 12.02.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-29 11:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 521 obr. 0016 Latchorzew gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 521 obr. 0016 Latchorzew gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4101/2020

 Lista sprawa nr 27/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-29 11:20
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 14:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej ul. Kościelnej w miejscowości Dębówka, dz. nr ew. 25/4 obręb Dębówka, gmina Błonie. Inwestor: Stanisława Woźniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stanisławy Woźniak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej ul. Kościelnej w miejscowości Dębówka, dz. nr ew. 25/4 obręb Dębówka, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3927/2020

Lista sprawa nr 26/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-28 08:22
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 14:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 24/9, obręb 0018 Powązki gmina Leszno. Inwestor: Adam Kwiatkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Kwiatkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 24/9, obręb 0018 Powązki gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3681/2020


Lista sprawa nr 25/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.03.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-28 09:09
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-25 12:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłoczonej oraz 51 przyłączy, przy ulicy Zachodniej dz. nr ew.: 704, 706, 707, 708, 374, 377/5 obr. 0021 i 1/3 obr. 0024 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Perfekt Invest Sp. z o.o. Sp. K. ul. Długa 65, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  24.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Perfekt Invest Sp. z o.o. Sp. K. ul. Długa 65, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłoczonej oraz 51 przyłączy, przy ulicy Zachodniej dz. nr ew.: 704, 706, 707, 708, 374, 377/5 obr. 0021 i 1/3 obr. 0024 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3664/2020

 

Lista sprawa nr 24/z/2019

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-27 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej drodze od ul. Polnej wraz z przyłączami dz. nr ew. 624/1, 625/28, 625/30 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice do obsługi dz. nr ew. 625/30 obr. Stare Babice. Inwestor: Instal-Nika Sp. z o.o. S.K. ul. Chruściela 106/4, 00-910 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Instal-Nika Sp. z o.o. S.K. ul. Chruściela 106/4, 00-910 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej drodze od ul. Polnej wraz z przyłączami dz. nr ew. 624/1, 625/28, 625/30 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice do obsługi dz. nr ew. 625/30 obr. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/611/2020


Lista sprawa nr 23/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 15:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-04 10:47

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 463, obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice. Inwestor: Anna Czubak-Różańska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Czubak-Różańskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 463, obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3466/2020

 

Lista sprawa nr 22/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 12:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3 obr. 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: „VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3  obr. 0010,  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3281/2020


Lista sprawa nr 21/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 11:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-11 12:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3 obr. 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: „VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3  obr. 0010,  gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3281/2020


Lista sprawa nr 21/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 12:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji ściekowej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3 obr. 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: „VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  VIKA” Wiesław Kazimierski ul. Powstańców Śląskich 106C/12, 01-466 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy B. Prusa w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 89, 435/1, 435/2, 435/3  obr. 0010,  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3279/2020


Lista sprawa nr 20/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-24 11:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-11 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego m. Żukówka, dz. nr ew. 165/2 obr. 0036 Żukówka gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego m. Żukówka, dz. nr ew. 165/2 obr. 0036 Żukówka gm. Błonie.

 

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/2941/2020

 

Lista sprawa nr 19/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-22 10:13
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 11:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Fredry m. Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice dz. nr ew. 80/5, 241/4, 215/5, 217/2, 220/2, 221/7, 222/7, 223/11, 223/14, 223/16 obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Marzena Atkielska, Piotr Długokęcki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marzeny Atkielskiej, Piotra Długokęckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Fredry m. Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice dz. nr ew. 80/5, 241/4, 215/5,  217/2, 220/2, 221/7, 222/7, 223/11, 223/14, 223/16 obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2790/2020

 

Lista sprawa nr 18/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-21 10:01
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-11 15:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE ul. Ukośna dz.nr ew. 346 obr. Borzęcin Duży 0004 gm. Stare Babice. Inwestor: Barbara Kalinowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 20.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Barbary Kalinowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE ul. Ukośna dz. nr ew. 346 obr. Borzęcin Duży 0004 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2466/2020

 

Lista sprawa nr 17/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 05.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-21 09:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-05 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej Dz160mm w ul. Agawy na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową (droga krajowa DK7) w Łomiankach dz. nr ew. 447/4 z obr. 0003 Łomianki gmina Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1065 t.j.) w dniu  16.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Dz160mm w ul. Agawy na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową (droga krajowa DK7) w Łomiankach dz. nr ew. 447/4 z obr. 0003 Łomianki gmina Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2143/2020

Lista sprawa nr 16/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 14:42
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 10:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 55/7 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 55/7 obr. 0010 Dębówka gm. Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2051/202020

 

Lista sprawa nr 15/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : W dniu 23.01.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 14:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 08:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice dz. nr ew. 352/10 ul. Koczarska obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin Fidecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Fideckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice   dz. nr ew. 352/10 ul. Koczarska obr. 0001 Stare Babice,  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2045/2020

 

Lista sprawa nr 14/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.02.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 14:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-03 16:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej z przyłączem gazowym w m. Borzęcin Duży dz. nr ew. 182, 181/19, 181/18 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączem gazowym w m. Borzęcin Duży  dz. nr ew. 182, 181/19, 181/18 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1924/2020

 

Lista sprawa nr 13/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 22.01.2020r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 13:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 08:13

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Hornówek, ul. Kampinoska dz. nr ew. 472 oraz 273/6 obr. 0008 Hornówek gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Hornówek, ul. Kampinoska dz. nr ew. 472 oraz 273/6 obr. 0008 Hornówek gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1775/2020

Lista sprawa nr 12/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.01.2020r wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-17 13:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE dz. nr ew. 512/3, 513/20, 462/5 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40x3,7 PE dz. nr ew. 512/3, 513/20, 462/5 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1391/2020

 

Lista sprawa nr 11/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.01.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-15 15:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 15:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE dz.nr ew. 24/2 obr. Wolskie 0025 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Monika Celmer

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki Celmer w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE dz.nr ew. 24/2 obr. Wolskie 0025 gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1163/2020

 

Lista sprawa nr 10/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 24.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Grądy ul. Podleśna, dz. nr ew. 70, 65/1, 52/10, 52/11, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/30, obr. 0007 Grady gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi  w m. Grądy ul. Podleśna, dz. nr ew. 70, 65/1, 52/10, 52/11, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/30, obr. 0007 Grady gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/991/2020


Lista sprawa nr 9/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:30
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 07:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Leszno, ul. Tuwima, dz. nr ew. 22/21, 22/11, 23/12, obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi  w m. Leszno, ul. Tuwima, dz. nr ew. 22/21, 22/11, 23/12, obr. 0011 Leszno gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/990/2020


Lista sprawa nr 8/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 03.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-03 16:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Feliksów ul. Stołeczna, dz. nr ew. 6/9, obr. 0003 Feliksów gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi  w m. Feliksów ul. Stołeczna, dz. nr ew. 6/9, obr. 0003 Feliksów gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/989/2020


Lista sprawa nr 7/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.02.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-10 15:23
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. w celu zasilenia budynków mieszkalnych m. Leszno, dz. nr ew. 428/1, 424/12, 424/63 obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. w celu zasilenia budynków mieszkalnych m. Leszno, dz. nr ew. 428/1, 424/12, 424/63 obr. 0011 Leszno gm. Leszno.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/967/2020

 

Lista sprawa nr 6/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 16.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-09 15:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 11:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku wielorodzinnego m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew. 20/3 obr. 0005 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej Ø63 PE ś.ć. o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku wielorodzinnego m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew. 20/3 obr. 0005 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/965/2020

Lista sprawa nr 5/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-09 13:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/24, 18/28, 18/34, 18/38, 8/2, 8/3 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  08.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/24, 18/28, 18/34, 18/38, 8/2, 8/3  obr.  0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/933/2020

 

Lista sprawa nr 4/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie  o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-09 13:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 15:41

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci nN <kV tj. budowa stanowisk słupowych nN 0,4 kV, budowa napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym , budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4 kV oraz demontaż stanowisk słupowych nN 0,4 kV, demontaż przyłącza kablowego nN 0,4 kV i demontaż przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV na dz. 157/4, 157/5, 157/6, 158, 159/5, 159/7, 160/30, 1660/32, 160/34, 160/41 , 149/5, 160/49, 160/29, 160/31, 160/33, 160/35, 160/40, 161/1 w miejscowości Stare Faszczyce ul. Faszczycka obr. 0012 Stare Faszczyce, dz. 1 i 64/1 w m. Błonie obr. 0031 Błonie oraz dz. nr 207 i 3/2 w m. Radonice obr. 0027 Radonice gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j) w dniu 07.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci nN <kV tj. budowa stanowisk słupowych nN 0,4 kV, budowa napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym , budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4 kV oraz demontaż stanowisk słupowych nN 0,4 kV, demontaż przyłącza kablowego nN 0,4 kV i demontaż przyłącza napowietrznego  nN 0,4 kV na dz. 157/4, 157/5, 157/6, 158, 159/5, 159/7, 160/30, 1660/32, 160/34, 160/41 , 149/5, 160/49, 160/29, 160/31, 160/33, 160/35, 160/40, 161/1  w miejscowości Stare Faszczyce ul. Faszczycka obr. 0012 Stare Faszczyce, dz. 1 i 64/1 w m. Błonie obr. 0031 Błonie oraz dz. nr 207 i 3/2 w m. Radonice obr. 0027 Radonice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/555/2020

 

Lista sprawa nr 3z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-08 09:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-17 16:01

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Łomianki, ul. Maciejowicka dz. nr ew. 148/17, 843 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia w m. Łomianki, ul. Maciejowicka dz. nr ew. 148/17, 843 obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/369/2020

 

Lista sprawa nr 2/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-07 12:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV i słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 64/2 w miejscowości Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 02.01.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV i słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 64/2 w miejscowości Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1/2020


Lista sprawa nr 94/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-01-07 11:51

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00