BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej w ul. Sienkiewicza i ul. Kopciuszka w Dziaknowie Leśnym, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza i ul. Kopciuszka, dz. nr ew. 121/28, 124/19, 124/45, 124/73, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 133/2, 133/12, 197/2, 197/3, obręb Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 217, obręb Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62965//2020

Lista sprawa nr 406/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.01.2021r. wydał zaświadczenie do braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-12-31 12:49
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 15:07

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 80, obręb 0007 Błonie Wieś, gm. Błonie. Inwestor: Daniel i Katarzyna Paluch

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Daniela i Katarzyny Paluch,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 80, obręb 0007 Błonie Wieś, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62656/2020

Lista sprawa nr 405/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 16.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-12-31 08:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-17 10:01

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 9/6, 12/2, obreb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójta Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 9/6, 12/2, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62519/2020

Lista sprawa nr 404/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-12-30 12:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-05 15:38

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i przyłącza elektroenergrtycznego kablowego SN-15kV na dz. nr ew. 208/2, 209/2, obreb 0007 Konotopa, dz. nr ew. 96/20 obreb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: El-Box Sp. z o.o. Sp.k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: El- BOX Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN-15kV na dz. nr ew. 208/2, 209/2 obręb 0007 Konotopa, dz. nr ew. 96/20 obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62514/2020

Lista sprawa nr 403/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-12-30 12:02
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 16:11

Zgłoszenie z prjektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 219, obreb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Izabela Wic

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Izabeli Wic,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 219, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62464/2020

Lista sprawa nr 402/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.02.2021r. wydał Decyzję Nr 98/s/2020 umarzającą postępowanie do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-12-30 08:47
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-19 11:39

Zgłoszenie z projektem buodyw sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 720/11, 815/8, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Iwona Szuba

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Iwony Szuba,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 720/11, 815/8, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62209/2020

Lista sprawa nr 401/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-12-29 11:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-05 15:36

Zgłoszenie z prjektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 108/20, 108/5, 108/17, w obrębie0008 Kiełpin, w gminie Łomianki. Inwestor: Wioletta i Zbigniew Rzewniccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wioletta i Zbigniew Rzewniccy,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 108/20, 108/5, 108/17, w obrębie0008 Kiełpin, w gminie Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61970/2020

Lista sprawa nr 400/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 04.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-28 14:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-05 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 1837, w obrębie 0001, jednostka ewidencyjna 143202_2 Izabelin C. Inwestor: Karolina Krasowska-Jobda, Łukasz Jobda

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Karoliny Krasowskiej-Jobdy oraz Pana Łukasza Jobdy ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 1837, w obrębie 0001, jednostka ewidencyjna 143202_2 Izabelin C.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61967/2020

Lista sprawa nr 399/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-28 14:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-08 14:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ew. 39/2, w obrębie 0003, jednostka ewidencyjna 143206_4 Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Jakon Invest 3 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jakon Invest 3 Sp. z o.o. ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia 63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ew. 39/2, w obrębie 0003, jednostka ewidencyjna 143206_4 Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61958/2020

Lista sprawa nr 398/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14 stycznia 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-28 12:07
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-15 15:34

Zgłoszenie z projetem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 63/5,8PE 100SDR 11 RC oraz 40/3,7PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 113/1, 113/5, 113/9, 113/12, 113/13, 114/42, 116/9, 116/5, obręb 0032 Wyględy, jednostka ewidencyjna 143204_2 Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63/5,8PE 100SDR 11 RC oraz 40/3,7PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 113/1, 113/5, 113/9, 113/12, 113/13, 114/42, 116/9, 116/5, obręb 0032 Wyględy, jednostka ewidencyjna 143204_2 Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61955/2020

Lista sprawa nr 397/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14 stycznia 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia. 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-28 12:04
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-15 15:33

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garżem wbudowanym wg projektu typowego "PIRYT-L" wraz z infrastrukturąt techniczną na działce nr ew. 533, w miejscowości Latchorzew, jednostka ewidencyjna143207_2 Stare Babice. Inwestor: Andrzej Niedziałek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Pana Andrzeja Niedziałka,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garżem wbudowanym wg projektu typowego "PIRYT-L" wraz z infrastrukturą  techniczną na działce nr ew. 533, w miejscowości Latchorzew, jednostka ewidencyjna143207_2 Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6961/2020

Lista sprawa nr 396/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-28 14:14
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 08:09

Zgłoszenie z projektem sieci elektroenergetycznej w wyniku usunięcia kolizji sieci z projektowanym zagospodarowaniem działki, dz. nr ew. 105/24, 105/2, 105/28, 105/5, wobrębie 0023 Szymanówek, w gminie Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w wyniku usunięcia kolizji sieci z projektowanym zagospodarowaniem działki, dz. nr ew. 105/24, 105/2, 105/28, 105/5, wobrębie 0023 Szymanówek, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61741/2020

Lista sprawa nr 395/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-23 14:10
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-22 09:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej odprowadząjącej wody opadowe z działek nr ew 77/6 i 77/4, w obrębie 0003, Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Home Premium Perfect Sp. z o.o. Sp. K

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Home Premium Perfect Sp. z o.o. Sp.K,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci kanalizacji deszczowej odprowadząjącej wody opadowe z działek nr ew 77/6 i 77/4, w obrębie 0003, Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61656/2020

Lista sprawa nr 394/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-23 14:08
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 13:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w m. Lipków, ul. Skrzetuskiego i ul. Szetkiewicza, gm. Stare Babice- dz. nr ew. 129, 534, 142/8, 141/3, 140/2 z obrębu 0017 Lipków, j. ew. 143207_2 Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, z siedzibą: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w m. Lipków, ul. Skrzetuskiego i ul. Szetkiewicza, gm. Stare Babice- dz. nr ew. 129, 534, 142/8, 141/3, 140/2 z obrębu 0017 Lipków, j. ew. 143207_2 Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/612782020

Lista sprawa nr 393/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23 kwietnia 2021r., decyzją Nr 237s/2021 wniósł sprzeciw do zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-22 08:22
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kbalowej nN oświetlenia ulicznego w m. Borzęcin Mały i Borzęcin Duży, ul. Trakt Królewski, gm. Stare Babice- dz. nr ew. 31/1, 32/1, 15, 8/3 z obrębu 0005 Borzęcin Mały, dz. nr ew. 55/3, 654/2, 526/1, 527/1, 528/1, 529/1, 530/1, 531/1, 532/1, 533/1, 534/1, 535/1, 536/1, 537/1, 538/1, 539/1 z obrębu 0004 Borzęcin Duży, j. ew. 143207_2 Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, z siedzibą: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kbalowej nN oświetlenia ulicznego w m. Borzęcin Mały i Borzęcin Duży, ul. Trakt Królewski, gm. Stare Babice- dz. nr ew. 31/1, 32/1, 15, 8/3 z obrębu 0005 Borzęcin Mały, dz. nr ew. 55/3, 654/2, 526/1, 527/1, 528/1, 529/1, 530/1, 531/1, 532/1, 533/1, 534/1, 535/1, 536/1, 537/1, 538/1, 539/1 z obrębu 0004 Borzęcin Duży, j. ew. 143207_2 Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61258/2020

Lista sprawa nr 392/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-22 08:20
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-22 08:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 96/2, w miejscowości Białuty, gmina Błonie. Inwestor: Łukasz Kalota

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasza Kaloty,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 96/2, w miejscowości Białuty, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61254/2020

Lista sprawa nr 391/z/2020

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.03.2021r. wydał decyzj nr 141/u/2021 o umorzeniu postępowania w sprawie zgłoszenia z projektem.

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-22 08:17
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 13:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w m. Borzęcin Duży, ul. Trakt Królewski, gm. Stare Babice- dz. nr ew. 590, 589/1, 588/1, 587/1, 586/1, 585/1, 584/1, 583/1, 583/7, 583/10, 582/6, 581/3, 580/1, 579/1, 566/8, 563/3, 559/1, 558/1, 557/1, 556/1, 555/1 obręb 0004 Borzęcin Duży, j. ew. 143207_2 Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, z siedzibą: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w m. Borzęcin Duży, ul. Trakt Królewski, gm. Stare Babice- dz. nr ew. 590, 589/1, 588/1, 587/1, 586/1, 585/1, 584/1, 583/1, 583/7, 583/10, 582/6, 581/3, 580/1, 579/1, 566/8, 563/3, 559/1, 558/1, 557/1, 556/1, 555/1 obręb 0004 Borzęcin Duży, j. ew. 143207_2 Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61252/2020

Lista sprawa nr 390/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-22 08:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-22 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 51/13, obreb 0036 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Henryk Latosiński i Ewa Latosińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Henryka Latosińskiego i Ewy Latosińskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 51/13, obręb 0036 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60787/2020

Lista sprawa nr 389/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.02.2021r. wydał decyzję  Nr 59/u/2020 umarzającą do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-12-18 08:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-03 12:26

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodiznnego na dz. nr ew. 328/1, obreb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Piotr Sienkiewicz i Izabela Sienkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Sienkiewicza i Izabeli Sienkiewicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 328/1, obręb 0023, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60756/2020

Lista sprawa nr 388/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-12-18 08:29
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-15 13:14

zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w dz. rn ew. 30/2, 37, obręb Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Grzegorz Buholc

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorza Buholc w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniem wodociągowym w ulicy Pięknej w dz. nr ew. 30/2, 37, obręb 0018 Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60736/2020

Lista sprawa nr 387/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 11.01.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-12-18 08:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-12 15:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z ofgałęcieniami wodociągowymi w dz. nr ew. 14/13, 14/14, 84/1, obreb 0016 Pogroszew, gm. Ozarów Mazowiecki. Inwestror: Jagoda Nowak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jagody Nowak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w dz. nr ew. 14/13, 14/14, 84/1, obręb 0016 Pogroszew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60732/2020

Lista sprawa nr 386/z/2020

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-12-18 08:19

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego dwulokalowego na działce nr ew. 704/4 w obrębie 0011 Klaudyn, w gminie Stare Babice. Inwestor: Alicja Karpińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Alicji  Karpińskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego dwulokalowego na działce nr ew. 704/4 w obrębie 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60553/2020

Lista sprawa nr 385/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-12-17 14:50
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-17 14:53

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.c. dz. nr ew. 581, 704/4 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  16.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø40 PE ś.c. dz. nr ew. 581, 704/4 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60540/2020

 

Lista sprawa nr 384/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 21.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-12-17 14:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-22 12:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE dz. nr ew. 8/2, 8/14, 13, 23/1 obr. 0003 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  15.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE dz. nr ew. 8/2, 8/14, 13, 23/1 obr. 0003 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60293/2020

Lista sprawa nr 383/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14 stycznia 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-12-15 15:39
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-15 15:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem max. ciś. robocze = do 0,5 MPa do budynku mieszkalnego w m. Wierzbin dz. nr ew. 20/10, 20/8, 20/7, 20/19 obr. 0026, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  12.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem max. ciś. robocze = do 0,5 MPa do budynku mieszkalnego w m. Wierzbin dz. nr ew. 20/10, 20/8, 20/7, 20/19  obr. 0026, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60289/2020


Lista sprawa nr 382/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-12-15 15:25
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 10:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej dz. 63/2, 64/2, 65/4 obr. 0008 Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: EWT IMMOBILIEN GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Smolice 1L, 95-100 Stryków

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  15.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EWT IMMOBILIEN GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Smolice 1L, 95-100 Stryków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej dz. 63/2, 64/2, 65/4 obr. 0008 Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60286/2020

 

Lista sprawa nr 381/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-12-15 15:34
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 16:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE dz. nr ew. 82/3, 82/4, 74/2 obr. 0029 Zielonki-Parcela, gmina Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE dz. nr ew. 82/3, 82/4, 74/2 obr. 0029 Zielonki-Parcela, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59871/2020

 

Lista sprawa nr 380/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 11.01.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-12-14 15:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-12 15:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN (linia napowietrzna nN, słupy linii napowietrznej nN, linia kablowa nN) na ul. Bugaj, w miejscowości Koczargi Nowe, w gminie Stare Babice, dz. nr ew. 116, 152, 174. Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójta Gminy Stare Babice , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN (linia napowietrzna nN, słupy linii napowietrznej nN, linia kablowa nN) na ul. Bugaj, w miejscowości Koczargi Nowe, w gminie Stare Babice, dz. nr ew. 116, 152, 174.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59207/2020

Lista sprawa nr 379/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.12.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 •  
   
   
 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-10 14:23
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-16 15:52

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu 90PE ś.ć. dz. nr ew. 3/262 ul. Lotników alianckich, w obrębie Dziekanów Leśny, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  budowy gazociągu 90PE ś.ć. dz. nr ew. 3/262 ul. Lotników alianckich, w obrębie Dziekanów Leśny, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59189/2020

Lista sprawa nr 378/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.12.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-10 14:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-16 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinneg na działce nr ew. 305/37, w obrebie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie. Inwestor: Natalia Wojtyla

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Pani Natalii Wojtyla, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  budowy budynku mieszkalnego jednorodzinneg na działce nr ew. 305/37, w obrebie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59159/2020

Lista sprawa nr 377/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-10 14:18
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-28 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c Ø40 PE dz. nr ew.6/7, w obrębie Bieniewice, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. ., , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś/c Ø40 PE dz. nr ew.6/7, w obrębie Bieniewice, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59153/2020

Lista sprawa nr 376/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.12.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-10 14:09
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-16 15:48

Zgłoszenie z projektem budowy dodatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Sasanki w miejscowości Koczargi Stare, w gminie Stare Babice, dz. nr ew. 52/3, 56/1, 57/1 i 64, w obrębie 0013 Koczargi Stare, gmina Stare Babice. Inwestor: GPK "EKO BABICE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO BABICE" Sp. z o.o., , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  dodatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Sasanki w miejscowości Koczargi Stare, w gminie Stare Babice, dz. nr ew. 52/3, 56/1, 57/1 i 64, w obrębie 0013 Koczargi Stare, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59002/2020

Lista sprawa nr 375/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.12.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-10 14:02
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-16 15:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wojcieszyn, gmina Stare Babice, dz. nr ew. 201/4, 202/4 i202/10, w obrębie 0027 Wojcieszyn, w gminie Stare Babice. Inwestor: GPK "EKO BABICE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO BABICE" Sp. z o.o., , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wojcieszyn, gmina Stare Babice, dz. nr ew. 201/4, 202/4 i202/10, w obrębie 0027 Wojcieszyn, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/58998/2020

Lista sprawa nr 374/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.12.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-10 13:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-16 15:45

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci gazowej, dz. nr ew. 95/1, w obrębie 0021 Babice Nowe, w gminie Stare Babice. Inwestor: PKL GROUP Sp. z o.o. 1SP. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PKL GROUP SP. z o.o. 1SP. , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, dz. nr ew. 95/1, w obrębie 0021 Babice Nowe, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/58997/2020

Lista sprawa nr 373/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 11.01.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-10 13:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-12 15:55

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch instalacji gazowych niskiego ciśnienia do dwóch projektowanych budynków mieszkalnych 1- rodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce nr ew. 52/9, 52/10, obręb Kaputy, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Tomasz i Izabela Plebaniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Tomasza Plebaniaka oraz Pani Izabeli Plebaniak , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch instalacji gazowych niskiego ciśnienia do dwóch projektowanych budynków mieszkalnych 1- rodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce nr ew. 52/9, 52/10, obręb Kaputy, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/58991/2020

Lista sprawa nr 372/z/2020+

ROZSTRZGNĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.12.2020r. wydał Decyzję nr 68/u/2020 umarzającą powyższe postępowanie.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-10 13:53
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-18 12:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.ć. 40 PE dz. nr ew. 409, w obrębie 0013 Koczargi Stare, w gminie Stare Babice. Inwestor; PSG SP. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o, z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. 40 PE dz. nr ew. 409, w obrębie 0013 Koczargi Stare, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/58425/2020

Lista sprawa nr 371/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.12.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-07 16:01
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-11 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 18/3, 183, 186/1, 186/5, 186/13, 186/14,186/10, 185/5, 185/6, 186/12, 186/15, w obrębie 0027 Wojcieszyn, w gminie Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Bandrowskiego 16, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 18/3, 183, 186/1, 186/5, 186/13, 186/14,186/10, 185/5, 185/6, 186/12, 186/15, w obrębie 0027 Wojcieszyn, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/58408/2020

Lista sprawa nr 370/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw Decyzją nr 44/s/2021 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-07 15:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 16:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odejściami bocznymi sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości gruntowych w miejscowości Łomianki Dolne, ul. Kościelna Droga, dz. nr ew. 1419, 1418, w obrębie 0010 Łomianki Dolne, w gminie Łomianki. Inwestor: ZWiK Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZWiK w Łomiankach, z siedzibą: ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odejściami bocznymi sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości gruntowych w miejscowości Łomianki Dolne, ul. Kościelna Droga, dz. nr ew. 1419, 1418, w obrębie 0010 Łomianki Dolne, w gminie Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/58381/2020

Lista sprawa nr 369/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-12-07 15:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-18 09:13

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1385 w obrębie 0001 Izabelin B, w gminie Izabelin. Inwestor: Kacper Kozarzewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kacpra Kozarzewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1385 w obrębie 0001 Izabelin B, w gminie Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57518/2020

Lista sprawa nr 368/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.12.2020r. wydał decyzję nr649/u/2020 umarzającą postępowanie w powyższej sprawie.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-12-02 13:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-17 07:54

Zgłoszenie z projektem nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 81 obr. 0009 Kampinos A, gm. Kampinos. Inwestor: Krzysztof Skrzos, Tomasz Szkrzos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  02.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Krzysztofa Skrzos, Tomasza Szkrzos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 81 obr. 0009 Kampinos A, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57339/2020

 

Lista sprawa nr 367/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-12-02 13:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 16:07

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku handlowo-usługowego na działce nr ew. 23/15, w obrębie 0006 Łomianki, w gminie Łomianki. Inwestor: JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. z siedz. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. z siedz. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku handlowo-usługowego na działce nr ew. 23/15, w obrębie 0006 Łomianki, w gminie Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57332/2020

Lista sprawa nr 366/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni  wniósł sprzeciw  Decyzją  nr 647/u/2020 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-12-02 12:00
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 16:19

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 11/4, 10/3, 9/4, 8/2 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Rałał i Sylwia Jabłońscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  02.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Rałała i Sylwii Jabłońskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 11/4, 10/3, 9/4, 8/2 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57326/2020

Lista sprawa nr 365/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.12.2020r. wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-12-02 12:48
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-31 12:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV w drodze dojazdowej dz. 815/8 od ul. Lutosławskiego w Klaudynie, obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Iwona Szuba

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 02.12.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Iwony Szuby w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV w drodze dojazdowej dz. 815/8 od ul. Lutosławskiego w Klaudynie, obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57287/2020

 

Lista sprawa nr 364/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 04.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-12-02 12:11
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-04 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.c. dz. nr ew. 58, 1437obr. 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  30.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø40 PE ś.c. dz. nr ew. 58, 1437obr. 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56907/2020

 

Lista sprawa nr 363/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-30 16:36
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągów Ø63 PE ś.c. oraz Ø40 PE ś.c. dz. nr ew. 256/2, 256/3, 256/9, 256/12 obr. 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  30.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągów Ø63 PE ś.c. oraz Ø40 PE ś.c. dz. nr ew. 256/2, 256/3, 256/9, 256/12 obr. 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki.  

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56904/2020

 

Lista sprawa nr 362/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-30 16:06
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 11:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w m. Lubiczów, ul. Willowa, dz. nr ew. 3/6, 3/7 obr. 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice ul.Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  30.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w m. Lubiczów, ul. Willowa, dz. nr ew. 3/6, 3/7 obr. 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice.  

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56902/2020

Lista sprawa nr 361/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.12.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-30 13:54
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-11 15:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 21, 215 obręb Bieniewice, gmina Błonie. Inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  27.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø63 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 21, 215 obręb Bieniewice, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56750/2020

Lista spraw nr 360/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.01.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał Decyzję nr 45/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-12-01 08:05
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-25 15:46

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej 110 wraz z przyłączami w drodze bocznej (dz. nr ew. 703/4) od ul. Krzyżanowskiego w Klaudynie, dz. nr ew. 581, 703/4, 703/3, 704/4, 704/5, obręb Klaudyn, gmina Stare Babice. Inwestor: Alicja Karpińska, Łukasz Stanicki, Władysław Bołoz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm. ) w dniu  26.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Pani Alicji Karpińskiego, Pana Łukasza Stanickiego, Pana Władysława Bołoza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 110 wraz z przyłączami w drodze bocznej (dz. nr ew. 703/4) od ul. Krzyżanowskiego w Klaudynie, dz. nr ew. 581, 703/4, 703/3, 704/4, 704/5, obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56423/2020

Lista sprawa nr 359/z/2020

ROZSTRZGNĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.12.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-11-26 14:07
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-18 12:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej DN 40 PE średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, dz. nr ew. 122/8, 122/50, w obrębie 0008 Kiełpin, w gminie Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm. ) w dniu  26.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp z o.o. , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej DN 40 PE średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, dz. nr ew. 122/8, 122/50, w obrębie 0008 Kiełpin, w gminie Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56425/2020

 

Lista sprawa nr 358/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-11-26 14:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-31 10:22

Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c DN 40 PE 100 RC wraz z przyłączem gazowym DN 25 PE 100 RC, dz. nr ew. 24/7, w obrębie 0023, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Damian Kowalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm. ) w dniu  25.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Pana Damiana Kowalskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c DN 40 PE 100 RC wraz z przyłączem gazowym DN 25 PE 100 RC, dz. nr ew. 24/7, w obrębie 0023, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56332/2020

 

Lista sprawa nr 357/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-11-26 08:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-31 10:18

Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c DN 63 PE 100 RC wraz z 2 przyłączami gazowymi DN 32 PE 100 RC, dz. nr ew. 210/4, 210/3, w obrębie 0011, w gminie Ożaów Mazowiecki. Inwestor: Wiesław Bujalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm. ) w dniu  25.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Pana Wiesława Bujalskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c DN 63 PE 100 RC wraz z 2 przyłączami gazowymi DN 32 PE 100 RC, dz. nr ew. 210/4, 210/3, w obrębie 0011, w gminie Ożaów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56335/2020

 

Lista sprawa nr 356/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-11-26 08:48
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-31 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy spinki sieci wodociągowej Ravela-Szymanowskiego etap II- odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Zielonej w miejscowości Klaudyn i Stare Babice, dz. nr ew. 1272/10 z obrębu Klaudyn, dz. nr ew. 3, 111/2 z obrębu Stare Babice, gmina Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO BABICE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm. ) w dniu  25.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO BABICE" Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie spinki sieci wodociągowej Ravela-Szymanowskiego etap II- odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Zielonej w miejscowości Klaudyn i Stare Babice, dz. nr ew. 1272/10 z obrębu Klaudyn, dz. nr ew. 3, 111/2 z obrębu Stare Babice, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56331/2020

Lista sprawa nr 355/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.12.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-11-26 08:45
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-11 15:42

Zgłoszenie z projektem rozbudowy stacji uzdatniania wody w Borzęcinie Małym polegającej na zwiększeniu wydajności o 50%, dz. nr ew. 152, 182/1, 182/2, 816/1, obręb Borzęcin Mały, gmina Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO BABICE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm. ) w dniu  25.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO BABICE" Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Borzęcinie Małym polegającej na zwiększeniu wydajności o 50%, dz. nr ew. 152, 182/1, 182/2, 816/1, obręb Borzęcin Mały, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56340/2020

 

Lista sprawa nr 354/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-11-26 08:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-18 09:16

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowy dz. nr ew. 686/5, obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Łukasz i Dorota Ćwiro-Godyccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  20.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Łukasza i Dorota Ćwiro-Godyckich

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego dz. nr ew. 686/5, obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55532/2020

 

Lista sprawa nr 353/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 09.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-23 12:48
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-10 11:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE w celu zasilenia projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 870, 192/1 obr. 0008 Hornówek, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  20.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE w celu zasilenia projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 870, 192/1 obr. 0008 Hornówek, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55497/2020

 

Lista sprawa nr 352/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-23 12:24
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz110 i budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w drodze bocznej od ul. Mościckiego (dz. nr ew. 88/14) wraz z przyłączami do dz. nr ew. 88/18 w Starych Babicach gm. Stare Babice dz. nr ew. 88/14, 88/18 w obr. 0001 Stare Babice. Inwestor: Paweł Rypina

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.)  w dniu  20.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Paweł Rypina sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz110 i budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w drodze bocznej od ul. Mościckiego (dz. nr ew. 88/14) wraz z przyłączami do dz. nr ew. 88/18 w Starych Babicach gm. Stare Babice dz. nr ew. 88/14, 88/18 w obr. 0001 Stare Babice.

 

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55481/2020

 

Lista sprawa nr 351/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-23 12:09
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-02 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych (2 szt.) i rozbiórką istniejącego wodociągu w Latchorzewie przy ul. Warszawskiej (dz. 92/12 i dz. 92/11), obr. 0016, gm. Stare Babice. Inwestor: Alicja Radziejewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  20.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Alicji Radziejewskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych (2 szt.) i rozbiórką istniejącego wodociągu w Latchorzewie przy ul. Warszawskiej (dz. 92/12 i dz. 92/11), obr. 0016, gm. Stare Babice.

 

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55477/2020

 

Lista sprawa nr 350/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-23 11:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 15:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 185/9 obr. 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  20.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 185/9 obr. 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55462/2020

 

Lista sprawa nr 349/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.11.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-23 11:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 15:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c na dz. nr ew. 362/23, 427, 447/8, 447/7, obreb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  20.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z oo. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. n ew. 362/23, 427, 447/8, 447/7, obręb 0001, gm. Stare Babice

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55458/2020

 

Lista sprawa nr 348/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.11.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-11-20 14:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 15:33

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 40/7 obr. Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Wojciech Mendyka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  19.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wojciecha Mendyka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 40/7 obr. Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55220/2020

 

Lista sprawa nr 347/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 626/u/2020 umarzającą postępowanie w  powyższej sprawie.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-19 14:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-10 11:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Babice ul. Mizikowskiego dz. nr 384/3, 383/3, 382/1, 381/1, 380/1, 379/6, 379/4, 378/1, 373/2, 372/1, 371/1, 368/1, 367/1, 366/7 obr. 0001 Stare Babice gmina Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice, 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  18.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Babice ul. Mizikowskiego dz. nr 384/3, 383/3, 382/1, 381/1, 380/1, 379/6, 379/4, 378/1, 373/2, 372/1, 371/1, 368/1, 367/1, 366/7 obr. 0001 Stare Babice  gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54965/2020


Lista sprawa nr 346/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-18 12:34
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 16:15

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr ew. 450/1, 387, 1240, 386/2, 1206 obr. 0005 w miejscowości Dziekanów Polski, gmina Łomianki w celu zasilenia dz. nr ew. 1218 w m. Dziekanów Polski, gmina Łomianki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  18.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr ew. 450/1, 387, 1240, 386/2, 1206 obr. 0005 w miejscowości Dziekanów Polski, gmina Łomianki w celu zasilenia dz. nr ew. 1218 w m. Dziekanów Polski, gmina Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54729/2020 

Lista sprawa nr 345/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 3 grudnia 2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-18 09:47
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-04 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Izabelin B, ul. Sapiehy, dz. nr ew. 1351/2, ul. Zamoyskiego, dz. nr ew. 1392, ul. Wołodyjowskiego, dz. nr ew. 1433/3 obr. 0001 Izabelin gmina Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  16.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Izabelin B, ul. Sapiehy, dz. nr ew. 1351/2,  ul. Zamoyskiego, dz. nr ew. 1392, ul. Wołodyjowskiego, dz. nr ew. 1433/3 obr. 0001 Izabelin gmina Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54298/2020

 

Lista sprawa nr 344/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 23.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-17 09:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 16:16

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 73/3, w obrębie 0002 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 143205_5 Łomianki-obszar wiejski. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm. ) w dniu  12.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 73/3, w obrębie 0002 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 143205_5 Łomianki-obszar wiejski.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53830/2020

 

Lista sprawa nr 343/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-11-12 15:26
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:37

Zgłoszenie z projektem budoqy gazociągu średniego ciśnienia dz. nr ew. 6, 10/1, 10/2, w obrębie 0012 Koczargi Nowe, w gminie Stare Babice. Inwestor: FORMA DEWELOPER Sp. z o.o. Sp. K

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  10.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:FORMA DEVELOPER Sp. z o.o. Sp. K, z siedzibą: ul. Andersa 9, 05-082 Janów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dz. nr ew. 6, 10/1, 10/2, w obrębie 0012 Koczargi Nowe, w gminie Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53469/2020

 

Lista sprawa nr 342/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 04.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-11-10 13:48
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-04 10:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø 63 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na działce nr ew. 1/151, w obrębie PGR Strzykuly, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  10.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø  63 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na działce nr ew. 1/151, w obrębie PGR Strzykuly, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53435/2020

 

Lista sprawa nr 341/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-11-10 13:51
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn - linia kablowa oświetlenia YAKXS 4 x 25 mm2 wraz ze słupaami oświetleniowymi na dz. nr ew. 462/2, 445/1, 429/41, 429/46, 429/62, 429/57, 428/1, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  09.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - Linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4 x 25 mm 2 wraz ze słupami oświetleniowymi, dz. nr ew. 462/2, 445/1, 429/46, 429/62, 429/57, 428/1, ul. Polna, obręb 0011, gm. Leszno

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52983/2020

 

Lista sprawa nr 340/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-11-09 10:13
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Łomianki, ul. Brukowa, dz. nr ew. 1 obr. 0001 Łomianki, dz. nr ew. 417 obr. 0006 Łomianki, dz. nr ew. 682 obr. 0010 Łomianki Dolne, ul. Strumykowa dz. nr ew. 189 obr. 0006 Łomianki gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  06.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Łomianki, ul. Brukowa, dz. nr ew. 1 obr. 0001 Łomianki, dz. nr ew. 417 obr. 0006 Łomianki, dz. nr ew. 682 obr. 0010 Łomianki Dolne, ul. Strumykowa dz. nr ew. 189 obr. 0006 Łomianki gmina Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52837/2020

 

Lista sprawa nr 339/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-06 14:18
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Łomianki, ul. Akacjowa, dz. nr ew. 109/3 obr. 0023 Łomianki, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  06.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Łomianki, ul. Akacjowa, dz. nr ew. 109/3 obr. 0023 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52813/2020

 

Lista sprawa nr 338/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 18.11.2020r. starosta Warszawski zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-06 13:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-19 13:39

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 1321, obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Patrycja i Wojciech Czyżewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  04.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Patrycji i Wojciecha Czyżewskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 1321, obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52187/2020

 

Lista sprawa nr 337/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.12.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-04 15:15
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-31 10:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV – budowy linii kablowej nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Czerwonego Kapturka dz. nr ew. 96/9, 96/18, 96/21, 96/30, 96/31, 96/34, 96/44 obr. 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: : PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  03.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV – budowy linii kablowej nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Czerwonego Kapturka dz. nr ew. 96/9, 96/18, 96/21, 96/30, 96/31, 96/34, 96/44 obr. 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52140/2020
Lista sprawa nr 336/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.11.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-04 11:50
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-13 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Wrzosowej w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 74/13, obr. 0003 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: MBD CHABER DEVELOPMENT ul. Poznańska 232, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.)  w dniu  03.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MBD CHABER DEVELOPMENT ul. Poznańska 232, 05-850 Ożarów Mazowiecki sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Wrzosowej w Ożarowie Mazowieckim dz. nr ew. 74/13, obr. 0003 gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51986/2020

Lista sprawa nr 335/z/2020

ROZSTRZGNĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.12.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-04 10:45
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-18 12:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 40/10, 40/2, 39/2, 35/3 obr. Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  03.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 40/10, 40/2, 39/2, 35/3 obr. Feliksów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51912/2020

 

Lista sprawa nr 334/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.12.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-03 14:27
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-04 12:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE dz. nr ew. 346 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  03.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE dz. nr ew. 346 obr. 0010 Janów gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51908/2020

 

Lista sprawa nr 333/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2020r, Starosta Warszawski zachodni wydał zaświadczenie  o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-03 14:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE dz. nr ew. 476 obr. 0031 Zielonki Wieś gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  03.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE dz. nr ew. 476 obr. 0031 Zielonki Wieś gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51906/2020

 

Lista sprawa nr 332/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2020r, Starosta Warszawski zachodni wydał zaświadczenie  o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-03 14:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w m. Szczytno dz. nr ew. 196/1, 196/2, 196/6, 196/5, 196/4, 197, 186, 175 obr. 0027 Szczytno gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  02.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w m. Szczytno dz. nr ew. 196/1, 196/2, 196/6, 196/5, 196/4, 197, 186, 175 obr. 0027 Szczytno gm. Kampinos.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51747/2020


Lista sprawa nr 331/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2020r, Starosta Warszawski zachodni wydał zaświadczenie  o braku postaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-03 13:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 40 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 318/12, 318/6 obr. Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  02.11.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 40 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 318/12, 318/6 obr. Żukówka, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51734/2020

 

Lista sprawa nr 330/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-11-03 13:27
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c PE DN63 mm; DN 40 mm z przyłączami gazowymi ś/c PE DN 25mm, dz. nr ew. 257, 258, 57/41, 57/45, 57/40, 57/44, 57/23, 57/21, 57/31, 57/25, 57/39, 57/38, 57/37, 57/32, w obrębie 0021 Babice Nowe, dz. nr ew. 668, w obrębie 0001, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c PE DN63 mm; DN 40 mm z przyłączami gazowymi ś/c PE DN 25mm, dz. nr ew. 257, 258, 57/41, 57/45, 57/40, 57/44, 57/23, 57/21, 57/31, 57/25, 57/39, 57/38, 57/37, 57/32, w obrębie 0021 Babice Nowe, dz. nr ew. 668, w obrębie 0001, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51304/2020

 

Lista sprawa nr 329/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2020r, Starosta Warszawski zachodni wydał zaświadczenie  o braku postaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-30 12:22
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w m. Lipków, ul. Jakubowicza i w m. Zielonki Wieś, ul. Sporotowa, gmina Stare Babice- dz. nr ew. 343/, 70, 122/1, 123/1, 124/1, 345, 346/1 z obrębu 0017 Lipków, dz. nr ew. 70 z obrębu Zielonki Wieś, gmina Stare Babice. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w m. Lipków, ul. Jakubowicza i w m. Zielonki Wieś, ul. Sportowa, gmina Stare Babice- dz. nr ew. 343/, 70, 122/1, 123/1, 124/1, 345, 346/1 z obrębu 0017 Lipków, dz. nr ew. 70 z obrębu Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51294/2020

 

Lista sprawa nr 328/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2020r, Starosta Warszawski zachodni wydał zaświadczenie  o braku postaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-30 12:14
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów, ul. Rudnickiego, gm. Stare Babice- dz. nr ew. 72, 102/11, 102/10, 101/6, 102/5, w obrębie 0010 Janów, w gminie Stare Babice. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów, ul. Rudnickiego, gm. Stare Babice- dz. nr ew. 72, 102/11, 102/10, 101/6, 102/5, w obrębie 0010 Janów, w gminie Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51295/2020

 

Lista sprawa nr 327/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-30 12:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:56

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Mościska, ul. 3-go Maja i ul. Kwitnąca, gm. Izabelin- dz. nr ew. 21/1, 130/3, 130/4, obręb 0020 Mościska, gmina Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Mościska, ul. 3-go Maja i ul. Kwitnąca, gm. Izabelin- dz. nr ew. 21/1, 130/3, 130/4, obręb 0020 Mościska, gmina Izabelin

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51301/2020

 

Lista sprawa nr 326/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-30 12:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, dz. nr ew. 38/11, 38/10, 32, 760/1, 38/1, 38/9, w obrębie 0029, w gminie Stare Babice. Inwestor: Dminika Linscott, Grzegorz Krajewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dominiki Linscott, Grzegorza Krajewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, dz. nr ew. 38/11, 38/10, 32, 760/1, 38/1, 38/9, w obrębie 0029, w gminie Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51194/2020

 

Lista sprawa nr 325/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.12.2020r. wydał decyzję nr 650/u/2020 umarzającą postępowanie w powyższej sprawie.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-29 15:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-17 07:55

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej w celu zasilenia budynku usługowego na dz. 55/2, w obrębie 0018 Lubiczów, w gminie Stare Babice. Inwestor: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej budowie kontenerowej stacji transformatorowej w celu zasilenia budynku usługowego na dz. 55/2, w obrębie 0018 Lubiczów, w gminie Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51191/2020

 

Lista sprawa nr 324/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2020r, Starosta Warszawski zachodni wydał zaświadczenie  o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-29 15:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø63 PE ś.ć, dz. nr ew. 165/28, w obrębie 0020 Mościska, w gminie Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na gazociągu Ø63 PE ś.ć, dz. nr ew. 165/28, w obrębie 0020 Mościska, w gminie Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51186/2020

Lista sprawa nr 323/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.11.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-29 15:41
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-13 09:18

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø63 PE ś.ć dz. nr ew. 231/2, 234/2, 235/2, w obrębie Truskaw, w gminie Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na gazociągu Ø63 PE ś.ć dz. nr ew. 231/2, 234/2, 235/2, w obrębie Truskaw, w gminie Izabelin

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5117/2020

Lista sprawa nr 322/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.11.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-29 15:39
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-13 09:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Klaudyn ul. J. Ciećwierza, dz. nr ew. 387/5, 387/6, 516 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 28.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Klaudyn ul. J. Ciećwierza, dz. nr ew. 387/5, 387/6, 516 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50722/2020

 

Lista sprawa nr 321/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-28 09:29
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:41

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze MOP=do 0,5MPa) w m. Hornówek ul. I Poprzeczna, dz. nr ew. 1783, obr. 0001 gm. Izabelin oraz dz. nr 403, 690 obr. 0017 Lipków gmina Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu  27.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze MOP=do 0,5MPa) w m. Hornówek ul. I Poprzeczna, dz. nr ew. 1783, obr. 0001 gm. Izabelin oraz dz. nr 403, 690 obr. 0017 Lipków gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50719/2020

Lista sprawa nr 320/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.11.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-28 09:15
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-13 09:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø90 PE ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej o Ø110PE wraz z przyłączami w ul. Okulickiego w Babicach Nowych gm. Stare Babice dz. nr ew. 678/20 Stare Babice oraz dz. nr ew. 52/6, 267 Babice Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Joanna Kujawska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 27.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanny Kujawskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø90 PE ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej o Ø110PE wraz z przyłączami w ul. Okulickiego w Babicach Nowych gm. Stare Babice - dz. nr ew. 678/20 Stare Babice oraz dz. nr ew. 52/6, 267  Babice Nowe gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50630/2020

 

Lista sprawa nr 319/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-27 15:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 10:08

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 w m. Mościska, dz. nr ew. 141, obr. 0020 gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu  26.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 w m. Mościska, dz. nr ew. 141, obr. 0020 gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50458/2020

 

Lista sprawa nr 318/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.11.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-27 09:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-10 14:22

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku biurowo-handlowego na działce nr ew. 28/10, w obrębie 0005 Borzęcin Mały, w gminie Stare Babice. Inwestor: Norbert Gałuszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Norberta Gałuszewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku biurowo-handlowego na działce nr ew. 28/10, w obrębie 0005 Borzęcin Mały, w gminie Stare Babice.  

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50309/2020

Lista sprawa nr 317z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.11.2020 r. wydał Decyzję nr 580/u/2020 umarzającą powyższe postępowanie.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-27 08:54
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków mieszkalnych dz. nr ew. 8/118 obr. Strzykuły, gm. Ożarów Maz. Inwestor: ASPEN PARK sp. z o.o. ul. Smolna 38, 00-375 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  26.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ASPEN PARK sp. z o.o. ul. Smolna 38, 00-375 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków mieszkalnych dz. nr ew. 8/118 obr. Strzykuły, gm. Ożarów Maz.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50148/2020

 

Lista sprawa nr 316/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 30.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-27 08:34
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 16:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w m. Macierzysz, dz. nr ew. 4/19, 4/24 obręb 0028, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  22.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Macierzysz, dz. nr ew. 4/19, 4/24 obręb 0028, gmina  Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50044/2020 

Lista sprawa nr 315/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu  7 grudnia 2020r., wydał decyzję nr 625/u/2020 umarzającą postępowanie jw.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-23 11:16
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-09 13:32

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 917/1, w obrębie 0005 Dziekanów Polski, w gminie Łomianki. Inwestor: Bogdan Pasternak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Bogdana Pasternaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 917/1, w obrębie 0005 Dziekanów Polski, w gminie Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49522/2020

Lista sprawa nr 314z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.11.2020 r. wydał Decyzję nr 582/u/2020 umarzającą powyższe postępowanie.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-21 14:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 1/1, 4/99, 251,220 obr. 0028 Macierzysz i 0031 PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  16.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 1/1, 4/99, 251,220 obr. 0028 Macierzysz i 0031 PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48945/2020

 

Lista sprawa nr 313/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.10.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-16 15:03
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-27 14:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 134/11 obr. Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  16.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 134/11 obr. Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48997/2020

 

Lista sprawa nr 312/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.10.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-16 14:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-27 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Pohulanka w Starych Babicach dz. nr ew. 284, 250/6, 250/5, 249/5, 248/5, 249/6, gm. Stare Babice. Inwestor: Q4U Sp. z o.o. Sp. K. Michał Kos ul. Pohulanka 55A, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.)  w dniu  16.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Q4U Sp. z o.o. Sp. K. Michał Kos ul. Pohulanka 55A, 05-082 Stare Babice sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Pohulanka w Starych Babicach dz. nr ew. 284, 250/6, 250/5, 249/5, 248/5, 249/6, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48950/2020

 

Lista sprawa nr 311/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-16 14:16
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 12:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 610/1, obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Jagoda Pietrzak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  15.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jagody Pietrzak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 610/1, obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48954/2020

 

Lista sprawa nr 310/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.01.2021r. starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-16 13:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 16:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c Ø40 PE dz. nr ew. 79/23, 349, 359, w obrębie 0002 Blizne Jasińskiego, w gminie Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c Ø40 PE dz. nr ew. 79/23, 349, 359, w obrębie 0002 Blizne Jasińskiego, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48397/2020

Lista sprawa nr 309/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-13 13:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-21 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew 165, 48/5, 48/9, w obrębie 0013 Koczargi stare, w gminie Stare Babice. Inwestor: Aneta Szerszeń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anety Szerszeń, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 110PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew 165, 48/5, 48/9, w obrębie 0013 Koczargi stare, w gminie Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47931/2020

Lista sprawa nr 308/z/2020

 

 ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-13 13:54
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-21 14:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 5/20, 5/19, 5/11, w obrębie 0008 Koprki, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki, z siedzibą: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 5/20, 5/19, 5/11, w obrębie 0008 Koprki, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47617/2020

Lista sprawa nr 307/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-09 13:05
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-23 15:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63PE o ciśnieniu roboczym d 0,5MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 24/21, 22, w obrębie Dębówka, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø63PE o ciśnieniu roboczym d 0,5MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 24/21, 22, w obrębie Dębówka, w gminie Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47623/2020

Lista sprawa nr 306/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-09 13:02
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-21 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej kablowen nN oświetleia ulicznego, dz. nr ew. 49, w obrębie 0023 Stanisławów, gmina Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 8.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci  energetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego, dz. nr ew. 49, w obrębie 0023 Stanisławów, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47235/2020

Lista sprawa nr 305/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-08 12:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć DN 63 PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 199/3, 200/2, 201/6, w obrębie 0009 Mościska, gmina Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/ć DN 63 PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 199/3, 200/2, 201/6, w obrębie 0009 Mościska, gmina Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47237/2020

Lista sprawa nr 304/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

drukuj (Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć DN 63 PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 199/3, 200/2, 201/6, w obrębie 0009 Mościska, gmina Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-08 12:03
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 09:53

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 64/1, w obrębie 0002, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Grzegorz Urbański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Grzegorza Urbańskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 64/1, w obrębie 0002, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47044/2020

Lista sprawa nr 303a/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-08 12:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC oraz Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 70, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 58/7, 57/1, 52/18, w obrębie 0007 Grądy, w gminie Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC oraz Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 70, 65/1, 64/1,  63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 58/7, 57/1, 52/18, w obrębie 0007 Grądy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47014/2020

Lista sprawa nr 303/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-08 11:50
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:35

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.ć. -dz. nr ew. 277/5, 826/15, 826/16, 826/17, w obrębie 0001, w gminie Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø40 PE ś.ć. -dz. nr ew. 277/5, 826/15, 826/16, 826/17, w obrębie 0001, w gminie Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46792/2020

Lista sprawa nr 302/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 19.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-10-06 10:35
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-20 15:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz110 i kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 w w drodze bocznej od ul. Koczarskiej (dz. nr ew. 346/20) w Starch Babicach gm. Stare Babice dz. nr ew. 346/18, 346/20 w obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Szybowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 02.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Szybowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz110 i kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 w w drodze bocznej od ul. Koczarskiej (dz. nr ew. 346/20) w Starych Babicach gm. Stare Babice dz. nr ew. 346/18, 346/20 w obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46166/2020

 

Lista sprawa nr 301/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.10.2020r. Starosta Warszawski  Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-02 15:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 10:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków magazynowych dz. nr ew. 73/34, 73/33, 73/13, 73/11 obr. Błonie Wieś, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  02.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków magazynowych dz. nr ew. 73/34, 73/33, 73/13, 73/11 obr. Błonie Wieś, gm. Błonie.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/46091/2020

 

Lista sprawa nr 300/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-02 14:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-15 09:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku wielorodzinnego dz. nr ew. 67 obr. 0015 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  02.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku wielorodzinnego dz. nr ew. 67 obr.  0015 Błonie, gm. Błonie.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/46088/2020

 

Lista sprawa nr 299/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-02 14:25
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-15 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Mościska, Łąkowa dz. nr ew. 1, 5/7, 7/11 - obr. 0020 Mościska gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  02.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w m. Mościska, Łąkowa dz. nr ew. 1, 5/7, 7/11 - obr. 0020 Mościska gm. Izabelin.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/46095/2020

 

Lista sprawa nr 298/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-02 14:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 28/8, 58, 24/23 obr. 0008 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  02.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 28/8, 58, 24/23 obr.  0008 Błonie, gm. Błonie.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/46085/2020

 

Lista sprawa nr 297/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-02 14:21
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-15 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych dz. nr ew. 4/25, 13/17, 13/7 obr. 0020 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  02.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych dz. nr ew. 4/25, 13/17, 13/7 obr.  0020 Błonie, gm. Błonie.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/46084/2020

 

Lista sprawa nr 296/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-02 14:17
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-15 09:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego w dz. nr ew. 232 obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  02.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego w dz. nr ew. 232 obr.  0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/46083/2020

 

Lista sprawa nr 295/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-02 14:05
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-15 09:20

Zgłoszenie z projektem budowy odcinków sieci wodociągowej w ul. Kwitnącej i ul. Konwaliowej dz. nr ew. 140/6, 160/2, 161/2, 162/3, 163/3 obr. 0020 Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 02.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej w ul. Kwitnącej i ul. Konwaliowej dz. nr ew.  140/6, 160/2, 161/2, 162/3, 163/3 obr. 0020 Mościska, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46078/2020

 

Lista sprawa nr 294/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-02 13:59
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-15 09:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 16/234, obr. 0033 SHRO Bronisze, gm. Ożarów Maz. Inwestor: Jarosław Kąsowski, Katarzyna Jagielska-Kąsowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  01.10.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jarosław Kąsowski, Katarzyna Jagielska-Kąsowska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 16/234, obr. 0033 SHRO Bronisze, gm. Ożarów Maz.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45809/2020

 

Lista sprawa nr 293/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 25.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodniego wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-10-02 13:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 08:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w m. Lipków, dz. nr ew. 156/18 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 30.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w m. Lipków, dz. nr ew. 156/18 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45572/2020

 

Lista sprawa nr 292/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-30 13:09
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-12 10:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w m. Stare Babice, dz. nr ew. 640/2, 647/17 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 30.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w m. Stare Babice, dz. nr ew. 640/2, 647/17 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45571/2020

 

Lista sprawa nr 291/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 03.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-30 13:01
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 09:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 40 PE wraz z przyłączami PE 25 w m. Bramki ul. Zaciszna, dz. nr ew. 182/16, 182/10, 182/11 obr. 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Katarzyna Balcerowska-Majchrzyk, Zbigniew Majchrzyk, Piotr Jakubowicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 28.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyna Balcerowska-Majchrzyk, Zbigniew Majchrzyk, Piotr Jakubowicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 40 PE wraz z przyłączami PE 25 w m. Bramki ul. Zaciszna, dz. nr ew. 182/16, 182/10, 182/11 obr. 0008 Bramki, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45081/2020

Lista sprawa nr 290/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.11.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-29 11:27
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Strumykowej w Łomiankach dz. nr ew. 312/8, 312/7, 312/6, 312/5, 312/4, 312/3, 312/2, 312/1, 311, 310, 315, 188/7 obr. Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Zbigniew Serzysko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  2.09.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zbigniewa Serzysko polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Strumykowej w Łomiankach dz. nr ew. 312/8, 312/7, 312/6,  312/5, 312/4, 312/3,  312/2, 312/1, 311, 310, 315, 188/7 obr. Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45071/2020

 

Lista sprawa nr 289/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-29 10:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE oraz przyłącza gazowego ś.c. Ø25PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 371, 817/9, 817/11, 817/12 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  28.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø63PE oraz przyłącza gazowego ś.c. Ø25PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 371, 817/9, 817/11, 817/12 obr.  0011 Leszno, gm. Leszno.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/45090/2020

 

Lista sprawa nr 288/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 16.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni  wniósł sprzeciw Decyzją nr 579/s/2020 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-29 09:23
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 7/1, obr. 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Małgorzata Piotrowska, Piotr Piskor

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  25.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Małgorzaty Piotrowskiej i Piotra Piskor w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 7/1, obr. 0007 Grądy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44865/2020

Lista sprawa nr 287/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.11.2020r. wydał decyzję nr 563/s/2020 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-28 12:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-09 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 306/6, obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: JagodaZając-Bakowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  25.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jagody Zając –Bąkowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 306/6, obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44857/2020

 

Lista sprawa nr 286/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 2 listopada 2020r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-28 11:51
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 14:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 1355, obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Aleksandra Krzywik -Kniżewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  25.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Aleksandra Krzywik -Kniżewska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 1355, obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44849/2020

 

Lista sprawa nr 285/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.10.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-28 11:34
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-05 15:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci niskiego napięcia – 0,4 kV ze słupami nN 0,4 kV i złączem kablowym 0,4 kV dz. nr 23/1, 48/7, 48/8, 90/1, 127/1, 151/1, 152/8, 152/9, 368, 369/1, 369/2, 369//4, 504, 510 obr. 0022 Łomianki gmina Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  24.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci niskiego napięcia – 0,4 kV ze słupami nN  0,4 kV i złączem kablowym  0,4 kV dz. nr 23/1, 48/7, 48/8, 90/1, 127/1, 151/1, 152/8, 152/9, 368, 369/1, 369/2, 369//4, 504, 510 obr. 0022  Łomianki gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44694/2020

 

Lista sprawa nr 284/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-28 11:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-08 08:02

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Łużycka dz. nr ew. 227, 476/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  24.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Łużycka  dz. nr ew. 227, 476/1 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44493/2020 

Lista sprawa nr 283/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 06.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-25 09:25
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-06 13:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) do budynku mieszkalnego w m. Babice Nowe dz. nr ew. 93, 243/2 obr. 0021 Babice Nowe, oraz w m. Latchorzew dz. nr ew. 160 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  24.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) do budynku mieszkalnego w m. Babice Nowe dz. nr ew. 93, 243/2 obr. 0021 Babice Nowe, oraz w m. Latchorzew dz. nr ew. 160 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44494/2020
Lista sprawa nr 282/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.11.2020 r. wydał Decyzję nr 560/u/2020 umarzającą powyższe postępowanie.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-25 09:18
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 14:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym na dz. nr ew. 124/13, 124/22, 124/23 124/60, 124/65, 124/75, 125/3, 125/20, 125/21, 125/22, 125/40 obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  21.09.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym na dz. nr ew. 124/13, 124/22, 124/23 124/60, 124/65, 124/75, 125/3, 125/20, 125/21, 125/22, 125/40  obr. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43870/2020

 

Lista sprawa nr 281/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-22 14:00
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-02 14:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w m. Zielonki-Wieś, dz. nr ew. 616, 618 obr. 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 21.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w m. Zielonki-Wieś, dz. nr ew. 616, 618 obr. 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43697/2020

 

Lista sprawa nr 280/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 01.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-22 11:44
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE w m. Koczargi Stare, dz. nr ew. 252/23, 252/17, 253/24 obr. 0013 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 21.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Koczargi Stare, dz. nr ew. 252/23, 252/17, 253/24 obr. 0013 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43694/2020

 

Lista sprawa nr 279/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 25.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-22 11:21
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-25 14:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN–linia napowietrzna nN, słupy linii napowietrznej, na ul. Bugaj w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr ew. 116, 152, 174 obr. 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  21.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN–linia napowietrzna nN, słupy linii napowietrznej, na ul. Bugaj w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr ew. 116, 152, 174 obr. 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43692/2020


Lista sprawa nr 278/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.11.2020r. wydał decyzję Nr 564/u/2020 umarzającą postępowanie do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-22 09:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-22 10:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego –linia napowietrzna, latarnie oświetlenia, linia kablowa nN drogi gminnej na ul. Bugaj w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr ew. 116, 97/3, 98/3, 146/2, 147/1, 174 obr. 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  22.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego –linia napowietrzna, latarnie oświetlenia, linia kablowa nN drogi gminnej na ul. Bugaj w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr ew. 116, 97/3, 98/3, 146/2, 147/1, 174 obr. 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43690/2020


Lista sprawa nr 277/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2020r, Starosta Warszawski zachodni wydał zaświadczenie  o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-22 09:22
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 15:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz. dz. nr ew. 18/38, 18/26, 18/9, 1/1 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz.  dz. nr ew. 18/38, 18/26, 18/9, 1/1 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43415/2020

 

Lista sprawa nr 276/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.11.2020 r. wydał Decyzję nr 571/u/2020 umarzającą powyższe postępowanie.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 12:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz. dz. nr ew. 18/36, 18/15, 18/26 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cz.  dz. nr ew. 18/36, 18/15, 18/26 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43414/2020

 

Lista sprawa nr 275/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.11.2020 r. wydał Decyzję nr 572/u/2020 umarzającą powyższe postępowanie.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 12:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Stare Babice, dz. nr ew. 346/12,346/20 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Stare Babice, dz. nr ew. 346/12,346/20 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43413/2020

 

Lista sprawa nr 274/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 01.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 10:56
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 11:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Stare Babice, dz. nr ew. 342/25, 342/31 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Stare Babice, dz. nr ew. 342/25, 342/31 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43412/2020

 

Lista sprawa nr 273/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 01.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 10:45
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Babice Nowe, dz. nr ew. 52/6 obr. 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Babice Nowe, dz. nr ew. 52/6 obr. 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43411/2020

 

Lista sprawa nr 272/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 01.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 10:33
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 11:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonki Wieś, dz. nr ew. 616, 619, 71, 462 obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonki Wieś, dz. nr ew. 616, 619, 71, 462 obr. 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43409/2020

 

Lista sprawa nr 271/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 30.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-21 10:30
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-30 11:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE w m. Blizne Łaszczyńskiego, ul. Rzemieślnicza dz. nr ew. 275/19 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE w m. Blizne Łaszczyńskiego, ul. Rzemieślnicza dz. nr ew. 275/19 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43408/2020

 

Lista sprawa nr 270/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 30.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 15:47
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-30 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 92/6 obr. 0010 Dębówka, gm. Łomianki. Inwestor: Łukasz i Monika Krzyccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Łukasz i Moniki Krzyckich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dz. nr ew.  92/6 obr. 0010 Dębówka, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43407/2020

 

Lista sprawa nr 269/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 06.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 15:36
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-06 13:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 5 budynków mieszkalnych dwulokalowych przy al. Chopina 73, 73A, 73B, 73C, 73D w Łomiankach Dolnych dz. nr ew. 322/3, 324/2, 324/4, 1290 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: RUBIN DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 15, Kiełpin, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: RUBIN DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 15, Kiełpin, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 5 budynków mieszkalnych dwulokalowych przy al. Chopina 73, 73A, 73B, 73C, 73D w Łomiankach Dolnych dz. nr ew. 322/3, 324/2, 324/4, 1290 obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43401/2020

 

Lista sprawa nr 268/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 03.11.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 14:15
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Leszno dz. nr ew. 109/3 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Leszno dz. nr ew. 109/3 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43399/2020


Lista sprawa nr 267/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 28.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 13:31
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-28 15:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi dz. nr ew. 28/3 obr. 0015 Marianów, dz. nr ew. 1 obr. 0007 Grądy, dz. nr ew. 94/1 obr. 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi dz. nr ew. 28/3 obr. 0015 Marianów, dz. nr ew. 1 obr. 0007 Grądy, dz. nr ew. 94/1 obr. 0018 Powązki, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43398/2020


Lista sprawa nr 266/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 30.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 13:19
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-30 11:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Zaborów dz. nr ew. 427/4 obr. 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  18.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Gmina Leszno, ul. Wojska Polskiego, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Zaborów dz. nr ew. 427/4 obr. 0033 Zaborów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43396/2020


Lista sprawa nr 265/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 28.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 12:54
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-28 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 22/3 obr. 0015 Marianów, gm. Leszno. Inwestor: Jarosław Sobków Better Build Sp. zo.o. 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  17.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jarosława Sobków Better Build Sp. zo.o. 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 22/3 obr. 0015 Marianów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43256/2020

Lista sprawa nr 264/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.10.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

drukuj (Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 22/3 obr. 0015 Marianów, gm. Leszno. Inwestor: Jarosław Sobków Better Build Sp. zo.o. 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82)

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 12:06
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 11:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej do 0,5MPa w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew. 20, 18 i 19/17 obr. 0025 Pass, gm. Błonie. Inwestor: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o. Aleja Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  17.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o. Aleja Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej do 0,5MPa w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew. 20, 18 i 19/17 obr. 0025 Pass, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43194/2020

 

Lista sprawa nr 263/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 28.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 11:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-28 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 44/7, 44/27, 44/5 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  16.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 44/7, 44/27, 44/5 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43063/2020

 

Lista sprawa nr 262/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 28.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 11:27
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-28 09:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC, ul. Kościuszki, dz. nr ew. 58/1, obr. 0002 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki . Inwestor: Hubert Żuchowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu 16.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Huberta Żuchowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC, ul. Kościuszki, dz. nr ew. 58/1, obr. 0002 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43070/2020

 

Lista sprawa nr 261/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-18 10:16
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-08 08:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 478/5, 480/12 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Piotr Zaborek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  16.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Elżbiety Wąsowicz-Zaborek, Piotra Zaborek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 478/5, 480/12 obr. 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43080/2020

Lista sprawa nr 260/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.11.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-17 15:21
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-13 10:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej ma terenie KPN, PAN, SZPZOZ, Gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa dz. nr ew. 178/5, 244/14, 2/252, 2/263, 2/262, 12/268, 13/273, 13/280, 13/284, 13/276, 13/274, 13/275, 13/282, 13/281, 13/279 - obr. 0004 obr. Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  15.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej ma terenie KPN, PAN, SZPZOZ, Gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa dz. nr ew. 178/5, 244/14, 2/252, 2/263, 2/262, 12/268, 13/273, 13/280, 13/284, 13/276, 13/274, 13/275, 13/282, 13/281, 13/279 - obr. 0004 obr. Dziekanów Leśny gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42944/2020

 

Lista sprawa nr 259/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 25.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-16 11:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-25 14:17

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej z przyłączem dz. nr ew. 912/6, 911/1, w obrębie Klaudyn, w gminie Stare Babice. Inwestor: Maria Szybińska, Mateusz Stańczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pani Marii Szybińskiej oraz Pana Mateusza Stańczyka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem dz. nr ew. 912/6, 911/1, w obrębie Klaudyn, w gminie Stare Babice

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42382/2020

Lista sprawa Nr 258/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-09-15 08:31
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 09:24

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.ć. - dz. nr ew. 73,2, 73/3, 75/14, w obrębie 0006, w gminie Łomianki. Inwestor:PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ø40 PE ś.ć. - dz. nr ew. 73,2, 73/3, 75/14, w obrębie 0006, w gminie Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42286/2020

Lista sprawa Nr 257/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-09-15 08:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 09:23

Zgłoszenie z projektem przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego na działce nr ew. 350, w obrębie 0003 Blizne Łaszczyńskiego, w gminie Stare Babice. Inwestor: Marcin i Iwona Mazurkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Marcina i Iwony Mazurkiewicz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr ew. 350, w obrębie 0003 Blizne Łaszczyńskiego, w gminie Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42277/2020

Lista sprawa Nr 256/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 19.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-09-15 08:24
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-21 11:35

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø40 PE ś.ć. dz. nr ew. 1351/2, obręb 0001, gmina Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu - dz. nr ew. 1351/2, obręb 0001, gmina Izabelin

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42272/2020

Lista sprawa Nr 255/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-09-15 08:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dz. nr 324/14, 324/15, 324/9, 322/16, 322/17, 322/8 obr. 0004 Borzęcin Duży ul. Kosmowska (dz. nr ew. 322/14) droga prywatna (dz. ne ew. 322/7, 322/15, 324/7) gmina Stare Babice. Inwestor: Paulina Mandes, Agnieszka Orzechowska-Kamińska, Mariusz Zdaniewicz, Diana Kłos-Latushkin, Stanisław Górski, Marzena Jarosz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pauliny Mandes, Agnieszki Orzechowskiej-Kamińskiej, Mariusza Zdaniewicza, Diany Kłos-Latushkin, Stanisława Górskiego, Marzeny Jarosz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dz. nr 324/14, 324/15, 324/9, 322/16, 322/17, 322/8  obr. 0004 Borzęcin Duży ul. Kosmowska (dz. nr ew. 322/14) droga prywatna (dz. ne ew. 322/7, 322/15, 324/7) gmina Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41917/2020

 

Lista sprawa nr 254/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.09.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-11 08:56
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 13:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 48 obr. 0005 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 48 obr.  0005 Błonie, gm. Błonie.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/42011/2020

 

Lista sprawa nr 253/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-11 11:49
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-15 08:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul. Szafirowa dz. nr ew. 116/4, 259/1, 289/6, 289/12 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul. Szafirowa dz. nr ew. 116/4, 259/1, 289/6, 289/12 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42006/2020

 

Lista sprawa nr 252/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-11 09:31
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 55/2, 344/2, 344/15 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych ul Południowa dz. nr ew. 55/2, 344/2, 344/15 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41995/2020

 

Lista sprawa nr 251/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-11 09:22
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 09:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø90/8,2 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 15, 26/1, 26/5 obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø90/8,2 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 15, 26/1, 26/5 obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42002/2020

Lista sprawa nr 250/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.10.2020r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia Decyzją nr 554/s/2020.

drukuj (Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø90/8,2 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 15, 26/1, 26/5 obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.)

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-11 08:39
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 12:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Myszczyn dz. nr ew. 167/2, 167/3, 167/4, 167/5 obr. 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Myszczyn dz. nr ew. 167/2, 167/3, 167/4, 167/5 obr. 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/42005/2020

 

Lista sprawa nr 249/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-10 15:15
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 09:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 w ul. Jarzębinowej (dz. nr ew. 248/52) z przyłączem wodociągowym do dz. nr ew. 248/38, obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: Mariusz Kielan

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 10.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariusza Kielan w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 w ul. Jarzębinowej (dz. nr ew. 248/52) z przyłączem wodociągowym do dz. nr ew. 248/38, obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42009/2020

 

Lista sprawa nr 248/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 30.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-10 15:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-30 11:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 w ulicy Leszczynowej (dz. 409) wraz z przyłączami wodociągowymi do dz. 243/16 i 243/18 w Koczargach Starych, gm. Stare Babice. Inwestor: Bartosz Woźniak, Kinga i Robert Niegowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  09.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Bartosza Woźniaka, Kingi i Roberta Niegowskich sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 w ulicy Leszczynowej (dz. 409) wraz z przyłączami wodociągowymi do dz. 243/16 i 243/18 w Koczargach Starych, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41622/2020

 

Lista sprawa nr 247/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 22.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-10 08:54
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 09:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczytno dz. nr ew. 196/1, 196/2, 196/6, 196//5, 196/4, 197, 186, 175 obr. 0027 Szczytno, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczytno dz. nr ew.  196/1, 196/2, 196/6, 196//5, 196/4, 197, 186, 175 obr. 0027 Szczytno, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41580/2020


Lista sprawa nr 246/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 21.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw Decyzją nr 512/s/2020  do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-09 09:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-21 14:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz 110 i kanalizacji sanitarnej Dz 200 w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego , gm. Stare Babice w dz. nr ew.: 9/6, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5 obr. 0003, gm. Stare Babice. Inwestor: Mariusz Wach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  08.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariusza Wachw sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz 110 i kanalizacji sanitarnej Dz 200 w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego , gm. Stare Babice w dz. nr ew.: 9/6, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5 obr. 0003, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41385/2020

 

Lista sprawa nr 245/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-08 14:13
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 14:54

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 2/3 obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz Bołtromiuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Bołtromiuk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej dz. nr ew. 2/3 obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40761/2020

 

Lista sprawa nr 244/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.10.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-07 09:34
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 12:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV- budowy linii kablowej nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Czerwonego Kapturka dz. Nr ew. 96/9, 96/18, 96/21, 96/30, 96/31, 96/34, 96/44 obr. 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  0,4 kV - budowy linii kablowej nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny, ul. Czerwonego Kapturka dz. Nr ew. 96/9, 96/18, 96/21, 96/30, 96/31, 96/34, 96/44 obr. 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40762/2020

 

Lista sprawa nr 243/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 21.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw Decyzją nr 513/s/2020  do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-04 15:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-21 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w m. Koczargi Stare ul. Borówkowa, dz. nr ew. 223/7, 223/10, 466, 223/13, 224/7, 224/8, obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin Chmaj

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu 03.09.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Chmaj w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w m. Koczargi Stare ul. Borówkowa, dz. nr ew. 223/7, 223/10, 466, 223/13, 224/7, 224/8, obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40593/2020

 

Lista sprawa nr 242/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-04 15:11
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 42/12 obr. 0004 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Maria Napiórkowska -Chritow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marii Napiórkowska -Chritow w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE x3,7 PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 42/12 obr.  0004 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40494/2020

 

Lista sprawa nr 241/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-04 14:41
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 15:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Płochocin ul. Stołeczna, Wolska dz. nr ew. 304/2, 259/1, 128/1, 14/23, 154/22, 154/16, 154/11 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: GOTTA sp. Z o.o. 62-005 PROMNICE, ul. Północna 66

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu 03.09.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: GOTTA sp. Z o.o. 62-005 PROMNICE, ul. Północna 66 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Płochocin ul. Stołeczna, Wolska dz. nr ew. 304/2, 259/1, 128/1, 14/23, 154/22, 154/16, 154/11 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40482/2020

 

Lista sprawa nr 240/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 22.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-04 14:20
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 09:27

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr 450/1, 387, 1240, 386/2 1206 obr. 0005 w miejscowości Dziekanów Polski gm. Łomianki w celu zasilenia dz. nr ew. 1218 w m. Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 03.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr 450/1, 387, 1240, 386/2 1206 obr. 0005 w miejscowości Dziekanów Polski gm. Łomianki w celu zasilenia dz. nr ew. 1218 w m. Dziekanów Polski, gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40466/2020

 

Lista sprawa nr 239/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 21.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzja nr 516/s/2020 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-04 13:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 16:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Lubiczów ul. Warszawska dz. nr ew. 22/7, 22/16 obr. 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Lubiczów ul. Warszawska dz. nr ew. 22/7, 22/16 obr. 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice.

 

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/40465/2020

 

Lista sprawa nr 238/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-03 14:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 13:24

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Łomianki Dolne gm. Łomianki ul. Brzegowa, dz. nr ew. 157 obr. 0010 Łomianki Dolne droga dojazdowa do ul. Brzegowej dz. nr ew. 714 obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.09.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Łomianki Dolne gm. Łomianki ul. Brzegowa, dz. nr ew. 157 obr. 0010 Łomianki Dolne droga dojazdowa do ul. Brzegowej  dz.  nr ew. 714 obr. 0010 Łomianki Dolne.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40225/2020

 

Lista sprawa nr 237/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-09-03 14:22
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 13:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 888/5, 888/7 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew.  888/5, 888/7 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39576/2020

 

Lista sprawa nr 236/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 14:07
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 13:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 629/6, 629/4, 574/3, 641/1, 576/2, 577/2, 578/2, 579/2, 580/2 obr. 0001 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew.  629/6, 629/4, 574/3, 641/1, 576/2, 577/2, 578/2, 579/2, 580/2 obr. 0001 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39578/2020

 

Lista sprawa nr 235/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 13:55
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-04 14:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 9/6, 17/5, 17/2, 17/1 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew.  9/6, 17/5, 17/2, 17/1 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39580/2020

 

Lista sprawa nr 234/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 13:47
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-04 14:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 542, 45/5 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0, 5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 542, 45/5 obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39583/2020

 

Lista sprawa nr 233/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 12:51
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 12:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 281/5, 281/10, 281/11, 281/12 obr. Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0, 5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 281/5, 281/10, 281/11, 281/12 obr. Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39432/2020

 

Lista sprawa nr 232/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.09.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 10:57
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych dz. nr ew. 72, 36/6 obr. 0006 Ożarów Mazowiecki, gm. Ozarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych dz. nr ew. 72, 36/6 obr. 0006 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39428/2020

 

Lista sprawa nr 231/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.09.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 10:50
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w działce nr ew.: 175/2, 189/13, 189/15, 188/2, 189/2 obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Józef Kossakowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  26.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Józefa  Kossakowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w działce nr ew.: 175/2, 189/13, 189/15, 188/2, 189/2 obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39241/2020

 

Lista sprawa nr 230/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.10.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł do powyższego zgłoszenia sprzeciw decyzją nr 504/s/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-28 09:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 10:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej w działce nr ew.: 157/10, 156/18, 156/4, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Leszek Lusa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  21.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Leszek Lusa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w działce nr ew.: 157/10, 156/18, 156/4, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38605/2020

 

Lista sprawa nr 229/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-25 13:31
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 11:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w działce nr ew.: 157/10, 156/18, 156/4, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Leszek Lusa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  21.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Leszek Lusa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działce nr ew.: 157/10, 156/18, 156/4, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38604/2020

 

Lista sprawa nr 228/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-25 13:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 10:26

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dz. nr ew. 205/21, 206/21, 207/45, 208/21 obr. 0008 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Katarzyna i Marek Włodarscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyna i Marek Włodarscy w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dz. nr ew. 205/21, 206/21, 207/45, 208/21 obr. 0008 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37988/2020

 Lista sprawa nr 226/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15 września 2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-20 10:55
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 10:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 26/3, 61/8 obr. Rochaliki, gm. Błonie. Inwestor: Grażyna Wagner

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  18.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Grażyny Wagner w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 26/3, 61/8 obr. Rochaliki, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37741/2020

 

Lista sprawa nr 225/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-19 09:04
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-14 09:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew. 20 i 18 obr. Pass, gm. Błonie. Inwestor: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o. Aleja Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o. Aleja Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew. 20 i 18 obr. Pass, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37201/2020

 

Lista sprawa nr 224/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 18.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-14 13:12
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 08:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Mory ul. Wspólna Droga dz. nr ew. 33/11, 33/12, 55/8 obr. 0011 Mory, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 12.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Mory ul. Wspólna Droga dz. nr ew. 33/11, 33/12, 55/8 obr. 0011 Mory, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36786/2020

 

Lista sprawa nr 223/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 25.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-14 09:57
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-27 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej działki o nr ew. 114/6, 114/19, 114/16 obr. Nowy Łuszczewek, gm. Błonie. Inwestor: Mariusz Szymański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariusza Szymańskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej działki o nr ew. 114/6, 114/19, 114/16 obr. Nowy Łuszczewek

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36785/2020

 

Lista sprawa nr 222/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-14 09:21
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 11:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 470/6, 471/5, 471/4, 472/3, 473/2, 474/2, 476/2, 476/8 obr. 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 470/6, 471/5, 471/4, 472/3, 473/2, 474/2, 476/2, 476/8  obr. 0001, gm. Stare Babice. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36782/2020

 

Lista sprawa nr 221/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 25.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-13 15:43
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-27 13:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 1156/3 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Paweł Szydziak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Szydziak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 1156/3 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36783/2020

 

Lista sprawa nr 220/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-14 09:02
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-25 14:18

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dz. nr ew. 95/1, obr. Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: PKL GROUP sp. z o.o. ul. Pelpińska 8B, 01-683 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.08.2020 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PKL GROUP sp. z o.o. ul. Pelpińska 8B, 01-683 Warszawa, polegającej na budowie wewnętrznej sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 95/1,  obr. Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36781/2020

 

Lista sprawa nr 219/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 09.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-14 08:45
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 12:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 42/36 obr. 0004 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 42/36 obr. 0004 Błonie, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36618/2020

 

Lista sprawa nr 218/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-11 14:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 144/19 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 144/19 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36617/2020

 

Lista sprawa nr 217/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 26.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-11 13:55
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-27 09:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Dąbrowa ul. Sierakowska dz. nr ew. 158, 157, 149/1, 149/2 obr. 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki. Inwestor: Enerprof Anna Jedynak Dąbrowa, ul. Sierakowska 103, 05-092

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 10.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Enerprof Anna Jedynak Dąbrowa, ul. Sierakowska 103, 05-092 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Dąbrowa ul. Sierakowska dz. nr ew. 158, 157, 149/1, 149/2 obr. 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36260/2020

 

Lista sprawa nr 216/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-11 13:07
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-01 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Kępiaste i Łubiec, dz. nr ew. 253, 254, obr. 0009 Kępiaste, dz. nr ew. 181 obr. 0014 Łubiec gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn –linia kablowa oświetlenia typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi  w m. Kępiaste i Łubiec, dz. nr ew. 253, 254 obr. 0009 Kępiaste, dz. nr ew. 181 obr. 0014 Łubiec gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36232/2020


Lista sprawa nr 215/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-08-11 12:52
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 08:51

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odgałęzieniami bocznymi w drogach dojazdowych do ul. Klonowej (dz. nr ew. 213/18, 210/17) w Kiełpinie, gmina Łomianki. Inwestor: BUD-INSTAL Małgorzata Kurek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: BUD-INSTAL Małgorzata Kurek , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odgałęzieniami bocznymi w drogach dojazdowych do ul. Klonowej (dz. nr ew. 213/18, 210/17) w Kiełpinie, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35980/2020


Lista sprawa nr 214/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 25.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-07 09:17
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-27 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø63 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC, dz. nr ew. 120/1, w obrębie 0001, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: DOMIX-D S.C KRZYSTOF DURMAJ, ADAM GŁODEK

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: DOMIX-D S.C Krzysztof Durmaj, Adam Głodek ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø63 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC, dz. nr ew. 120/1, w obrębie 0001, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35829/2020


Lista sprawa nr 213/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 21.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-06 12:42
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-21 14:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu gotowego MURATOR C333rL DOM "MIARODAJNY" wariant XVI, dz. nr ew. 174/17, w obrębie 0008 Bramki, gmina Błonie. Inwestor: Marcin Wielgo

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Marcina Wielgo,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu gotowego MURATOR C333rL DOM "MIARODAJNY" wariant XVI, dz. nr ew. 174/17, w obrębie 0008 Bramki, gmina Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35335/2020


Lista sprawa nr 212/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 21.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do  wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-07 08:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci o max. ciś. roboczym MOP = do 0,5MPa do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 233/9, 233/21, 233/7, 234/13, obręb 0003, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci o max. ciś. roboczym MOP = do  0,5MPa do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 233/9, 233/21, 233/7, 234/13, obręb 0003, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35338/2020


Lista sprawa nr 211/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:49
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej o max. ciś. roboczym MOP= do 0,5MPa do budynków mieszkalnych dz. 44/14, 44/12, 30/9, 30/8, obręb 0002, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z.o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej o max. ciś. roboczym MOP= do 0,5MPa do budynków mieszkalnych dz. 44/14, 44/12, 30/9, 30/8, obręb 0002, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35342/2020


Lista sprawa nr 210/z/202

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:44
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:44

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 1/217 z obrębu PGR Strzykuły, dz. 20/9, 21/14, 21/11, 21/5 z obrębu Wieruchów, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp.z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 1/217 z obrębu PGR Strzykuły, dz. 20/9, 21/14, 21/11, 21/5 z obrębu Wieruchów, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35272/2020


Lista sprawa nr 209/z/202

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:42
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku usługowego, dz. nr ew. 84, w obrębie Duchnice, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku usługowego, dz. nr ew. 84, w obrębie Duchnice, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35265/2020


Lista sprawa nr 208/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:38
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 37, w obrębie 0018 Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 37, w obrębie 0018 Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35271/2020


Lista sprawa nr 207/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:42

Zgłoszenie z projektem siec gazowej średnieg ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 117/14, w obrębie Płochocin, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.08.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 117/4, w obrębie 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35268/2020


Lista sprawa nr 206/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 11.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-05 09:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 15:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN (przyłącza napowietrzne nN)w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr 116, 96, 97/1 obr. 0012 gmina Stare Babice. Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  31.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójta Gminy Stare Babice 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN (przyłącza napowietrzne nN) w miejscowości Koczargi Nowe dz. nr 116, 96, 97/1  obr. 0012  gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34943/2020


Lista sprawa nr 205/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.09.2020r. wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-31 15:42
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Kościelna Droga w dz. nr ew. 278/2, 279/4, 279/5, obr. 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: JRK DEVELOPMENT, ul. Działkowa 9, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  31.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JRK DEVELOPMENT, ul. Działkowa 9, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Kościelna Droga dz. ew. 278/2, 279/4, 279/5, obr. 0010 Łomianki Dolne.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34836/2020

Lista sprawa nr 204/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-31 15:07
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-19 15:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej w dz. nr ew. 68/5, 68/13, obr. Dębówka gm. Błonie. Inwestor: Sabina Kakiet

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sabiny Kakiet w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej w dz. nr ew.  68/5, 68/13, obr. Dębówka gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34563/2020

Lista sprawa nr 203/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-31 15:14
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-14 11:33

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 mm2 dz. nr ew. 18/2, 19, 20/1 obr. 0022, Szdkówek gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 t.j.) w dniu 30.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego linia kablowa nN-0,4kV typu  YAKXS 4x25 mm2  dz. nr ew. 18/2, 19, 20/1 obr. 0022, Szdkówek gm. Leszno.

 

 

Lista sprawa nr 202/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34534/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 10.08.2020 Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie w sprawie powyższego zgłoszenia wydając decyzję nr 354/u/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-31 14:55
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 14:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 40 PE (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Bieniewice dz. nr 314/11 obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 40 PE (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Bieniewice dz. nr 314/11  obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34388/2020


Lista sprawa nr 201/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-29 12:49
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 15:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Stare Babice dz. nr 304/6, 313/4, 1065, 1064 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Stare Babice dz. nr 304/6, 313/4, 1065, 1064 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34386/2020


Lista sprawa nr 200/z/2020\

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-29 12:42
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Lipków dz. nr 622 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (max. ciś. robocze = do 0,5 MPa) w m. Lipków dz. nr 622 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34387/2020


Lista sprawa nr 199/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-29 12:35
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 15:18

Zgłoszenie z projektem przebudowy części budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na pracownię krawiecką na działce nr ew. 305, obręb 0027 Wojcieszyn, gmina Stare Babice. Inwestor: Edyta Jannasz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Edyty Jannasz sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie części budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na pracownię krawiecką na działce nr ew. 305, obręb 0027 Wojcieszyn, gmina Stare Babice.

 

Lista sprawa nr 198/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34077/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-29 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Kościelna Droga dz. nr ew. 277, 278/3, 278/2, 279/4, 279/5, 279/7 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Kościelna Droga dz. nr ew. 277, 278/3, 278/2, 279/4, 279/5, 279/7 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34073/2020

Lista sprawa nr 197/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-29 12:16
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 15:08

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Chopina / ul. Wspólna dz. nr ew. 324/2, 1290, 324/4 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Chopina / ul. Wspólna  dz. nr ew. 324/2, 1290, 324/4 obr.  0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33737/2020 

Lista sprawa nr 196/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-27 16:05
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 08:57

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego na działce nr ew. 59, obręb 0024 Błonie, gmina Błonie. Inwestor: Marian Ebert

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariana Ebert w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr ew. 59, obręb 0024 Błonie, gmina Błonie.

 

Lista sprawa nr 195/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33732/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.09.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-27 16:17
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 15:45

Zgłoszenie z projektem demontażu odcinka linii napowietrznej nn dz. nr ew. 149 obr. 0002 Dąbrowa, gmina Łomianki. Inwestor: Enerprof Anna Jadynak ul. Karmelcka 25/12, 00-173 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Enerprof Anna Jadynak ul. Karmelcka 25/12, 00-173 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na demontażu odcinka linii napowietrznej nn dz. nr ew. 149 obr.  0002 Dąbrowa, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33373/2020 

 

Lista sprawa nr 194/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-24 12:33
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 15:07

Zgłoszenie z projektem rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 62, obręb 0025 Strzyżew Parcele, gmina Kampinos. Inwestor: Marcin Ciurzyński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Ciurzyńskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 62, obręb 0025 Strzyżew Parcele

 

Lista sprawa nr 193/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33400/2020

Rozstrzygnięcie sprawy: Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 13.08.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-24 10:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-26 10:05

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (projekt zamienny) na działce nr ew. 88/24, obręb Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Maria Molak, Marian Molak, Stanisław Korzeniowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marii Molak, Mariana Molak, Stanisława Korzeniowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (projekt zamienny) na dz. nr ew. 88/24, obręb Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Lista sprawa nr 192z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33195/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-24 10:24
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 10:47

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Aleja Fryderyka Chopina dz. nr ew. 68/6, 67/3, 67/4, obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Aleja Fryderyka Chopina  dz. nr ew. 68/6, 67/3, 67/4, obr.  0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33097/2020 

Lista sprawa nr 191/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-24 11:19
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 09:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE dz. nr ew. 78/1 obr. 0006 Łomianki, dz. 532 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE dz. nr ew. 78/1 obr. 0006 Łomianki, dz. 532 obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33085/2020

 

Lista sprawa nr 190/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-23 14:41
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 10:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE ul. Kolejowa 305, 307 dz. nr ew. 37/2, 395/1, 95/1, 96/1 obr. 0012 Sadowa, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE  ul. Kolejowa 305, 307 dz. nr ew. 37/2, 395/1, 95/1, 96/1 obr. 0012 Sadowa, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33094/2020

Lista sprawa nr 189/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-23 14:47
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 687/1, obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Katarzyna Wielechowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Wielechowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 687/1, obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.  

 


Lista sprawa nr 188/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33090/2020

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.08.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wzniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-22 15:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-26 10:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Duchnice ul. Rozłogi dz. nr ew. 88/13, dz. 88/9, dz. 84, dz. 82/12 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 21.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia w m. Duchnice ul. Rozłogi dz. nr ew. 88/13, dz.  88/9, dz. 84, dz. 82/12 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33051/2020

 

Lista sprawa nr 187/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-21 15:42
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-29 10:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 40 w m. Feliksów dz. 40/10, 40/2, 39/2, 35/3 obr. 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 40 w m. Feliksów dz. 40/10, 40/2, 39/2, 35/3 obr. 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33050/2020


Lista sprawa nr 186/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.09.2020r Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie w sprawie powyższego zgłoszenia wydając decyzję NR 420/u/2020r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-22 08:39
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku dz. nr ew. 462/2, 464/3 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku dz. nr ew. 462/2, 464/3 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32800/2020

 

Lista sprawa nr 185/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-21 10:39
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 12:51

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi w ulicy Chabrowej dz. nr ew. 38/3, 30, 41/3 obr. 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi w ulicy Chabrowej dz. nr ew. 38/3, 30, 41/3 obr. 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32798/2020

 

Lista sprawa nr 184/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-21 10:33
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-29 09:51

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ul. Białą a dz. nr ew. 29/20 (dz. nr ew. 30, 33/9, 32/1, 31/1, 29/11, 29/19 obr. 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ul. Białą a dz. nr ew. 29/20 (dz. nr ew. 30, 33/9, 32/1, 31/1, 29/11, 29/19 obr. 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32705/2020

 

Lista sprawa nr 183/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-21 09:46
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 11:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 341 obr. 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 341obr. 0001, gm. Stare Babice.

   

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3223/2020

 

Lista sprawa nr 182/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-17 09:15
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 16:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 616, 617 obr. 0031, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym MOP=do 0,5MPa dz. nr ew. 616, 617 obr. 0031, gm. Stare Babice.

   

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32230/2020

 

Lista sprawa nr 181/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-17 09:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 16:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE x3,7 PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 108/12, 110/15, 110/18 111/22, 111/24, 111/21 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  15.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE x3,7 PE o ciśnieniu roboczym MOP= do 0,5 MPa w dz. nr ew. 108/12, 110/15, 110/18 111/22, 111/24, 111/21 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31984/2020

 

Lista sprawa nr 180/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-16 15:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 09:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE w działce nr ew.: 640/2, 640/2 ul. Wypoczynkowa, obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Lidia Szymańska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  15.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lidii Szymańskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110  PE w działce nr ew.: 640/2, 640/2 ul. Wypoczynkowa, obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31971/2020

 

Lista sprawa nr 179/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-17 08:39
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 09:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacji wewnętrznych: elektrycznej wod-kan. C.O, gaz oraz instalacji zewnętrznych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem o poj. 10 m3 na dz. nr ew. 1355 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Aleksandra Krzywik-Kniżewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Aleksandra Krzywik-Kniżewska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wod-kan. C.O, gaz oraz instalacji zewnętrznych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem o poj. 10 m3 na dz. nr ew. 1355 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31847/2020

 

Lista sprawa nr 178/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.09.2020r. wydał decyzję sprzeciwu Nr 409/s/2020 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-16 15:23
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 12:34

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia wraz z przebudową istniejącego przyłącza DN 25 STAL w m. Łomianki Dolne gm. Łomianki ul. Rolnicza, dz. nr ew. 117/1 obr. 0005 Łomianki Miasto droga dojazdowa do ul. Rolniczej dz. nr ew. 86/2, 86/1 obr. 0005 Łomianki Miasto dz. nr. ew. 65/2, 65/1 obr.: 0010 Łomianki Dolne. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia wraz z przebudową istniejącego przyłącza DN 25 STAL w m. Łomianki Dolne gm. Łomianki ul. Rolnicza, dz. nr ew. 117/1 obr. 0005 Łomianki Miasto droga dojazdowa do ul. Rolniczej  dz.  nr ew. 86/2, 86/1 obr. 0005 Łomianki Miasto dz. nr. ew. 65/2, 65/1 obr.: 0010 Łomianki Dolne.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31845/2020

 

Lista sprawa nr 177/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-16 15:12
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 09:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 267 obr. 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 267 obr. 0033 Zaborów, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31620/2020

 

Lista sprawa nr 176/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 02.09.2020 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 405/s/2020 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-14 15:36
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-02 12:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 108 obr. Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 108 obr. Bieniewice, gm. Błonie.

   

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31617/2020

 

Lista sprawa nr 175/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-14 15:40
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 13:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 19 obr. 0017 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa dz. nr ew. 19 obr.0017 Błonie, gm. Błonie.

   

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31615/2020

 

Lista sprawa nr 174/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-14 15:46
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 13:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 446 obr. 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 446 obr. 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31388/2020

 

Lista sprawa nr 173/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-14 15:23
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 12:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 4/3, 5/12, 5/11, 5/17, 7/5, 7/9, 8/7 obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej o max. ciśnieniu roboczym MOP do 0,5MPa dz. nr ew. 4/3, 5/12, 5/11, 5/17, 7/5, 7/9, 8/7 obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31430/2020

 

Lista sprawa nr 172/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-14 15:18
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 12:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. PE DN 63 mm; DN 40 mm z przyłączami gazowymi ś/c PE DN 25 mm w dz. nr ew. 668, obr. 0001 Stare Babice, dz. 257, 258, 57/41, 57/45, 57/40, 57/44, 57/23, 57/21, 57/31, 57/25, 57/39, 57/38, 57/37, 57/32 obr. 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. PE DN 63 mm; DN 40 mm z przyłączami gazowymi ś/c PE DN 25 mm w dz. nr ew. 668, obr. 0001 Stare Babice, dz. 257, 258, 57/41, 57/45, 57/40, 57/44, 57/23, 57/21, 57/31, 57/25, 57/39, 57/38, 57/37, 57/32 obr. 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30908/2020

 

Lista sprawa nr 171/z/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-10 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 164/10 obr. Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Anna i Bartłomiej Płatos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  09.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Anny i Bartłomieja Płatos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 164/10 obr. Stare Faszczyce, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30890/2020

 

Lista sprawa nr 170/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-10 15:21
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø200 PCV/ Ø75 PE dz. nr ew.: 99/9, dz. 100/9 w ul. Zamoyskiego, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Grzegorz Giermakowski, Henryka Zaporska, Michał Prochenka, Rafał Tomaszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  08.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Grzegorza Giermakowskiego, Henryki Zaporskiej, Michała Prochenki, Rafała Tomaszewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110  PE i sieci kanalizacyjnej Ø200  PCV/ Ø75 PE dz. nr ew.: 99/9, dz. 100/9 w ul. Zamoyskiego, obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30569/2020

 

Lista sprawa nr 169/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 01.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-08 14:11
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-02 12:43

Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego budowy zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 102/8, 102/100, 102/99, 102/5, 102/94, 102/10, 102/96, 102/98, 102/97 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego budowy zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 102/8, 102/100, 102/99, 102/5, 102/94, 102/10, 102/96, 102/98, 102/97 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-07-07 09:38

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 141, 134/12, 134/3, 134/9, 135/6, 136/8, 136/13 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 141, 134/12, 134/3, 134/9, 135/6, 136/8, 136/13 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30031/2020

 

Lista sprawa nr 167/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-06 14:52
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 12:19

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 236/70, 236/51, 236/66 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  06.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Mościska, dz. nr ew. 236/70, 236/51, 236/66 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30033/2020

 

Lista sprawa nr 168/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-06 14:18
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 12:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 351/1, 908/2, 908/4, 908/6 obr. 0004 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Ewa Łodzińska, Andrzej Łodziński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewy Łodzińskiej, Andrzeja Łodzińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi  oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 351/1, 908/2, 908/4, 908/6 obr. 0004 Łomianki, gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29686/2020

 

Lista sprawa nr 166/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.08.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-03 15:28
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 12:35

Zgłoszenie z projektem adaptacji poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową schodów wewnętrznych dz. nr ew. 89/60 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Robert Skubisz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Roberta Skubisza w sprawie planowanej inwestycji polegającej na adaptacji poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową schodów wewnętrznych dz. nr ew. 89/60 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29677/2020

 

Lista sprawa nr 165/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-03 15:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 16:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem ul. Trakt Królewski dz. nr ew. 603/1, 604/8 do działki 603/7 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Michał Werpechowski

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Michała Werpechowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem ul. Trakt Królewski dz. nr ew. 603/1, 604/8 do działki 603/7 obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28537/2020

 

Lista sprawa nr 164/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-02 14:32
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-04 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE w działce nr ew.: 654, 136/5, 136/3 w ul. Trakt Królewski, obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Iwona Paradowska-Fryt, Anna Linowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  01.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Iwony Paradowska-Fryt, Anny Linowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110  PE w działce nr ew.: 654, 136/5, 136/3 w ul. Trakt Królewski, obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29194/2020

 

Lista sprawa nr 163/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie w sprawie powyższego zgłoszenia wydając decyzję nr 303/u/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-03 09:35
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 14:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu ś/c w m. Leszno ul. Otuliny dz. nr ew. 1140/5, 715 ul. Otuliny obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 01.07.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu ś/c w m. Leszno ul. Otuliny dz. nr ew. 1140/5, 715 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29145/2020

 

Lista sprawa nr 162/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 14 sierpnia 2020 r Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie  w sprawie powyższego zgłoszenia wydając decyzję nr 368/u/2020

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-07-02 10:16
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-14 15:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE w działce nr ew.: 3/21 w ul. Trakt Królewski, obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Karolina Forkasiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 30.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Karoliny Farkasiewicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE w działce nr ew.: 3/21 w ul. Trakt Królewski, obr. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28941/2020

 

Lista sprawa nr 161/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 18.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 12:14
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-18 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 71, 40/9, 40/7 obr. 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 71, 40/9, 40/7 obr. 0007 Grądy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28605/2020

 

Lista sprawa nr 160/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 7 lipca 2020r. wydał zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 11:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami ul. Agawy dz. nr ew. 407/4, 406/7 obr. 0003 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Dorota Cieślińska, Tomasz Lenczewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Doroty Cieślińskiej, Tomasza Lenczewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami ul. Agawy dz. nr ew. 407/4, 406/7  obr. 0003 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28599/2020

 

Lista sprawa nr 159/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 11:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 16:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE w działkach nr ew.: 165, 48/5, 48/9 w ul. Klonowej, obr. Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Szerszeń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anety Szerszeń w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE w działkach nr ew.: 165, 48/5, 48/9 w ul. Klonowej, obr. 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28594/2020

 

Lista sprawa nr 158/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 07.08.2020 Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie w sprawie powyższego zgłoszenia wydając decyzję nr 349/u/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 10:54
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 12:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Włościańskiej dz. nr ew. 521, 473/6 obr. 0005 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Luk-Dom Łukasz Paciorek ul. Dębowa 13, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Luk-Dom Łukasz Paciorek ul. Dębowa 13, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Włościańskiej dz. nr ew.  521, 473/6 obr. 0005 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28586/2020

Lista sprawa nr 157/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.08.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-30 09:53
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 12:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Borzęcin Duży dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3 ul. Trakt Królewski obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE w m. Borzęcin Duży  dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3   ul. Trakt Królewski  obr. 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27934/2020

 

Lista sprawa nr 156/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia przeciwu  wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-25 08:59
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-16 15:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Duchnice dz. nr ew. 94/7, 94/9, ul. Żytnia obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 24.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8  PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m.  Duchnice  dz. nr ew. 94/7, 94/9,  ul. Żytnia obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27909/2020

 

Lista sprawa nr 155/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do złożenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-25 08:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci eN – oświetlenia toru rowerowego typu ‘PUMPTRACK” w m. PGR Kręczki Kaputy ul. Sochaczewska 218, 05-850 Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 6/189, 6/190 obr. PGR Kręczki Kaputy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  24.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci eN – oświetlenia toru rowerowego typu ‘PUMPTRACK” dz. nr ew. 6/189, 6/190 obr. PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27713/2020


Lista sprawa nr 154/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-24 12:23
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-23 15:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø 200 PCV w m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew. 43/49, 43/39, 43/40, 43/41, 43/42, 43/43, 43/44 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk Malarczyk Sp. J. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Żeromskiego 14

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  23.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk Malarczyk Sp. J. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Żeromskiego 14  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE i sieci kanalizacyjnej Ø 200 PCV w m. Ożarów Mazowiecki, dz. nr ew.  43/49, 43/39,  43/40, 43/41, 43/42, 43/43, 43/44 obr. 0004 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27536/2020

 

Lista sprawa nr 153/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-23 13:44
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-23 14:34

Zgłoszenie z projektem przebudowy przegród zewnętrznych wraz z dociepleniem elewacji wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 45/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz Kubacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasz Kubacki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie przegród zewnętrznych wraz z dociepleniem elewacji wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 45/2 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27281/2020

 

Lista sprawa nr 152/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.07.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-22 15:41
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-03 12:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV w m. Łomianki, ul. Szpitalna, ul. Wiosenna dz. nr ew. 157/2, 77/2, 56/1, 54/2, 54/1, 2/5, obr. 0004 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV w m. Łomianki, ul. Szpitalna, ul. Wiosenna  dz. nr ew. 157/2, 77/2, 56/1, 54/2, 54/1, 2/5, obr. 0004 Łomianki  gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26500/2020


Lista sprawa nr 151/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-17 15:51

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz. nr ew. 891/5 obr. 0005 gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Dziekanów Polski, ul. Miła dz. nr ew. 891/5 obr. 0005 gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26446/2020

 

Lista sprawa nr 150/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-17 15:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego telefonii komórkowej sieci T-Mobile 27377/14797 Dziekanów Nowy wraz z instalacją elektryczną na dz. nr ew. 248/13, 248/20, 248/8, 248/7, Dziekanów Nowy, gmina Łomianki. Inwestor: T-Mobile Polska Spółka akcyjna

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego telefonii komórkowej sieci T-Mobile 27377/14797 Dziekanów Nowy wraz z instalacją elektryczną na dz. nr ew. 248/13, 248/20, 248/8, 248/7, Dziekanów Nowy, gmina Łomianki. Inwestor: T-Mobile Polska Spółka akcyjna)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-17 09:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Dziekanów Polski dz. nr ew. 897, 909/1, 1093 wraz ze złączem kablowym do zasilania, dz. nr ew. 1093 w miejscowości Dziekanów Polski, gmina Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn poniżej 1kV- budowa linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Dziekanów Polski dz. nr ew. 897, 909/1, 1093 wraz ze złączem kablowym do zasilania, dz. nr ew. 1093 w miejscowości Dziekanów Polski, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25781/2020

 

Lista sprawa nr 149/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-12 12:19
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 35/2, 36/6, w obrębie 0020, gmina Błonie. Inwestor: Rafał Włodarski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Pana Rafała Włodarskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dz. nr ew. 35/2, 36/6, w obrębie 0020, gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25429/2020

 

Lista sprawa nr 148/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 04.08.2020 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 336/s/2020 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-10 15:02
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-04 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy stacji transformatorowej MRw-bpp 20/2x800-4 dz. nr ew. 18/36, obręb 0009, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PKP Energetyka S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  10.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PKP Energetyka S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej MRw-bpp 20/2x800-4, dz. nr ew. 18/36, obręb 0009, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25457/2020

 

Lista sprawa nr 147/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-10 15:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4 w sorawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na inwestycję pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. BT 15899 Błonie Pass wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na dz. nr ew. 4/43 w miejscowości Pass, w gminie Błonie.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4 w sorawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na inwestycję pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. BT 15899 Błonie Pass wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na dz. nr ew. 4/43 w miejscowości Pass, w gminie Błonie.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 15:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej śc Ø63PE dz. nr ew. 90/2, 70, 69/1, 141/7, 141/6, 141/5, 141/8, 141/18, wo brębie 0012 Stare Faszczyce, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śc Ø63PE dz. nr ew. 90/2, 70, 69/1, 141/7, 141/6, 141/5, 141/8, 141/18, w obrębie 0012 Stare Faszczyce, w gminie Błonie..

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24834/2020

 

Lista sprawa nr 146/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 11.08.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 09:03
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-11 09:33

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40STAL na Ø40Pe oraz istniejących przyłączy i instalacji gazowych dz. nr ew. 13, w obrębie 0027, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40STAL na  Ø 40PE oraz istniejących przyłączy i instalacji gazowych, dz. nr ew. 13, w obrębie 0027, w gminie Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24892/2020

 

Lista sprawa nr 145/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 18.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 08:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE i Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynkow jednorodzinnych, dz. nr ew. 22, 58/1, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5, 59/13, 61/5, w obrębie 0006 Kaputy, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. Ø63PE i Ø40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynkow jednorodzinnych, dz. nr ew. 22, 58/1, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5, 59/13, 61/5, w obrębie 0006 Kaputy, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24889/2020

 

Lista sprawa nr 144/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 18.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-09 09:09
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 09:01

Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego budowy zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 102/8, 102/100, 102/99, 102/5, 102/94, 102/10, 102/96, 102/98, 102/97 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-05 14:41
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 09:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonej na części działek dz. nr ew.: 70, 112/6, 112/7, 111/24, 111/21 z obr. 0017 Lipków gm. Stare Babice. Inwestor: Adam Sienicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  05.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Sienickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonej na części działek nr ew.: 70, 112/6, 112/7, 111/24, 111/21 z  obr.  0017 Lipków gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24462/2020

 

Lista sprawa nr 143/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-05 12:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-22 11:45

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 590 obr. 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Sylwester Babiarz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Sylwestra Babiarz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 590 obr. 0023, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24420/2020

 

Lista sprawa nr 142/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-04 15:49
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-29 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku biurowego z częścią magazynową dz. nr ew. 220 obr. 0031 Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku biurowego z częścią magazynową  dz. nr ew. 220 obr. 0031 Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24326/2020

 

Lista sprawa nr 141/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-04 15:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych przy ul. Wiśniowej dz. nr ew.: 16/4, 17/4, 30/4, 30/10, 30/11, 37, obr. 0010 Ożarów Mazowiecki oraz dz. nr ew. 25/3 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Poznańska 220 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  03.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych przy ul. Wiśniowej dz. nr ew.: 16/4, 17/4, 30/4, 30/10, 30/11, 37, obr. 0010 Ożarów Mazowiecki oraz dz. nr ew. 25/3 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24008/2020

 

Lista sprawa nr 140/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-04 14:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 14:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Izabelin C, dz. nr ew. 176/1, obr. 0001 gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  01.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE  w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Izabelin C, dz. nr ew. 176/1, obr. 0001 gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23486/2020

 

Lista sprawa nr 139/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 14:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-17 14:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strumykowej w Łomiankach dz. nr ew.: 322, 320, 324/7 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki. Inwestor: Zbigniew Serzysko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  02.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zbigniewa Serzysko w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strumykowej w Łomiankach dz. nr ew.: 322, 320, 324/7 obr. 0006 Łomianki gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23785/2020

 

Lista sprawa nr 139A/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.06.2020r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-05 09:13
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 15:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 427/1, 739, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  01.06.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE  w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w m. Łomianki Dolne, dz. nr ew. 427/1, 739, obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23483/2020

 

Lista sprawa nr 138/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 13:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-17 15:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 83/1 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/5,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 83/1 obr. 0032 Wyględy, gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23187/2020

 

Lista sprawa nr 137/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-29 15:44
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 274/5 obr. 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 274/5 obr. 0011 Leszno  gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23186/2020

 

Lista sprawa nr 136/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.  

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-29 15:34
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø 110 PE w m. Duchnice, dz. nr ew. 84, 88/13, 88/9 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Sebastian Bednarczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sebastiana Bednarczyka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE w m. Duchnice, dz. nr ew. 84, 88/13, 88/9 obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23061/2020

 

Lista sprawa nr 134/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 10:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-29 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 212/8, 212/9 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 212/8, 212/9 obr. 0004 Bieniewice gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23185/2020

 

Lista sprawa nr 135/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-29 15:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:22

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr ew. 450/1, 387, 1240, 386/2 1206 obr. 0005 w m. Dziekanów Polski gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w działkach drogowych nr ew. 450/1, 387, 1240, 386/2 1206 obr. 0005 w m. Dziekanów Polski gm. Łomianki. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23039/2020


Lista sprawa nr 133/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-06-01 09:55

Zgłoszenie z projektem budowy dadatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w ul. Sasanki m. Koczargi Stare dz. nr ew. 52/3, 56/1, 57/1 i 64 obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dadatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w ul. Sasanki m. Koczargi Stare dz. nr ew. 52/3, 56/1, 57/1 i 64  obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22584/2020

 

Lista sprawa nr 131/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-27 10:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Lutosławskiego m. Klaudyn dz. nr ew. 791/4 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  26.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Lutosławskiego m. Klaudyn dz. nr ew. 791/4 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22572/2020

Lista sprawa nr 130/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.06.2020 wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-27 09:44
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 11:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. Przechodniej dz. nr ew. 75/3, 75/4, 101/4, 128/5, 129/2, 130/4, 131/2, w obrębie Blizne Łaszczyńskiego, w gminie Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, z siedzibą: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. Przechodniej dz. nr ew. 75/3, 75/4, 101/4, 128/5, 129/2, 130/4, 131/2, Blizne Łaszczyńskiego, Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21978/2020
Lista sprawa nr 129/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.06.2020 wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-05-22 12:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 11:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 40 MM z przyłączami gazowymi ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 25 mm – 5 SZT. w m. Lipków dz.70, 95/2, 95/4, 95/5, 97/4, 97/5, 97/8, 97/9, 129 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  21.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) PE DN 40 MM z przyłączami gazowymi ś/c (do 0,5 MPa)  PE DN 25 mm – 5 SZT. w m. Lipków dz.70, 95/2, 95/4, 95/5, 97/4, 97/5, 97/8, 97/9, 129 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21856/2020


Lista sprawa nr 128/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 26.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-21 15:20
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-29 15:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 6 budynków jednorodzinnych przy ul. Jodłowej 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E w Łomiankach obr. 0022 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Polskie Przedsiębiorstwo Budowlane Kaliński Krzysztof ul. Dwornia 55A, 21-426 Wola Mysłowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polskie Przedsiębiorstwo Budowlane Kaliński Krzysztof ul. Dwornia 55A, 21-426 Wola Mysłowska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do 6 budynków jednorodzinnych przy ul. Jodłowej 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E w Łomiankach obr. 0022 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21666/2020

 

Lista sprawa nr 127/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.06.2020r. starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie do braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-20 16:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 76/4 obr. Kampinos A, gm. Kampinos. Inwestor: Andrew Zukowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  20.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Andrew Zukowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 76/4 obr. Kampinos A, gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21659/2020

 

Lista sprawa nr 126/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dnie 17.08.2020r. wydał decyzję sprzeciwu nr 369/s/2020 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-20 15:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-28 11:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 26/11, 176/1 obr. 0002, Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Kościuszki Sp.K. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Kościuszki Sp.K. ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  na dz. nr ew. 26/11, 176/1 obr. 0002, Ożarów Mazowiecki,  gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 125/z/2020

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21345/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 12:39
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Bobrowa, dz. nr ew. dr. 1574, 632/4, 631/5 w obrębie 0025 Truskaw, gmina Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Bobrowa,  dz. nr ew. dr. 1574, 632/4, 631/5  w obrębie 0025 Truskaw, gmina Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21346/2020 

Lista sprawa nr 124/z/2020

 

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 25.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wdał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 12:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE ul. Wiosenna dz. nr ew. 394/3, 404 w obrębie 0021 Łomianki, gmina Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40 PE ul. Wiosenna  dz. nr ew. 394/3, 404  w obrębie 0021 Łomianki, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21347/2020 

Lista sprawa nr 123/z/2020

 

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 25.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wdał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 12:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 15:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej (do 0,5 MPa) w m. Stare Babice dz. 338, 319/4, 319/5, 319/7 obr. 0001Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (do 0,5 MPa) w m. Stare Babice dz. 338, 319/4, 319/5, 319/7  obr. 0001Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21340/2020


Lista sprawa nr 122/z/2020

ROZTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 11:51
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 20/5, obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie. Inwestor: Bożena i Krzysztof Głuch

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Bożeny i Krzysztofa Głuch w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 20/5, obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.


Lista sprawa nr 121/z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21339/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.05.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 11:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi dz. nr ew. 18/38, 18/15 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi dz. nr ew. 18/38, 18/15 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21342/2020

Lista sprawa nr 120/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 11:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 wraz z przyłączami do dz. nr ew. 341/23 w drodze bocznej od ulicy Koczarskiej w Starych Babicach, dz. nr ew. 341/23, 341/29 obręb 0001, gmina Stare Babice. Inwestor: Adam Chudzik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  19.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Chudzika w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 i sieci kanalizacji sanitarnej  Ø200 wraz z przyłączami do dz. nr ew. 341/23 w drodze bocznej od ulicy Koczarskiej w Starych Babicach, dz. nr ew. 341/23, 341/29 obręb 0001, gmina  Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21343/2020

 

Lista sprawa nr 119/z/2020

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-19 10:38

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś.ć. Ø40 PE ś.c. droga dojazdowa do ul. Warszawskiej dz. dr. nr ew. 20/11 obr. 0031 Zielonki wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu 15.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu  ś.ć. Ø40 PE ś.c. droga dojazdowa do ul. Warszawskiej dz. dr. nr ew.  20/11 obr. 0031 Zielonki wieś, gm. Stare Babice.

 

Lista sprawa nr /z/2020

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20949/2020

 

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 25.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wdał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-15 15:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 15:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE oraz trzy przyłącza gazowe ś.c. Ø25 PE do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. nr ew. 28/12, 28/16, 28/27, 28/29, 28/31, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE oraz trzy przyłącza gazowe ś.c. Ø25 PE do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. nr ew. 28/12, 28/16, 28/27, 28/29, 28/31, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20781/2020

 

Lista sprawa nr 117/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.07.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-15 08:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-02 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/5, obręb 0017 Pogroszew Kolonia gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Dariusz Piechociński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  14.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Piechocińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/5, obręb 0017 Pogroszew Kolonia gmina Ożarów Mazowiecki.


Lista sprawa nr 116/z/2020

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20764/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 15.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-15 08:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 08:59

Zgłoszenie z projektem budowy dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krótkiej dz. nr ew. 260/7, 253/16 w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krótkiej dz. nr ew. 260/7, 253/16 w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20230/2020

 

Lista sprawa nr 115/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.05.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-13 09:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 10:16

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE do budynków mieszkalnych w miejscowości Dębówka dz. nr ew. 61/8, 61/11 w obrębie 0010 Dębówka, gmina Błonie. Inwestor: Mirosław Sadowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Mirosława Sadowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE do budynków mieszkalnych w miejscowości Dębówka  dz. nr ew. 61/8, 61/11 w obrębie 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19848/2020

 

Lista sprawa nr 114/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 23.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-12 08:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-23 14:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, budowy linii kablowej nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny ul. Henryka Sienkiewicza dz. nr 124/28, 125/26, 1542, 1543, 1544 obr. 0004 Dziekanów Leśny gmina Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  11.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, budowy linii kablowej  nN i budowy złączy kablowych w miejscowości Dziekanów Leśny ul. Henryka Sienkiewicza dz. nr 124/28, 125/26, 1542, 1543, 1544 obr. 0004 Dziekanów Leśny gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19845/2020


Lista sprawa nr 113/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.06.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-05-12 08:41
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci dz. nr ew. 116/14, 116/15... obręb Dziekanów Leśny, dz. 217 obręb Kiełpin, gmina Łomianki. Inwestor: ZWIK Sp. z o o. Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci dz. nr ew. 116/14, 116/15 obręb Dziekanów Leśny, z. 217 Kiełpin, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18974/2020

 

Lista sprawa nr 112/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.06.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-05-04 15:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 15:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr ew. 276/9, w obrębie 0008 Bramki, w gminie Błonie. Inwestor: Łukasz Idzikowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  04.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Łukasza Idzikowskiego, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr ew. 276/9, w obrębie 0008 Bramki, w gminie Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18819/2020

 

Lista sprawa nr 111/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.06.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-05-04 14:41
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Ø110 PE I oraz sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 342/25, 342/31, w obrębie 0001, w gminie Stare Babice. Inwestor: Sain Projekt 1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sainz Projekt 1 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Powstańcow Śląskich 123 lok. 70, 01-466 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 PE I oraz sieci kanalizacyjnej Ø 200 PVC dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 342/25, 342/31, w obrębe 0001, w gminie Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18595/2020

 

Lista sprawa nr 109/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-30 09:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 09:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 822/16, 822/17, 824/16, 824/17, 824/18, 825/14, 825/15 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: Jacek Bogdański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  29.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Jacka Bogdańskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 822/16, 822/17, 824/16, 824/17, 824/18, 825/14, 825/15 obr. 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18366/2020

Lista sprawa nr 108/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-29 13:48
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 12:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 20/7, w obrębie 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 20/7, w obrębie 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18187/2020

 

Lista sprawa nr 107/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:42
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-08 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dz. 110 w drodze bocznej od ul. Krzyżanowskiego (dz. nr ew. 568/8) oraz budowy przyączy wod-kan do dz. 568/6, 567/7, Klaudyn, gmina Stare Babice. Inwestor: Marek Ćwirko-Godycki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Marka Ćwirko-Godyckiego, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej dz. 110 w drodze bocznej od ul. Krzyżanowskiego (dz. nr ew. 568/8) oraz budowy przyłączy wod-kan do dz. 568/6, 567/7, Klaudyn, Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18185/2020

 

Lista sprawa nr 106/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:40

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transofrmatorowej na terenie Agra Foods Sp. z o.o. dz. nr ew. 7/40, w obrębie PGR Leszno, gmina Leszno. Inwestor: Agra Foods Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agra Foods Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Lipowa 7, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie Agra Foods Sp. z o.o., dz. nr ew. 7/40, obręb 0012 PGR Leszno, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18184/2020

 

Lista sprawa nr 105/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.05.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:20
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 14:48

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew. 27/2, 27/31, 27/3, Duchnice, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie gazociągu Ø 40 PE ś.ć. dz. nr ew 27/2, 27/31, 27/3. Duchnice, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18183/2020

Lista sprawa nr 104/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8 maja 2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Akacjowej w Łomiankach, dz. nr ew. 272, obręb 0023, gmina Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Łomianki, z siedzibą: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Akacjowej w Łomiankach, dz. nr ew. 272, obręb 0023, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18182/2020

 

Lista sprawa nr 103/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 maja wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-02 11:07

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z nadbudową istniejącego budynku usługowego o część mieszkalną w ramach jednego lokalu mieszkalnego na działce nr ew. 60/4, w obrębie Bronisze, gmina Stare Babice. Inwestor: Andrzej Dobrowolski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  28.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Andrzeja Dobrowolskiego, w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z nadbudową istniejącego budynku usługowego o część mieszkalną w ramach jdnego lokalu mieszkalnego na działce nr ew. 60/4, w obrębie Bronisze, w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18107/2020

 

Lista sprawa nr 102/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-28 12:45

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/2, 1108/4, 1108/6 obr. 0001 gm. Stare Babice. Inwestor: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/2, 1108/4, 1108/6 obr. 0001 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18105/2020

Lista sprawa nr 101/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 5 maja 2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-27 17:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-06 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca projektowany zespół 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych na dz. nr 701 i 702 obr. 21Babice Nowe oraz działkach drogowych nr 97/14, 97/15 i 81/21obr. 20 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Kreator Dom Construction sp. z o.o. sp. k. ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kreator Dom Construction sp. z o.o. sp. k. ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca projektowany zespół  20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej  zlokalizowanych na dz. nr 701 i 702  obr. 21Babice Nowe oraz działkach drogowych nr 97/14, 97/15 i 81/21obr. 20 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18098/2020

 

Lista sprawa nr 100/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13 lipca 2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-27 16:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca zespół 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych na dz. nr 95/1 obr. 21 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: PKL sp. z o.o. sp. k. ul. Stawki 2 lok. 25/03, 00-193 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  27.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PKL sp. z o.o. sp. k. ul. Stawki 2 lok. 25/03, 00-193 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługująca zespół 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych na dz. nr 95/1 obr. 21 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18072/2020

 

Lista sprawa nr 99/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 lipca 2020 roku wydał decyzję nr 275/u/2020 umarzającą postępowanie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zasilające projektowane osiedle 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, na dz. nr ew. 95/1, obręb 0021 Babice Nowe, gmina Stare Babice.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-27 16:07
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 10:22

Zgłoszenie z projektem adaptacji budynku trafostacji kontenerowej w Lesznie na fragmentach działek nr ew. 7/40, 7/41, w obrębie 0012 Leszno PGR, gmina Leszno. Inwestor: Agra Foods Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Agra Foods Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Lipowa 7, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na projekcie adaptacji budynku trafostacji kontenerowej w Lesznie na fragmentach działek nr ew. 7/40, 70/44 w obrębie 0012 Leszno PGR, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17408/2020

 

Lista sprawa nr 98/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zrzutem wód opadowych do rzeki kanał ożarowski na terenie zespołu 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na działce nr ew. 210/2, 210/3 oraz dz. drogowa 82/3, w obrębie 0001, w Ożarowie Mazowieckim. Inwestor: Ville Park Development Sp. z o.o. Sp. K

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Ville Park Development Sp. z o.o. Sp. k . z siedzibą: ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zrzutem wód opadowych do rzeki kanał ożarowski na terenie zespołu 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w układzie bliźniaczym na działce nr ew. 210/2, 210/3 oraz dz. drogowa 82/3 w obrębie 0001, Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17409/2020

 

Lista sprawa nr 97/z/2020

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w Szkole Podstawowej w Zaborowie - oświetlenie boiska szkolnego na działce nr ew. 258/4, obręb Zaborów, gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminy Leszno, z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w Szkole podstawowej w Zaborowie- oświetlenie boiska szkolnego na działce nr ew. 258/4, w obrębie Zaborów, gmina Leszno

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17410/2020

 

Lista sprawa nr 96/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:40
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x25mm wraz ze słupami oświetleniowymi na działce nr ew. 508 w Zaborówku przy ul. Sadowej, w gminie Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  22.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminy Leszno, z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na sieci elektroenergetycznej nn- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS wraz ze słupami oświetleniowymi w Zaborówku przy ul. Sadowej, gmina Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17411/2020

 

Lista sprawa nr 95/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-22 11:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 14:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 92/38 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Maria i Jan Okraj

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  17.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Marii i Jana Okraj w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 92/38 obr. 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16875/2020

 

Lista sprawa nr 94/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-17 15:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej DN 90 PE średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/15, 18/38 obr. 0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.)  w dniu  17.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej DN 90 PE średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr ew.: 18/15, 18/38  obr.  0009 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16741/2020

 

Lista sprawa nr 93/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-17 14:59
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 13:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem do działki 291/9, droga dz. nr ew. 291/8, 279/18, 278/67 w m. Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Grażyna Ławska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  16.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grażyny Ławskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem do działki 291/9, droga dz. nr ew. 291/8, 279/18, 278/67 w m. Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16657/2020

 

Lista sprawa nr  92/z/2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-16 11:14
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć Ø63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 281/6, 282/3, 282/4, 282/5, w obrębie 0035, Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  08.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 281/6, 282/3, 282/4, 282/5, w obrębie 0035,w gminie Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16028/2020

 

Lista sprawa nr 91/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.05.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-08 15:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce nr ew. 78/6, w obrębie 0018 Powązki, gmina Leszno. Inwestor: Jakub Strączyński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Jakuba Strączyńskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 78/6, w obrębie Powązki, w gminie Leszno

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15927/2020

Lista sprawa nr 90/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.06.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-08 15:23
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Dworkowej w m. Stare Babice dz. nr ew. 803/25 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  07.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Dworkowej w m. Stare Babice dz. nr ew. 803/25 obr. 0001 Stare Babice gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15804/2020

 

Lista sprawa nr 89/z/2020

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 29.05.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-07 12:24
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 08:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce mnr ew. 124/6, w obrębie Hornówek, w gminie Izabelin. Inwestor: Państwo Nina i Michał Kaus

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Państwa Niny i Michała Kaus w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 124/6, w obrębie Hornówek, w gminie Izabelin

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15513/2020

 

Lista sprawa nr 88/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.05.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:47
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 08:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć Ø 40/3,7 P,E 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz nr ew. 4/73 w obrębie Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 40/3,7PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 4/73 w obrębie Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15457/2020

 

Lista sprawa nr 87/z/2020

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.04.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:51
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-28 09:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć Ø 63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 150/2, 149/7, 135/2 w obrębie Bramki, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 63/5,8PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 150/2, 149/7, 135/2 w obrębie Bramki, gmina Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15455/2020

 

Lista sprawa nr 86/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniue 07.04.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia,

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-09 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63/5,8 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr ew. 187/1, 193/4 z obrębu 0002, dz. nr ew. 39/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø 63/5,8 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr ew. 187/1, 193/4 z obrębu 0002, dz. nr ew. 39/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Maz.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15454/2020

 

Lista sprawa nr 85/z/2020

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 28.04.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 09:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/ć, dz. nr ew. 45/10, 72, 239, 249, w obrębie Janów, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia , dz. nr ew. 45/10, 72, 239, 249, w obrębie Janów, w gminie Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15446/2020

 

Lista sprawa nr 84/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  W dniu 09.04.2020r Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:58
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-09 15:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej max. ciś. robocze MOP= do 0,5MPa do budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 351/1, 908/2, obręb 0004, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  03.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej do budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 351/1, 908/2, obręb 0004, gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15433/2020

 

Lista sprawa nr 83/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.04.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-04-03 13:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-09 15:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1763 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Andrzej i Zofia Gnyp

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  02.04.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Andrzeja i Zofii Gnyp w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1763 obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15374/2020

 

Lista sprawa nr 82/z/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.05.2020 Starosta Warszawski Zachodni zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego zgłoszenia

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-04-02 14:41
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego na dz. nr ew. 219, 290/2, obr. 0019 Mariew, oraz dz. nr ew. 153, obr. 0031 Wólka,gm. Satre Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice  05-082 Stare Babice ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oswietlenia ulicznego w dz. nr ew. 219, 290/2, obr. 0019 Mariew oraz w dz. nr ew. 153, obr. 0031 Wólka,  gm. Stare Babice.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22 maja 2020r. wydał zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-04-01 14:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego na dz. nr ew. 31/2, 31/25, 44/6, 44/12, obr. 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Satre Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminę Stare Babice 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego w dz. nr ew.  31/2, 31/25, 44/6, 44/12, obr. 0002 Blizne Jasińskiego,  gm. Stare Babice.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 6 lipca 2020r. wydał zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-04-01 14:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 11:20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowamia administracyjnego w sprawie budowy masztu łączności radiowej w miejscowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego na działce nr ew. 123, obręb 0007 Granica, gmina Kampinos.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowamia administracyjnego w sprawie budowy masztu łączności radiowej w miejscowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego na działce nr ew. 123, obręb 0007 Granica, gmina Kampinos.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-31 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej ul. Ravela – Szymanowskiego w dz. nr ew. 720/5 (wydzielona z dz. ew. 720), 1037, 1043, 1099/8, 1263/1 1263/2, 1271/1, 1272/1, obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  30.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36 w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ul. Ravela – Szymanowskiego w dz. nr ew.  720/5 (wydzielona z dz. ew. 720), 1037, 1043, 1099/8, 1263/1 1263/2, 1271/1, 1272/1, obr. 0011 Klaudyn  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14752/2020

 

Lista sprawa nr 79/z/2019

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.04.2020r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-30 15:26
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-15 12:28

zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV i słupa linii napowietrznej na dz. nr ew. 530/1 i 530/2, obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Maz.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN  0,4kV i słupa linii napowietrznej nN na dz. nr ew. 530/1 i 530/2, obr. 0022 Święcice, gm. Ożarów Maz.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14438/2020

Lista sprawa nr 78/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8 maja 2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zaświadczenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-27 11:31
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-08 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu 40PE na dz, nr ew. 227, 223/2, 223/5, 223/7, obr. 0010, gm. Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE w m. Łomianki Dolne, ul. Łużycka dz. nr ew. 227, 223/2, 223/5, 223/7,  obr. 0010 Łomianki Dolne,  gm. Łomianki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14405/2020

 

Lista sprawa nr 77/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 30.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-27 11:23
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 10:09

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Truskaw, ul. Południowa dz. nr ew. 717/2, 716/6, 715/6, 714/6 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 63 PE średniego ciśnienia w m. Truskaw, ul. Południowa dz. nr ew. 717/2, 716/6, 715/6, 714/6 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14320/2020

 

Lista sprawa nr 76/z/2020

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 30.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-25 14:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/9, obr. 0001 gm. Stare Babice. Inwestor: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 78/9, 1108/9, obr. 0001 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14315/2020

 

Lista sprawa nr 75/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.03.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-25 14:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 12:48

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 83/1, 82/4, 78/21, 1108/15, 1108/11, 1108/13, 1108/14, obr. 0001 gm. Stare Babice. Inwestor: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  25.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostoja Kampinos Ostoja Development Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  gazociągu Ø 40 PE średniego ciśnienia w m. Stare Babice, ul. Kampinoska dz. nr ew. 83/1, 82/4, 78/21, 1108/15, 1108/11, 1108/13, 1108/14, obr. 0001 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14311/2020

 

Lista sprawa nr 74/z/2020

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY : W dniu 31.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-25 14:23
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 13:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - linia kablowa oświetlenia typu YAKXS 4x25 mm2 wraz ze słupami oświetlenia w m. Zaborówek, przy ul. Ustronnej dz. nr ew. 523/21, 523/29, 236/8 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno u. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  13.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminy Leszno u. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - linia kablowa oświetlenia typu YAKXS 4x25 mm2 wraz ze słupami oświetlenia w m. Zaborówek, przy ul. Ustronnej dz.  nr ew. 523/21, 523/29, 236/8 obr. 0035 Zaborówek, gm. Leszno. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12741/2020

 

Lista sprawa nr 73/z/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 19.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2020-03-13 10:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 12:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dz. nr ew. 24/21, 22 obr. 0010 Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 t.j.) w dniu  12.03.2020 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie p