BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie nr 15/2020 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wygaszenia Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 480/13 z dnia 11.10.2013r. znak AB.673.8.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kulisiewiczów na odcinku od ulicy Poniatowskiego do placu zawracania w Błoniu.

drukuj (Obwieszczenie nr 15/2020 podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wygaszenia Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 480/13 z dnia 11.10.2013r. znak AB.673.8.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kulisiewiczów na odcinku od ulicy Poniatowskiego do placu zawracania w Błoniu.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-12-08 10:11
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-08 10:11

Obwieszczenie nr 22/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.11.2020 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 610/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4132W - ul. Niepokalanowska wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131 W i 4114W i kładką przez rzekę Utratę w miejscowości Podkampinos i Kampinos, gm. Kampinos

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-11-30 15:19

Obwieszczenie nr 14/2020 z dnia 23.11.2020 r. podające do publicznej wiadomości, informacje o wszczęciu postępowania, o wydanie decyzji, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4115W - ul. Północnej w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-11-23 13:52
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-23 13:52

Obwieszczenie nr 13/2020 z dnia 9 listopada 2020r., zawiadamiające, że w dniu 29 września 2020r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Brmistrza Łomianek, o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410571W- ul. Pancerz w Łomiankach na odcinku od ul. Brukowej do ul. Stary Tor.

drukuj (Obwieszczenie nr 13/2020 z dnia 9 listopada 2020r., zawiadamiające, że w dniu 29 września 2020r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Brmistrza Łomianek, o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410571W- ul. Pancerz w Łomiankach na odcinku od ul. Brukowej do ul. Stary Tor.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-11-10 09:22

Obwieszczenie nr 20/2020 z dnia 27 października 2020 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 paźdzernika 2020 roku na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego została wydana decyzja nr 540/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 41118W - ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Floriana do ul. Strzykulskiej w Ożarowie Mazowieckim

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-11-05 12:36

Obwieszczenie nr 21/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27.10.2020r podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zezwolającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W- ul.Wiślanej w rejonie skrzyżowania z ul. Długą w Łomiankach.

drukuj (Obwieszczenie nr 21/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27.10.2020r podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zezwolającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W- ul.Wiślanej w rejonie skrzyżowania z ul. Długą w Łomiankach.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-10-30 12:20

Obwieszczenie nr 19/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12.10.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Żywicznej. w Łomiankach

drukuj (Obwieszczenie nr 19/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12.10.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Żywicznej. w Łomiankach)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-10-29 12:54
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-29 12:56

Obwieszczenie nr 18/2020 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał Decyzję Nr 413/o/2020 odmawiającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410593W - ulicy Słonecznej w Łomiankach.

drukuj (Obwieszczenie nr 18/2020 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.09.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał Decyzję Nr 413/o/2020 odmawiającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410593W - ulicy Słonecznej w Łomiankach.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-09-10 13:16

Obwieszczenie nr 12/2020 z dnia 7 września 2020r., zawiadamiające, że w dniu 30 lipca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410709W- ul. Decowskiego w miejscowości Latchorzew na odcinku od ul. Zająca do granicy gminy w ramach inwestycji pn. Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice- zadanie 3B.

drukuj (Obwieszczenie nr 12/2020 z dnia 7 września 2020r., zawiadamiające, że w dniu 30 lipca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410709W- ul. Decowskiego w miejscowości Latchorzew na odcinku od ul. Zająca do granicy gminy w ramach inwestycji pn. Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice- zadanie 3B.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-09-08 15:32

Obwieszczenie Nr 17/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 sierpnia 2020r., na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, została wydana decyzja Nr 361/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 410707W ulicy Andersa w Janowie wraz z infrastrukturą, gmina Stare Babice

drukuj (Obwieszczenie Nr 17/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 sierpnia 2020r., na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, została wydana decyzja Nr 361/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 410707W ulicy Andersa w Janowie wraz z infrastrukturą, gmina Stare Babice)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-08-17 14:39

Obwieszczenie nr 11/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 05.08.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411118W- ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Floriana do ul. Strzykulskiej w Ożarowie Mazowieckim.

drukuj (Obwieszczenie nr 11/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 05.08.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411118W- ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Floriana do ul. Strzykulskiej w Ożarowie Mazowieckim.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-08-06 15:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-06 15:53

Obwieszczenie nr 16/2020r Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 03.08.2020r. podające do publicznej wiadomości infrmację o wydaniu decyzji zezwalającej na rozbudowę układu drogowego dróg powiatowych: nr 4117W-ul. Rajdowej, nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W- ul. Piwnej w miejscowości Konotopa i Jawczyce w gminie Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Obwieszczenie nr 16/2020r Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 03.08.2020r. podające do publicznej wiadomości infrmację o wydaniu decyzji zezwalającej na rozbudowę układu drogowego dróg powiatowych: nr 4117W-ul. Rajdowej, nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W- ul. Piwnej w miejscowości Konotopa i Jawczyce w gminie Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-08-05 14:22
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-05 14:26

Obwieszczenie nr 15/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24.07.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zamiennej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ulicy Klonowej na odcinku od ulicy Trakt Królewski do ulicy Akacjowej (droga powiatowa nr 4125W) wraz z budową drogi gminnej nr 411302W ulicy Górki w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ulicą Klonową w Koczargach Nowych i Koczargach Starych w gminie Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 15/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24.07.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zamiennej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ulicy Klonowej na odcinku od ulicy Trakt Królewski do ulicy Akacjowej (droga powiatowa nr 4125W) wraz z budową drogi gminnej nr 411302W ulicy Górki w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ulicą Klonową w Koczargach Nowych i Koczargach Starych w gminie Stare Babice.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-08-04 12:02

Obwieszczenie nr 13/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lipca 2020 roku podające do publicznej wiadomości informację o zezwoleniu na inwestycję drogową polegajacą na rozbudowie drogi gminnej nr 411027W- ul.Cienistej w Łomiankach od skrzyżowania z ul.Ogrodową do skrzyżowania z ul.Armii Poznań.

drukuj (Obwieszczenie nr 13/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lipca 2020 roku podające do publicznej wiadomości informację o zezwoleniu na inwestycję drogową polegajacą na rozbudowie drogi gminnej nr 411027W- ul.Cienistej w Łomiankach od skrzyżowania z ul.Ogrodową do skrzyżowania z ul.Armii Poznań.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-07-20 16:58

Obwieszczenie nr 14/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku podające do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Starosta Warszawski Zachodni w dniu 3 lipca 2020 roku wydał Decyzję Nr 242/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4104W - ul. Strażackiej w miejscowości Dębówka w gminie Błonie.

drukuj (Obwieszczenie nr 14/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku podające do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Starosta Warszawski Zachodni w dniu 3 lipca 2020 roku wydał Decyzję Nr 242/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4104W - ul. Strażackiej w miejscowości Dębówka w gminie Błonie.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-07-14 15:32

Obwieszczenie nr 12/2020 z dnia 6 lipca 2020r. podające do publicznej wiadomości informację, że na wniosek inwestora Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Starosta Warszawski Zachodni w dniu 3 lipca 2020r.wydał Decyzję Nr 235/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów - Gawartowa Wola w gminie Leszno.

drukuj (Obwieszczenie nr 12/2020 z dnia 6 lipca 2020r. podające do publicznej wiadomości informację, że na wniosek inwestora Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Starosta Warszawski Zachodni w dniu 3 lipca 2020r.wydał Decyzję Nr 235/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów - Gawartowa Wola w gminie Leszno.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-07-14 15:13

Obwieszczenie nr 11/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej podającej na rozbudowie dróg: ulicy Ekologicznej (droga gminna nr 410772W) i ulicy Estrady (droga powiatowa nr 4138W) w Klaudynie wraz z infrastrukturą.

drukuj (Obwieszczenie nr 11/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej podającej na rozbudowie dróg: ulicy Ekologicznej (droga gminna nr 410772W) i ulicy Estrady (droga powiatowa nr 4138W) w Klaudynie wraz z infrastrukturą.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-06-26 11:03

Pismo z dnia 25 maja 2020 roku zawiadamiające, że od dnia 24 maja 2020 roku zawieszone terminy postepowania administracyjnego wznawiają swój bieg. Informacje dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 4104W, ul. Strażackiej w m. Debówka, w gminie Błonie mozna uzyskać drogą telefoniczną, pocztową i mailową.

drukuj (Pismo z dnia 25 maja 2020 roku zawiadamiające, że od dnia 24 maja 2020 roku zawieszone terminy postepowania administracyjnego wznawiają swój bieg. Informacje dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 4104W, ul. Strażackiej w m. Debówka, w gminie Błonie mozna uzyskać drogą telefoniczną, pocztową i mailową.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-04 10:06

Obwieszczenie nr 9/2020 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 maja 2020 roku na wniosek Burmistrza Łomianek, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 149/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411026W ulicy Wspólnej w gminie Łomianki na odcinku od ulicy Ignacego Jana Paderewskiego do ulicy Wiejskiej.

drukuj (Obwieszczenie nr 9/2020 podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 maja 2020 roku na wniosek Burmistrza Łomianek, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 149/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411026W ulicy Wspólnej w gminie Łomianki na odcinku od ulicy Ignacego Jana Paderewskiego do ulicy Wiejskiej.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-05-28 14:38

Obwieszczenie nr 10/2020 z dnia 08.05.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4104W, ul.Strażackiej w miejscowości Dębówka w gminie Błonie.

drukuj (Obwieszczenie nr 10/2020 z dnia 08.05.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4104W, ul.Strażackiej w miejscowości Dębówka w gminie Błonie.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-05-14 16:02

Obwieszczenie nr 8/2020 z dnia 04.05.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zezwalającej na inwestycję drogową polegającą na rozbudowie drogi gminnej numer 411026W ulicy Wspólnej w gminie Łomianki, obręb 0010 Łomianki Dolne na odcinku od ulicy Ignacego Jana Paderewskiego do Al.Fryderyka Chopina.

drukuj (Obwieszczenie nr 8/2020 z dnia 04.05.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zezwalającej na inwestycję drogową polegającą na rozbudowie drogi gminnej numer 411026W ulicy Wspólnej w gminie Łomianki, obręb 0010 Łomianki Dolne na odcinku od ulicy Ignacego Jana Paderewskiego do Al.Fryderyka Chopina.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-05-13 08:47

Obwieszczenie 10/2020 z dnia 06.05.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4124W- ul.Spacerowej w miejscowości Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym długości ok. 1100mb. w gminie Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie 10/2020 z dnia 06.05.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4124W- ul.Spacerowej w miejscowości Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym długości ok. 1100mb. w gminie Stare Babice.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-05-12 13:48

Obwieszczenie nr 9/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola w gminie Leszno.

drukuj (Obwieszczenie nr 9/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola w gminie Leszno.)

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2020-04-27 16:42

Obwieszczenie nr 8/2020 z dnia 30.03.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W (ul.Wiślana) w rejonie skrzyżowania z ul.Długą w Łomiankach na działkach 2/4, 2/3, 153/3, 156, 234/3, 234/4 w obrębie 0022 , na działkach 2/1, 2/2, 1/2, 580/1, 580/2, 3/14, 5/9, 5/11, 5/13, 5/39, 5/40, 5/17, 1/3 w obrębie 0023 oraz na działkach 231/5, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4 w obrębie 0024 w gminie Łomianki.

drukuj (Obwieszczenie nr 8/2020 z dnia 30.03.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W (ul.Wiślana) w rejonie skrzyżowania z ul.Długą w Łomiankach na działkach 2/4, 2/3, 153/3, 156, 234/3, 234/4 w obrębie 0022 , na działkach 2/1, 2/2, 1/2, 580/1, 580/2, 3/14, 5/9, 5/11, 5/13, 5/39, 5/40, 5/17, 1/3 w obrębie 0023 oraz na działkach 231/5, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4 w obrębie 0024 w gminie Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-04-01 09:37

Obwieszczenie nr 7/2020 z dnia 26.03.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podajace do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4102W w miejscowości Radonice i Żukówka w gminie Błonie.

drukuj (Obwieszczenie nr 7/2020 z dnia 26.03.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podajace do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4102W w miejscowości Radonice i Żukówka w gminie Błonie.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-30 15:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 15:30

Obwieszczenie Nr 6/2020 podające do publicznej wiadomości informację, że Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26 lutego 2020r. wydał Decyzję Nr 89/2020 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410591W - ulicy Sierakowskiej w Łomiankach na odcinku od ulicy Zachodniej do ulicy Łuże wraz z infrastrukturą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Sierakowskiej - 2017/24".

drukuj (Obwieszczenie Nr 6/2020 podające do publicznej wiadomości informację, że Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26 lutego 2020r. wydał Decyzję Nr 89/2020 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410591W - ulicy Sierakowskiej w Łomiankach na odcinku od ulicy Zachodniej do ulicy Łuże wraz z infrastrukturą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Sierakowskiej - 2017/24".)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-03-09 14:16

Obwieszczenie nr 5/2020 z dnia 27.02.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 410591W ul.Sierakowskiej w Łomiankach , na odcinku od ul.Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą, obręb 0003 Łomianki miasto, gmina Łomianki

drukuj (Obwieszczenie nr 5/2020 z dnia 27.02.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 410591W ul.Sierakowskiej w Łomiankach , na odcinku od ul.Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą, obręb 0003 Łomianki miasto, gmina Łomianki)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-04 11:34

Obwieszczenie nr 4/2020 z dnia 25.02.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 2KDZ wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4129W w gminie Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Obwieszczenie nr 4/2020 z dnia 25.02.2020r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 2KDZ wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4129W w gminie Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-02-27 12:41

Obwieszczenie nr 3/2020 z dnia 18.02.2020r.podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji odmowiającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 4104 W ul.Strażackiej w miejscowości Dębówka w gminie Błonie .

drukuj (Obwieszczenie nr 3/2020 z dnia 18.02.2020r.podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji odmowiającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 4104 W ul.Strażackiej w miejscowości Dębówka w gminie Błonie .)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-02-25 09:44

Obwieszczenie Nr 2/2020 z dnia 18 lutgo 2020r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 lutego 2020r. została wydana decyzja Nr 71/o/2020, odmawiająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów- Gawartowa Wola, gmina Leszno.

drukuj (Obwieszczenie Nr 2/2020 z dnia 18 lutgo 2020r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 lutego 2020r. została wydana decyzja Nr 71/o/2020, odmawiająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów- Gawartowa Wola, gmina Leszno.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-02-24 14:16

Obwieszczenie nr 1/2020 z dnia 10.02.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o odmowie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie, obręb Klaudyn , gmina Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 1/2020 z dnia 10.02.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o odmowie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie, obręb Klaudyn , gmina Stare Babice.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-02-14 13:24

Obwieszczenie nr 5/2020 z dnia 11 lutego 2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie układu drogowego dróg powiatowych- ulicy Radiowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce w gminie Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Obwieszczenie nr 5/2020 z dnia 11 lutego 2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie układu drogowego dróg powiatowych- ulicy Radiowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce w gminie Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-02-13 09:57

Obwieszczenie nr 4/2020 z dnia 11 lutego 2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410593W- ul.Słonecznej w Łomiankach .

drukuj (Obwieszczenie nr 4/2020 z dnia 11 lutego 2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410593W- ul.Słonecznej w Łomiankach .)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-02-13 08:39

Obwieszczenie nr 3/2020 z dnia 22.01.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 5102W w miejscowości Radonice i Żukówka w gminie Błonie.

drukuj (Obwieszczenie nr 3/2020 z dnia 22.01.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 5102W w miejscowości Radonice i Żukówka w gminie Błonie.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-01-27 15:02

Obwieszczenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4142W ul.Spacerowej w miejscowości Borzęcin Duży w gminie Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4142W ul.Spacerowej w miejscowości Borzęcin Duży w gminie Stare Babice.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-01-24 14:49

Obwieszczenie nr 1/2020 z dnia 07.01.2020r. podające do publicznej wiadomości informacje o wznowieniu postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie, obręb Klaudyn gmina Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 1/2020 z dnia 07.01.2020r. podające do publicznej wiadomości informacje o wznowieniu postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie, obręb Klaudyn gmina Stare Babice.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-01-08 14:35

Obwieszczenie nr 27/2019 z dnia 04.12.2019r podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 04.12.2019r decyzji nr 234/u/2019 umarzającej postępowanie w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Mickiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki.

drukuj (Obwieszczenie nr 27/2019 z dnia 04.12.2019r podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 04.12.2019r decyzji nr 234/u/2019 umarzającej postępowanie w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Mickiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-01-08 13:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 13:38

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony