BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 22/2021 z dnia 14.01.2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i elektroenergetycznych linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz budowę prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kVnr ST01-0135 i elektroenergetycznych linii kablowyc SN-15kV i nN-0,4kV na dz. nr ew. 6/53, obręb 0018 Błonie.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 22/2021 z dnia 14.01.2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i elektroenergetycznych linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz budowę prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kVnr ST01-0135 i elektroenergetycznych linii kablowyc SN-15kV i nN-0,4kV na dz. nr ew. 6/53, obręb 0018 Błonie.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-01-15 15:47
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-15 15:47

Decyzja Starosty Warszawskiego nr 1641/2020 z dnia 04.12.2020r zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej- kablowej linni SN-15kV wraz z wyminą stanowiska słupowego średniego napięcia stanowiącego powiązanie linni napowietrznej z linią kablową zasilaną z RPZ PRN na działce nr ew. 13/8- obręb 0012 Leszno PGR, gmina Leszno.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego nr 1641/2020 z dnia 04.12.2020r zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej- kablowej linni SN-15kV wraz z wyminą stanowiska słupowego średniego napięcia stanowiącego powiązanie linni napowietrznej z linią kablową zasilaną z RPZ PRN na działce nr ew. 13/8- obręb 0012 Leszno PGR, gmina Leszno.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-12-22 10:26

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1640/2020 z dnia 04.12.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 35/1- obręb 0024 Błonie i w działce nr ew. nr 170- obręb 0006 Błonie wieś, gmina Błonie.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1640/2020 z dnia 04.12.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 35/1- obręb 0024 Błonie i w działce nr ew. nr 170- obręb 0006 Błonie wieś, gmina Błonie.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-12-08 14:24

Decyzja Starost Warszawskiego Zachodniego nr 1643/2020 z dnia 07.12.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitatrnej wraz z przyłączami w rejonie ul.Strumykowej w dz. nr ew. 188/10, 320/1, 322/1, 324/8, 188/9, 361, 189- obręb 0006 Łomianki oraz na dz. nr ew. 650, 651, 670, 672, 674, 676, 677, 678, 681, 679, 682 obręb 0010 Łomianki Dolne w gminie Łomianki.

drukuj (Decyzja Starost Warszawskiego Zachodniego nr 1643/2020 z dnia 07.12.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitatrnej wraz z przyłączami w rejonie ul.Strumykowej w dz. nr ew. 188/10, 320/1, 322/1, 324/8, 188/9, 361, 189- obręb 0006 Łomianki oraz na dz. nr ew. 650, 651, 670, 672, 674, 676, 677, 678, 681, 679, 682 obręb 0010 Łomianki Dolne w gminie Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-12-08 08:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-08 08:47

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 1293/2020 z dnia 2 października 2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowe dróg wewnętrznych dla potrzeb obsługi komunikacyjnej Osiedla Kampinos - etap II, w m. Szczytno, obręb 0027 Szczytno, na działkach nr ew. 79/1, 80/2, 80/3, 80/5, 227, gm. Kampinos

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2020-11-05 09:28

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 1367/2020 z dnia 16.10.2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV Nn 0,4V wraz z budową stanowisk słupowych na dz. nr ew. 122/1, 164, 98, 173,133, 122/2 - obręb 0030 Błonie.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 1367/2020 z dnia 16.10.2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV Nn 0,4V wraz z budową stanowisk słupowych na dz. nr ew. 122/1, 164, 98, 173,133, 122/2 - obręb 0030 Błonie.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-10-26 13:51

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 1386/2020 z dnia 21 października 2020 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15 kV nN 0,4V, kontenerowej stacji transformatorowej, na dz. nr ew. 48, 75, 88, 89/1, 93/1, obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 1386/2020 z dnia 21 października 2020 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15 kV nN 0,4V, kontenerowej stacji transformatorowej, na dz. nr ew. 48, 75, 88, 89/1, 93/1, obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos)

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2020-10-22 10:20
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 10:16

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1152/2020 z dnia 11 września 2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego cisnienia o cisnieniu roboczym do 0,5 MPa w dz. nr ew. 3 obręb 0008 Julinek, gmina Leszno w celu zasilenia budynków gospodarczych i hotelu.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1152/2020 z dnia 11 września 2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego cisnienia o cisnieniu roboczym do 0,5 MPa w dz. nr ew. 3 obręb 0008 Julinek, gmina Leszno w celu zasilenia budynków gospodarczych i hotelu.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-09-16 15:42

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 1101/2020 z dnia 03.09.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę linii napowietrznej średniego napięcia 15kV na linię kablową średniego napięcia na dz. nr ew. 82, obręb 0024 Błonie.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 1101/2020 z dnia 03.09.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę linii napowietrznej średniego napięcia 15kV na linię kablową średniego napięcia na dz. nr ew. 82, obręb 0024 Błonie.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2020-09-08 15:32

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 820/2020 z dnia 13.07.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w dz. nr ew. 79/1, 80/3, 80/5, 227, obręb 0027 Szczytno gmina Kampinos .

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 820/2020 z dnia 13.07.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w dz. nr ew. 79/1, 80/3, 80/5, 227, obręb 0027 Szczytno gmina Kampinos .)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-08-12 16:09

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 821/2020 z dnia 13.07.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 79/1, 80/3, 80/5, 227, obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 821/2020 z dnia 13.07.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 79/1, 80/3, 80/5, 227, obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-08-12 16:00
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 15:59

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 887/2020 z dnia 22.07.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ul.Engelmana w Błoniu na dz. nr ew. 18/3, obręb 0017 Błonie,gmina Błonie.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 887/2020 z dnia 22.07.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ul.Engelmana w Błoniu na dz. nr ew. 18/3, obręb 0017 Błonie,gmina Błonie.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-08-12 15:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 15:30

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 809/2020 z dnia 09.07.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napiecia nN-0,4kV na dz. nr ew. 38/5, 71/1- obręb 0018 Błonie; dz. nr ew. 1/1, 2/1- obręb 0022 Błonie; dz. nr ew. 27/1- obręb 0023 Błonie, gmina Błonie.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 809/2020 z dnia 09.07.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napiecia nN-0,4kV na dz. nr ew. 38/5, 71/1- obręb 0018 Błonie; dz. nr ew. 1/1, 2/1- obręb 0022 Błonie; dz. nr ew. 27/1- obręb 0023 Błonie, gmina Błonie.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-08-11 09:54
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-11 09:53

Decyzja Nr 706/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2020r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT 13595 Kiełpin Bis, wraz z wewnętrzną linią zasilającą na dz. nr ew. 354/2, obrębi Kiełpin, j.ew. 143205_5 Łomianki.

drukuj (Decyzja Nr 706/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2020r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT 13595 Kiełpin Bis, wraz z wewnętrzną linią zasilającą na dz. nr ew. 354/2, obrębi Kiełpin, j.ew. 143205_5 Łomianki.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2020-06-22 14:23

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 691/2020 z dnia 16.06.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 i DN40 PE100 SDR11 oraz PR100 SDR17,6 w działce nr ew.48-obręb 0037 Szczytno w gminie Kampinos.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 691/2020 z dnia 16.06.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 i DN40 PE100 SDR11 oraz PR100 SDR17,6 w działce nr ew.48-obręb 0037 Szczytno w gminie Kampinos.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-06-18 16:02
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 16:05

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 362/2020 z dnia 27.03.2020r.zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz ze słupem SN-15kV i złączem kablowym SN-15kV w działce nr ew. 138- obręb 0001 Kampinos, w gminie Kampinos.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 362/2020 z dnia 27.03.2020r.zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz ze słupem SN-15kV i złączem kablowym SN-15kV w działce nr ew. 138- obręb 0001 Kampinos, w gminie Kampinos.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-30 15:13

Dezyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 309/2020 z dnia 13.03.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN63, DN40 oraz DN90 w działkach numer ewidencyjny 510, 202/1, 256, 272, 316/12, 316/13, 257/1- obręb 0001 Kampinos, gmina Kampinos.

drukuj (Dezyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 309/2020 z dnia 13.03.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN63, DN40 oraz DN90 w działkach numer ewidencyjny 510, 202/1, 256, 272, 316/12, 316/13, 257/1- obręb 0001 Kampinos, gmina Kampinos.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-03-17 14:34

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 189/2020 z dnia 17.02.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w dz. nr ew.49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 42/9-obręb 0011 Nowe Faszczyce, gmina Błonie.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 189/2020 z dnia 17.02.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w dz. nr ew.49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 42/9-obręb 0011 Nowe Faszczyce, gmina Błonie.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-02-19 10:06

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 52/2020 z dnia 17.01.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 383, 2, 354/2 obręb 0036 Żukówka gmina Błonie.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 52/2020 z dnia 17.01.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 383, 2, 354/2 obręb 0036 Żukówka gmina Błonie.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2020-01-20 10:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-20 10:40

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony