BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 202/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-13 15:20

Uchwała Nr 201/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie : umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie

 • data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-13 15:17

Uchwała Nr 200/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

Traci moc Uchwała nr 197/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz uchwała nr 122/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-13 15:10

Uchwała Nr 199/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-13 15:05

Uchwała Nr 198/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-13 15:01

Uchwała Nr 197/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVI / 146 / 2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-13 14:56

Uchwała Nr 196/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Sachogłuchowicz, Sprawdził: Aleksandra Cheda
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-28 15:40

Uchwała Nr 195/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Sachogłuchowicz, Sprawdził: Aleksandra Cheda
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-28 15:30

Uchwała Nr 194/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 82/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-12-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-22 11:07

Uchwała Nr 193/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-22 11:05

Uchwała Nr 192/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVI / 142 / z dnia 17 grudnia 2020 r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-22 11:02

Uchwała Nr 191/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-07 14:52

Uchwała Nr 190/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-07 14:46

Uchwała Nr 189/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-02 13:31

Uchwała Nr 188/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leszno na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 13:23

Uchwała Nr 187/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 13:21

Uchwała Nr 186/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 82/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 13:19

Uchwała Nr 185/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2021 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Kucharska, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 13:14

Uchwała Nr 184/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2020 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 13:08

Uchwała Nr 183/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XV / 135 / z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 13:06

Uchwała Nr 182/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów, dla działek ewidencyjnych nr 60, 61/2 i 65/2

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-17 12:13

Uchwała Nr 181/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie wdrożenia procedury zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-17 12:11

Uchwała Nr 180/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-17 12:09

Uchwała Nr 179/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Milej Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-17 12:04

Uchwała Nr 178/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-17 11:17

Uchwała Nr 177/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-17 11:08

Uchwała Nr 176/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 11:42

Uchwała Nr 175/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO z tytułu nieterminowej wpłaty za fakturę nr 48/04/2020 z dn. 06.04.2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 11:40

Uchwała Nr 174/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Koczargi Stare, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 11:35

Uchwała Nr 173/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 11:33

Uchwała Nr 172/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 11:31

Uchwała Nr 171/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 11:29

Uchwała Nr 170/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie umorzenia należności

 

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 11:26

Uchwała Nr 169/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 11:20

Uchwała Nr 168/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy typu A dla 20 osób, na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w okresie od 01 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2025 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bartosik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 11:14

Uchwała Nr 167/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2021 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Kucharska, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 11:08

Uchwała Nr 166/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 11:06

Uchwała Nr 165/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną w obrębie Stare Babice, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-22 14:44

Uchwała Nr 164/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-22 14:42

Uchwała Nr 163/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-19 11:46

Uchwała Nr 162/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-19 11:44

Uchwała Nr 161/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  zakup 9 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w ramach zapobiegania Covid-19 na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-19 11:41

Uchwała Nr 160/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szymanówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-15 15:36

Uchwała Nr 159/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-15 15:32

Uchwała Nr 158/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-15 15:30

Uchwała Nr 157/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów użyczenia na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczących nieruchomości oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 4/144 oraz działka ewidencyjna 4/96, położonych w obrębie nr 29, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-15 15:27

Uchwała Nr 156/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umowy najmu dotyczącej części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położonej w obrębie nr 29, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-15 15:15

Uchwała Nr 155/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy typu A dla 20 osób, na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w okresie od 01 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2025 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-15 15:12

Uchwała Nr 154/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 82/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-15 15:10

Uchwała Nr 153/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2021 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Kucharska, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-15 15:16

Uchwała Nr 152/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzeni prowadzenia w 2021 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Kucharska, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-15 15:03

Uchwała Nr 151/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-15 15:01

Uchwała Nr 150/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2020 r.

w spawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań, na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 157 z obrębu Szymanówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-09 14:52

Uchwała Nr 149/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych dotyczących obowiązku przekazywania informacji i schematach podatkowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-05 14:39

Uchwała Nr 148/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-02 14:59

Uchwała Nr 147/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XIV / 124 / 2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-02 14:57

Uchwała Nr 146/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Koczargi Stare, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-24 12:15

Uchwała Nr 145/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-24 12:13

Uchwała Nr 144/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (– dalej Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-23 13:24

Uchwała Nr 143/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy typu A dla 20 osób na, terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w okresie od 01 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2025 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-23 13:22

Uchwała Nr 142/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy typu A dla 20 osób, na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w okresie od 01 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2025 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-23 13:20

Uchwała Nr 141/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-23 13:17

Uchwała Nr 140/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego za I półrocze 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-23 13:15

Uchwała Nr 139/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-15 11:20

Uchwała Nr 138/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-15 11:17

Uchwała Nr 137/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie wykonania Uchwały rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XIII / 121 / 2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-09-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-09 13:14

Uchwała Nr 136 A/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała Nr 136/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-08-28 16:00

Uchwała Nr 135/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-08-28 15:58
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-08-28 15:53

Uchwała Nr 133/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-08-28 15:51

Uchwała Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-08-28 15:49

Uchwała Nr 131/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E  w gminie Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-08-28 13:52

Uchwała Nr 130/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-08-28 12:52

Uchwała Nr 129/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-12 16:08

Uchwała Nr 128/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-12 16:07

Uchwała Nr 127/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Kampinos” dotacji celowej w roku 2020 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-12 16:05

Uchwała Nr 126/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej w Lesznie dotacji celowej w roku 2020 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-12 16:04

Uchwała Nr 125/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Babice” dotacji celowej w roku 2020 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-12 16:03

Uchwała Nr 124/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2024 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-12 16:01

Uchwała Nr 123/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-12 15:57

Uchwała Nr 122/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uchwała Nr 121/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-29 15:11

Uchwała Nr 120/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w latach 2020-2024 w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-29 15:09

Uchwała Nr 119/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2020 r.

wsprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-23 14:32

Uchwała Nr 118/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania aktualizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim  na lata 2021 – 2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-23 14:30

Uchwała Nr 117/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 - 2030

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-23 14:24

Uchwała Nr 116/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-23 14:19

Uchwała Nr 115/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021 – 2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-23 14:16

Uchwała Nr 114/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Majcher, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-23 14:13

Uchwała Nr 113/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Koczargi Stare, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-16 12:51

Uchwała Nr 112/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-16 12:49

Uchwała Nr 111/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-16 12:39

Uchwała Nr 110/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-16 12:37

Uchwała Nr 109/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną w obrębie Izabelin, gmina Izabelin  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-16 12:35

Uchwała Nr 108/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej
w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w latach 2020 – 2024 z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-16 11:35

Uchwała Nr 107/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020 – 2024  przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-16 11:14

Uchwała Nr 106/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-21 08:12

Uchwała Nr 105/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała, Sprwdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-13 14:45

Uchwała Nr 104/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała, Sprwdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-13 14:43

Uchwała Nr 103/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Błonie do roku 2023”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-13 14:41

Uchwała Nr 102/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-13 14:38

Uchwała Nr 101/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-08 14:53

Uchwała Nr 100/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 12:43

Uchwała Nr 99/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 12:41

Uchwała Nr 98/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 12:39

Uchwała Nr 97/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XII / 115  /2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 12:37

Uchwała Nr 96/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-25 14:11

Uchwała Nr 95/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-25 14:07

Uchwała Nr 94/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie przyznania rocznej nagrody finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-16 12:34

Uchwała Nr 93/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-16 12:32

Uchwała Nr 92/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Koczargi Nowe, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-16 12:28

Uchwała Nr 91/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie umorzenia należności wymienionych w załączniku nr 1

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-16 12:26

Uchwała Nr 90/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-16 12:22

Uchwała Nr 89/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-29 15:10

Uchwała Nr 88/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-29 15:08

Uchwała Nr 87/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer 0011 – część II

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-29 14:57

Uchwała Nr 86/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, umowy udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 244/8 i 244/9, położone w obrębie nr Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-29 14:54

Uchwała Nr 85/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-29 14:50

Uchwała Nr 83/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:30

Uchwała Nr 82/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:28

Uchwała Nr 81/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:23

Uchwała Nr 80/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:22

Uchwała Nr 79/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły
w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:20

Uchwała Nr 78/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-25 15:42

Uchwała Nr 77/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XI / 99 / 2020 z dnia 14 maja 2020 r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:16

Uchwała Nr 76/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Konstantów – etap II

Uchwała Nr 75/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe  i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-30 15:12

Uchwała Nr 74/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-30 15:07

Uchwała Nr 73/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Umowy użyczenia z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie użyczenia Krajowemu Stowarzyszeniu „Przyłącz Się Do Nas” pomieszczeń i gruntu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przeznaczenie jednego z pomieszczeń na siedzibę Stowarzyszenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-21 11:36

Uchwała Nr 72/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-21 11:23

Uchwała Nr 71/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji celowej w roku 2020 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-21 11:21

Uchwała Nr 70/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi warszawskiemu Zachodniemu w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-21 11:18

Uchwała Nr 69/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym  do podejmowania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-20 16:30

Uchwała Nr 68/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu do podejmowania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez nauczyciela zadań

w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-20 16:28

Uchwała Nr 67/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie do podejmowania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-20 16:26

Uchwała Nr 66/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim do podejmowania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-20 16:25

Uchwała Nr 65/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu do podejmowania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-20 16:23

Uchwała Nr 64/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-20 15:51

Uchwała Nr 63/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Bramki, gmina Błonie  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-20 15:46

Uchwała Nr 62/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-01 12:39

Uchwała Nr 61/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu opłat za eksploatację lokalu nr 20 położonego w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65 blok VII

 

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-01 12:35

Uchwała Nr 60/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-01 12:29

Uchwała Nr 58/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Błonie – Radonice 4 – Obszar 1

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-13 15:15

Uchwała Nr 57/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-13 15:12

Uchwała Nr 56/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-13 15:10

Uchwała Nr 55/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-13 15:08

Uchwała Nr 54/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Umowy z dnia 27 czerwca 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-13 15:04

Uchwała Nr 53/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-28 14:42

Uchwała Nr 52/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-28 14:40

Uchwała Nr 51/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uchwała Nr 50/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych oraz umorzenia odsetek

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kakietek, Sprawdził: Janusz Łukasik
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-28 14:35

Uchwała Nr 49/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2020 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-28 14:31

Uchwała Nr 48/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-28 14:23

Uchwała Nr 47/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:41

Uchwała Nr 46/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:39

Uchwała Nr 45/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:37

Uchwała Nr 44/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:36

Uchwała Nr 43/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:34

Uchwała Nr 42/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:33

Uchwała Nr 41/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:30

Uchwała Nr 40/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:28

Uchwała Nr 39/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:27

Uchwała Nr 38/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:25

Uchwała Nr 37/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:24

Uchwała Nr 36/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:22

Uchwała Nr 35/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:17

Uchwała Nr 34/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:16

Uchwała Nr 33/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:09

Uchwała Nr 32/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-06 09:24

Uchwała Nr 31/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-06 09:22

Uchwała Nr 30/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno –  Podzaborówek we wsi Leszno, w gminie Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-31 11:34

Uchwała Nr 29/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B w gminie Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-31 11:18

Uchwała Nr 28/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO z tytułu nieterminowej wpłaty za fakturę nr 1279/11/R/2020 z dn. 12.11.2019 oraz fakturę 1320/11/R/2019 z dn.13.11.2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-31 11:07

Uchwała Nr 27/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1  w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-31 10:32

Uchwała Nr 26/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie  rozłożenia na raty spłaty wierzytelności oraz umorzenia odsetek przysługujących  Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-31 10:28

Uchwała Nr 25/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-31 10:22

Uchwała Nr 24/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną w obrębie 0011, gmina Ożarów Mazowiecki

Uchwała Nr 23/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lesznie, umowy użyczenia dotyczącej części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 246/1, położona w obrębie nr Leszno, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 15:53

Uchwała Nr 22/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:44

Uchwała Nr 21/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:43

Uchwała Nr 20/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie,  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:40

Uchwała Nr 19/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:38

Uchwała Nr 18/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach, uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:36

Uchwała Nr 17/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:34

Uchwała Nr 16/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:32

Uchwała Nr 15/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:31

Uchwała Nr 14/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:29

Uchwała Nr 13/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:27

Uchwała Nr 12/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:25

Uchwała Nr 11/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej –Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,  uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:24

Uchwała Nr 10/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:22

Uchwała Nr 9/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:20

Uchwała Nr 8/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:18

Uchwała Nr 7/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:17

Uchwała Nr 6/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-16 13:14

Uchwała Nr 5/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 18 m² z przeznaczeniem na kiosk prasowo-handlowy znajdującego się w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Kos, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-14 14:07

Uchwała Nr 4/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 11,61 m2 z przeznaczeniem na Agencję Ubezpieczeniową, znajdującą się w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Kos, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-14 14:06

Uchwała Nr 3/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-14 14:02

Uchwała Nr 2/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-14 13:59

Uchwała Nr 1/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr X / 90 / 2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-14 13:55

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony